Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 35 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noorderhaven 35,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 35 1-020 1-023 A-021 A-020


Huisnaam in: 1859
Gebruik: pakhuis
Naam: london
Kwartier/wijk A-021
Verkoper:
Koper/eigenaar: visscher & zoon, barend
1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 pagina 302r van jun 1630 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Noorderhaven 35Gijs Willems x Martie Hessels koopt huis met loods en plaets erachter, nz. Noorder Nieuwe Haven. Ten O. en N. de koper, ten W. Jacob Hiddes, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Trijntje Freercks wv Claes Pieters Jans?, voor 532 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-020 Noorderhaven 35huis
eigenaarTiaard Gerbens
gebruikerTiaard Gerbens
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:00:00


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-020 Noorderhaven 35huis
eigenaarTiaard Gerbens
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:00:00
aansl. huurw. voldaan3-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-020 Noorderhaven 35huis
eigenaarTjeerd Gerbens
gebruikerTjeerd Gerbens
huurwaardeCG 40:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:13:00


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-020 Noorderhaven 35huis
eigenaarFreerk van der Hout
gebruikerFreerk van der Hout
huurwaardeCG 80:00:00
aanslag huurwaardeCG 13:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-020 Noorderhaven 35Freerk van der Hout, bestaande uit 11 personen
aangebooden capitaalCG 50:00:00


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-020 Noorderhaven 35huis
eigenaarFreerk van der Hout
huurwaardeCG 80:00:00
aanslag huurwaardeCG 14:10:14


 


 


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0034v van 26 jan 1777 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 35Noorderhaven NZhuis
 
koperJan Auckes Bakker koopman GG 5285:00:00
huurderJacob Jelles c.u.CG 60:00:00
naastligger ten oostenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet eerste perceel in deze akte
verkoperFreerk van der Houtkoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en verder) Jan Aukes Bakker koopt (b) een mooi huis ten O. en N. naast a), ten W. v.d. houtschuur, verhuurd aan Jacob Jelles (met beschrijving). Alle drie percelen zijn pro quota belast als andere Havenisten. Alle losse goederen in de percelen moeten door de koper worden over genomen tegen taxatie door 2 door verkoper en koper te benoemen personen die door hun moeten worden betaald etc. Gekocht van Freerk van der Hout, koopman, voor (a, b en (c) 5285 gg.


 


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0140v van 17 dec 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 35Noorderhaven NZhuis met twee daarachter staande houtschuren
 
koperPieter Lensius, gehuwd metGG 3010:21:00
Anna Hibma
huurderJacob Tjallingii c.u.koopman
naastligger ten oostenSikke B. IJsenbeek
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJan Aukes Bakker koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Aukes Bakkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Lensius x Anna Hibma koopt een huis met 2 houtschuren erachter, nz. Noorderhaven, verhuurd aan Jacob Tjallingii. Ten O. Sicco IJsenbeek, ten W. de verkoper, ten Z. de haven, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van de gelastigden van Jan Aukes Backer, voor 3010 gg.


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0301r van 13 dec 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 35Noorderhaven NZ en uitlopend op de Zoutsloothuis
 
koperRein Smit secretaris en boelontvanger van BarradeelGG 2145:07:00
naastligger ten oostenSicco IJsenbeek koopman
naastligger ten westenRein Smit secretaris en boelontvanger van Barradeel
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten noordenZoutsloot
Jacob Pieters Hibma, geauthoriseerde curatorkoopman
Jan Willems Houtsma, geauthoriseerde curatorkoopman
Jan Pieters Trompetter, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperPieter Lensius, gehuwd met
Anna Jacob Hibma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Smit, secretaris en boelgoedontvanger van Barradeel, koopt een fraai huis met 2 houtschuren erachter, nz. Noorderhaven, strekkende tot aan de Zoutsloot, zoals het door Pieter Lensius werd bewoond en gebruikt als houthandel. Ten O. Sicco IJsenbeek, ten W. de koper, ten Z. de straat en haven, ten N. de Zoutsloot. Overname van de inboedel tegen taxatie, en de schoorsteenmantel in de voorkamer wordt speciaal genoemd. Lange, uitgebreide acte. Gekocht van de curatoren over de verlaten boedel van Pieter Lensius x Anna Jacobs Hibma, voor 2135 gg.


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0063r van 19 nov 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 35Noorderhaven NZhuis met twee houtschuren
 
koperBarend Visser koopmanGG 1930:00:00
huurderPiers
naastligger ten oostenSicco B. IJzenbeek koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenjuffrouw Foekje Nieuwenhuis
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Hannema, curator en
verkoperS. Wijma, curator en
verkoperJacob Wassenaar, curator van geabandonneerde boedel van
Rein Smit, gehuwd metoud secretaris van BarradeelSexbierum
verkoper op eigen naamFoekje Nieuwenhuis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend Visser koopt een huis met 2 houtschuren er achter, nz. Noorderhaven en strekkende tot de Zoutsloot. Ten O. Sicco B. IJsenbeek, ten W. Foekje Nieuwenhuis, ten Z. de haven, ten N. de Zoutsloot. (Lange acte.) Gekocht van de curatoren over de boedel van Rein Smit, oud-secr. van Barradeel, voor 1/2 en Foekje Nieuwenhuis wv Rein Smit, voor 1/2, voor 1930 gg.


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-023 Noorderhaven 35B VisscherCG 4:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-021Noorderhaven 35Barend Jansen Visser... wijk A-011, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-014, zeylmakerij, 1814. (GAH204); id. van wijk A-021; gebruiker B. Rodenhuis, kantoorbediende, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-081, pak- en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-021Noorderhaven 35Bouwe Rodenhuis... Pieters Scheltema; BS huwafk. en huw 1811, huw 1812, huw 1817, huw 1827, ovl 1834; gebruiker van wijk A-021, kantoorbediende; eigenaar is B. Visser & zoon 1814. (GAH204); B.R. eigenaar van percelen nrs. 49 en 53 te ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-021Noorderhaven 35B Visser & zoon B Rodenhuis kantoorbediende


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 325Noorderhaven 35erven Pieter RodenhuisHarlingenhuis en erf (276 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-021Noorderhaven 35Dirk van Dam... huwt met Maria de Vries, chirurg en vroedmeester A 2 nov 1854 naar Wildervank; bev.reg. HRL 1851 wijk A-021; oud 31 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, chirurgijn en vroedmeester, wijk A-030; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-021Noorderhaven 35Fetje Tilstraoud 32 jaar, geb Berlikum en wonende te HRL. 1839, wijk A-021; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-021Noorderhaven 35Leonora J Bangaoud 28 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-021; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-021Noorderhaven 35Pieter Adama Zijlstra... huw 1836 bev.reg. HRL 1851 wijk E-038; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, commissionair, wijk A-021; VT1839; P. Adema Z., geb 5 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL, zv Dirk Cornelis Zijlstra en Dirkje ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-021NoorderhavenPieter Adema Zijlstra29 jHarlingenm, protestant, gehuwd, commissionair
A-021NoorderhavenLeonora J Banga28 jFranekerv, protestant, gehuwd
A-021NoorderhavenDirk C Zijlstra2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-021NoorderhavenJelle Zijlstra6 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-021NoorderhavenVetje Tilstra32 jBerlikumv, protestant, ongehuwd
A-021NoorderhavenIemkje de Groot20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-021Noorderhaven 35Maria de Vriesgeb 1810 Frl, huwt met Dirk van Dam, A 2 nov 1854 Wildervank; bev.reg. HRL 1851 wijk A-021


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 325A-021 (Noorderhaven )Daniel Snijderwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 325A-020 (Noorderhaven)Wed. en erven Daniël Snijderwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 325Noorderhaven 35 (A-020)E.M. Trampen (wed. D. Snijder)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 35 Daniel Snijder Hzn.houthandelaar
vorige grondslagf. 3000
huidige grondslagf. 5600
Noorderhaven 35 Wiebren Ruardibroodbakker
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 35D.Snijderhouthandelaar


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 35A. (Andries) Nauta


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 35rijksmonument 20540


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 7320Noorderhaven 35
  terug