Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vissersstraat 4 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Vissersstraat 4,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vissersstraat 4 1-056 1-086 A-207 A-245
Naastliggers vanVissersstraat 4
ten oostenVissersstraat 6
ten westenVissersstraat 2
ten noordende Vissersstraat


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-056 Vissersstraat 4gorterie
eigenaarSchelte Wybrens
gebruikerSchelte Wybrens
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-056 Vissersstraat 4gorthuis
eigenaarSchelte Wybrens
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan19-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-056 Vissersstraat 4gorthuis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerDouwe Idsers
huurwaardeCG 32:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:06:08


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-056 Vissersstraat 4huis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerWillem Jans
gebruikerN. N. c.s.
huurwaardeCG 66:00:00
aanslag huurwaardeCG 11:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-056 Vissersstraat 4Harmen Willems, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 05:00:00
1-056 /2Vissersstraat 4Eelke Bernardus, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 05:00:00
1-056 Vissersstraat 4Heere Wybrens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-056 Vissersstraat 4huis
eigenaarHarmen Willems
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:03:10
 
1-056 /2Vissersstraat 4woning
eigenaarJan Migchiels
gebruikerPhilip Alth
huurwaardeCG 13:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:07:04
 
1-056 /3Vissersstraat 4kamer
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerEelke Bernardus
huurwaardeCG 14:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:14


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-086 1/2Vissersstraat 4Hylke HanekuikCG 0:00:00kamer beklemd onder no 1-059


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-207Vissersstraat 4Dirk Sibrens... de bruid gecompareerd D.S., de broeder, 4 may 1793; ondertrouw HRL; wed. D.S. eigenaar en gebruiker wijk A-207, stal ledig, 1814. (GAH204); kind: Sibren Dirks, geb 27 aug 1787, ged 11 sep 1787 Grote Kerk HRL; kind: ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-207Vissersstraat 4Dirk Siebrens wed stal ledig


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 86Vissersstraat 4Folkert Sipkes DraaismaHarlingenpottebakkerschuur (63 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-207Vissersstraat 4Antje Siegman... het Stadsarmhuis, huwt met Luitjen de Boer, dv Johannes S, en ... ; BS ovl 1900; bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, wijk B-164, wijk C-027; oud 29 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-207Vissersstraat 4Luitjen/Luitzen de Boer... zeilmakersknecht, zv Lubbert de B., en Tjietske de Vries; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, wijk B-164, wijk C-027; oud 31 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, zeilmakersknecht, wijk C-165; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-207Vissersstraat 4Rein Willems Kramer... 1851, ovl wijk A-209, zv Willem Alkes K, en Antje R. Klok; BS huw 1826, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, 208; oud 39 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-098; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-207Vissersstraat 4Antje Jurjens van Deulen... dv Jurjen D, en Sijtske Jochems Feenstra; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 86A-207 (Bargebuurt)Bernardus J. van den Oeverpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2911A-245 (Bargebuurt)Jan Meijer jr.woonhuis


1898 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Vissersstraat 4, HarlingenVissersstraat 4Bloem, Cornelia'De eerste steen
gelegd door
CORNELIA BLOEM
oud 14 jaar
22 Juni 1898'
gerestaureerd 1991


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2911Vissersstraat 4 (A-245)Gerben Tigchelaar


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Visscherstraat 4 Pokke Bijlsmazonder
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 600


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Visschersstr. 4E. v.d. Geest86Vischh.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Visschersstr.E. v.d. Geest501Vischh.


1965 - adresboekadresnaam
Visserstraat 4B.W. (Bauke) Brouwer
  terug