Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 18 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Hofstraat 18,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 18 4-082 4-079 H-ong H-ong
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 18 4-083 4-079 H-ong H-ong
Naastliggers vanHofstraat 18
ten oostenHofstraat 20
ten westenHofstraat 16
ten noordende Hofstraat


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0164r van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenstraat


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0027v van 5 feb 1660 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenhet huis genaamd Almenum


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0012ar van 17 mrt 1661 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRozenstraat [niet vermeld]


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0100r van 26 mei 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0137r van 6 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 18Grote Kerk, ten zuiden van dehuis
 
koperrector Olphardus Belida c.u.
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostende hovinge van de heer Viersen
naastligger ten zuidende weduwe van Eecke Abbes
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperPals Bauckesbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOlphardus Belida, rector, wandelkoopt een huis ten zuiden van de Grote Kerk. Ten O. de hof van de heer Viersen, ten Z. wd. Eecke Abbes, ten W. de straat, ten N. de Hofstraat. Geen grondpacht genoemd. Aangewandeld van Pals Bauckes, met toebetaling van 250 GG.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016ra van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0090r van 24 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 18Grote Kerk, ten zuiden van de, waar Almenum uithangthuis
 
kopervroedsman Anscke Ipes, gehuwd metGG 650:00:00
Antie Hendrix
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostende ingang van de hof van Pytter Piphron
naastligger ten zuidenViseler kapitein
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenstraat
verkoperburgemeester Harmen Synes Nauta, gehuwd met
Hesseltie Doeckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes [Zeestra], mede-vroedschap x Antie Hendriks koopt een huis ten Z. v.d. Grote Kerk, waar 'Almenum' uithangt. Ten O. de ingang van de hof van Pyter Piphron, ten Z. capitein Vijselaar, ten W. en N. de straten. Gekocht van burgemeester Harmen Sijnes Nauta x Hesseltie Doeckes, voor 650 gg.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0183r van 10 jan 1669 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van Frans wever
naastligger ten oostende kleiplaatsen van het het panwerk


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0191v van 31 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende verkochte hof van Fettie Lases Hannema


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0160r van 11 okt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Wopke Acker


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0126v van 16 jan 1681 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Hanses


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0234r van 31 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBarent Hiddes de Vries kapitein


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0050v van 14 sep 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0060v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Ziricus Nauta


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0122v van 20 jan 1695 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenmede gedeputeerde van de Staten van Friesland de heer Stansius


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0326r van 5 dec 1697 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosten


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0363r van 8 mei 1698 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Huibertus van Immerseel c.u.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0020r van 18 jun 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat vanaf het kerkhof naar de Wasbleekbrugge]


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0110r van 24 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende hof van Theodorus Huigens


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0094v van 16 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerardus Hugen


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0175v van 3 apr 1712 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenSimon Jelles Stijl


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-082 Hofstraat 18kamer
eigenaarSytse Doedes
gebruikerBeern Abrahams weewer
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
 
4-083 Hofstraat 18hoff en stal
eigenaarJan Vosma
gebruikerJan Vosma
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0028v van 27 nov 1718 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Haselaar


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-082 Hofstraat 18kamer
eigenaarClaes Annes
gebruikerBeern Abrahams
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00
aansl. huurw. voldaan10-5-1720
 
4-083 Hofstraat 18stal
eigenaarJan Vosma
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan12-3-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0127v van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenThomas Fransen


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0152r van 29 nov 1722 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Laes Haselaar


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-082 Hofstraat 18kamer
eigenaarHendrik Hendriks
gebruikerHendrik Hendriks
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00
 
4-083 Hofstraat 18stal
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerJohannes Vosma
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0000va van 14 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 18Rozenstraat OZ [staat: hoek St. Jansstraat]huis en tuin
 
koper provisioneelprocureur Tuininga GG 150:07:00
huurder voorste deelGerrit Jacobs
bewoner achterste deelwijlen Tomas Fransenc.u.
naastligger ten oostenvroedsman Vosma
naastligger ten zuiden3 huizen aan het diept bij de Wasbleeksbrug
naastligger ten westenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperhuisman Pyter Jacobs, curatorReitsum
verkoperhuisman Romke Fransen, curatoren overGenum
Jetske Tomas, nagelaten kind
Antie Tomas, nagelaten kind
Frans Tomas, nagelaten kind
IJsbrand Tomas, nagelaten kind
Douwe Tomas, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Tomas Fransen, gehuwd met
wijlen Maertie Ijsbrands


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0340v van 19 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 18St Jansstraat OZhuis + tuin
 
koperHarmen Borcherts, gehuwd metmr. bontweverCG 800:00:00
Catharina Ludsing
huurderHendrik Symons
naastligger ten oostenvroedsman Vosma
naastligger ten zuiden3 huizen aan het diept, bij Wasbleek
naastligger ten westenSt Jansstraat
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperJacob Tuiningaprocureur postulant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Borcherts, mr. bontwever x Catharina Ludsing, koopt huis met tuin ten Z. in de Sint Jansstraat, waar 'Almenum' in de gevel staat. Ten O. de vroedsman Vosma, ten Z. de drie huizen aan het diept bij de Wasbleeksbrug, ten W. de Sint Jansstraat, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Jacob Tuininga, proc. postulant.


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0150r van 30 nov 1732 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Arjen Robijns


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0353r van 28 nov 1734 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenburgemeester Vosma


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-082 Hofstraat 18
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaardeCG 06:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:00:00
 
4-083 Hofstraat 18huis
eigenaarHarmen Borchert
gebruikerHarmen Borchert
huurwaardeCG 35:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:16:10


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0147v van 15 jan 1741 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAntje Douwes


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0296ar van 31 mrt 1743 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Wopke Buma


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0297av van 31 mrt 1743 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenoud burgemeester Wopke Buma


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-083 Hofstraat 18Teunis Wesling, bestaande uit 6 personenheeft 5 weeversknegts
aangebooden capitaalCG 15:00:00


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0073v van 14 mrt 1745 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenPytter Scheltema


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0138r van 4 sep 1746 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenpan en estrikwerk van vroedsman Stitterts Bontekoe c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Age Hogeboom c.u.


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0196r van 8 mei 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0081r van 11 nov 1764 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 20, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenC. Aardenburg


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0081v van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 18Sint Jansstraat OZ hoek Hofstraat ZZ achter de Grote Kerkhuis
 
koperCornelis Aardenburg lid van de gemeente, ook namens zijn medeparticipanten CG 1029:00:00
huurder woning en weefwinkelDirk
naastligger ten oostende weduwe van vroedsman W. Baard
naastligger ten zuidenCornelis Aardenburg
naastligger ten westenSint Jansstraat
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperPieter van Gent, curator van de geabandonneerde inboedel vankoopman en mr. gortmaker
Engbert Burgers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Aardenburg en zijn mede-participanten in de suikerraffinaderij 'de Hoop' kopen het huis 'Almenum' in de Sint Jansstraat en de Hofstraat, achter de Grote Kerk. (Zie omschrijving). Ten O. Willem Baard, ten Z. de kopers, ten W. de Sint Jansstraat, ten N. de Hofstraat. Gekocht van de curator over de boedel van Engbert Burgers.


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0124r van 13 okt 1765 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0196r van 15 jun 1766 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGeert Steenveld


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0064r van 10 jul 1768 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGeert Steenveld


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0109r van 8 feb 1778 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Geert Steenveld


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0097r van 20 jan 1793 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: Sint Jansstraat]


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0197r van 15 jan 1809 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Frans Arjens


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0301r van 12 nov 1809 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 16, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erven van Claas Steen


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-079 Hofstraat 18 de ZuikerraffinaderijCG 0:00:00


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1836Hofstraat 18Gerrit Tjeerds van der TolHarlingenmelktapperhuis en tuin (630 m²)


1841 - personele belastingadreseigenaargrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Hofstraat gerrit tjeerds van der tol50 gl.2.00 gl.4.000 gl.1.00 gl.1.00 gl.


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1836H-030 J KoopmansHarlingeneen oud klein huisje weggebroken en een nieuw daarvoor in plaats gesteld


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4629Hofstraat 18 (H-ong)Freerk Anema


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hofstraat 18 Jan Kosterzoutkeetsknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 18J.Kosterbootwerker
Hofstraat 18J.Leijenarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 18G. (Grietje) Bakker wv Schuil


1990 - variaadresbronbericht
Hofstraat 18Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1990
  terug