Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 3 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rozengracht 3,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 3 4-166 4-160 H-021 H-022
 huisnummer lager   Zuiderplein 5 4-166 4-160 H-019 H-020
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-166 Rozengracht 3huis en hoff
eigenaarPieter Tiallings
gebruikerPieter Tiallings
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-166 Rozengracht 3huis
eigenaarPieter Tjallings
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00
aansl. huurw. voldaan17-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-166 Rozengracht 3huis
eigenaarPyter Tjallings
gebruikervroedsman Hania
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-166 Rozengracht 3huis
eigenaarMelle Feyes
gebruikerMelle Feyes
opmerkingpauper
grondpacht aanerven Reiner Fontein
grondpachtCG 04:10:00
aanslag grondpachtCG 00:18:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-166 Rozengracht 3Johannes Andrys, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00
4-166 /2Rozengracht 3Antje Jans, bestaande uit 1 persoon, insolvent
aangebooden capitaalCG 00:00:00
4-166 /4Rozengracht 3burgemr. Buma, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 25:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-160 Rozengracht 3Willem C Bakker wedCG 2:10:00


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Antie Fekkesgeb 1765 ... , ovl 12 apr 1813 HRL, huwt met Freerk Hessels Foekema, ovl wijk H-019; BS ovl 1813


1813 - bewonersadresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Freerk Hessels Foekemahuwt met Antie Fekkes, wonende te HRL 1813 wijk H-019; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5C. W Bakker... en gebruiker van wijk I-011, zoutbrander in zoutkeet ''De Hoop'', 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Dirk de Clerqgebruiker van wijk H-019, candidaat; eigenaar is C.W. Bakker, 1814. (GAH204); LERK, DIRKJE DE


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Johannes van (der) Elst... bij K.L. Gonggrijp en A. Gros, wonende te HRL. 1817, kleermakersbaas te HRL 1833; gebruiker van wijk H-021, kleermaker; eigenaar is C.W. Bakker, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb de Graaf en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-021Rozengracht 3C W Bakker Johannes van der Elst kleermaker
H-019Zuiderplein 5Dirk de Clerq candidaat


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-019Zuiderplein 5Alida Pronk, overleden op 14 september 1823moeder van Jacobus de Heus, commies/visiteur (Rozengracht H 19). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1721Zuiderplein 5Philippe Adriaan BraamsHarlingenstedelijk ontvangerhuis en erf (300 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1723Rozengracht 3Philippe Adriaan BraamsHarlingenstedelijk ontvangerhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Durk van der Meer... Allerts Hogema; BS huw 1867; oud 28 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, molenmake, rwijk H19; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Minke Jongma... ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Bouwe Symons van Hoek... 1822, huw 1830, huw 1837, ovl 1844, ovl 1858; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk H-021; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Geertje Hendriks de Vries... 1830, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-295, wijk H-025; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-021; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. H-019 D van der Meer stemgerechtigde


1839 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1721H-019 Dirk van der MeerHarlingenaan de zuidkant naast dit perceel eene nieuwe schuur of werkplaats opgerigt


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-019RozegragtDirk van der Meer28 jWorkumm, rooms katholiek, gehuwd, molenmaker
H-019RozegragtMinke Jongma28 jLeeuwardenv, rooms katholiek, gehuwd
H-019RozegragtDurk van der Meer4 jLeeuwardenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-019RozegragtElisabeth van der Meer2 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-019RozegragtAlida van der Meer1 dHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
H-021RozegragtBouwe van Hoek46 jHarlingenm, protestant, gehuwd, metzelaar
H-021RozegragtGeertje de Vries46 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-021RozegragtBenjamin van Hoek14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-021RozegragtSimon van Hoek7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-021RozegragtTrijntie van Hoek9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-021Rozengracht 3Bouwe Simons van Hoek, overleden op 12 februari 184441 jr (geboren 15/6/1802), metselaar, overleden Rozengracht H 21, man van Geertje de Vries, vader van minderjarige Simon (9 jr) en Trijntje Bouwes van Hoek (12 jr). (in tafel 14/2) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Andreas Coulboutgeb 20 jun 1800 HRL, ovl 14feb870 HRL, kleermaker, ongehuwd, Rooms Katholiek, zv Petrus C, en Anna Wijngaarden; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk H-019; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-015; VT1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-019Zuiderplein 5Johannes Coulbout... Bonnema 1819, zv Petrus C, en Anna Wijngaarden; BS huw 1819, huw 1840, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk H-019; oud 49 jaar, (vnm: Jan P. ), geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk H-015; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Baukje Sietses Panbakker... Wiepkje Steenbergen; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1822, ovl 1855, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Grietje Sytzes Panbakker... P, en Wiepkje Steenbergen; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk G-079, wijk H-021, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Hendrik Pieters Roordageb 1 okt 1807 Drachten, Vst 18 nov 1861 uit Wartena, A 11 mei 1866 Hoorn, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk H-021, supp wijk H-294


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-021Rozengracht 3Tietje Nijhof... en 6 apr 1823, dv Aike Intes N, en Kaatje Pieters Tollinga; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2476H-019 (Rozengracht)Dirk van der Meerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3971H-020 (Zuiderplein)Dirk en Albert van der Meerwoonhuis en werkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3972Rozengracht 3 (H-022)Allert van der Meer (en Cons.)
Sectie A nr. 3971Zuiderplein 5 (H-ong)Allert van der Meer (en Cons.)


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Zuiderplein 5gebr. van der Meerjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 3wed Theodorus J.M. van der Meer geb. Rooswinkelzonder
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 3B. (Berend) Bijlsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 3beeldbepalend pand9 van 10
Zuiderplein 5beeldbepalend pand5 van 10
  terug