Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Moriaanstraat 10 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Moriaanstraat 10,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Moriaanstraat 10 (niet bekend) (niet bekend) G-253 G-330
Naastliggers vanMoriaanstraat 10
ten oostende Moriaanstraat
ten westenMoriaanstraat 8
ten noordende Moriaanstraat


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0017v van 9 apr 1665 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Moriaanstraat 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhof van Hendrik Hendriks meelker
naastligger ten oostenJan Willems metselaar


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0118v van 23 mrt 1710 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Moriaanstraat 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAnne van der Meulen, en


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0118v van 23 mrt 1710 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Moriaanstraat 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0123v van 21 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Moriaanstraat 10Moriaanstraat ZZhuis
 
koperJoseph Gautier, gehuwd metuitdragerCG 240:00:00
Neeltje Beeva
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
naastligger ten oostenHendrik Beerns
naastligger ten zuidende erven van Willem Nannings
naastligger ten westenSalomon Gerlofs
naastligger ten noordenMoriaanstraat
verkoperBernardus Dreyerprocureur fiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoseph Gautier, uitdraeger x Neeltje Beeva kopen huis in de Morjaensstraet, bewoond door de kopers voor 16 cg. per jaar. Grondpacht 2 cg. aan de Stad. Ten O. Hendrik Beers, ten Z. Willem Nannings erven, ten W. Salomon Gerlofs, ten N. de straat. Gekocht van Bernardus Dreyer, procureur fiscaal, soo veel noodig cum patre gesterkt, voor 240 cg.


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0118v van 23 mrt 1710 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Moriaanstraat 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-253Moriaanstraat 10Claas Cornelisovl voor 1815; wed. K.C. gebruiker van wijk G-253; eigenaar is Jan C. Roodje, 1814; (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-253Moriaanstraat 10Jan Clases Rootje... wed. eigenaar van wijk E-231; gebruikers Jelle Agema wed., en Jelle Agema, 1814. (GAH204); id. van wijk G-253; gebruiker Claas Cornelis wed., 1814. (GAH204); wed. J.R. eigenaar en gebruiker van wijk D-067, koemelker; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-253Moriaanstraat 10Jan C Roodje Claas Cornelis wed


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 35 en 48 van 3 feb 1819
adressoortbedraggebruik
G-253Moriaanstraat 10provisionele en finale toewijzinghuis en koestalling Moriaanstraat G-263
 
verkoperHendrik Jans Smith
verkoperJan Gerrits de Boer
koperAdam Nathans Cohen


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1767Moriaanstraat 10Jan BreevinkHarlingenkosterhuis en tuintje (172 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-253Moriaanstraat 10Botje(= Elisabeth) Zeilmakergeb 1 jul 1799 HRL, huwt met Jan vd Wijk, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk D-122, 132, 146, 152, wijk G-253


1856 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 41 van 25 mrt 1856
adressoortbedraggebruik
G-253Moriaanstraat 10koopaktefl. 585huis aan de stadswal G-252 en G-253
 
verkoperYbeltje Hettens Brouwer
koperLeonardus Johannes Stevens


1861 - bewonersadresnaamgegevens
G-253Moriaanstraat 10Jan Jansen van der Wijk... Atje Jelles; BS ovl 1847; 1861 overlijdens, BS Franeker huw 1835, bev.reg. HRL 1851 wijk D-122, 152, wijk G-253; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1767G-252 (Achter de groote kerk)Pieter Haijes Robijnwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3703G-330 (Moriaanstraat)Abraham de Ruiter Rzn.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3703Moriaanstraat 10 (G-330)A. de Ruiter (Pzn., te Tuijl)


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Moriaanstraat 10gebr. S. & P. Bauritiusjongens: 3, meisjes: 0
vrouwen: 0
suikerwerkers
  terug