Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 16 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zuiderstraat 16,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 16 4-240 (niet bekend) H-181 H-226


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: cornwerd
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanZuiderstraat 16
ten oostenZuiderstraat 18
ten westenZuiderstraat 14
ten noordende Zuiderstraat


aangrenzende stegensteeg
Zuiderstraat 16naamloze steeg ten oosten


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-240 Zuiderstraat 16huis
eigenaarClaes Gerloffs
gebruikerBroer Stitterts cum soc.
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-240 Zuiderstraat 16huis
eigenaarClaes Gerloffs
gebruikerReiner Dirks cum soc.
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00
aansl. huurw. voldaan24-7-1720
opmerking1720 den 24 july door stuffel fockes voort jaer betaelt 4-0-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-240 Zuiderstraat 16huis
eigenaarGerloff Clases
gebruikerGerloff Clases
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:08


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-240 Zuiderstraat 16huis
eigenaarwed. Dirk van Zeist
gebruikerwed. Dirk van Zeist
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:10:00


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0025r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 18, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGeert de Beer


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0207v van 29 jan 1809 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 16Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort wijk H-183]huis en bleekveld
 
koper door niaarJilles D. Johannes Adema CG 900:00:00
geniaarde koperHendrik D. Keetscommies ter recherche
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
huurderde weduwe van N. Bolt
naastligger ten oostenHendrik Tobe
naastligger ten zuidenFedde Sjoerds
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenoud burgemeester B. Fontein
verkoperElisabeth T. Bakker, gehuwd met
Adam ter Wogt


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0105v van 2 dec 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 16Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort wijk H-183]huis
 
koperHendrik D. Keets CG 700:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenHendrik Tobé
naastligger ten zuidenFedde Sjoerds
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenBouwe Fontein
naastligger ten noordensteeg
verkoperN. N.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-181Zuiderstraat 16Jeltje Rinnerts... quit. no. 5 (GAH1142); id. 6 nov 1810, quit. no. 6 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-181Zuiderstraat 16Pieter Ypes Rodenhuis... pakhuis ''de Zon'', 1814. (GAH204); id. van wijk H-174, pakhuis ''de Hoop'', 1814. (GAH204); id. van wijk H-181, pakhuis, 1814. (GAH204); P.R. van HRL. ende Margaretha Hendriks Mentes van Amsterdam, zijnde de aangave ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-181Zuiderstraat 16P Rodenhuis pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1966Zuiderstraat 16erven Pieter RodenhuisHarlingenpakhuis (156 m²)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-181Zuiderstraat 16Trijntje Wigles Gorter, overleden op 9 juli 183937 jr, geboren Heerenveen, overleden Zuiderpoort H 181, vrouw van Godert Jurjens Posthumus, bakker Zuiderbrug A 183, moeder van minderjarige Jurjen, Dieuwke, Wigle, Joukje, Eske, Cornelis en Godert Goderts Posthumus. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2246H-226 (Zuiderstraat)Jacobus Nicolaas Wiardapakhuis


1888 - variaadresbronbericht
Zuiderstraat 16Oud Harlingen Magazine 1995In resp. [?] 1888 [?] volgden nog [als aankoop van de familie Wiarda] de huizen Zuiderstraat [?] 16 [?]


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1964Zuiderstraat 16 (H-225)Jacobus N. Wiarda
  terug