Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 65 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Schritsen 65,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 65 5-133 5-206 F-154 F-148


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Schritsen 51-53-55-57-61-63-65-65b, Harlingen Schritsen 51-53-55-57-61-63-65-65b, Harlingen Schritsen 63-65-65b-67, Harlingen
Naastliggers vanSchritsen 65
ten oostenSchritsen 65b
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 63
ten noordenLanen 76


aangrenzende stegensteeg
Schritsen 65Loonsteeg ten westen


1644 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Schritsen 65 (Hannemahuis), HarlingenSchritsen 65 (Hannemahuis)Voorstelling 'De Liefde 1644'Afkomstig uit de aan de Liefdessteeg grenzende (oostelijke) zijgevel van Schritsen 65b.


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0028va van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 76, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende kamer van de weduwe van burgemeester Voorde
naastligger ten zuidende kamer van de weduwe van burgemeester Voorde


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0016r van 23 feb 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 63, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van burgemeester Voorda


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0337v van 9 mei 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 63, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van burgemeester Voorda c.s.


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0119v van 20 apr 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 65, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kinderen en erven van burgemeester Voorda c.s.


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0119v van 20 apr 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 65bSchritsen NZ [staat: Vleesmarkt]huis
 
koper van 1/12Geertie Romckes, weduwe vanCG 100:00:00
wijlen Hidde Tjirx
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:16:00
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten zuidenSchritsen en Vleesmarkt
naastligger ten westende kinderen en erven van burgemeester Voorda c.s.
naastligger ten noordenPoppe Auckes mr. zeilmaker
verkoperPoppe Auckesmr. zeilmaker


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0202v van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 76, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAegjen Hendrix


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0203v van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 65Schritsen aan de Vleeschmerkthuis
 
koperAegjen Hendrix, weduwe vanGG 404:00:00
wijlen Foppe Uiftes
naastligger ten oosten[als huurder] Inne Hiddes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenClaes Upkes briefbesteller
naastligger ten noordende kamer gekogt door Sybe Ottes
verkoperJ. Voordanotaris en fiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAegjen Hendrix wv Foppe Uyftes koopt een huis nz. Schritsen aan de Vleesmarkt. Ten O. Inne Hiddes, ten Z. die straat, ten W. briefbesteller Claes Upkes, ten N. de door Sybe Ottes gekochte camer. Met overname v.d. goederen die tot de Vleesmarkt behoren. Gekocht van notarius publicus en fiscaal Justus Voorda voor zich en in qlt. voor 101 GG 7 st.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-133 Schritsen 65huis
eigenaarwed. Foppe Uifts
gebruikerAndries Jochems
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0009v van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 63, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg waardoor vrije in- en uitgang
naastligger ten oostenAndries Jochems e.a.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-133 Schritsen 65huis
eigenaarFoppe Uifts
gebruikerwed. Andries Jochems
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
aansl. huurw. voldaan7-6-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0140r van 28 jun 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 65, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAegjen Hendrix


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0140r van 28 jun 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 65b[niet vermeld]5/12 huis
 
koperInne Hiddes de Vries c.u.CG 375:00:00
bewonerInne Hiddes de Vries c.u.
verpachter grondde Stad Harlingen
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenstraat en diept
naastligger ten westenAegjen Hendrix
naastligger ten noordende erven van Poppe Aukes
verkopergelastigde v moeder burgemeester Arend van Coeverden, zoonWorkum
verkoperTrijntie Sleeswijk, moederWorkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaInne Hiddes de Vries c.u. kopen 5/12 huis door hen bewoond. Ten O. een steeg, ten Z. de straat en diept, ten W. Aegjen Hendrix, ten N. erven Poppe Aukes. Gekocht van burgemeester van Workum Arend van Coeverden als gelastigde van zijn moeder Trijntie Sleeswijk aldaar, voor 375 cg.


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0168r van 18 apr 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 65, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAeghje Hendrix


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0168r van 18 apr 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 65bSchritsen NZ1/2 huis CA
 
koperburgemeester Inne Hiddes de Vries koopmanCG 450:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:00:00
naastligger ten oostenRinske Jans
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat en diept]
naastligger ten westenAeghje Hendrix
naastligger ten noordende weduwe van Poppe Aukes
verkoperGilles Sleeswijkschipper (smak-)Workum


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-133 Schritsen 65huis
eigenaarAegjen Hendriks
gebruikerAegjen Hendriks
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-133 Schritsen 65huis
eigenaarSytse Annes
gebruikerwed. Sytse Annes
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0122v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 65, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenSytse Annes


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0122v van 13 nov 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 65bSchritsen NZhuis
 
koperDaniel Cristoffels, gehuwd metopzichterCG 1650:00:00
Antie Hanses
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:00:00
naastligger ten oostende erven van Berber Jans
naastligger ten zuidenSchritsen en diept
naastligger ten westenSytse Annes
naastligger ten noordenSalomon Gerlofs
verkoper van 57/96Sibbeltie Sikkes, weduwe van
wijlen Enne Hiddes de Fries, tesamen met en voogd van hun kinderenkoopman
verkoperSikke Ennes de Fries
verkoperTjerk Ennes de Fries
verkoperTrijntie Ennes de Fries
verkoper van 39/96meerderjarige vrijster Geertie Ennes de Fries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDaniel Christoffels koopt een huis nz. Schritsen. Ten O. Berber Jans, ten Z. die straat, ten W. Sytse Annes, ten N. Salomon Gerlofs. Gekocht van Sibbeltje Sikkes wv Enne Hiddes de Vries.


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0271r van 25 nov 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 76, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSytse Annes


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
5-133 Schritsen 65huis
eigenaarSytse Annes
gebruikerSytse Annes
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00
opmerking[één post met 5-134]


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0226v van 30 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 65, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenZytse Annes


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0226v van 30 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 65bSchritsen NZ [niet vermeld]huis
 
koperDouwe Hendriks Faber, gehuwd metGG 1000:00:00
Sjoertje Gerrits
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:00:00
naastligger ten oostende erven van Jan Kuipers
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: Vleesmarkt]
naastligger ten westenZytse Annes
naastligger ten noordenPoppe Salomons
verkoperde weduwe van Daniel Christoffels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Hendriks Faber x Sjoertje Gerrits kopen deftig huis op de Vleesmarkt, door de verkoper bewoond. Ten O. Jan Kuipers erven, ten Z. de Vleesmarkt, ten W. Zytse Annes, ten N. Poppe Salomons. Grondpacht 1 cg. Overname op taxatie van de inventaris en de goederen die bij de Vleesmarkt behoren, maar niet de goederen van de pruikmakerij en de snuifwinkel. Gekocht van Daniel Christoffels voor hemzelf en als boedelhouder van zijn overleden vrouws nalatenschap voor 1000 gg.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0237v van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 76, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSytse Annes


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0133r van 2 apr 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 65Schritsen NZ op de Vleesmarktdeftig huis met tuintje
 
koperJacob Pyters, gehuwd methuismanGG 1051:00:00
Sipkjen Sybrens
naastligger ten oostenDouwe Hendriks
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenLammert Sybrens
naastligger ten noordenJohannes Douwes
verkoperSwaentie Reinders, weduwe en erfgename van
wijlen Sytse Annesmr. scheepstimmerman


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0255v van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 76, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJacob Nieuwboer


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0291v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 63, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1786 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Schritsen 65, HarlingenSchritsen 65'1786'


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0268r van 21 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 76, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erven van Jacob Nijboer


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0313v van 27 mrt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 63, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg waardoor vrij in- en uitgang


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0227v van 2 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 76, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBerber Jacobs


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-206 Schritsen 65Berber Jacobs ervenCG 2:10:00


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0157v van 24 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 63, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTaeke Jans


1813 - bewonersadresnaamgegevens
F-154Schritsen 65Sijpkje Jans Neyboergeb 1762 ... , ovl 29 nov 1813 HRL; wijk F-154; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-154Schritsen 65Berber Jacobsovl voor 1815; huwt met Jan Taekes Nijboer; BS ovl 1835; erven B.J. eigenaar van wijk F-154, gebruiker is Taeke Jans Nijboer, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-154Schritsen 65Taeke Jans Nijboer... ovl 29 okt 1895 HRL, ongehuwd, zv Jan Taekes N, en Berber Jacobs; BS ovl 1835; gebruiker van wijk F-154, gleybakkersknegt; eigenaar is Berber Jacobs erven, 1814. (GAH204); T.J.N. eigenaar van perceel nr. 1315 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-154Schritsen 65Berber Jacobs ervenTaeke Jans Nijboer gleybakkersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1315Schritsen 65Taeke Jans NijboerHarlingenhuis en erf (84 m²)


1835 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 47 van 14 sep 1835
adressoortbedraggebruik
F-154Schritsen 65koopaktefl. 600huis F-154
 
verkoperTaeke Jans Nijboer
koperJan Sjoerds van der Weide


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-154Schritsen 65Trijntje Alberts Bolman, overleden op 27 april 1836vrouw van Jan van der Weide, bakker Schritsen F 154/155, moeder van minderjarige Hendrika en Albert Jans van der Weide. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-154Schritsen 65Corneliske Nijboergeb 1782 Achlum, ovl 29 okt 1851 HRL, ongehuwd, N.H., dv Klaas N, en Antje ... ; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk F-242; oud 57 jaar, wonende te HRL. 1839, wijk F-154; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-154SchritzenCorneliske Nijboer57 jAchlum*v, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-154Schritsen 65Johannes Johannes van Elst... Grietje Ewald; BS huw 1823 1827 huwelijken, ovl 1831, huw 1833, 183ov, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-154; oud 42 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk F-220; VT1839; J. v. d. E. eigenaar van ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3607F-148 (Schritsen)Albert van der Weidewoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Schritsen 65, HarlingenSchritsen 65A. van der Weideconfiseur


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3607Schritsen 65 (F-148)Lieuwe van der Weide


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Schritsen 65L. van der Weidejongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
banketbakkerij


1910 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Schritsen 65, HarlingenSchritsen 65L. van der Weide


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 65 Lieuwe van der Weidebanketbakker
vorige grondslagf. 1700
huidige grondslagf. 1700
Schritsen 65wed IJbe Bolman geb. Brouwerzonder
vorige grondslagf. 1900
huidige grondslagf. 1500


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Schritsen 65, HarlingenSchritsen 65T. Terpstrabanketbakkerij, speculaas, borstplaat, chocolade letters


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 65Anth. de Brocknotarisklerk
Schritsen 65Tj.Terpstrabanketbakker


1934 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 65, HarlingenSchritsen 65G. Bouritiusgoedkoope electrische handelsdrukkerij


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 65, HarlingenSchritsen 65G. Bouritiuselectrische handelsdrukkerij


1950 - kentekenadresnaam
B-39220
Schritzen 65Noord Friesch Expres


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenG. Bouritius446Drukkerij


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenNoord-Fries Expres Lijndienst789Beroepsgoed. Verv. Leeuw.-A'dam v.v., kant.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenA.J. de Brock789


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenG. Bouritius446Drukkerij


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 65, HarlingenSchritsen 65 Bouritiusdrukkerij


1965 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Schritsen 65, HarlingenSchritsen 65 Bouritiusdrukkerij


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 65S. (Sijbe) Homminga


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 65rijksmonument 20657
  terug