Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 41 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Kerkpoortstraat 41,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 41 3-095 3-114 G-257 G-288
Naastliggers vanKerkpoortstraat 41
ten oostenKerkpoortstraat 43
ten zuidende Kerkpoortstraat
ten westenKerkpoortstraat 39


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0129v van 16 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 39, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Jan Doyer


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0013v van 11 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 39, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Jan Goyers


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0081r van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 39, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Jan Goier


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-095 Kerkpoortstraat 41huis
eigenaarOene Pieters erven
gebruikerRuth Jans
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-095 Kerkpoortstraat 41huis
eigenaarWyme Wybes
gebruikerRuth Jans
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:04:00
aansl. huurw. voldaan14-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-095 Kerkpoortstraat 41huis
eigenaarwed. Wijne Wybes
gebruikerAndries Saskers
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-095 Kerkpoortstraat 41huis
eigenaarRients Hendriks
gebruikerRients Hendriks
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:00:00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-095 Kerkpoortstraat 41Rients Hendriks, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0197r van 15 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 39, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenG. S. Hingst koopman


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0241v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 39, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenG. S. Hingst


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0146v van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kerkpoortstraat 39, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJelle J. Boomsma


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-114 Kerkpoortstraat 41Lodewijk MeyerCG 0:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-257Kerkpoortstraat 41Freerk Jansovl voor 1815; wed. F.J. gebruiker van wijk G-257, medegebuiker is Jan Dijkman vrouw eigenaar is Lodewijk Meyer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-257Kerkpoortstraat 41Jan Dijkmanvrouw van J.D. gebruiker van wijk G-257; medegebruiker is Freerk Jans wed. ; eigenaar is Lodewijk Meyer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-257Kerkpoortstraat 41Lodewijk Meyerkoopt een huis in 1797; eigenaar van wijk G-257; gebruiker Freerk Jans wed. ; medegebruiker Jan Dijkman vrouw, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-257Kerkpoortstraat 41Lodewijk Meyer Freerk Jans wed
G-257Kerkpoortstraat 41Jan Dijkman vrouw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1761Kerkpoortstraat 41Johannes DaumHarlingenkleermakerhuis en erf (66 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-257Kerkpoortstraat 41Doortje Heersenoud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-257; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-257Kerkpoortstraat 41Geert Jurjens van der Wal... vdW, en Jeltje Geerts; BS huw 1820, huw 1822, huw 1842, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-251, wijk G-257, wijk H-090, 129; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerknecht, wijk G-255; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-257Kerkpoortstraat 41Johannes Daum... 15 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb Tribboer en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk G-257; VT1839; J.D. eigenaar van perceel nr. 1761 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 161, huis en ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-257Johannes Daum55 jTribboerm, protestant, weduwnaar, kleermaker
G-257Jan Daum19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-257Doortje Heersen52 jHarlingenv, protestant, weduwe


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-257Kerkpoortstraat 41Hendrika Hofman... Ages H, en IJtje (Epkes); BS huw 1820, ovl 1838, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, wijk D-127, wijk G-257, wijk H-115, supp wijk G-474; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-109; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-257Kerkpoortstraat 41Sjoukje Govertsgeb 1783 ... , turfmeester in 1851, N.H., wordt een enkele keer vermeld tussen 1851 en 1860, is echter niet meer te vinden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-257, wijk H-123, 127


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-257Kerkpoortstraat 41Sjoukje/Susanna Jans Noordkamp... Wal, dv Jan Harmens N, en Grietje Jacobs Faber; BS geb 1813, ovl 1847, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-257; oud 48 jaar, (vnm: Susanna), geb en wonende te HRL. 1839, bokkenrookster wijk G-255; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1761G-257 (Kerkpoortstraat)Johannes Daumwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1761G-288 (Kerkpoortstraat)Jan Daumwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1761Kerkpoortstraat 41 (G-288)Sjieuwke Wink (en Cons., te Rotterdam)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 41 Jan de Vriesbootwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 41M. de Boergrondwerker
  terug