Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 20 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Karremanstraat 20,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 20 1-107 1-150 A-164 A-171
Naastliggers vanKarremanstraat 20
ten oostende Karremanstraat
ten zuidenKarremanstraat 22
ten noordenKarremanstraat 18


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0173r van 22 mei 1658 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenerven vd vrouw van Cornelis Haucx


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0015r van 5 jun 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 20Nieuwe St. Jacobsstraat (na de Karremansstraat strekkende)huis
 
koperWillem Aris, gehuwd metbakkerCG 610:00:00
Neeltie Jans
naastligger ten oostenNieuwe St. Jacobsstraat
naastligger ten zuidenhet huis van Jetsch Scheltes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van de erven van de vrouw van Cornelis Haux
verkoperHendrik Dirxbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Arjens, bakker x Neeltie Jans koopt een huis in de nieuwe Sint Jacobsstraat die naar de Karremanstraat loopt. De achterkamer van dit gekochte huis heeft een vrij in- en uitgang in de steeg die naar de Zoutsloot loopt. Ten O. die straat, ten Z. Jetse? Scheltis, ten W.?, ten N. erven Cornelis Jans. Gekocht van Jan Symons, mede namens de andere crediteuren van bakker Hendrik Dirks, voor 610 cg.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0045r van 9 apr 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenWillem bakker


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0398r van 15 jan 1699 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenstadsweg of pad


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0233v van 20 jan 1715 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirck Hugens koopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-107 Karremanstraat 20huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerJan Floris
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-107 Karremanstraat 20huis
eigenaarDirk Huges
gebruikerJan Floris
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-107 Karremanstraat 20huis
eigenaarGijsbert Ydes
gebruikerGijsbert Ydes
opmerking1724 insolvent verklaert


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-107 Karremanstraat 20huis
eigenaarJob Jansen
gebruikerJob Jansen
opmerking1723 insolvent verklaart 12:--:--


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0341r van 13 apr 1738 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJob Jansen mr. timmerman


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-107 Karremanstraat 20Eelkjen Jobs, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaalCG 03:00:00


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0187v van 17 sep 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Pot


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0136v van 23 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 20Karremanstraat WZhuis
 
koperBartel Jansen, gehuwd metbontweverCG 150:00:00
Mayke Haantjes
huurderJacob Lourens
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenHendrik Johannes Heermans
naastligger ten westenHidde Sipkes n.u.
naastligger ten noordenCornelis Jentjes
verkoperJan Hendriks Pot, gehuwd metkoopman
Janneke Sierks Hornstra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBartel Jansen, bontwever x Mayke Haantjes kopen huis in de Karremansstraat, bewoond door Jacob Lourens. Geen grondpacht. Ten O. de straat, ten Z. Hendrik Johannes Haermans, ten W. Hidde Sipkes nom. Ux., ten N. Cornelis Jentjes. Gekocht van koopman Jan Hendriks Pot x Janneke Sierks Hornstra, voor 150 cg.


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-107 Karremanstraat 20huis
eigenaarJan H. Pot
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:03:10


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-139 Karremanstraat 20Claas Wijbes


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0001r van 18 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 22, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordennn


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-150 Karremanstraat 20Claas WybesCG 1:00:00


1812 - bewonersadresnaamgegevens
A-164Karremanstraat 20Klaas Wybes IJntema... 1761 ... , ovl 29 mrt 1812 HRL, huwt met Lijsbeth Walings (van Beemen), schoenlapper in 1812, ovl wijk A-164, geslnm ook ''IJnsma'', kinderen: Alegonda, geb 1794 HRL, Antje Klases, geb 13 feb 1804 HRL, Wybe IJ, geb ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-164Karremanstraat 20Antje Klaasesgeb 21 jul 1807 HRL, ged 4 aug 1807 HRL, N.H., ovl 17 feb 1814 HRL; wijk A-164, dv Klaas Jans en Trijntje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-164Karremanstraat 20Claas Wiebesovl voor 1815; wed. C.W. eigenaar en gebruiker wijk A-164, gealimenteerd, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-164Karremanstraat 20Claas Wiebes wedClaas Wiebes wedgealimenteerd


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-164Karremanstraat 20Jetske Bettings de Boer, overleden op 18 juli 1827dochter van Betting Alberts de Boer, schipper wonend aan boord, zuster van Antje Bettings de Boer (vrouw van Barend Roelofs Kroes, varenspersoon Zoutsloot A 164: tekent 'Koese'). (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-164Karremanstraat 20Engelbregt Pol, overleden op 27 april 183135 jr, man van Catharina Walregt, wafelbakkerse Karremanstraat A 164, vader van minderjarige Martina, Tecla, Petronella, Bernardus en Johannes Engelbregts Pol. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 156Karremanstraat 20Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-164Karremanstraat 20Alegonda Eenzamaoud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-164; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-164Karremanstraat 20Rinske Dirks de Vries... Molenaar; BS huw 1816, ovl 1822, ovl 1846; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfstanster, wijk A-164; VT1839; Ik Ondergetekende Amtie Hanses weduwe Rintje Pieters wonende te HRL, Verklare bij dezen te ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-164KarremanstraatRinske de Vries50 jHarlingenv, protestant, weduwe, turftonster
A-164KarremanstraatAmkje Posthuma23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-164KarremanstraatRinkje Posthuma17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-164KarremanstraatAlegonda Eenzama44 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-164Karremanstraat 20Rinske de Vries, overleden op 29 december 1846(Certificaat van onvermogen), 56 jr (geboren 1790), overleden Karremansteeg A 164, weduwe, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-164Karremanstraat 20Mayke Tjallings Schaafsma, overleden op 15 maart 1847(Certificaat van onvermogen), 25 jr (geboren 12/11/1822), overleden Karremanstraat A 164, gehuwd, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-164Karremanstraat 20Geertje van Beemen... dv Baerend Hendriks vB., en Hendrikje Cornelis Bijtschat; BS huw 1816, ovl 1858, bev.reg. Ha851 wijk A-164, supp wijk H-265; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-150; VT1839; In het Jaar Een Duizend ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 156A-164 (Karremansstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1880 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Karremanstraat 20, HarlingenKarremanstraat 20Heide, Arie vd
ARIE v.d. HEIDE
oud 5 jaar
1822
---
1
80
Arie van der Heide, geboren 30-12-1874, zoon van Feike van der Heide, oud 28 jaar, schoemaker, en Hiltje de Boer.
Wonende wijk A no.171, tegenwoordig Karremanstraat 20.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 156A-171 (Karremansstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 156Karremanstraat 20 (A-171)Feike van der Heide


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Karremanstraat 20 Johan M. Brunsmanntimmerknecht
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 20P.Nakbetonwerker


1965 - adresboekadresnaam
Karremanstraat 20A. (Angenietje) Nielsen wv Taekema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 20beeldbepalend pand6 van 10
  terug