Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Voorstraat 75 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Voorstraat 75,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 75 7-014 7-014 C-066 C-060
 huisnummer lager  huisnummer hoger Voorstraat 75 7-015 7-014 C-066 C-060


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Voorstraat 71-73-75, Harlingen
Naastliggers vanVoorstraat 75
ten oostenVoorstraat 77
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 73


aangrenzende stegensteeg
Voorstraat 75naamloze steeg ten oosten


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0215r van 23 jan 1676 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 75Voorstraat NZhuis, bestaande uit 2 woningen met een mouterij daarachter
 
koperGerryt Bouwes Schiere, gehuwd metGG 6000:00:00
Grietie Gerrits
huurderHessel Jacobs Hingst GG 100:00:00
huurderArjen Arjens GG 60:00:00
naastligger ten oostenhet huis van Trijntie van Dam
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westende erven van Reyn Tjallings c.soc.
naastligger ten noordenGosse Jansen
verkoperArjen Wobbes c.u.gortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Hendrix Vosma koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Gerryt Bouwes Schiere x Grietje Gerryts, een mooi huis (met beschrijving) van 2 aparte woningen, bewoond door Hessel Jacobs Hingst en Arjen Arjens, met een mouterij erachter, nz. Voorstraat. Ten O. een steeg waarin dit huis en mouterij en de 2 camers v.d. verkoper aan het noordeinde, vrij in- en uitgang hebben. Ten O. Trijntje van Dam, ten Z. die straat en diept, ten W. erven Reyn Tjallings [Voorstraat 73], ten N. Gosse Jansen. Veel voorwaarden over het huis van Trijntje van Dam. Gekocht van Arjen Wabbes, gortmaker, voor 600? gg. (Is dit de steeg ten W. van Voorstraat. 81?)


1677 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0258r van 28 jan 1677 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 75Voorstraat NZ [staat: bij de Butterbrug in de steeg tussen de huizen van Claes Willems Burgers en Reyn Tjallingshuis met plaats en put
 
koperGeert Jansen Steenhoff burgerzakkendragerGG 130:08:00
naastligger ten oostende weduwe van Wabe Tjeerds
naastligger ten zuidende woning van Claas Willems burger
naastligger ten westenmr. Jelmer Ruyrds
naastligger ten noordende weduwe van Ysbrand Wijnties
verkoperAnne Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeert Jansen Steenhoff, zakkendrager, koopt een huis bij de Butterbrug in de steeg tussen Claes Willems Burgers [Voorstraat 71] en Reyn Tjallings [Voorstraat 73]. Ten O. wd. Wabe Tjeerds, ten Z. Claes Willems [Burger], ten W. mr. Jelmer Ruyrds, ten N. wd. IJsbrand Wyntjes. Claes Willems [Burger] mag zoveel hij wil timmeren ten zuiden van deze woning en licht scheppen met vensters en kozijnen, en Dirckien wd. van Claes Freerx zal altijd uitgang door de steeg hebben. Geen grondpacht. Gekocht van Anne Pieters voor 130 GG 8 st.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-014 Voorstraat 75huis
eigenaarJan Vosma
gebruikerJan Vosma
huurwaardeCG 66:00:00
aanslag huurwaardeCG 13:04:00
 
7-015 Voorstraat 75kamer
eigenaarGerrit Gerrits
gebruiker
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-014 Voorstraat 75huis
eigenaarJan Vosma
huurwaardeCG 66:00:00
aanslag huurwaardeCG 13:04:00
aansl. huurw. voldaan12-3-1720
 
7-015 Voorstraat 75kamer
eigenaarwed. Gerrit Gerrits
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-014 Voorstraat 75huis
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerClaes Jarigs
huurwaardeCG 66:00:00
aanslag huurwaardeCG 11:00:00
 
7-015 Voorstraat 75huis
eigenaarwed. Gerrit Hendriks
gebruikerwed. Gerrit Hendriks
opmerkingpauper


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0285v van 27 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 73, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Doede Vosma


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-014 Voorstraat 75huis
eigenaarburgemeester Vosma
gebruikerOtte Sybes
huurwaardeCG 113:00:00
aanslag huurwaardeCG 18:16:10
 
7-015 Voorstraat 75huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerJohannes Hendriks c.s.
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:13:06


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-014 Voorstraat 75Hans Pieters, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 12:00:00


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0240v van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 75Voorstraat NZ op de Appelmarkt tussen de Kleine Kerkstraat en de Katterugspijpenhuis en een pakhuis erachter
 
koperJanke Heeres, en haar broers
koperJan Heeres
koperSipke Heeres
koperAlbert Heeres
huurder huisde weduwe van Hans Pyters
huurder pakhuisDouwe Gabbes CG 2500:00:00
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten oostenHarmanus Viedelius rentmeester
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenJanke Heeres c.f.
naastligger ten westenSymen Fockes Bakker
naastligger ten noordenJan Gosses
verkopermevrouw Johanna Bourbom, weduwe van
wijlen oud burgemeester de heer Dodoneeus Vosma


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0252r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 75Voorstraat NZ [staat: Appelmerkt aan de Voorstraat tussen KleineKerkstraats- en Katterugspijpen]huis, plaats, tuin, bleekveld en dubbel pakhuis
 
koperAlbartus Binksma, gehuwd metkoopmanGG 1425:00:00
Sipkje Nauta
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenF. Calander c.u.
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten noordenB. Koelmans
naastligger ten noordenJ. van der Vleugel
naastligger ten westenN. N.
verkoperSicco Bienstra, curator van de boedel vanprocureur postulant
wijlen Jan Heereskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp IJsbrandi x Saske Persijn koopt, na niaar ratione vicinitatis en societatis, een huis met tuin, plaats en bleekveld en een dubbel pakhuis er achter, aan de Appelmarkt nz. Voorstraat, tussen de Kleine Kerkstraats- en Katrugspijpen. Ten O. een steeg waarin dit huis en het huis van F. Calander ten O. en zijn huis daar achter, en een huis achterin de steeg, van Jouke Olinjus, allemaal een vrije uit- en ingang hebben. Het nu verkochte huis was eigendom van Jan Heeres. Ten Z. de Voorstraat, ten N. B. Koelmans en J. v.d. Vleugel. Het gebruik van de straat en de wal en het staan op marktdagen op de stoep, is aan de koper voorbehouden. Gekocht van de testamentair redder v.d. nagelaten boedel van wl. Jan Heeres, koopman.


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0257r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 77, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAlb. Bolman c.u.


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0092v van 20 mei 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Voorstraat 75Voorstraat NZ [staat: Appelmarkt tussen Kleine Kerkstraat- en Katterugspijpen]huis met plaats, tuin, bleekveld en daarachter een dubbel pakhuis.
 
koperAnne J. Tadema, gehuwd metapothekerGG 1425:00:00
Antje Willems
huurCG 100:00:00
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenB. Koelmans
naastligger ten noordenJ. van der Vleugel
verkoperSaske Persijn, gehuwd met
Seerp IJsbrandikoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne J. Tadema, apotheker x Antje Willems kopen een huis, plaats, tuin en bleekveld met daarachter een dubbel pakhuis, aan de Appelmarkt tussen Kleine kerkstraatspijp en Katrugpijp, nz. Voorstraat. Geen grondpacht. Ten O. een massale steeg met vooraan F. Calander c.u. en achteraan J. Olinjus, ten Z. de Voorstraat, ten W. B. Koelmans, ten N. J. van der Vleugel. Gekocht van Saske Persijn x koopman Seerp IJsbrandi voor 1425 gg.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0046r van 6 dec 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Voorstraat 73, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenA. Tadema


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
7-012 Voorstraat 75A Tadama
7-012 1/2Voorstraat 75Jacob Abrahams
7-012 1/2Voorstraat 75Wijbe Wijtzes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-014 Voorstraat 75A J TademaCG 5:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-066Voorstraat 75Anne Jelles Tadema... in 1798-1802, zv Jelle T, en ... ; BS huw 1812, ovl 1822 1837 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk C-066, apothecar, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:14:0 terzaake geleverde ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-066Voorstraat 75A Tadema A Tadema apothecar


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-066Voorstraat 75Wapke Martens Steensma, overleden op 30 januari 1822vrouw van Albert Eerdmans, mr. goud/zilversmid (Voorstraat C 66), moeder van minderjarige Jacobus (reeds overleden), Marten, Mintje, Bernardus en Henricus Alberts Eerdmans. (Saldo fl. 1.209,40: zie 091) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-066Voorstraat 75Jacobus Alberts Eerdmans, overleden op 25 februari 18227 wk, zoon van Albert Eerdmans, mr. goud/zilversmid (Voorstraat C 66) en wijlen Wapke Martens Steensma, broer van minderjarige Marten, Mintje, Bernardus en Henricus Alberts Eerdmans. Saldo fl. 225,33. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 36 en 40 van 24 apr 1830
adressoortbedraggebruik
C-066Voorstraat 75provisionele en finale toewijzingfl. 2127huis en pakhuis aan de Voorstraat C-066
 
verkoperBernardus Eerdmans (te Bolsward)
koperMinne Hendriks Merkelbach


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 61 van 13 nov 1830
adressoortbedraggebruik
C-066Voorstraat 75obligatiefl. 3000huis en pakhuis aan de Voorstraat C-066
 
Minne Hendriks Merkelbach


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 652Voorstraat 75Manne Hendriks MerkelbachHarlingenzilversmidpakhuis (75 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 653Voorstraat 75Manne Hendriks MerkelbachHarlingenzilversmidhuis en erf (150 m²)


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-066Voorstraat 75Bieuwkje Minnes Merkelbach, overleden op 11 juli 1838ruim 1 jr, dochter van Minne Hendriks Merkelbach, goud/zilversmid (Voorstraat C 66) en Marijke Riemers Lamminga. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-066Voorstraat 75Marijke Riemers Lamminga... 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk H-165; oud 30 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, zilversmidse, wijk C-066; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-066Voorstraat 75Minne Hendriks Merkelbach, overleden op 28 januari 1839wednr. Aaltje Coenraads Bakker, man van Marijke Riemers Lamminga, goud/zilverhoudersche Voorstraat C 66, vader van minderjarige Rinske Minnes Merkelbach (voogd is Sjoerd Simons Wijma, notaris) (uit 1e huwelijk) en minderjarige Hendrik, Riemer en Johannes-Wilhelm Minnes Merkelbach (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-066VoorstraatMaayke Lamminga30 jAlmenumv, protestant, weduwe, zilversmidsche
C-066VoorstraatHendrik Merkelbach6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-066VoorstraatRiemer Merkelbach5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-066VoorstraatJohannes Merkelbach4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-066VoorstraatRinske Merkelbach9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-066VoorstraatGepke D Schaap19 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-066Voorstraat 75Antje Hennings IJlstra... bev.reg. HRL 1851 wijk C-024, 66, wijk H-236; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-130; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-066Voorstraat 75Baudina Elisabeth Stinstra... C-059, 66, wijk B-001, wijk E-004; oud 42 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-001; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-066Voorstraat 75Meile van der Plaats... en Anna Toussaint; BS huw 1811, huw 1817, huw 1819, huw 1822, huw 1836, ovl 1873, bev r HRL 1851 wijk C-066, wijk F-024, wijk H-028, regattdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-062, boekverkoper, 1814. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-066Voorstraat 75Schelte Lolkes Zwaal... Z, en Jantje Molenaar; BS huw 1825, huw 1827, huw 1836, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk B-049, wijk C-066, wijk H-236; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk B-040; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 652C-066 (Voorstraat)Hendrik Minnes Merkelbachwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3543C-060 (Voorstraat)Hendrik M. Merkelbachwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3543Voorstraat 75 (C-060)Lieuwkje Flietstra (wed. H.M. Merkelbach)


1913 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 75 (geveltop), HarlingenVoorstraat 75 (geveltop)'1913'


1914 - variaadresbronbericht
Voorstraat 75Oud Harlingen Magazine 1991[..] het pand van (later) Leijdesdorf, Sytra, Van Looy


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 75L. Leijdesdorff138In goud en zilver, enz.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Voorstraat 75 Leonard Leijdesdorffgoudsmid
vorige grondslagf. 8000
huidige grondslagf. 5000


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 75L. Leijdesdorff138In goud en zilver, enz.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 75L. Leijdesdorff138Goud en zilver enz.


1923 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75L. Leijdesdorffjuwelier, goud en zilver


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 75L. Leijdesdorff138Goud en zilver enz.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 75L. Leijdesdorff138Goud en zilver enz.


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75L. Leijdesdorffjuwelier


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 75L. Leijdesdorff138Goud en zilver enz.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Voorstraat 75L.Leijdesdorfkoopman in goud-zilverwerk


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75L. Leijdesdorff


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75L. Leijdesdorff


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75L. Leijdesdorffjuwelier, horloger, moderne byoux, souvenirs, lepeltjes


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 75L. Leijdesdorff138Goud en zilver, enz.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 75L. Leijdesdorff662Goed en zilver, enz.


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75 Sytra radio


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Sytra Radio823


1950 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75 Sytra - Radioelectra, radio


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Sytra Radio823


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75 Sytra Radioradio-electro-technisch bedrijf


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.Sytra Radio823


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75 Sytra radioscheepsfoon, peilontvangers


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75 Sytra Radioradio-reparatie, electrische installaties


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75 Sytra radioreparatie van alle merken, geluidsversterkerwagen


1960 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75 Sytra - Radioelectra, radio


1965 - adresboekadresnaam
Voorstraat 75W. (Willem) Tuinstra


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 75, HarlingenVoorstraat 75 Sytra radioradio, televiesie, reparatie


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9704Voorstraat 75gemeentelijk monument11 van 20 1913


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9704Voorstraat 75
  terug