Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 7 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noordijs 7,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 7 2-144 2-177 D-012 D-009
 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-144 Noordijs 7huis
eigenaarburgemeester Weima
gebruikerburgemeester Weima
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00
grondpacht aanburgemeester Bilaen erven
grondpachtCG 01:01:00
aanslag grondpachtCG 00:05:04


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-144 Noordijs 7huis
eigenaarb[urgem]r. Weima
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00
aansl. huurw. voldaan4-7-1720
grondpachtCG 01:01:00
aanslag grondpachtCG 00:05:04
grondpacht aanb[urgem]r. Bilaan erven
aansl. grondp. voldaan4-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-144 Noordijs 7huis
eigenaarburgemeester Weyma
gebruikerburgemeester Weyma
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:06:08
grondpacht aanburgemeester Bylaen erven
grondpachtCG 01:01:00
aanslag grondpachtCG 00:04:04


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-144 Noordijs 7huis
eigenaarwed. burgemr. Weyma
gebruikerwed. burgemr. Weyma
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:06:10
grondpacht aanerven burgemeester Bylaan
grondpachtCG 01:01:00
aanslag grondpachtCG 00:04:04


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-144 Noordijs 7wed. burgemr. Weyma, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 32:00:00


 


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0014r van 5 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 7Noordijs OZ tussen Heeren- en Juffersbrughuis en tuintje
 
koperHarke Jurjens van der Stok burgerGG 821:00:00
koperAlbert Bolman burger
koperJohannes Jacobus Kerkhoven burger
naastligger ten oostenRinke Bakker
naastligger ten zuidenWildschut
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Brouwer
verkoperAnneus Lourens Tabeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarke Jurjens van der Stok, Albert Bolman en Johannes kerkhoven


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0211r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 7Noordijs OZpakhuis
 
koperEeltje Bonnema koopmanGG 660:00:00
naastligger ten oostenRinke C. Bakker koopman
naastligger ten zuidenHeer J. Wildschut
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende weduwe van Corn. Brouwer
verkoperHarke Jurjens van der Stok
verkoperAlbert Bolman
verkoperJohannes Jacobus Kerkhoven
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeltje Bonnema, koopman te Kimswerd, koopt een pakhuis


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-177 Noordijs 7Eeltje BonnemaCG 6:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-012Noordijs 7Eeltje Haitzes Bonnema... eigenaar van wijk A-118; gebruiker is Dirk Trompetter, graanverschieter, 1814. (GAH204); id. van wijk D-012, pakhuis self, 1814. (GAH204); id. van wijk D-036; gebruikers Berend Nijhuis en Pieter Weesen, wewer, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-012Noordijs 7E Bonnema Evert Bonnema pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 713Noordijs 7Eeltje Haitzes BonnemaKimswerdkoopmanpakhuis en erf (250 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-012Noordijs 7Pieter Douwes van Dorpen... broodbakker in 1851, zv Douwe Hanses vD, en Antje Sijbes; BS huw 1835, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk D-012; oud 39 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, brood- en kleinbakker, wijk D-010; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-012Noordijs 7Sytske Jans van der Brug... Bierman vdB en Klaaske Radsma dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1835, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-012; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 713D-012 (Noordijs)Siebe Tacomapakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3879D-009 (Noordijs)Wijtze van Bruggenpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3514Noordijs 7 (D-010)Antje van Dorpen (wed. H. Ouendag)


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 7W.C. Postma50Koopman


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordijs 7 Wiebe C. Postmakoopman
vorige grondslagf. 4300
huidige grondslagf. 0
Noordijs 7 Tjitske Postmakantoorbediende
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 600


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 7W.C. Postma50Koopman


1922 - kentekenadresnaam
B-5458
Noordijs 7Willem Sake Noordhof
  terug