Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 15 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hofstraat 15,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 15 4-122 4-119 G-086 G-089


Huisnaam in: 1808
Gebruik: huis
Naam: de fontein (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


 


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 227v van sep 1703 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Hofstraat 15Jurre Martens, mr. koordewerker x Doedtie Jacobs, koopt een huis, plaats en bleekveld nz. Hofstraat. Ten O. Abbe Douwes en het huis 'de Fontein', ten W. de verkoper, ten Z. die straat, ten N. erven Tjalling Lourens. Gekocht van Jan Symons Bijlaan, oud-burgemeester en lakenkoper, voor 325 cg.


 


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0009r van 16 jan 1707 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 15Hofstraat NZhuis
 
koperDirk Harmens burger, gehuwd metschipper (wijd-)CG 365:00:00
Trijntje Tytes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenAbbe Douwes
naastligger ten oostenherberg genaamd Roma [staat: Bremen]
naastligger ten zuidenDe gemeene straat
naastligger ten westenoud burgemeester Jan Symons Bijlaen
naastligger ten noordende erven van Tjalling Louwrens
verkoperJorre Martens, gehuwd metmr. koordwerker
Doedtie Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Harmens, wijdschipper x Trijntie Tytes? koopt een huis nz. Hofstraat. Ten O. de herberg 'Romen' en Abbe Douwes, ten W. de oud-burgemeester Jan Symons Bijlaen, ten Z. de straat, ten N. erven Tjalling Louwrens. Gekocht van Jurre Martens, mr. koordwerker x Doedtie Jacobs.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-122 Hofstraat 15huis
eigenaarburgemeester Bilaen
gebruikerFocke Jillis cum soc.
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-122 Hofstraat 15huis
eigenaarLolke Westra
gebruikerJan Hendriks dogter
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00
aansl. huurw. voldaan1-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-122 Hofstraat 15huis
eigenaarvroedsman Westra
gebruikerTaede Jansen
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-122 Hofstraat 15huis
eigenaarSjoerd Arjens
gebruikerJacob Caspers
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
grondpacht aanhet huis de Fontein
grondpachtCG 02:00:00
aanslag grondpachtCG 00:08:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-122 Hofstraat 15IJsbrand Ypes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 05:00:00


 


 


 


 


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0291r van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 15Hofstraat NZhuis
 
koperJan Tamboezer koopmanCG 400:00:00
verpachter grondhet huis de Fontein CG 2:00:00
huurderCornelis Teewes c.u.CG 40:00:00
huurderGrietje Schoonebeek
wijlen Jarig van der Leykoopman
naastligger ten oostenhet huis de Fontein
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenTiete Scheltes oud hoogbootsman
naastligger ten noordenhet huis de Fontein
verkoperTiete Scheltesoud hoogbootsman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Tamboezer koopt huis nz. Hofstraat. Ten O. en N. het huis 'de Fontein', ten W. de verkopers, ten Z. de Hofstraat. Gekocht van Pieter Scheltes, oud Hoog Bootsman bij het voormalig Collegie ter Admiraliteit in Friesland.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0151r van 6 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 15Hofstraat NZ wijk G-086huis
 
koperChristoffel A. de Haas, gehuwd metCG 450:00:00
Antje K. van Dijk
huurderChristoffel A. de Haas
Antje K. van Dijk
verpachter grondhet huis de Fontein CG 2:00:00
naastligger ten oostenhet huis de Fontein
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende erven van Tiete Scheltes
naastligger ten noordenhet huis de Fontein
verkoperJan Tamboezerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaChristoffel de Haas x Antje K. van Dijk koopt huis nz. Hofstraat. Wijk G-086. Ten O. en N. 'de Fontein', ten W. Tiete Scheltes, ten Z. de Hofstraat. Gekocht van Jan Tamboezer.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-119 Hofstraat 15Christoffel de HaasCG 0:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-086Hofstraat 15Christoffel Andries de Haas... wijk G-085, gebruiker is Uilke Siebes Visser, schoenmaker 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-086, leerloyer, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. leerlooier, wijk H-065; VT1839; kind: ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-086Hofstraat 15Christoffel de Haas Christoffel de Haas leerloyer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1716Hofstraat 15Andries HoogmolenHarlingenkoopmanhuis (108 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-086Hofstraat 15Gerben Simons van der Meer, overleden op 14 november 1832zoon van Simon van der Meer, schipper (Hofstraat G 86) en Akke Gerbes Dijkstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-086Hofstraat 15Baukje Eeltjes de Boer... ovl 1866, ovl 1872, bev.reg. HRL 1860-1880; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk G-086; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-086Hofstraat 15Johannetta S Metzlar... doctor S. Wyma, 22 may 1807; ondertrouw HRL; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stijfster, wijk G-086; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-086HofstraatJoannette Metzler56 jHarlingenv, protestant, weduwe, stijfster
G-086HofstraatAafke de Kok Overdijk25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-086HofstraatCharlotta Overdijk13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-086HofstraatBaukje E de Boer28 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1716G-087 Andries HoogmolenHarlingenoude bouwvallige woningen afgebroken, tot een nieuw gebouw opgetrokken, bevattende onderscheidene woningen


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-086Hofstraat 15Jetske Bastiaans van Kampen... dv Bastiaan vK, en Maayke IJeves; huw Grote Kerk HRL 1794, BS huw 1836, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-086; Hans Gerbens Bolta van Midlum ende J.B. vC. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1716G-087 (Hofstraat)Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1717Hofstraat 15 (G-089)St. Luciagesticht (te Rotterdam)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hofstraat 15 Cyprianus Rewiersmastoffeerdersknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 15S.Rewiersmastoffeerder
  terug