Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 105 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Zoutsloot 105,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 105 2-001 2-003 B-ong B-150
Naastliggers vanZoutsloot 105
ten oostenZoutsloot 107
ten zuidende Zoutsloot
ten westenZoutsloot 103


aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 105Heerensteeg ten oosten


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0210r van 17 jan 1664 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 107, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstraat


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 105huis, panwerk etc.
eigenaargemeensman Andries Piers
gebruikergemeensman Andries Piers
huurwaardeCG 56:10:00
aanslag huurwaardeCG 11:06:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 105huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers
huurwaardeCG 56:10:00
aanslag huurwaardeCG 11:06:00
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 105huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers erven
gebruikerAndries Piers erven
huurwaardeCG 56:10:00
aanslag huurwaardeCG 09:08:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 105huis en panwerk
eigenaarerven Andrys Piers
gebruikererven Andrys Piers
huurwaardeCG 56:10:00
aanslag huurwaardeCG 09:08:06


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0148v van 6 nov 1808 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 107, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-003 Zoutsloot 105Jan de BoerCG 3:00:00panwerk


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 174Zoutsloot 105Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurbergplaats (77 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 174B-123 (Zoutsloot)Gilles Valckenierwagenhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3485B-150 (Zoutsloot)Douwe C. Boersmapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4341Zoutsloot 105 (B-150)Douwe Boersma


1924 - kentekenadresnaam
B-7586
Zoutsloot 105Sybren Schuil


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 105P.Cupidozeeman
  terug