Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Weeshuisstraat 7 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Weeshuisstraat 7,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Weeshuisstraat 7 (niet bekend) (niet bekend) H-226 H-289
Naastliggers vanWeeshuisstraat 7
ten oostenWeeshuisstraat 9
ten zuidende Weeshuisstraat
ten westenWeeshuisstraat 5


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0163v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Weeshuisstraat 7Blokhuis, op het2 lege huissteden
 
koperoud burgemeester Harmen Synes Nauta GG 300:00:00
verpachter grondde erven van Gijs Willems CG 0:16:00
naastligger ten oostende plaats getekend met nr. 2
naastligger ten zuidenPlein, het
naastligger ten westende plaats getekend met nr. 5
naastligger ten noordenClaes Jurriens Fontein
verkoperoud burgemeester Henricus Caesarius
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(en 9) De oud-burgemeester Harmen Sijnes Nauta koopt 2 ledige huissteden op het Blokhuis, getekend met de nrs. 3 en 4. Ten O. plaets nr. 2, ten Z. het plein [Weeshuisstraat], ten W. plaets nr. 5, ten N. Claes Jurjens Fontein. De plaetsen moeten binnen 2 jaren bebouwd zijn. verkoper is Henricus Caesarius, oud-burgemeester, voor 300 gg.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0172r van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Weeshuisstraat 5, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenplaats getekend met nr. 4


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-226Weeshuisstraat 7Hendrik Johanneseigenaar van wijk H-226, gebruikers zijn ayke Entes Nieuwhof, schipper, Igle Saskers Schaap, varensgesel, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-226Weeshuisstraat 7Igle Saskers Schaap... dopen Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811, hu, huw 1815, huw 1825, huw 1832, ovl 1873; gebruiker van wijk H-226, varensgesel; medegebruiker ayke Entes Nieuhof, schipper; eigenaar is Hendrik Johannes, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-226Weeshuisstraat 7ayke Entes Nieuhofgebruiker van wijk H-226, schipper; medegebruiker Igle Saskers Schaap, varensgesel; eigenaar is Hendrik Johannes, 1814. (GAH204); woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-226Weeshuisstraat 7Hendrik Johannes Ayke Entes Nieuhof schipper
H-226Weeshuisstraat 7Igle Saskers Schaap varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2017Weeshuisstraat 7Hendrik Johannes DoksmaAlmenumarbeiderhuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2018Weeshuisstraat 7Hendrik Johannes DoksmaAlmenumarbeiderhuis en erf (42 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 2017 Trijntje Harings LijflanderHarlingenvereeniging van percelen [met sectie A 2018]


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 2018 Trijntje Harings LijflanderHarlingenvereeniging van percelen [met sectie A 2017]


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-226Weeshuisstraat 7Aldert Kreil/Krijl... 1814, zv Gerrit Alderts K, en Jetske Tietes; BS huw 1812, huw 1814, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk H-226; gebruiker van wijk A-065, varensgesel, medegebruiker is C. Henema vrouw eigenaar is Berend Braammeyer, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-226Weeshuisstraat 7Bouwe Obbes Vinkelbos... Jelmers Akker; BS huw 1821, huw 1827, ovl 1840, ovl 1842; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-226; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-226Weeshuisstraat 7Hendrik J Vinkelbosoud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-226; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-226Weeshuisstraat 7Ytje Lucas Abbinga... Durkje Sijbes; BS huw 1827, ovl 1842; ook: Abringa; oud 47 jaar, geb Workum, wonende te HRL. 1839, wijk H-226; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-226Bouwe O Vinkelbos38 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, geen
H-226Ytje Lukas [Lakos] Abringa47 jWorkumgezin 1, v, protestant, gehuwd
H-226Obbe B Vinkelbos17 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-226Hendrik J Bleker29 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-226Rintie H de Boer24 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, schipper
H-226Botje Oosterbaan30 jGordijkgezin 2, v, protestant, gehuwd
H-226Hinke de Boer1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-226Pieter H de Boer20 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd, matroos
H-226Jetske de Boer16 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-226Weeshuisstraat 7Bouwe Obbes Vinkelbosch, overleden op 4 mei 184039 jr, bode stadsarmenkamer, overleden Weeshuisstraat H 226, man van Jeike Hendriks de Vries, idem, vader van minderjarige Obbe Bouwes Vinkelbosch. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-226Weeshuisstraat 7Ytje Lucas Abbinga, overleden op 2 april 184249 jr, geboren Workum, overleden Weeshuisstraat H 226, wed. Bouwe Obbes Vinkelbos, geen kinderen, zuster van Pier Lucas Abbinga, werkman. Saldo fl. 19,10. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-226Weeshuisstraat 7Eva Obbes Vinkelbos, overleden op 19 maart 184316 wk (geboren 27/11/1842), overleden Weeshuisstraat H 226, dochter van Obbe Vinkelbos, bode armenkamer en Aaltje van der Ley. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-226Weeshuisstraat 7Jacob Jans Schaap, overleden op 23 augustus 18437 mnd (geboren 3/1/1843), overleden Weeshuisstraat H 226, zoon van Jan Aegles Schaap, varensgezel & Fancina Nicolaas Webber, broer van minderjarige Aegle, Aafke, Elisabeth, Nicolaas, Catharina, Willem, Sipkje, Sasker en Wietske Jans Schaap. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51021 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 237 van 29 aug 1843
adressoortbedraggebruik
H-226Weeshuisstraat 7koopaktefl. 350huis bestaande uit twee woningen onder een dak in de Weeshuisstraat H-226
 
verkoperDavid Matthijs Mass
koperAnne Reinders Blijstra


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-226Weeshuisstraat 7Eva Obbes Vinkelbos, overleden op 18 februari 184713 wk (geboren 15/11/1846), overleden Weeshuisstraat H 226, dochter van Obbe Vinkelbos, schoenmaker en Aaltje van der Ley, zuster van minderjarige Maria Obbes Vinkelbos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-226Weeshuisstraat 7Botje Piers Oosterbaan... 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-115, wijk H-218; oud 30 jaar, geb Gorredijk en wonende te HRL. 1839, wijk H-226; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-226Weeshuisstraat 7Foekje Panbakker/Pannebakker... N.H., dv Marten P, en Baukje Sietses; BS huw 1812, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk B-065, 100, 119, wijk H-226, supp wijk G-385, ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2477Weeshuisstraat 7 (H-283)Johannes H. Drost


1928 - adresboekadresnaamberoep
Weeshuisstraat 7Kl.Boonstratransportarbeider


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstr.Terschellinger Stoomboot Mij.778(b.g.g.)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstr.Doeksen, Rederij778(b.g.g.)


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstr.Terschellinger Stoomboot Mij.778(b.g.g.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstr.Doeksen, Rederij778(b.g.g.)


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Weeshuisstr.Terschellinger Stoomboot Mij.778(b.g.g.)


1965 - adresboekadresnaam
Weeshuisstraat 7K. (Klaas) Poeze
  terug