Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vissersstraat 2 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Vissersstraat 2,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Vissersstraat 2 1-113 1/2 1-160 A-141* A-246
Naastliggers vanVissersstraat 2
ten oostenVissersstraat 4
ten noordende Vissersstraat


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-113 Vissersstraat 2taanhuis
eigenaarcompagnie van de Haringvisserie
gebruikerP.J. Oldaens
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-113 Vissersstraat 2tanerie
eigenaarcompagnie van Haringbuizen
gebruikerP. Oldaens
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00
aansl. huurw. voldaan1-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-113 Vissersstraat 2tanerije
eigenaarcompagnie van de Haringnuisen
gebruikerP. J. Oldaens
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:10:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-113 Vissersstraat 2tanerij
eigenaarCompagnie der Haring
gebruikerCompagnie der Haring
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:10:00


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-113 Vissersstraat 2tuintje
eigenaarMeye Harmens
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:12:12
 
1-113 /2Vissersstraat 2huis
eigenaarJacob S. Kuiper
eigenaarSimon Backer
gebruikerJan Louws
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:14:08


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-160 Vissersstraat 2Marten DirksCG 0:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-141Vissersstraat 2Simon Jacobs van Loon... BS ovl 1811; 1815 huwelijken, huw 1816, huw 1817, ovl 1820, ovl 1835; eigenaar en gebruiker van wijk A-141, lijndraayersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-142, gebruiker is Klaas Hendriks, opperman, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-141Vissersstraat 2Simon J van Loon Simon J van Loon lijndraayersknegt


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-141Vissersstraat 2Catharina Joekes Lieukema, overleden op 8 februari 1825vrouw van Sipke Folkerts Draaisma, pottenbakkersknecht (Zoutsloot A 141), moeder van minderjarige Elisabeth Sipkes Draaisma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 87Vissersstraat 2Simon Jacobs van LoonHarlingentouwslagerhuis en tuin (162 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-141Vissersstraat 2Simon Jacobs van Loon, overleden op 6 juni 1835meestersknecht/lijn/touwslager Zoutsloot A 141, oom van Hiltje (vrouw van Cornelis Tuimelaar, touwslager), Jacob, idem, Simon, idem, afwezige Teunis, kok Nijmegen, Taeke, schoenmaker en wijlen Rintje Klazes Kuipers (man van Trijntje Willems Hoffenberg, arbeidster, vader van minderjarige Klaas, Truike, Jacob en Simon Rintjes Kuipers) (zusterskinderen en -kleinkinderen) en van wijlen Hiltje (vrouw van Anne Wytses Blom, bakker, moeder van minderjarige Wytse en Grietje Annes Blom), Janke, naaister en minderjarige Jacob en Dirkje Lieuwes van Loon (voogd is hun moeder Grietje Johannes van Dalsen, wed. Lieuwe Jacobs van Loon) (broerskinderen en -kleinkinderen). Saldo fl. 4.744,52. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-141Vissersstraat 2Aukje Sanders van der Brug... Sijbouts Attema; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1862; oud 44 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-141; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-141Vissersstraat 2Jacob Klaasen Kuiper... en Neeltje Jacobs; BS huw 1823, ovl 1849; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk A-141; VT1839; J.K.K. eigenaar van perceel nr. 12 te HRL, touwslager, woonplaats HRL, huis, 63 m2, klasse ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-141Vissersstraat 2Johannes Harmanus Schrijver... Oosterwijk; BS huw 1822; oud 57 jaar, geb Oostenrijk ! en wonende te HRL. 1839, boerearbeider, wijk A-141; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-141Vissersstraat 2Ymkje Kerkstraoud 44 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk A-141; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. A-141 J Kuipers stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-141AchterstraatJacob Kuipers40 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, winkelier
A-141AchterstraatAnke van der Brug44 jSneekgezin 1, v, protestant, gehuwd
A-141AchterstraatKlaas Kuipers15 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-141AchterstraatWaltie Kuipers14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-141AchterstraatJan Schrijver57 jin Oostenrijkgezin 2, m, protestant, gehuwd, boeren arbeyder
A-141AchterstraatYemkje Kerkstra44 jSexbierumgezin 2, v, protestant, gehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-141Vissersstraat 2Haring Martens Bos, overleden op 29 juni 184827 jr (geboren 23/5/1821), overleden Zoutsloot A 141, soldaat, ongehuwd, zoon van Marten Ypes Bos, arbeider en Grietje Martens Klaver, broer van Ype, idem en Elizabeth Martens Bos (vrouw van Douwe Gerrits Dijkstra, timmerknecht). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-141Vissersstraat 2Janneke Straatsmageb 20 jun 1803 Sneek, A 2 nov 1861 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-141


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 87A-141 (Zoutsloot)Waltje Kuiperswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 87A-246 (Bargebuurt)Hendrik Kerkhovenwoonhuis en plek grond


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 87Vissersstraat 2 (A-ong)Lijsbertus Koops


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Visscherstraat 2G. Koopsjongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 0
vischrookerij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Visscherstraat 2 Gijsbert Koopsvischkooper
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 900


1940 - variaadresbronbericht
Vissersstraat 2Raadsvergadering 30 januariOnbewoonbaar verklaard
  terug