Harlingen, lantaarngeld 1814

illustratie lantaarngeld 1814
Al in 1678 werd in de gemeenteraad gesproken over de wenselijkheid van straatverlichting, naar aanleiding van het feit dat in Amsterdam de stad toen al verlicht was. Het bleef vanwege de grote financiële bezwaren helaas bij vrome wensen. Het zou nog 45 jaren duren voor de magistraat tot de conclusie kwam dat een langer uitstel onverantwoord was. Een commissie stelde vast dat voor de verlichting 225 houten lantaarns nodig waren, die op een afstand van 125 voet (plm. 37 meter) van elkaar geplaatst moesten worden. Ter dekking van de kosten werden belastingen voorgesteld. Hoewel een overgrote meerderheid van de gemeenteraad instemde met de plannen, kwam het ook toen, in 1723, opnieuw niet tot uitvoering en zou het tot september 1761 duren voor Harlingen echt 'in het licht' kwam.

In die maand brandden voor het eerst de 280 pitjes in de stad en tot half april werden ze iedere avond opnieuw aangestoken door het daarvoor in dienst genomen volk. Er waren weinig klachten en 25 jaar lang was iedereen tevreden, alleen werden de kosten steeds hoger. Er werd bezuinigd op de lonen en de lantaarns moesten per dag een half uur korter branden. Het gevolg was dat het aantal klachten sterk toenam en het personeel niet meer gemotiveerd was. Er werd gerommeld met de olie en het onderhoud en daardoor gingen veel lantaars vroeg uit of gaven geen licht omdat de glazen beroet waren. Het werk werd vervolgens aanbesteed in 1811, omdat de gemeente van alle sores af wilde. In de loop van dat jaar kwam de bewuste aannemer echter tot de conclusie dat hij niet zeker kon zijn van zijn geld, omdat het met het ophalen van de belasting helemaal mis ging. Tenslotte liet hij de verlichting niet meer ontsteken en zat Harlingen na 50 jaar opnieuw in het donker. Het duurde tot 1814 voor er weer licht kwam, maar met minder lantaarns om de kosten te drukken."

(Uit: "Oud Harlingen", elfde jaargang, pag. 18-19)

Op negen maart 1814 werd in de vroedschap van Harlingen (de toenmalige gemeenteraad) een voorstel aangenomen om bepaalde ingezetenen van Harlingen de 'kosten voor het branden der lantaarns' te laten dragen. De meest gegoede burgers moesten -naar draagkracht- een jaarlijks bedrag betalen, het zogenaamde lantaarngeld. Dit register noemt hun namen en het te betalen bedrag.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2015-04-16 03:27:24.  voornaam   familienaam bedrag (gulden)
H van Beemen 1
wed Rein Kronenburg 1
P Kallenborn 1
Romke j Bakker 1
Gerrit g Postma 1
wed Freerk Eijses 1
E Tadema 1
E Bijlsma 1
Jan van der Vleugel 1
P van Klaveren 1
Berend johs Wielinga 1
A van Beemen 1
F van der Stel 1
Jan w Vettevogel 1
Louw j Balk 1
T n Schattenberg 1
wed C Zijlstra 1
A c Zijlstra 1
Johs Gebel 1
Samuel jacob Blog 1
Jan Martinus 1
Anth b de Vries 1
wed M van der Meij 1
wed Thomas Leenderts 1
wed Tjeerd Roelofs 1
P Jansen 1
P Gelinde 1
A van Hoek 1
G b Overberg 1
wed P d Galama 1
wed G Lemke 1
Romke Butter 1
wed Claas Swart 1
Andries Willems 1
J Hanekamp 1
Johs a Hogenburg 1
Gerrit g de Jong 1
J j Park 1
H b Cohen 1
Kladder 1
W Zondervan 1
H b Komst 1
Johs Meijer 1
T Westerhuis 1
A Delgrosso 1
Johs Hanekamp 1
J b van der Brugmeijer 1
wed C Duman 1
T Meintes 1
G Rikkers 1
Abel p van der Hout 1
wed Andries Wijbes 1
Dirk h van Vliet 1
Jan f Dijkman 1
wed J de Jong 1
H g Postma 1
Siebe Frieseman 1
Hemmes van der Meulen 1
J h Gonggrijp 1
E Ackeringa 1
D Trompetter 1
Johs jac Brouwer 1
Douwe h Reidsma 1
Marijke Stoef 1
Salomon Blauw 1
M van Vliet 1
Broer w Blom 1
D Houtman 1
wed Christ Lourens 1
Fedde Bleeker 1
wed Pieter Hessels 1
Jacob Smith 1
M Driso 1
Jan d van Weerd 1
wed Bouwe Dirks 1
Salomons 1
Eeltje Abes 1
Jacob Bartels 1
Siebe Swart 1
wed D Gautier 1
Douwe Claasen 1
Jan ij Faber 1
wed Jacob Doedes 1
P Valderpoort 1
Dirk b de Vries 1
Geert a Hamstra 1
Johs Hassenberg 1
Jan martens van der Meij 1
Anne Martens 1
Folkert Johannes 1
Daniel johs Stram 1
H Luxemburg 1
J h de Boer 1
Broer Romkes 1
Eeltje Cornelis 1
Cornelis Martens 1
Johannes Mulder 1
wed C van der Straaten 1
Jurjen van der Wal 1
Rein Dhamen 1
Jurjen van Deulen 1
wed B van Beemen 1
H Schuur 1
wed G de Beer 1
E e Wijga 1
Jan j Faber 1
Cornelis Monsma 1
Sake Wierds 1
Johs Beuker 1
Pieter Cornelis 1
N r Tuininga 1
Kl p Kuiper 1
Bouwe Harmens 1
Jacobus van Keulen 1
Sijtze Martens 1
Jan j Pannebakker 1
Roelof r Postma 1
Jurjen van der Stok 1
Atze l Bakker 1
Anth b Westerhoff 1
Sjouke Rootje 1
Gepke w Holthoff 1
Harmen Gortmans 1
Jan Dijkstra 1
Jacob t Spanjer 1
Jacob Riet 1
L Robijns 1
Jouke de Boer 1
Pieter s Brouwer 1
Sake b Dijkstra 1
Doekle Vinia 1
Harm j Smit 1
Aijke Entes 1
Bastiaan Hoek 1
Rimmert Ruurds 1
wed H Lieuwma 1
wed Johs de Lange 1
Cornelis de Boer 1
wed Jan Grote 1
Jan Groen 1
J j Burggraaf 1
J van der Linde 1
Anske f Hallinga 1
W r Kleinvogel 1
H Ackerman 1
J Gonggrijp 1
Johs van der Meulen 1
Rients van der Meulen 1
Ulbe de Vries 1
Alb t Boonstra 1
A ter Deus 1
Jan Lodewijks 1
H van Varel 1
P Pietersen 1
Jan piers van Arum 1
Andele j Dreijer 1
Jentje van Ruiten 1
Willem wilhelmus van Kartel 1
B Oorthuis 1
Adam Hoek 1
Ch c Voordewind 1
J h Kuipers 1
P Lanting 1
Sipke j Hiemstra 1
S Kootstra 1
Hendrik b Jans 1
Jan Alexander 1
H k Bakker 1
H Enninga 1
Rinnert johs Zijlstra 1
S j Reidmaker 1
Folkert j Park 1
D van der Veer wed 1
W Burgerhoff 1
Auke Meinderts 1
S b van Hardenburg 1
Jacob Jacobi 1
B Omans 1
H Nolmans 1
Lammert b Gelding 1
S van Hettinga 1
wed Frans Jacobs 1
Cornelis van der Hoef 1
Geert jans Brouwer 1
Douwe de Roos 1
Jacobus de Roos 1
Douwe van der Woude 1
Klaas d Molenaar 1
Hendrik de Wit 1
Willem l Bonnema 1
wed J Beidschat 1
Cornelis Beidschat 1
Dirk Faber 1
Jan van Dongen 1
Cornelis van Beemen 1
L van Dijkman 1
A a Meijer 1
F Schuman 1
Servaas van Beemen 1
Joost w Bergsma 1
Gerrit de Mol 1
Cornelis b Zoete 1
H de Vries 1
B Westerhoff 1
wed J f Posthuma 2
wed B Boomsma 2
Foppe c de Vries 2
W d Blom 2
M Kroon 2
P j Coulbaut 2
wed H Mulder 2
Age h Bakker 2
Jan Nak 2
D p Heslinga 2
Sipke Schoonbergen 2
Wiebe Schoonhoven 2
A Foekens 2
Betting a de Boer 2
J Langeloo 2
Jan Meijer 2
Johs Hendriks 2
K Hoffius 2
wed Paulus Allards 2
C van der Veer 2
Johs b de Vries 2
wed Brand Jans 2
Swerus Coersen 2
A Vogelzang 2
F ij Duininga 2
H w Overmeer 2
Marten d de Groot 2
Catharina Klein 2
Johs van der Heijde 2
A Oostendorp 2
wed J p Hannema 2
Dirk h de Vries 2
Jappe r van der Veer 2
H Leijenaar 2
J a visser Bender 2
G Keil 2
Hielke m Wiersma 2
Hette Kootstra 2
D van Hettinga 2
wed Pieter Willems 2
Marten Visser 2
Egbert a de Wilde 2
P Greijdanus 2
wed R Meints 2
Johs Leenderts 2
Geert j Panjer 2
Klaas Norel 2
K van Wielen 2
H r Snijder 2
Ruurd Tuininga 2
Jan Huidekoper 2
A Terwocht 2
W Brugmeijer 2
wed P Lensius 2
Hartman Sijbrens 2
wed T Hiddema 2
Rinke s Hunia 2
H Deurnat 2
Olphert s Duiker 2
Arnoldus Bisschop 2
Johs Visser 2
F de Langeloo 2
Aldert Gerrits 2
H ter Mos 2
E Lindeboom 2
wed A Bolhuis 2
Gosse a Schipper 2
wed Tetrode 2
Christ de Haas 2
S Stephanij 2
Bouke f de Boer 2
C Veenstra 2
Lammert Bleeker 2
Douwe b van der Werff 2
wed Sikke Bleeker 2
D Bleeker 2
B Huisker 2
vrouw Spellekers 2
P Tetrode 2
Jan Thomas 2
S Beidschat 2
Marten Jans 2
S Willekes 2
G Hunsveld 2
H Helmer 2
Th Smith 2
H Loots 2
H Rinkes 2
A Dekker 2
G Hartman 2
W Feddema 2
Claas h de Vries 2
wed H Merkelbach 2
Jacob Levij 2
Levij Alexander 2
wed H de Wind 2
F a Zeldenrijk 2
Witze Heinse 2
H g Vellinga 2
P Winkelhaak 2
Allart h van der Zee 2
C Smits 2
Johs Broodkorf 2
G van Themmen 2
Arjen a de Vries 2
Johs Kerkhoven 2
Wijbren c de Vries 2
Roguette 2
Bote Tuininga 2
de Klerk 2
Pieter p de Jong 2
Weltje Galama 2
Haaijtze Jorrits 2
Hessel Zijtzes 2
Lijkle de Boer 2
Sijmon j van Loon 2
Hendrik b van der Werff 2
Jelke t de Jong 2
Cornelis Teewes 2
Johs Numan 2
Wiebe Wagenaar 2
P c Metzelaar 2
J w Faber 2
Michiel Jacobs 2
Berend Braameijer 2
Sijbren b de Vries 2
G van Danswijk 2
Reinder Zwart 2
Jacob ij Wijga 2
Sijmon h Molenaar 2
Hinne Sijtzes 2
Johs Gorter 2
M Radsma 2
Claas de Vries 2
wed D Sichman 2
B Arink 2
Jan Kiel 2
Jan Kamerling 2
Jacob Kerkhoven 2
Bauke de Beer 2
Wijger h Brouwer 2
Bonne h Brouwer 2
wed G Andrae 2
J a Werndlij 2
wed Nauta 2
G c Leers 2
Aafke Hibma 2
Johs van Beemen 2
Janke IJsenbeek 2
Dublinga 2
T de Beer 2
Pieter Butter 2
wed J Trompetter 2
W b Blom 2
N de Vries 2
Hendrik Meijer 2
juff Herbig 2
Willem Bartels 2
Jan h Brouwer 2
wed Johs Bensonides 2
J Westra 2
Geert Roelofs 2
wed L van der Zee 2
B Bos 2
M Vellinga 2
J Feersma 2
J j Horreus 2
Susanna Andries 2
Klaas morits Klundert 2
H Tamboer 2
M Schrage 2
ds Johs van Assen 2
wed G Arjens 2
C Schaafsma 2
wed H Prins 2
F Fluks 2
H j Kuipers 2
J Jacobi 2
Jurjen ij Tuinstra 2
Jan h Kamp 2
IJ s de Groot 2
J Spiers 2
H Siebrensma 2
C de Vos 2
wed Bouwe Jacobs 2
Rinse Seba 2
Douwe Steenstra 2
wed C p Metselaar 2
P j van Ruiter 2
Sipke Fokkes 2
Teunis w de Vries 2
F Miedema 2
H j Smith 2
Samuel s de Jong 2
Schelte t Blok 2
Cornelis j Zwart 2
Bouwe Schiere 2
Klaas Wierds 2
Hotske Jans 2
D w Visser 2
Jan van Eeken 2
Rienk d van der Meulen 2
Johs m Godhelp 2
S j Swart 2
H Welboren 2
wed Kamsma 2
K Overdijk 2
wed H Gonggrijp 2
F Feersma 2
Jenske de Jong 2
Gijsbert de Boer 2
D van der Weij 2
J g de Boer 2
Sikke Wijnalda 2
Johs m Boomsma 2
Popkje Wiersma 2
Sake Blok 2
E Oosterbaan 2
S Teijema 2
Jacobus Kerkhoven 2
M van Messel 2
H Gastrik 2
wed G Fontein 2
F Lieuwsma 2
Jan Dijkstra 2
Medendorp 2
Jan Keijser 2
B Beerendsen 2
wed S van der Leij 2
L c van Goch 2
Jan l van der Veen 3
Johs Rinsma 3
Johs Norel 3
H Winter 3
Hoeffler 3
wed J Cromwel 3
M Ouendag 3
erven Westendorp 3
Jacob van Slooten 3
Tierens 3
wed Toussaint 3
H Poort 3
J c Metzlar 3
C van Loon 3
wed J e Radsma 3
G Rinkes 3
A Tadema 3
R Peijzel 3
T van Sloten 3
wed T van Benthem 3
S de Haan 3
Albert van Eeken 3
Gerrit j Veenstra 3
S van der Hoeven 3
J Zuiderman 3
Y de Ruiter 3
Y s de Groot 3
Leendert Albada 3
J van der Weijde 3
C van Assen 3
M Pettinga 3
Jetze Boomsma 3
A Rasschen 3
C w Bakker 3
B Fontein 3
S e Wiarda 3
Cornelis Jonker 3
P van der Veen 3
Hubert Jans 3
Johs Agema 3
T Houtsma 3
S Spannenburg 3
J j Hilwerda 3
D Boomsma 3
Jan Galama 3
Johs w Vettevogel 3
M van der Veen 3
B Rodenhuis 3
P Popta 3
G Ackeringa 3
J e Bouwknegt 3
Bronkhorst 3
M Houttuin 3
S Miedema 3
wed dr G Stinstra 3
P Minnema 3
Hijlke jarigs de Boer 3
H w c Zijlstra 3
M van der Plaats 3
W p Nauta 3
Leendert Buisman 3
J Rodenhuis 3
wed J d Zeijlmaker 3
wed Johs Homburg 3
B f van der Zee 3
T j Vellinga 3
Willem d Jager 3
J h Olinjus 3
Klaas Koster 3
P Rikkers 3
A de Ruiter 3
Jan c Reidsma 3
S Spannenburg 3
Dirk Jager 3
W s Houtsma 3
A Schouten 3
P van Esta 3
G ter Heijde 3
M Radsma 3
W Hilarius 3
Klaas Soete 3
Jacob de Boer 3
S Posthuma 3
J Posthuma 3
A van Ringh 3
H Stroband 3
A de Haas 3
D h van Dorpen 3
M Vink 3
Bernardus Witte 3
F de Haas 3
B Agema 3
S Schuurman 3
R de Groot 3
H Homeulen 3
R van der Veen 3
Cornelis b van der Meer 3
H Beekman 3
Broer IJemes 3
G Telsemeijer 3
Jacob de Bruin 3
D Boterweg 3
Jan Poelstra 3
J w Petreus 3
G Hingst 3
J Bettels 3
C Lautenbach 3
Jelle j van der Wal 3
H Houtsma 3
S Wijma 3
A Binksma 3
Klaas IJsenbeek 3
D Buisman 3
Jan a Bakker 3
Wopke d van der Stel 3
J Cats 3
Vervaten 3
Dirk de Boer 3
wed C de Groot 3
A van Steenderen 3
W Vettevogel 3
wed Moensch 3
N Schenkius 3
Roelof van Dijk 3
C Heinser 3
F Hoekstra 3
Werkhoven 3
Johs Proosterbeek 3
dr Daum 3
G Piekinga 4
S p Wiarda 4
Th van Slooten 4
P de Boer 4
H ij van Rees 4
Sipke Houtsma 4
S Tjallingii 4
IJ Hoornstra 4
J a van der Werff 4
D Siersma 4
wed S Tjallingii 4
R Miedema 4
A Bolman 4
D van der Hout 4
D Oolgaard 4
C d Zijlstra 4
H a Peaux 4
H a Bauer 4
Pheiffer 4
wed D e Hingst 4
D Nieubuur 4
H Winnekers 4
T Tjallingii 4
D j Fremeaux 4
P Huidekoper 4
Jan l Faber 5
Johs Pottinga 5
K Blok 5
Determeijer & comp 5
Jan Schiere 5
Jacobus Hannema 5
Sjoerd s Wijma 5
W Ruitinga 5
wed H van Schouwenburg 5
IJpe Rodenhuis 5
Dirk Fontein pz 5
W Harmens 5
Jan IJsenbeek 5
Jacob Hanekuik 5
G a Herklotz 5
A j Conradi 5
Jan w Houtsma 5
F f van Esta 5
G Pettinga 5
T Plantinga 5
A Mentes 5
P Deketh 5
wed S Hannema 5
C Mollema 5
F w Leemkoel 5
A r de Roock 6
J a van der Straaten 6
J n Kusjes 6
H j Westra 6
P Hanekuik 6
S Popta 6
A r van Dalsen 6
H Hanekuik 6
S IJsenbeek 6
F Fontein 6
wed F Tjallingii 6
J Wildschut 6
P Rodenhuis 6
W Hanekuik 6
Jan Fontein 6
T Paludanus 6
C l van Beijma 6
Jacob Roorda 6
D c Zijlstra 6
Jan Hannema 6
S Hingst 6
W s van Noten 6
G Stinstra 6