Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Odolphisteeg 7 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Sint Odolphisteeg 7,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Odolphisteeg 7 6-090 6-087 E-267 E-177


Huisnaam in: 0
Gebruik:
Naam: de drie sackedragers
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1658
Gebruik:
Naam: de drie zakkendragers
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanSint Odolphisteeg 7
ten zuidenSint Odolphisteeg 9
ten westende Sint Odolphisteeg
ten noordenSint Odolphisteeg 5


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024ra van 24 jan 1675 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Odolphisteeg 7Sint Odolphisteeg OZ [staat: Olysteeg]kamer
 
koper provisioneelN. N. GG 120:01:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende kamer van Jeltie Eelckes
naastligger ten westenSint Odolphisteeg [staat: Olysteeg]
naastligger ten noordenhet nagelaten huis van Right gladster
verkoperde erven van Mayke Sybrens


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0008v van 27 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Odolphisteeg 9, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende hof van de erfgenamen van Jelle Reyners


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-090 Sint Odolphisteeg 7huis
eigenaarGerrit Sipkes erven
gebruikerJan Gerrits
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-090 Sint Odolphisteeg 7huis
eigenaarGerrit Sipkes erven
gebruikerJan Gerrits
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan22-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-090 Sint Odolphisteeg 7huis
eigenaarJan Gerrits
gebruikerJan Gerrits
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-090 Sint Odolphisteeg 7huis
eigenaarJan Gerryts
gebruikerJan Gerryts
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-090 Sint Odolphisteeg 7Jan Gerrits, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-087 Sint Odolphisteeg 7S Wybenga ervenCG 2:00:00stond: m vellinga


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1113Sint Odolphisteeg 7Dirk Cornelus ZijlstraHarlingenzeehandelaarstal (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-267Sint Odolphisteeg 7Harmen Kroon... in 1851, N.H., zv Jelle Wiebes en Anke ... ; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-191, wijk A-104, wijk E-267; oud 54 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-118; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-267Sint Odolphisteeg 7Rinske van der Meulen... HRL, ongehuwd, N.H., dv Hendrik vdM, en Mintje Douwes; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-105, wijk E-267, 285, supp wijk C-437; oud 45 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-151; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-267Sint Odolphisteeg 7Aukje Jans Groen... E-252, 267, wijk G-107; geb 25 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk HRL, dv Jan Groen en Jantje ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-267Sint Odolphisteeg 7Janke de Vriesgeb 17 jul 1798 Berlikum, DG. A 15 nov 1854 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk E-267


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-267Sint Odolphisteeg 7Trijntje Schippergeb 1784 Kimswerd, ovl 10 jun 1856 HRL, huwt met Harmen Kroon, N.H., dv Rimmer Jacobs S, en Anke ... ; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk B-191, wijk A-104 wijk E-0267


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1113E-184 (Sint Odolphisteeg)Pieter Adama Zijlstrawoonhuis


1873 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Sint Odolphisteeg 7 (noordzijde van de voordeur), HarlingenSint Odolphisteeg 7 (noordzijde van de voordeur)T A H S'baksteeninscriptie


1873 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Sint Odolphisteeg 7 (zuidzijde van de voordeur), HarlingenSint Odolphisteeg 7 (zuidzijde van de voordeur)1873'baksteeninscriptie


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3898E-177 (St. Odolphisteeg)Simon Wiardawoonhuis en school


1884 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 11 jan 1883
E-267Sint Odolphisteeg 7Een hecht en sterk gebouw, gebruikt wordende als bewaarschool in de St. Odolphisteeg. Provisioneel verkocht op 23 jan 1884 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1884 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 25 jan 1883
E-267Sint Odolphisteeg 7Een hecht en sterk gebouw, gebruikt wordende als bewaarschool in de St. Odolphisteeg. Finaal verkocht op 6 feb 1884 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 2207..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3898Sint Odolphisteeg 7 (E-177)Meine Wijnalda


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
St. Odolphisteeg 7 Meine Wijnaldazonder
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Odolphisteeg 7W.Buma-


1965 - adresboekadresnaam
St. Odolphisteeg 7M. (Meinte) de Groot


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sint Odolphisteeg 7beeldbepalend pand7 van 10
  terug