Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Prinsenstraat 4 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Prinsenstraat 4,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Prinsenstraat 4 8-026 8-028 C-196 C-191


Huisnaam in: 0
Gebruik: herberg
Naam: zeezicht en zeeburg
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 0
Gebruik: herberg
Naam: zaaijen en baaijen
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1742
Gebruik:
Naam: de hooge tinne
Kwartier/wijk 8-022
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanPrinsenstraat 4
ten oostende Prinsenstraat
ten zuidenPrinsenstraat 6
ten noordenPrinsenstraat 2


aangrenzende stegensteeg
Prinsenstraat 4Prinsensteeg ten zuiden


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0141r van 22 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 6, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDe straat


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0139r van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenpakhuis


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0148v van 31 mrt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuideneen pakhuis


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-026 Prinsenstraat 4huis
eigenaarEric Hendriks
gebruikerMarten Rutgers
huurwaardeCG 09:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-026 Prinsenstraat 4huis
eigenaarBauke Fockes
gebruikerTiepke Lykles
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
aansl. huurw. voldaan21-5-1720


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0246r van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Prinsenstraat 4Noorderhaven WZ bij de Kettingsbrug naast De Hooge Tinnehuis CA
 
koperburgemeester Rein Sickes Menalda, gehuwd metGG 650:00:00
Lijsbeth Hiddes de Baars
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenMarten Gilles Mesdag
naastligger ten noordende Hooge Tinne
verkoperJan Corneliszzeilmaker en koopmanSardam
verkoperEelkjen Cornelisz, gehuwd met
Arjen Theunis Blockkoopman
de erven van wijlen Cornelis Jansen, vaderzeilmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Sickes Menalda, burgemeester x Lijsbet Hiddes Baars koopt een huis op het Westeinde van de Noorderhaven, bij de kettingbrug en naast 'de Hooge Tinne', waarmee het mandelige muren heeft evenals met de naastligger ten W. Ten O. en Z. de straat, ten W. het pakhuis van de makelaar Marten Gillis Mesdag (later de herberg 'Zaaien en Baaien'), ten N. ten naasten 'de Hooge Tinne'. Gekocht van erven Cornelis Jansen, mr. zeilmaker, nl. de kinderen Jan Cornelis, mr. zeilmaker te Sardam (Zaandam) en Eelkjen Cornelis x Arjen Theunis Block.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
8-026 Prinsenstraat 4huis
eigenaarTjepke Lykles
gebruikerTjepke Lykles
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0309r van 9 feb 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenstraat


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-026 Prinsenstraat 4huis
eigenaarTjepke Lykles
gebruikerTjepke Lykles
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0272v van 25 nov 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgemeester Rein Sickes Menalda


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0266v van 2 mrt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenDr. Smids c.u.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0220r van 21 sep 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0083v van 20 sep 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Prinsenstraat 4Noorderhaven westeindehuis
 
koperWybe Dirks, gehuwd metmr. blokmakerCG 999:19:00
Antje Hendriks Blok
naastligger ten oostenNoorderhaven
naastligger ten zuidenstraat naar Sajen en Bajen
naastligger ten westenJacob Nyeboer
naastligger ten noordenhet huis de Hooge Tinne
verkoperAaltje Menalda, gehuwd metFraneker
Mathijs Smit JUDkoopmanFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Dirks, mr. blokmaker x Antje Hendriks Blok kopen een huis aan het westeind Noorderhaven. Ten O. de straat en haven, ten Z. de straat naar 'Saayen en Baayen', ten W. Jacob Nijboer, ten N. 'de Hoge Tinne'. Gekocht van Aaltje Menalda x jur. dr. te Franeker Mathijs Smit.


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0119v van 29 mrt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Prinsenstraat 4Noorderhaven NZ bij de Kettingbrug7/8 huis
 
koperHendrik Wybes, zoon vanblokmaker GG 945:07:07
Wybe Dirksmr. blokmaker
eigenaar van 1/8Hendrik Wybesblokmaker
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJacob Nijboer c.s.
naastligger ten noordenJan Eerks Jongma
verkoperPieter van Arum, curatorkoopman
verkoperJan Trompetter, curatoren overkoopman
Wybe Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Wybes, blokmaker, gesterkt met zijn vader Wybe Hendriks, blokmaker, koopt (a) 7/8 huis dat hij al voor 1/8 bezit, aan het westeind van de Noorderhaven omtrent de kettingbrug. Ten O. de straat en haven, ten Z. een doorgaande straat, ten W. Jacob Nijboer c.s., ten N. Jan Eerks Jongma. Geen grondpacht. Gekocht van (de curatoren over de verlaten boedel van) mr. blokmaker Wybe Dirks, voor (a+b) 945 gg 7 st.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0005v van 10 dec 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrik Wybes


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0222r van 19 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrik Wybes Block mr. blokmaker


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0184r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 2, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHendrik Wybes Blok mr. blokmaker


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0072v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 6, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenH. W. Blok


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 231v van 9 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Prinsenstraat 4Hendrik Deurnat x Geertje Gerbens Faber kopen een kapitaal huis en blokmakerij bij de Noorderhaven omtrent de Kettingsbrug, in gebruik bij de verkoper. Geen grondpacht. Ten O. de straat of haven, ten Z. een doorgaande straat [Prinsensteeg], ten W. koopman Jan Hannema, ten N. Klaas IJzenbeek. Gekocht van mr. blokmaker Hendrik Wybes Blok, voor 2085 CG.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0228v van 9 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Prinsenstraat 4Noorderhaven bij de Kettingsbrug, bij dehuis en blokmakerij
 
koperHendrik Deurnat, gehuwd metCG 2085:00:00
Geertje Gerbens Faber
naastligger ten oostenNoorderhaven
naastligger ten zuidendoorgaande straat
naastligger ten westenJan Hannema koopman
naastligger ten noordenKlaas IJzenbeek
verkoperHendrik Wybes Blokmr. blokmaker


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0255v van 31 aug 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Prinsenstraat 6, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHendrik Doornat


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-028 Prinsenstraat 4Claas WierdsCG 2:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-196Prinsenstraat 4Johannes van Weerdeneigenaar en gebruiker van wijk C-196, koopman, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-196Prinsenstraat 4Johannes van Weerden Johannes van Weerden


1814 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49007 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 63 van 19 feb 1814
adressoortbedraggebruik
C-196Prinsenstraat 4koopaktefl. 2100huis op de Noorderhaven bij de Kettingbrug
 
verkoperYde Hoornstra
koperJohannes van Weerden


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 483Prinsenstraat 4Wed.Wytze BlomHarlingentapperschehuis (154 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-196Prinsenstraat 4Cornelia van Bassumoud 56 jaar, geb Leiden en wonende te HRL. 1839, wijk C-196; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-196Prinsenstraat 4Dina van der Giesenoud 82 jaar, geb Dordrecht en wonende te HRL. 1839, wijk C-196; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-196Prinsenstraat 4Evert Hendriks Voordewind... en Antje Everts Hettinga; BS huw 1841, ovl 1865; oud 28 jaar, geb Langweer en wonende te HRL. 1839, wijk C-196; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-196Prinsenstraat 4Himkje van der Laan... bev.reg. HRL 1851 wijk C-009, 196; oud 42 jaar, geb Molkwerum en wonende te HRL. 1839, wijk C-191; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-196Prinsenstraat 4Jacobus de Koningoud 51 jaar, geb Leiden en wonende te HRL. 1839, boekhouder, wijk C-196; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-196Prinsenstraat 4Jeannette F. de Koningoud 28 jaar, geb Leiden en wonende te HRL. 1839, wijk C-196; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. C-196 J de Koning stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-196NoorderhavenRuurd Hellema44 jIslumgezin 1, m, protestant, gehuwd, herbergier
C-196NoorderhavenHendrikje Johannes45 jFranekergezin 1, v, protestant, gehuwd
C-196NoorderhavenMartje Tichelaar24 jMidlumgezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-196NoorderhavenEvert voor de Wind28 jLangweergezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-196NoorderhavenJacobus de Koning51 jLeydengezin 2, m, protestant, gehuwd, boekhouder
C-196NoorderhavenCornelia van Bassum56 jLeydengezin 2, v, protestant, gehuwd
C-196NoorderhavenJacobus Leonardus de Koning18 jLeydengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-196NoorderhavenDina van der Giesen82 jDordrechtgezin 2, v, protestant, weduwe
C-196NoorderhavenDavid Mathijs Masjée27 jDemararygezin 3, m, protestant, gehuwd, onderwijzer in de Eng. taal
C-196NoorderhavenJeannette Francoise de Koning28 jLeydengezin 3, v, protestant, gehuwd
C-196NoorderhavenPieter Karel Masjée4 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
C-196NoorderhavenDavid Mattheus Masjée4 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
C-196NoorderhavenGerard Agathe Masjée2,5 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
C-196NoorderhavenCornelia Johanna Masjée6 mHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-196Prinsenstraat 4Taeke Jans Panbakker, overleden op 28 oktober 184439 jr (geboren 8/2/1805), zeilmaker, overleden Prinsenstraat C 196, man van Tjietske van Varel, zeilmakersche, vader van minderjarige Akke, Catharina, Jan, Henderika, Anna, Wilhelmina, Martina en Hendrik Taekes Panbakker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-196Prinsenstraat 4Douwe Gootjes Ploeg, overleden op 28 oktober 18478 jr (geboren 30/1/1839), overleden Noorderhaven C 196, zoon van Gootje Jacobs Ploeg, zeeman en Renske Douwes Douma, broer van Jacob, idem, Grietje, Henke (vrouw van Nanne Jarigs de Boer, idem) en minderjarige Harmen, Trientje, Jan, Renske, Elisabeth en Zijke Gootjes Ploeg. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-196Prinsenstraat 4Hendrik Gootjes Ploeg, overleden op 19 februari 184814 jr (geboren 6/11/1833), overleden Noorderhaven C 196, zoon van Gootje Jacobs Ploeg, schipper & Renske Douwes Douma, broer van Jacob, zeeman, Grietje, Henke (vrouw van Nanne Jarigs de Boer, idem) en minderjarige Harmen, Trientje, Jan, Renske, Elisabeth en Zijke Gootjes Ploeg. (in tafel 20/2) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1861 - bewonersadresnaamgegevens
C-196Prinsenstraat 4Jan Jacobs Dijk... huis, 77 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel 1832, bl. ... (alles)


1861 - bewonersadresnaamgegevens
C-196Prinsenstraat 4Ruurd Ymes Hellema... 125, wijk C-155, wijk F-012, 114; oud 44 jaar, geb Jislum (!) en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk C-196; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 483C-196 (Prinsenstraat)erv. Taeke Panbakkerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 483C-191 (Noorderhaven)Sociëteit Zeeburgwoonhuis


1892 - variaadresbronbericht
Prinsenstraat 4Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Hendrik Jan Helmig een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk C no. 191 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1894 - variaadresbronbericht
Prinsenstraat 4Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Bauke van der Gaast een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk C no. 191 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1896 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49097 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1095, 1100 en 1101 van 2 dec 1896
adressoortbedraggebruik
C-191Prinsenstraat 4provisionele en finale toewijzingfl. 2002logement en koffiehuis aan de Noorderhaven C-191
 
verkoperSocieteit Zeeburg
koperSjouke Jans Polstra


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Prinsenstraat 4, HarlingenPrinsenstraat 4S.J. PolstraOnderneming, decafé


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 483Prinsenstraat 4 (C-191)Sjouke J. Polstra


1906 - variaadresbronbericht
Prinsenstraat 4Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij (Polstra)


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Prinsenstr. 4 en 4aSj. Polstra143Café "De Onderneming"


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Prinsenstraat 4 Sjouke Polstratapper
vorige grondslagf. 1500
huidige grondslagf. 1500
Prinsenstraat 4 Johannes H. Baalmanonderwijzer R.K. jongensschool
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900
Prinsenstraat 4 David A. Postemaonderwijzer
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1100


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Prinsenstr. 4 en 4aSj. Polstra143Café "De Onderneming"


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Prinsenstr. 4 en 4aSj. Polstra143Café "De Onderneming"


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Prinsenstraat 4, HarlingenPrinsenstraat 4F. Schuilzeilmakerij, dekkleden, touw, staaldraad


1928 - adresboekadresnaamberoep
Prinsenstraat 4F.Schuilzeilmaker


1929 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Prinsenstraat 4, HarlingenPrinsenstraat 4F.J. Schuilzeilmakerij, dekkleeden, scheepsbenoodigdheden


1930 - kentekenadresnaam
B-15586
Prinsenstraat 4Fetze Schuil


1931 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Prinsenstraat 4, HarlingenPrinsenstraat 4F. Schuilzeilmakerij, dekkleeden, scheepsbenoodigdheden


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Prinsenstr. 4F. Schuil264Zeilm.


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Prinsenstr. 4F. Schuil781Zeilm.


1941 - variaadresbronbericht
Prinsenstraat 4Oud Harlingen Magazine 1993nov: Loodgietersbedrijf C. Haan wordt tijdelijk van Schritsen 63 overgebracht naar Prinsenstraat 4a


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Prinsenstraat 4beeldbepalend pand7 van 10
  terug