Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Gardenierstraat 5 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Gardenierstraat 5,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Gardenierstraat 5 (niet bekend) (niet bekend) G-147 G-156
1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0280r van 13 dec 1733 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 5Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]huis met tuin
 
koperLieuwe Sioerds de Bruin, gehuwd metkoopmanGG 154:00:00
Aukien Tieerds van Esta
huurderElias Tieerds
naastligger ten oostenLieuwes Sioerds de Bruin koopman
naastligger ten oostenAukien Tieerds van Esta
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westenTieerd Freerks
naastligger ten noordenPier Heins mr. brouwer
Gerryt Heins, recht van scheiding en deling bekomen hebbende vankoopmanSneek
verkoperPier Heins, broeder van Gerryt Heins
verkoperJancke Heins, broeder van Gerryt Heins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Sioerds (de Bruin) x Aukjen Tjeerds van Esta koopt een huis of woning met een tuin erachter, in Snakkerburen, verhuurd aan Elias Tjeerds. Ten O. de koper, ten Z. de Snakkerburen, ten W. Tjeerd Freerks, ten N. mr. brouwer Pier Heins. Met voorwaarden t. o. v. de brouwerij, mouterij en tuin van Heins. Gekocht van Gerryt Heins te Sneek, die het verkreeg bij de scheiding van de moederlijke boedel, van zijn broers Pier- en Jan Heins, voor 154 gg.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0244v van 7 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Gardenierstraat 5Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]huis
 
koperPytter Symons, gehuwd mettimmermanCG 341:00:00
Hinke Jogchums
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:08:00
naastligger ten oostenFreerk Tjeerds
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westenJan Brouwer
naastligger ten noordende erven van Douwe Martens
verkoperHaye Keimpes, gehuwd metgezworen bierdrager
Rinske Dirks


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-147Gardenierstraat 5Joodsche Gemeente bad


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1590Gardenierstraat 5Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis en erf (32 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-147Gardenierstraat 5Antje Rinkema... Fedde Douwes R, en Trijntje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1827, ovl 1885, bev r HRL 1851 wijk G-147; oud 33 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk F-049; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-147Gardenierstraat 5Eeltje Baarda... in 1851, N.H., zv Rients B., en Aaltje Rekus; BS ovl 1899; bev.reg. HRL 1851 wijk F-320, wijk G-147, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-147Gardenierstraat 5Evert Sytses Hoog... Alles (Towslager)dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1827, ovl 1885, ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk G-147; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk F-049; VT1839; E.S.H. eigenaar van perceel ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1590G-146 (Typelstegen)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3917G-154 (Gardenierstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4809Gardenierstraat 5 (G-156)Cornelis Bosma
  terug