Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 17 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Schritsen 17,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 17 6-143 6-142 F-131 F-125
Naastliggers vanSchritsen 17
ten oostenSchritsen 19
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 15
ten noordenLanen 26


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0246r van 28 jan 1683 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van wijlen Sicke Scheltes


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0246v van 28 jan 1683 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Sicke Scheltes


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
6-143 Schritsen 17huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerwed. Cornelis Feikes
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
6-143 Schritsen 17huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerJanke Broers cum soc.
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
opmerkingaen de executeur betaeld


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
6-143 Schritsen 17huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerwed. Janke Broers cum soc.
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
6-143 Schritsen 17huis
eigenaarJanke Broers
gebruikerHessel Jarigs
huurwaardeCG 42:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-143 Schritsen 17Allert Symons, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0166r van 14 nov 1751 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 17Schritsen NZhuis
 
koperLolke Jacobs, gehuwd metschipperCG 560:00:00
Sjoukjen Feikes
naastligger ten oostenPier Eelkes n.u.
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenPyter Jetses
naastligger ten noordenSchelte Haselaar
verkoperPyter Mathijssen, gehuwd metschipper
Sjoukjen Clases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLolke Jacobs, schipper x Sjoukjen Feikes kopen een huis nz. Schritsen, bewoond en gebruikt door de verkopers. Geen grondpacht. Ten O. Pier Eelkes n.u., ten Z. de straat, ten W. Pyter Jetses, ten N. Schelte Haselaar. Gang of steeg ten O. Gekocht van schipper Pyter Mathijssen x Sjoukjen Clases voor 560 cg.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0243r van 25 nov 1759 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 17Schritsen NZhuis
 
koperGerryt Heins, gehuwd metbrouwerGG 270:07:00
Janke Reins Regneri
naastligger ten noordenLammert Backer
naastligger ten oostenPier Eelkes Backer
naastligger ten westenPyter Jetses
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
verkoperSjoukje Feikes, weduwe van
wijlen Lolke Jacobs


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0159r van 10 okt 1762 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 17Schritsen NZhuis en tuintje
 
koperCoenraad Gijsbertus Bentfort, gehuwd metgerechtsbodeCG 1100:00:00
Tettje Roelofs
huurderde weduwe van Jongejans
naastligger ten oostenPhilippus Swart n.u.
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenAndries Doedes c.u.
naastligger ten noordenEvert Nieuwenhuis c.s.
verkoperAndries Doedes, gehuwd met
Antje Fransen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoenraad Gijsbertus Bentfort, gerechtsbode x Fettje Roelofs koopt een huis en tuin nz. Schritsen. Ten O. Philippus Swart, ten Z. de Schritsen, ten W. de verkoper, ten N. Evert Nieuwenhuis. Gekocht van Andries Doedes x Antje Fransen voor 1100 cg.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0057r van 15 mei 1768 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 17Schritsen NZhuis en tuintje
 
koperMayke Folkerts de Haas, weduwe vanCG 1250:00:00
wijlen Ph. Hanekuikkoopman
naastligger ten oostende weduwe van Philippus Swart
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJacob Yemes
naastligger ten noordenEvert Nieuwenhuis c.s.
verkoperCoenraad Gijsbertus Bentfort, gehuwd metgerechtsbode
Tettje Roelofs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMayke Folkerts de Haas wv Philippus Hanekuik koopt huis en tuin nz. Schritsen. Ten O. wd. Philippus Swart, ten W. Jacob Yemes, ten Z. de straat, ten N. Evert Nieuwenhuis. Er is een steeg naar de Lanen. Gekocht van gerechtsbode Coenraad Gijsbertus Bentfort x Tettje Roelofs.


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0132v van 3 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 17Schritsen NZhuis en tuintje
 
koperWillem Stijckel, gehuwd metkoopmanCG 1900:00:00
Anna Halbes
naastligger ten oostenGerryt Heins
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende weduwe van Alle Simons
naastligger ten noordenHarmen
verkoperPieter Idses, gehuwd met
Saske Bouwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Stijckel x Anna Halbes koopt een huis en tuin nz. Schritsen. Ten O. Gerryt Heins, ten W. wd. Alle Symens, ten Z. die straat, ten N. Harmen Jans. Erachter, aan de Lanen, woont Lammert Jans. Vrij in- en uitgang door een steeg naar de Lanen. Gekocht van Pieter Idses x Saske Bouwes, voor 1900 cg.


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0198v van 4 jul 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 17Schritsen NZhuis
 
koperBernardus Janzen Proosterbeek, gesterkt mettimmermansknechtCG 675:00:00
Jan Proosterbeektimmerman
naastligger ten oostenPier Eelkes
naastligger ten westenPieter Jetzes
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
naastligger ten noordenLammert Backer
verkoperSusanna Johannes de Haan, weduwe van
wijlen Hein Gerryts Brouwerkoopman en mr. brouwer
verkoperSusanna Johannes de Haan, voogdes over
Janke Heins Brouwer
Catharina Heins Brouwer


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0217v van 19 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 15, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Gerrit Heins Brouwer
naastligger ten oostenLammert Bakker


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0102r van 19 apr 1789 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 17Schritsen NZ huis
 
koperJan Proosterbeek, gehuwd mettimmerman CG 600:00:00
Marijke Johannes
naastligger ten oostende weduwe van Pier Eelkes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenWybe Baukes
naastligger ten noordenLammert Jans Bakker
verkoperJan Bernardus Jans Proosterbeektimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Proosterbeek, timmerman x Marijke Johannes


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0354r van 29 jan 1792 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 17Schritsen NZhuis
 
koper provisioneelN. N. GG 94:07:00
naastligger ten oostende weduwe van Pier Eelkes Bakker
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenWybe Boukes
naastligger ten noordenLammert Jans Bakker
verkoperdr. W. J. Hanekuik, curator van
huurderJohannes Proosterbeek
wijlen Jan Proosterbeek, en overschipper op Franeker (trekveer-)
Eeke Jans Proosterbeek, gehuwd met
Jan Janzen de Vries, en oververwer
huurderClara Tromp CG 20:00:00
wijlen Bernardus Jans Proosterbeek, en als moeder van drie minderjarige kinderen
, alle als erfgenamen van
wijlen Jan Proosterbeekschipper op Franeker (trekveer-)


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0198v van 4 jul 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 17Schritsen NZhuis
 
koperBernardus Janzen Proosterbeek, gesterkt mettimmermansknechtCG 675:00:00
Jan Proosterbeektimmerman
naastligger ten oostenPier Eelkes
naastligger ten westenPieter Jetzes
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: straat]
naastligger ten noordenLammert Backer
verkoperSusanna Johannes de Haan, weduwe van
wijlen Hein Gerryts Brouwerkoopman en mr. brouwer
verkoperSusanna Johannes de Haan, voogdes over
Janke Heins Brouwer
Catharina Heins Brouwer


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0072r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 17Schritsen NZ wijk F-131 [staat: F-139]huis
 
koperEelke Leyenaar, gehuwd metcommandeur aan het lands magazijnCG 300:00:00
Trijntje Hanses
naastligger ten oostenJelle J. Boomsma
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenWybe Baukes
naastligger ten noordenLammert J. Bakker
verkoperItske Wiarda, weduwe van
wijlen oud burgemeester Symon Frieseman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Leyenaar, commandeur aan `s Lands Magazijn x Trijntje Hansen kopen een huis wijk F-139, laatst bewoond door wd. Anne Jetzes. Ten O. Jelle J. Boomsma, ten Z. de straat, ten W. Wybe Baukes, ten N. Lammert J. Bakker, die vrij in- en uitgang heeft naar de Schritsen door de steeg van dit verkochte huis. Geen grondpacht. Gekocht van Itske Wiarda wv oud-burgemeester Symon Frieseman, voor 300 cg.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0248r van 7 mei 1809 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Jekelsteeg 2, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEelke Leyenaar


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0249v van 7 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 19, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenEelke Leyenaar


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-142 Schritsen 17Eelke LeyenaarCG 1:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-131Schritsen 17Andries Jonas Benjamins... Cohen en H.A. de Vries, wonende te HRL, 1811 id bij M.J. Salomons en A.I. Cats 1821; gebruiker van wijk F-131, Joodse meester; eigenaar Eelke Leyenaar, 1814. (GAH204); A.J.B., schoolmeester, wonende te HRL, is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-131Schritsen 17Eelke Jans Leyenaar... ovl 1849, ovl 1877; eigenaar en gebruiker van wijk A-241, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-131, gebruiker is Andries J. Benjamins, Joodsche Meester, 1814. (GAH204); E.J.L. ende Trijntje Hanses, beide ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-131Schritsen 17Eelke Leyenaar Andries J Benjamins joodsche meester


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1374Schritsen 17Johannes van der ElstHarlingenbakkerhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-131Schritsen 17Harmanus Kamp... 1830, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk D-110; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk F-131; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-131Schritsen 17Theodora Ottes de Jong... BS huw 1830, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk D-110; oud 30 jaar, geb Gaast en wonende te HRL. 1839, wijk F-131; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-131SchritzenHarmanus Kamp30 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, timmerman
F-131SchritzenTheodora de Jong30 jGaastv, rooms katholiek, gehuwd
F-131SchritzenJan Kamp9 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-131SchritzenOtto Kamp4 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-131SchritzenHendrikus Kamp6 mHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-131SchritzenFokeltie Kamp7 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1374F-131 (Schritsen)Johannes van Elstwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3912F-125 (Schritsen)Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3912Schritsen 17 (F-125)Ernestus G. Langenhorst


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 17 Bartholomeus Kuëtersigarenmaker
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900
Schritsen 17 Leendert A. Reiniersleeraar
vorige grondslagf. 1900
huidige grondslagf. 1900


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 17J.K.Schoenmachinist


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 17J. (Jan) Bakker
  terug