Harlingen, lantaarngeld 1814

illustratie lantaarngeld 1814
Al in 1678 werd in de gemeenteraad gesproken over de wenselijkheid van straatverlichting, naar aanleiding van het feit dat in Amsterdam de stad toen al verlicht was. Het bleef vanwege de grote financiële bezwaren helaas bij vrome wensen. Het zou nog 45 jaren duren voor de magistraat tot de conclusie kwam dat een langer uitstel onverantwoord was. Een commissie stelde vast dat voor de verlichting 225 houten lantaarns nodig waren, die op een afstand van 125 voet (plm. 37 meter) van elkaar geplaatst moesten worden. Ter dekking van de kosten werden belastingen voorgesteld. Hoewel een overgrote meerderheid van de gemeenteraad instemde met de plannen, kwam het ook toen, in 1723, opnieuw niet tot uitvoering en zou het tot september 1761 duren voor Harlingen echt 'in het licht' kwam.

In die maand brandden voor het eerst de 280 pitjes in de stad en tot half april werden ze iedere avond opnieuw aangestoken door het daarvoor in dienst genomen volk. Er waren weinig klachten en 25 jaar lang was iedereen tevreden, alleen werden de kosten steeds hoger. Er werd bezuinigd op de lonen en de lantaarns moesten per dag een half uur korter branden. Het gevolg was dat het aantal klachten sterk toenam en het personeel niet meer gemotiveerd was. Er werd gerommeld met de olie en het onderhoud en daardoor gingen veel lantaars vroeg uit of gaven geen licht omdat de glazen beroet waren. Het werk werd vervolgens aanbesteed in 1811, omdat de gemeente van alle sores af wilde. In de loop van dat jaar kwam de bewuste aannemer echter tot de conclusie dat hij niet zeker kon zijn van zijn geld, omdat het met het ophalen van de belasting helemaal mis ging. Tenslotte liet hij de verlichting niet meer ontsteken en zat Harlingen na 50 jaar opnieuw in het donker. Het duurde tot 1814 voor er weer licht kwam, maar met minder lantaarns om de kosten te drukken."

(Uit: "Oud Harlingen", elfde jaargang, pag. 18-19)

Op negen maart 1814 werd in de vroedschap van Harlingen (de toenmalige gemeenteraad) een voorstel aangenomen om bepaalde ingezetenen van Harlingen de 'kosten voor het branden der lantaarns' te laten dragen. De meest gegoede burgers moesten -naar draagkracht- een jaarlijks bedrag betalen, het zogenaamde lantaarngeld. Dit register noemt hun namen en het te betalen bedrag.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2015-04-16 03:27:24.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z    voornaam   familienaam bedrag (gulden)
Dublinga 2
wed Moensch 3
Roguette 2
wed Kamsma 2
Vervaten 3
de Klerk 2
dr Daum 3
Determeijer & comp 5
Tierens 3
erven Westendorp 3
Bronkhorst 3
vrouw Spellekers 2
Hoeffler 3
Kladder 1
Medendorp 2
Pheiffer 4
Werkhoven 3
wed Tetrode 2
wed Toussaint 3
Salomons 1
juff Herbig 2
wed Nauta 2
A van Steenderen 3
A Vogelzang 2
A van Beemen 1
A van Hoek 1
A ter Deus 1
A van Ringh 3
A Mentes 5
A Tadema 3
A de Haas 3
A Dekker 2
A Oostendorp 2
wed A Bolhuis 2
A Foekens 2
A de Ruiter 3
A Bolman 4
A Delgrosso 1
A Schouten 3
A Rasschen 3
A Terwocht 2
A Binksma 3
A a Meijer 1
A c Zijlstra 1
A j Conradi 5
A r de Roock 6
A r van Dalsen 6
Aafke Hibma 2
Abel p van der Hout 1
Adam Hoek 1
Age h Bakker 2
Aijke Entes 1
Alb t Boonstra 1
Albert van Eeken 3
Aldert Gerrits 2
Allart h van der Zee 2
Andele j Dreijer 1
wed Andries Wijbes 1
Andries Willems 1
Anne Martens 1
Anske f Hallinga 1
Anth b de Vries 1
Anth b Westerhoff 1
Arjen a de Vries 2
Arnoldus Bisschop 2
Atze l Bakker 1
Auke Meinderts 1
B Huisker 2
B Arink 2
wed B van Beemen 1
B Rodenhuis 3
B Fontein 3
B Bos 2
B Westerhoff 1
wed B Boomsma 2
B Omans 1
B Oorthuis 1
B Agema 3
B Beerendsen 2
B f van der Zee 3
Bastiaan Hoek 1
Bauke de Beer 2
Berend Braameijer 2
Berend johs Wielinga 1
Bernardus Witte 3
Betting a de Boer 2
Bonne h Brouwer 2
Bote Tuininga 2
Bouke f de Boer 2
wed Bouwe Dirks 1
Bouwe Harmens 1
wed Bouwe Jacobs 2
Bouwe Schiere 2
wed Brand Jans 2
Broer Romkes 1
Broer IJemes 3
Broer w Blom 1
C Mollema 5
C Heinser 3
C Smits 2
C Lautenbach 3
wed C van der Straaten 1
C Schaafsma 2
C van der Veer 2
C van Assen 3
C de Vos 2
wed C Duman 1
wed C de Groot 3
wed C Zijlstra 1
C Veenstra 2
C van Loon 3
C d Zijlstra 4
C l van Beijma 6
wed C p Metselaar 2
C w Bakker 3
Catharina Klein 2
Ch c Voordewind 1
Christ de Haas 2
wed Christ Lourens 1
Claas de Vries 2
wed Claas Swart 1
Claas h de Vries 2
Cornelis Beidschat 1
Cornelis Martens 1
Cornelis van Beemen 1
Cornelis de Boer 1
Cornelis Monsma 1
Cornelis Jonker 3
Cornelis van der Hoef 1
Cornelis Teewes 2
Cornelis b van der Meer 3
Cornelis b Zoete 1
Cornelis j Zwart 2
D Houtman 1
D Trompetter 1
D Boomsma 3
D van der Weij 2
wed D Sichman 2
D Buisman 3
D Boterweg 3
D Nieubuur 4
D van der Veer wed 1
D Siersma 4
D van Hettinga 2
D Bleeker 2
wed D Gautier 1
D van der Hout 4
D Oolgaard 4
D c Zijlstra 6
wed D e Hingst 4
D h van Dorpen 3
D j Fremeaux 4
D p Heslinga 2
D w Visser 2
Daniel johs Stram 1
Dirk Jager 3
Dirk de Boer 3
Dirk Faber 1
Dirk Fontein pz 5
Dirk b de Vries 1
Dirk h van Vliet 1
Dirk h de Vries 2
Doekle Vinia 1
Douwe Claasen 1
Douwe Steenstra 2
Douwe van der Woude 1
Douwe de Roos 1
Douwe b van der Werff 2
Douwe h Reidsma 1
E Oosterbaan 2
E Ackeringa 1
E Tadema 1
E Bijlsma 1
E Lindeboom 2
E e Wijga 1
Eeltje Cornelis 1
Eeltje Abes 1
Egbert a de Wilde 2
F Schuman 1
F de Haas 3
F de Langeloo 2
F van der Stel 1
wed F Tjallingii 6
F Hoekstra 3
F Fontein 6
F Feersma 2
F Fluks 2
F Lieuwsma 2
F Miedema 2
F a Zeldenrijk 2
F f van Esta 5
F ij Duininga 2
F w Leemkoel 5
Fedde Bleeker 1
Folkert Johannes 1
Folkert j Park 1
Foppe c de Vries 2
wed Frans Jacobs 1
wed Freerk Eijses 1
G Rikkers 1
wed G Fontein 2
wed G Andrae 2
G van Themmen 2
G Keil 2
G Hartman 2
wed G Lemke 1
wed G Arjens 2
G Hunsveld 2
G van Danswijk 2
G Pettinga 5
G Piekinga 4
G ter Heijde 3
G Telsemeijer 3
wed dr G Stinstra 3
G Ackeringa 3
wed G de Beer 1
G Hingst 3
G Rinkes 3
G Stinstra 6
G a Herklotz 5
G b Overberg 1
G c Leers 2
Geert Roelofs 2
Geert a Hamstra 1
Geert j Panjer 2
Geert jans Brouwer 1
Gepke w Holthoff 1
Gerrit j Veenstra 3
Gerrit de Mol 1
Gerrit g de Jong 1
Gerrit g Postma 1
Gijsbert de Boer 2
Gosse a Schipper 2
H de Vries 1
H Helmer 2
H Enninga 1
H Leijenaar 2
H van Varel 1
H Nolmans 1
H Loots 2
H Gastrik 2
wed H Gonggrijp 2
H Siebrensma 2
H Deurnat 2
H Hanekuik 6
H Winter 3
H Beekman 3
H Houtsma 3
H Welboren 2
H Poort 3
H van Beemen 1
wed H de Wind 2
wed H Prins 2
H Luxemburg 1
H Stroband 3
H Homeulen 3
wed H Merkelbach 2
H Ackerman 1
H Rinkes 2
wed H Mulder 2
H ter Mos 2
wed H van Schouwenburg 5
wed H Lieuwma 1
H Schuur 1
H Winnekers 4
H Tamboer 2
H a Bauer 4
H a Peaux 4
H b Cohen 1
H b Komst 1
H g Postma 1
H g Vellinga 2
H ij van Rees 4
H j Kuipers 2
H j Smith 2
H j Westra 6
H k Bakker 1
H r Snijder 2
H w Overmeer 2
H w c Zijlstra 3
Haaijtze Jorrits 2
Harm j Smit 1
Harmen Gortmans 1
Hartman Sijbrens 2
Hemmes van der Meulen 1
Hendrik de Wit 1
Hendrik Meijer 2
Hendrik b van der Werff 2
Hendrik b Jans 1
Hessel Zijtzes 2
Hette Kootstra 2
Hielke m Wiersma 2
Hijlke jarigs de Boer 3
Hinne Sijtzes 2
Hotske Jans 2
Hubert Jans 3
IJ Hoornstra 4
IJ s de Groot 2
IJpe Rodenhuis 5
J Feersma 2
J Rodenhuis 3
J Bettels 3
J Westra 2
wed J de Jong 1
J Posthuma 3
J Hanekamp 1
wed J Beidschat 1
wed J Trompetter 2
J Zuiderman 3
J Cats 3
J Gonggrijp 1
J van der Weijde 3
J Spiers 2
J Wildschut 6
J Jacobi 2
J Langeloo 2
wed J Cromwel 3
J van der Linde 1
J a van der Werff 4
J a Werndlij 2
J a van der Straaten 6
J a visser Bender 2
J b van der Brugmeijer 1
J c Metzlar 3
wed J d Zeijlmaker 3
wed J e Radsma 3
J e Bouwknegt 3
wed J f Posthuma 2
J g de Boer 2
J h de Boer 1
J h Olinjus 3
J h Kuipers 1
J h Gonggrijp 1
J j Burggraaf 1
J j Horreus 2
J j Park 1
J j Hilwerda 3
J n Kusjes 6
wed J p Hannema 2
J w Petreus 3
J w Faber 2
Jacob Kerkhoven 2
Jacob Bartels 1
Jacob Riet 1
Jacob de Bruin 3
Jacob Levij 2
wed Jacob Doedes 1
Jacob Jacobi 1
Jacob de Boer 3
Jacob Roorda 6
Jacob Hanekuik 5
Jacob Smith 1
Jacob van Slooten 3
Jacob ij Wijga 2
Jacob t Spanjer 1
Jacobus Hannema 5
Jacobus de Roos 1
Jacobus van Keulen 1
Jacobus Kerkhoven 2
Jan van der Vleugel 1
Jan IJsenbeek 5
Jan Schiere 5
Jan Poelstra 3
Jan Martinus 1
wed Jan Grote 1
Jan Alexander 1
Jan Fontein 6
Jan Keijser 2
Jan Hannema 6
Jan Dijkstra 1
Jan Dijkstra 2
Jan van Eeken 2
Jan Groen 1
Jan Meijer 2
Jan Lodewijks 1
Jan Galama 3
Jan Kamerling 2
Jan Kiel 2
Jan Nak 2
Jan Huidekoper 2
Jan van Dongen 1
Jan Thomas 2
Jan a Bakker 3
Jan c Reidsma 3
Jan d van Weerd 1
Jan f Dijkman 1
Jan h Kamp 2
Jan h Brouwer 2
Jan ij Faber 1
Jan j Faber 1
Jan j Pannebakker 1
Jan l Faber 5
Jan l van der Veen 3
Jan martens van der Meij 1
Jan piers van Arum 1
Jan w Vettevogel 1
Jan w Houtsma 5
Janke IJsenbeek 2
Jappe r van der Veer 2
Jelke t de Jong 2
Jelle j van der Wal 3
Jenske de Jong 2
Jentje van Ruiten 1
Jetze Boomsma 3
Johannes Mulder 1
Johs Hassenberg 1
Johs Visser 2
Johs Gebel 1
Johs Hendriks 2
Johs Meijer 1
ds Johs van Assen 2
Johs Gorter 2
Johs Proosterbeek 3
Johs Norel 3
Johs Rinsma 3
Johs Kerkhoven 2
Johs Agema 3
Johs Beuker 1
wed Johs Homburg 3
Johs Numan 2
Johs van der Heijde 2
Johs Broodkorf 2
Johs Hanekamp 1
wed Johs de Lange 1
Johs van Beemen 2
Johs Leenderts 2
Johs Pottinga 5
wed Johs Bensonides 2
Johs van der Meulen 1
Johs a Hogenburg 1
Johs b de Vries 2
Johs jac Brouwer 1
Johs m Godhelp 2
Johs m Boomsma 2
Johs w Vettevogel 3
Joost w Bergsma 1
Jouke de Boer 1
Jurjen van der Stok 1
Jurjen van der Wal 1
Jurjen van Deulen 1
Jurjen ij Tuinstra 2
K van Wielen 2
K Blok 5
K Overdijk 2
K Hoffius 2
Kl p Kuiper 1
Klaas Soete 3
Klaas Koster 3
Klaas Wierds 2
Klaas IJsenbeek 3
Klaas Norel 2
Klaas d Molenaar 1
Klaas morits Klundert 2
wed L van der Zee 2
L Robijns 1
L van Dijkman 1
L c van Goch 2
Lammert Bleeker 2
Lammert b Gelding 1
Leendert Albada 3
Leendert Buisman 3
Levij Alexander 2
Lijkle de Boer 2
Louw j Balk 1
M van der Plaats 3
M van Vliet 1
wed M van der Meij 1
M van der Veen 3
M Houttuin 3
M van Messel 2
M Kroon 2
M Pettinga 3
M Ouendag 3
M Driso 1
M Vellinga 2
M Radsma 2
M Schrage 2
M Radsma 3
M Vink 3
Marijke Stoef 1
Marten Jans 2
Marten Visser 2
Marten d de Groot 2
Michiel Jacobs 2
N Schenkius 3
N de Vries 2
N r Tuininga 1
Olphert s Duiker 2
P Valderpoort 1
P Gelinde 1
P van Klaveren 1
P Kallenborn 1
P Lanting 1
P Jansen 1
P Pietersen 1
P Popta 3
P Rodenhuis 6
P Hanekuik 6
P Rikkers 3
P Tetrode 2
P de Boer 4
P van Esta 3
P Greijdanus 2
P Deketh 5
P Huidekoper 4
P Minnema 3
P van der Veen 3
P Winkelhaak 2
wed P Lensius 2
P c Metzelaar 2
wed P d Galama 1
P j van Ruiter 2
P j Coulbaut 2
wed Paulus Allards 2
Pieter Butter 2
wed Pieter Willems 2
wed Pieter Hessels 1
Pieter Cornelis 1
Pieter p de Jong 2
Pieter s Brouwer 1
Popkje Wiersma 2
R de Groot 3
R Miedema 4
wed R Meints 2
R Peijzel 3
R van der Veen 3
wed Rein Kronenburg 1
Rein Dhamen 1
Reinder Zwart 2
Rienk d van der Meulen 2
Rients van der Meulen 1
Rimmert Ruurds 1
Rinke s Hunia 2
Rinnert johs Zijlstra 1
Rinse Seba 2
Roelof van Dijk 3
Roelof r Postma 1
Romke Butter 1
Romke j Bakker 1
Ruurd Tuininga 2
S Popta 6
S Spannenburg 3
S Willekes 2
S Stephanij 2
S Tjallingii 4
S van Hettinga 1
S Schuurman 3
S Hingst 6
wed S van der Leij 2
S Posthuma 3
S Beidschat 2
wed S Tjallingii 4
S Spannenburg 3
S van der Hoeven 3
S IJsenbeek 6
S de Haan 3
S Wijma 3
S Kootstra 1
wed S Hannema 5
S Teijema 2
S Miedema 3
S b van Hardenburg 1
S e Wiarda 3
S j Reidmaker 1
S j Swart 2
S p Wiarda 4
Sake Blok 2
Sake Wierds 1
Sake b Dijkstra 1
Salomon Blauw 1
Samuel jacob Blog 1
Samuel s de Jong 2
Schelte t Blok 2
Servaas van Beemen 1
Siebe Swart 1
Siebe Frieseman 1
Sijbren b de Vries 2
Sijmon h Molenaar 2
Sijmon j van Loon 2
Sijtze Martens 1
Sikke Wijnalda 2
wed Sikke Bleeker 2
Sipke Schoonbergen 2
Sipke Houtsma 4
Sipke Fokkes 2
Sipke j Hiemstra 1
Sjoerd s Wijma 5
Sjouke Rootje 1
Susanna Andries 2
Swerus Coersen 2
T Plantinga 5
wed T van Benthem 3
T van Sloten 3
wed T Hiddema 2
T Westerhuis 1
T de Beer 2
T Meintes 1
T Paludanus 6
T Tjallingii 4
T Houtsma 3
T j Vellinga 3
T n Schattenberg 1
Teunis w de Vries 2
Th Smith 2
Th van Slooten 4
wed Thomas Leenderts 1
wed Tjeerd Roelofs 1
Ulbe de Vries 1
W Brugmeijer 2
W Harmens 5
W Ruitinga 5
W Hanekuik 6
W Feddema 2
W Hilarius 3
W Zondervan 1
W Vettevogel 3
W Burgerhoff 1
W b Blom 2
W d Blom 2
W p Nauta 3
W r Kleinvogel 1
W s van Noten 6
W s Houtsma 3
Weltje Galama 2
Wiebe Schoonhoven 2
Wiebe Wagenaar 2
Wijbren c de Vries 2
Wijger h Brouwer 2
Willem Bartels 2
Willem d Jager 3
Willem l Bonnema 1
Willem wilhelmus van Kartel 1
Witze Heinse 2
Wopke d van der Stel 3
Y de Ruiter 3
Y s de Groot 3