Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Roeperssteeg 5 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Roeperssteeg 5,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Roeperssteeg 5 7-067 7-074 C-132 C-124
Naastliggers vanRoeperssteeg 5
ten zuidenRoeperssteeg 7
ten westende Roeperssteeg
ten noordenRoeperssteeg 3


1631 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Roeperssteeg 5 (oostgevel), HarlingenRoeperssteeg 5 (oostgevel)'1631'Pakhuis, vroeger doopsgezinde kerk.
In 1631 werd met de bouw begonnen. Op 17 juni 1632 werd de eerste 'predicatie' gehouden in deze vermaning, door Idzart van Hettinga uit het Evangelium Lucas, Capittel 15 vers 1-10, de gelijkenis van het verloren schaap en de verloren penning.
Ledenaantal zonder kinderen in 1655: 335; in 1660: 309; in 1665: 322; in 1670: 266.
Tot 1672 hebben de Waterlanders zelfstandig hun godsdienstoefeningen gehouden. In 1672 verenigden zich alle doopsgezinden in Harlingen tot één gemeente, op een enkele splintergroep na.
Na deze vereniging kerkte men in 3 vermaningen, nl. in de Blauwe Schuur (Droogstraat/Zoutsloot), in de Keet aan de Roeperssteeg en in de kleine vermaning aan de Lanen. Op 5 maart 1695 werd besloten om voortaan alleen in de Blauwe Schuur te kerken.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0113r van 22 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Roeperssteeg 7, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet Vermaanhuis van welgedachte Gemeente


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-067 Roeperssteeg 5huis
eigenaarwed. dr. Winters
gebruikerSeerp Dircks
huurwaardeCG 74:00:00
aanslag huurwaardeCG 14:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-067 Roeperssteeg 5huis
eigenaarwed. dr. Winters
gebruikerSibolt Sibolts
huurwaardeCG 74:00:00
aanslag huurwaardeCG 14:16:00
aansl. huurw. voldaan11-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-067 Roeperssteeg 5huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerSybout Bouma cum soc.
huurwaardeCG 74:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:06:08


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-067 Roeperssteeg 5huis
eigenaarwed. dr. Winter
gebruikerSybout Buma c.s.
huurwaardeCG 74:00:00
aanslag huurwaardeCG 12:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-067 Roeperssteeg 5Fedde Acronius, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 15:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-074 Roeperssteeg 5Doopsgezinde GemeenteCG 10:00:00vermaning en woning


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51003 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 69 van 10 jul 1811
adressoortbedraggebruik
C-132Roeperssteeg 5huurcontractfl. 175pakhuis C-132
 
verhuurderDiaconie der D.G. Gemeente
president van de diaconieSybrand Hingst
huurderWyger Harmens


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-132Roeperssteeg 5Wyger Harmens... A-143, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-242, pottebakkerij, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-132, pakhuis, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-156, kantoor, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-132Roeperssteeg 5Doopsgezinde Gemeente Wieger Harmens pakhuis


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-132Roeperssteeg 5Trijntje Jelles van der Zee, overleden op 28 september 1823moeder van Piebe, mr. verver (St. Jacobstraat C 132), Jelle, bakkersknecht en Aafke P. de Jong. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 611Roeperssteeg 5Doopsgezinde GemeenteHarlingenpakhuis of bergplaats (198 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-132Roeperssteeg 5Abe Thomas van Slooten... in 1865, zv Thomas vS, en Sipkje Wyma; BS huw 1815, huw 1819, huw 1820, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk C-132; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk C-128; VT1839; geb 22 mrt 1792, ged 24 apr 1792 ... (alles)


1844 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51022 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 59, 60 en 61 van 4 dec 1844
adressoortbedraggebruik
C-132Roeperssteeg 5prov. en fin. toewijzing, acte de command met borgstellingfl. 887pakhuis C-132
 
verkoperDouwe Jans Zeilmaker
verkoperJarig Cornelis Mollema
koperTheresia Elisabeth Schroder (gehuwd met Hendericus Antonius Willems Lunter)
borgFredrik Langenhorst


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-132Roeperssteeg 5Aaltje de Wit... wijk A-220, wijk C-127, 132, wijk G-281, 297; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-126; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-132Roeperssteeg 5Rinske Goykes Overberg... 1815, dv Gooike Bokkes O, en Marijke Hilbrandts vd Vorm; BS huw 1815, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk C-132; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-128; VT1839; Wij Ondergetekenden Thomas van Slooten en ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2614C-132 (Roepersteeg)Henricus A. Lunterpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2614C-124 (Noorderhaven)Henricus Antonius Lunterpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2614Roeperssteeg 5 (C-124)Hein van Asperen


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Roepersteeg 5H. van Asperenjongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
timmerman


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Roepersteeg 5beeldbepalend pand7 van 10
  terug