Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bargebuurt 22 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1613, door Jacobus Laurentius
Bargebuurt 22,Harlingen,NL Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bargebuurt 22 (niet bekend) (niet bekend) A-216 A-257
Naastliggers vanBargebuurt 22
ten oostende Bargebuurt
ten zuidenBargebuurt 24
ten westenhet Bargebuurtspoortje
ten noordenBargebuurt 20


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0201r van 15 jan 1809 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Bargebuurt 20, het perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWybren Heeres


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-216Bargebuurt 22Hendrik Arjens Tamsma... geb 1784 HRL, Arjen, geb 1792/93 HRL; BS ovl 1811, huw 1820, ovl 1849, ovl 1852, 1855; gebruiker van wijk A-216; eigenaar is Reinder Swart, 1814. (GAH204); Eltje Pieters de Jong ende Anna Steinfort, beide van HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-216Bargebuurt 22Reinder Jans Swart... f. 54:0:0 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-216Bargebuurt 22Reinder Swart H Tamsma wed


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 120 en 128 van 29 sep 1824
adressoortbedraggebruik
A-216Bargebuurt 22provisionele en finale toewijzingfl. 32huis A-216
 
verkoperSimon Jacobs van Loon
verkoperGerrit Johannes van Temmen
verkoperAaltje Reinders Kronenburg
verkoperKlaas Reinders Kronenberg
verkoperJoris Reinders Kronenberg
koperJan Cornelis Scheere (op de Bargebuurt)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 109Bargebuurt 22Simon Jans SchiereHarlingenkoopmanhuis (28 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-216BargebuurtZwerus Vogelzang39 j*Harlingenm, protestant, gehuwd, zeeman
A-216BargebuurtSipkje E Schaap41 j*Molquerumv, protestant, gehuwd
A-216BargebuurtJanke Vogelzang16 j*Harlingenv, protestant, ongehuwd
A-216BargebuurtTjietske Vogelzang13 j*Harlingenv, protestant, ongehuwd
A-216BargebuurtAaltie Vogelzang12 j*Harlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-216Bargebuurt 22Akke Rienks de Boer... ovl wijk A-217, dv Rienk Wybes de B., en Annigje Pieters; BS huw 1820, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-216; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-212; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-216Bargebuurt 22Arjen Hendriks Tamsma... zeeman, zv Hendrik Arjens T, en Ekje Cornelis Bruinsveld; BS huw 1820, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-216; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-212; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 109A-216 (Bargebuurt)Marten Jelles van der Walwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 109A-257 (Bargebuurt)Marten M. van der Walwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 109Bargebuurt 22 (A-257)Harmen Jans van 't Vliet


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bargebuurt 22S.Attematransportarbeider
  terug