Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpad 7 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Kerkpad 7,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Kerkpad 7 (niet bekend) 4-048 G-291 G-208
1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-046 Kerkpad 7H Oswald


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-048 Kerkpad 7M VinkCG 1:00:00huis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-291Kerkpad 7Betje van Klinkeneigenaar en gebruiker van wijk G-291, casteleinsche, Martinuskerkhof, 1814. (GAH204); id. van wijk G-292, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-291Kerkpad 7Betje van Klinken Betje van Klinken casteleinsche
G-291Kerkpad 7Martinus Kerkhof


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 146 van 18 jun 1822
adressoortbedraggebruik
G-291Kerkpad 7donatiefl. 70huis G-290 en G-291
 
Bregtje van Klinkens
Martinus Kerkhof


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1742Kerkpad 7Martinus KerkhofHarlingentapperhuis (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-291Kerkpad 7Catharina Dijkstraoud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-291; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-291Kerkpad 7Catharina Jongsmaoud 59 jaar, geb Go?nga en wonende te HRL. 1839, wijk G-291; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-291Kerkpad 7Sytske Klases Draaisma... ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk G-295, 296; oud 35 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-291; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. G-291 B W Pieksma stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-291Bote Pieksma31 jIJlstgezin 1, m, protestant, gehuwd, schipper
G-291Catharina Dijkstra29 jBolswardgezin 1, v, protestant, gehuwd
G-291Wybren Pieksma6 jBolswardgezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-291Ynse Pieksma5 jAlmenumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-291Hylke Pieksma4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-291Douwe Pieksma2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-291Catharina Pieksma1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-291Karel Vlas19 jHeldergezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd, schippersknegt
G-291Catharina Jongsma59 jGoengagezin 1, v, protestant, weduwe
G-291Sjoerd van der Weide33 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd, matroos
G-291Sytske Draaisma35 jLeeuwardengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-291Wyger van der Weide11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-291Imkje van der Weide5 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-291Kerkpad 7Douwe Botes Pieksma, overleden op 4 maart 18403 jr, overleden Hofstraat G 291, zoon van Bote Pieksma, schipper en Trijntje Ienses Dijkstra, broer van minderjarige Wybren, Ienze, Hielke en Trijntje Botes Pieksma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-291Kerkpad 7Pieter Hermanus Jans, overleden op 6 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 4 1/2 jr (geboren 7/6/1842), overleden Achter Grote Kerk G 291. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-291Kerkpad 7Bote Wybrens Pieksma... 99, wijk G-249, bev.reg. HRL 1880-1900; oud 31 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-291; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-291Kerkpad 7Sjoerd Wygers van der Weide... bev.reg. Ha18 51 wijk A-163, wijk G-182, 296; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, matroos, wijk G-291; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1742G-291 (Kerkpad)Sibbeltje S. de Vries wed. Tj.P. Metzelaarwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1742G-208 (Kerkpad)Rigtje de Jong, wed. A. Molenaarwoonhuis


1890 - variaadresbronbericht
Kerkpad 7Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Nicolaas Johannes Wafelaar een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk G no. 208 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4607Kerkpad 7 (G-208)Nic. Wafelaar


1906 - variaadresbronbericht
Kerkpad 7Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een slijterij (Anne B. v.d. Werf)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpad 7aM.Souvereintimmerman


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 7beeldbepalend pand
  terug