Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lanen 54 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Lanen 54,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lanen 54 5-155 5-170 F-204 F-195


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Lanen 59-61-63, Harlingen
Naastliggers vanLanen 54
ten oostenLanen 56
ten zuidenSchritsen 45
ten westenLanen 52
ten noordende Lanen


aangrenzende stegensteeg
Lanen 54naamloze steeg ten westen


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0127r van 14 dec 1633 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 52, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jan Rutten


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0364v van 8 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 54Lanen ZZhuis met loods, plaats en tuintje
 
koperPieter Cornelis, gehuwd metmr. kleermakerGG 450:00:00
Wybrigien Juriens
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:12:00
naastligger ten oostende weduwe van Bauke Jacobs
naastligger ten zuidenPieter IJsbrands
naastligger ten westenGrietie Ellerts
naastligger ten noordenLanen
verkoperPybe van Stint major annis ?


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
5-155 Lanen 54huis
eigenaarPieter Cornelis
gebruikerPieter Cornelis
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
5-155 Lanen 54huis
eigenaarPieter Cornelis
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
aansl. huurw. voldaan--
opmerkinginsolvent


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
5-155 Lanen 54huis
eigenaarPyter Cornelis
gebruikerPyter Cornelis
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 00:00:00
opmerkingIs 1720 insolvent verklaerd


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0100r van 14 mrt 1728 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Lanen 56, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPyter Cornelis mr. kleermaker


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0010v van 22 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 56, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPieter Cornelis mr. kleermaker


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0004r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 52, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPieter Cornelis


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
5-155 Lanen 54huis
eigenaarPyter Cornelis
gebruikerPyter Cornelis
opmerking1720 insolvent verklaart 15:--:--


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0134r van 21 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 54Lanen ZZhuis
 
koperJan Harmens, gehuwd metschoolmeesterGG 568:00:00
Jeltje Jobs
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:12:00
naastligger ten oostenSybrand Feykes Camsma
naastligger ten zuidenHessel Doekles
naastligger ten westenJan Wybrens
naastligger ten noordenLanen
verkoperTrijntje Pieters, weduwe van
wijlen Fredrik Dobberthovenier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Harmens, schoolmeester x Jeltie Jobs koopt een huis zz. Lanen. Ten O. Sybrand Feykes Camsma, ten Z. Hessel Doekles, ten W. Jan Wybrens [Wijngaarden], ten N. de Lanen. Gekocht van Trijntie Pieters wv Fredrik Dobbert?, hovenier.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
5-155 Lanen 54Jan Harmens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0097v van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 56, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0004r van 15 jan 1792 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 54Lanen ZZhuis
 
koperJan Yemes de Groot, gehuwd metscheepstimmerbaasGG 129:21:00
Lijsbeth Cornelis van der Meulen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJarichius Eelcomarector der Latijnse ScholenBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Yemes de Groot, scheepstimmerman x Lijsbeth Cornelis v.d. Meulen koopt huis zz. Lanen. De koper en anderen tot naastliggers. Gekocht van Jarichius Eelcoma. Er is ook een acte van nov 1736.


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0016v van 5 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 56, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Yemes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-170 Lanen 54Jan YemesCG 2:00:00huis


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0110r van 2 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lanen 54Lanen ZZ wijk F-204 nabij de Woudemansteeghuis
 
koperHendrik Clemens, gehuwd metCG 175:00:00
Mientje Sikkes
huurderJan Oorthuis
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:12:00
naastligger ten oostenHendrik Meyer
naastligger ten zuidenYeme de Groot
naastligger ten westenWessel Lolkes
naastligger ten noordenLanen
verkoperTjepke Gratema, administratorkoopman
verkoperHermanus Peaux, administratoren overkoopman
Yeme Jans de Groot, erfgenaam van 1/2scheepstimmerman
Pietje, erfgenaam van 1/6
Grietje, erfgenaam van 1/6
Jan Cornelis de Groot, erfgenaam van 1/6
wijlen Elisabeth Cornelis van der Meulen, weduwe van
wijlen Jan Yemes de Groot
Jan Cornelis van der Meulen, toeziend voogdhoutzaagmolenaar


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-204Lanen 54Henricus Clemens... geb 11 jul 1792, ged 15 jul 1792 Grote Kerk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-204Lanen 54Henricus Clemens Henricus Clemens koekbakkersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1342Lanen 54wed. Hendrikus KleemansHarlingenhuis en erf (73 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-204Lanen 54Mintje Sikkes van der Zee... Sikke vdZ, en Pierkje ... ; BS geb 1811, ovl 1841; oud 75 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk F-204; VT1839; geb 20 okt 1764, ged 21 apr 1797 Grote Kerk HRL, (bejaard), dv Sikke van der Zee en Pierkje ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-204LaanenMentie S van der Zee75 jMakkumv, protestant, weduwe
F-204LaanenHendrik Posthuma26 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, blauwverver
F-204LaanenJelle Posthuma24 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, timmerman


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-204Lanen 54Mintje Sikkes van der Zee, overleden op 24 juli 184177 jr, geboren Makkum 20/10/1763, overleden Laanen F 204, wed. Hendericus Kleemans, moeder van Sipkje (vrouw van Jan B. Pors, varensgezel) en Pierkje Hendericus Kleemans (vrouw van Wiebe Faber, stoeldraaier), grootmoeder van Hendrik, blauwverversknecht en Jelle B. Posthuma, timmermansknecht. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-204Lanen 54Gerrit Taekes Tol... ''Tolsma'', zv Taeke Gerrits T, en Geertje Rinses Bootsma; BS huw 1837, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-204, wijk G-258; oud 36 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk A-221 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-204Lanen 54Thomaske Sakes de Vriesgeb 1809 Pietersbierum, ovl 3 mrt 1854 HRL, huwt met Age Annes Zeilmaker, N.H., dv Sake dV, en Grietje Jans; bev.reg. HRL 1854 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-177, wijk F-204, wijk G-293, wijk H-210


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1342F-204 (Lanen)Hermanus van Dijkwoonhuis


1879 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Lanen 54, HarlingenLanen 54J.M.1879.'baksteeninscriptie (J. Meijer-Krol)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1342F-195 (De Lanen)Fredrikus Hendriks Meijerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1342Lanen 54 (F-195)Frederik Meijer


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lanen 54J.Stienstramelktapper


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 54, HarlingenLanen 54 HommingaKaashuisfijnere kaassoorten, fijne melkproducten


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenS. Homminga510Kaashuis, grooth. in boter


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenS. Homminga510Kaashuis, grooth. in boter


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenS. Homminga510Kaashuis, grooth. in boter


1989 - variaadresbronbericht
Lanen 54Hein Buisman StichtingBouw ws. einde achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1989


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 54rijksmonument 20516
  terug