Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Brouwersstraat 12 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Brouwersstraat 12,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 12 4-024 4-027 F-033 F-036
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 12 4-025 4-027 F-033 F-036
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 12 4-027 4-027 F-033 F-036
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 12 4-024 4-027 F-032 F-036
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 12 4-025 4-027 F-032 F-036
 huisnummer lager  huisnummer hoger Brouwersstraat 12 4-027 4-027 F-032 F-036
Naastliggers vanBrouwersstraat 12
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidenBrouwersstraat 14
ten westende Carl Visschersteeg
ten noordenBrouwersstraat 10


- advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12K. HommingaCentraalhotel


- advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12K. HommingaCentraalhotel


- advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12 Centraalhotel


aangrenzende stegensteeg
Brouwersstraat 12naamloze steeg ten zuiden


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0180r van 8 mei 1712 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 14, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van Gerrit Teunis koopman


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0199r van 20 aug 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperDirck Doeckes, gehuwd metassistent bij de AdmiraliteitCG 759:00:00
Catharina Swart
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht en diept]
naastligger ten zuidenAart Hendricks mr. schilder
naastligger ten westenJoost Auckes mr. metselaar
naastligger ten noordende erven van de huisinge van Allert Kirchman
verkoperJarig Jacobs, wegens zijn huisvrouwkoopman
Attie Teunis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Doeckes [Folperda], assistent bij de Admiraliteit x Catharina Swart koopt huis Brouwersgracht. Ten O. de straat en diept, ten W. mr. metselaar Joost Auckes, ten Z. mr. schilder Aarnt Hendriks en een vrije eigen steeg, ten N. erven Albert Ruurds? Gekocht van Jarig Jacobs, voor zijn vrouw Attie Teunis.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-024 Brouwersstraat 12huis
eigenaarhopman Age Claessen
gebruikerhopman Age Claessen
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00
 
4-025 Brouwersstraat 12huis
eigenaarJan Alles van den Bergh
gebruikerTake Cornelis
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00
 
4-027 Brouwersstraat 12huis
eigenaarDirk Doekes
gebruikerDirk Doekes
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-024 Brouwersstraat 12huis
eigenaarAge Claessen
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00
aansl. huurw. voldaan19-9-1720
 
4-025 Brouwersstraat 12huis
eigenaarAlbert Kirgmans erven
gebruikerTaecke Cornelis
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00
aansl. huurw. voldaan12-6-1720
 
4-027 Brouwersstraat 12huis
eigenaarDirk Doeckes
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00
aansl. huurw. voldaan16-5-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0086r van 10 nov 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12noordBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koperAbbe Rinses, gehuwd metCG 830:00:00
Jelske Symens
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenBrouwersstraat staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenDirk Doekes
naastligger ten westeneen kamer
naastligger ten noordenHopman Age Clasen
verkoperAaltie van de BerghLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noordelijke deel) Abbe Rinses x Jetske Symens koopt huis. Ten O. de gracht, ten W. een kamer, ten Z. Dirk Doekes, ten N. Age Clasen, hopman. Vrij in- en uitgang door een steeg ten N. Gekocht van Aeltie v.d. Bergh te Leeuwarden.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-024 Brouwersstraat 12huis
eigenaarAge Clasen
gebruikerAge Clasen
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00
 
4-025 Brouwersstraat 12huis
eigenaarAbbe Rinses
gebruikerAbbe Rinses
huurwaardeCG 20:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:06:08
 
4-027 Brouwersstraat 12huis
eigenaarDirk Doekes
gebruikerDirk Doekes
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0005v van 8 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 14, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSikke Doekes


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0330r van 27 jun 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 14, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDuco Folperda predikant


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-024 Brouwersstraat 12huis
eigenaarerven Abbe Rinses
gebruikerPieter Gerryts
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00
 
4-025 Brouwersstraat 12
eigenaar
gebruiker
 
4-027 Brouwersstraat 12huis
eigenaarerven Dirk Doekes
gebruikerJan Ripers
huurwaardeCG 27:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:10:00
 
4-027 Brouwersstraat 12huis
eigenaarerven vroedsman Pieter Hoytes
gebruikererven vroedsman Pieter Hoytes
huurwaardeCG 50:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:06:10


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0348r van 15 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 14, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenFolperda predikant


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0300r van 21 apr 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 14, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erven van Abbe Rinses


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-025 Brouwersstraat 12Freerk Pieters, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 00:00:00
4-027 Brouwersstraat 12Tjebbe Spannenburg, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 15:00:00


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0158r van 1 sep 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12zuidBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht] strekkend tot aan de Carel Visschersteeghuis
 
kopervroedsman Tjebbe Spannenburgh, gehuwd metmr. tinnegieterCG 1400:00:00
Rinske Dirks Agema
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenBrouwersgracht en straat
naastligger ten zuidenClaas Doedes
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten westenCarl Visschersteeg
naastligger ten noordende erven van Abbe Rinses
verkoperJohannes Acama, gehuwd metapotheker
Adriana Kuik


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0068v van 17 jan 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12Brouwersstraat [staat: Brouwersgracht]1/2 huis
 
kopermeerderjarige vrijster Antie Abbes Kuyper GG 338:00:00
eigenaar van 1/2meerderjarige vrijster Antie Abbes Kuyper
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
huurderBeernd Ymkes CG 116:00:00
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenAlbert Doedes
naastligger ten westende weduwe van A. Noordga
naastligger ten noordensteeg
verkoperburgervaandrig Sicco Rienstra, als curator vanprocureur postulant
wijlen Auke Janz Faber, gehuwd metkoopman
wijlen Hylkjen Abbes Kuiper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noordelijke deel) Antie Abbes Kuyper koopt een huis waarvan zij al 1/2 bezit, en door meerderen bewoond, wz. Brouwersgracht. Vrij in- en uitgang door een steeg ten N. Ten O. de straat, ten W. wd. A. Noordga, ten Z. Albert Doedes, ten N. de steeg. Gekocht van de curator over de verlaten boedel van Auke Janz Faber x Hylkjen Abbes Kuyper.


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0215r van 18 jun 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 14, het perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAlbert Doedes


1786 - reëelkohieradresgebruik
 
4-024 Brouwersstraat 12huis
eigenaarDirk Cornelis
gebruikerWillem Jansen
huurwaardeCG 53:00:00
aanslag huurwaardeCG 09:01:12
af: sint jacobi schatti3 0 0
 
4-025 Brouwersstraat 12huis en stokerij
eigenaarhopman Spannenburg
gebruikerTomas de Haas
huurwaardeCG 110:00:00
aanslag huurwaardeCG 18:12:10
af: sint jacobi schatti7 10 0
 
4-027 Brouwersstraat 12huis
eigenaarAntje Abbes
gebruikerSweerus Willems (voor 50 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerJohannes Reinders (voor 20 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerJan Tabes (voor 15 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerLevy Benjamins (voor 20 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerPieter Annes (voor 23 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerMilitairen (voor 14 gl. 0 st. 0 penn.)
huurwaardeCG 142:12:00
aanslag huurwaardeCG 24:11:04
af: sint jacobi schatti7 10 0


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0070r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAntje Abbes


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0276v van 9 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
kopervroedsman Jouke Hendriks Olinjus GG 1200:00:00
kopervroedsman Ype Roodenhuis
koperWillem de Boer koopman
koperOkke van der Stok koopman
huurder voorbenedendeelSweerus Willems c.u.GG 50:00:00
huurder achterbenedenkamerRinske Klaases GG 23:00:00
huurder achterkeukenPieter Pieters GG 0:06:00
huurder vooropkamerJielles Keimpes GG 0:08:00
huurder achteropkamerAukje Reidhorst GG 20:00:00
verpachter grondde Stad Harlingen
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenL. Spannenburg
naastligger ten westenL. Spannenburg
naastligger ten noordende weduwe van P. Asmus
verkoperbejaarde vrijster Aukje Abbes Kuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBonifatius Oolgaard, hovenier x Dirkje Alberts koopt een tuin en zomerhuis nz. Kruisstraat. Ten O. en N. de heer Hibma, ten W. de koper en Pieter Klaazen, timmermansknegt, ten Z. die straat. Zie de voorwaarden. Gekocht van Menno Vink, burgemeester, voor 350 cg.


1794 - reëelkohieradresgebruik
 
4-024 Brouwersstraat 12huis
eigenaarRinze van Bergum
gebruikerRinze van Bergum
huurwaardeCG 44:00:00
aanslag huurwaardeCG 08:00:00
 
4-025 Brouwersstraat 12huis
eigenaarTrijntje Oosterhout
gebruikerTrijntje Oosterhout
huurwaardeCG 88:00:00
aanslag huurwaardeCG 16:00:00
grondpachtCG 04:00:00
aanslag grondpachtCG 01:00:00
grondpacht aan de stad Harlingen
 
4-027 Brouwersstraat 12huis
eigenaarYpe Rodenhuis c.s.
gebruikerRuurd Hilbrands (voor 40 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerSwerus Willems (voor 20 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerWybren Tjebbes (voor 13 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerMilitairen (voor 20 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerAuke Ypes (voor 20 gl. 0 st. 0 penn.)
gebruikerLammert Wilts (voor 12 gl. 0 st. 0 penn.)
huurwaardeCG 125:10:00
aanslag huurwaardeCG 21:09:00
af: sint jacobi schatti7 10 0
grondpachtCG 04:00:00
aanslag grondpachtCG 01:00:00
grondpacht aan de stad Harlingen


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0170v van 15 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]huis
 
koper van 1/4Laas Spannenburg koopmanCG 150:15:00
eigenaar van 3/4Oud burgemeester J. Olinjus
huurder benedenJohannes Harmens korendragerCG 38:00:00
naastligger ten westenLaas Spannenburg koopman
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg koopman
naastligger ten noordenLaas Spannenburg koopman
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
verkoperOkke van der Stok, gehuwd met
Geertje P. Scheltema
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noordelijke deel) Laas Spannenburg koopt 1/4 huis, door diverse gezinnen bewoond, wz. Brouwersgracht, w. v. 3/4 in bezit is van oud-burgemeester Jouke Olinjus. Ten O. die straat, ten W., Z. en N. de koper. Gekocht van Okke v.d. Stok en Geertje P. Scheltema, voor 150 gg.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0267v van 16 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12Brouwersstraat WZ1/4 huis
 
koperschepen en lid gemeentebestuur Jouke Hendriks Olinjus CG 150:00:00
koperlid gemeentebestuur Ype Roodenhuis
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
eigenaar van 1/4Laas Spannenburgkoopman
naastligger ten oostenBrouwersstraat
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg
naastligger ten westenLaas Spannenburg
naastligger ten noordenLaas Spannenburg
verkoperGeeske Freerks de Groot, weduwe vanGrouw
wijlen Willem de Boer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noordelijke deel) Jouke Hendriks Olinjus, schepen en raadslid en Ype Roodenhuis, lid van het Gemeentebestuur, kopen samen 1/4 van een huis wz. Brouwersstraat, waarvan zij elk al 1/4, en Laas Spannenburg het andere 1/4 bezit. Ten O. de Brouwersgracht, ten W., Z en N. Laas Spannenburg. Het is bewoond door meerdere gezinnen. Gekocht van Geeske Freerks de Groot wv Willem de Boer te Grouw.


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0268v van 23 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Brouwersstraat 10, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenLaas T. Spannenburg


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0306v van 22 feb 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Brouwersstraat 12Brouwersstraat WZ3/4 huis
 
koperLaas T. Spannenburgh koopmanCG 500:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastligger ten oostenBrouwersstraat
naastligger ten zuidenLaas T. Spannenburgh
naastligger ten westenLaas T. Spannenburgh
naastligger ten noordenLaas T. Spannenburgh
verkoperJ. H. Olinjus
verkoperY. Roodenhuis
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(noordelijke deel) Laas Spannenburg koopt 3/4 huis, w. v. hij al 1/4 bezit, wz. Brouwersstraat. Ten O. die straat, ten W., Z. en N. de koper. Het is bewoond door meerdere gezinnen. Gekocht van Jouke Olinjus en Ype Rodenhuis, voor 500 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-027 Brouwersstraat 12L SpannenburgCG 4:00:00


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-032Brouwersstraat 12Akke Jans Vettevogel... ten zelfden dage; geb 1760 ... , huwt met Laas Tjebbes Spannenburg, wonende te HRL. 1812, ovl wijk F-032, getuige bij geboorte aangifte van Jan Agema in 1811; BS geb 1811, ovl 1812; ontvangt van de rentmeester ... (alles)


1812 - bewonersadresnaamgegevens
F-033Brouwersstraat 12Laas Tjebbes Spannenburg... 1814. (GAH204); id. van wijk F-032; gebruiker Tjaardus Houtsma, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk F-033, pakhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-036; eigenaar is R. van Bergum erven, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-032Brouwersstraat 12Tjaardus Houtsma... 1811, huw 1812, huw 1815, huw 1827, huw 1843, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk H-062; gebruiker van wijk F-032, koopman, eigenaar is Laas Spannenburg erven, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-032Brouwersstraat 12Laas Spannenburg ervenTjaardus Houtsma koopman
F-032Brouwersstraat 12 pakhuis


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-032Brouwersstraat 12Maria Poppes Menalda, overleden op 31 oktober 1828vrouw van Sybrand Laases Spannenburg, koopman (Brouwersgracht F 32, erft vruchtgebruik), moeder van Geertje (vrouw van Jan Hoekstra, idem) en minderjarige Foekje en Anna Sybrands Spannenburg. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1544Brouwersstraat 12Sybrand Lazes SpannenburgHarlingenkoopmanpakhuis (112 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1545Brouwersstraat 12Sybrand Lazes SpannenburgHarlingenkoopmanhuis en tuin (119 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-032Brouwersstraat 12Johan Hendrik Hofmeister... in 1833); BS huw 1833, huw 1835; oud 40 jaar, geb Utrecht en wonende te HRL. 1839, zee-officier, wijk F-032; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-032Brouwersstraat 12Meike Huidekopergeb 15 jan 1806 HRL, huwt met Johan Hendrik Hofmeister op 31 okt 1833 te HRL, dv Jan H, en Janke IJzenbeek; BS huw 1833, bev.reg. HRL 1851 wijk D-020; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-032; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-032BrouwersgragtJan Hendrik Hofmeester40 jUtrechtm, protestant, gehuwd, zee officier
F-032BrouwersgragtMeyke Huidekoper33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-032BrouwersgragtJan Jacob Hofmeester3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-032BrouwersgragtSigmond Henk. Hofmeester1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-032BrouwersgragtJanke Hofmeester2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-032BrouwersgragtTrijntie Nieuwenhuis20 jDongjumv, protestant, ongehuwd
F-032BrouwersgragtMagrietta Daams15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1544F-033 (Brouwersgracht)Anna S. Spannenburg vrouw van J. van Hulstwoonhuis
Sectie A nr. 1545F-032 (Brouwersgracht)Anna S. Spannenburg vrouw van J. van Hulstwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3556F-036 (Gedempte Brouwersgracht)Anna Sijbrands Spannenburg, vrouw van Jan van Hulstwoonhuis


1904 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat F 36J. & S. Wiarda5


1904 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat F 36Wm.H. Müller & Co.6


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4943Brouwersstraat 12 (F-036)fa. I. en S. Wiarda


1905 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkantoor, Cargadoors en expediteurs


1905 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
BrouwerstraatJac. Fontein5Cargadoor, Expediteur


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkantoor, Cargadoors en expediteurs


1906 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Expediteurs en Import. van steenkolen


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Expedit. en Import. van steenkolen


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargadoors en expedit.


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargadoors en expedit.


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Expedit. en Import. van steenkolen


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, expeditie en import van steenkolen


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkantoor, cargadoors en expediteurs


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 12I. & S. Wiarda5cargadoors, expeditie en import van steenkolen


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstraat 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkantoor, cargadoors en expediteurs


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Expedit. en Import. van steenkolen


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargadoors en expedit.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Brouwersstraat 12 Folkert Wijmaboekhouder
vorige grondslagf. 3000
huidige grondslagf. 2700
Brouwersstraat 12 Gerrit van der Veldekleermakersknecht
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Expedit. en Import. van steenkolen


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12Wm.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargadoors en expedit.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Exped. en Imp. v. steenkolen


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12W.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargad. en expedit.


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12v.d. Wal, Eppinga155Schelpfabrik.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Exped. en Imp. v. steenkolen


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12W.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargad. en expedit.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12v.d. Wal & Eppinga155Schelpkalkfabrik.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Exped. en Imp. v. steenkolen


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12W.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargad. en expedit.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12v.d. Wal & Eppinga155Schelpkalkfabrik.


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12Wm.H. Müller & Co.expediteurs, cargadoors


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12I. & S. Wiarda5Cargadoors, Exped. en Imp. v. steenkolen


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12W.H. Müller & Co.6Hoofdkant., Cargad. en expedit.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12v.d. Wal & Eppinga155Schelpkalkfabrik.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Brouwerstraat 12F.Eppingafabrikant


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12A.B. van der VeenCentraalhotel


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12I. & S. Wiardacargadoors & expediteurs, groothandel in steenkolen


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12Wm. H. Müller & Co.Mineralexpediteurs, cargadoors


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12 Centraalhotel


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12A.B. van der VeenCentraalhotel-pension, bondshotel a.n.w.b.


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwersstr. 12Hotel Centraal310Café-rest. annex lunchroom, A.B. v.d. Veen


1937 - kentekenadresnaam
B-23384
Brouwersstraat 12Piet Hein Doeksen


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 12Hotel Centraal674Café-rest. annex lunchroom, A.B. v.d. Veen


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12A.B. van der VeenCentraalhotel


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.Hotel Café-Restaurant Centraal600P. Miedema


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.Hotel Café-Rest. Centraal600A.B. v.d. Veen


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr.Hotel Café-Rest. Centraal600A.B. v.d. Veen


1954 - variaadresbronbericht
Brouwersstraat 12Oud Harlingen Magazine 1995jan: Hotel Centraal wordt onderhands verkocht aan K. Homminga


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12K. HommingaCentraalhotel


1962 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12 Centraalhotel, café, restaurant


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12 Centraalhotel


1965 - adresboekadresnaam
Brouwersstraat 12K. (Klaas) Homminga


1972 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 12, HarlingenBrouwersstraat 12 Centraalhotel


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 4943Brouwersstraat 12gemeentelijk monument17 van 20ca. 1880


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4943Brouwersstraat 12
  terug