Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 14 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zuiderstraat 14,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 14 4-242 (niet bekend) H-182 H-227
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 14 4-241 (niet bekend) H-182 H-227
Naastliggers vanZuiderstraat 14
ten oostenZuiderstraat 16
ten westenZuiderstraat 12
ten noordende Zuiderstraat


aangrenzende stegensteeg
Zuiderstraat 14naamloze steeg ten westen


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-241 Zuiderstraat 14huis
eigenaarArent Nieuwenhuis
gebruikerArent Nieuwenhuis
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00
 
4-242 Zuiderstraat 14huis
eigenaarDirck Formholt
gebruikerJan Puister
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-241 Zuiderstraat 14huis
eigenaarwed. Arent Nieuwenhuis
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00
aansl. huurw. voldaan21-5-1720
 
4-242 Zuiderstraat 14huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerHans Femmes
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-241 Zuiderstraat 14huis
eigenaarwed. Arend Nieuwenhuis
gebruikerwed. Arend Nieuwenhuis
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00
 
4-242 Zuiderstraat 14
eigenaarDirk van Zeist
gebruikerDirk van Zeist
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:10:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-241 Zuiderstraat 14huis
eigenaarerven Stittert Adams
gebruikerClaaske Arjens
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
 
4-242 Zuiderstraat 14huis
eigenaarJacob Jansen
gebruikerJacob Jansen c.s.
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:10
 
4-242 Zuiderstraat 14kamer
eigenaarwed. Pieter Gerlofs
gebruikerAllert Lieuwes
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:10:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-242 Zuiderstraat 14Hendrik Jansen Douwes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 05:00:00


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-242 Zuiderstraat 14Fedde Sjoerds


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0207v van 29 jan 1809 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0105v van 2 dec 1810 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-182Zuiderstraat 14Bouwe Fontein... van wijk E-017, gebruiker is F. Leuning, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-182, rentenier, 1814. (GAH204); B.F. en Anna van Loon, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-182Zuiderstraat 14B Fontein B Fontein rentenier


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1967Zuiderstraat 14Bouricius FonteinHarlingenhuis en erf (220 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-182Zuiderstraat 14Jeike R Pooloud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-182; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-182Zuiderstraat 14Johann Gustav Hinz... wonende te Stralsund; BS huw 1842; oud 28 jaar, geb Straalsund en wonende te HRL. 1839, zeevarende, wijk H-182; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-182Zuiderstraat 14Catharina J. Vogel, overleden op 30 augustus 1839J.=Johanna, 12 dg, overleden Zuiderpoort H 182. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 41) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-182Paulus Vogel41 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, zeilmakersknegt
H-182Jeike Riemers Pool35 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
H-182Emma P Vogel9 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-182Johan Gustav Hintz38 jStraalsondgezin 2, m, protestant, ongehuwd, zeevarende
H-182Henderina Hoek26 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-182Jacob Hintz4 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-182Jochem Hintz2 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-182Sybren Hesseling26 jWorkumgezin 3, m, rooms katholiek, gehuwd, schipper
H-182Maria Beuker26 jHarlingengezin 3, v, rooms katholiek, gehuwd
H-182Theodora Hesseling5 wHarlingengezin 3, v, rooms katholiek, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-182Zuiderstraat 14Martinus H. Caspers Wolbrand, overleden op 19 december 1842H.=Hendrikus, overleden Zuidergat H 182, zoon van Casper-Anton Friedrich Wolbrand, zeeman en Grietje Visser, broer van minderjarige Anna-Catharina en Lipkje Caspers Wolbrand. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-182Zuiderstraat 14Wikje Andries Vlietstra, overleden op 31 juli 18469 mnd (geboren 1/10/1845), overleden Zuidergat H 182, dochter van Andries Vlietstra, varensgezel en Dirkje de Wit, zuster van minderjarige Janke, Ietje en Akke Andries Vlietstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-182Zuiderstraat 14Jakkele Jans de Boer, overleden op 19 december 18483 jr (geboren 2/12/1845), overleden Zuidergat H 182, zoon van Jan Jakkeles de Boer, zeeman en Amkje Hendriks de Boer, broer van minderjarige Henke Jans de Boer. (in tafel 20/12) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-182Zuiderstraat 14Paulus Johannes Vogel... 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk B-155, 159; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeilmakersknecht, wijk H-182; VT1839; geb 5 okt 1796, ged 16 okt 1796 Grote Kerk HRL, zv Johannes Vogel en Trijntje ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1967H-182 (Bij de Zuiderpoort)Roelof Helmerswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3167H-227 (Zuiderstraat)Roelof Helmerswoonhuis


1894 - variaadresbronbericht
Zuiderstraat 14Oud Harlingen Magazine 1995In resp. [?] 1894 volgden nog [als aankoop van de familie Wiarda] de huizen Zuiderstraat [?] 14


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4499Zuiderstraat 14 (H-226)Jacobus N. Wiarda


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderstraat 14J. de Boerbootwerker


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderstraat 14W. (Willem) Alkema
  terug