Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noordijs 10 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Noordijs 10,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noordijs 10 7-034 7-034 C-081a C-076
Naastliggers vanNoordijs 10
ten oostenhet Noordijs
ten zuidenNoordijs 12
ten noordenNoordijs 8


aangrenzende stegensteeg
Noordijs 10naamloze steeg ten zuiden


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-034 Noordijs 10huis
eigenaar 1/2 Claes Rinties
eigenaar 1/2 Jacob Boukes
gebruikerHendrik Rijchers
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-034 Noordijs 10huis
eigenaarJan Hendrix nom. uxoris cum soc.
gebruikerDirk Hessels
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
aansl. huurw. voldaan27-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-034 Noordijs 10huis
eigenaarTjeerd Bentes
gebruikerDirk Douwes
huurwaardeCG 30:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-034 Noordijs 10huis
eigenaarwed. Dirk Douwes
gebruikerLaas Spannenburg
huurwaardeCG 34:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:13:06


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-034 Noordijs 10Laas Spannenburg, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 15:00:00


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0089r van 9 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 10Oosterwalhuis
 
koperOtto Sybes Salverda mr. wolkammerGG 625:14:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenOosterwal
naastligger ten zuidenJanneke Weima
naastligger ten westende heer Vosma
naastligger ten noordenLaas Spannenburg
verkoperhypothecaire crediteur van wijlen Sytse Hessels, gehuwd metslager
Aaltje Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOtte Sybes Salverda, mr. wolkammer, koopt een huis met alle goederen, op de Oosterwal. Het is nagelaten door Sytse Hessels, slager. Ten O. de Oosterwal, ten W. Doede Vosma, ten Z. Janneke Weima, ten N. Laas Spannenburg. De koper is de voornaamste hypotheek schuldeiser van Sytse Hessels x Aaltje Willems en betaalt 625 gg.


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0123r van 28 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 10Noordijs WZhuis
 
koperServaas van Beemen, gehuwd metkoster van de Nieuwe KerkGG 1120:00:00
Maria Lourens
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidende weduwe van Salverda
naastligger ten westenM. Blok
naastligger ten noordenM. Blok
verkoperoud burgerhopman Johannes Spannenburg


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0031r van 6 mei 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Salverda


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0266v van 30 aug 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noordijs 12, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Sybe Salverda koopman


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0303r van 22 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noordijs 10Noordijs WZhuis
 
koperPiebe Pieters Postma CG 731:00:00
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidende weduwe Salverda
naastligger ten zuidenbesloten steeg
naastligger ten westenM. Blok
naastligger ten noordenM. Blok
verkoperJacob Wassenaar, curator van de boedel vannotaris
wijlen Servaas van Beemenkoster
Marya Louws, gehuwd met
Hendrik Bisschopsoldaat


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-034 Noordijs 10Piebe PostmaCG 2:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-081Noordijs 10Piebo Pieters Postma... huwt met Antje Hendriks Bleeker op 1 jun 1797 HRL, koopt een huis in 1801, bierdrager in 1812, ovl wijk C-081, N.H., kind: Hendrik P, geb 15 dec 1800 HRL, zv Pieter P, en Trijntje vd Hout; huw Grote Kerk HRL 1797, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-081Noordijs 10Piebe Postma wedPiebe Postma wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 684Noordijs 10Jan Lourens NakHarlingenschoenmakerhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-081Noordijs 10Grietje Teunis Beva... en Teertke van Esta; huw Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1847; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-081; VT1839; geb 22 mrt 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL, dv Teunis Beva en Tetske Fokkes van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-081Noordijs 10Teetske Pieters Reidsma... Pieter Hessels R, en Grietje Beva; BS huw 1829, ovl 1845; oud 30 jaar, geb en. wonende te HRL. 1839, wijk C-081; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-081NoordijsJan Karel Timmer32 jHarlingenm, protestant, gehuwd, kantoorbediende
C-081NoordijsTeetsche Reidsma30 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-081NoordijsKarel Jan Timmer9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsPetrus Jan Timmer3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsFrans Jans Timmer1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsWieger Jan Timmer14 dHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsMargaretha Timmer7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-081NoordijsGrietje Beva64 jHarlingenv, protestant, weduwe
C-081NoordijsPietje Zijlstra22 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-081Noordijs 10Jan Karels Timmer... ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-093; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk C-081; VT ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 684C-081 (Oosterwal)Karel Jans Timmerwoonhuis


1876 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 3877Noordijs 10


1877 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noordijs 10, HarlingenNoordijs 10Hidma, T WT.W. HIDMA
oud 4 jaar.
5 Juni 1877.'


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3965C-076 (Noordijs)Okke de Boerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3965Noordijs 10 (C-076)T. & H. Hidma


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noordijs 10 Pieter de Vrieswegwerker S.S.
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 700


1924 - kentekenadresnaam
B-8043
Noordijs 10Pieter de Vries


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noordijs 10Th.Smitvethandelaar


1965 - adresboekadresnaam
Noordijs 10C. (Cornelis) Kuijper


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 10beeldbepalend pand8 van 10
  terug