Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 65 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Kerkpoortstraat 65,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 65 4-051 4-067 H-036 H-058
Naastliggers vanKerkpoortstraat 65
ten oostenKerkpoortstraat 67
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 63


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-051 Kerkpoortstraat 65
eigenaarSjoukjen Nannings
gebruikerSjoukjen Nannings
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-051 Kerkpoortstraat 65
eigenaarSjoukjen Nannings
opmerkingonvermogende
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-051 Kerkpoortstraat 65woning
eigenaarAntje Douwes
gebruikerAntje Douwes
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-051 Kerkpoortstraat 65woning
eigenaarHendrik Beerns
gebruikerHendrik Beerns
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:10


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-051 Kerkpoortstraat 65Hendrik Beernts, bestaande uit 4 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaalCG 05:00:00


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-067 Kerkpoortstraat 65Jacob TjeerdsCG 1:10:00


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-036Kerkpoortstraat 65Jacob T Spanjer ledig


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-036Kerkpoortstraat 65Elisabeth Anes Willekes, overleden op 4 november 1827dochter van Ane Sytzes Willekes, visser Kerkpoort H 36 en Clara Nak. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1817Kerkpoortstraat 65Anna Zijtzes WilkesHarlingenvisscherhuis en erf (100 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Aan Sytzes Willekes... Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 54 jaar, (vnm: Ane S. ), geb en wonende te HRL. 1839, balkvlotter, wijk H-036; VT1839; Anna Z.W. eigenaar van perceel nr. 1817 te HRL, visscher, woonplaats HRL, legger nr. 790, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Jacob Tjeerds Spanjer... 1821, huw 1829, ovl 1896; eigenaar en gebruiker van wijk C-105, smid. 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-036, ledig, 1814. (GAH204); oud 72 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-124; VT1839; J.T.S. ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Sytske van der Meulengeb 1790 Almenum, ovl 19 aug 1842 HRL, ongehuwd, dv Cornelis vdM, en Jantje Reidsma; BS ovl 1842; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-036; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-036Kerkpoortstraat 65Klara Hermanus Nak, overleden op 28 februari 183948 jr, overleden Kerkpoort H 36, vrouw van Anne Sietzes Willekes, werkman, geen kinderen, zuster van afwezige Frans Hermanus Nak, werkman Frederiksoord. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-036Ane Sietzes Willekes54 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd, balkflotter
H-036Sietske van der Meulen48 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-036Taeke Willekes22 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd, panbakker


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-036Kerkpoortstraat 65Aane Zytses Wilkes, overleden op 1 mei 1847(Certificaat van onvermogen), 62 jr (geboren 1785), overleden Achter Grote Kerk H 36, werkman, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-036Kerkpoortstraat 65Rinske Hartstra, overleden op 9 april 1848(Certificaat van onvermogen), 50 jr, geboren Irnsum, overleden Achter de Kerk H 36, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Aaltje Boomgaard... te HRL, 2e huwt met Johannes Jans Spoelstra op 25 jul 1839 HRL, wonende te HRL, Rooms Katholiek, ovl wijk H-036, dv Daniel B., en Antje Gerrits; BS huw 1818, huw 1831, huw 1839, ovl 1848, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Jeltje Willems Bloemer... HRL, mog ook huwt met Johannes Dijkstra op 8 mei 1851 ??, N.H., Rooms Katholiek, baker in 1851, ovl wijk H-036, dv Willem Durks B., en Feyke Jelles; BS huw 1817, ovl 1827, huw 1832, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Johanna Kuipers... Johannes K, en Houkje Hollander; BS huw 1832, ovl 1838, ovl 1875 bev.reg. HRL 1851 wijk B-151, wijk H-036, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Maria Jans Ros... huwt met Johannes Riddersma op 8 jul 1830 HRL, wonende te HRL, dienstmeid. visvrouw in 1868, ovl wijk H-036, Rooms Katholiek, dv Jan Pieters R, en Anna Jurjens; BS huw 1830, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Regina Pieters Huizenga... dv Pieter Warndres H, en Akke Sijbrings; BS huw 1829, ovl 1838, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk H-036, 243; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-330; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1817H-036 (Rapenburg)Roomsch Catholijke Armvoogdijwoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
H-036Kerkpoortstraat 65Johannes Jans Schoenmaker... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1817H-058 (Kerkpoortstraat)R. Cath. Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5049Kerkpoortstraat 65 (H-058)R.K. Armvoogdij


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 65J. van Esveldhoutwerker
Kerkpoortstraat 65P.Sloterdijkarbeider scheepswerf


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 65P. (Pieter) Wassenaar
  terug