Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Weverstraat 8 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Weverstraat 8,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Weverstraat 8 (niet bekend) (niet bekend) G- G-368
Naastliggers vanWeverstraat 8
ten oostenWeverstraat 10
ten westenWeverstraat 6
ten noordende Weverstraat


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0075v van 11 nov 1810 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Weverstraat 6, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJ. van der Veen


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 881Weverstraat 8Barthelomeus Bambachzoutwerkerhuis en tuin (400 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 881G-325 (Wewerstraat)Sjoerd J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3132G-368 (Weverstraat)Anne Reinders Blijstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3132Weverstraat 8 (G-368)Hervormde Diaconie


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Weverstraat 8 Marten Berendsstadsreiniger
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 700
  terug