Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Sint Jacobstraat 13 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Sint Jacobstraat 13,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Sint Jacobstraat 13 7-006 7-007 C-113 C-106
Naastliggers vanSint Jacobstraat 13
ten zuidenSint Jacobstraat 15
ten westende Sint Jacobstraat
ten noordenSint Jacobstraat 11


aangrenzende stegensteeg
Sint Jacobstraat 13naamloze steeg ten zuiden


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 88r van 25 aug 1639 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Sint Jacobstraat 13Gerloff Aetes, mr. schoenmaker x Jantien Boeles kopen een huis in de Catterugh. Ten Z. mesmaker Hendrick Jansen, ten N. Douwe Oenes. Gekocht van Sicke Reins?, mr. chirurgijn, voor 665 gg.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0155v van 8 feb 1651 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 13Kerkhof, omtrent hetkamer
 
koperJacob Hansen c.u.GG 150:00:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKerks Arme kamer
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Weesvoogden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAene Aenes, lakenkoper x Griet Siberens van Terschelling kopen een huis oz. Catterugh. Ten O. erven Sicke Johannis, ten Z. mesmaker Hendrick [Jansen], ten W. de straat, ten N. Douwe Oenes. Geen grondpacht. Vrije achter uitgang ten oosten in de gang of plaats naar de vallaten, waar Sicke Johannis' kamers hun uitgang hebben. Gekocht van Jantien Boeles wv mr. schoenmaker Gerlof Atis voor 1480 [geen aanduiding over muntwaarde].


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0028v van 5 feb 1660 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Hendrick Jansen mr. mesmaker


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0038v van 11 mrt 1660 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van Hendrick mesmaker
naastligger ten noordende weduwe van Sierck Feddes


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0106r van 13 okt 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 13Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]huis, loods, plaats, put en een vrije steeg ten zuiden (strekkende van voren van
 
koperClaes Pieckes c.u.GG 930:00:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van Jelmer Ruirdts
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenGosse Jansen
verkoperSybren Sybrandts c.soc.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Pieckes koopt een huis, loods, plaets, put en back c.a. en een vrije steeg ten Z., in de Catterug of Sint Jacobsstraat oz. Ten W. die straat, ten Z. Jelmer Ruurds, ten N. Gosse Jansen. Het huis strekt van voor aan de straat tot achter aan het huis van Wobbe Tjaardts. Gekocht van Sybren Sybrandts, voor 930 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-006 Sint Jacobstraat 13huis
eigenaarwed. Jan Bastiaens
gebruikerWouter Arents
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-006 Sint Jacobstraat 13huis
eigenaarwed. Jan Bastiaens
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00
aansl. huurw. voldaan22-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-006 Sint Jacobstraat 13huis
eigenaarwed. Jan Bastiaens
gebruikerJacob Pyters cum soc.
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0030r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJouke Jelles


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-006 Sint Jacobstraat 13huis
eigenaarJan Poppes
gebruikerJacob Pyters c.s.
huurwaardeCG 26:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-006 Sint Jacobstraat 13wed. Jacob Pieters, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaalCG 03:00:00


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0116v van 28 mei 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Jan Seilmaker


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0097r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 13Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug]huis en reede ?
 
koperSaske Jans Persijn CG 343:17:00
huurderPhilippus Isacks
naastligger ten oostenAlbert Heeres
naastligger ten zuidenJacob Folkert de Haas mr. slotmaker
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenClaas Christiaans
verkoperLijsbeth Jans Persijn, erfgenaam en gesterkt door
Rinke Bakker
verkoperGrietie Jans Persijn, erfgenaam en gesterkt door
Sybe Salverda
verkoperAnna Jans Persijn, erfgenaam en gesterkt door
Corn. Zytses
verkoperPoppe Jans Persijn, erfgenamen van
de weduwe van Jan Poppes


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0052r van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 13Sint Jacobstraat OZ of de zgn. Katterughuis
 
koperJacob Hendriks, gehuwd metschipper (schuit-)GG 510:14:00
Trijntje Romkes
naastligger ten oostenArend Wouters Baksma
naastligger ten zuidenJan Jochems
naastligger ten westenSint Jacobstraat
naastligger ten noordenArend Wouters Baksma
verkoper en curatorPieter Lensiusmr. chirurgijn
verkoper en curator vanCornelis Bouwes Schieremr. zeilmaker
Tjietske Rinses, weduwe van
wijlen Jan Jansen Zeilmaaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hendriks, schuitschipper x Trijntje Romkes kopen een brave welbetimmerde huizinge c.a. oz. St. Jacobistraat of zogenaamde katrug, bewoond als eigenaarse door Tjietske Rinses en metterdood ontruimd. Geen grondpacht. Ten O. een woning en plaats van Arend Wouters Baksma (over welke plaats deze Huizinge een vrije uit en ingang zampt op en afslag heeft, na de grote sluis), ten Z. Jan Jochems, ten W. de straat, ten N. Arend W. Baksma. Gekocht van (de redders van het sterfhuis en boedel van) Tjietske Rinses en haar wijllen man Jan Jansen Zeilmaaker, voor 510 gg. en 14 st.


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0186r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJacob Hendriks schipper


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0035r van 19 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 15, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenIJsbrandi


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0307v van 22 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 11, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van S. IJsbrandi


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0243v van 30 apr 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Sint Jacobstraat 11, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van S. IJsbrandi


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-007 Sint Jacobstraat 13Jan KampCG 2:00:00stond: ymkje hendriks


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0137r van 10 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Sint Jacobstraat 13Sint Jacobstraat OZ [staat: Katterug] wijk C-113huis
 
koperJan Harmens Kamp, gehuwd metmr. schoenmakerCG 575:00:00
Vokeltje Hendriks
huurderJacob Jacobi c.u.bode (stads-)CG 20:00:00
naastligger ten zuidenburgemeester K. Blok
naastligger ten oostenA. J. Tadema
naastligger ten westenSint Jacobstraat [staat: Katterug]
naastligger ten noordenGerrit Gerrits
verkoperAnna Geertruida IJsbrandi, gehuwd met
weleerwaarde heer Jan Brouwerpredikant (doopsgezind)Leeuwarden


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-113Sint Jacobstraat 13Jan H Kamp... A-183, gebruiker is IJnse R. van der Lei, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-113, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-153, gebruiker is Johannes G. ter Velde, wewer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-113Sint Jacobstraat 13Jan H Kamp Jan H Kamp schoenmaker


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-113Sint Jacobstraat 13Lijsbeth Jans Kamp, overleden op 19 september 1821dochter van Jan Kamp, koopman (Jacobstraat C 113, wednr. Fokeltje Hendriks Santman) en Catrina Holteris, halfzuster van minderjarige Hendrikus, Hermanus, Jan, Frans, Paulus, Petrus en Catharina Jans Kamp. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104 en 111 van 7 sep 1825
adressoortbedraggebruik
C-113Sint Jacobstraat 13provisionele en finale toewijzingfl. 498huis C-113
 
verkoperJan Kamp
verkoperJohannes Hanekamp
koperHendrik Witte


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 7 van 10 sep 1829
adressoortbedraggebruik
C-113Sint Jacobstraat 13obligatiefl. 25003 huizen E-013 en C-017 en C-113
 
schuldenaarBernard Henrich Witte (gehuwd met Elisabeth van Dalen)
schuldeiserJacob Hanekuyk


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 637Sint Jacobstraat 13Hendrikus WitteHarlingenkoopmanhuis en erf (90 m²)


1832 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
C-113Sint Jacobstraat 13Winkelhuizinge met annexen in de Sint Jacobstraat, gebruiker tomas, Westerhuis. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 door notaris Hanekuijk en Wijma..


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-113Sint Jacobstraat 13Rinske Sybrandus Jager, overleden op 7 februari 1834dochter van Sybrandus W. Jager, vleeshouwer (St. Jacobstraat C 113) en Ybeltje Feddes Buisman. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-113Sint Jacobstraat 13Rinske Annes Mol... te Dokkum, dv Anne Jans M, en Wiepkje Cornelis; BS huw 1816, ovl 1848, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk C-113; oud 60 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk E-171; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-113Sint Jacobstraat 13Sybrandus Jageroud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk C-113; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. C-113 S Jager stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-113KatrugSybrandus Jager28 jHarlingenm, protestant, gehuwd, vleeshouwer
C-113KatrugYebeltie Buisman26 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-113KatrugWillem Jager5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-113KatrugFedde Jager4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-113KatrugKlaas Jager2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-113KatrugTrijntie Poort22 jBolswardv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 637C-113 (Sint Jacobstraat)Tiete van der Veerwoonhuis


1873 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Sint Jacobstraat 13, HarlingenSint Jacobstraat 13Veer, J C van der'19 Juli 1873
J.C.v.d.Veer
de eerste
steen
gelegd.'
J.C. van der Veer was gezagvoerder op de kof 'Josina Wilhelmina', 78 ton, gebouwd in 1833 te Veendam. Eigendom van Barend Visser & Zn te Harlingen.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 637C-106 (Sint Jacobstraat)Tiete van der Veerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 637Sint Jacobstraat 13 (C-106)Janke Zijlstra (wed. D. v.d. Meer, en Cons.)


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
St. Jacobstraat 13J. Lokjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
schoenmaker


1928 - adresboekadresnaamberoep
Sint Jacobstraat 13J.Huijserbloemist
Sint Jacobstraat 13aB.Huijserbloemist


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.G. Huyser-Trinks747Dameshoeden


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
St. Jacobstr.G. Huyser-Trinks747Dameshoeden


1965 - adresboekadresnaam
St. Jacobstraat 13P. (Pieter) Huijser


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9703Sint Jacobstraat 13gemeentelijk monument11 van 20 1873


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9703Sint Jacobstraat 13
  terug