Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 33 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Grote Kerkstraat 33,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 33 3-068 3-084 G-199 G-244
0000 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 33Oud Harlingen Magazine 1989[?] terwijl Drost er petroleum en klompen verkocht


aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 33naamloze doorlopende steeg ten noorden


 


 


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0241v van 27 aug 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]huis
 
koperOtto Knijff, gehuwd metmr. hoosbreyderGG 240:00:00
Heiltie Wiero
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:14:00
bewonerGerrit Jansscheepstimmerman
naastligger ten oostenFrans Heyns
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis bewoont door Uyft Folckerts, en
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacobus Wetzensius, en
Abrahamus Wetzensius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOtto Knijff, mr. hoosbreyder x Hiltie Wiero kopen een huis nz. Kerkstraat, nu bewoond door scheepstimmerman Gerrit Jans e.a. Ten O. Frans Heyns (Coster?), ten W. Uyft Folckerts en een openbare doorgaande steeg waarin zijn achterkamer uit- en ingang heeft. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van Jacobus en Abrahamus Wetzensius [Wetsens] voor 240 gg.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0033r van 3 dec 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperDirk Sytses, gehuwd metkoster en voorganger in de Kleine KerkCG 180:00:00
Fokeltie Jacobs
huurderJan Jaspers c.s.
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:14:00
naastligger ten oostennazaat Pytter Arjens
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenUift Folkerts
naastligger ten westendoorgaande steeg
verkoperAntie Ottes Knijff, gehuwd met
Jan van Leeuwenkapitein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Sytses, koster en voorzanger in de kleine kerk x Fokeltie Jacobs kopen een huis in de Kerkstraat. Ten O. erven Pytter Arjens doodgraver, ten Z. de Kerkstraat, ten W. Uift Folkerts en een doorgaande steeg waardoor de achterwoning in- en uitgang heeft. Grondpacht 14 st aan de Stad. Gekocht van Antie Ottes Knijff, vrouw van kapitein Jan van Leeuwen, voor 180 CG en 3 1/2 ducaton tot een toetake voor des verkopers kinderen.


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-068 Grote Kerkstraat 33huis
eigenaarDirk Sytses
gebruikerDirk Sytses
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-068 Grote Kerkstraat 33huis
eigenaarDirk Sytses
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00
aansl. huurw. voldaan3-5-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0151v van 29 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]huis
 
koper door niaarHilbrand Dirks mr. schoenmakerCG 300:00:00
geniaarde koperEile Eileskoemelker
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:14:00
naastligger ten oostenJucke Alberts
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenJucke Alberts
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordeneen pakhuis
verkoperDirk Sytsesoud koster v d kleine kerk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHilbrandt Dirks, mr. schoenmaker en voorzanger in de Westerkerk, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen koemelker Eile Eiles, een huis nz. Grote Kerkstraat. Ten O. Jucke Alberts, ten W. een openbare doorgaande steeg en Jucke Alberts, ten Z. die straat, ten N. een pakhuis. Gekocht van Dirk Sytses, oud-koster van de kleine kerk, voor 300 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-068 Grote Kerkstraat 33huis
eigenaarHilbrand Dirks
gebruikerHilbrand Dirks
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0317r van 21 mrt 1734 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]huis
 
koperJacob Dirx, gehuwd metkosterCG 50:00:00
Geertie Gerrits
naastligger ten oostende erven van Joecke Alberts
naastligger ten westende erven van Joecke Alberts
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLammert Warndersteeg [staat: straat]
verkoperHiltie Louws, weduwe van
wijlen Ulbe Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Dirks, koster x Geertie Gerrits kopen een huis nz. Kerkstraat. Ten O. en N. erven Joeke Alberts, ten Z. de straat, ten W. N.N. Geen grondpacht. Gekocht van Hiltie Louws wv Ulbe Jansen, voor 140 CG.


 


 


 


 


 


 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0064r van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperJohan Douwes, gehuwd metmr. bontweverCG 280:00:00
Janke Joekes
huurderPyter Ages CG 20:00:00
naastligger ten westenSjoerd Olpherts
naastligger ten oostenhet verkochte huis van Allert Joekes c.s.
naastligger ten noordenhet verkochte huis van Allert Joekes c.s.
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperJacob Dirks, gehuwd metkoster
Geertie Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Douwes, mr. bontwever x Jancke Juckes koopt een huis nz. Kerkstraat, bewoond door Pyter Ages. Ten O. en N. het verkochte huis van Allert Joekes, ten W. Sjoerdt Olpherts, ten Z. die straat. Geen grondpacht. Gekocht van koster Jacob Dirks x Geertie Gerryts, voor 280 cg.


 


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-068 Grote Kerkstraat 33huis
eigenaarHilbrand Dirks
gebruikerHilbrand Dirks
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-068 Grote Kerkstraat 33Tjalling Sopingius, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-068 Grote Kerkstraat 33huis
eigenaarTjalling Sopingius
gebruikerTjalling Sopingius
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:05:06


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0044v van 7 dec 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraathuis
 
koper door niaarOlphert Sjoerds bontweverGG 121:07:00
geniaarde koperEeltje Travailjekoopman
huurderYde Rinses c.u.turfdragerCG 24:00:00
naastligger ten oostende weduwe van Jan Annes Huidekoper
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westende heer M. van Idsinga secretaris
naastligger ten noordende weduwe van Jan Annes Huidekoper
verkoperJohannes Douwesuitdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOlphert Sioerds, bontwever, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Eeltje Travaille, een huis nz. Grote Kerkstraat, bewoond door Yde Rinses, turfdrager. Het huis heeft 2 kamers en een zolder, en achter een plaetske met opzij een loodske onder het dak van de secretaris Mattijs van Idsinga. Ten O. en N. wd. Jan Annes Huidekoper, ten W. secretaris Idsinga, ten Z. die straat. Gekocht van Johannes Douwes, uitdrager, voor 121 gg.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0162r van 24 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZhuis
 
koperJan Martens, gehuwd metmetselaarsknechtCG 412:00:00
Trijntje Pieters
huurderJacob Sjouwkes
huurderJan Gerryts Breukers
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:03:00
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenOlphert Sjoerds
naastligger ten noordenPieter Aukes c.s.
verkoperCornelis Jansmr. ijzersmid


 


 


 


 


 


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0014r van 29 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat ZZhuis en bleekveld
 
koper door niaarhuisman Schelte Johannes, gehuwd metCG 440:00:00
Geertje Jans
geniaarde koperClaas Harmens, gehuwd metkoemelkerAlmenum
Tjietske IJsbrandsAlmenum
huurderYede Bakker
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGrote Kerkstraat
naastligger ten noordenJohannes Jacobs
verkoperLijsbert Cornelis, weduwe van
wijlen Pieter Bakkeruitdrager


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0002r van 6 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 33Grote Kerkstraat NZ wijk G-201huis en bleekveld
 
koperJan Fekkes, gehuwd metkoopmanCG 340:00:00
Klaaske Hanses
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenHeer Jan Hannema
naastligger ten zuidenArend Bartling [staat: Bertling]
naastligger ten westenGrote Kerkstraat
naastligger ten noordenHeer Jan Hannema
verkoperSchelte Johannesboerenarbeideronder Almenum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Fekkes, koopman x Klaaske Hanses kopen huis en bleekveld oz. Grote Kerkstraat, thans ledig. Grondpacht 2 cg aan de Stad. Ten Z. Arend Bartling, ten O. en N. Jan Hannema, ten W. de Kerkstraat, zijnde wijk H-201 [moet zijn H-199]. Ten W. een steeg waarin twee vrije in- en uitgangen. Gekocht van Schelte Johannes, boerenarbeider onder Almenum, voor 340 cg.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-084 Grote Kerkstraat 33Jan FekkesCG 1:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-199Grote Kerkstraat 33Jan Fekkesovl voor 1815; mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; wed. J.F. eigenaar en gebruiker van wijk G-199, gealimenteerd, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-199Grote Kerkstraat 33Jan Fekkes wedJan Fekkes wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 983Grote Kerkstraat 33wed. Jan FekkesHarlingenhuis en erf (130 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-199Grote Kerkstraat 33Aaltje Tuinstra... Butter op 11 jun 1820 HRL, huw.afk. 21 en 28 mei 1820, wonende te HRL, arbeidster in 1851, N.H., ovl wijk G-199, dv Jan Fekkes (T), en Klaaske Hanses; BS huw 1820, ovl 1844, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-208; oud ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-199Grote Kerkstraat 33Ippe Romkes Butter... Jelles de Jong; BS huw 1818, huw 1820, ovl 1844; oud 44 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk G-199; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-199Grote KerkstraatIpke Butter44 jStavorenm, protestant, gehuwd, geen
G-199Grote KerkstraatAaltie Tuinstra48 jAlmenumv, protestant, gehuwd
G-199Grote KerkstraatJan Butter3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-199Grote Kerkstraat 33Ippe Romkes Butter, overleden op 11 september 184448 jr, geboren Stavoren 21/8/1796, werkman, overleden Kerkstraat G 199, man van Aaltje Tuinstra, vader van minderjarige Jan Ippes Butter. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-199Grote Kerkstraat 33Hette Koestrageb 1802 HRL, ovl 30 dec 1879 HRL, huwt met Andries Onsman, N.H., arbeidster in 1851, dv IJnte K, en Hiske Douwes Prins; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 199, wijk G-220, 303


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-199Grote Kerkstraat 33Wiebe Termeulen... zv Joseph T, en Elisabeth Lolles Brouwer; BS ovl 1827, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-314, wijk G-199, wijk H-090; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-185; ... (alles)


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 02 dec 1870
G-199Grote Kerkstraat 33Eene hechte en welbetimmerde huizinge bestaande uit 2 woningen in de Kerkstraat. Finaal verkocht op 14 dec 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3657G-244 (Kerkstraat)Samuel Vreedenburgwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3657Grote Kerkstraat 33 (G-244)Brechtje van Getsen (wed. J.L. v.d. Wal)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 33 Hilbrand Drostwinkelier
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 33H.R.Drostwinkelier
Kerkstraat 33aTj.Tigchelaarstadsreiniger


1946 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 33, HarlingenGrote Kerkstraat 33G. Betlemradio- en electrotechnisch bureau, rijwielen


1949 - kentekenadresnaam
B-36532
Grote Kerkstraat 33Jan Cornelis Betlem


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Kerkstr.G. Betlem Czn.391Radio- en electr. techn. bur.


1954 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 33, HarlingenGrote Kerkstraat 33G. Betlemradio- en electrotechnisch bureau, rijwielen, reparatie


1955 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 33, HarlingenGrote Kerkstraat 33G. Betlemradio- en electrotechnisch bureau, rijwielen


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 33J.L. (Jozef) Jilderts


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Kerkstraat 33beeldbepalend pand6 van 10
  terug