Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 21 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noorderhaven 21,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 21 1-009 1-014 A-014 A-013
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 23 1-010 1-014 A-015 A-014
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 23 1-011 1-014 A-015 A-014


Huisnaam in: 1667
Gebruik:
Naam: het groot wanschapen of noachs arke
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1676
Gebruik:
Naam: het groot wanschapen (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1728
Gebruik:
Naam: het groot wanschapen (naastligger)
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1745
Gebruik:
Naam: het groot wanschapen of noachs arke
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1783
Gebruik:
Naam: de arcke noachs
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1784
Gebruik:
Naam: het groot wanschapen
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-009 Noorderhaven 21huis
eigenaarJacob Douwes cum soc.
gebruikerJacob Douwes cum soc.
huurwaardeCG 66:00:00
aanslag huurwaardeCG 13:04:00
 
1-010 Noorderhaven 23huis
eigenaarReier Arjens
gebruikerReier Arjens
huurwaardeCG 39:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:16:00
 
1-011 Noorderhaven 23huis
eigenaarJan Auckes
gebruikerJan Auckes
huurwaardeCG 54:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-009 Noorderhaven 21huis
eigenaarJan Auckes erven
gebruikerJacob Douwes cum soc.
huurwaardeCG 66:00:00
aanslag huurwaardeCG 13:04:00
aansl. huurw. voldaan8-7-1720
 
1-010 Noorderhaven 23huis
eigenaarReyer Arjens Mahui
huurwaardeCG 39:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:16:00
aansl. huurw. voldaan13-4-1720
 
1-011 Noorderhaven 23huis
eigenaarJan Auckes
huurwaardeCG 54:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:16:00
aansl. huurw. voldaan15-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-009 Noorderhaven 21huis
eigenaarJan Aukes
gebruikerJacob Douwes cum soc.
huurwaardeCG 66:00:00
aanslag huurwaardeCG 11:00:00
 
1-010 Noorderhaven 23huis
eigenaarReyer Arjens Mahu
gebruikerReyer Arjens Mahu
huurwaardeCG 39:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:10:00
 
1-011 Noorderhaven 23huis
eigenaarJan Aukes
gebruikerJan Aukes
huurwaardeCG 54:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:00:00


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-009 Noorderhaven 21huis
eigenaarJan Aukes
gebruikerJacob Douwes c.s.
huurwaardeCG 66:00:00
aanslag huurwaardeCG 11:00:00
 
1-010 Noorderhaven 23huis
eigenaarClaas R. Mahui
gebruikerClaas R. Mahui
huurwaardeCG 39:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:10:00
 
1-011 Noorderhaven 23huis
eigenaarJan Aukes
gebruikerJan Aukes
huurwaardeCG 54:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-009 Noorderhaven 21Jacob Douwes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 16:00:00
1-011 Noorderhaven 23Philippus Bakker, bestaande uit 3 personenpraesenteert eens tot een praesent te geeven 500 gl indien de havenpagten afgeschaft worden
aangebooden capitaalCG 50:00:00
1-011 Noorderhaven 23Antje Jans Bakker, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 40:00:00


 


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-009 Noorderhaven 21huis
eigenaarJan Aukes erven
gebruikerJacob Douwes c.s.
huurwaardeCG 66:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00
 
1-010 Noorderhaven 23huis
eigenaarSjoerd Harmens
huurwaardeCG 39:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:01:12
 
1-011 Noorderhaven 23huis
eigenaarJan Aukes erven
huurwaardeCG 54:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:16:06


1786 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 23, HarlingenNoorderhaven 23'1786'


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0071r van 5 feb 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 23Noorderhaven NZ1/2 huis
 
koper van 1/4Pieter Lensius mr. chirurgijnCG 1000:00:00
koper van 1/4Jan Trompeter
koper van 1/2Barend Visser
huurderJ. Christiaan Metzelaar hofmeester
naastligger ten oostenJan Leenderts Buisman
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenJan A. Backer Amsterdam
naastligger ten zuidenNoorderhaven
verkoperPieter Huidekoper
verkoperSchelte Wybenga
verkopersdr. W. J. Hanekuik, gelastigden van
Jan A. BackerAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Lensius en Jan Trompetter kopen samen, na niaar (a) de helft van het huis dat Barend Visser onlangs had gekocht, nz. Noorderhaven. Ten O. Jan Leenderts Buisman, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. de straat, ten N. de verkoper, en (b) een ruime houtschuur aan de Zoutsloot, achter dit gekochte huis. Gekocht van de gelastigden van Jan Aukes Backer, voor 1000 cg.


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0167r van 11 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 23Noorderhaven NZ tussen de Vismarkt en Kettingbruggen en vandaar lopende tot aan de Zoutsloothuis, tuintje en houtschuur
 
koperJochum Pieters Asmus, gehuwd metbootsman bij de Admiraliteit (adjunct -)CG 3047:10:00
Antje Tietes
huurderPieter Lensius jr.
naastligger ten oostenJan L. Buysman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperPieter Lensiusmr. chirurgijn
verkoperJan Pieters Trompetterkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJochum Pieters Asmus, adjunct bootsman bij de Admiraliteit x Antie Tietes? koopt een huis, tuin en houtschuur, met alle goederen daarbij, zoals het door Pieter Lensius JUNIOR is bewoond, tussen de Vismarkts- en kettingbrug, nz. Noorderhaven, en strekkende tot aan de Zoutsloot. Ten O. Jan Leenderts Buisman, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. die haven, ten N. de Zoutsloot. Voorwaarde is dat zolang Lensius jr. nog in de houtnegotie in Harlingen zit, de koper niet zo`n negotie mag oprichten. De koper is verplicht om met erven Reinder Zeilmaker, als eigenaars van de stal en wagenhuis, een betere scheiding te maken met het houtstek van de koper, voor gezamenlijke rekening. Gekocht van Pieter Lensius Senior, mr. chirurgijn, en Jan Pieter Trompetter, voor 3047 cg.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0358r van 13 nov 1791 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 23Noorderhaven NZ tussen Vismarkt- en kettingsbruggenhuis, tuintje en houtschuur
 
koperAsmus Pieters Asmus kapiteinCG 2550:00:00
naastligger ten oostenJan L. Buisman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJacob Wassenaar, als gelastigde van zijn zwagerprocureur postulant
Jochem Pieters Asmusequipagemeester bij de Admiraliteit op de Maze residerend in Hellevoet
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAsmus Pieters Asmus, capitein te Harlingen, koopt een huis, tuin en houtschuur nz. Noorderhaven tussen Vismarkts- en kettingbrug, en strekkende tot de Zoutsloot. Ten O. Jan Leenderts Buisman, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. de haven, ten N. de Zoutsloot. De stalling en wagenhuis van Reinder Zeilmaker moeten worden afgescheiden van dit verkochte huis. Gekocht van Jacob Wassenaar, proc. post., als gelastigde van zijn zwager (schoonbroer) Jochem Pieter Asmus, equipagemeester bij de Admiraliteit op de Maas, te Hellevoetsluis, voor 2550 cg.


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-011 Noorderhaven 21wed F Draijer
1-011 Noorderhaven 21Christiaan Lourens
1-012 Noorderhaven 23Cornelis van den Burghcommies van 's lands gem. middelen


 


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0193r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 23Noorderhaven NZ tussen de Ketting en Vismerkts bruggenhuis met pakhuis daarachter
 
koperDirk Zijlstra, gehuwd metkoopmanCG 1200:00:00
Dirkje Adema
huurderCornelis van der Brug c.u.commies
huurderC. D. Zijlstra
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPieter Claasen Nap, gelastigde vanbootsman bij het voormalig Collegie ter admiraliteit te Harlingen
verkoperAsmus Pieters AsmusequipagemeesterHellevoetsluis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Cornelis Zijlstra x Dirkje Adema koopt, na niaar ratione sanguinis door Cornelis Dirks Zijlstra en Asmus Pieters Asmus, een huis met een pakhuis erachter, nz. Noorderhaven, tussen Kettings- en Vismarktsbrug. Beide zijn resp. verhuurd aan Cornelis v.d. Brug en Cornelis Dirks Zijlstra. Gekocht van de gelastigde van Asmus Pieters Asmus, equipagemeester te Hellevoetsluis, voor 1200 gg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-014 Noorderhaven 21F Dreyer wedCG 6:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-014Noorderhaven 21Barend Jansen Visser... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-011, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-014, zeylmakerij, 1814. (GAH204); id. van wijk A-021; gebruiker B. Rodenhuis, kantoorbediende, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-015Noorderhaven 23Gerard Meyer... Hessels Reidsma wed., 1814 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-015Noorderhaven 23Pieter Fontein... geldt ook voor de steenhopen en leikersspecie, 14 mei 1804 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-014Noorderhaven 21B Visser & zoon B Visser & zoon zeylmakerij
A-015Noorderhaven 23P Fontein & zoon P Fontein & zoon kantoor
A-015Noorderhaven 23Gerard Meyer houtsteksknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 313Noorderhaven 21erven Pieter RodenhuisHarlingenhuis of zeilmakerij (176 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 315Noorderhaven 23erven Pieter RodenhuisHarlingenstalling (138 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-015Noorderhaven 23Dirk Fontein... BS huw 1825, ovl 1830, huw 1833, huw 1834, huw 1839, BS Franeker huw 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk A-015; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk C-052; VT1839; JZ, DIRK ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 313A-013 (Noorderhaven )Barend Visser & zoonzeilmakerij
Sectie A nr. 313A-014 (Noorderhaven )Barend Visser & zoonzeilmakerij
Sectie A nr. 315A-015 (Noorderhaven )Barend Visser & zoonwagenhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 313A-013 (Noorderhaven)Wijbren Vellingawoonhuis
Sectie A nr. 3427A-014 (Noorderhaven)Abe Hamstrawoonhuis
Sectie A nr. 3428A-014 (Noorderhaven)Abe Hamstrapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 313Noorderhaven 21 (A-013)Jan Dijk (Jellesz.)
Sectie A nr. 5011Noorderhaven 23 (A-014)Hein de Bruin


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Noorderhaven 21Dijk & van de Veldejongens: 2, meisjes: 0
vrouwen: 0
sigarenfabriek


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 21Binnenl. Maatsch. voor Schelpenvisscherij en Bergingszaken "de Hoop"46Dir. P. Ritzes


1933 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 21, HarlingenNoorderhaven 21Th.W. Nautaelectrische grof- en scheepssmederij, kachelmakerij


1933 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 21, HarlingenNoorderhaven 21Th.W. Nautaelectrische grof- en scheepssmederij, kachelmakerij


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 21, HarlingenNoorderhaven 21Th.W. NautaNauta & zn., Th.W.machine herstelplaats


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Th.W. Nauta & Zn.590Machineherstelpl.


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 21, HarlingenNoorderhaven 21Th.W. Nautamachine herstelplaats, constructiebouw


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 23beeldbepalend pand7 van 10
  terug