Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bargebuurt 5 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Bargebuurt 5,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bargebuurt 5 (niet bekend) (niet bekend) A-244 A-281
Naastliggers vanBargebuurt 5
ten zuidenBargebuurt 7
ten westende Bargebuurt
ten noordenBargebuurt 3


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-244Bargebuurt 5Johannes Mulder... HRL. Hij verklaarde tevens nooit te hebben kunnen Schrijven, nog zijne naam ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-244Bargebuurt 5Simon Haantjes Molenaar... (GAH204); id. van wijk A-226; gebruiker Sipke Tjerks Draaisma, soldaat, 1814. (GAH204); id. van wijk A-244; gebruiker Johannes Mulder, pottebakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk C-172; gebruiker Jacob Dirks ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-244Bargebuurt 5Simon H Molenaar Johannes Mulder pottebakkersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 12Bargebuurt 5Jacob Klazes KuipersHarlingentouwslagerhuis (63 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-244Bargebuurt 5Anthony Fransen Posthuma... ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-204, wijk E-177, wijk E-231; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. wijk A-244; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-244Bargebuurt 5Louize de Vlijoud 35 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-244; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-244Aan de StadswalAnthony Posthuma36 jHarlingenm, protestant, gehuwd
A-244Aan de StadswalLouiza de Vlij35 jFranekerv, protestant, gehuwd
A-244Aan de StadswalJoseph Posthuma8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-244Aan de StadswalFrans Posthuma6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-244Aan de StadswalAnthony Posthuma6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-244Aan de StadswalFrouwkje Posthuma10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-244Bargebuurt 5Antoon Posthuma, overleden op 12 september 18434 1/2 jr (geboren 2/3/1839), overleden Bargeburen A 244. (Certificaat van onvermogen nr. 77) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-244Bargebuurt 5Anne Antonis Posthuma, overleden op 18 juni 18463 jr (geboren 4/1/1843), overleden Bargebuurt A 244, zoon van Antoni Franzes Posthuma, arbeider en Louisa Jozeph de Vrij, broer van minderjarige Froukje, Joseph en Frans Antonis Posthuma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-244Bargebuurt 5Louisa Josephs de Vrij, overleden op 9 november 1846(Certificaat van onvermogen), 42 jr, geboren Franeker 13/8/1804, overleden Bargebuurt A 244, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-244Bargebuurt 5Pieter Huitema, overleden op 28 juli 1848(Certificaat van onvermogen), 9 mnd (geboren 11/10/1847), overleden Bargeburen A 244. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 12A-244 (Bargebuurt)Rigtje Tolsma en mede eig.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 12A-281 (Bargebuurt)Rigtje Tolsma, wed. Klaas Kuiperswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 12Bargebuurt 5 (A-281)Anna H. Bloem (en erv.)
  terug