Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 29 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Grote Bredeplaats 29,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 29 7-121 7-127 C-024 C-018


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 29, Harlingen
Naastliggers vanGrote Bredeplaats 29
ten oostenGrote Bredeplaats 31
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 27
ten noordenNoorderhaven 30


- advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 29, HarlingenGrote Bredeplaats 29A.J. KokKroon, dehotel café restaurant


- advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 29, HarlingenGrote Bredeplaats 29J. ZeldenrustKroon, dehotel café restaurant


aangrenzende stegensteeg
Grote Bredeplaats 29naamloze doorlopende steeg ten westen


1673 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0129v van 20 dec 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 29Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat bij de Blauwe Trappen]huis
 
koperJan Finkelbosch, enordris Capt.in dienst der Ed:Mog:heden Raeden ter Admiraliteit in FrieGG 1557:14:00
Jan Simonsschipper (wijd-)
verpachter grondstads armvoogdijCG 0:00:00
naastligger ten oostenoud burgemeester Schelto Fontein, en
de erven van Jelmer Bennema
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenClaes Taedes, enverver
medekoper Finkelbosch
naastligger ten noordenhet huis genaamd het Wit Hart
verkoperRuirdt Sanstra, gehuwd metkapitein
Antie Bijencorff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Finkelbos, capitein bij de Admiraliteit, en wijdschipper Jan Symons kopen een huis nz. Voorstraat, omtrent de Blauwe Trappen en strekkende noordwaarts tot aan de middendeur die tot scheiding van dit huis en het huis 'het Wit Hart' dient. Ten O. oud-burgemeester Schelte Jurjens Fontein en erven Jelmer Jaspers Bennema, ten Z. die straat, ten W. resp. verver Claes Tades en de mede-koper Jan Finkelbos, ten N. 'het Witte Hart'. Het huis is belast met 1 loopen rogge per jaar aan de stads-armen, met conditie dat de kopers vrij in- en uitgang etc. naar de Noorderhaven zullen hebben door de steeg ten O. van 'het Wit Hart'. Zie ook bij 243-390vs. Gekocht van capitein Ruurd Sanstra x Antie Bijencorff, voor 1557 gg.


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0021r van 8 dec 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 27, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg waardoor vij in- en uitgang
naastligger ten oostende weduwe van Jan Vinckelbos kapitein
naastligger ten oostenals bewoner Huite Huites


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0251r van 25 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 31, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erven van wijlen Vinckelbosch kapitein


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0323v van 28 nov 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 31, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenBauke Rinses schipper (wijd-)


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0390v van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 29Voorstraat NZ bij de Blauwe Trappenhuis
 
koperJohannes Fransen, gehuwd metmr. slachterGG 950:00:00
Antie Sipkes
verpachter grondstads armvoogdijCG 0:00:00
naastligger ten oostenMeinert Jansen Hoeck
naastligger ten oostenvroedsman Gerryt Schiere
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erven van Jelle Steffens
naastligger ten noordenhet huis genaamd het Withart
verkoper van 4/7Jan Jansen Vinckelbos
verkoper van 1/7Symen Jansenmr. kaarsenmaker
verkoper van 1/7Jancke Jans, gehuwd met
Hessel Hansenmr. koperslager
verkoper van 1/7jongedochter Impktien ? Jans, onder de hoede van haar oom
Bauke Rinsesschipper (wijd-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Fransen, mr. slachter x Antie Sipkes koopt een huis nz. Voorstraat omtrent de Blauwe Trappen. Ten O. Meinert Jansen Hoeck en vroedsman Gerrit Bouwes Schiere, ten W. erven Jelle Steffens, ten Z. die straat, ten N. het huis 'het Wit Hart'. Het huis heeft een royaal voorhuis, grote spijskamer en achterkamer met een gang ernaast, 2 opkamers en graan-, turf- en kleerzolders, keuken, bierkelder, plaets, put en bak en nog een kamer daarachter die nu als paardenstal wordt gebruikt, en heeft vrij in- en uitgang en op- en afslag door de steeg ten O. van het huis 'het Wit Hart' naar en van de Noorderhaven. De ovens die op de plaets staan van dat laatste huis zullen door de eigenaar worden geamoveerd (afgebroken), maar de loods zal blijven staan etc. Gekocht van Jan Jansen Finkelbosch voor 4/7, mr. kaarsenmaker Symen Jansen voor 1/7, en van dezelfde Symen Jansen en Jancke Jans x mr. koperslager Hessel Hansen en Impktien Jans, jongedochter geassisteert met haar oom wijdschipper Bauke Rinses tesamen voor de overige 2/7 parten, voor 950 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
7-121 Grote Bredeplaats 29huis
eigenaarJohannes Fransen
gebruikerJohannes Fransen
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
7-121 Grote Bredeplaats 29huis
eigenaarJohannes Fransen
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
7-121 Grote Bredeplaats 29huis
eigenaarJohannes Fransen
gebruikerJohannes Fransen
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0141v van 31 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 31, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Fransen mr. slager


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
7-121 Grote Bredeplaats 29huis
eigenaarJohannes Fransen
gebruikerJohannes Fransen
opmerkingpauper
opmerking[in het kohier foutief genummerd als 7-122]


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-121 Grote Bredeplaats 29Johannes Fransen, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00


1744 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0039v van 28 jun 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 27, het perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJohannes Fransen


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0218v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 31, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJohannes Fransen


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0067r van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 29Voorstraat bij de Blauwe Trappenhuis
 
koperLourens Claeses mr. slagerGG 194:07:00
huurder achterMarijke Johannes
huurder achterAntje Johannes
verpachter grondstads armvoogdijCG 0:00:00
naastligger ten oostenClaes Leystra
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenOtte Aukes Overdijk
naastligger ten noordenSjoerd Talma koopman
?Feddrik Aisses Mahiu, 1e crediteur van de geweigerde boedel vankoopman
verkoperwijlen Johannes Fransenmr. slager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLourens Clases, mr. slager, koopt een huis nz. Voorstraat bij de Blauwe Trappen, waarin al lange tijd de slagerij is gedreven, en dat door hem wordt gehuurd. Het achterhuis wordt bewoond door Mayke- en Metje Johannes, die er tot mei 1754 gratis mogen blijven wonen. Ten O. Claes Leystra, ten Z. de Voorstraat, ten W. Otte Aukes Overdijk, ten N. 'het Wit Hart' van Sjoerd Palma. Gekocht van de executeurs van de boedel van wl. Johannes Fransen, oud-mr. slager, voor 294 gg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0119r van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 31, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTheunis Lourens Coster


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0098v van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 31, het perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTeunis Lourens Koster


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0271r van 10 jul 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 29Voorstraat NZ bij de Blauwe trappenhuis
 
koperJohannes Melchers?, gehuwd metslagersknechtCG 1153:00:00
Sytske Hendriks
naastligger ten oostenTjeerd Roelofs Cabeljaauw
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSake Swart schipper (beurt-)
naastligger ten noordenHendrik Bux
verkoperTeunis L. Coitermr. slager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Melchers, mr. slager x Sytske Hendriks, koopt een huis bij de Blauwe Trappen. Ten O. Tjeerd Roelofs Cabeljauw, ten Z. de straat, ten W. beurtschipper Sake Swart, ten N. Hendrik Bax? Gekocht van Teunis L. Coster, mr. slager.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-127 Grote Bredeplaats 29Johannes MelchertsCG 3:10:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-024Grote Bredeplaats 29Meclhior Godthelp/Gothilf... geb ... , Johannes Melchers G, geb 1770 Bergen op Zoom; 1763, BS huw 1829; eigenaar en gebruiker van wijk C-024, slager, 1814. (GAH204); indertijd minnier te Bergen op Zoom, lidm. Luth. Kerk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-024Grote Bredeplaats 29Johannes M Godhelp Johannes M Godhelp slager


1825 - bewonersadresnaamgegevens
C-024Grote Bredeplaats 29Jeltje Arends Bakemaovl 18 aug 1825, 59 jaar, wed. van Klaas L. Koster, sterfhuis wijk C-024/ Grote Bredeplaats 29, Westerkerk HRL; (vd Gaast, begraaflijst)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 525Grote Bredeplaats 29Johannes Melchers GodthelpHarlingenslagerstal (24 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 526Grote Bredeplaats 29Johannes Melchers GodthelpHarlingenslagerhuis en erf (162 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-024Grote Bredeplaats 29Antje Hennings IJlstra... 1820, ovl wijk H-160, dv Henning IJ, en Aukje van Mantgum; BS huw 1820, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk C-024, 66, wijk H-236; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-130; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-024Grote Bredeplaats 29Hendrik Godthelp... 1851, zv Johannes Melchers G, en Sijtske Hendriks Advokaat; BS huw 1820, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk C-024; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk E-130; VT1839; H.J.G. eigenaar van perceel ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-024Grote Bredeplaats 29Johannes Melchers Godthelp... ovl 1865, ovl 1877, ovl 1881; oud 70 jaar, geb Bergen op Zoom en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk C-024; VT1839; J.M.G. eigenaar van percelen nrs. 525 en 526 te HRL, slager, woonplaats HRL, legger nr. 241, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-024Grote Bredeplaats 29Sytske Hendriks Advokaat... A., en Metje Goossens; huw Grote Kerk HRL 1793, BS ovl 1848, ovl 1853; geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-024; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. C J M Godhelp kiezer


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-024BreedeplaatsJohs. M Godthelp70 jBergen Op Zoomm, protestant, gehuwd, vleeshouwer
C-024BreedeplaatsSytske H AdvokaatHarlingenv, protestant, gehuwd
C-024BreedeplaatsEgbert Godthelp29 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, kantoorbediende
C-024BreedeplaatsWillem Godthelp26 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, huistimmerman
C-024BreedeplaatsAlbert Godthelp18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
C-024BreedeplaatsCatharina Godthelp27 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-024Grote Bredeplaats 29Aukje Jans van Mantgum, overleden op 26 december 1842overleden Voorstraat C 24, wed. Henning Lolkes IJlstra, moeder van Antje Hennings IJlstra (vrouw van Hendrik Johannes Godthelp, vleeshouwer). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
C-024Grote Bredeplaats 29Egbert Godthelp... bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk E-158; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk C-024; VT ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 525C-024 (bij de blauwe trappen)Albert Johs. Godthelpwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3548C-018 (Voorstraat)Albert J. Godthelpwoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 29, HarlingenGrote Bredeplaats 29J. Eskes Szn.mandemakerij


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3548Grote Bredeplaats 29 (C-018)Jurjen Eskes


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 29 Reindert Wijnaldaslager
vorige grondslagf. 1300
huidige grondslagf. 1800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 29J.P.Christiaanzenleeraar l.v.s.
Groote Breedeplaats 29R.Wijnaldaslager
Groote Breedeplaats 29mej. H.Wijnalda-Goudappelmodiste


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 29, HarlingenGrote Bredeplaats 29 Kroon, decafé


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Br. Plaats 29Hotel de Kroon242M. de Vries


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Breedeplaats 29Hotel-Café-Rest. De Kroon598E. Quarré


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsW. Bolman598Café-rest.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsE. Bolman598Hotel-café-rest.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsHotel-Café-Rest. De Kroon598E. Bolman


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsHotel-Café-Rest. De Kroon598S. Wernar


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 29A. (Albertus) Kok


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6259Grote Bredeplaats 29
  terug