Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 19 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rozengracht 19,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 19 4-092 4-085 (niet bekend) (niet bekend)
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 19 4-093 4-085 (niet bekend) (niet bekend)
Naastliggers vanRozengracht 19
ten oostenRozengracht 21
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 17


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0087r van 3 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van Jan Jacobs tinnegieter


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0204v van 9 mei 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet panwerk van de erven van Auke Haseler


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0111r van 14 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van het panwerk van Haselaar


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0144v van 22 mrt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet panwerk van Jan Joannis


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0214v van 23 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 19St. Jansstraat (op de hoek van de ) bij de Kimswerderpijp of Kerkpoorthuis
 
koperJan Jansen Vijselaar c.u.kapitein bij de AdmiraliteitGG 564:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 6:00:00
naastligger ten oostenJan Jansen Vijselaar c.u.kapitein bij de Admiraliteit
naastligger ten zuidenSt. Jansstraat (de straat)
naastligger ten westenSt. Jansstraat (de straat)
naastligger ten noordenJan Jansen Vijselaar c.u.kapitein bij de Admiraliteit
verkoperoud burgemeester Paulus Wiltfangh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Vijselaer, kapitein der Admiraliteit


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0310r van 5 sep 1697 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet panwerk van Johannes Jansen Cramer burgerpannebakker


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-092 Rozengracht 19estrickwerk
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerJohannes Cramer
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 10:00:00
 
4-093 Rozengracht 19woningh
eigenaarWillem Gerrits
gebruikerJillert Douwes
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-092 Rozengracht 19huis
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerDirk Claessen
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
aansl. huurw. voldaan19-6-1720
 
4-093 Rozengracht 19huis
eigenaarWillem Gerrits
gebruikerJan Arjens
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan1-2-1721
opmerking[doorgehaald:]insolvent
opmerkingsolvet de eigenr den 1 febr 1721


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-092 Rozengracht 19huis
eigenaarJohannes Cramer erven
gebruikerwed. Ate Rinses cum soc.
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00
 
4-093 Rozengracht 19huis
eigenaarWillem Gerrits
gebruikerJetske Jacobs
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-092 Rozengracht 19huis
eigenaarerven Johannes Kramer
gebruikerGerryt Roelofs
huurwaardeCG 22:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:13:06
opmerking[foutief genummerd: 95]
 
4-093 Rozengracht 19huis
eigenaarHendrik Symons
gebruikerHendrik Symons
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00
opmerking[foutief genummerd: 96]


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-092 Rozengracht 19Jan Gerrits, bestaande uit 3 personenheeft 1 weeversknegt
aangebooden capitaalCG 05:00:00
4-093 Rozengracht 19Dirk Cramer, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0135v van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende cementmakerij van Antoni Vink
naastligger ten westenburgemeester Doede Vosma


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0275r van 4 sep 1803 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 21, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende heer M. Vink


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-085 Rozengracht 19Claas SteenveldCG 0:10:00


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4637Rozengracht 19 (H-033)Jelle Huitema


1906 - variaadresbronbericht
Rozengracht 19Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij (Agricola)


1915 - schoolgeldadresnaam
Rozengracht 19Martinus Agricola


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19M. Kwast171Café en Stalhouderij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Rozengracht 19 Tije S. Agricolakoffiehuishouder
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1200


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19M. Kwast171Café en Stalhouderij


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19M. Kwast171Café en stalh.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19R. v.d. Woude171Café en stalh.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19A. v.d. Woude171Café en stalh.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19T. Hidma171Café en stalh.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Rozengracht 19T.Hidmacafehouder


1928 - kentekenadresnaam
B-12861
Rozengracht 19Roelof Oeds van der Veen


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19T. Hidma171Café en stalh.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 19T. Hidma664Café en stalh.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.T. Hidma664Café en stalh.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.J.C.H. Romijn753


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.T. Hidma664Café en stalh.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.J.C.H. Romijn753


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.T. Hidma664Café en stalh.


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr.J.C.H. Romijn753


1965 - adresboekadresnaam
Rozengracht 19D. (Durk) Schakel


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 19beeldbepalend pand4 van 10
  terug