Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Havenplein 10 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Havenplein 10,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Havenplein 10 (niet bekend) (niet bekend) H-239 H-303


Huisnaam in: 1781
Gebruik:
Naam: 's lands welvaren
Kwartier/wijk
Verkoper: sybes, hylke
Koper/eigenaar: foppes, sybren


Huisnaam in: 1784
Gebruik:
Naam: 's lands welvaren
Kwartier/wijk
Verkoper: vries, sybren foppes de
Koper/eigenaar: lindeboom, jan


Huisnaam in: 1790
Gebruik:
Naam: 's lands welvaren
Kwartier/wijk
Verkoper: lindeboom, jan
Koper/eigenaar: camsma, sybrand feikes


Huisnaam in: 1791
Gebruik:
Naam: 's lands welvaren
Kwartier/wijk
Verkoper: camsma, sybrand feikes
Koper/eigenaar: slooten, thomas van


Huisnaam in: 1794
Gebruik:
Naam: waar 's lands welvaren (heeft gestaan)
Kwartier/wijk
Verkoper: slooten, thomas van
Koper/eigenaar: arjens, hendrik


Huisnaam in: 1798
Gebruik:
Naam: de hopzak
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
Naastliggers vanHavenplein 10
ten oostenHavenplein 12
ten westenHavenplein 8
ten noordenhet Havenplein


- advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Havenplein 10, HarlingenHavenplein 10Jan Loenhorstconcert bar cafe restaurant


aangrenzende stegensteeg
Havenplein 10naamloze steeg ten westen


1619 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 pagina 382r van 31 okt 1619 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Havenplein 10Govert Hendricks x Geertie Jans kopen een huis nu ter tijt wesende t'naaste aan de Cat bij de havenpoort, van voor tot achter aan de Gasthuis vijver strekkende. Grondpacht 9 cg aan de Stad. Gekocht van Doede Michiels x Marij Jans te IJlst voor 750 gg.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0203r van 11 jan 1664 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havenpoort, bij de Kat aan de zidoostkant van dehuis en plaats of achteruit
 
koperClaas Fransen Visscher burgerkoopmanGG 585:05:00
koperHector van Hoitema burgermr. chirurgijn
verpachter grondde Stad HarlingenCG 0:09:00
naastligger ten oostenClaas Minnes blokmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erven van de heer burgemeester Hans de Vries
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFonger Idtses RuiertsmaParrega
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Fransen Visscher en mr. Hector van Hoitema, mr. chirurgijn, kopen een huis en plaets of achtertuin omtrent de Catt aan de zuidoostzijde van de Havenspoort. Ten O. blokmaker Claas Minnes, ten W. erven burg. Hans de Vries. Grondpacht 9 cg. Gekocht van erven Fonger Idtses Ruiertsma te Parrega voor 585 gg 5 st.


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0196v van 21 nov 1728 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10ten westen van Hylke Hanekuikhuis
 
koperSytse Annes, gehuwd metscheepstimmermanGG 450:00:00
Swaentje Reyners
naastligger ten oostenHylke Hanekuik
naastligger ten zuidenerven, de weduwe van burgemeester Croese
naastligger ten westenPieter Gossis c.s.
naastligger ten westenPieter Gossis c.s.
naastligger ten noordenstraat + brede plein bij Havenpoort
verkoperde erven van Reyner Clasen Fonteyn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrouckjen Jacobs Braam wv Claas Hindelopen koopt, na niaar ratione sanguinis tegen scheepstimmerman Sytse Annes x Swaentie Reyners, een huis ten W. van het door Hylke Hanekuik nieuwgekochte huis. Ten O. Hylke Hanekuik, ten Z. erven wd. burgemeester Croese, ten W. Pieter Gosses, ten N. de straat en het brede plein bij de Havenspoort. Gekocht van erven Reiner Clasen Fontein, voor 450 gg.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0089v van 20 nov 1735 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havensbrug, over de1/3 huis
 
koperClaes Reyers Mahui burgerkoopmanCG 685:00:00
koper van 2/3Koene Willems, gehuwd metmr. metselaar
Grytie Cornelis
huurderde weduwe van Claes Herema
naastligger ten oostenhavenmeester
naastligger ten zuidende erven van burgemeester Croese
naastligger ten westenPieter Gosses
naastligger ten noordenstraat
verkoperFroukjen Braem, weduwe van
wijlen Claes Hindelopen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Reyers Mahui, voor 1/3 en mr. metselaar Coene Willems x Grietie Cornelis voor 2/3, kopen een huis bij de Havenspoort. Ten O. ?, ten Z. de burgemeester Croese, ten W. Pieter Gosses, ten N. de straat. Gekocht van Froukjen Braam wv Claes Hindelopen, voor 680 gg.


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0098r van 13 jun 1773 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havenplen ZZ [staat: bij de Havenpoort]huis
 
koperburgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra, gesterkt met zijn vaderCG 1050:00:00
Dirk Cornelis Zijlstramr. huistimmerman
verpachter grondde Stad HarlingenCG 3:00:00
naastligger ten oostenYnze Bouwes
naastligger ten zuidenReinouwke Minnes
naastligger ten westenTheunis Blok
naastligger ten noordenHavenplein [staat: bij de Havenpoort]
verkoperAlida van der Geest, weduwe van
wijlen Bernardus Dreyernotaris en procureur fiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Dirks Zijlstra, burgervaandrig en havenmeester, gesterkt met zijn vader mr. huistimmerman Dirk Cornelis Zijlstra, koopt een huis met alle goederen, bij de Havenspoort. Ten O. Ynze Bouwes, ten Z. Reinouwke Minnes, ten W. Teunis Blok, ten N. de straat. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Alida van der Geest wv not. publ. en proc. fiscaal Bernardus Dreyer, voor 1050 CG.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0184r van 20 jan 1782 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havenplen ZZ [staat: bij de Havenpoort]huis
 
naastligger ten oostenHr. Beyma
naastligger ten zuidenWeeshuisvijver
naastligger ten westenhet het huis het Lands Welvaren
naastligger ten noordenHavenplein [niet vermeld]
verkoperHylke Sybesherbergier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Foppes de Vries, distelateur, koopt (b) het perceel ten O., ook door diverse gezinnen bewoond. Ten O. de heer Beyma, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. perceel (a), ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van herbergier Hylke Sybes, voor (a+b) 1300 cg.


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0184r van 20 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvolgend perceel


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0237v van 2 jun 1782 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havenplein ZZ [staat: bij de Havenspoort]huis
 
koperJan Lindeboom, gehuwd metGG 375:00:00
kopersGeeske Pieters
naastligger ten oostenNeima
naastligger ten zuidenStads weeshuis
naastligger ten westenStads weeshuis
naastligger ten noordenHavenplein [staat: straat]
verkoperSybren Foppes de Vriesdistillateur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Lindeboom x Geeske Pieters kopen huis bij de Havenspoort, door diverse huisgezinnen bewoond, tezamen voor 114 cg. huur. Ten O. de heer Beima, ten Z. het stadsweeshuis, ten W. het vorige perceel (?), ten N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van distelateur Sybren Foppes de Vries, voor 375 gg.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0253r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Lindeboom


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0299r van 23 jan 1791 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenherberg de Bontekoe


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0321r van 24 apr 1791 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenstads weeshuis


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0176v van 16 mrt 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Havenplein 8, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJurjen Bekker


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0091r van 24 apr 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havenplein ZZ [staat: bij de Havenpoort] wijk G-249huis en herberg
 
koperde Stad Harlingen CG 600:00:00
naastligger ten oostenHenricus Stroband
naastligger ten zuidenWeeshuisvijver
naastligger ten westenHendrik Arjens Tamsma
naastligger ten noordenHavenplein [staat: bij de Havenpoort]
verkoperHendrik Dane
eerdere samenvatting door Yde ElsingaB & W van Harlingen kopen huis en herberg 'de Groene Jager', v/h 'de Hopzak', bij de Havenspoort, wijk H-249 [moet zijn H-239]. Ten O. Henricus Stroband, ten Z. de Weeshuisvijver, ten W. Hendrik Arjens Tamsma, ten N. de straat. Gekocht van Hendrik Dane, voor 600 cg.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0053r van 2 sep 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Havenplein 10Havenpoort wijk H-239huis en herberg
 
koperJan Frederik Spelkers c.u.CG 400:00:00
verkoperde Stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Frederik Spelkers c.u. kopen een huis en herberg bij de Havenspoort H-239. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van B & W van Harlingen voor 400 cg.


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 382 van 28 dec 1813
adressoortbedraggebruik
H-239Havenplein 10koopaktefr. 1470huis H-239
 
verkoperCornelis van Loon
koperJohan Gottfried Lang


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-239Havenplein 10Fredrik de Langeigenaar van wijk G-313, gebruiker is Hendrik Bandsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-239, kastelein, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-239Havenplein 10Fredrik Lang Fredrik Lang kastelein


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 2032Havenplein 10Johan Godfried LangHarlingenherbergierhuis en erf (162 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 2032 de StadHarlingenonbelastbaar stellen (begraafplaats)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-239Havenplein 10Fimke Taekes Buisman... N.H., dv Taeke Folkerts B, en Saakje Bruinsma; BS huw 1833, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk B-101, wijk H-239, supp wijk G-402; oud 49 jaar, (vnm: Femke), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk B-118; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-239Havenplein 10Gerben Oenes Advokaat... Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1833, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk B-101, wijk H-239; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-118; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-239Havenplein 10Johan Godfried Lang... BS huw 1815, huw 1841, VT1839; oud 60 jaar, geb Stettin en wonende te HRL. 1839, logementhouder, wijk H-239; VT1839; J.G.L. eigenaar van perceel nr. 2032 te HRL, logementhouder, woonplaats HRL, legger nr. 401, huis ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-239Havenplein 10Maria L Linstoud 60 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-239; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-239Johan Godfried Lang60 jStettynm, protestant, gehuwd, logementhouder
H-239Maria N Linst60 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
H-239Aaltie van der Ley17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-239Havenplein 10Louisa Plantinga... schip; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2032H-239 (Havensplein)Catharina Hanekamp wed. Johannes G.N. Termeerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2032H-303 (Havenplein)Rommert Faberwoonhuis


1888 - variaadresbronbericht
Havenplein 10Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Ruurdtje van Getzen, wed. van Rommert Faber, in wijk H no. 303, een verzoekschrift is ingediend om sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1893 - variaadresbronbericht
Havenplein 10Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Rudolf Jacob de Grient Dreux een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 303 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1894 - variaadresbronbericht
Havenplein 10Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Ruurdje van Getzen, wed. van Rommert Faber, een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 303 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1895 - variaadresbronbericht
Havenplein 10Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Aafke Bos wed. E.H. van Gorkum een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk H no. 303 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2032Havenplein 10 (H-303)Ruurdtje van Getsen (wed. R. Faber, en Cons.)


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenplein 10D.W. Kroon142Hôtel en Café-Rest. "de Kroon", Aanneming Scheepsvolk


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenplein 10de Kroon142D.W. Kroon, Aanneming Scheepsvolk


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Havenplein 10 Derk W. Kroontapper
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 2000


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenplein 10D.W. Kroon142Hôtel en Café-Rest. "de Kroon", Aanneming Scheepsvolk


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenplein 10de Kroon142D.W. Kroon, Aanneming Scheepsvolk


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10D.W. Kroon142Hôtel en Café-Rest., Aann. scheepsvolk


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10de Kroon142D.W. Kroon, Aann. scheepsvolk


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10D.W. Kroon142Hôtel en Café-Rest., Aann. scheepsvolk


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10de Kroon142D.W. Kroon, Aann. scheepsvolk


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10D.W. Kroon142Hôtel en Café-Rest., Aann. scheepsvolk


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10Kroon142Wachtk. boot Vlieland en Terschelling, D.W. Kroon


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10D.W. Kroon142Hôtel en Café-Rest., Aann. scheepsvolk


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10Kroon142Wachtk. boot Vlieland en Terschelling, D.W. Kroon


1928 - adresboekadresnaamberoep
Havenplein 10L.Roodhofcafehouder


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10R. Kleefstra142Café


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10Th.D. Brandi684Café


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl. 10Th.D. Brandi684Café


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.Th.D. Brandi684Café


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.Th.D. Brandi684Café


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Havenpl.J. Roukema442Café


1965 - adresboekadresnaam
Havenplein 10E.J. (Evert) v.d. Loenhorst
  terug