Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 69 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noorderhaven 69,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 69 1-075 1-119 A-039 A-036
 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-075 Noorderhaven 69huis
eigenaarwed. Douwe Claessens
gebruikerWybe Gerrits
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-075 Noorderhaven 69huis
eigenaarTietske Ymes erven
gebruikerGerloff Ymes
huurwaardeCG 80:00:00
aanslag huurwaardeCG 16:00:00
aansl. huurw. voldaan25-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-075 Noorderhaven 69huis
eigenaarwed. Tjetske Ymes erven
gebruikerburgemeester Oosterveen
huurwaardeCG 72:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00


 


 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0227v van 23 jan 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 69Noorderhaven NZhuis + pakhuis/houtstek
 
koperSjouke Sjoukes, gehuwd metschipper (wijd-)GG 900:00:00
Gerritje Zymons
naastligger ten oostenhuis 't Moriaantje
naastligger ten zuidenstraat aan Noorderhaven
naastligger ten westensteegje naar Zoutslootkoopman
naastligger ten westenGrietje Fedrix, moeder
Jacob Braem, zoon
naastligger ten noorden
verkoper van 1/4Grietje Fedrix, weduwe van
wijlen Romke Braem
verkoper van 3/4Jacob Braem, zoon
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Reyers Mahui koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Sjouke Sjoukes, schipper x Grietje Symons, een mooi huis, pakhuis en houtstek, nz. Noorderhaven. Er zijn 2 mandelige staketten (hekken), ten O., ten W., waarvan dat ten O. eerst door de naastligger ten O. moet worden verlengd tot de rooilijn. De muur van het pakhuis ten W. is mandelig met de eigenaar v.d. ledige plaets. Ten O. het huis 'het Moriaantje', ten W. de verkoper, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Grietje Feddriks van Deinum wv Romke Braam, voor 1/4, en als moeder van haar zoon Jacob Romkes Braam, voor 3/4, voor 900 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-075 Noorderhaven 69huis
eigenaarerven Tjitske Yemes
gebruikerJohannes Elgersma
huurwaardeCG 72:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-075 Noorderhaven 69Johannes Elgersma, bestaande uit 8 personen
aangebooden capitaalCG 15:00:00


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0272r van 10 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 69Noorderhaven NZ tussen de Raadhuis- en Vismarktsbrug lopend tot aan de Droogstraathuis en tuin
 
koper provisioneelvroedsman Meye Harmens Meyer GG 1800:14:00
naastligger ten oostenClaas Fontein
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenClaas E. Oosterbaan
naastligger ten noordenDroogstraat
curatorburgemeester Franciscus Elgersmanotaris Bolsward
curatorerfgezeten Claas Fontein, overRied
verkoperde nagelaten kinderen van Johannes Elgersmaschipper op Amsterdam (beurt-)
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet) verkoop van een huis en tuin, strekkende tot aan de Droogstraat. Ten O. Claas Fontein, ten W. Claas Everts Oosterbaan, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Geboden is door Meye Harmens Meyer. Gekocht van erven Johannes Elgersma, beurtschipper op Amsterdam.


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-075 Noorderhaven 69huis
eigenaarMeye H. Meyer
gebruikerTjebbe Dreyer
huurwaardeCG 72:00:00
aanslag huurwaardeCG 13:01:12


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0090v van 4 dec 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 69Noorderhaven NZ tussen de Raadhuis- en Vismarktsbrughuis, tuin en stal
 
koperTjepke Gratama koopmanGG 1900:00:00
huurderJan Westra c.u.
naastligger ten oostende heer Claas Fontein
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenEvert Oosterbaan
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJan Harmens Speltje, erfgenaam vanoud schipper (wijd-)
Antje Harmens Meyer, weduwe van
wijlen vroedsman Meye Harmens Meyer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Gratama koopt een huis, tuin en stalling, nz. Noorderhaven, tussen de Raadhuis- en Vismarktsbruggen, strekkende van de haven tot de Droogstraat. Het is verhuurd aan Jan Westra. Ten O. Claas Fontein, ten W. Evert Oosterbaan, ten Z. straat en haven, ten N. de Droogstraat. Zie de voorwaarden. Gekocht van Jan Harmens Speltie, oud-wijdschipper, als erfgenaam van zijn zuster Antje Harmens Meyer, voor 1/2, en de andere 1/2 door scheiding verkregen v. d erven van Meye Harmens Meyer, vroedsman, voor 1900 gg.


 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0339r van 3 jul 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 69Noorderhaven NZ tussen Raadhuis en Vischmarktsbrug tot aan Droogstraathuis, tuin en stalling
 
koperHarmanna Brill GG 1160:00:00
koperde weduwe van W. Wytsma
koperS. D. Wytsma
naastligger ten oostendhr Westra
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erven van Oosterbaan
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJan GratamaOosterlittens


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-106 Noorderhaven 69wed Wijtsma


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0158v van 27 nov 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 69Noorderhaven NZ wijk A-039 tussen Raadhuis- en Vismarktsbrughuis met tuin
 
koperLeendert Buisman schipper op Amsterdam (beurt-)CG 2425:00:00
naastligger ten oostenH. Westra baljuw van Barradeel
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenClaas Oosterbaan
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperW. J. Hanekuik, executeur testamentair vanadvocaat
Harmana Briel, weduwe van
wijlen Dirk Wytsmagewaldige provoost
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLeendert Buisman, beurtschipper op Amsterdam, koopt huis, stalling en wagenhuis wijk A-039. Ten O. H. Westra, ten W. Claas Oosterbaan, ten Z. de straat en haven, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Harmina Briel wv Dirk Wytsma.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-119 Noorderhaven 69Leendert BuismanCG 6:00:00


1813 - bewonersadresnaamgegevens
A-039Noorderhaven 69Gerrit Leenderts Buismangeb 11 mei 1803 HRL, ovl 12 jan 1813 HRL, N.H., ovl wijk A-039, ged 14 jun 1803, zv Leendert B, en Leentje Feddes; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-039Noorderhaven 69Leendert Jans Buisman... 1794 Anjum; BS ovl 1813; 1823 huwelijken, ovl 1830, huw 1831, ovl 1839; eigenaar en gebruiker van wijk A-039, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-091; gebruikers Rinse Plantinga, varensgesel, en Fedde ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-039Noorderhaven 69L Buisman L Buisman schipper


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 1 van 7 jan 1828
adressoortbedraggebruik
A-039Noorderhaven 69huurcontractfl. 135huis A-039
 
verhuurderLeendert Jans Buisman
huurderIsaac Jesaias Spiers
borgJesaias Spiers


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 347Noorderhaven 69wed. Leendert Jans BuismanHarlingenhuis en erf (192 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-039Noorderhaven 69Klaas IJsbrands Parma... Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1831; oud 68 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk A-039; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-039Noorderhaven 69Yda K Parmaoud 29 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-039; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-039NoorderhavenYda K Parma29 jWorkumv, protestant, weduwe, winkeliersche
A-039NoorderhavenThomas van Slooten7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-039NoorderhavenJetske van Slooten4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-039NoorderhavenKlaaske Kisjes19 jParragav, protestant, ongehuwd
A-039NoorderhavenHipkje Deinum23 jWorkumv, protestant, ongehuwd
A-039NoorderhavenKlaas Y Parma68 jStavorenm, protestant, weduwnaar, zeekapitein


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-039Noorderhaven 69Jantje Willems Molenaar, overleden op 25 november 184474 jr, geboren Sneek 2/9/1770, overleden Zoutsloot A 39, vrouw van Lolke Sybrands Zwaal, moeder van Willem, stadsbode, Schelte, timmerman, Sybrand, idem, Jan, zeeman en Antje Lolkes Zwaal (vrouw van Willem Godthelp, timmerman). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2199A-039 (Noorderhaven )Ulbe Holsderverwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2865A-036 (Noorderhaven)Dirk Altawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2865Noorderhaven 69 (A-036)Lucas A. Alta (te Amsterdam)


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 69F. Harmens & Co.9Cargadoors en expediteurs


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 69F. Harmens & Co.9Cargadoors en expedit.


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 69F. Harmens & Co.9Cargadoors en expedit.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 69F. Harmens & Co.9Cargadoors en exp.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 69K. de Vries Wzn.9Lid d. fa. F. Harmens & Co.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 69F. Harmens & Co.9Cargadoors en exp.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 69K. de Vries Wzn.9Lid d. fa. F. Harmens & Co.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 69F. Harmens & Co.9Cargadoors en exp.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 69K. de Vries Wzn.9Lid d. fa. F. Harmens & Co.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 69F. Harmens & Co.9Cargadoors en exp.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 69K. de Vries Wzn.9Lid d. fa. F. Harmens & Co.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 69T.J.Krijtherijksklerk r.d.b.
Noorderhaven 69Kl. de Vriesexpediteur


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 69C. Kuhlman Jzn.23Cargadoor., exp.- en assur.ag.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 69C. Kuhlman Jzn.831Cargad., exp.- en assur.ag.


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 69P. (Pieter) Postma


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 69, HarlingenNoorderhaven 69H. Postma- Van NimwegenAnna Caspariihotel - café - restaurant - bar


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 69rijksmonument 20557


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7965Noorderhaven 69
  terug