Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 16 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Brouwersstraat 16,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 16 4-028 4-030 F-030 F-034


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 16, Harlingen
aangrenzende stegensteeg
Brouwersstraat 16naamloze steeg ten noorden
Brouwersstraat 16naamloze steeg ten zuiden


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0067r van 18 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 16Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht alwaar de grauwe gans vooraan de gevel is uitgehangen]huis, tuin
 
koperWytske Freerx Jongst, weduwe vanCG 1245:00:00
wijlen Rinse Jetseskoopman
verpachter grondde Stad HarlingenCG 5:00:00
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenJan Toenes mr. bakker
naastligger ten noordenAnthony Anthony mr. kleermaker
verkoperAentie Taekes, gehuwd met
Jacob Sytsesmr. kuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWytske Freerx x Rinse Jetses koopt huis met tuin, alwaer de grauwe gans vooraen de gevel is uythangende. Ten O. de Brouwersgracht, ten W.?, ten Z. mr. bakker Jan Coenes, ten N. mr. kleermaker Anthony. Gekocht van Antie Taekes x mr. kuiper Jacob Sytses.


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0272v van 20 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 16Brouwersgracht, alwaer de grauwe gans uithangthuis en tuin met eigen steeg
 
koperJancke Gerrits burgerse, weduwe vanCG 1150:00:00
wijlen Teunis Foppes
naastligger ten noordenAllert Kingmans
naastligger ten zuidenJan Toenis mr. bakker
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
verpachter grondde Stad HarlingenCG 5:00:00
verkoperWytske Freerx, weduwe van
wijlen Rinse Jetseskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJancke Gerrits wv Teunis Foppes, koopt een huis en tuintje op de Brouwersgracht alwaer de grauwe gans is uythangende. Ten O. straat en diept, ten Z. mr. bakker Jan Coenes en een eigen steeg die ten dele overbouwd is op ribben 'welke schieten in de huysinge ten suyden', ten N. Allert Kinghmans. Grondpacht 5 cg. Gekocht van Wytske Freerx, laatst wd. van koopman Rinse Jetses Roorda, voor 1150 cg.


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 342r van jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Brouwersstraat 16(achter) Albert Alberts, mr. pottenbakker x Trijntie Pytters koopt een woning oz. Carl Visschersteeg. Ten O. het huis 'de Grauwe Gans', ten W. die steeg, ten Z. de stokerij van erven Cornelis Dirx, ten N. de koper. Gekocht van Hendrick Baltus, koorndrager, voor 125 cg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-028 Brouwersstraat 16huis
eigenaarAert Hendriks
gebruikerAert Hendriks
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-028 Brouwersstraat 16huis
eigenaarwed. Aert Hendriks
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan26--1720
opmerkingden 26 voort jaer betaelt 2-8-0


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0155r van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 16Brouwersstraat [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperCornelis Martens c.u.GG 261:00:00
verpachter grond huisde Stad HarlingenCG 4:00:00
verpachter grond kamerde Stad HarlingenCG 2:10:00
naastligger ten oostende straat
naastligger ten zuidenRuird Alberts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDirk Doekes
verkoperMichiel Gerrits Vos, gehuwd metlakenkoperKuinre
Aeltie Eiberts Klinkhoff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Martens koopt een huis wz. Brouwersgracht. Ten O. die straat, ten W.?, ten Z. Ruurd Simens, ten N. Dirk Doekes. Gekocht van lakenkoper te Kuinre Michiel Gerrits Vos x Helena? Eiberts Kleinhoff, voor 261 gg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-028 Brouwersstraat 16huis
eigenaarCornelis Martens
gebruikerCornelis Martens
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-028 Brouwersstraat 16huis
eigenaarwed. Ruerd Alberts
gebruikerwed. Ruerd Alberts
huurwaardeCG 16:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:13:06
grondpacht aanwed. Fedde Pieters Dreyer
grondpachtCG 06:00:00
aanslag grondpachtCG 01:04:00


 


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-028 Brouwersstraat 16Albert Ruirds, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 16:00:00


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0279r van 27 apr 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 16Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] uitlopend in de Carel Visschersteeghuis met nog een kamer erachter in de Carel Visschersteeg
 
koperTjebbe Spannenburgh, gehuwd metmr. tinnegieterCG 1170:00:00
Rinske Dirks Agema
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenGerlof Alberts
naastligger ten westenCarel Visschersteeg
naastligger ten noordenJohannes Acama
verkoperAntie Pieters Reidsma, gehuwd met
Jacob Steevens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Pieters Leystra, gemeensman, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Tjebbe Spannenburg, mr. tingieter, een huis wz. Brouwersgracht, met een camer erachter in de Carl Visschersteeg. Geen grondpacht. Ten O. de gracht, ten W. die steeg, ten Z. Gerlof Alberts, ten N. Johannes Acama. Gekocht van Antie Pieters Reidsma x Jacob Steevens, voor 1170 cg en een half dozijn zilveren lepels ter waarde van 30 cg. als toehaak of verering voor de verkoperse.


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0017v van 14 sep 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 16Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis met nog een kamer erachter in de Carel Visschersteeg
 
koperClaas Doedes, gehuwd metmr. schoenmakerCG 1400:00:00
Wybrigjen Symons
huurderTiebbe Spannenburg c.u.
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenGerloff Alberts
naastligger ten westenCarel Visschersteeg
naastligger ten noordenJohannes Acama
verkopergezworen gemeensman Claas Leistra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Doedes, mr. schoenmaker x Wybrigjen Symons kopen fraai huis c.a. aan de westkant van de Brouwersgragt, met nog een kamer daar agter in de Carel Visschers steeg. Gehuurd door Tjebbe Spannenburg en vrouw. Geen grondpacht. Ten O. de Brouwersgragt, ten Z. Gerloff Alberts, ten W. de Carel Visscherssteeg, ten N. Johannes Acama. Verkocht door Claas (Pieters) Leistra, geswooren gemeensman, voor 1400 cg.


1766 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Brouwersstraat 16 (geveltop), HarlingenBrouwersstraat 16 (geveltop)B, Ymkje Ians'Y.I.B.'


1766 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Brouwersstraat 16 (geveltop), HarlingenBrouwersstraat 16 (geveltop)Anno' en '1766'


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0035r van 23 mrt 1783 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 16Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis en brouwerij
 
koperEelkje Joosten Zeeman, gehuwd metCG 5250:00:00
Hendrik van der Meymr. bakker
huurderTaeke Stephani c.u.
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende weduwe van Schellingwouw
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordenAbbe Smitt
verkopermejuffrouw Anna Thomas IJsenbeek, gehuwd metAmsterdam
Harm KlopperkoopmanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelkjen Joosten Zeemans x Hendrik v.d. Mey, mr. bakker, koopt huis en brouwerij wz. Brouwersgracht, met vrij in- en uitgang door de Carel Visschersteeg naar de Schritsen en de Zuiderhaven. Ten O. de Brouwersgracht, ten W. de Carl V. steeg, ten Z. wd. Schellingwou, ten N. Abbe Smitt. Veel voorwaarden. Gekocht van Anna Thomas IJsenbeek x Harmanus Klopper te Amsterdam, voor 5250 cg.


1786 - reëelkohieradresgebruik
 
4-028 Brouwersstraat 16huis
eigenaarLaas Spannenburg
gebruikerLaas Spannenburg
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:01:12


 


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0157v van 15 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 16Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperJetze Jelles koopmanGG 530:14:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 6:00:00
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgragt]
naastligger ten zuidenAafke Beerts Brouwer, gehuwd met
Abbe Smittkoopman
naastligger ten noordenJetze Jelles koopman
naastligger ten westenN. N.
verkoperAafke Beerts Brouwer, gehuwd met
Abbe Smittkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetze Jelles, brouwer, koopt een kapitaal huis wz. Brouwersgragt. Ten O. de gracht, ten Z. de verkoper, ten N. de koper. Gekocht van Aafke Beerts Brouwer, vrouw van Abbe Smitt.


1794 - reëelkohieradresgebruik
 
4-028 Brouwersstraat 16huis
eigenaarLaas Spannenburg
gebruikerLaas Spannenburg
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:01:12


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-030 Brouwersstraat 16Anna BoomsmaCG 4:00:00huis en verwerij


1811 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 22 feb 1810
F-030Brouwersstraat 16Zekere uitmuntende, sterk en welgebouwde HUIZINGE, met TUIN en BLEEKVELD c.a. aan de westkant van de Brouwersgragt, als mede eigenaarsche bewoond en gebruikt door mej. Ann, Boomsma wed. S. Stijl. Beschrijving verkocht op 27 feb 1811 door procureur W.S. Houtsma..


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-030Brouwersstraat 16Eelkje de Jonggeb 4 jan 1810 HRL, ovl 11 jan 1813 HRL; wijk F-030, dv Gerrit dJ, en Antje Kroes; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813; geb 4 jan 1810, ged 21 jan 1810 Grote Kerk HRL, dv Gerrit J. de Jong en Antje Croes


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-030Brouwersstraat 16Jan Jeltes Hilverda... gebruiker van wijk F-024, bakker, eigenaar is Swerus Oosterbaan wed., 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-030, gebruiker is Gerrit de Jong, verwer, 1814. (GAH204); id. van wijk F-037, gebruiker is H. van Varel, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-030Brouwersstraat 16Paulus Gerrits de Boer... B-162; stalling self, 1814. (GAH204); oud 71 jar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, waagmeester, wijk F-030 VT1839; bezit een chais, (open wagentje) met 2 paarden, belasting: f. 7:0:0 2 mei 1795, mei 1796, 1798, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-030Brouwersstraat 16Jan J Hilverda Gerrit de Jong verwer


1818 - bewonersadresnaamgegevens
F-030Brouwersstraat 16Jelle Jans Hilwerda... stedelijk ontvanger; BS ovl 1818; ovl 4 dec 1818, 25 jaar, Ontvanger Stede. Bel., sterfhuis wijk F-030/Brouwersstraat 16, Grote Kerk; vdGaast, ... (alles)


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-030Brouwersstraat 16Trijntje Pieters de Jong, overleden op 13 april 1821wed. Sjoerd Foekens (Brouwersgracht F 30), moeder van Anne Sjoerd Foekens, onderwijzer, Pieter Foeke Sjoerds, gardenier Dokkum en Grietje Sjoerd Foekens (vrouw van Jan van Eeken, koopman). (in CzOG: 'wed. Foeke Sjoerds') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-030Brouwersstraat 16Foeke Annes Foekens, overleden op 31 augustus 1821zoon van Anne Sjoerd Foekens, onderwijzer (Brouwersgracht F 30) en Sybrigje Altena, broer van minderjarige Trijntje, Sybrigje, Sjoerd en Jan Annes Foekens. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1547Brouwersstraat 16Jan Jeltes HilwerdaHarlingenbakkerhuis en erf (240 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-030Brouwersstraat 16Broer A Haagsmageb 1810 prov, huwt met Teedsche Schotanus, (gk), scheepstimmerman in 1851, A 25 apr 1855 Medemblik; bev.reg. HRL 1851 wijk D-104; oud 29 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-030; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-030Brouwersstraat 16Gerrit Paulus de Boer... de B., en Petronella Jans Hobbema; BS Franeker ovl 1872; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-030; VT1839; G.P. d. B. en mede E., eigenaren van perceel nr. 47 te HRL, fabruikeur, woonplaats HRL, legger ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-030Brouwersstraat 16Jan Paulus de Boergeb 1799 HRL, ovl 19 mei 1845 HRL, ongehuwd, waagmeester, zv Paulus Gerrits de B., en Petronella Hobbema; BS ovl 1845; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-030; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-030BrouwersgragtPaulus G de Boer71 jFranekergezin 1, m, rooms katholiek, weduwnaar, waagmeester
F-030BrouwersgragtGerrit P de Boer41 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-030BrouwersgragtJan P de Boer40 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
F-030BrouwersgragtAnna Wolbertes22 jFranekergezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-030BrouwersgragtBroer Attes Haagsma29 jHeeggezin 2, m, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
F-030BrouwersgragtTeertske Schotanus27 jJutrijpgezin 2, v, protestant, gehuwd
F-030BrouwersgragtAtte Brs. Haagsma2 jHeeggezin 2, m, protestant, ongehuwd
F-030BrouwersgragtJacob Sj. Sloterdijk19 jHeeggezin 2, m, protestant, ongehuwd, scheepstimmerman


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-030Brouwersstraat 16Jurjen Harmanus Huzelman, overleden op 13 maart 184230 jr, werkman, overleden Brouwersgracht F 30, gehuwd, met kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 77) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 161 van 2 jan 1843
adressoortbedraggebruik
F-030Brouwersstraat 16koopaktefl. 190achterhuis met zolderruimte F-030
 
verkoperJan Jans Hilverda
koperMurk Riemers Lamminga


1843 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 162 van 2 jan 1843
adressoortbedraggebruik
F-030Brouwersstraat 16koopaktefl. 1400huis aan de Brouwersgracht F-030
 
verkoperJan Jans Hilverda
koperHarmanus Groenewegen


1844 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1547F-030 Harmanus GroenewegenHarlingeneen gedeelte van eene achterzolder getrokken aan het perceel 1549


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-030Brouwersstraat 16Gerrit Jurjens de Jong... BS huw 1813, huw 1815, huw 1816, huw 1823, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-060; gebruiker van wijk F-030, verwer, eigenaar is Jan J. Hilverda, 1814. (GAH204); oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verver en ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2465F-034 (Gedempte Brouwersgracht)Henricus Antonius Lunterwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2465Brouwersstraat 16 (F-034)Pieter van Meurs


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 16, HarlingenBrouwersstraat 16L. de Jongslagerij


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 16L. de Jong121voorh. P. v. Meurs, vleeschhouwer


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 16L. de Jong121v/h P. v. Meurs, Vleeschhouwer


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 16 Lourens de Jongslager
vorige grondslagf. 1800
huidige grondslagf. 1800


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 16L. de Jong121v/h P. v. Meurs, Vleeschhouwer


1922 - kentekenadresnaam
B-5399
Brouwerstraat 16Pieter de Lange


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 16L. de Jong121Vleeschh.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 16L. de Jong121Vleeschh.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 16L. de Jong121Vleeschh.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 16L. de Jong121Vleeschh.


1928 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Brouwersstraat 16, HarlingenBrouwersstraat 16Nico Poortboekhandel, drukkerij, kantoormachines


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 16L. de Jongslager
Brouwerstraat 16Th.Pellemanswaterbouwkundige
Brouwerstraat 16L.Poortingaboekhouder
Brouwerstraat 16Jac. de Preekantoorbediende


1930 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 16, HarlingenBrouwersstraat 16Nico Poortboekhandel


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 16, HarlingenBrouwersstraat 16Nico Poortboekhandel


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 16, HarlingenBrouwersstraat 16Nico Poortboekhandel


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 16, HarlingenBrouwersstraat 16Nico Poortboekhandel


1932 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 16, HarlingenBrouwersstraat 16Nico Poortdrukkerij


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 16N.J. Poort250Boekh.


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Brouwersstraat 16, HarlingenBrouwersstraat 16Nico Poortboekhandel, drukkerij


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Brouwersstraat 16, HarlingenBrouwersstraat 16Nico Poortdrukkerij,boekhandel, leesbibliotheek


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 16N.J. Poort884Boekh.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.J. Fröhlich538Account.kant.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.Bruinsma & Braaksma435Aardapp.-exporth., sorteerinr. plantaardapp.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.J. Fröhlich538Account.kant.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.K. Braaksma435Aardapp.h.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.Braaksma695(b.g.g.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.J. Fröhlich538Account.kant.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.K. Braaksma435


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 16rijksmonument 20329ca. 1766
  terug