Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 119 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zoutsloot 119,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Zoutsloot 119 2-174 2-205 D-060 D-059
   huisnummer hoger Zoutsloot 119 2-175 2-206 D-060 D-059
   huisnummer hoger Zoutsloot 119 2-175 2-206 D-061 D-059
   huisnummer hoger Zoutsloot 119 2-177 2-208 D-061 D-059
1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0065v van 7 apr 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 119William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot]2/3 van twee zoutketen
 
koperGouke Suringar, gehuwd metCG 7400:00:00
Antie Eelkes Eelcoma
eigenaar van 1/3Gouke Suringar
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:12:12
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenJan Andries
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperAmelia Suringar
verkoperMaria Suringar


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-174 Zoutsloot 119huis
eigenaarLieuwe Jillerts
gebruikerLieuwe Jillerts
opmerkingonvermogende
 
2-175 Zoutsloot 119keeten
eigenaarGouke Suringar erven
gebruikerGouke Suringar erven
huurwaardeCG 287:10:00
aanslag huurwaardeCG 57:10:00
 
2-177 Zoutsloot 119huis
eigenaarJan Pieters Schaaff
gebruikerconrector Wassenaar
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-174 Zoutsloot 119huis
eigenaarLieuwe Jillerts
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
 
2-175 Zoutsloot 119keeten
eigenaardr. Suringar
huurwaardeCG 287:10:00
aanslag huurwaardeCG 57:10:00
aansl. huurw. voldaan16-7-1720
 
2-177 Zoutsloot 119huis
eigenaarJan P. Schaaff
gebruikerconrector Wassenaar
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00
aansl. huurw. voldaan6-1-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-174 Zoutsloot 119huis
eigenaarJacob Philips
gebruikerJacob Philips
opmerkingpro deo begeert
 
2-175 Zoutsloot 119keethen
eigenaardr. Zuringar
gebruikerdr. Zuringar
huurwaardeCG 287:10:00
aanslag huurwaardeCG 47:18:08
 
2-177 Zoutsloot 119huis
eigenaarBroer Baukes
gebruikerBroer Baukes
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-174 Zoutsloot 119stal
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaardeCG 08:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:06:10
 
2-175 Zoutsloot 119keeten
eigenaardr. Suringar
gebruikerdr. Suringar
huurwaardeCG 287:10:00
aanslag huurwaardeCG 47:16:10
 
2-177 Zoutsloot 119huis
eigenaarBroer Baukes
gebruikerBroer Baukes
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-177 Zoutsloot 119Broer Baukes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 16:00:00


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0073v van 13 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 119Zoutsloot2 zoutketen onder 1 dak, met schuren en overige toebehoren plus een meidenkamer
 
koperBarent van der Meulen, gehuwd metCG 12500:00:00
Gerlofke Wiarda
huurderWierd Wijnsens CG 225:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:10:00
naastligger ten oostenAchterzoutsloot en straat
naastligger ten zuidenmr. Cornelis Eekama
naastligger ten westenVoorzoutsloot en straat
naastligger ten noordensteeg
verkopermevrouw Catharina Maria Pauwels, weduwe van
wijlen Gerard Sybrand Suiringar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend v.d. Meulen x Gerlofke Wiarda koopt 2 zoutketen onder 1 dak met alle toebehoren, op het eind van de Zoutsloot. Ten O. de Achterzoutsloot en de straat, ten Z. mr. Cornelis Ecoma, ten W. de Voorzoutsloot en de straat, ten N. een steeg. Gekocht van Catharina Maria Pauwels wv Gerard Sybrands Suringar, voor 12.500 cg.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0108v van 19 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 119William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot]twee zoutketen onder een dak beklemd
 
koperburgemeester C. Blok CG 14000:00:00
koperDirk Nieuwbuur medicinae doctor
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Agterzoutsloot]
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Voorzoutsloot]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten zuidende zoutkeet van Johannes Hannema
verkoperMintje van der Meulen, gehuwd metBolsward
J. AlberdabaljuwBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaC. Blok, burgemeester en Dirk Nieuwbuur, med. dr., kopen twee zoutketen. Het is wijk D-065. (William Boothstraat 5 t/m 25). Ten Z. de zoutkeet van Jacobus Hannema. Gekocht van Mintje v.d. Meulen x Johannes Albarda, baljuw van het 9e district in Friesland te Bolsward.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-205 Zoutsloot 119Johannes van der MeulenCG 0:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-060Zoutsloot 119Dirk Nieubuur... gebruiker van wijk D-031, med. doctor; eigenaar is G. Andreae erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-060, samen met Blok, van zoutkeet ''De Wolf''; gebruiker Ulbe Dreyer, keetknegt, 1814. (GAH204); woont in 2e ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-060Zoutsloot 119Ulbe Klases Dreyer... Bleeker op 29 jun 1815 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1815, keetknegt in 1833, wonende te HRL. 1814 wijk D-060, huw.get. bij W.K. de Vries en K. Hindriks, zoutziedersknecht, broeder bruidegom in 1815, kind: Gerritje ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-060Zoutsloot 119Wikje Pieters Nieuwkerk... Afgegeven ten HRL 13 jun ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-061Zoutsloot 119Albert Thomas Boonstra... 1811, BS huw 1814, huw 1820, ovl 1856, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 73; gebruiker van wijk D-061, keetknegt; eigenaar is Jan Hannema van zoutkeet ''de Engel'', 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en wonende ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-061Zoutsloot 119Jacobus Sjoerds Hannema... en gebruiker van wijk C-052, apothecar, medegebruiker G. Fontein wed., 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-061, zoutkeet ''De Engel'', gebruiker is Albert T. Boonstra, keetknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-060Zoutsloot 119 Blok en Nieubuur zoutkeet de wolf
D-060Zoutsloot 119Ulbe Dreyer keetknegt
D-060Zoutsloot 119Oud Adres: Zoutsloot 119
D-061Zoutsloot 119Jacob Hannema zoutkeet de engel
D-061Zoutsloot 119Albert T Boonstra keetknegt
D-061Zoutsloot 119Oud Adres: Zoutsloot 119


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 758Zoutsloot 119Klaas Minnes BlokHarlingenzeehandelaarzoutfabriek en erf (670 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-061Zoutsloot 119Antje Dirks Wijngaarden... Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1841; oud 74 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-061; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-061Zoutsloot 119Hieke Douwes de Roos... 1802, BS huw 1828, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk D-066; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-061; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-061Zoutsloot 119Jan Bos... 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk D-066; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk D-061; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-061Bij de LombardJan B Bos34 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, keetknegt
D-061Bij de LombardHyke de Roos37 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-061Bij de LombardBenjamin Bos10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardDouwe Bos8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardRinse Bos6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardCornelis Bos5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardGerryt Bos1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardAntie Bos2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardAntie Wijngaarden74 jHarlingenv, protestant, weduwe


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-060Zoutsloot 119Rinske Jans Bos, overleden op 24 september 18421 1/2 jr, overleden Stillestreek/Zoutsloot D 60, dochter van Jan Bos, besteller en Hieke Douwes de Roos, zuster van minderjarige Benjamin, Douwe, Rinse, Cornelus, Antje, Gerrit en Johannis Jans Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-060Zoutsloot 119Johannes Jans Bos, overleden op 17 januari 18441 1/2 jr (geboren 10/7/1842), zoon van Jan Benjamins Bos, keetknecht Zoutsloot D 60 en Hieke Douwes de Roos, broer van minderjarige Benjamin, Douwe, Rinze, Cornelis, Antje en Gerrit Jans Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-060Zoutsloot 119Cornelis Klases van der Zee... Klaas Cornelis vdZ, en Jieke Douwes; BS huw 1836, huw 1840, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-175, wijk D-060, 130, supp wijk H-282, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 35 jaar, geb Wijnaldum en wonende ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-061Zoutsloot 119Dirkje K Blaauw... in 1851, dv Klaas Klaasen, en Maayke Dirks; BS huw 1821, ovl 1853, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-061; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 758D-060 (Zoutsloot)Leendert Hannema en mede eig.woonhuis en zoutkeet


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3968D-059 (Zoutsloot)Leendert Hannemafabriek en woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4940Zoutsloot 119 (D-059)fa. Sjoerd Hannema (en Cons.)
  terug