Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rozengracht 14 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Rozengracht 14,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rozengracht 14 4-182 1/2 4-185 H-066 H-073
Naastliggers vanRozengracht 14
ten oostenRozengracht 16
ten westenRozengracht 12
ten noordende Rozengracht


aangrenzende stegensteeg
Rozengracht 14naamloze steeg ten oosten


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-182 Rozengracht 14huis
eigenaarnot. Walrig
gebruikernot. Walrig
huurwaardeCG 22:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-182 Rozengracht 14huis
eigenaarde not. Walrich
huurwaardeCG 22:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:08:00
aansl. huurw. voldaan16-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-182 Rozengracht 14huis
eigenaarnot. Walrig
gebruikernot. Walrig
huurwaardeCG 22:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:13:00


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0264r van 7 apr 1726 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenoud burgemeester Sjoerd Pyters Bierma


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0262v van 29 nov 1733 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van burgemeester Sjoerd Pieters Bierma


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-182 Rozengracht 14huis
eigenaarwed. burgemr. Bierema
gebruikerLubbert Beerns
gebruikerSipke Edes
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:13:06
 
4-182 Rozengracht 14houtstek en tuin
eigenaarLammert Joris
gebruikerLammert Joris
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-182 Rozengracht 14Lubbert Beerns, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 00:00:00


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0173r van 6 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 12, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Hendrik Schaaf


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0126v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14Rozengracht ZZ tot aan het baanpad of stadsvestenhuis, houtstek, tuin en zomerhuis
 
koperPaulus Dirks, gehuwd metmr. timmermanCG 1200:00:00
Mayke Janus van Slooten
naastligger ten oostenJan Gelinde
naastligger ten oostenWybren Klok
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: baanpad en stadsvesten]
naastligger ten westenLolle Kok
naastligger ten noordenRozengracht
verkopervrouw Aafke Bierma, gehuwd met
oud burgemeester Hendrik Schaaff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus Dirks, mr. timmerman x Mayke Janes van Slooten


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0151v van 10 apr 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rozengracht 14Rozengracht ZZhuis, tuin en houtstek
 
koperPieter Tetrode koopmanCG 1900:00:00
huurder huis en tuinYtje CG 47:00:00
wijlen Focke Gerbens
naastligger ten oostenJan Gelinde
naastligger ten oostenWybren Klok
naastligger ten zuidenJan Paulus koopman
naastligger ten westenLolle Heins Kock
naastligger ten noordenRozengracht
verkoperJan Pauluskoopman


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0271v van 23 apr 1780 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet volgende verkochte perceel


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0295v van 6 apr 1788 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 16, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende leerlooierij van Pieter Tetrode koopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-185 Rozengracht 14Andries de HaasCG 2:00:00looyerij


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-066Rozengracht 14Andries Christoffel de Haas... 1823, ovl 1828, ovl 1843; eigenaar en gebruiker van wijk H-065, leerlooyer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-066, loyerij, 1814. (GAH204); Harmen Teewis ende Taakjen Ennes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-066Rozengracht 14Andries de Haas loyerij


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-066Rozengracht 14Andries de Haas, overleden op 25 april 1828man van Antje Tevis, vader van Christoffel Andries de Haas, leerlooier Rozengracht H 65/66. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1883Rozengracht 14wed. Andries Christoffel de HaasHarlingenleerlooijerleerlooijerij en erf (390 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-066Rozengracht 14Sjoerd van der Weide... Jelles(Bakker); dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1835, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk C-167, wijk H-066, 82, 101, 107, 110; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-168; VT1839; geb 1 sep 1810, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-066Rozengracht 14Hendrik Piebes Postma... dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1825, ovl 1845, bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk G-075, 246, wijk H-066, 83, 97, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-066Rozengracht 14Hendrikje Ypes van der Werf... dv IJpe Jans vdW, en (Hendrikje Norbruis); BS huw 1834, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk H-066, 83, 97; oud 45 jaar, (vnm: Hendrika), geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-115; VT 1839; geb 11 jun 1794, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-066Rozengracht 14Klaas Panbakker... Baukje Sietses; BS huw 1817, ovl 1821, huw 1834, huw 1837, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk H-066, 83, 97; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-115; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-066Rozengracht 14Pieter van der Sluis... vdS, en Trijntje Gabes; BS huw 1817, huw 1835, ovl 1839, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-340, wijk H-066, 210; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-074; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1883H-066 (Rozengracht)Laas Houtsmahoutstek


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1883H-073 (Rozengracht)Laas Houtsmahoutstek


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4971Rozengracht 14 (H-073)Pieter P. Westerhuis (en Cons.)


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 14beeldbepalend pand9 van 10
  terug