Harlingen, huiseigenaren 1862 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 4249)

illustratie huiseigenaren 1862 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 4249)
Na het in gebruik nemen van de kadastrale registratie in 1832 - zie daarvoor: Huiseigenaren 1832 - bleef men natuurlijk doorgaan met bouwen, splitsen, samentrekken, afbreken, kopen en verkopen. Dit werd voortaan bijgehouden via het Kadaster. Maar het Kadaster publiceert uit zichzelf niets, het registreert alleen.

De Gemeente Harlingen vond het daarom een goed idee om een soort tussenstand uit te geven, met daarin de eigenaren van onroerend goed in 1862. Tevens waren daar nieuwere kadasternummers in te vinden dan in de toestand van 1832. Bijvoorbeeld het samentrekken of splitsen van een onroerend goed heeft namelijk al een nieuw kadastraal nummer tot gevolg. De nummers gingen in 1832 tot 2127, in deze uitgave is het hoogste nummer 2889. In de dertig jaar tussen 1832 en 1862 zijn dus om uiteenlopende redenen 762 nieuwe nummers uitgegeven.

In totaal hadden al deze onroerende goederen 856 eigenaren, die ik heb verzameld in een zgn. legger, een index op naam. Op die manier heb ik geprobeerd de warboel van verschillende schrijfwijzen van eigennamen weer een beetje in te dammen. Hieronder de weergave van deze legger.

Klik op een regel in onderstaande tabel om alle geregistreerde onroerende goederen van een persoon te bekijken. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van "Zoek je huis".

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2015-04-16 03:27:20.nummer voornamen familienaam aantal
342 Jan Poppe de Jong 1
363 Theodurus Kerkhoven en mede eig. 1
669 Tamme Stuul 1
365 Jan Kisjes 1
366 Maria van Klaveren 1
367 Sake Klein 1
368 Sake Klein en mede eig. 1
668 Jacob A. van der Straten 1
370 wed. W.R. Kleinvogel 1
371 Hermanus Klumper 1
372 Anne Antonus Knipper 1
373 Anthonij H. Knipper 1
374 Martinus Knipper 1
375 Jantje N. van der Wal wed. L. Knol 1
377 Anthonij Knuise 1
362 erv. Johannes Kerkhoven 1
670 Albert Stuur 1
360 Bauke Tj. Kerkhoven 1
343 Johs. K. de Jong 1
344 Klaas D. de Jong 1
675 Johs. G.N. Termeer en mede eig. 1
346 Sijger J. de Jong 1
347 Sikke Johs. de Jong 1
348 Willem P. de Jong 1
674 erv. Johs. G.N. Termeer en mede eig. 1
350 Barbera L. Tolsma wed. Jorritsma 1
351 Cornelis Kalis 1
354 Maria Kallenborn 1
356 wed. Elkan J.L. Kan 1
357 Harmen Keijzer c.u. 1
358 Geertje Anthonie Keimper 1
359 Gereformeerde Kerk 1
378 Cornelis Knukkel 1
665 Klaas M. Stolte 1
654 Gerrit R. Spoelstra 1
653 erv. G.S. Spannenburg 1
402 Sijtske Langendijk 1
652 Anna S. Spannenburg 1
651 Leden der Societeit Zeeburg 1
405 Johs. J. Langenhorst 1
650 Roelof Snoek 1
407 Elske Kroese vrouw van Meindert Lap 1
408 Janke Larooi 1
649 Tjalke Ates Snip 1
410 Cornelia A.M.F. Ledel 1
647 Daniel Snijder 1
412 Klaas W. Leeksma 1
646 E. Godthelp en Gerrit H. Smit 1
397 Sijtse van der Laan 1
396 Coenraad Kun 1
657 Dirk Stastra 1
380 Geertje Bouwknegt wed. A. Koopmans 1
381 Meinardus R. Koopmans 1
382 Jacobus Koster 1
383 Schelte Krako 1
384 Sijtse A. Kreil 1
664 Pietje Tj. Stoker 1
386 Elske Jans Kroese 1
387 Gerrit J. Kroese 1
662 Outger Stienstra n.f. 1
660 E.H.J.A. Stevens 1
659 Sjoerd R. Steensma 1
391 erv. G.D. Krol 1
392 Albert J. Kuiper 1
394 Simon K. Kuipers 1
645 Gerrit H. Smit 1
677 erv. Cornelis J. Teves 1
267 Ruurd Hellema 1
713 Ruurd Jappes van der Veer 1
711 Jan C. van der Veer 1
710 Popkjen G. Veenstra 1
290 Bouwe Hoeksma 1
291 Sijbrand Hoekstra 1
709 erv. Gerrit J. Veenstra 1
293 erv. Jan F. Hoekstra c.a. 1
295 Grietje Wijnalda vrouw van B.J. Hoffinga 1
296 Geertje Wijma wed. Hofhuis 1
299 Marten van Hoften 1
300 Oege van Hoften 1
301 Aafke Hofmans wed. J. Hollander 1
302 Taekle D. Hollander 1
704 Willem Freerks Unia 1
715 erv. Willem J. van der Veer 1
717 Gerrit van Velden 1
718 Geertje Valderpoort wed. M. Vellinga 1
723 erv. H. Vettevogel 1
269 Roelof Helmers 1
271 Hette W. Hettema 1
273 Jacob IJdes Hettema voor Taeke Hettema 1
274 Meindert Hibma c.u. 1
275 Helena Tj. Hiddema en mede eig. 1
276 Foekje J. Hiddema en zuster 1
277 Teije Hilarius 1
278 Watze T. Hilarius 1
279 Willem Hilarius 1
280 erv. Rint O. Hilwerda 1
720 Sipkje A. Koolker wed. G.W. Vellinga 1
673 Catharina Hanekamp wed. Johannes G.N. Termeer 1
283 Hendrik H. Hodde 1
304 Daniel S. Hollenga en mede eig. 1
305 Johan Holsderber 1
693 Lubbert J. Torenbeek 1
692 Taede Tolsma en mede eig. 1
327 Bonne G. IJlstra 1
691 Rigtje Tolsma en mede eig. 1
689 Anna Jacobus Tolsma 1
330 Henricus IJzendijk 1
687 F. Feijtama Tjallingii 1
332 Johannes J. Jager 1
334 Murk Johs. de Jager 1
682 Meinte H. Tigchelaar 1
336 Harmen Jans Jans 1
681 IJep Tigchelaar 1
679 Haije H. Tigchelaar 1
339 Michiel A. Jentink 1
324 Jan van Hulst 1
323 Joachim IJ. Huizinga 1
322 Herre H. Huitema 1
306 Ulbe Holsderver 1
703 erv. Douwe Tuinstra 1
309 Harke P. Hoogerhuis 1
700 Foppe Tuinhout 1
699 Evert Tuinhout 1
312 Simon van der Hout 1
313 Abel P. van der Hout c.u. 1
314 Vereeniging Houtkoopers-Zeehandelaren 1
698 Catharina de Boer vrouw van H. Tuimelaar 1
697 Simon D. Trompetter 1
696 Jan Trompetter 1
318 W. Houtsma 1
319 Petronella Houtsma c.s. 1
320 Martinus Hovenier 1
340 wed. Douwe Tj. de Jong 1
491 Jan Olivier 1
512 Cornelis R. Peijzel 1
513 Everhardus W. Petersen sr. 1
514 Bote W. Pieksma 1
515 Hielke Pieksma 1
589 Rinse A. de Ruiter 1
517 wed. Broer J. van der Plaats 1
586 Cornelis Roozendaal 1
584 Jan Roodbeen 1
520 Geertje G. Plat 1
521 Geertje Jobs Plekker 1
522 Gooitje J. Ploeg 1
523 Gooitze J. Ploeg 1
581 erv. Douwe K. Roedema 1
578 Albertina van Altena wed. IJ. Rodenhuis Bz. 1
511 Roelof A. Peijzel 1
510 Lucas Peereboom 1
509 Aukje Lantinga wed. Peaux 1
562 Jurjaan Riesberg 1
494 Berend Oosterbaan 1
495 Klaas van Oppen 1
497 F. Osinga 1
498 Koenraad Oswald 1
499 R. Oswald en vrouw 1
592 Pieter Marten Schaaf 1
501 Tjeerd Ouendag 1
502 Reinder Pan 1
503 erv. Taeke Panbakker 1
504 Gibert F. Parant 1
591 Iver F. Salvesen 1
507 Oepke Parma 1
508 C. Pasma 1
526 Steven Pohlman 1
575 Andries Rodenhuis 1
546 Harke Pottinga 1
566 Frederik R. Rijf 1
549 Jouke van Rees 1
550 erv. Tjalke van Rees 1
565 Karel F. Rigter 1
552 erv. Hessel D. Reidsma 1
553 M. Reinalda 1
564 Marten R. Riewald 1
555 Sipke P. Reitsma 1
563 Marten Riewald 1
557 Marten Sijbes Bijlsma & IJnse K. Renema 1
558 Aagje Repko 1
559 erv. F. Repko 1
560 erv. Th.J. Repko 1
545 Johanna Potting en mede eig. 1
544 Hilbrandus G. Pot 1
543 Johannes S. Postma 1
574 Anthonij G. Robinson 1
529 Jan Poort 1
573 Pieter H. Robijn en mede eig. 1
531 Pieter Popta 1
532 Trijntje F. van der Stel vrouw van J. van der Post 1
571 Henricus Rinkes 1
534 Geertje Anthonie Posthuma 1
535 Jetze Posthuma c.u. 1
537 Petrus Posthuma 1
569 erv. Murk H. Ringnalda 1
539 Jan P. Posthumus 1
540 Jurjen Posthumus c.u. 1
568 Hendrik G. Rikkers 1
542 Hillebrand Johs. Postma 1
561 Cornelis T. Reus 1
490 Pieter B. Oldenburger 1
415 Coenraad Leers 1
433 Johannes Louer 1
434 Minne Lovius 1
635 Minne B. van Slooten 1
436 wed. Henricus A. Lunter 1
438 Adolf Benjamin Mank 1
633 Gooike A. van Slooten 1
440 Anna Kroese vrouw van Joseph Roelof Markestein 1
441 Bartle W. van der Meer 1
443 Ids van der Meer 1
444 Simme O. van der Meer 1
445 erv. Jan M. van der Mei 1
446 Jan J. van der Meij 1
631 Abe Thomas van Slooten 1
448 Gerben Meijer 1
432 wed. L.J. van Loon 1
431 Justus Hendrik van Loon en mede eig. 1
636 Thomas van Slooten 1
644 Goris Sijbren van Smeden 1
417 Doeke J. van der Leij 1
418 Jelte D. van der Leij 1
419 Cornelis P. Leijen 1
420 Willem Lichtendahl en mede eig. 1
421 Martinus H. van Lieuwma c.u. 1
643 Reinder A. Sluik 1
423 Germen van der Linde 1
749 Hendrik J. de Vries 1
641 Hendrik A. Sluik en mede eig. 1
639 Albertina A. Sluik en mede eig. 1
427 de Firma B. van Loon en zoon 1
638 Jacob Sloterdijk 1
637 wed. Monte van Slooten en kind. 1
629 Hendrik Simonsz 1
450 Gerben Meijer en mede eig. 1
471 Jacob S. Molenaar 1
612 Janna J. van Keulen vrouw van Engele J. Schoonbergen 1
473 Dirk C. Monsma 1
475 IJsbrand Kl. Mulder 1
609 Grietje & Reintje Schokker 1
608 Bens G. Schipper 1
606 Johannes Schimmelpenning 1
480 Marius Nauta Peters 1
482 Johs. J. Nielsen erfpachter 1
483 Arnoldus Nieuwenhuis en mede eig. 1
602 Sipke Schellingwou 1
601 Tjalling Schaafsma 1
486 erv. Jacob J. Noordkamp 1
600 Rinke Schaafsma 1
470 Thijs M. van der Molen 1
469 Dirk H. van der Molen 1
614 W. Schoonhoven 1
452 Johs. H. Mentz 1
627 Tjerk D. Siebesma 1
455 Jacob Metzelaar 1
624 Harmanus Schrage 1
623 Martha van Schouwenburg 1
620 erv. H. van Schouwenburg 1
459 Trijntje van Kampen wed. B. van der Meulen 1
460 Willem van der Meulen c.u. 1
617 Cornelis van der Schoot 1
462 Janke Miedema 1
616 Albertus van der Schoot 1
464 Douwe Minnema 1
465 Gosse D. Minnema 1
466 Petrus Lodewijk Mirande Pz. 1
488 wed. Dirk Numan 1
73 Okke J. de Boer 1
93 Martje D. Boonstra en mede eig. 1
94 Eelke Bootsma 1
95 Haaije Bootsma 1
96 Tietje R. Bootsma 1
810 Wijbe F. Wijga 1
99 Pieter Bos 1
101 Sijbren Barends Bos en mede eig. 1
102 Maria Bosma 1
105 wed. Philippe A. Braams 1
106 Braams & Schaafsma 1
803 Anne G. Wielenga 1
108 Frans Britsel & zoon 1
109 Pieter J. Broekema en mede eig. 1
110 erv. Broer Broersma 1
811 Fokke Wijma 1
91 Daniel Alberts Boonstra 1
819 Tjitse de Wilde 1
818 Rinse W. de Wilde 1
817 Jelte Egberts de Wilde 1
816 Jan P. Wijngaarden 1
78 Pieter H. de Boer c.u. 1
79 Pieter H. Bollema 1
80 IJbe Bolman 1
81 Hendrik H. Bolta 1
82 Johs. H. Bolta 1
83 Jan Bolte 1
84 Johann Bolte 1
815 Aaltje F. Wijngaarden 1
87 Rinke Boomsma en mede eig. 1
90 erv. wed. C. Boonstra 1
112 Ruurd H. Brouwer 1
113 Petrus Brouwer Jacz. 1
800 Ids Wiarda en mede eig. 1
134 Hermanus van Dijk 1
790 Hendrik van der Werf 1
136 Jacob Dijk 1
138 Jan S. van Dijk 1
139 Bauke S. Dijkstra 1
140 Dirk Jans Dijkstra 1
788 Diedertje Meinsma wed. van der Werf 1
142 wed. Jan S. Dijkstra 1
787 Bauke van der Werf 1
144 Sake B. Dijkstra en mede eig. 1
145 Willem Dikmans 1
146 de Directie erfpachter 1
147 Nolle J. Dirks 1
148 Maria Dorn 1
133 Roelof H. Dieters 1
791 Jacob van der Werf 1
115 Steffen L. Brug 1
116 Thijs J. de Bruin 1
117 Albert J. van Bruining 1
120 Jacob Bulkerus 1
121 Christoffel Burgaard 1
795 Klaas van der Werf c.u. 1
794 Klaas van der Werf c.u. 1
124 Pieter Cool 1
125 Hendrik Damen 1
126 Jan Damen 1
127 Johannes Damen 1
128 Reinder Tj. Damen 1
129 Johannes Daum 1
792 Klaas A. van der Werf 1
149 Pieter van Dorpen 1
1 Abe G. Abenga c.u. 1
19 Jan Appeldoorn 1
849 Otto Jurriaan Zwaal 1
848 Jurjen F. Zwaal 1
22 Jan P. van Arum 1
847 erv. H. Zwaal 1
24 Atze D. Atsma c.u. 1
846 Harlinger Zoutbranders 1
844 Jacob Zoete 1
843 Germen Zeilmaker 1
842 Gerben A. Zeilmaker 1
30 IJde P. Bakker 1
31 Jan Romkes Bakker 1
32 Lieuwkje van Slooten wed. M. Bakker 1
33 Taeke D. Bakker 1
850 Schelte Zwaal 1
851 Willem L. Zwaal 1
855 Hilbrand Zwanenburg 1
3 erv. Hein Addens 1
4 Tjerk L. Adema 1
5 Rinske Agema 1
6 erv. Grietje C. Akkerboom 1
7 Pietertje Boon vrouw van O. Akkerboom 1
9 Jacobus Albada 1
10 Hendrik H. Alkema 1
11 Elisabeth Js. Alta 1
12 Klaaske Visser wed. J. Alta 1
13 Lieuwe Alta 1
853 Jan L. Zwaal en vrouw 1
15 Willem C. van Amerongen 1
852 Willem S. Zwaal en mede eig. 1
34 Louw Balkstra 1
839 Jacob Alderts van der Zee 1
838 erv. Haije G. van der Zee 1
826 Teunis J. Wobma 1
56 Johannes S. Bleeker 1
57 Klaas en Hendrik Johan Bleeker 1
59 Sjieuwke Westerbaan vrouw van A.R. Blijstra 1
60 Sijds G. Blok 1
61 Frans Blokmaker 1
62 Gerrit J. Blom 1
824 Johs. H. Witte 1
822 Armvoogdij van Witmarsum 1
67 Hendrik J. de Boer 1
68 Jacobus de Boer 1
69 Jan Jakles de Boer 1
70 Jan L. de Boer 1
71 Johanna van Ghert wed. A. de Boer 1
54 Hein D. Blanksma 1
53 Roelof A. Bisschop 1
837 Dirk R. van der Zee 1
836 J.A. Zaal Stroband 1
39 Tjalkje van Beemen 1
835 Ate P. Zaagstra 1
831 Hendrik Oedses Wouwenaar 1
43 Engeltje IJpma vrouw van S. Beidschat 1
45 Okke S. Beidschat en mede eig. 1
829 Jan H. van der Woude 1
828 Eede Jans van der Woude 1
48 Frederik H. Benning 1
49 Jacobus Bent 1
50 Jacobus Berndes 1
51 Jacob O. Bijlsma 1
52 Hiltje Bijlsma en mede eig. 1
72 Melis Sjoerd de Boer 1
196 de North of Europe Gazlight and Coke Company te London 1
214 Gerrit H. Smit en Egbert Godthelp 1
215 Andries van der Gonggrijp 1
216 Cornelis G. Gonggrijp 1
217 Hendrik Gonggrijp 1
218 Petronella Gonggrijp 1
220 Klaas J. Gorter en vrouw 1
221 Tjeerd S. Gosliga 1
746 Gerke de Vries 1
223 Harmen de Graaf 1
224 Johannes J. Groen 1
745 Foppe de Vries 1
227 wed. Hein Tj. de Groot 1
228 Hermina de Groot 1
229 Jacob S. de Groot 1
213 Egbert Godthelp 1
750 Herre D. de Vries 1
211 Jan van Glinstra jr. 1
197 Sijbren Gebel 1
198 erv. Sijbren Gebel 1
199 Johannes Geelof n.f. 1
200 Pieter Jacob Geijkema 1
201 Hendrina Meijer, wed. J. Gelinde 1
760 Willem Pieters de Vries 1
758 Klaas J. de Vries 1
757 Jan David de Vries 1
756 Jacob Kl. de Vries 1
755 wed. Jacob H. de Vries 1
754 Jacob de Vries 1
753 Jacob A. de Vries 1
752 Hijlke H. de Vries 1
210 erv. N.F. Giel 1
230 Jan S. de Groot 1
742 Douwe W. de Vries 1
251 Margaretha Auck Dina Fontein wed. Hannema 1
733 Douwe S Visser en mede eig. 1
253 Eppe Harkema 1
731 Reinder Tj. Visser 1
255 Stoomboot-Reederij Harlingen 1
256 Abraham Harmens 1
730 Johanna Boom wed. R. Visser 1
729 Jantje Vogelzang vrouw van Jacob Visser 1
727 Eva van der Linde vrouw van Douwe Visser 1
726 Michiel Hendrik Vis 1
262 Johannes Hartman c.u. 1
725 Obbe Vinkelbos 1
724 Jelle H. Viersen 1
265 Aafje J. van der Heide 1
734 Pieter Vlaskamp 1
735 Harmen J. van Vliet 1
737 Rinse van Vliet 1
232 erv. Klaas Jans de Groot 1
233 Rein J. de Groot 1
234 Servaas de Groot 1
235 erv. Simme J. de Groot 1
236 Tjitze de Groot 1
237 Jacob Groothuis 1
238 Dirk Haagsma 1
239 Klara Haagsma 1
241 Friedrich Hagemann 1
740 Boele de Vries 1
243 Paulus Haitsma 1
244 wed. Pieter Hamers 1
245 Petrus Hamstra 1
246 Pieter C. Hamstra 1
266 Lammert Heiner 1
171 Eelke Pieters Faber 1
183 Henricus Fluks 1
767 Willem Wagenaar 1
778 Eva van der Weide 1
779 Hendrik van der Weide 1
185 Allegonda J. Brouwer vrouw van F. Foekens 1
162 Frederikus R. Duman 1
161 erv. Pieter Duinmeijer 1
780 Jan H. van der Weide 1
187 Aafke Ingena Fontein 1
165 Eeltje D. Eelkema 1
182 wed. Frans H. Fluks 1
166 erv. Roel H. Eijgelaar 1
775 erv. Dirk van der Wei 1
169 Petrus Ens 1
175 Pieter Tj. Faber 1
176 Tetje Visser wed. R. Faber 1
770 Nanning N. van der Wal 1
179 Trijntje Feersma 1
180 wed. Jan Fekkes 1
167 Johan Eilerts 1
181 Johannes Filbach 1
159 Elisabeth E. Tigchelaar vrouw van L.O. Duiker 1
158 Sipke W. Duif 1
188 Hendrik Fontein 1
773 Gerardus Hermanus Weddelooper 1
191 Anna Maria Hannema vrouw van F. Fontein DPz. 1
151 erv. Cornelis P. Draaisma 1
761 Pieter de Vries Binksma en mede eig. 1
785 Andries van der Werf 1
783 Jacobus Wentholt 1
193 Dirk Fontein Pietersz. 1
153 Jan H. van Droge 1
782 Sijtske Wellinga en mede eig. 1
157 Sijbrandus J. Drost 1
150 M. Douma 1
195 Bauke van der Gaast 1
781 Hendrik van der Wel 1
595 Maaike Boon vrouw van Atze Sjoerds Schaafsma 2
777 Albert van der Weide en mede eig. 2
666 Nicolaas T. Straatsma 2
655 Gerrit S. Spoelstra 2
741 Dirk B. de Vries 2
656 Gerrit S. Spoelstra en mede eig. 2
706 Ate S. van Veen 2
722 Franciscus Velthuis 2
708 wed. Sjoerd A. van Veen 2
793 Hendrik van der Werf c.u. 2
567 het Rijk 2
789 Elisabeth Joustra wed. Kl.A. v.d. Werf 2
736 Jan Harmens van 't Vliet 2
672 Sijbren Takema 2
728 Hendrik Visser 2
658 Reinder Steeksma 2
854 Jan Jacobus de Zwaan 2
570 Anne Feddes Rinkema 2
845 Tjepke Zoete 2
721 Aafke Tjallingii vrouw van mr. A.G. van Velsen Wiersma 2
707 erv. Nicolaas van der Veen 2
812 Laas L. Wijnalda 2
765 Rinske P. Smit wed. J. Wadman 2
628 Cornelis Pieters Simonsz 2
603 Allart Scheltinga Oosterbaan 2
685 Karel Jans Timmer 2
807 Enne Hendriks Wijga 2
671 Siebe Tacoma 2
806 Dirk J. Wiersma c.u. 2
805 Jan Wiersma 2
607 Abe G. Schipper 2
809 Pieter C. Wijga 2
813 Reinder Tj. Wijnalda 2
814 erv. Sjoerdtje Wijnalda 2
615 Willem Schoonhoven 2
762 Jan Siebes de Vrij 2
764 Uilke S. de Vrij 2
719 Jacob Tj. Vellinga 2
610 Kaspar Johs. Schokker 2
626 Hermanus Siderius 2
599 Poppe Tj. Schaafsma 2
766 Eelke J. Wagenaar 2
820 Hendrik de Windt 2
744 Engele Pieters de Vries 2
768 Barend H. van der Wal 2
797 Sibbele Westendorp 2
702 Lourens B. Tuininga 2
796 Andries van der Werff 2
830 Wopke S. van der Woude 2
771 Klaas K. Wassenaar 2
834 Tjalke Zaagsma 2
590 Jacobus Johs. du Saar 2
634 Martinus H. van Slooten 2
821 Durk de Wit 2
594 Atze Sjoerds Schaafsma 2
632 Antje R. Smit vrouw van Gooike A. van Slooten 2
593 Job S. van der Schaaf c.u. 2
694 Hidtje Tromp 2
748 wed. Hendrik J. de Vries 2
825 Bonne W. Witteveen 2
801 Simon Wiarda 2
772 Klaas K. Wassenaar sr. 2
457 Sibbeltje S. de Vries wed. Tj.P. Metzelaar 2
194 Jan Fontein Tuinhout 2
416 Jo?l Simons de Leeuw 2
414 Gerardus Leemkoel 2
205 Hersteld Evangelisch Lutherse Gemeente 2
206 Hervormde Gemeente 2
209 wed. Pieter van Getzen 2
409 Evert Lautenbach 2
406 Meindert K. Lap 2
401 Egbert Land 2
222 Michiel Goslings 2
399 Aron Daniel Labes 2
398 Auke D. Laansma 2
424 Hartog S. van der Linde 2
190 Freerk Fontein DPz. 2
178 Pieter Cornelis Farret 2
456 Pieter Tj. Metzelaar 2
143 Sipke T. Dijkstra 2
453 Hendrik Minnes Merkelbach 2
66 Hendrik F. de Boer 2
155 Hein H. Drost 2
156 Pieter Johs. Drost 2
439 Joseph Roelof Markenstein 2
437 Andries Magr 2
170 erv. Dirk H. Faber 2
173 Hidde Faber 2
642 Jan A. Sluik 2
174 Jan Faber 2
395 Waltje Kuipers 2
226 erv. Cornelis J. de Groot 2
231 Klaas Jans de Groot 2
338 Jouke Jelgerhuis Swildens 2
268 Hendrik Georg Helmer 2
272 Jacob IJdes Hettema 2
282 Elisabeth E. Tigchelaar vrouw van L.O. Hobma 2
333 Johs. J. Jager 2
287 Salomo Levi van der Hoek 2
288 Lourens Hoekers 2
329 Nicolaas IJzenbeek 2
294 Brand Jans Hoffinga 2
326 Aafke Tuinhout wed. W.H.Bouricius van Idema 2
297 Hendrik S. Hofhuis 2
298 Coenraad van Hoften 2
264 Felix en Jan Heeger 2
263 Barend Nathan de Hartogh 2
259 Cornelis Harmens en mede eig. 2
240 Douwe de Haan 2
388 Jan Kroese 2
385 Taeke Krijtenburg 2
379 Harm Harms Kok 2
376 Johanna P. Knorre 2
252 Martinus H. van Hardorff 2
369 Jan Pieters Kleinvogel 2
364 erv. Jacob J. Kiel 2
355 Trijntje van Kampen en mede eig. 2
352 Doetje Stephani vrouw van Cornelis Kalis 2
349 Walke Jonker 2
345 Reinder Doris de Jong 2
307 Pieter J. Holstein 2
135 Himkje J. van der Laan vrouw van J.J. Dijk 2
525 Pieter J. Poelstra 2
23 Pieter J. Asbeek 2
74 Rinnert J. de Boer 2
75 Siebe W. de Boer 2
76 Sijtze P. de Boer 2
85 Bernardus Bonnema 2
88 Paulus Boone 2
541 Kornelis Posthumus 2
506 Wolf Friedman Parfumeur 2
92 Neeltje G. Posthuma wed. G.K. Boonstra 2
289 Lourens Hoekers en mede eig. 2
65 Franciscus de Boer 2
27 Pieter Josephus Bakema 2
337 erv. Jan Jaspers 2
40 Jacob de Beer 2
524 Rinske Douma wed. J. Ploeg 2
29 Dirk Taekes Bakker 2
527 Jan Poll 2
28 Berend G. Bakker 2
530 Catharina Tjallingii wed. dr. S. Popta 2
55 Douwe R. Bleeker 2
518 Broer Klazes Plantenga 2
63 Dirk de Boer 2
97 Janna Lucia Dekker wed. A.A. Borger 2
485 Jacob J. Noordkamp 2
98 Antje C. de Haas vrouw van S.B. Bos 2
118 erv. wed. Rommert H. Bruinsma 2
119 Foeke Buitenrust 2
468 Frederik Mol 2
551 Marie G. van der Meulen vrouw van H. Regter 2
467 Wijnand Modders 2
463 Simon Miedema 2
461 Jan Fokkes Miedema 2
554 Jan K. Reitsma 2
435 Henricus A. Lunter 2
123 Isa?c Hartog Cohen 2
130 Siebe J. Dekker 2
114 Sijtse J. van der Brug 2
479 erv. Pieter W. Nauta 2
8 Eeltje Akkerboom en mede eig. 2
548 Sjuck Jans Radersma 2
107 Willem Brandi 2
478 Folkert Ates Nauta 2
111 Doede van der Hout Brouwer 2
476 Jan G. Munneke 2
474 Pieter H. Mooiman 2
784 Nicolaas Wentholt 3
303 Daniel S. Hollenga 3
714 Tiete van der Veer 3
14 Dirk J. Alta en mede eig. 3
38 Sicco Baron 3
16 Lieuwe S. Anema 3
284 Nutte Hoedemaker 3
311 Jelle J. Horjus 3
35 Hendrik J. Baron 3
258 Cornelis Harmens 3
429 Johan Hendrik W. van Loon 3
100 Sijbren Barends Bos 3
802 Oeke van der Werf wed. S. Wiarda 3
763 Uilke J. de Vrij 3
164 Albert J. van Eeken 3
152 Ebele H. Drijfhout 3
122 Hendrik Burgerdijk 3
786 Bart Annes van der Werf 3
89 Cornelis Boonstra 3
86 Jacob W. Bonnema 3
41 Salomon M. de Beer 3
257 Annaeus Harmens 3
42 Jan F.V. Behrns 3
46 Sijtze Cornelis Beidschat 3
823 Johannes H. Witte 3
247 Elisabeth J. Hannema wed. J. Hanekuijk 3
242 Johs. Haijes c.u. 3
212 Albert Johs. Godthelp 3
132 Anna Cornelia Dierckx en mede eig. 3
487 Okke Norel 3
335 Sijbrandus W. Jager 3
680 Hendrik M. Tigchelaar 3
678 Teves Jans Teves 3
341 Hendrik de Jong 3
611 Engele J. Schoonbergen c.u. 3
477 Bestuurderessen der Naaischool voor behoeftige meisjes 3
604 Simon Pieter Schenkius 3
353 Froukje Swart wed. P. Kallenborn 3
588 Watse Ruitenga 3
403 Ernst Georg Langenhorst 3
516 Gerrit Pierik 3
667 Hans W. van Straten 3
605 Jan S. Schiere 3
500 Hermanus Ouendag 3
597 Jelger Schaafsma 3
598 Pier Schaafsma 3
661 Leonardus J. Stevens en mede eig. 3
582 Herke D. Roedema 3
630 Joseph Sinnema 3
321 Hendricus Huisman 3
393 Anke van der Brug wed. J. Klazes Kuipers 3
425 Hendrik IJ. van Lint 3
422 Aafke A. Zein vrouw van Martinus H. Lieuwma 3
622 Jan van Schouwenburg 3
576 Sjoerd Rodenhuis 3
621 Hendrik van Schouwenburg Jz. 3
430 Justus Hendrik van Loon 3
316 Sipke Houtsma 3
447 Jouke D. van der Meij 3
163 Frederik Ebeling 4
428 Jacob L. van Loon 4
177 erv. Wijbe Faber 4
219 Joseph Gorter 4
774 Stads Weesvoogdij 4
184 Foeke Foekens 4
618 Cornelis van der Schoot c.u. 4
798 Obbe S. Westra 4
413 Frans Leemkoel 4
799 Ids Wiarda 4
613 Sjoerd Schoonhoff 4
137 Jan Jacobs Dijk 4
533 Evert Posthuma 4
411 Hendrik Leeksma 4
225 Gerhardus Groenewoud 4
743 erv. Douwe W. de Vries 4
26 Dirk Baanstra 4
538 J. & J. Posthumus 4
579 wed. J. Rodenhuis en dochter 4
36 Jurjen Baron 4
536 Johannes F. Posthuma en mede eig. 4
317 Doetje Spannenburg wed. Tj. Houtsma 4
690 Johannes Jacobus Tolsma 4
17 erv. Lieuwe S. Anema 4
292 Freerk Hoekstra en mede eig. 4
705 Gilles Valckenier 4
37 Petronella Baron 4
684 Jan Timmer 4
596 Jan Pieters Schaafsma 4
716 Cornelis van de Velde 4
505 Friedman Wolf Parfumeur 4
489 Bernardus J. van den Oever 4
64 Douwe J. de Boer 4
547 Dorothea Pottinga en mede eig. 4
270 Jan P. Hemstra 4
580 IJpeus Rodenhuis Pz. 4
168 Johannes van Elst 5
25 erv. Hijlke G. Aukes 5
154 Bernardus H Drost 5
587 Johs. W. Ruitenga 5
58 Anne R. Blijstra 5
47 Simon S. Beidschat 5
856 Sjerp J. Zwanenburg en mede eig. 5
528 Sint Gerrits Pollema 5
808 Grietje W. Schoonhoven vrouw van P. Wijga 5
141 wed. Jan Dirks Dijkstra 5
454 Dieuwke J. Baantjer wed. Jan Metzelaar 5
776 Albert van der Weide 5
556 IJnse K. Renema 5
390 Martha Sjierks de Boer wed. Lubertus Jans Kroese 5
739 Uilke K. Voordewind 5
204 Evangelisch Lutherse Gemeente 5
260 Wijger Harmens Cz. 5
404 Frederik Langenhorst 5
683 erv. Meinte H. Tigchelaar 5
315 Laas Houtsma 5
426 Catharina E. Bonraad wed. B. van Loon 5
331 IJke Jager 5
325 Anna S. Spannenburg vrouw van J. van Hulst 5
577 Pieter Rodenhuis Az. 6
585 Jacobus Cornelis Rooswinkel 6
481 Wiebe Neijsingh jr. 6
18 Siebren Tj. Anema 6
484 Jacob Nontjes 6
663 Simon Stinstra c.u. 6
77 Sjoerd J. de Boer 6
361 Hendrikus Kerkhoven 6
712 Luitje van der Veer 6
676 Cornelis J. Teves 6
44 Okke Beidschat 6
583 Hendricus Roester 6
281 Sijbrand Hingst 6
519 Foppe Plantenga 6
192 Dirk Fontein Fz. 6
172 Hendrik H. Faber 6
286 Johannes van der Hoek 6
207 Isra?litische Gemeente 7
249 Leendert Hannema 7
202 Chistelijke Afgescheiden Gemeente 7
747 Gerrit H. de Vries 7
640 Hendrik A. Sluik 7
619 H. van Schouwenburg 7
625 Johannes Schrage 7
400 Murk R. Lamminga 7
833 Sjoerd Zaagsma 7
186 Jan Foekens 7
2 Pieter Adama Zijlstra 7
841 Janna D. Vinje vrouw van M.J. van der Zee 7
840 Meindert van der Zee 7
648 Hendrik Reinier Snijder 8
261 Harmens & Zonen 8
759 Pieter de Vries 8
160 Lijkle Olphert Duiker 8
442 Dirk van der Meer 8
695 Solco Tromp Ageszoon 8
203 Doopsgezinde Gemeente 8
804 Jacob Alberts Wiersma 8
738 Maartje R. Voerman 8
492 Daniël Oolgaard 8
496 van Oppens zonen 8
701 Pieter Asmus Tuinhout 9
769 Marten Jelles van der Wal 9
389 Lubertus Jans Kroese 9
449 erv. Gerben Meijer 10
328 Jan S. IJzenbeek 10
308 Evert Sijtses Hoog 10
493 Rinke Oorthuis 10
104 Philippe A. Braams 11
285 Adam L. Hoek 11
451 Johannes Meijer jr. 11
832 Redmer Oedses Wouwenaar 11
21 Roomsch Catholijke Armvoogdij 12
686 Dirk Tjallingii 12
458 Hemmes van der Meulen 12
751 Hidde Dirks de Vries 13
248 erv. Jacob Hanekuijk 14
572 Pieter Haijes Robijn 14
472 Tjitsche Ages Tromp wed. O. Gorter Moll 14
208 Roomsch Catholijke Gemeente 15
103 Pieter Gaeles Bouma 16
189 Jan Freerk Fontein 17
310 Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig. 19
250 Leendert Hannema en mede eig. 21
827 vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingen 22
688 Frans van Esta Tjallingii 23
20 Algemeene Armvoogdij 25
732 Barend Visser & zoon 27
254 de Stad Harlingen 41
131 Hervormde Diaconie 73