Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont de (verwerkte) resultaten van de Werkgroep Archiefonderzoek tot nu toe.

De standaard sortering is op boek+folio, dan worden alle gegevens van alle proclamaties getoond. Om een andere sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij "huurder" zijn alleen nog maar gegevens te zien waar "huurder" is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2017-12-14 20:03:07.boek+folio datum voornamen patroniem familienaam toponiem
beroep woonplaats
koper verkoper
huurder grondpacht
naastligger ten N O Z W
onderwerp
2340117v 20-12-1640 koper provisioneel voor CG 0:00:00 woning of kamer (Vijverstraat NZ) (2 woningen naast elkaar)
2340117v 20-12-1640 Tiede Sibrants naastligger ten oosten
2340117v 20-12-1640 N. N. naastligger ten zuiden
2340117v 20-12-1640 de erfgenamen van Jacob Peters Hagen naastligger ten westen
2340117v 20-12-1640 de hovinge van burgemeester Paulus Jansen naastligger ten noorden
2340117v 20-12-1640 Claeske Peters Hagen verkoper
2340117v 20-12-1640 wijlen Hendrick Tijsen
2340117v 20-12-1640 Sipke Dirx
2340117v 20-12-1640 Maritie Peters Hagen verkoper
2340117v 20-12-1640 Lourens Dirx
2340117v 20-12-1640 Ariaentje Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Frans Jacobs
2340117v 20-12-1640 Pitie Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 gemeensman Foppe Foppes
2340117v 20-12-1640 Ariaen Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Antie Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 Cornelis Ackersloot verkoper
2340117v 20-12-1640 burgemeester Jacob Peters Hagen