Harlingen, volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)

illustratie volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)
In twee lijvige delen van resp. 150 en 200 pagina's worden in november en december 1839 alle aanwezige inwoners van Harlingen beschreven, om zodoende de feitelijke bevolking op 1 januari 1840 vast te kunnen stellen. Personen die niet Harlingen als vaste woonplaats hebben, en tijdelijk afwezige personen zoals zeevarenden, zijn niet geregistreerd.

Na de Friese volkstelling van 1744 is dit voor Harlingen de eerste volkstelling waarin alle namen en adressen zijn opgetekend. Van de volkstelling van 1830 zijn voor zover mij bekend alleen statistische gegevens per woonplaats bekend. Volgens die telling bestond de bevolking van Harlingen toen uit 3482 mannen en 4055 vrouwen.

In de gegevens zijn enige verbeteringen aangebracht m.b.v. de Burgerlijke Stand. Dit is alleen gedaan bij ontbrekende gegevens en kennelijke fouten, dus niet alle gegevens zijn gecontroleerd. Ontbrekende gegevens zijn aangegeven met een sterretje achter het gegeven. Bij verbeteringen van kennelijke fouten staat de originele tekst tussen blokhaken.

De vermelde fotonummers verwijzen naar foto's bij het gemeentearchief, deze zijn via deze website niet in te zien.

De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van "Zoek je huis".

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2017-08-05 15:46:04.3597 mannen waarvan 1235 gehuwd, 2221 ongehuwd en 141 weduwnaar.
4353 vrouwen waarvan 1243 gehuwd, 2582 ongehuwd en 527 weduwe.
6638 protestant, 1144 rooms katholiek, 161 israëliet en 1 zonder godsdienst.
1435 unieke panden.
huis genoemde straat tegenwoordig voornamen familienaam geboorteplaats beroep leeftijd geslacht burgerlijke staat religie boek-foto
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Elbrigt Idses [Elberge I] Iengoda Sneek [Makkum] 62 j vrouw gehuwd 2-12
F-125 Schritzen Schritsen 5 Franciskus Drost Harlingen 2 j man ongehuwd 2-65
F-125 Schritzen Schritsen 5 Hein Hends. Drost Harlingen baardscheerder 28 j man gehuwd 2-65
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Elbrigt Idses [Elberge I] Iengoda Sneek [Makkum] 62 j vrouw gehuwd 2-12
F-125 Schritzen Schritsen 5 Geertruida Smit Bolsward 28 j vrouw gehuwd 2-65
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Elbrigt Idses [Elberge I] Iengoda Sneek [Makkum] 62 j vrouw gehuwd 2-12
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Tjalling van* Dijk Makkum 59 j man gehuwd 2-12
F-125 Schritzen Schritsen 5 Hubertus Drost Harlingen 4 j man ongehuwd 2-65
F-125 Schritzen Schritsen 5 Franciskus Drost Harlingen 2 j man ongehuwd 2-65
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Tjalling van* Dijk Makkum 59 j man gehuwd 2-12
F-125 Schritzen Schritsen 5 Hein Hends. Drost Harlingen baardscheerder 28 j man gehuwd 2-65
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Tjalling van* Dijk Makkum 59 j man gehuwd 2-12
F-125 Schritzen Schritsen 5 Geertruida Smit Bolsward 28 j vrouw gehuwd 2-65
F-125 Schritzen Schritsen 5 Hubertus Drost Harlingen 4 j man ongehuwd 2-65
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Michiel van Gelder Oldemark vleeschhouwer 43 j man gehuwd israëliet 2-46
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Jacob Speyer Harlingen 12 j man ongehuwd israëliet 2-145
F-138 Schritzen Schritsen 31 Hanohen Leefmans Norden 21 j man ongehuwd israëliet 2-68
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Mozes S Messel Harlingen 9 j man ongehuwd israëliet 1-81
C-109 Grote Sluis Sint Jacobstraat 5 Levy Jesaias Spier Harlingen koopman 30 j man gehuwd israëliet 1-97
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Benjamin Pais Amsterdam koopman 35 j man gehuwd israëliet 2-59
E-162 Laanen Lanen 19 Levi de Vries Harlingen koopman 61 j man gehuwd israëliet 2-26
F-124 Schritzen Schritsen 3 Keetje van der Voort Amsterdam 34 j vrouw gehuwd israëliet 2-65
E-210 Laanen Lanen 79 Eliazer Parfumeur Harlingen 8 j man ongehuwd israëliet 2-35
F-210 Laanen Lanen 42 Mozes Benj. Vreedenburg Doetinchem koopman 20 j man ongehuwd israëliet 2-84
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Elkan Arend Speyer Amsterdam koopman 43 j man gehuwd israëliet 2-145
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Grietje Eliazar Speyer Harlingen 1 j vrouw ongehuwd israëliet 2-12
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Salomon van Messel Harlingen 16 j vrouw ongehuwd israëliet 2-123
F-138 Schritzen Schritsen 31 Eva Salomons Weener 51 j vrouw gehuwd israëliet 2-68
E-089 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Raphaël Pais [Païs] Harlingen 3 m man ongehuwd israëliet 2-11
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Mietje H Levy Zuidbroek [vleeshouwer] 55 j vrouw gehuwd israëliet 1-81
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Izaäk Jochum de Vos Amsterdam 28 j man ongehuwd israëliet 2-40
C-172 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 4 Leentje Schoonhout Amsterdam 31 j vrouw gehuwd israëliet 1-107
G-100 Kerkpad 28 Henderina [Catharina] Mei de [van] Vries [Reindorp] Zwol geen 85 j vrouw weduwe israëliet 2-110
E-210 Laanen Lanen 79 Hester Hertog Parser Amsterdam 46 j vrouw gehuwd israëliet 2-35
F-210 Laanen Lanen 42 Beeltie Vreedenburg Harlingen 11 j vrouw ongehuwd israëliet 2-84
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Hendrika Wolf de Vries Harlingen 17 j vrouw ongehuwd israëliet 2-50
C-068 Voorstraat Voorstraat 77 Sybregje Cohen Harlingen koopvrouw 49 j vrouw ongehuwd israëliet 1-90
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eliazar Aron Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-12
G-258 Kerkpoortstraat 43 Pietje de Vries Harlingen 23 j vrouw ongehuwd israëliet 2-137
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 9 Bloeme Mozes de Beer Harlingen 22 j vrouw ongehuwd israëliet 2-37
F-210 Laanen Lanen 42 Samuel Vreedenburg Harlingen 9 j man ongehuwd israëliet 2-84
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Izaak Wolf de Vries Harlingen 8 j man ongehuwd israëliet 2-50
G-258 Kerkpoortstraat 43 Sara Jacoba de Vries Harlingen 44 j vrouw gehuwd israëliet 2-137
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 7 Gooytske Veenstra Midlum 20 j vrouw ongehuwd israëliet 2-37
E-155 Laanen Lanen 11 Mietje Ph. Polak Amsterdam 23 j vrouw ongehuwd israëliet 2-25
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Wolf Liepmans de Vries Harlingen koopman 55 j man gehuwd israëliet 2-50
F-229 Laanen Lanen 8 Jetta Levy Nijwijk 70 j vrouw weduwe israëliet 2-90
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Roosje Benjamin Cohen Harlingen naaister 25 j vrouw ongehuwd israëliet 2-123
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 7 Jacob Levi de Beer Harlingen koopman 64 j man gehuwd israëliet 2-37
E-155 Laanen Lanen 11 Salomon Philip Polak Amsterdam koopman 22 j man ongehuwd israëliet 2-25
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Salomon Cohen Steenwijk borstelmaker 22 j man ongehuwd israëliet 2-16
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Roosje Veltman Franeker 71 j vrouw weduwe israëliet 1-67
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Roosje Blok* Lemmer 16 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Mietje Adam Cohen Harlingen 1 j vrouw ongehuwd israëliet 1-149
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Joël S de Leeuw Steenwijk vleeshouwer 31 j man gehuwd israëliet 2-16
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Grietje Eliazar Speyer Harlingen 1 j vrouw ongehuwd israëliet 2-12
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Drijfje Blok Lemmer 6 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Leon Adam Cohen Harlingen 15 j man ongehuwd israëliet 1-149
G-137 Typelstegen Gardenierstraat 10 Keetje Heimans Amsterdam 41 j vrouw gehuwd israëliet 2-116
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Salomon Cohen Steenwijk borstelmaker 22 j man ongehuwd israëliet 2-16
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eliazar Aron Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-12
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Leentie Blok Lemmer 37 j vrouw gehuwd israëliet 1-54
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Adam Nathan Cohen Harlingen koopman 51 j man gehuwd israëliet 1-149
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Grietje Israel Boas Harlingen 6 m vrouw ongehuwd israëliet 2-120
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Elkan Speer Harlingen 7 j man ongehuwd israëliet 2-99
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Joël S de Leeuw Steenwijk vleeshouwer 31 j man gehuwd israëliet 2-16
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Izaäk Blok Middelharnis 42 j man ongehuwd israëliet 1-54
B-111 Karremanstraat Karremanstraat 25 Betje de Vries Amsterdam 56 j vrouw weduwe israëliet 1-65
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Esther Jacob Pais Amsterdam 24 j vrouw gehuwd israëliet 2-120
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Keeke Eliazer Speyer Harlingen 3 j vrouw ongehuwd israëliet 2-12
F-216 Laanen Lanen 30 Mozes Wolf de Beer Amsterdam koopman 69 j man gehuwd israëliet 2-86
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Païs Amsterdam koopman 63 j man gehuwd israëliet 2-99
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 David van Gelder Harlingen 8 m man ongehuwd israëliet 2-46
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Jacob Pais Amsterdam koopman 17 j man ongehuwd israëliet 2-145
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Salomon van Messel Harlingen 16 j vrouw ongehuwd israëliet 2-123
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Johanna Blok Lemmer 8 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Leentie Pais Harlingen 1 j vrouw ongehuwd israëliet 2-59
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Jacob S Velman Leeuwarden 16 j man ongehuwd israëliet 2-99
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Mozes van Gelder Blokzijl 17 j man ongehuwd israëliet 2-46
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Eliazar Speyer Harlingen 7 j man ongehuwd israëliet 2-145
F-138 Schritzen Schritsen 31 Mozes Leefmans Norden schoenmaker 29 j man ongehuwd israëliet 2-68
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Abraham Blok Middelharnis koopman en slagter 45 j man gehuwd israëliet 1-54
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Marcus J Cats Bolsward 42 j man ongehuwd israëliet 1-81
C-109 Grote Sluis Sint Jacobstraat 5 Betje Levi Spier Harlingen 5 j vrouw ongehuwd israëliet 1-97
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Joseph Pais Amsterdam 6 j man ongehuwd israëliet 2-59
E-162 Laanen Lanen 19 Leepman de Vries Harlingen koopman 23 j man ongehuwd israëliet 2-26
F-124 Schritzen Schritsen 3 Simon Izaäk Cohen Harlingen 1 j man ongehuwd israëliet 2-65
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Arend Speyer Harlingen 17 j man ongehuwd israëliet 2-145
F-138 Schritzen Schritsen 31 Benjamin Leefmans Norden 16 j man ongehuwd israëliet 2-68
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Reeltje Blok Harlingen 17 j vrouw ongehuwd israëliet 1-81
C-172 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 4 Sara Joseph Pais Harlingen 6 j vrouw ongehuwd israëliet 1-107
F-124 Schritzen Schritsen 3 Izaäk Hertog Cohen Makkum koopman 50 j man gehuwd israëliet 2-65
E-210 Laanen Lanen 79 Hertog Vrietm. Parfumeur Amsterdam 11 j man ongehuwd israëliet 2-35
F-210 Laanen Lanen 42 Regiene Vreedenburg Harlingen 4 j vrouw ongehuwd israëliet 2-84
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Pietje Wolf de Vries Harlingen 12 j vrouw ongehuwd israëliet 2-50
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Keeke Eliazer Speyer Harlingen 3 j vrouw ongehuwd israëliet 2-12
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Roosje Benjamin Cohen Harlingen naaister 25 j vrouw ongehuwd israëliet 2-123
F-138 Schritzen Schritsen 31 Leefman Mozes Leefman Jever godgel. onderwijzer 49 j man gehuwd israëliet 2-68
E-089 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Caatje S Cohen Leeuwarden 26 j vrouw gehuwd israëliet 2-11
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Mozes Levy Blok Vollenhoven vleeshouwer* 42 j man gehuwd israëliet 1-81
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Grietje Yzaak de Groot Amsterdam 66 j vrouw gehuwd israëliet 2-40
C-172 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 4 Joseph P Pais Amsterdam koopman 33 j man gehuwd israëliet 1-107
E-210 Laanen Lanen 79 Vrietman Parfumeur Amsterdam koopman 48 j man gehuwd israëliet 2-35
F-210 Laanen Lanen 42 Abraham Vreedenburg Harlingen 2 j man ongehuwd israëliet 2-84
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Lena Wolf de Vries Harlingen 23 j vrouw ongehuwd israëliet 2-50
G-258 Kerkpoortstraat 43 Hanna de Vries Harlingen 25 j vrouw ongehuwd israëliet 2-137
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 9 Doetje S Reyzer Leeuwarden 67 j vrouw gehuwd israëliet 2-37
F-210 Laanen Lanen 42 Betje Wolf Slot Schiedam 39 j vrouw gehuwd israëliet 2-84
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Liepman Wolf de Vries Harlingen 12 j man ongehuwd israëliet 2-50
G-258 Kerkpoortstraat 43 Abraham Liepman de Vries Harlingen koopman 53 j man gehuwd israëliet 2-137
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 7 Bloeme Mozes de Beer Harlingen 22 j vrouw ongehuwd israëliet 2-37
E-155 Laanen Lanen 11 Jansje Philip Polak Amsterdam 25 j vrouw ongehuwd israëliet 2-25
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Roosje de Leeuw Steenwijk 19 j vrouw ongehuwd israëliet 2-16
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Hijntie Abrah. de Vries Amsterdam 51 j vrouw weduwe israëliet 2-123
E-155 Laanen Lanen 11 Rachel Meyer Cantor Ootmarsum koopman 32 j vrouw gehuwd israëliet 2-25
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Schenetta de Leeuw Harlingen 2 j vrouw ongehuwd israëliet 2-16
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Izaäk Blok Middelharnis 42 j man ongehuwd israëliet 1-54
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Heyntie Adam Cohen Harlingen 13 j vrouw ongehuwd israëliet 1-149
G-137 Typelstegen Gardenierstraat 10 Jantie Wilda Harlingen 9 j vrouw ongehuwd israëliet 2-116
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Roosje de Leeuw Steenwijk 19 j vrouw ongehuwd israëliet 2-16
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Keeke Eliazer Speyer Harlingen 3 j vrouw ongehuwd israëliet 2-12
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Johanna Blok Lemmer 8 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Nathan Adam Cohen Harlingen 17 j man ongehuwd israëliet 1-149
G-137 Typelstegen Gardenierstraat 10 Salomon Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-116
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Schenetta de Leeuw Harlingen 2 j vrouw ongehuwd israëliet 2-16
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Abraham Blok Middelharnis koopman en slagter 45 j man gehuwd israëliet 1-54
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Jacobus Israel Boas Harlingen 2 j man ongehuwd israëliet 2-120
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Jacob S Velman Leeuwarden 16 j man ongehuwd israëliet 2-99
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Berendina Blok Lemmer 4 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
B-111 Karremanstraat Karremanstraat 25 Mozes Blok Vollenhoven vleeshouwer 77 j man weduwnaar israëliet 1-65
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Benjamin Boas Amsterdam koopman 25 j man gehuwd israëliet 2-120
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Sara Joachim de Vos Amsterdam koopvrouw 27 j vrouw gehuwd israëliet 2-12
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Leon van Gelder Harlingen 7 j man ongehuwd israëliet 2-46
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Klara Elkan Speyer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd israëliet 2-145
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Roosje Benjamin Cohen Harlingen naaister 25 j vrouw ongehuwd israëliet 2-123
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Jacob Blok Lemmer 1 j man ongehuwd israëliet 1-54
C-109 Grote Sluis Sint Jacobstraat 5 Jesajas Levi Spier Harlingen 2 j man ongehuwd israëliet 1-97
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Ragel Pais Harlingen 3 j vrouw ongehuwd israëliet 2-59
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Rachel Izaäks Amsterdam 72 j vrouw gehuwd israëliet 2-99
F-229 Laanen Lanen 6 Roosje Hertog Rotterdam 78 j vrouw weduwe israëliet 2-90
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Lea Blok Schoonhoven 41 j vrouw gehuwd israëliet 2-46
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Joost Speyer Harlingen 7 j man ongehuwd israëliet 2-145
F-138 Schritzen Schritsen 31 Aäron Leefmans Sneek 13 j man ongehuwd israëliet 2-68
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Gorda J Wilda Harlingen 9 j vrouw ongehuwd israëliet 1-81
C-109 Grote Sluis Sint Jacobstraat 5 Schone Levi de Vries Harlingen 29 j vrouw gehuwd israëliet 1-97
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Naatje Kakes Den Haag 28 j vrouw gehuwd israëliet 2-59
E-162 Laanen Lanen 19 Maranna Stokvisch Amsterdam 66 j vrouw gehuwd israëliet 2-26
F-124 Schritzen Schritsen 3 Hertog Izaäk Cohen Harlingen 4 j man ongehuwd israëliet 2-65
E-210 Laanen Lanen 79 Abraham Parfumeur Harlingen 5 j man ongehuwd israëliet 2-35
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Judigje Jacobs Amsterdam 40 j vrouw gehuwd israëliet 2-145
F-138 Schritzen Schritsen 31 Salomon Leefmans Norden kledermake 27 j man ongehuwd israëliet 2-68
E-089 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Leentie Pais [Païs] Harlingen 3 j vrouw ongehuwd israëliet 2-11
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Hanna Meyer Harlingen 23 j vrouw ongehuwd israëliet 1-81
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Emanuel Jochem de Vos Amsterdam 23 j man ongehuwd israëliet 2-40
C-172 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 4 Elias Joseph Pais Harlingen 8 j man ongehuwd israëliet 1-107
G-100 Kerkpad 28 Meyer de Vries Harlingen koopman 46 j man ongehuwd israëliet 2-110
E-210 Laanen Lanen 79 Wolf Vrietman Parfumeur Amsterdam 13 j man ongehuwd israëliet 2-35
F-210 Laanen Lanen 42 Schoontie Vreedenburg Harlingen 7 j vrouw ongehuwd israëliet 2-84
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Betje Wolf de Vries Harlingen 15 j vrouw ongehuwd israëliet 2-50
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Sara Joachim de Vos Amsterdam koopvrouw 27 j vrouw gehuwd israëliet 2-12
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Hijntie Abrah. de Vries Amsterdam 51 j vrouw weduwe israëliet 2-123
G-258 Kerkpoortstraat 43 Henderina de Vries Harlingen 6 j vrouw ongehuwd israëliet 2-137
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 9 Gooytske Veenstra Midlum 20 j vrouw ongehuwd israëliet 2-37
E-089 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Benjamin Pais [Païs] Amsterdam koopman 35 j man gehuwd israëliet 2-11
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Jochem Elias de Vos Amsterdam 72 j man gehuwd israëliet 2-40
F-210 Laanen Lanen 42 Benjamin Vreedenburg Harlingen 6 j man ongehuwd israëliet 2-84
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Jacob Wolf de Vries Harlingen 5 j man ongehuwd israëliet 2-50
G-258 Kerkpoortstraat 43 Jacob Abr. de Vries Harlingen 15 j man ongehuwd israëliet 2-137
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 9 Jacob Levi de Beer Harlingen koopman 64 j man gehuwd israëliet 2-37
F-210 Laanen Lanen 42 Marcus Vreedenburg Doesburg koopman 43 j man gehuwd israëliet 2-84
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Jantie Izaäk van der Sluis Amsterdam 42 j vrouw gehuwd israëliet 2-50
F-229 Laanen Lanen 8 Roosje Hertog Rotterdam 78 j vrouw weduwe israëliet 2-90
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Salomon van Messel Harlingen 16 j vrouw ongehuwd israëliet 2-123
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 7 Doetje S Reyzer Leeuwarden 67 j vrouw gehuwd israëliet 2-37
E-155 Laanen Lanen 11 Hertog Philip Polak Amsterdam koopman 20 j man ongehuwd israëliet 2-25
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Mina Cohen Steenwijk 19 j man ongehuwd israëliet 2-16
E-155 Laanen Lanen 11 Philip Hertog Polak Amsterdam koopman 50 j man gehuwd israëliet 2-25
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Brantie Meyer Witmond 37 j vrouw gehuwd israëliet 2-16
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Berendina Blok Lemmer 4 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Salomon Adam Cohen Harlingen 11 j man ongehuwd israëliet 1-149
G-137 Typelstegen Gardenierstraat 10 Heymans Metzelaar Amsterdam 8 j man ongehuwd israëliet 2-116
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Mina Cohen Steenwijk 19 j man ongehuwd israëliet 2-16
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Sara Joachim de Vos Amsterdam koopvrouw 27 j vrouw gehuwd israëliet 2-12
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Jacob Blok Lemmer 1 j man ongehuwd israëliet 1-54
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Saartie L van* Amerongen [Amrongen] Naarden 44 j vrouw gehuwd israëliet 1-149
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Joseph Jacobus Pais Amsterdam koopman 19 j man ongehuwd israëliet 2-120
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Brantie Meyer Witmond 37 j vrouw gehuwd israëliet 2-16
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Roosje Blok* Lemmer 16 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Benjamin Israël Boas Harlingen 4 j man ongehuwd israëliet 2-120
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Grietje Eliazar Speyer Harlingen 1 j vrouw ongehuwd israëliet 2-12
F-216 Laanen Lanen 30 Judik Salom. de Leeuw Groningen 71 j vrouw gehuwd israëliet 2-86
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Rachel Izaäks Amsterdam 72 j vrouw gehuwd israëliet 2-99
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Saartje van Gelder Blokzijl 9 j vrouw ongehuwd israëliet 2-46
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Drijfje Blok Lemmer 6 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Eliazar Aron Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-12
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Sara Jans Harlingen 26 j vrouw ongehuwd israëliet 2-59
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Elkan Speer Harlingen 7 j man ongehuwd israëliet 2-99
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Gerson van Gelder Blokzijl 12 j man ongehuwd israëliet 2-46
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Mozes Speyer Harlingen 5 j man ongehuwd israëliet 2-145
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Hijntie Abrah. de Vries Amsterdam 51 j vrouw weduwe israëliet 2-123
F-138 Schritzen Schritsen 31 Rozette Leefmans Sneek 10 j vrouw ongehuwd israëliet 2-68
B-033 Hoogstraat Rommelhaven 1 Roosje Koopman Franeker 70 j vrouw weduwe israëliet 1-51
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Leentie Blok Lemmer 37 j vrouw gehuwd israëliet 1-54
C-109 Grote Sluis Sint Jacobstraat 5 Mietje Levi Spier Harlingen 3 j vrouw ongehuwd israëliet 1-97
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Dyna Pais Harlingen 4 j vrouw ongehuwd israëliet 2-59
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Païs Amsterdam koopman 63 j man gehuwd israëliet 2-99
E-162 Laanen Lanen 19 Akke de Vries Harlingen 27 j vrouw ongehuwd israëliet 2-26
F-124 Schritzen Schritsen 3 Naatje Izaak Cohen Harlingen 3 j vrouw ongehuwd israëliet 2-65
F-229 Laanen Lanen 6 Jetta Levy Nijwijk 70 j vrouw weduwe israëliet 2-90
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Grietje Jaagsma Nijkerk 32 j vrouw gehuwd protestant 1-27
C-014 Breedeplaats Grote Bredeplaats 9 Antie C de Vries Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-76
A-154 Zoutsloot Zoutsloot 49 Adam Albada Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 1-28
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Dieuwke Steenstra Franeker 39 j vrouw gehuwd protestant 2-97
H-017 Rozegragt Zuiderplein 1 Willem Jan Tjallingii Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-154
G-291 Kerkpad 7 Catharina Pieksma Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-143
D-093 Nieuwstraat Nieuwstraat 34 Tjeerd G Jongsma Burum smidsknegt 36 j man gehuwd protestant 1-131
E-139 Laanen 't Poortje 3 Dirk Roda Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-22
C-028 Voorstraat Voorstraat 1 Dirkje Tadema Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-79
G-075 Both Apothekerstraat 10 Djeuwke van der Zee Delfzijl 44 j vrouw gehuwd protestant 2-106
H-114 Waschbleek Wasbleek 48 Geert de Groot Harlingen korfmakersknegt 21 j man ongehuwd protestant 2-169
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Henderika van Oppen Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
B-009 Scheerstraat Herenwaltje 0 Yemkje Vink Augustinisga 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-46
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Leentie de Groot Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-135
F-229 Laanen Lanen 8 Lieuwkje Wijnalda Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-90
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Frederika van Getzen Franeker 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
F-088 Schritzen Schritsen 2 Ybeltie de Vries Terschelling 40 j vrouw gehuwd protestant 2-57
C-048 Voorstraat Voorstraat 37 Pietje van der Mey Terschelling 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-84
H-224 Weeshuisstraat 1 Hans Ybema Almenum 13 j man ongehuwd protestant 2-186
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Fokje de Jager Harlingen 41 j vrouw ongehuwd protestant 2-75
H-009 Hofstraat Hofstraat 14 Bruin Monsma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-153
F-203 Laanen Lanen 56 Grietje Drost Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 2-82
A-049 Noorderhaven Noorderhaven 89 Klaas Metzelaar Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-12
G-170 Typelstegen Romastraat 37 Maria Koersen Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-121
F-040 Schritzen Schritsen 58 Petronella Smith Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-49
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Fetje J Schaar Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-33
C-069 Voorstraat Voorstraat 79 Jantie Geuker Dronrijp 50 j vrouw gehuwd protestant 1-90
A-092 Droogstraat Droogstraat 51 Karel Richter Stettyn zeevarende 33 j man gehuwd protestant 1-17
H-224 Weeshuisstraat 0 Trijntie van Willigen Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-115 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 13 Jackle Rintjes de Boer Harlingen zeeman 56 j man gehuwd protestant 2-63
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 72 Beidsche van der Post Stavoren 36 j vrouw gehuwd protestant 1-62
B-036 Hoogstraat Hoogstraat 5 Sibillina Wijma Harlingen 31 j vrouw ongehuwd protestant 1-52
E-132 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 19 Thomas R Smit Harlingen zeeman 22 j man gehuwd protestant 2-21
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 10 Yenskje Huitema Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
C-179 Noorderhaven Noorderhaven 26 Trijntie A Ruiter Veendam 39 j vrouw gehuwd protestant 1-108
H-021 Rozegragt Rozengracht 3 Benjamin van Hoek Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-155
E-188 Laanen Sint Odolphisteeg 15 Johannes Leenstra Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-30
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Maaike Fenema [Vinnema] Heerenveen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-35
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Maria Rodenhuis Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-151
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Jan Kune Franeker 11 j man ongehuwd protestant 2-118
H-238 Havenplein 14 Nikolaas Dijkstra Harlingen 3 m man ongehuwd protestant 2-188
F-104 Ossemarkt Zuiderhaven 35 Cornelia van Hoek Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-60
D-042 Geweezen Franeker Poort Hoogstraat 49 Anna van Baren Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-121
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Jacobus W Jager Harlingen kapitein ter zee 26 j man gehuwd protestant 1-101
B-011 Scheerstraat Scheerstraat 5 Gerryt van Velden Enkhuizen tabakswerker 41 j man gehuwd protestant 1-46
G-108 Vianen 12 Harm Dreunhuizen Leeuwarden werkman 38 j man gehuwd protestant 2-111
A-217 Bargebuurt Bargebuurt 20 Henderikus de Boer Harlingen 36 j man gehuwd protestant 1-39
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Jacobus Johs. du Saar Hoogvliet 19 j man ongehuwd protestant 1-147
G-013 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 20 Antje Leyenaar Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 2-96
C-188 Noorderhaven Zeepaardsteeg 1 Jacob de Groot Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd protestant 1-111
G-054 Heilgeweg Heiligeweg 4 Oense Akkerboom Harlingen geamployeerde ter secretarie 28 j man ongehuwd protestant 2-102
H-169 Zuiderhaven 36a Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Johannes Hendriks Leeuwarden 25 j man ongehuwd protestant 2-129
D-152 Nieuwstraat Nieuwstraat 35 Johannes Nielsen Harlingen 14 w man ongehuwd protestant 1-140
C-081 Noordijs Noordijs 12 Frans Jans Timmer Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-93
H-165 Schoolstraat 6 Bregtje Posthuma Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Hendrik Haaksma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-12
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Hessel Westerhuis Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-142
C-019 Breedeplaats Grote Bredeplaats 19 Femke Buisman Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
A-160 Zoutsloot Zoutsloot 61 Catharina Ferf Leeuwarden 37 j vrouw weduwe protestant 1-29
E-087 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 3 Arend P Marton Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-11
H-190 Zuidersteeg 5 Lesman Hendriks Wuivert [schipper] 40 j vrouw gehuwd protestant 2-181
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Johannes de Boer Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-123
E-195 Laanen Lanen 63 Willem Reelfs Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-32
D-089 Nieuwstraat Nieuwstraat 44 Lijsbert Westra Kimswerd 48 j vrouw gehuwd protestant 1-130
C-193 Prinsestraat Prinsenstraat 2 Taeke Pannebakker Harlingen zeilmaker 34 j man gehuwd protestant 1-112
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Metjie Tadema Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-81
G-057 Brouwersgragt Brouwersstraat 3 Douwe Lovius Leeuwarden zeevarend 28 j man ongehuwd protestant 2-103
H-101 Waschbleek Wasbleek 74 Baukje Stoffels Harlingen 46 j vrouw ongehuwd protestant 2-167
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Henderika van Oppen Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
A-122 Zoutsloot Zoutsloot 24 Yetje van Arum Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-22
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Jan Visser Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-108
F-227 Laanen Lanen 16 Homme T Poort Harlingen winkelier 49 j man gehuwd protestant 2-89
A-025 Noorderhaven Noorderhaven 43 Seyke Veenstra Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-7
H-048 Rapenburg 18 Durk Wiebrens Jansen Bolsward kuipersknegt 34 j man gehuwd protestant 2-160
F-082 Schritzen Schritsen 16 Ype de Groot Harlingen schoenmaker 17 j man ongehuwd protestant 2-55
C-051 Voorstraat Voorstraat 45 Jan S Steensma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-85
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Jan Jans Hilwerda Harlingen bakker 43 j man weduwnaar protestant 2-45
H-224 Weeshuisstraat 3 Klaaske Jakkeles Tzummarum 75 j vrouw weduwe protestant 2-185
F-170 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 20 Durk de Wit Harlingen* 18 j man ongehuwd protestant 2-74
H-007 Hofstraat Hofstraat 26 Harmen Haringa Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-152
H-004 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 20 Watze van der Werff Harlingen leerlooyersknegt 42 j man gehuwd protestant 2-151
F-198 Laanen Lanen 66 Cristina Nanners Zwolle 40 j vrouw gehuwd protestant 2-81
A-053 Noorderhaven Noorderhaven 97 Siemontie Terluin [Terbuin] Leeuwarden 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
G-119 Romastraat Romastraat 0 Aaltie G Stuurman Harlingen 60 j vrouw weduwe protestant 2-113
E-219 Wortelhaven Simon Stijlstraat 2 Derkje Hissink Zutphen 51 j vrouw gehuwd protestant 2-36
B-137 Achterstraat 31 Jeltie P Hoogstra Harlingen 50 j vrouw weduwe protestant 1-68
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Jan C Monsma Makkum 45 j man gehuwd protestant 1-89
B-074 Droogstraat 79 Jantie de Wit Harlingen 3 m vrouw ongehuwd protestant 1-58
H-224 Weeshuisstraat 0 Rimmert Weidema Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-186
F-121 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 25 Frauwkje Kuipers Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-64
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Hidde Monsma Almenum 3 j man ongehuwd protestant 1-60
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Jacob van der Meer Harlingen zeylmaker 18 j man ongehuwd protestant 1-53
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Klara Jacobus Alta Lemmer 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-18
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Lijsbert Monsma Beetgum 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-122
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Rienk Hobma Workum 6 j man ongehuwd protestant 1-106
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Vokeltie Tichelaar Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-156
E-177 Sint Odolphisteeg 16 Kasper Jacob Punbert Harlingen kleermaker 52 j man ongehuwd protestant 2-28
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Douwe van Driesen Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-34
E-037 Voorstraat Voorstraat 30 Engeltie Faber Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-150
D-027 Noordijs Franekereind 5 Aukje Boterweg Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Daniel Boonstra Harlingen timmermansknegt 17 j man ongehuwd protestant 1-125
H-232 Havenplein 26 Pieter IJlstra Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-187
F-007 Zuiderhaven Zuiderhaven 55 Elisabeth van Assen Harlingen 28 j vrouw ongehuwd protestant 2-43
B-026 Hoogstraat Hoogstraat 14 Akke Roodtie Harlingen 42 j vrouw ongehuwd protestant 1-49
H-143 Nieuweburen 15 Gerlofke Boonstra Leeuwarden zeeman 55 j man gehuwd protestant 2-173
C-128 Noordijs Noorderhaven 114 Gooike van Slooten Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-100
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Jeltie Faber Harlingen 30 j vrouw weduwe protestant 1-114
A-229 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Grietje Tichelaar Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-41
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Lampje Glinstra Harlingen 38 w vrouw ongehuwd protestant 1-147
A-132 Achterstraat Zeilmakersstraat 11 Schelte van der Hoef [Hoeve] Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-24
G-048 Heilgeweg Heiligeweg 16 Gerbrig Henrietta Fokkes Heerenveen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-101
H-169 Zuiderhaven 36a Annette Alta Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
B-110 Karremanstraat Karremanstraat 23 Berend Oldenburger Pekel A 17 j man ongehuwd protestant 1-65
E-136 Laanen Lanen 1 Aukje van Akkeren Harlingen schoenmaker 26 j man gehuwd protestant 2-22
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 47 Jetske Beidschat Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-140
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 27 Aukje Pallema Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-134
H-165 Schoolstraat 16 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
E-093 Vijverstraat Vijverstraat 0 Cornelis Leyen Harlingen blokmakersknegt 42 j man gehuwd protestant 2-13
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Iemkje Piebenga Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-16
H-076 Wasbleek 3 Aaltie de Graaf Inzumerzijl geen 38 j vrouw weduwe protestant 2-163
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Frans Rouwing Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-79
B-115 Zoutsloot Zoutsloot 77 Gatske M Bos Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 1-66
E-091 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Sietske Veenstra Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-12
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Meindert van der Laan Harlingen 39 j man ongehuwd protestant 2-122
E-204 Laanen Lanen 75 Marijke van der Heide Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-33
D-084 Nieuwstraat Nieuwstraat 54 Baukje Feddema Tzum 50 j vrouw gehuwd protestant 1-129
F-056 Schritzen Raamstraat 3 Anne van der Werf Harlingen scheepstimmerman 50 j man gehuwd protestant 2-50
F-143 Schritzen Schritsen 41 Hendrik Stuur Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-69
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Rinske Bakker Harlingen 3 m vrouw ongehuwd protestant 2-104
H-094 Waschbleek Wasbleek 88 Neeltie Oosterbaan Frederiksoord 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-166
E-243 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 17 Johanna Smid Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-40
A-106 Zoutsloot Zoutsloot 40 Yetje J de Jong Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-19
G-095 Hofstraat Hofstraat 25 Janne M Faber Harlingen 64 j vrouw gehuwd protestant 2-109
G-278 Kerkpoortstraat 53 Sijke Yemes de Groot Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 2-141
F-219 Laanen Lanen 28 Grietje Briene Harlingen 65 j vrouw gehuwd protestant 2-87
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Dirk van Dam Groningen chirurgijn en vroedmr. 31 j man gehuwd protestant 1-8
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Johan Wilhelm Klein Dettingen 29 j man gehuwd protestant 1-107
F-077 Schritzen Schritsen 28 Grietje Duman Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-54
C-056 Voorstraat Voorstraat 55 Baukje Terpstra Dokkum 72 j vrouw weduwe protestant 1-86
H-224 Weeshuisstraat 3 Antie Lamm. Timmer Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
G-186 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 34 Antie S Krol Dokkum 53 j vrouw gehuwd protestant 2-125
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Hendrik van der Meer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-6
G-324 Klaverbladstraat 27 Rosiene Bakker Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-148
F-195 Laanen Lanen 72 Bartje Klok Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-80
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Trijntie P Buil Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-14
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Jan H Kuipers Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-45
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Setske Tichelaar Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-31
C-074 Voorstraat Voorstraat 91 Freerk Jacobus Brouwer Stiens 26 j man ongehuwd protestant 1-91
E-164 Laanen Duizenddeurensteeg 2 Willem Hoek Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-26
H-224 Weeshuisstraat 0 Jetske de Wilde Harlingen 47 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
C-195 Noorderhaven Zuiderhaven 1 Lieuwe S Hoog Harlingen tapper 28 j man gehuwd protestant 1-112
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Harmke Miedema Huins 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-54
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Martinus Nieubuur Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-17
D-136 Lombardstraat 10 Jan Hilwerda Harlingen schoenmaker 16 j man ongehuwd protestant 1-136
C-162 Noorderhaven Noorderhaven 48 Anna Menalda Schiere Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-105
H-012 Hofstraat Rozengracht 11 Klaaske Akkerboom Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-153
A-241 Aan de Stadswal Bargebuurt 7 Dieuwke Leyenaar Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-42
E-032 Voorstraat Voorstraat 40 Gerardus Pettinga Harlingen wijnhandelaar 45 j man gehuwd protestant 1-149
D-030 Noordijs Franekereind 11 Saapje L Buuren Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-119
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jacobus Schotanus Harlingen kommies 41 j man gehuwd protestant 1-74
F-012 Zuiderhaven Zuiderhaven 65 Petrus Deketh Franeker geen 77 j man gehuwd protestant 2-44
B-016 Hoogstraat Hoogstraat 28 Dirk van Straten Harlingen panbakker 42 j man gehuwd protestant 1-47
D-142 Nieuwstraat 1 Sysferda Zijlstra Makkum geen 50 j vrouw weduwe protestant 1-138
D-011 Noordijs Noordijs 5 Pietje Oosterbaan Harlingen 78 j vrouw weduwe protestant 1-116
D-001 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 12 Klaas van der Stal Sneek kastelein 46 j man gehuwd protestant 1-114
E-100 Op de Vijver Vijver 2 Hendrik van der Zee Hindelopen zeeman 28 j man gehuwd protestant 2-14
A-174 Zoutsloot Bildtstraat 5 Jan G Faber Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-31
E-020 Voorstraat Voorstraat 58 Mentie Ens Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-146
G-141 Typelstegen Gardenierstraat 4 Aaltie Faber Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-116
A-134 Achterstraat Zoutsloot 11 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Jacob D van Akkeren Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-100
H-164 Zuiderhaven 38 Petrus Posthuma Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-176
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Hantie Westerhoek Hitzum 37 j man gehuwd protestant 1-30
D-139 Nieuwstraat 6 Trijntje Jans Harlingen geen 67 j vrouw weduwe protestant 1-137
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 2 Taeke J van Dokkum Heerenveen 9 j man ongehuwd protestant 1-43
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 6 Jantie Holmans Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-119
H-081 Wasbleek 21 Johannes Souverein Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-163
E-061 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 8 Elisabeth Harmens Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Douwe Bos Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-124
B-090 Zoutsloot Herenwaltje 3 Neeltie Oorthuis Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-60
H-184 Zuiderstraat 10 Anna C Wegber Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 2-180
G-098 Hofstraat Kerkpad 30 Tietje Botes Nijdam Sneek 52 j vrouw gehuwd protestant 2-109
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Geertje Faber Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-4
F-148 Schritzen Schritsen 51 Roelof Faber Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-70
C-037 Voorstraat Voorstraat 17 Abeltie Piebes Pekel A 33 j vrouw gehuwd protestant 1-82
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Petronella Schimmelpenning Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 2-105
H-084 Wasbleekstraat 6 Annigje Burghout Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-164
G-197 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Akke Spandauw Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-127
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Elisabeth Kramer Vlieland 42 j vrouw gehuwd protestant 1-64
G-300 Hofstraat Hofstraat 47 Henderina Steensma Midlum 34 j vrouw gehuwd protestant 2-144
H-037 Kerkpoortstraat 61 Janke de Jong Franeker 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-158
F-214 Laanen Lanen 34 Sjouwkje Posthuma Marssum 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-85
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Antje Santée Groningen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-10
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Hendrik Numan Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-79
F-071 Schritzen Schritsen 38 Lieuwkje van Slooten Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-53
C-060 Voorstraat Voorstraat 63 Frans Oswald Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-87
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Hylke de Boer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-5
H-224 Weeshuisstraat 0 Pieter de Vrugt Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-184
G-181 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 42 Johannes Poort Harlingen herenknegt* 26 j man ongehuwd protestant 2-124
E-073 Vijverstraat Hondenstraat 8 Jan S de Vries Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-7
E-123 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 1 Willem Hilarius Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-19
F-185 Wortelhaven Lanen 82 Marijke van Slooten Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-78
C-191 Noorderhaven Noorderhaven 4 Jelle Dijk Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-111
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 N.N. .. vrouw weduwe protestant 1-96
C-117 Katrug Sint Jacobstraat 21 Tjepke C Zoete Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-98
C-078 Voorstraat Voorstraat 97 Eelkje IJzenbeek Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-93
H-223 Westerkerklaan 0 Johanna Maria Crist. Helbach Nijmegen 73 j vrouw weduwe protestant 2-184
F-092 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 18 Anthoon van der Meer Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-57
E-078 Zuiderhaven Zuiderhaven 17 Riemke Schaafsma Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-8
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Jan Hoffinga Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-55
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Jaike [Jeike] Lijflander Harlingen* 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-15
G-274 Molenpad 6 Akke D van Zeyst Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-141
C-156 Noorderhaven Noorderhaven 62 Sytske Kuipers Veenwouden 33 j vrouw gehuwd protestant 1-104
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Tetje Bosma Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-151
H-073 Bij de Kleine Sluis Spinhuisstraat 9 Janke Schellingwouw [Schellenwo Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-162
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Wilhelmina Hoppesteyn s Gravenhage 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
B-078 Wortelstraat 9 Tjalling Tuinstra Midlum 64 j man gehuwd protestant 1-59
F-161 Heiligeweg Heiligeweg 7 Trijntie Eddes Harlingen 54 j vrouw ongehuwd protestant 2-72
F-023 Zuiderhaven Zuiderhaven 83 Botje N Steinfort Oosterbierum geen 58 j vrouw weduwe protestant 2-45
D-049 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 38 Helena van Smeeden Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-122
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Antie Dijkstra Leeuwarden 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-131
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 21 Marten P Schaaf Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-139
D-016 Noordijs Noordijs 13 Sierkje Gerbens Bosma Franeker 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-117
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Douwe de Jong Midlum tichelaar 52 j man gehuwd protestant 1-134
F-252 Vijverstraat Vijverstraat 4 Henderika van der Laan O. Pekel A 30 j vrouw gehuwd protestant 2-94
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Henderika S Zwaal Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-20
C-009 Breedeplaats Grote Bredeplaats 1 Doede vd Hout Brouwer Stiens koopman 33 j man gehuwd protestant 1-75
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 35 Johanna van Bachum Harlingen 64 j vrouw weduwe protestant 1-26
G-034 Turfhaven Heiligeweg 48 Pieter Park Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-99
H-169 Zuiderhaven 0 Albertina Alta Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Baukje Vogelzang Harlingen 67 j vrouw weduwe protestant 1-18
E-171 Laanen Lanen 35 Joeke Mulder Veendam 59 j man gehuwd protestant 2-27
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Reinskje Nieuwenhuis Dongjum 50 j vrouw gehuwd protestant 1-132
D-128 Oyevaarsteeg Oosterkeetstraat 3 Yetje Kloppenburg Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-135
A-242 Aan de Stadswal Visbuurt 10 Luitje P Faber Harlingen schoenmaker 44 j man gehuwd protestant 1-42
H-127 Waschbleek Wasbleek 22 Haitse van der* Hout [Derhout] Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-170
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Theresia Muller Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Jelle de Vries Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-125
B-096 Zoutsloot Herenwaltje 4 Hoitze Schuil Gent 13 j man ongehuwd protestant 1-61
H-182 Zuiderstraat 14 Johan Gustav Hintz Straalsond zeevarende 38 j man ongehuwd protestant 2-179
G-233 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 7 Geertje de Wit Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-133
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 Theunis Zuiderhout Harlingen 2 m man ongehuwd protestant 1-5
G-285 Rapenburg 13 Stoffel Nielsen Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-142
F-195 Laanen Schritsen 59 Janke Schuur Harlingen 31 j vrouw gehuwd protestant 2-80
C-043 Voorstraat Voorstraat 27a Geertruid Abrahams Amsterdam 51 j vrouw gehuwd protestant 1-84
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Magrietta Daams Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-47
H-224 Weeshuisstraat 1 Jan Klermond Aken 76 j man weduwnaar protestant 2-184
F-179 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 2 Barend van Hoften Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-76
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Johannes Neysel Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-153
A-041 Noorderhaven Noorderhaven 73 Albertine van Altena Dokkum geen 29 j vrouw weduwe protestant 1-11
G-127 Romastraat Romastraat 27 Herre de Vries Hindelopen geen 35 j man gehuwd protestant 2-114
F-052 Schritzen Schritsen 52 Rigtje Schaafsma Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-50
A-180 Leemedijk Achterstraat 9 Lieuwe Touwslager Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-32
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Sijke Dreyer Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-88
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Sjouwkje de Beer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
H-224 Weeshuisstraat 0 Susanna Everts Harlingen 67 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Cristiena Dijkstra Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-62
E-100 Op de Vijver Hondenstraat 14 Anna Kruif Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-14
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Rinke B Oorthuis Harlingen molenaar 41 j man weduwnaar protestant 1-72
C-183 Noorderhaven Noorderhaven 18 Elisabeth Overzee Harlingen 67 j vrouw gehuwd protestant 1-109
C-093 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 22 Beatrix Spaanderman Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-95
C-122 Katrug Sint Jacobstraat 10 Trijntie Fienje (of Vinje) [Fopje] Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-99
B-158 Karremanstraat Anjelierstraat 33 Mink Rodenburg Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-71
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Aurelia Hendrika Blok Harlingen 31 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
G-265 Fabrieksstraat 36 Jan Baantjer Harlingen kuipersknegt 40 j man gehuwd protestant 2-139
G-326 Weverstraat 0 Anna S Steenstra Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 2-148
H-169 Grote Werf 4 Geertruida Groen Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
E-083 Zuiderhaven Zuiderhaven 25 Rein Zwaal Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-10
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Jan H Kuiper Harlingen zeepziedersknegt 53 j man gehuwd protestant 1-56
E-241 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 9 Uilke de Vrij Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-40
C-146 Noorderhaven Noorderhaven 88 Dieuwke Gebel Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-102
H-065 Rozengracht 16 Antie de Haas Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-161
G-110 Vianen 4 David de Vries IJlst 17 j man ongehuwd protestant 2-112
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Henrietta Hoppesteyn s Gravenhage 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Jetske Pereboom Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-127
B-065 Wortelstraat 6 Jan D van Loon Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-57
F-167 Schritzen Heiligeweg 19 Hendrik van Beemen Harlingen schoenmaker 48 j man gehuwd protestant 2-74
H-178 Zuiderhaven 24 Pieter Laarsen Walgreen in Sweeden koopman 63 j man gehuwd protestant 2-179
B-135 Karremanstraat Karremanstraat 15 Eliza Modders Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-67
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13 Yemkje Rinkema Almenum 20 j vrouw gehuwd protestant 2-132
C-085 Noordijs Noordijs 2 Jan de Jong Groningen 20 j man ongehuwd protestant 1-94
C-089 Bij de Grote Sluis Schoolsteeg 1 Bernardus Goldewijk Harlingen 23 j man gehuwd protestant 1-95
F-247 Vijverstraat Vijverstraat 16 Jetje van der Werf Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-94
D-094 Nieuwstraat Nieuwstraat 32 Betje de Moed Sneek 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-131
D-011 Noordijs Pakhuissteeg 6 Maria Petronella Visser Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-116
F-130 Schritzen Schritsen 15 Sjoerd J Terpstra Vrouwenbuurt 17 j man ongehuwd protestant 2-66
C-028 Voorstraat Voorstraat 1 Rinke Boomsma Harlingen koekbrander en koekverkoper 30 j man ongehuwd protestant 1-79
G-075 Both Apothekerstraat 8 Bartele Visser Exmorra 14 j man ongehuwd protestant 2-106
H-115 Waschbleek Wasbleek 46 Klaas Pannebakker Harlingen geen 45 j man gehuwd protestant 2-169
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Fritz Willem van Oppen Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-153
F-229 Laanen Lanen 8 Sjierk L Wijnalda Harlingen huistimmerman 38 j man gehuwd protestant 2-90
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Louisa Zeylmaker Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
F-037 Brouwersgragt Schritsen 58 Johanna Nijkamp Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-48
C-047 Voorstraat Voorstraat 35 Idske van der Ploeg Workum 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-84
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Janna de Bruin Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-46
H-224 Weeshuisstraat 1 Trijntie Wobma Harlingen 31 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Hiltie Schuitema Dokkum naaister 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-75
H-009 Hofstraat Hofstraat 14 Grietje Schipper Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-152
F-204 Laanen Lanen 54 Hendrik Posthuma Harlingen blauwverver 26 j man ongehuwd protestant 2-82
A-049 Noorderhaven Noorderhaven 89 Pieter Metzelaar Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-12
G-170 Typelstegen Romastraat 37 Zweris Koersen Helder 32 j man gehuwd protestant 2-121
F-039 Brouwersgragt Schritsen 58 Gosse de Vries Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-48
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Cornelia Reinders Leek 30 j vrouw gehuwd protestant 1-33
A-108 Zoutsloot Droogstraat 45 Hendrik E Drijfhout Harlingen 35 j man gehuwd protestant 1-19
H-224 Weeshuisstraat 0 Jan Smal Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-184
F-114 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 11 Djieuwke Hemminga Koudum 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-63
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 70 Stijntje Kuipers Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-62
B-036 Hoogstraat Hoogstraat 5 Sjoerd S Wijma Harlingen notaris 57 j man gehuwd protestant 1-52
E-131 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 17 Wopke van der Woude Harlingen koopman 24 j man gehuwd protestant 2-21
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 10 Geertje H Baron Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 1-72
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Jarigje Donker Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-109
E-188 Laanen Sint Odolphisteeg 15 Ruurd Leenstra Sneek slakkebakker 42 j man gehuwd protestant 2-30
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Hendrik Heins Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-35
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Josina Wilhelma. Braams Amsterdam 29 j vrouw gehuwd protestant 1-151
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Sjoeke van der Meulen Koudum 40 j vrouw gehuwd protestant 2-118
H-238 Havenplein 14 Pieter Dijkstra Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-188
F-103 Ossemarkt Zuiderhaven 33 Neeltie Vader Winkel 21 j vrouw gehuwd protestant 2-60
D-042 Geweezen Franeker Poort Hoogstraat 49 Ruurdtje Gaastra Workum 45 j vrouw gehuwd protestant 1-121
E-231 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 14 Jantie van Hoften Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-38
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Trijntie G Rikkers Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-101
B-010 Scheerstraat Scheerstraat 3 Elisabeth Damen Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-46
G-108 Vianen 10 Harm Dreunhuizen Leeuwarden werkman 38 j man gehuwd protestant 2-111
E-028 Voorstraat Voorstraat 48 Johannes Hartman Harlingen 37 j man ongehuwd protestant 1-148
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 14 Yetje Zoete Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
C-188 Noorderhaven Zeepaardsteeg 1 Jan Postma Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-111
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Jochem Elzinga Arum 14 j man ongehuwd protestant 2-102
H-169 Zuiderhaven 36a Jetske Alta Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Aafke de Wit Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-129
C-081 Noordijs Noordijs 12 Teetsche Reidsma Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-93
H-165 Schoolstraat 6 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Elisabeth Bakker Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-142
C-019 Breedeplaats Grote Bredeplaats 19 Hendrik Sluik Terschelling beurtschipper 42 j man gehuwd protestant 1-78
A-160 Zoutsloot Zoutsloot 61 Anna Modders Loenen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-29
G-022 Turfhaven Heiligeweg 70 Elyzabeth Bakker Harlingen geen 70 j vrouw weduwe protestant 2-96
H-190 Zuidersteeg 3 Roelof Eb. Proséé Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-181
E-195 Laanen Lanen 63 Sybrigje Trompetter Anjum 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-32
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Eelkje Dirks Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-130
C-192 Noorderhaven Prinsenstraat 1 Aaltie van der Hout Grouw winkeliersche 58 j vrouw weduwe protestant 1-111
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1 Klaske Bakker Hindelopen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-102
H-102 Waschbleek Wasbleek 72 Janke Hendks. Bats Harlingen 44 j vrouw weduwe protestant 2-167
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Fritz Willem van Oppen Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-153
A-123 Zoutsloot Zoutsloot 22 Antie Bakema Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-22
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Klaas Visser Dokkum 11 j man ongehuwd protestant 2-108
G-259 Kerkpoortstraat 45 Hiltie Dijkstra Engelum 29 j vrouw gehuwd protestant 2-137
F-227 Laanen Lanen 16 Maria Stuut Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-89
A-025 Noorderhaven Noorderhaven 43 Freerk Fontein Harlingen 27 j man ongehuwd protestant 1-7
H-048 Rapenburg 18 Jan J Jansen Bolsward 2 j man ongehuwd protestant 2-160
F-082 Schritzen Schritsen 16 Jacob S de Groot Harlingen kruyer 48 j man gehuwd protestant 2-55
C-051 Voorstraat Voorstraat 45 Sjoerd R Steensma Harlingen goud en zilversmid 26 j man gehuwd protestant 1-85
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Hendrikus Eerdmans Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-45
H-224 Weeshuisstraat 3 Yefke Jilles Veenwouden 84 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-170 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 20 Antje Zomer Parrega* 71 j vrouw weduwe protestant 2-74
H-007 Hofstraat Hofstraat 26 Aaltie Clebëe Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-152
F-198 Laanen Lanen 66 Henderikus Pors Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-81
A-053 Noorderhaven Noorderhaven 97 Rijkje van Schouwenburg Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
E-220 Wortelhaven Simon Stijlstraat 1 Akke Molenaar Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 2-36
B-137 Achterstraat 31 Feikje Hendriks Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-68
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Elisabeth Monsma Harlingen* 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-89
B-074 Droogstraat 79 Jetske Steinfort Arum 28 j vrouw gehuwd protestant 1-58
H-224 Weeshuisstraat 0 Harmanus Timmer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-186
F-121 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 25 Albert Kuipers Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-64
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Djieuwke Monsma Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-60
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Trijntie Spleet Ameland 64 j vrouw weduwe protestant 1-53
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Hendrik Haagsma Lemmer zeylmakersknegt 65 j man gehuwd protestant 2-18
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Grietje IJ de Vries Beetgum 35 j vrouw gehuwd protestant 1-122
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johan P Theodoor Bernelot* Moens Kralingen 5 j man ongehuwd protestant 2-156
E-178 Sint Odolphisteeg 14 Folkertina Oosterbaan Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-28
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Henricus Addens Harlingen turfdrager 39 j man gehuwd protestant 1-34
E-037 Voorstraat Voorstraat 30 Roelofke Faber Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-150
D-027 Noordijs Franekereind 5 Antje Zwanenburg Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-119
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Antie Wijngaarden Harlingen 74 j vrouw weduwe protestant 1-124
H-232 Havenplein 26 Lolke Wessels IJlstra Harlingen winkelier 51 j man gehuwd protestant 2-187
F-006 Zuiderhaven Zuiderhaven 53 Egberdina Kluiver Oosterzee 37 j vrouw gehuwd protestant 2-42
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Eelke Eelkema Arum heerenknegt 26 j man weduwnaar protestant 1-50
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Benedictus Kool Dokkum 16 j man ongehuwd protestant 2-91
C-129 Noorderhaven Noorderhaven 112 Rinske van Dokkum Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-101
D-009 Scheerstraat Scheerstraat 2 Johanna Sinnema Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-115
A-229 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Douwe Tichelaar Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-41
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Henderika Glinstra Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-147
A-131 Achterstraat Zeilmakersstraat 9 Truike A Visser Herenveen 48 j vrouw weduwe protestant 1-24
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina van der Veer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-178
B-109 Karremanstraat Karremanstraat 21 Grietje Nauta Achlum 78 j vrouw gehuwd protestant 1-65
G-203 Grote Kerkstraat Lammert Warndersteeg 20 Alida Koestra Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-128
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 47 Aafke Schuitmaker Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-140
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 25 Lambertus Wijngaarden Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-134
H-165 Schoolstraat 14 Anna Gorter Sneek 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
E-092 Vijverstraat Vijverstraat 0 Trijntie Hanses Frens Wirdum 53 j vrouw gehuwd protestant 2-13
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Tjeerd Piebenga Harlingen 34 j man gehuwd protestant 1-16
E-001 Voorstraat Voorstraat 94 Hendrika Jonker Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-141
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Frans A Posthuma Harlingen 67 j man weduwnaar protestant 1-79
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 75 Antie Hoedemaker Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Sytze Hettinga Harlingen 67 j man weduwnaar protestant 2-122
E-204 Laanen Lanen 75 Johannes van der Heide Damwoude 18 j man ongehuwd protestant 2-33
C-007 Bij de Havensbrug Prinsenstraat 10 Willem P Nauta Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-75
F-143 Schritzen Schritsen 41 Wopke Stuur Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 2-69
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Rintie D Bakker Harlingen zeeman 27 j man gehuwd protestant 2-104
H-094 Waschbleek Wasbleek 88 Kornelia Hopman Amersfoort turftonster 31 j vrouw weduwe protestant 2-166
A-108 Zoutsloot Zoutsloot 36 Aafke G Rietveld Sneek 34 j vrouw gehuwd protestant 1-19
G-094 Hofstraat Hofstraat 23 Akke Wit Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 2-109
G-278 Kerkpoortstraat 53a Yege de Boer Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-141
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Pieter van Dam de Vlies Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-8
F-077 Schritzen Schritsen 28 Hendrik Duman Harlingen s rijks kommies 65 j man gehuwd protestant 2-54
C-055 Voorstraat Voorstraat 53 Johannes Miedema Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-86
H-224 Weeshuisstraat 3 Everdine Lunesse Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
G-187 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 32 Pietje Meyer Harlingen naaister 48 j vrouw gehuwd protestant 2-126
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Tjepke van der Meer Arum werkman 42 j man gehuwd protestant 2-6
G-324 Klaverbladstraat 27 Jan Scheffer Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-148
F-195 Laanen Lanen 72 Sjouwkie Klok Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-80
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Bregtje Tuinhout Minnertscha 57 j vrouw weduwe protestant 1-14
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Doetje van der Heide Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-45
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Yep Tichelaar Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-31
C-073 Voorstraat Voorstraat 89 Feikje Roodhart Almenum 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-91
E-164 Laanen Duizenddeurensteeg 2 Naatje van der Meer Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-26
H-224 Weeshuisstraat 0 Ybeltie Appel Harlingen 35 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Sjouwkje de Vries Harlingen 54 j vrouw weduwe protestant 2-59
B-055 Hoogstraat Zoutsloot 104 Grietje Kuiper Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-56
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Pieter Miedema Tzum 13 j man ongehuwd protestant 1-54
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Anna Jacoba Nieubuur Harlingen 32 j vrouw ongehuwd protestant 2-17
C-163 Noorderhaven Noorderhaven 46 Auke Arie de Boer Dokkum 18 j man ongehuwd protestant 1-105
H-025 Rozegragt Rozengracht 9 Ebele Drijfhout Harlingen 9 m vrouw ongehuwd protestant 2-156
H-169 Smidstraat 1 Rebekka Alta Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
A-241 Aan de Stadswal Bargebuurt 7 Jan Leyenaar Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-42
D-030 Noordijs Franekereind 11 Hendrik J Wouda Stiens kooltjer en winkelier 37 j man gehuwd protestant 1-119
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Hylke Holsteyn Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-74
F-012 Zuiderhaven Zuiderhaven 65 Johanna Verschuur Franeker 73 j vrouw gehuwd protestant 2-44
B-017 Hoogstraat Hoogstraat 26a Rinske Stooker Franeker 50 j vrouw gehuwd protestant 1-47
H-138 Nieuweburen 25 Symon Meyer Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-172
D-010 Noordijs Noordijs 3 Andries van Phalen Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-116
D-002 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 10 Aaltie Wijngaarden Harlingen melktappersche 61 j man gehuwd protestant 1-114
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Cornelis [Kornelis] Lijflander Harlingen* 16 j man ongehuwd protestant 2-15
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Gerryt Nieuwenhuis Bolsward 28 j man ongehuwd protestant 1-35
E-023 Voorstraat Voorstraat 56 Louisa Alberts Harlingen 42 j vrouw ongehuwd protestant 1-146
A-134 Achterstraat Zoutsloot 9 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Johanna Koestra [Coestra] Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-100
H-164 Zuiderhaven 38 Henke Rodenhuis Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
E-157 Laanen Lanen 15 Anna Maria Geis Harlingen 56 j vrouw gehuwd protestant 2-25
D-140 Nieuwstraat 4 Jan Wiersma Midlum 6 j man ongehuwd protestant 1-137
F-123 Schritzen Schritsen 1 Wopke Kleinvogel Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-65
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 2 Korneliske Blauw Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 1-43
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 6 Willem Holmans Harlingen gruttersknegt 20 j man ongehuwd protestant 2-119
H-081 Wasbleek 19 Hendrikje Souverein Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-163
E-061 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 8 Anneus Harmens Harlingen zeehandelaar 34 j man gehuwd protestant 2-5
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Jan B Bos Leeuwarden keetknegt 34 j man gehuwd protestant 1-124
B-090 Zoutsloot Herenwaltje 3 Poppe Oorthuis Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-60
H-185 Zuiderstraat 8 Thomas R Bijlsma Blokzijl 2 j man ongehuwd protestant 2-180
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Dirk Faber Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-4
F-067 Schritzen Raamstraat 6 Johannes Ringers Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-52
F-148 Schritzen Schritsen 51 Anna Y Bakker Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-70
C-036 Voorstraat Voorstraat 15 Joukje Lanting Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-82
H-084 Wasbleekstraat 6 Jan Burghout Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-164
G-196 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Guikje Klaases Harlingen 67 j vrouw gehuwd protestant 2-127
B-107 Zoutsloot Zoutsloot 52 Anthony Wassenaar Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-64
G-298 Hofstraat Hofstraat 45 Trijntje Jans Faber Harlingen 61 j vrouw weduwe protestant 2-144
H-037 Kerkpoortstraat 61 Gerryt de Jong Dragten zeevarende 47 j man weduwnaar protestant 2-158
F-214 Laanen Lanen 34 Zytse Posthuma Terhorne 11 j man ongehuwd protestant 2-85
A-036 Noorderhaven Noorderhaven 63 Jenkjen Popta Franeker 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-9
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Frans Rouwing Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-79
F-071 Schritzen Schritsen 38 Aaltie van Slooten Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-53
C-060 Voorstraat Voorstraat 63 Coenraad Oswald Harlingen koperslager 52 j man gehuwd protestant 1-87
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Ruurd J van der Veer Harlingen schipper en winkelier 29 j man gehuwd protestant 1-5
H-224 Weeshuisstraat 0 Hendrik Velthuis Harlingen 49 j man weduwnaar protestant 2-184
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Vogeltie Hollander Makkum geen 58 j vrouw weduwe protestant 2-125
E-073 Vijverstraat Hondenstraat 8 Klaas S de Vries Harlingen zeeman 14 j man ongehuwd protestant 2-7
E-123 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 1 Feye Hilarius Harlingen koperslager 41 j man gehuwd protestant 2-19
F-185 Wortelhaven Lanen 82 Martinus van Slooten Harlingen winkelier 33 j man gehuwd protestant 2-78
C-191 Noorderhaven Noorderhaven 4 Jan Dijk Dokkum zeekaptein 47 j man gehuwd protestant 1-111
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Nanning P Pronk Krimpen aan de Lek scheepstimmerknegt 25 j man ongehuwd protestant 1-96
C-117 Katrug Sint Jacobstraat 21 Cornelis B Zoete Harlingen trekveerschipper 52 j man gehuwd protestant 1-98
B-167 Anjelierstraat 11 Pieter J de Vries Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-73
C-078 Voorstraat Voorstraat 97 Neeltie Hoekstra Texel modemaakster 24 j vrouw gehuwd protestant 1-93
H-223 Westerkerklaan 0 Adam Coenradus Helbach Nijmegen kapitein plaats majoor 77 j man weduwnaar protestant 2-184
F-092 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 18 Elisabeth de Jode Woldrichem geen 47 j vrouw weduwe protestant 2-57
E-078 Zuiderhaven Zuiderhaven 17 Bouwe M Schaafsma Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-8
B-051 Hoogstraat Hoogstraat 33 Grietje Matthijssen Harlingen 50 j vrouw ongehuwd protestant 1-55
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Allert [Aldert] Lijflander Harlingen* 18 j man ongehuwd protestant 2-15
G-274 Molenpad 6 Johannes van Zeyst Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-141
C-157 Noorderhaven Noorderhaven 60 Semkje Brouwer Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-104
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Gerben Bosma Noordwolde molenaarsknegt 34 j man gehuwd protestant 2-151
A-246 Aan de Stadswal Bargebuurt 2 Jantie Woudenberg Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Willem Hk. Hoppesteyn Rotterdam ontvanger der in- en uitgaande rechten & accijn 55 j man gehuwd protestant 1-148
B-093 Zoutsloot Wortelstraat 1 Jantie Thijssen Harlingen 61 j vrouw weduwe protestant 1-61
F-160 Heiligeweg Heiligeweg 5 Geertje Park Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-72
F-022 Zuiderhaven Zuiderhaven 79 Anna van Hulst Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-45
D-049 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 38 Wijnant van Smeeden Harlingen 3 m man ongehuwd protestant 1-122
G-224 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 3 Janke van der Zee Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-131
D-016 Noordijs Noordijs 13 Maria Agnata van* Enschut Franeker 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-117
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Hendrikje Alkema Ferwoude 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-134
F-236 Ossemark Vijversteeg 8 Tjeerd de Bree Terschelling 6 j man ongehuwd protestant 2-92
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Lolke S Zwaal Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-20
E-016 Voorstraat Voorstraat 66 Tjietske de Ruiter Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-145
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 33 Johanna Kleinvogel Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-26
G-034 Turfhaven Heiligeweg 48 Jantie de Vries Deinum 63 j vrouw gehuwd protestant 2-98
H-169 Zuiderhaven 0 Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Hendrik Gorter Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-18
E-171 Laanen Lanen 35 Wimkpie Stedehouder Franeker 35 j vrouw gehuwd protestant 2-27
D-098 Nieuwstraat Nieuwstraat 22 Enelike de Wilde Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-132
D-128 Oyevaarsteeg Oosterkeetstraat 3 Aaltie de Gorter Vlieland 49 j vrouw gehuwd protestant 1-135
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 8 Aaltie J van Dokkum Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
G-077 Both Apothekerstraat 5 Gilles [Philis] Smal Harlingen werkman 22 j man ongehuwd protestant 2-107
H-128 Waschbleek Wasbleek 20 Grietje Gerr. van der Linde Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 2-170
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Frans Muller Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-4
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Andele de Vries Harlingen pakhuisknegt 45 j man gehuwd protestant 1-125
B-096 Zoutsloot Herenwaltje 4 Sybrand Schuil Sneek zeeman 51 j man weduwnaar protestant 1-61
H-182 Zuiderstraat 14 Paulus Vogel Harlingen zeilmakersknegt 41 j man gehuwd protestant 2-179
G-233 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 7 Sytse de Wit Harlingen geen 51 j man gehuwd protestant 2-133
F-229 Laanen Lanen 6 Houwkje Tadema Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-90
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 Gerryt Zuiderhout Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-5
G-284 Rapenburg 11 Jacoba Boonstra Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-142
F-150 Schritzen Schritsen 55 Elisabeth Blok Harlingen 55 j vrouw ongehuwd protestant 2-71
C-041 Voorstraat Voorstraat 23 Trijntie van der Veen Harlingen 45 j vrouw ongehuwd protestant 1-84
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Sigmond Henk. Hofmeester Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-47
H-224 Weeshuisstraat 1 Gerrit Ybema Almenum 18 j man ongehuwd protestant 2-184
F-179 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 2 Coenraad van Hoften Harlingen blikslager 38 j man gehuwd protestant 2-76
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Durkje Faber Almenum 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-154
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Sara Maria van IJzendijk Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
G-127 Romastraat Romastraat 25 Herre de Vries Hindelopen geen 35 j man gehuwd protestant 2-114
F-052 Schritzen Schritsen 52 Sjoerd Schaafsma Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-50
A-180 Leemedijk Achterstraat 7 Antie Touwslager Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Fetze van der Stel Sneek 66 j man weduwnaar protestant 1-88
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Janke van Loon Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 1-17
H-224 Weeshuisstraat 0 Sietske H de Groot Harlingen 46 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Gerben Dijkstra Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-62
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Jan Anema Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-63
E-100 Op de Vijver Hondenstraat 14 Hendrik van der Zee Hindelopen zeeman 28 j man gehuwd protestant 2-14
C-184 Noorderhaven Noorderhaven 16 Johanna van Hettinga Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-110
C-093 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 22 Aukje Rimkema Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-95
C-123 Katrug Sint Jacobstraat 10 Anna Cristina van Eken Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-99
B-158 Karremanstraat Anjelierstraat 33 Albert Rodenburg Joure 47 j man gehuwd protestant 1-71
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Klaas Blok Harlingen secretaris der stad 68 j man gehuwd protestant 1-152
G-266 Fabrieksstraat 34 Jelle D Tadema Harlingen werkman 55 j man gehuwd protestant 2-139
G-326 Weverstraat 6 Elisabeth Trompetter Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-148
H-169 Grote Werf 4 Itske Alta Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
E-083 Zuiderhaven Zuiderhaven 25 Willem Zwaal Harlingen huistimmerman 38 j man gehuwd protestant 2-10
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Grietje Kuiper Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-56
E-240 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 7 Doetje Wijga Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-40
C-148 Noorderhaven Noorderhaven 82 Maria Wiarda Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-102
H-065 Rozengracht 16 Cristoffel de Haas Harlingen leerloyer 57 j man gehuwd protestant 2-161
G-111 Vianen 2 Luitske Postma Sexbierum 28 j vrouw gehuwd protestant 2-112
A-246 Aan de Stadswal Bargebuurt 6 Baukje van Dam Leeuwarden 44 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Cornelia Hoppesteyn s Gravenhage 28 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Dubbeld Pereboom Cuinre 16 j man ongehuwd protestant 1-127
B-060 Wortelstraat Wortelstraat 6 Antje Brouwer Harlingen 60 j vrouw weduwe protestant 1-56
F-167 Schritzen Heiligeweg 19 Grietje de Vries Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-74
H-178 Zuiderhaven 24 Otto Walgreen Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-179
B-135 Karremanstraat Karremanstraat 15 Wijnand Modders Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-67
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13 Anna Mosjepluk Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-132
D-024 Noorderhaven Noordijs 27 Sijke Rikkers Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-118
E-160 Laanen Schoolplein 7 Siebo Dekker Harlingen zeeman 34 j man gehuwd protestant 2-25
F-247 Vijverstraat Vijverstraat 16 Hendrik van der Werf Harlingen kleermaker 20 j man ongehuwd protestant 2-93
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Hendrik Zonsveld Amsterdam schippersknegt 52 j man gehuwd protestant 1-27
E-010 Voorstraat Voorstraat 78 Jan Jans van Glinstra Vlieland schipper 50 j man gehuwd protestant 1-143
C-014 Breedeplaats Grote Bredeplaats 9 Maike Jans van* Slooten [Teves] Harlingen 41 j vrouw weduwe protestant 1-76
A-153 Zoutsloot Zoutsloot 47 Alida van der Ley Nieuwe Diep 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-27
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Elizabeth Hannema Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 2-97
H-016 Hofstraat Zuiderplein 1 Antie Jolles Harlingen 72 j vrouw weduwe protestant 2-154
G-291 Kerkpad 7 Ynse Pieksma Almenum 5 j man ongehuwd protestant 2-143
E-188 Laanen Lanen 41 Catryna Leenstra Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-30
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Geeske de Vries Joure 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 12 Andries J Koopmans Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-61
G-243 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 17 Trijntie Symons Zwart Hindelopen hoveniersche 65 j vrouw weduwe protestant 2-134
F-229 Laanen Lanen 8 Berber de Vries Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 2-90
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Douwe J Zeylmaker Harlingen zeylmaker 37 j man gehuwd protestant 1-6
F-037 Brouwersgragt Schritsen 58 Cornelis Nijkamp Leeuwarden huistimmerman 27 j man gehuwd protestant 2-48
C-046 Voorstraat Voorstraat 33 Tjietske Dijkstra Harlingen 36 j vrouw ongehuwd protestant 1-84
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Jacob de Bruin Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-46
H-224 Weeshuisstraat 1 Geertje Brouwer Harlingen 41 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Jetske Zwering Koudum 20 j vrouw gehuwd protestant 2-75
H-010 Hofstraat Hofstraat 12 Jana Leyenaar Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-153
G-307 Kerkpoortstraat 4 Ale van der Boom Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-146
F-205 Laanen Lanen 52 Pietje Dinhart Witmarsum geen 55 j vrouw weduwe protestant 2-83
A-048 Noorderhaven Noorderhaven 87 Neeltie Hofhuis Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 1-11
F-039 Brouwersgragt Schritsen 58 Klaas de Vries Almenum metzelaar 33 j man gehuwd protestant 2-48
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Akke Jouwstra Harlingen 1 w vrouw ongehuwd protestant 1-33
A-086 Droogstraat Droogstraat 33 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
H-224 Weeshuisstraat 0 Theodorus Petzelaar Essen aan de Rohr 71 j man weduwnaar protestant 2-184
F-114 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 11 Foppe Hemminga Koudum 15 j man ongehuwd protestant 2-63
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 70 Klaas Kuipers Harlingen touwslagersknegt 38 j man gehuwd protestant 1-62
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Evert Tuinhout Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-52
E-130 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 15 Hendrik Godthelp Harlingen vleeshouwer 41 j man gehuwd protestant 2-21
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 8 Yenskje Huitema Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Jarig Donker Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-109
H-029 Rozengracht 0 Geertjie van Smeden [Smeeden] Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-157
E-187 Sint Odolphisteeg 13 Antie Martens Harlingen 75 j vrouw weduwe protestant 2-30
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Hendrik Wijga Harlingen schoenmakerskneht 24 j man ongehuwd protestant 1-35
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Eelkje Otto Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-151
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Eelkje de Vries Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-120
H-238 Havenplein 12 Jetske Dijkstra Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-188
D-041 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 47 Rients van der Meulen Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-120
E-231 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 14 Marten van Hoften Harlingen winkelier 40 j man gehuwd protestant 2-38
G-251 Moriaanstraat 3 Fennigje Draayer Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-136
C-142 Noorderhaven Noorderhaven 96 Lolle van Assen Workum 5 j man ongehuwd protestant 1-102
B-010 Scheerstraat Scheerstraat 3 Trijntie Draayer Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 1-46
G-109 Vianen 8 Sietske de Boer Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-112
E-028 Voorstraat Voorstraat 48 Sytske Keil Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 14 Ingena Hannema Harlingen zoutziederij 51 j vrouw weduwe protestant 2-96
C-188 Noorderhaven Zeepaardsteeg 1 Elisabeth Pollema Harlingen 36 j vrouw weduwe protestant 1-111
H-169 Zuiderhaven 36a Geertruida Groen Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Rients de Wit Almenum tapper 30 j man gehuwd protestant 2-129
C-081 Noordijs Noordijs 10 Grietje Beva Harlingen 64 j vrouw weduwe protestant 1-93
H-165 Schoolstraat 4 Anna Gorter Sneek 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
E-007 Voorstraat Voorstraat 84 Pieter de Vries Franeker 1 j man ongehuwd protestant 1-143
C-018 Breedeplaats Grote Bredeplaats 17 Willem Schenkius Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-77
G-022 Turfhaven Heiligeweg 70 Antie Blom Kimswerd 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
H-190 Zuidersteeg 3 Ebele Roelofs Proséé Bergum schipper* 38 j man gehuwd protestant 2-181
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Reindert de Boer Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-123
E-195 Laanen Lanen 63 Willemina Meyer Harlingen winkeliersche 43 j vrouw weduwe protestant 2-32
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Eelkje Dirks Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-130
E-143 Laanen 't Poortje 11 Itske Feenstra Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-23
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1 Hendrik de Ruiter Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-102
H-104 Waschbleek Wasbleek 68 Hiltie de Vries Workum 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-167
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Geeske de Vries Joure 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
A-123 Zoutsloot Zoutsloot 22 Pieter Bakema Amsterdam zeekaptein 33 j man gehuwd protestant 1-22
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Anna Oelsen Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-108
F-227 Laanen Lanen 16 Zwaantje Poort Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-89
A-024 Noorderhaven Noorderhaven 41 Geertje E Bouwknegt Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 1-7
H-048 Rapenburg 18 Durk Wiebrens Jansen Bolsward kuipersknegt 34 j man gehuwd protestant 2-160
F-083 Schritzen Schritsen 14 Dirk R Bakker Harlingen korendrager 54 j man weduwnaar protestant 2-56
C-050 Voorstraat Voorstraat 43 Gepke Bakker Sneek 29 j vrouw gehuwd protestant 1-85
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Wopkje Hilwerda Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-45
F-170 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 20 Anna [van der] Slaphak [Burgh] Harlingen* 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-74
F-198 Laanen Lanen 66 Hermanus Plutschouw Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-81
A-053 Noorderhaven Noorderhaven 97 Harmanus van Schouwenburg Harlingen zeehandelaar 38 j man gehuwd protestant 1-13
B-137 Achterstraat 31 Auke J Jansen Beetgum 28 j man gehuwd protestant 1-68
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Pieter Monsma Harlingen smidsknegt 34 j man gehuwd protestant 1-89
B-073 Droogstraat 75 Marten van der Wal Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 1-58
H-224 Weeshuisstraat 0 Tetje Bakker Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-120 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 23 Maria Bonnes Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-64
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Jeltie de Vries Pingjum 44 j vrouw gehuwd protestant 1-60
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Ymke Kamminga Harlingen commandeur der turftanders en dragers 62 j man gehuwd protestant 1-53
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Grietje D Alta Makkum 62 j vrouw gehuwd protestant 2-18
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Antie Radersma Weidum 29 j vrouw gehuwd protestant 1-122
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Geeske Blok Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-106
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johanna van der Lith Buren 31 j vrouw gehuwd protestant 2-156
E-178 Sint Odolphisteeg 14 Rinske P Postma Harlingen 64 j vrouw weduwe protestant 2-28
A-189 Karremanstraat Anjelierstraat 16 Bauke Vlas Bolsward 3 j man ongehuwd protestant 1-34
E-037 Voorstraat Voorstraat 30 Grietje van der Velde Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-150
D-026 Noorderhaven Franekereind 3 Gauke Hingst Harlingen geen 63 j man weduwnaar protestant 1-118
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Cornelis Bos Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-124
H-233 Havenplein 24 Jacob Regoor Schiedam werkman 63 j man gehuwd protestant 2-188
F-006 Zuiderhaven Zuiderhaven 53 Stijntie van der Werff Harlingen* 25 j* vrouw gehuwd protestant 2-42
H-145 Nieuweburen 11 Arend van der Sluis Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-173
C-129 Noorderhaven Noorderhaven 112 Ruurd van Dokkum Harlingen 45 j man gehuwd protestant 1-101
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Douwe J de Vries Franeker venter 39 j man gehuwd protestant 1-47
G-106 Vianen 20 Pieter de Wilde Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-111
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Jentie Glinstra Makkum schipper 46 j man gehuwd protestant 1-147
G-001 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 40 Pieter Cool Amsterdam doopsgez. predikant 32 j man gehuwd protestant 2-95
A-130 Achterstraat Zeilmakersstraat 7 Adrianus Smidt Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-24
H-169 Zuiderhaven 36a Bieuwkje Alta Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
B-109 Karremanstraat Karremanstraat 21 Jetske Hoffius Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-65
G-204 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 18 Trijntie Geelhof Harlingen naaister 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-128
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 45 Jetske Beidschat Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-140
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 23 Rigtje Wijngaarden Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-134
H-165 Schoolstraat 14 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Watze E Nauta Harlingen 11 j man gehuwd protestant 2-12
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Jetske Jeltes Harlingen 70 j vrouw weduwe protestant 1-16
E-001 Voorstraat Voorstraat 94 Lambert Jonker Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-141
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Gatske van Straten Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-79
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 75 Sjoerdtie Wijnalda Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-66
E-088 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Hendrikje Touwslager Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-11
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Teetske van der Lek Rottevalle 75 j vrouw weduwe protestant 2-122
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Gerard Agathe Masjée Harlingen 2,5 j man ongehuwd protestant 1-113
F-142 Schritzen Schritsen 39 Elsje Weidema Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-69
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Rigtje Broers Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-80
H-095 Waschbleek Wasbleek 86 Dirk Kramer Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-166
A-108 Zoutsloot Zoutsloot 34 Aafke G Rietveld Sneek 34 j vrouw gehuwd protestant 1-19
G-094 Hofstraat Hofstraat 23 Akke Wit Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 2-109
G-278 Kerkpoortstraat 53a Sijke Yemes de Groot Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 2-141
A-029 Noorderhaven Noorderhaven 51 Grietje Bakker Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-8
F-078 Schritzen Schritsen 26 Georgine Lindegaard Drontheim 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-55
C-055 Voorstraat Voorstraat 53 Simon Miedema Harlingen koopman in ijzerwaren 31 j man gehuwd protestant 1-86
H-224 Weeshuisstraat 3 Wytze Reitsma Exmorra 17 j man ongehuwd protestant 2-186
G-187 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 32 Meile van der Molen Harlingen schoenmakersknegt 56 j man gehuwd protestant 2-126
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Wytse Berduin Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-6
G-324 Klaverbladstraat 27 Lodewijk Scheffer Grouw tuinmansknegt 33 j man gehuwd protestant 2-148
F-196 Laanen Lanen 70 Wouter Burgerhof Nijmegen 78 j man weduwnaar protestant 2-80
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Geertje Buikhuizen Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-14
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Jetske J Postema Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-45
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Gerben H Tichelaar Harlingen arbeyder 42 j man gehuwd protestant 1-31
C-073 Voorstraat Voorstraat 89 Hilbrand Zwanenburg Harlingen goud en zilversmid 27 j man gehuwd protestant 1-91
A-064 Droogstraat Droogstraat 14 Yetje L IJlstra Harlingen winkeliersche 70 j vrouw weduwe protestant 1-15
H-224 Weeshuisstraat 0 Johanna Hettes Pietersbierum 69 j vrouw weduwe protestant 2-185
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Ruurd van Dokkum Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-59
B-055 Hoogstraat Zoutsloot 104 Sijke Kuiper Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-56
B-045 Hoogstraat Hoogstraat 23 Taetske Ruurds Harlingen 80 j vrouw weduwe protestant 1-54
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Jantie H Bloem Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-17
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Geertruid van Hagen Elberfeld 61 j vrouw ongehuwd protestant 1-105
H-025 Rozegragt Rozengracht 9 Oeds H Drijfhout Harlingen balkvlotter 27 j man gehuwd protestant 2-156
H-169 Smidstraat 1 Janke Lamminga Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-178
A-241 Aan de Stadswal Bargebuurt 7 Albertus Leyenaar Harlingen pottebakker 33 j man gehuwd protestant 1-42
D-029 Noordijs Franekereind 9 Grietje Eerdmans Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-119
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Minke van der Woude Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-74
F-011 Zuiderhaven Zuiderhaven 63 Karel Graafland Paramaribo 19 j man ongehuwd protestant 2-43
B-018 Hoogstraat Hoogstraat 24 Hielkje Clamstra Harlingen 53 j vrouw weduwe protestant 1-47
F-225 Laanen Kroonsteeg 3 Daniel van der Ploeg Helder 3 j man ongehuwd protestant 2-88
H-138 Nieuweburen 25 Hiltie Zein Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-172
D-010 Noordijs Noordijs 3 Jiekke W Faber Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-115
D-004 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 8 Jacob Blanksma Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-114
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Trijntie H [de] Okkes [Vries] Hindelopen 47 j vrouw weduwe protestant 2-15
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Caatje Kiel Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-35
E-023 Voorstraat Voorstraat 56 Dina Herdingh Leiden 51 j vrouw weduwe protestant 1-146
G-152 Typelstegen Gardenierstraat 15 Jeltie B van Gelder Harlingen 71 j vrouw weduwe protestant 2-118
A-134 Achterstraat Zoutsloot 7 Tjietske Wiersma Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-25
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Jacobje Meyer Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 2-100
H-171 Zuiderhaven 36 Harmke Hofhuis N. Pekel A 33 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
E-156 Laanen Lanen 13 Hylke Tuininga Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-25
D-140 Nieuwstraat 4 Tjietse Wiersma Wijnaldum vleeschhouwer 36 j man gehuwd protestant 1-137
D-138 Ooievaarstraat 9 Jantie Vork Terschelling 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-137
F-123 Schritzen Schritsen 1 Martha Schotanus IJlst 9 m vrouw ongehuwd protestant 2-65
H-081 Wasbleek 19 Johannes Souverein Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-163
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Catharina Vellinga Harlingen 72 j vrouw weduwe protestant 2-5
D-058 Bij de Lombard Zoutsloot 115 Reinder J Jeron Stavoren winkelier 28 j man gehuwd protestant 1-124
B-089 Zoutsloot Herenwaltje 1 Geertje Siderius Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-60
H-185 Zuiderstraat 8 Jacoba Bakker Zwolle 50 j vrouw gehuwd protestant 2-180
G-101 Kerkpad 26 Hiltie Johannes Harlingen turftanster 74 j vrouw weduwe protestant 2-110
E-209 Laanen Lanen 79 Antie Zeilmaker Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-35
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Janneke Wiersma Harlingen 14 j vrouw weduwe protestant 1-4
F-067 Schritzen Raamstraat 6 Rienk Ringers Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-52
F-148 Schritzen Schritsen 51 Yede Faber Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-70
C-035 Voorstraat Voorstraat 13 Antje T Tuinstra Dronrijp 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-82
H-085 Wasbleekstraat 4 Sytze E Schoonbergen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-164
G-195 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 29 Bauke J Potting Harlingen gleibakkerschild. 18 j man ongehuwd protestant 2-127
B-107 Zoutsloot Zoutsloot 52 Maaike de Jong Harlingen 66 j vrouw weduwe protestant 1-64
G-297 Hofstraat Hofstraat 43 Janne Oepkes Monsma Makkum 46 j vrouw gehuwd protestant 2-144
H-037 Kerkpoortstraat 59 Wietske Pool Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-158
F-214 Laanen Lanen 34 Grietje Rob Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-85
A-035 Noorderhaven Noorderhaven 61 Catrina van den Heuvel Amsterdam 34 j vrouw ongehuwd protestant 1-9
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Frans A Posthuma Harlingen 67 j man weduwnaar protestant 1-79
F-071 Schritzen Schritsen 38 Stientie G van der Woude Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 2-53
C-059 Voorstraat Voorstraat 61 Anna Geertr. Binksma Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-87
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Joeke M Radsma Harlingen geen 52 j man gehuwd protestant 1-4
H-224 Weeshuisstraat 0 Janna Ulberg [Rilberg] Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-184
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Durkje Westerbaan Harlingen 28 j vrouw ongehuwd protestant 2-125
E-074 Vijverstraat Hondenstraat 6 Adam J Pannebakker Harlingen zeilmakersknegt 16 j man ongehuwd protestant 2-7
G-315 Klaverbladstraat 22 Jane de Vries Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-147
F-191 Spekmark Lanen 80 Cornelis E de Vries Leeuwarden trekveerschipper 67 j vrouw weduwe protestant 2-79
C-192 Noorderhaven Noorderhaven 2 Aaltie van der Hout Grouw winkeliersche 58 j vrouw weduwe protestant 1-111
C-105 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 4 Catrina van Smeden [Smeeden] Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-96
C-116 Katrug Sint Jacobstraat 19 Simme J de Groot Achlum koopman en winkelier 74 j man gehuwd protestant 1-98
B-167 Anjelierstraat 11 Jacob J de Vries Harlingen schoenmaker 10 j man ongehuwd protestant 1-73
C-078 Voorstraat Voorstraat 97 Anna Margreta IJsenbeek Harlingen modemaakster 50 j vrouw ongehuwd protestant 1-93
G-311 Fabrieksstraat 18 Gerke Tiesema Harlingen geen 67 j man gehuwd protestant 2-146
H-224 Weeshuisstraat 0 Pietje de Groot Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Ulbe H Ringsma Harlingen 41 j man gehuwd protestant 2-58
E-078 Zuiderhaven Zuiderhaven 17 Jan M Schaafsma Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-8
B-050 Hoogstraat Hoogstraat 33 Teetske Hoornstra Franeker 50 j vrouw weduwe protestant 1-55
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Lieuwe de Jong Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-15
G-275 Molenpad 4 Jan Durks Jager Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-141
C-157 Noorderhaven Noorderhaven 60 Ruurd Brouwer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-104
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Attie van der Hoek Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-151
A-141 Achterstraat Bargebuurt 19 Yemkje Kerkstra Sexbierum 44 j vrouw gehuwd protestant 1-25
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Maria Josina Hoppesteyn Dordrecht 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Hendrikus Conradi Harlingen bakkersknegt 17 j man ongehuwd protestant 1-126
B-081 Wortelstraat 0 Johanna Parang Harlingen 23 j vrouw gehuwd protestant 1-59
F-160 Heiligeweg Heiligeweg 5 Yede Park Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-72
F-021 Zuiderhaven Zuiderhaven 77 Johannes Petrus Andrae Lemmer ontvanger der registratie 29 j man ongehuwd protestant 2-45
D-050 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 36 Pietje W Jagersma Arum 57 j vrouw gehuwd protestant 1-122
G-224 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 3 Harm van der Zee Heeg keetknegt 32 j man weduwnaar protestant 2-131
D-016 Noordijs Noordijs 13 Jan Cornelis van* Enschut Franeker 5 j man ongehuwd protestant 1-117
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Trijntie Louenaar Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 1-134
F-236 Ossemark Vijversteeg 8 Willem de Bree Terschelling 12 j man ongehuwd protestant 2-91
A-112 Bildstraat Bildtstraat 15 Hendrik Baron Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 1-20
E-016 Voorstraat Voorstraat 66 Frederik de Ruiter Harlingen boekhandelaar 38 j man weduwnaar protestant 1-145
G-134 Typelstegen Gardenierstraat 16 Maayke Zand Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 2-115
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 33 Rimke W Kleinvogel Harlingen 39 j man ongehuwd protestant 1-26
G-035 Turfhaven Heiligeweg 46 Ake Altena Harlingen geen 59 j vrouw ongehuwd protestant 2-99
H-169 Zuiderhaven 0 Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
E-171 Laanen Lanen 35 Rinske A Mol Bolsward 60 j vrouw gehuwd protestant 2-27
D-098 Nieuwstraat Nieuwstraat 22 Berber Zuiderhout Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-132
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Age Pieters Riem Buitenpost 27 w man ongehuwd protestant 1-123
F-128 Schritzen Schritsen 11 Lolke Blokmaker Harlingen 24 j man gehuwd protestant 2-66
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 8 Wopke van Dokkum Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-43
G-077 Both Apothekerstraat 5 Caatje Folkerts [Volkerts] Nimwegen 45 j vrouw gehuwd protestant 2-107
H-129 Waschbleek Wasbleek 18 Freerk van der Moolen Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-171
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Janke Boonstra Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-125
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Tjebbe de Groot Harlingen schoenmakersknegt 40 j man gehuwd protestant 1-48
G-232 Kerkpoortstraat 5 Tjietske Vink Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-132
F-230 Laanen Lanen 4 Jacob Schey Harlingen schoenmaker en koopman in leder 72 j man weduwnaar protestant 2-90
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 .. Zuiderhout Amsterdam zeylmaker 38 j man gehuwd protestant 1-5
G-284 Rapenburg 11 Aukje Boonstra Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-142
F-149 Schritzen Schritsen 53 Anna D Faber Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 2-71
C-040 Voorstraat Voorstraat 21 Bernardus Miedema Werkhoven apothecars bediende 22 j man ongehuwd protestant 1-83
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Jan Hendrik Hofmeester Utrecht zee officier 40 j man gehuwd protestant 2-47
H-224 Weeshuisstraat 1 Berend Vredenburg Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-184
G-202 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 39 Trijntie Noordbeek Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-128
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Anna Neysel Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-153
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Henricus van IJzendijk Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-10
G-126 Romastraat Romastraat 13 Hendrik van der Vleugel Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-114
F-037 Brouwersgragt Schritsen 52 Dirkje Nijkamp Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-48
A-180 Leemedijk Achterstraat 7 Lieuwe Touwslager Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-32
E-153 Laanen Drie Roemerssteeg 7 Geertje de Vries Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-24
H-224 Weeshuisstraat 0 Grietje Esgers Harlingen 78 j vrouw weduwe protestant 2-185
F-109 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 1a Berentje de Boer Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-61
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Sieberen Anema Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-63
C-184 Noorderhaven Noorderhaven 16 Pietje Dubblinga Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-110
C-093 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 22 Sjoukje Venema Herenwal 56 j vrouw gehuwd protestant 1-95
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Jacob Spanjaard Leeuwarden 72 j man weduwnaar protestant 1-100
B-157 Karremanstraat Anjelierstraat 31 Dieuwke Baantjer Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-71
E-048 Voorstraat Voorstraat 10 Eelkje Bleeker Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
G-326 Weverstraat 6 Dirk Trompetter Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-148
H-169 Grote Werf 4 Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
E-082 Zuiderhaven Zuiderhaven 23 Georg Schultz Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-9
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Sijke Kuiper Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-56
E-240 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 7 Jacob Wijga Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-40
G-272 Molenpad 14 Riekje Jorna Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-140
C-150 Noorderhaven Noorderhaven 78 Maria J Smidt Harlingen zonder beroep 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-103
H-069 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 8 Petronella Houtsma Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-161
G-157 Typelstegen Tiepelsteeg 0 Roelofke de Vries Grouw 32 j vrouw gehuwd protestant 2-118
A-246 Aan de Stadswal Bargebuurt 6 Arie Woudenberg Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-43
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Grietje Intes Bleker Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
D-074 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 25 Jantie Jans de Groot Harlingen naaister 40 j vrouw ongehuwd protestant 1-127
B-060 Wortelstraat Wortelstraat 6 Rommert Brouwer Harlingen 27 j man ongehuwd protestant 1-56
F-167 Schritzen Heiligeweg 19 Melle de Vries Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-74
H-178 Zuiderhaven 24 Pieter Laarsen Walgreen in Sweeden koopman 63 j man gehuwd protestant 2-179
F-218 Laanen Jekelsteeg 2 Klaas Johs. Draaisma Franeker scheepstimmerman 21 j man ongehuwd protestant 2-86
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13a Yemkje Rinkema Almenum 20 j vrouw gehuwd protestant 2-132
D-023 Noorderhaven Noordijs 25 Aafke J Horjus Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-118
E-160 Laanen Schoolplein 7 Anna R Smid Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-25
A-153 Zoutsloot Zoutsloot 47 Janke van der Heyde Grote Gaast geen 78 j vrouw weduwe protestant 1-27
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Dieuwke Steenstra Franeker 39 j vrouw gehuwd protestant 2-97
H-016 Hofstraat Zuiderplein 1 Jetske D Hoitinga Arum 49 j vrouw gehuwd protestant 2-154
G-291 Kerkpad 7 Bote Pieksma IJlst schipper 31 j man gehuwd protestant 2-143
E-188 Laanen Lanen 41 Ruurdtie Vertuin Sneek 40 j vrouw gehuwd protestant 2-30
D-094 Nieuwstraat Nieuwstraat 32 Jan de Moed Sneek 6 m man ongehuwd protestant 1-131
A-204 Zoutsloot Vissersstraat 12 Johannes P Schmidt Herborn gepensioneerd ambtenaar 65 j man weduwnaar protestant 1-37
G-082 Both Apothekerstraat 15 Klaaske Visser Sneek 26 j vrouw gehuwd protestant 2-107
H-116 Waschbleek Wasbleek 44 Geertje van der Schaaf Almenum 48 j vrouw ongehuwd protestant 2-169
C-046 Voorstraat Voorstraat 33a Gerardus Voerman Brielle controleur der dir. bel. 26 j man ongehuwd protestant 1-84
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Jacob Sj. Sloterdijk Heeg scheepstimmerman 19 j man ongehuwd protestant 2-47
H-224 Weeshuisstraat 1 Maayke Pieters Harlingen 46 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-176 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 6 Tetje Hilverda Harlingen naaister 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-76
H-010 Hofstraat Hofstraat 12 Maria de Vries Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 2-153
G-307 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 4 Wouwkje Eden Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-145
G-169 Typelstegen Romastraat 35 Jelle Broersma Harlingen wever 22 j man ongehuwd protestant 2-121
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Sybout Atsma Sneek zeylmaker* 17 j man ongehuwd protestant 1-33
C-068 Voorstraat Voorstraat 77 Trijntie van der Sluis Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 1-90
A-086 Droogstraat Droogstraat 31 Yemkje Tadema Harlingen 72 j vrouw weduwe protestant 1-17
H-224 Weeshuisstraat 0 Pieter de Vrugt Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-184
F-114 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 11 Aafke de Boer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-63
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Geertje van der Meulen Leeuwarden naaister 64 j vrouw weduwe protestant 1-51
E-130 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 15 Hendrik Godthelp Harlingen vleeshouwer 41 j man gehuwd protestant 2-21
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 8 Geertje H Baron Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 1-72
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Jan Donker Harlingen pakhuisknegt 39 j man gehuwd protestant 1-109
H-029 Rozengracht 0 Tjietske* van der Zee Bolsward 29 j vrouw gehuwd protestant 2-157
E-186 Sint Odolphisteeg 11 Jacob Uilkes de Vrij Harlingen varensgezel 41 j man gehuwd protestant 2-30
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Maaike Fenema [Vinnema] Heerenveen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-35
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Magreta Rodenhuis Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-151
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Johannes de Vries Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-119
H-238 Havenplein 12 Janke Dijkstra Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-188
D-041 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 47 Bauke van der Meulen Harlingen zadelmaker 47 j man gehuwd protestant 1-120
E-232 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 12 Cornelia van der Vliet Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-39
G-251 Moriaanstraat 3 Tietje Postma Workum 66 j vrouw weduwe protestant 2-136
C-052 Voorstraat Noorderhaven 94 Geertje van Smeeden Sexbierum 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-85
B-009 Scheerstraat Scheerstraat 1 Yemkje Harkema Serusterveen winkeliersche 67 j vrouw weduwe protestant 1-46
G-109 Vianen 8 Henderika Hofman Harlingen 44 j vrouw weduwe protestant 2-112
A-220 Bargebuurt Bargebuurt 14 Johannes Krakau [Krakauw] Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-39
E-028 Voorstraat Voorstraat 48 Theunis van Arum Keil Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-148
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 14 Aafke Ingena Fontein Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
F-142 Schritzen Woudemansteeg 2 Elisabeth Koch Bonda 34 j vrouw gehuwd protestant 2-69
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Akke Eeltjes Faber Oudebildtzijl winkeliersche 48 j vrouw weduwe protestant 2-102
H-169 Zuiderhaven 36a Itske Alta Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
B-150 Karremanstraat 7 Harmen Oorthuis Harlingen 39 j man weduwnaar protestant 1-69
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14a Leentie Harmens Leeuwarden 61 j vrouw gehuwd protestant 2-129
C-081 Noordijs Noordijs 10 Frans Jans Timmer Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-93
H-165 Schoolstraat 4 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
E-007 Voorstraat Voorstraat 84 Gooitje de Vries Franeker koopman 33 j man gehuwd protestant 1-143
C-017 Breedeplaats Grote Bredeplaats 15 Foekje Feersma Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
G-022 Turfhaven Heiligeweg 70 Pieter Buisman Bolsward aanspreker 42 j man gehuwd protestant 2-96
H-190 Zuidersteeg 1 Ebele Hk. Proséé Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-181
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Aukje Luidinga Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 2-123
E-194 Laanen Lanen 57 Reinskje Kreyl Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-31
D-090 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Maartje R Roedema Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-130
E-143 Laanen 't Poortje 11 Japke Zijlstra Sexbierum 29 j vrouw gehuwd protestant 2-23
F-135 Schritzen Schritsen 25 Wilhelmina Bakker Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-67
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1 Pieter de Ruiter Harlingen grutter 29 j man gehuwd protestant 2-102
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Johan Livinus van Oppen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-153
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Martje Visser Harlingen 3 m vrouw ongehuwd protestant 2-108
F-227 Laanen Lanen 16 Hiske de Groot Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-89
A-022 Noorderhaven Noorderhaven 37 Sophia van Themmen Harlingen 28 j vrouw ongehuwd protestant 1-7
H-047 Rapenburg 16 Poppe Valderpoort Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-160
C-049 Voorstraat Voorstraat 41 Antje Dijkstra Pietersbierum 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-85
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Jan Jeltes Hilwerda Achlum geen 79 j man weduwnaar protestant 2-45
H-224 Weeshuisstraat 3 Jan Klermond Aken 76 j man weduwnaar protestant 2-184
F-171 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 18 Yeke Jager Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-75
H-007 Hofstraat Hofstraat 24 Johannes Haringa Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-152
G-302 Hofstraat Kerkpoortstraat 16 Pietje Posthumus Harlingen 58 j vrouw gehuwd protestant 2-144
F-200 Laanen Lanen 62 Tjeerd Stoker Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-82
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Trijntie Holmans Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 1-12
B-136 Karremanstraat Achterstraat 29 Geertruida van der Bel Purmerend 37 j vrouw gehuwd protestant 1-67
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Klaaske Hoogstra Arum 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-89
B-073 Droogstraat 75 Reindert Coster Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-58
H-224 Weeshuisstraat 0 Susanna Everts Harlingen 67 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-119 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 21 Trijntie Rikkers Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-64
B-086 Zoutsloot Zoutsloot 86 Broer Kramer Stavoren 38 j man gehuwd protestant 1-60
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Lolke Zwaal Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-53
D-045 Geweezen Franeker Poort Liemendijk 42 Trijntie Gonggrijp [Gongrijp] Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-121
C-176 Noorderhaven Noorderhaven 34 Anna de Mol Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-108
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Johannette Overdijk Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-156
E-179 Sint Odolphisteeg 12 Joannette Visser Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-28
A-190 Karremanstraat Anjelierstraat 14 Pier Vellinga Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-34
E-037 Voorstraat Voorstraat 30 Engeltie Faber Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-150
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Aaltie Giel Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-118
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Benjamin Bos Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-124
H-233 Havenplein 24 Rigtje van der Ley Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-187
H-146 Nieuweburen 9 Lieuwe Holsteyn Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-174
C-130 Noorderhaven Noorderhaven 108 Trijntie van der Heide Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-101
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Hylke van der Veer Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-47
E-025 Voorstraat Voorstraat 52 Aafke van der Moolen Harlingen 46 j vrouw weduwe protestant 1-147
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Geert Bolman Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-95
A-129 Achterstraat Zeilmakersstraat 5 Maayke de Boer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-24
G-049 Heilgeweg Heiligeweg 14 Doeke Siersma Dokkum geen 69 j man gehuwd protestant 2-101
H-169 Zuiderhaven 36a Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
G-204 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 18 Johannes Geelhof Leeuwarden tapper 45 j man gehuwd protestant 2-128
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 45 Aafke Schuitmaker Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-140
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 23 Tjeerd P Wijngaarden Harlingen turfdrager 44 j man gehuwd protestant 1-134
H-165 Schoolstraat 12 Jacobus M Gorter Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-176
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eeltie W Nauta Harlingen 41 j man gehuwd protestant 2-12
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Geertje Piebenga Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-16
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Albert Godthelp Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-78
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 73 Antie Hoedemaker Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
E-088 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Eelkje Touwslager Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-11
H-204 Zuiderstraat 15 Cornelis Monsma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-182
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Nis Broersma Stavoren 67 j man weduwnaar protestant 2-122
D-086 Nieuwstraat Nieuwstraat 50 Zijke S van der Meer Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-129
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Jeannette Francoise de Koning Leyden 28 j vrouw gehuwd protestant 1-113
F-142 Schritzen Schritsen 39 Cornelius van Ende Leer winkelier 24 j man gehuwd protestant 2-69
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Ieme Broers Harlingen schrijver 38 j man gehuwd protestant 1-80
H-095 Waschbleek Wasbleek 86 Pieter Kramer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-166
A-109 Zoutsloot Zoutsloot 32 Janke Mulder Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-20
G-093 Hofstraat Hofstraat 21 Hiske de Groot Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-109
F-221 Laanen Lanen 24 Hendrik van der Weide Harlingen huistimmerman 53 j man gehuwd protestant 2-87
A-029 Noorderhaven Noorderhaven 51 Henrietta Pottinga Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-8
H-049 Rapenburg 22 Geertje Plekker Midlum 43 j vrouw weduwe protestant 2-160
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Andries van Gelder Kampen bakkersknegt 28 j man ongehuwd protestant 1-86
H-224 Weeshuisstraat 3 Hans Ybema Almenum 13 j man ongehuwd protestant 2-186
G-188 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 30 Jacobus Visser Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-126
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Dirk W Berduin Joure werkman 49 j man gehuwd protestant 2-6
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Geertje Valderpoort Harlingen geen 47 j vrouw weduwe protestant 1-14
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Margaretha Bouwknegt Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-45
A-171 Leemedijk Achterstraat 6 Fokje Schaafsma Almenum 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-31
C-072 Voorstraat Voorstraat 87 Jeltie Akkringa Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-91
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Arjan Onsman Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-15
H-224 Weeshuisstraat 0 Trijntie van Willigen Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Frans Margadant {Margadank] Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-59
B-082 Zoutsloot Zoutsloot 96 Maartje Zijlstra Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-59
B-045 Hoogstraat Hoogstraat 23a Elisabeth Tuininga Harlingen winkeliersche 56 j vrouw weduwe protestant 1-54
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Marrichen Zijlstra Herenveen geen 65 j vrouw weduwe protestant 2-17
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Age Pieters Riem Buitenpost 27 w man ongehuwd protestant 1-123
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Johs. de Boer Woudsend 3 j man ongehuwd protestant 1-105
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Klaske de Vries Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-156
H-169 Smidstraat 1 Wilhelmina Alta Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
A-244 Aan de Stadswal Bargebuurt 5 Frans Posthuma Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-43
E-034 Voorstraat Voorstraat 36 Idske Postma Franeker 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-149
D-029 Noordijs Franekereind 9 Dirk Eerdmans Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 1-119
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 21 Trijntie de Vries Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-125
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jacobus Schotanus Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-74
F-011 Zuiderhaven Zuiderhaven 63 Herman Weytingh Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-43
B-019 Hoogstraat Hoogstraat 22 Mentie H Klein Makkum 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-48
F-225 Laanen Kroonsteeg 3 Gerrit van der Ploeg Harlingen turfdrager 29 j man gehuwd protestant 2-88
H-138 Nieuweburen 25 Schelte Zein Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-172
D-010 Noordijs Noordijs 3 Julius Jacobus Smith Minnertsga 16 j man ongehuwd protestant 1-115
D-004 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 8 Robijn Blanksma Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-114
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Fokeltie Gerbens Workum 45 j vrouw gehuwd protestant 2-15
E-199 Laanen Bedelaarsteeg 1 Klaaske van Velzen Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-33
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Rigtje P Blom Makkum 56 j vrouw gehuwd protestant 1-147
G-152 Typelstegen Gardenierstraat 15 Regina Jans Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-118
A-134 Achterstraat Zoutsloot 5 Sietske Wiersma Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-25
G-161 Typelstegen Heiligeweg 30 Johanna Douwes Visser Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-119
H-169 Zuiderhaven 36a Rebekka Alta Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
A-185 Karremanstraat Karremanstraat 12 Jettie Hoekstra Leeuwarden 22 j vrouw gehuwd protestant 1-33
D-138 Ooievaarstraat 9 Thomas Wijnalda Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-137
F-123 Schritzen Schritsen 1 Sjoerd F Schotanus IJlst 3 j man ongehuwd protestant 2-65
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Geert Torenheek Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-120
H-081 Wasbleek 17 Hendrikje Souverein Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-163
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Jan Goslings Harlingen 3 w man ongehuwd protestant 2-5
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 109 Hille L Goverts Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-66
B-089 Zoutsloot Herenwaltje 1 Wytske IJsbrands Harlingen 42 j vrouw weduwe protestant 1-60
G-102 Kerkpad 24 Abe Schippers Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-110
E-209 Laanen Lanen 79 Janke Miedema [Meedema] Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-35
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Jantie Zeylmaker Harlingen tappersche 50 j vrouw weduwe protestant 1-4
F-067 Schritzen Raamstraat 6 Menso Johs. Ringers Franeker onderwijzer 38 j man gehuwd protestant 2-52
F-148 Schritzen Schritsen 51 Hendrik D Faber Harlingen huistimmerman 33 j man gehuwd protestant 2-70
C-035 Voorstraat Voorstraat 13 Pieter Ouendag Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-82
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Alida Klein Amsterdam 37 j vrouw gehuwd protestant 2-105
H-085 Wasbleekstraat 4 Sietske van der Brug Harlingen 60 j vrouw gehuwd protestant 2-164
G-194 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 27 Lijsbert Kerkhoven Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-127
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Douwe H Wiersma Harlingen 36 j man ongehuwd protestant 1-19
G-297 Hofstraat Hofstraat 41 Harst P Visser Franeker 9 j man ongehuwd protestant 2-144
H-037 Kerkpoortstraat 59 Douwe Pool Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-158
F-214 Laanen Lanen 34 Djieuwke van der Hoeven Harlingen 46 j vrouw weduwe protestant 2-85
A-033 Noorderhaven Noorderhaven 57 Hiltje de Vries Sneek 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-9
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Gatske van Straten Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-79
F-072 Schritzen Schritsen 36 Baukje Hildersum Leeuwarden 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-54
C-059 Voorstraat Voorstraat 61 Pieter de Vries Binksma Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-87
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Sietske Blokmaker Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-4
H-226 Weeshuisstraat 7 Jetske de Boer Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Karel Metting Amsterdam varensgezel 23 j man ongehuwd protestant 2-125
E-075 Vijverstraat Hondenstraat 4 Aaltie Jurjens Buch Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-8
G-315 Klaverbladstraat 22 Douwe W de Vries Harlingen hovenier 39 j man gehuwd protestant 2-147
F-192 Laanen Lanen 78 Trijntje [Catharina] Alta Harlingen 10 m* vrouw ongehuwd protestant 2-79
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Grietje Braams Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 1-44
C-105 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 4 Jetske van Smeden [Smeeden] Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-96
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Jacob Houtsma Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-36
C-077 Voorstraat Voorstraat 95 Maria Petronella Sebes Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-92
G-312 Fabrieksstraat 16 Albertus Jacbs. Huese Den Haag geen 65 j man gehuwd protestant 2-146
H-224 Weeshuisstraat 0 Rimmert Weidema Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-186
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Sybrand de Boer Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-58
E-077 Zuiderhaven Zuiderhaven 15 Hendrik Dirks Faber Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-8
B-050 Hoogstraat Hoogstraat 33 Wilhelmina Bandsma Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-55
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Dirk Rinses Jager Workum scheepstimmerman 44 j man gehuwd protestant 2-15
G-275 Molenpad 4 Taeke Jans van Dijk Gaast 32 j man gehuwd protestant 2-141
C-157 Noorderhaven Noorderhaven 60 Hette R Brouwer Harlingen kuipersbaas 42 j man gehuwd protestant 1-104
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Albert van der Hoek Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-151
H-152 Spinhuisstraat 7 Imkje Bandsma Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-175
A-141 Achterstraat Bargebuurt 19 Klaas Kuipers Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-25
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Elizabeth Hoppesteyn s Gravenhage 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Froukje Plantinga Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-126
D-001 Bij de Lommertsbrug William Boothstraat 2 Djieuwke S Hoekstra Franeker 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-114
F-159 Heiligeweg Heiligeweg 3 Andrigje Wagenaar Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-72
F-021 Zuiderhaven Zuiderhaven 77 Geertruida Toussaint Harlingen 52 j vrouw ongehuwd protestant 2-45
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Baukje Monsma Beetgum 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-122
G-223 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 1 Rinskje Mulder Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-131
D-146 Nieuwstraat Nieuwstraat 13 Antie de Roos Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-138
D-014 Noordijs Noordijs 11 Anna Dijkstra Franeker 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-116
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Douwtie Alkema Ferwoude 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-134
F-236 Ossemark Vijversteeg 8 Hendrik P de Bree Terschelling timmerman 45 j man gehuwd protestant 2-91
A-111 Bildstraat Bildtstraat 13 Berendtie G Schippers Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-20
G-135 Typelstegen Gardenierstraat 14 Theodorus de Vries Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-115
A-144 Zoutsloot Zoutsloot 31 Douwe de Boer Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-26
H-158 Zuiderhaven 50 Alberdina van Wijk Veendam 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-175
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Anna C Rebel Leeuwarden 52 j vrouw gehuwd protestant 1-18
E-171 Laanen Lanen 35 Grietje Sybolts Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 2-27
D-099 Nieuwstraat Nieuwstraat 20 Luutske Geikema Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 1-132
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Pieter Cristiaan Riem Harlingen 34 j man gehuwd protestant 1-123
F-128 Schritzen Schritsen 11 Hiltie Harkema Pietersbierum 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-66
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 8 Jan van Dokkum Harlingen 46 j man gehuwd protestant 1-43
G-077 Both Apothekerstraat 3 Gerryt Louwenaar Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-107
E-056 Voorstraat Grote Bredeplaats 18 Margrietta Mulder Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Thomas Boonstra Harlingen timmermansknegt 18 j man ongehuwd protestant 1-125
H-182 Zuiderstraat 14 Henderina Hoek Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-179
G-232 Kerkpoortstraat 5 Jurjan S Vink Harlingen korendrager 43 j man gehuwd protestant 2-132
F-182 Wortelhaven Lanen 93 Gerrit Hartmans s Gravenhage wijnwerker 77 j man gehuwd protestant 2-77
G-284 Rapenburg 11 Makke D Boonstra Heerenveen 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-142
F-149 Schritzen Schritsen 53 Jan Pieters Botes Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-71
C-039 Voorstraat Voorstraat 19 Klaaske de Cock Harlingen 5 m vrouw ongehuwd protestant 1-83
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Janke Hofmeester Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-47
H-224 Weeshuisstraat 1 Reinder Alberda Midlum 66 j man gehuwd protestant 2-184
G-202 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 39 Jacob Noordbeek Harlingen zaagmolenaar 14 j man ongehuwd protestant 2-128
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Coenraad Neysel Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-153
H-037 Kerkpoortstraat 63 Grietje Pool Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-158
F-211 Laanen Lanen 40 Tetje Jans Brink [Vlas] Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-84
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Henricus van IJzendijk Deventer predikant der herf. gemeente 46 j man gehuwd protestant 1-10
G-124 Romastraat Romastraat 5 Jacobus J Posthuma Harlingen grofsmid 23 j man ongehuwd protestant 2-114
F-037 Brouwersgragt Schritsen 52 Botille [Pathilla] Smith [Smidt] Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-48
E-152 Laanen Drie Roemerssteeg 5 Janke Regoord [Rigoor] Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-24
H-224 Weeshuisstraat 0 Jantie van Vals Harlingen 59 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-109 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 1a Jacob R de Boer Wildervank herbergier 55 j man gehuwd protestant 2-61
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Baukje Akkerman Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-63
E-127 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 9 Dorothea Repko Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-20
C-185 Noorderhaven Noorderhaven 14 Baukje Strak Harlingen 9 m vrouw ongehuwd protestant 1-110
C-094 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 20 Dirk Jager Harlingen vleeshouwer 24 j man gehuwd protestant 1-95
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Detje de Boer Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-100
B-157 Karremanstraat Anjelierstraat 29 Lupkje Metzelaar Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-71
E-048 Voorstraat Voorstraat 10 Elizabeth Peaux Burgwerd 36 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
H-169 Grote Werf 2 Rebekka Alta Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
E-082 Zuiderhaven Zuiderhaven 23 Arend Hut Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-9
B-054 Hoogstraat Hoogstraat 39 Kornelis Wagenaar Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-55
E-240 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 7 Enne Hendks. Wijga Harlingen kleermaker 55 j man gehuwd protestant 2-40
G-272 Molenpad 14 Anne Jans Jorna Harlingen 31 j man gehuwd protestant 2-140
C-150 Noorderhaven Noorderhaven 76 Maria J Smidt Harlingen zonder beroep 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-103
H-069 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 8 Tjardus Houtsma Harlingen koopman 50 j man gehuwd protestant 2-161
G-157 Typelstegen Tiepelsteeg 0 Roelofke de Vries Grouw 32 j vrouw gehuwd protestant 2-118
A-246 Aan de Stadswal Bargebuurt 6 Marijke de Boer Harlingen 42 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Catharina Hoppesteyn s Gravenhage 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
D-074 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 25 Hilbrand W Koster Wirdum voerman 34 j man gehuwd protestant 1-127
B-061 Wortelstraat 4 Jetske Prosée Leeuwarden 33 j vrouw gehuwd protestant 1-56
F-166 Heiligeweg Heiligeweg 17 Jan de Vries Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-73
H-216 Zuiderhaven 18 Rinske van der Berg Harlingen 33 j vrouw ongehuwd protestant 2-183
F-218 Laanen Jekelsteeg 2 Klaas van der Werf Oostermeer scheepstimmerman 55 j man gehuwd protestant 2-86
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13a Anna Mosjepluk Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-132
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 27 Fedde Schaafsma Harlingen metzelaar 35 j man gehuwd protestant 1-139
D-023 Noorderhaven Noordijs 25 Hendrik J Horjus Harlingen smid 18 j man ongehuwd protestant 1-118
E-160 Laanen Schoolplein 3 Maayke B van Dijk Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 2-25
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Zwaantje Nepperus Veendam 60 j vrouw gehuwd protestant 1-76
A-152 Zoutsloot Zoutsloot 45 Foekje Pannebakker Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-27
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Elizabeth Hannema Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 2-97
G-178 Kerkpad Kerkpad 1 Minke Dijkstra Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-123
E-173 Laanen Lanen 39 Baukje Bakker Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-27
D-094 Nieuwstraat Nieuwstraat 32 Fedde Pieters de Moed Makkum pottebakkersknegt 43 j man gehuwd protestant 1-131
G-288 Oosterbolwerk 8 Ine Jouwersma Harlingen 50 j vrouw ongehuwd protestant 2-143
G-082 Both Apothekerstraat 15 Hieke Brameyer Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-107
H-117 Waschbleek Wasbleek 42 Jan Zegeling Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-169
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Johan Livinus van Oppen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-153
G-242 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 15 Henderika Postema Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-134
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Dorothea Zeylmaker Harlingen 11 m vrouw ongehuwd protestant 1-6
G-307 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 4 Geertje Zeilstra Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-145
F-208 Laanen Lanen 46 Hielkje Brouwer Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-83
A-043 Noorderhaven Noorderhaven 77 Martha van Schouwenburg Harlingen [winkeliersche] 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-11
G-169 Typelstegen Romastraat 35 Apolonia van der Weide Harlingen 6 w vrouw ongehuwd protestant 2-121
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Albert van Velzen Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-33
C-068 Voorstraat Voorstraat 77 Jeltje Agema Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-90
A-086 Droogstraat Droogstraat 29 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
H-224 Weeshuisstraat 0 Hendrik Velthuis Harlingen 49 j man weduwnaar protestant 2-184
F-114 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 11 Wybo Veel Pekel A zeeman 37 j man gehuwd protestant 2-63
B-100 Zoutsloot Zoutsloot 68 Cornelis van der Mey Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-62
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Elisabeth Bakker Harlingen 34 w vrouw ongehuwd protestant 1-51
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Henke Heiner Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-20
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 6 Berber Gonggrijp Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Jarigje Donker Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-109
E-184 Sint Odolphisteeg 3 Fimkje Schippers Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-29
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Hendrik Heins Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-35
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Arius Johs. Rodenhuis Harlingen zeehandelaar 27 j man gehuwd protestant 1-151
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Reinikje Balstra Harlingen turftonster 78 j vrouw weduwe protestant 2-119
H-238 Havenplein 12 Rienk Dijkstra Harlingen 1,5 j man ongehuwd protestant 2-188
F-107 Zuiderhaven Zuiderhaven 31 Susanna Alta Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-61
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Willem Lieman [Leeman] Harlingen 7 w man ongehuwd protestant 1-120
E-234 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 8 Dieuwke de Groot Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-39
C-052 Voorstraat Noorderhaven 94 Eva Fontein Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-85
G-109 Vianen 8 Sara Sinnema Huizum 34 j vrouw gehuwd protestant 2-112
A-220 Bargebuurt Bargebuurt 14 Klaas Krakau [Krakauw] Harlingen korendrager 43 j man gehuwd protestant 1-39
E-029 Voorstraat Voorstraat 46 Alida Elisabeth Wiarda Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 12 Tietje van Varel [Farel] Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
B-059 Wortelstraat Wortelstraat 8 Sytske Ferwerda Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-56
H-169 Zuiderhaven 36a Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14a Fedde de Wit Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-129
C-081 Noordijs Noordijs 10 Teetsche Reidsma Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-93
H-165 Schoolstraat 2 Jacobus M Gorter Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-176
C-017 Breedeplaats Grote Bredeplaats 15 Trijntie Feersma Harlingen winkeliersche 32 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
A-158 Zoutsloot Zoutsloot 57 Beitske Timmer Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-28
E-194 Laanen Lanen 57 Hendrik Kreyl Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-31
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 38 Eelkje Dirks Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-130
E-142 Laanen 't Poortje 9 Elisabeth Hoetje Harlingen aardewerker 51 j vrouw gehuwd protestant 2-23
F-135 Schritzen Schritsen 25 Maartje de Boer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-67
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Metjie Tadema Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-81
G-073 Hofstraat Both Apothekerstraat 0 Adam Olivier Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-106
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Jeltie Fritz de Vries Grouw 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
A-125 Zoutsloot Zoutsloot 18 Grietje Ruitinga Harlingen 55 j vrouw weduwe protestant 1-23
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Jan Visser Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-108
G-257 Kerkpoortstraat 41 Jan Daum Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-137
F-227 Laanen Lanen 16 Willem H Hoek Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-89
A-022 Noorderhaven Noorderhaven 37 Holkje Mollema Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-7
H-046 Rapenburg 14 Klaske Berkman Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 2-159
F-084 Schritzen Schritsen 10 Jacobje Zondervan Midlum 83 j vrouw weduwe protestant 2-56
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Ocke D Oosterwerf Sneek 46 j vrouw weduwe protestant 2-45
H-224 Weeshuisstraat 3 Gerrit Ybema Almenum 18 j man ongehuwd protestant 2-184
F-172 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 16 Pietje van Wijk Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-75
H-007 Hofstraat Hofstraat 24 Douwe Haringa Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-152
G-302 Hofstraat Kerkpoortstraat 14 Andries Fopma Harlingen heerenknegt 25 j man ongehuwd protestant 2-144
F-200 Laanen Lanen 62 Doris Stoker Harlingen 36 j man gehuwd protestant 2-82
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Wietske Wiarda Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-12
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Houwkje van der Weide Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-70
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Grietje Monsma Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-89
B-073 Droogstraat 75 Jantie M Bos Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 1-58
H-224 Weeshuisstraat 0 Sietske H de Groot Harlingen 46 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-119 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 21 Hieltie J Rikkers Bolsward 5 j man ongehuwd protestant 2-64
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 78 Djieuwke Monsma Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-60
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Schelte Zwaal Harlingen timmerman 36 j man gehuwd protestant 1-53
E-121 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 2 Symon Gilhard Schoonhoven zilversmidsknegt 66 j man weduwnaar protestant 2-18
D-046 Geweezen Franeker Poort Liemendijk 40 Jantie van der Burg Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-121
C-176 Noorderhaven Noorderhaven 34 Jantie Frederiks Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-108
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Peternella van Vliet Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-155
E-180 Sint Odolphisteeg 10 Akke Boonstra Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-29
A-190 Karremanstraat Anjelierstraat 14 Maayke Lammersma Bolsward 30 j vrouw gehuwd protestant 1-34
E-037 Voorstraat Voorstraat 30 Roelofke Faber Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-150
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Anna Giel Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-118
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 11 Antie Wijngaarden Harlingen 74 j vrouw weduwe protestant 1-124
H-233 Havenplein 24 Klaas van der Ley Harlingen 3 w man ongehuwd protestant 2-187
B-028 Hoogstraat Hoogstraat 10 Rinskje van Altena Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-50
H-147 Nieuweburen 7 Wytze E Olthof Harlingen 29 j man ongehuwd protestant 2-174
C-130 Noorderhaven Noorderhaven 108 Albert van Eeken Blokzijl koopman 65 j man gehuwd protestant 1-101
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Jan van der Veer Harlingen venter 18 j man ongehuwd protestant 1-47
A-213 Bargebuurt Bargebuurt 28 Filippus G de* Oude Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-38
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Elisabeth Anna du Saar Beesterzwaag 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-147
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Albert Bolman Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-95
A-128 Achterstraat Zeilmakersstraat 3 Douwe Kamminga Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 1-23
G-049 Heilgeweg Heiligeweg 14 Johannes Broodkorf Leeuwarden kleermaker 74 j man gehuwd protestant 2-101
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina Alta Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
G-204 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 18a Hendrik Leemsma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-128
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 43 Jetske Beidschat Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-140
D-108 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 19 Jan Gelderbloem Groot Amers geen 38 j man ongehuwd protestant 1-134
H-165 Schoolstraat 12 Henderika Posthuma Harlingen 29 j vrouw weduwe protestant 2-176
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Pietje Haaksma Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-12
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Sytske H Advokaat Harlingen vrouw gehuwd protestant 1-78
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 73 Sjoerdtie Wijnalda Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-66
E-088 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Lolkje de Vries Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 2-11
H-203 Zuiderstraat 13 Gadske Overdijk Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 2-182
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Maria Wax Harlingen 67 j vrouw weduwe protestant 2-121
E-203 Laanen Lanen 71 Pietje Hovius Pingjum 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-33
D-086 Nieuwstraat Nieuwstraat 50 Aafke Pieters de Jong Woudsend 39 j vrouw gehuwd protestant 1-129
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Jacobus Leonardus de Koning Leyden 18 j man ongehuwd protestant 1-112
F-141 Schritzen Schritsen 37 Jan Meyer Franeker gepension. commies 64 j man gehuwd protestant 2-69
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Pietje Draisma Harlingen 19 j vrouw gehuwd protestant 1-80
H-095 Waschbleek Wasbleek 86 Jan H Kramer Harlingen panbakker 43 j man gehuwd protestant 2-166
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Jeltie Feddes Weidema Exmorra 29 j vrouw gehuwd protestant 2-38
A-109 Zoutsloot Zoutsloot 32 Neeltie de Groot [Mulder] Harlingen 40 j vrouw weduwe protestant 1-20
G-093 Hofstraat Hofstraat 21 Klaas de Groot Harlingen boekbindersknegt 39 j man gehuwd protestant 2-109
F-222 Laanen Lanen 22 Aaltie Molenaar Sneek 31 j vrouw gehuwd protestant 2-87
A-029 Noorderhaven Noorderhaven 51 Johannes Pottinga Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-8
H-050 Rapenburg 22 Wiebe Oudeboon Arum 20 j man ongehuwd protestant 2-160
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Catharina de Boer Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-86
F-049 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 6 Aaltie Hoog Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-49
H-224 Weeshuisstraat 3 Trijntie Wobma Harlingen 31 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
G-188 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 30 Minke F de Vries Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-126
H-004 Bij de gewezen Kerkpoort Hofstraat 32 Sietske Vand&eacure;e Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 2-151
F-196 Laanen Lanen 70 Wouter Smith Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-80
A-056 Noorderhaven Noorderhaven 103 Mentie Ruitinga Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Jacob Bouwknegt Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-45
A-171 Leemedijk Achterstraat 6 Alle S Schaafsma Cornwerd 29 j man gehuwd protestant 1-31
C-071 Voorstraat Voorstraat 85 Jelle Jaspers Harlingen 31 w man ongehuwd protestant 1-91
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Andries Onsman Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-15
H-224 Weeshuisstraat 0 Jan Smal Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-184
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Riekje Stoker Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-59
B-044 Hoogstraat Hoogstraat 21 Dieuwke van den Burg Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-54
E-116 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 12 Isabella Ouenbroek Rotterdam 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-17
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Pieter Cristiaan Riem Harlingen 34 j man gehuwd protestant 1-123
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Antie Vrank Menaldum 31 j vrouw gehuwd protestant 1-105
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johan Karel Bernelot* Moens Kralingen 2 j man ongehuwd protestant 2-156
H-169 Smidstraat 1 Annette Alta Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
A-244 Aan de Stadswal Bargebuurt 5 Anthony Posthuma Harlingen 36 j man gehuwd protestant 1-43
E-034 Voorstraat Voorstraat 36 Sietske Zijlstra Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-149
D-029 Noordijs Franekereind 9 Bernardus Eerdmans Bolsward koek en banketbakker 55 j man gehuwd protestant 1-119
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 21 Antie Dubois Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 1-125
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Hylkje Holstein Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-74
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Klaaske Bijlsma Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-43
B-019 Hoogstraat Hoogstraat 22 Pieter H Klein Makkum 16 j man ongehuwd protestant 1-48
G-237 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 5 Akke Baksma Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-133
H-138 Nieuweburen 25 Bouwe Zein Harlingen korendrager 39 j man gehuwd protestant 2-172
D-010 Noordijs Noordijs 3 Douwe van Dorpen Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-115
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Sytske Faber Harlingen 56 j vrouw weduwe protestant 1-115
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Johannes Oostendorp Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-15
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Atze S Schaafsma Almenum 19 j man ongehuwd protestant 1-147
G-152 Typelstegen Gardenierstraat 15 Jan Reinders Veendam werkman 41 j man gehuwd protestant 2-118
A-134 Achterstraat Zoutsloot 5 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
G-040 Heilgeweg Heiligeweg 30 Trijntie Baarda Harlingen 16 w vrouw ongehuwd protestant 2-100
H-169 Zuiderhaven 36a Janke Lamminga Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-178
A-186 Karremanstraat Karremanstraat 10 Hendrik M Kooistra Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-34
D-138 Ooievaarstraat 9 Jan T Wijnalda Harlingen steenhouwer 33 j man gehuwd protestant 1-137
H-165 Schoolstraat 20 Foekje van der Werf Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Paulus F Torenbeek Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-120
H-081 Wasbleek 17 Johannes Souverein Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-163
E-062 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Sytze Jans Goverts Harlingen 15 w man ongehuwd protestant 2-5
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 109 Lolle S Goverts Bolsward meesterknegt der panfanbriek 38 j man gehuwd protestant 1-66
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Lutske E Nauta Leeuwarden 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-12
H-211 Zuiderstraat 31 Cornelius Piersma Leeuwarden 24 j man ongehuwd protestant 2-183
G-104 Kerkpad 20 Bregje Poelstra Almenum 59 j vrouw gehuwd protestant 2-110
E-209 Laanen Lanen 79 Sybe Miedema [Meedema] Harlingen 44 j man gehuwd protestant 2-35
A-003 Noorderhaven Noorderhaven 3 Henderina Meyer Harlingen winkeliersche 51 j vrouw weduwe protestant 1-4
F-068 Schritzen Raamstraat 4 Johannes Zwanenburg Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-53
F-147 Schritzen Schritsen 49 Syberen van der Pol Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-70
C-035 Voorstraat Voorstraat 13 Grietje Jetzes Bakker Sneek 37 j vrouw gehuwd protestant 1-82
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Grietje Sjoerds Foekens Miedum 61 j vrouw gehuwd protestant 2-105
H-087 Wasbleekstraat 1 Rinkje Schaafsma Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-165
G-192 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 25 Hyke van der Hoef Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-127
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Baukje M Blok Makkum 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-19
G-295 Hofstraat Hofstraat 37 Trijntie P Luidinga Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 2-144
H-037 Kerkpoortstraat 59 Johannes R Pool Harlingen schippersknegt 41 j man gehuwd protestant 2-158
A-033 Noorderhaven Noorderhaven 57 Geert de Boer Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-9
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 8 Berendje van Gelder Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-79
F-072 Schritzen Schritsen 36 Jan Hendks. Hildersum Harlingen zeeman 41 j man gehuwd protestant 2-54
C-059 Voorstraat Voorstraat 61a Wiepkje de Vries Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-87
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Cornelis Blokmaker Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-4
H-226 Weeshuisstraat 7 Botje Oosterbaan Gordijk 30 j vrouw gehuwd protestant 2-186
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Aaltie Hendriks Sapmeer geen 74 j vrouw weduwe protestant 2-125
E-075 Vijverstraat Hondenstraat 4 Johannes Buch Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-8
G-315 Klaverbladstraat 20 Neeltie Koster Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 2-147
F-192 Laanen Lanen 78 Jan J Alta Op De Braak scheepstimmerman 29 j* man gehuwd protestant 2-79
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Hein Braams Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-44
C-105 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 4 Teetske W Visser Herenveen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-96
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Hans Houtsma Harlingen schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 1-36
C-077 Voorstraat Voorstraat 95 Klara Maria Sebes Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-92
G-313 Fabrieksstraat 14 Houkje Strikwerda Midlum 29 j vrouw gehuwd protestant 2-146
H-224 Weeshuisstraat 0 Harmanus Timmer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-186
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Lucas de Boer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-58
E-066 Zuiderhaven Zuiderhaven 13 Pietje A Vogelzang Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-6
B-048 Hoogstraat Hoogstraat 29 Izaäk J Faber Harlingen 32 j man ongehuwd protestant 1-54
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Hendrikus Oostendorp Harlingen verwer en glazemak. 50 j man ongehuwd protestant 2-15
G-276 Molenpad 2 Auke Smith Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-141
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Gerben Sybes de Vries Grouw zaakwaarnemer 44 j man gehuwd protestant 1-104
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Johs. van der Hoek Harlingen zaakwaarnemer 37 j man gehuwd protestant 2-151
H-152 Spinhuisstraat 7 Dirk Bandsma Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-174
A-212 Bargebuurt Bargebuurt 17 Leentjie Tamsma Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-38
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Cristina Bock Rotterdam 49 j vrouw gehuwd protestant 1-148
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Jacob Plantinga Leeuwarden 6 j man ongehuwd protestant 1-126
F-159 Heiligeweg Heiligeweg 3 Hubert Wagenaar Harlingen kantoorbediende 30 j man gehuwd protestant 2-72
F-020 Zuiderhaven Zuiderhaven 77 Geertje de Jong Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-44
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Cornelis Monsma Beetgum 11 j man ongehuwd protestant 1-122
G-223 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 1 Hendrik Mulder Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-130
D-145 Nieuwstraat Nieuwstraat 11 Yetje Jans Visser Jelsum 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-138
D-014 Noordijs Noordijs 11 Dirk Tjallingii Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-116
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Klaas H Alkema Schraard boerearbeyder 40 j man gehuwd protestant 1-134
A-177 Zoutsloot Bildtstraat 11 Obe Schaafsma Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 1-32
G-135 Typelstegen Gardenierstraat 14 Jan Hendriks de Vries Harlingen korendrager 37 j man gehuwd protestant 2-115
A-144 Zoutsloot Zoutsloot 31 Eke J Posthumus Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 1-26
H-158 Zuiderhaven 50 Barend R van Wijk Pekel A scheepskapitein 52 j man gehuwd protestant 2-175
A-163 Karremanstraat Karremanstraat 22 Riemer H Poort Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-30
E-171 Laanen Lanen 35 Hans H Rost Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-27
D-100 Nieuwstraat Nieuwstraat 18 Lijske Mielman Harlingen 36 j vrouw weduwe protestant 1-132
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Wytske de Bruin Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-123
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 6 Aaltie J van Dokkum Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
G-077 Both Apothekerstraat 3 Symon Louwenaar Harlingen werkman 40 j man gehuwd protestant 2-107
H-132 Waschbleek Wasbleek 12 Janke Werner Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-171
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Rinske Boonstra Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-125
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Didert J Talsma Oosterend koetsier 42 j man gehuwd protestant 1-48
H-182 Zuiderstraat 14 Jeike Riemers Pool Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-179
G-231 Kerkpoortstraat 3 Feikje G van der Tol Harlingen 21 j vrouw gehuwd protestant 2-132
F-181 Wortelhaven Lanen 91 Jurjen H IJskamp Harlingen zilversmid 58 j man gehuwd protestant 2-77
G-284 Rapenburg 11 Arjan D Boonstra Herenveen 19 j man ongehuwd protestant 2-142
F-200 Laanen Schritsen 51 Tjeerd Stoker Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-82
C-039 Voorstraat Voorstraat 19 Petrus de Cock Kollum onderwijzer 33 j man gehuwd protestant 1-83
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Meyke Huidekoper Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-47
H-224 Weeshuisstraat 1 Klaaske Coenraads Leeuwarden binnenmoeder in het stadsweeshuis 63 j vrouw gehuwd protestant 2-184
G-201 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 37 Neeltie Poort Nieuwendam 58 j vrouw gehuwd protestant 2-128
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Hendrikus Neysel Leer in Oostvr. schoenmaker 38 j man gehuwd protestant 2-153
H-037 Kerkpoortstraat 63 Rink Pool Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-158
F-211 Laanen Lanen 40 Jan Jans Brink [Vlas] Harlingen korendrager 53 j man gehuwd protestant 2-84
A-039 Noorderhaven Noorderhaven 69 Klaaske Kisjes Parraga 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
G-124 Romastraat Romastraat 5 Anne Faber Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-114
F-060 Schritzen Schritsen 50 Yetje Alkema Harlingen 10 m vrouw ongehuwd protestant 2-51
E-152 Laanen Drie Roemerssteeg 5 Meindert Regoord [Rigoor] Belkum buitenvaarder 34 j man gehuwd protestant 2-24
H-224 Weeshuisstraat 0 Hendrikje Tichelaar Harlingen 30 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-108 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 1 Robijn R Zijlstra Harlingen blokmaker 50 j man gehuwd protestant 2-61
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Heerd Akkerman Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-63
E-126 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 7 Hitje Groen Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-19
C-185 Noorderhaven Noorderhaven 14 Johannes Strak Harlingen huistimmerman 32 j man gehuwd protestant 1-110
C-101 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 10 Albert J Sluik Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-95
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Trijntie Spanjaard Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 1-100
B-154 Karremanstraat Anjelierstraat 21 Trijntie ten Brug Franeker 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-71
E-049 Voorstraat Voorstraat 8 Wiepkjie Kamp Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 1-152
G-308 Fabrieksstraat 28 Johannes van der Molen Almenum 7 j man ongehuwd protestant 2-146
G-327 Weverstraat 4 Trijntie Zein Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-149
H-169 Grote Werf 2 Janke Lamminga Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-178
E-082 Zuiderhaven Zuiderhaven 23 Aaltie A Ruiten Veendam winkeliersche 40 j vrouw weduwe protestant 2-9
B-054 Hoogstraat Hoogstraat 39 Johannes Beidschat Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-55
G-272 Molenpad 14 Sjerpkje Sjerps Post Pietersbierum 45 j vrouw gehuwd protestant 2-140
C-152 Noorderhaven Noorderhaven 72 Aaltie van Dokkum Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-103
H-071 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 4 Junu Frances van der Vliet Rotterdam 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-161
G-159 Typelstegen Tiepelsteeg 1 Jantie Kune Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-119
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Wilhelmina Hoppesteyn s Gravenhage 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
B-067 Wortelstraat 2 Rinske de Vries Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-57
F-165 Heiligeweg Heiligeweg 15 Frouwkje Zwart Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 2-73
H-216 Zuiderhaven 16 Aukje S de Vries Harlingen scheepstimmerman 66 j vrouw weduwe protestant 2-183
F-217 Laanen Jekelsteeg 1 Antie de Groot Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-86
G-228 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 9 Idske G Oudeboon [Oudeboom] Wildirvank 42 j vrouw ongehuwd protestant 2-132
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 27 Trijntie P Broersma Joure winkeliersche 30 j vrouw gehuwd protestant 1-139
D-021 Noorderhaven Noordijs 21 Jan Hendrik Smith Harlingen 44 j man ongehuwd protestant 1-118
E-160 Laanen Schoolplein 3 Johanna R Smid Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-25
F-249 Vijverstraat Vijverstraat 12 Lutske Rikkers Franeker 58 j vrouw gehuwd protestant 2-94
A-067 Bildstraat Bildtstraat 25 Klaas de Jong Terschelling 3 j man ongehuwd protestant 1-15
E-012 Voorstraat Voorstraat 74 Elisabeth Tollinga Schenkeschans 66 j vrouw weduwe protestant 1-144
A-151 Zoutsloot Zoutsloot 43 Sybrigje Yemes Harlingen 75 j vrouw gehuwd protestant 1-27
G-029 Turfhaven Heiligeweg 58 Ytje Pieters de Vries Midlum vrouw gehuwd protestant 2-98
H-169 Zuiderhaven 0 Bieuwkje Alta Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
G-178 Kerkpad Kerkpad 1 Jan Wybrens Dijkstra Franeker balkflotter 23 j man gehuwd protestant 2-123
E-173 Laanen Lanen 39 Heere Ages Bakker Harlingen timmerman 52 j man gehuwd protestant 2-27
D-096 Nieuwstraat Nieuwstraat 28 Lolkje Boersma Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-131
G-289 Oosterbolwerk 4 Broer Ymes Harlingen geen 68 j man weduwnaar protestant 2-143
A-141 Achterstraat Vissersstraat 2 Jan Schrijver in Oostenrijk boeren arbeyder 57 j man gehuwd protestant 1-25
G-079 Both Apothekerstraat 13 Engele Tuinhout Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-107
H-118 Waschbleek Wasbleek 40 Aaltie Schoonhoven Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-169
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Jeltie Fritz de Vries Grouw 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 12 Andries J Koopmans Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-61
G-242 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 15 Roelof Postema Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-134
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Jan Zeylmaker Harlingen zeylmaker 10 j man ongehuwd protestant 1-6
F-154 Schritzen Schritsen 65 Corneliske Nijboer Achlum* 57 j vrouw ongehuwd protestant 2-71
C-046 Voorstraat Voorstraat 33a Trijntie Molenaar Harlingen winkeliersche in matten en tapijtgoed 62 j vrouw weduwe protestant 1-84
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Broer Attes Haagsma Heeg scheepstimmerman 29 j man gehuwd protestant 2-47
H-224 Weeshuisstraat 1 Betje Rouwsma Amsterdam 63 j vrouw weduwe protestant 2-185
F-176 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 6 Johanna de Boer Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-76
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Jan R van Velzen Arum zeylmaker 39 j man gehuwd protestant 1-33
C-066 Voorstraat Voorstraat 75 Rinske Merkelbach Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-88
A-086 Droogstraat Droogstraat 27 Yemkje Tadema Harlingen 72 j vrouw weduwe protestant 1-17
H-224 Weeshuisstraat 0 Janna Ulberg [Rilberg] Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-184
F-112 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 7 Dirkje Braaksma Harlingen 38 j man ongehuwd protestant 2-62
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 66 Klaaske Hondema Midlum 26 j vrouw gehuwd protestant 1-63
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Zymentie Y Schaap Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-51
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Johannes Heiner Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-20
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 6 Justus Gonggrijp Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-72
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Jarig Donker Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-109
E-184 Sint Odolphisteeg 3 Engeltie Corns. Rinia Wijnaldum 36 j vrouw gehuwd protestant 2-29
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Hendrik Wijga Harlingen schoenmakerskneht 24 j man ongehuwd protestant 1-35
E-044 Voorstraat Voorstraat 18 Evert J Jacob des Tombe [Tombes] Utrecht direkteur der posterijen 40 j man gehuwd protestant 1-151
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Elisabeth van Reenen Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-119
H-238 Havenplein 12 Neeltie Dirks Amsterdam 32 j vrouw gehuwd protestant 2-188
F-107 Zuiderhaven Zuiderhaven 31 Lolke Alta Marken 11 j man ongehuwd protestant 2-61
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Geertje van der Wey Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-120
E-234 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 8 Servaas de Groot Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-39
G-250 Agter de Grote Kerk Moriaanstraat 1 Willem Nielsen Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-135
C-052 Voorstraat Noorderhaven 94 Johanna Hesselink Groningen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-85
G-109 Vianen 8 Siena van Akkeren Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-112
A-221 Bargebuurt Bargebuurt 12 Gerryt Tol Achlum koorndrager 36 j man gehuwd protestant 1-40
E-029 Voorstraat Voorstraat 46 Judith Catharina Wiarda Amsterdam 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 12 Rinske Fontein Harlingen 58 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
B-059 Wortelstraat Wortelstraat 8 Sytske van der Haring Tzummarum 47 j vrouw gehuwd protestant 1-56
E-250 Turfhaven Heiligeweg 25 Elisabeth Gonggrijp Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-41
H-179 Zuiderhaven 26 Louisa Cath. Leemans Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-179
G-207 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 12 Pierkje Goverts [Gooverts] Workum 32 j vrouw gehuwd protestant 2-129
C-083 Noordijs Noordijs 6 Johanna van den Bosch Utrecht 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-94
H-165 Schoolstraat 2 Henderika Posthuma Harlingen 29 j vrouw weduwe protestant 2-176
E-006 Voorstraat Voorstraat 84 IJsbrand Pannebakker Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-142
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Durkje Blijstra Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
A-158 Zoutsloot Zoutsloot 57 Pieter Mooiman Harlingen timmerman 24 j man gehuwd protestant 1-28
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Pieter de Boer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-123
E-194 Laanen Lanen 57 Jetske Leensma Harlingen tonster 37 j vrouw weduwe protestant 2-31
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Johannes Martens Hidma Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-130
E-142 Laanen 't Poortje 9 Johan Frederik Boorsma Oosterlittens molenmaker 83 j man gehuwd protestant 2-23
F-134 Schritzen Schritsen 23 Cornelia Leenbeek Leeuwarden 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-67
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Niesje R Hobma Workum 46 j vrouw ongehuwd protestant 1-80
G-073 Hofstraat Both Apothekerstraat 0 Jan Olivier Harlingen korfmaker 28 j man gehuwd protestant 2-106
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Geertruida Feyters Leeuwarden 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
A-126 Zoutsloot Zoutsloot 16 Pieter W Posthuma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-23
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Klaas Visser Dokkum 11 j man ongehuwd protestant 2-108
G-256 Kerkpoortstraat 39 Grietje Dijkstra Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 2-137
F-227 Laanen Lanen 16 Hartman B Hoek Harlingen zeeman 34 j man gehuwd protestant 2-89
A-022 Noorderhaven Noorderhaven 37 Sybrand Mollema Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-7
F-085 Schritzen Schritsen 8 Foekje van der Werf Harlingen winkeliersche 29 j vrouw ongehuwd protestant 2-56
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Marijke Hilwerda Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-45
H-224 Weeshuisstraat 3 Berend Vredenburg Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-184
F-172 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 16 Hiltie Dijkstra Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-75
G-303 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 12 Hiltie Hylkema Weidum 41 j vrouw weduwe protestant 2-145
F-200 Laanen Lanen 62 Willemina Mooiman Harlingen 28 j vrouw ongehuwd protestant 2-82
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Klaas Wiarda Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-12
G-115 Romastraat Romastraat 8 Trijntie Nieuw Hardegarijp 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-113
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Jan J van der Weide Sneek 47 j man gehuwd protestant 1-70
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Gerben Monsma Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-89
B-070 Droogstraat 61 Janneke Trompetter Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-58
H-224 Weeshuisstraat 0 Grietje Esgers Harlingen 78 j vrouw weduwe protestant 2-185
F-118 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 19 Rudolphina Bentfort Harlingen naaister 78 j vrouw ongehuwd protestant 2-64
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 78 Jeltie de Vries Pingjum 44 j vrouw gehuwd protestant 1-60
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Sjouwkje Bouwman Harlingen geen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-53
E-121 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 2 Symon Tichelaar Harlingen 8 m man ongehuwd protestant 2-18
D-046 Geweezen Franeker Poort Liemendijk 40 Willem van der Burg Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-121
C-177 Noorderhaven Noorderhaven 32 Klaas Hendriks Meyer Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-108
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Inte van Vliet Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-155
E-180 Sint Odolphisteeg 10 Eeuwe van der Heide Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-29
A-191 Karremanstraat Anjelierstraat 12 Sint Tolsma Wijnaldum 33 j man ongehuwd protestant 1-34
E-037 Voorstraat Voorstraat 30 Grietje van der Velde Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-150
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Aaltie Giel Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-118
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 11 Cornelis Bos Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-124
H-233 Havenplein 24 Jelte van der Ley Harlingen metzelaar 18 j man ongehuwd protestant 2-187
B-028 Hoogstraat Hoogstraat 10 Sijke van der Meulen Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-50
F-235 Ossemark Kleine Ossenmarkt 4 Bartle Faber Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-91
C-137 Noorderhaven Noorderhaven 104 Pieter Rodenhuis Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-101
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Elisabeth de Groot Harlingen winkeliersche 51 j vrouw weduwe protestant 1-47
G-107 Vianen 18 Frouwkje Koudenburg Vlieland 39 j vrouw ongehuwd protestant 2-111
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Willem Frederik du Saar Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-147
G-004 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 34 Gerrytje Burghout Harlingen huishoudster 29 j vrouw ongehuwd protestant 2-95
A-128 Achterstraat Zeilmakersstraat 3 Johannes Kamminga Harlingen pakhuisknegt 35 j man gehuwd protestant 1-23
H-169 Zuiderhaven 36a Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16 Hendrik Riem Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-129
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 43 Aafke Schuitmaker Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-140
H-165 Schoolstraat 10 Foekje van der Werf Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Hendrik Haaksma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-12
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Albert Boonstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-21
E-003 Voorstraat Voorstraat 90 Teerdske R Tuininga Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-141
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Albert Godthelp Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-78
B-114 Zoutsloot Zoutsloot 71 Catharina Esveld Middelburg 24 j vrouw gehuwd protestant 1-66
E-086 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Sytze Johs. Hoog Harlingen 69 j man gehuwd protestant 2-10
H-203 Zuiderstraat 11 Dirk Hofstra Langweer werkman 43 j man gehuwd protestant 2-182
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Thomas Westerhuis Bozum 69 j man gehuwd protestant 2-121
E-198 Laanen Lanen 69 Mietje Husselman Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-33
D-087 Nieuwstraat Nieuwstraat 48 Geert Huisjemaker Harlingen korenmeeter 44 j man gehuwd protestant 1-129
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Evert voor de Wind Langweer 28 j man ongehuwd protestant 1-112
C-031 Voorstraat Voorstraat 7a Rigtje Broers Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-80
H-096 Waschbleek Wasbleek 84 Imkje van der Geest Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-166
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Aafke Tol Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-20
G-091 Hofstraat Hofstraat 21 Wapke Zandberg Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-109
G-261 Kerkpoortstraat 49 Frederik Ebbeling Swartsluis aardewerker 40 j man gehuwd protestant 2-138
F-224 Laanen Lanen 18 Grietje de Vries Nimwegen 22 j vrouw gehuwd protestant 2-88
A-028 Noorderhaven Noorderhaven 49 Jetske Sjollema Lemmer 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-8
H-049 Rapenburg 20 Nikolaas Fontein Harlingen boekbindersknegt 23 j man ongehuwd protestant 2-160
F-081 Schritzen Schritsen 20 Fedde H Bleeker Harlingen scheepstimmerman 63 j man gehuwd protestant 2-55
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Jacobus de Boer Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-86
F-049 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 6 Fedde Hoog Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-49
H-224 Weeshuisstraat 3 Geertje Brouwer Harlingen 41 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Aaltie F de Vries Leeuwarden geen 69 j vrouw weduwe protestant 2-126
G-325 Klaverbladstraat 1 Frederik de Wilde Sexbierum visscherman 40 j man gehuwd protestant 2-148
F-196 Laanen Lanen 70 Johannes Th. Smith Hindelopen zeeman 38 j man gehuwd protestant 2-80
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Aleida van Otterloo Deventer 76 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Geesje H Biese Hogezand 33 j vrouw gehuwd protestant 1-45
E-212 Sint Christoffelsteeg 6 Klaas Leeksma Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-36
A-172 Leemedijk Achterstraat 4 Hendrik de Jong Franeker 17 j man ongehuwd protestant 1-31
C-071 Voorstraat Voorstraat 85 Sytske van der Zee Makkum 28 j vrouw ongehuwd protestant 1-91
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Grietje Onsman Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-15
H-224 Weeshuisstraat 0 Theodorus Petzelaar Essen aan de Rohr 71 j man weduwnaar protestant 2-184
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Marten Stoker Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-59
B-083 Zoutsloot Zoutsloot 94 Henderina Valderpoort Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-59
E-116 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 12 Arnoldus Ouenbroek Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-17
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Wytske de Bruin Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-123
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Klaske Verwerda Workum 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-105
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Joan Govert Bernelot* Moens Rotterdam 9 j man ongehuwd protestant 2-156
H-169 Smidstraat 1 Albertina van der Veer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-178
D-028 Noordijs Franekereind 7 Baukje Meyer Harlingen 2 j* vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 19 Geertje de Vries Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-125
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Pieter J Holsteyn Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-74
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Aant Bijlsma Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-43
B-023 Hoogstraat Hoogstraat 20 Janna Tuinstra Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-49
G-237 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 5 Sipke de Boer Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-133
H-140 Nieuweburen 21 Akke Roelofs Faber Harlingen 4 d vrouw ongehuwd protestant 2-172
D-010 Noordijs Noordijs 1 Jantie van Phalen Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-116
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Harmen* Martinus* Couwenhoven* Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-115
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Sietske Boone Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-15
G-151 Typelstegen Gardenierstraat 13 Johannes Breuwer Harlingen wever 25 j man ongehuwd protestant 2-117
A-134 Achterstraat Zoutsloot 3 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
G-040 Heilgeweg Heiligeweg 30 Evert R Baarda Almenum 21 j man ongehuwd protestant 2-100
H-169 Zuiderhaven 36a Wilhelmina Alta Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
A-187 Karremanstraat Karremanstraat 8 Trijntje Wouberg Groningen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-34
E-154 Laanen Lanen 9 Renske de Vries Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-24
D-140 Nieuwstraat 4 Jan Wiersma Midlum 6 j man ongehuwd protestant 1-137
D-138 Ooievaarstraat 9 Dieuwke Wijnalda Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-137
H-165 Schoolstraat 20 Bregtje Posthuma Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
E-108 Vijverstraat Vijverstraat 0 Grietje Krof s Hage geen 47 j vrouw weduwe protestant 2-16
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Akke B Tikkel [Tikker] Harlingen 36 j vrouw ongehuwd protestant 2-120
H-080 Wasbleek 15 Maria Harm. Friens Amsterdam 25 j vrouw gehuwd protestant 2-163
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6a Maaike Brouwer Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 107 Hille L Goverts Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-66
H-211 Zuiderstraat 31 Theunis Beitschat Harlingen 28 j man ongehuwd protestant 2-183
E-209 Laanen Lanen 79 Huite Theemans Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-35
D-080 Gewezen Franeker Pijp Nieuwstraat 64 Henderika Sleeper Harlingen naaister* 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-128
F-068 Schritzen Raamstraat 4 Thomas Zwanenburg Harlingen scheepstimmerman 35 j man gehuwd protestant 2-53
F-146 Schritzen Schritsen 47 Yetje Pronker Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-70
C-034 Voorstraat Voorstraat 11 Tjietske S Smit Marrum 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-81
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Foeke Annes Foekens Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-105
H-087 Wasbleekstraat 1 P. Tjallings Schaafsma Harlingen turfdrager 45 j man gehuwd protestant 2-165
G-192 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 25 Yfke de Vries Harlingen 64 j vrouw gehuwd protestant 2-127
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Matthijs S Blok Harlingen timmerknegt 36 j man gehuwd protestant 1-19
G-294 Hofstraat Hofstraat 35 Johannes Groen Harlingen geen 34 j man gehuwd protestant 2-144
H-037 Kerkpoortstraat 59 Janke de Jong Franeker 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-158
F-215 Laanen Lanen 32 Janneke van Dijk Harlingen 15 w vrouw ongehuwd protestant 2-86
A-032 Noorderhaven Noorderhaven 57 Jieke Wagter Wolvega 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-9
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 8 Maatje Faber Harlingen 60 j vrouw ongehuwd protestant 1-79
F-072 Schritzen Schritsen 36 Louisa L Wijnalda Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-54
C-059 Voorstraat Voorstraat 61a Jacob Binksma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-87
E-206 Laanen Comediesteeg 6 Maatje Gorter Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-34
H-226 Weeshuisstraat 7 Obbe B Vinkelbos Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-186
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Ate Klein Harlingen 4 m man ongehuwd protestant 2-124
E-076 Vijverstraat Hondenstraat 2 Rinskje J Minnema Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 2-8
G-316 Klaverbladstraat 18 Neeltie Faber Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-147
F-192 Laanen Lanen 78 Willem Frederik Katoen Leeuwarden 6 j man ongehuwd protestant 2-79
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Elisabeth Mollema Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 1-44
C-106 Grote Sluis Rommelhaven 2 Pieter Wiebinga Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-97
C-113 Katrug Sint Jacobstraat 13 Fedde Jager Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-98
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Sytske van der Veen Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-36
C-077 Voorstraat Voorstraat 95 Pieter Willem Sebes Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-92
G-313 Fabrieksstraat 12 Klaske van der Woude Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-146
H-224 Weeshuisstraat 0 Tetje Bakker Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Tjietske Tadema Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 2-58
E-066 Zuiderhaven Zuiderhaven 13 Jacob Jurjaans Visser Harlingen zeeman 33 j man gehuwd protestant 2-6
B-048 Hoogstraat Hoogstraat 29a Izaäk J Faber Harlingen 32 j man ongehuwd protestant 1-54
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Anna Boone Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-15
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Klaas Pekelsma Dokkum blokmaker 26 j man gehuwd protestant 1-104
H-033 Rozengracht 25 Houkje Bergsma Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-157
H-152 Spinhuisstraat 7 Harmen Bandsma Harlingen 26 j man ongehuwd protestant 2-174
A-211 Bargebuurt Bargebuurt 15 Mieke Brandi Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-38
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Maria Johanna Felon Amsterdam 68 j vrouw gehuwd protestant 1-149
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Christina E Coese Leeuwarden 34 j vrouw gehuwd protestant 1-126
F-158 Heiligeweg Heiligeweg 1 Roelofke Schokker Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-72
F-020 Zuiderhaven Zuiderhaven 77 Jeltie de Jong Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 2-44
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Rients Hilwerda Harlingen 34 w man ongehuwd protestant 1-122
G-223 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 1 Jan Hendriks Mulder Harlingen keetknegt 41 j man gehuwd protestant 2-130
D-145 Nieuwstraat Nieuwstraat 11 Cornelis Visser Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-138
D-014 Noordijs Noordijs 11 Sybrand Tjallingii Harlingen zeehandelaar en fabrikant en trafikant 56 j man gehuwd protestant 1-116
D-120 Oyevaarsteeg Scheffersplein 11 Bauke S Dijkstra Harlingen zeepziedersknegt 58 j man weduwnaar protestant 1-135
E-095 Vijverstraat Vijver 12 Henrich Gustaaf Hellund [Helland] Jacobstadt zeeman 40 j man gehuwd protestant 2-13
A-177 Zoutsloot Bildtstraat 11 Abraham Schaafsma Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-32
G-136 Typelstegen Gardenierstraat 12 Franciscus Pas Harlingen 71 j vrouw weduwe protestant 2-115
A-142 Achterstraat Zoutsloot 27 Elizabeth Kuipers Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 1-25
G-037 Heiligeweg Heiligeweg 36 Rinse de Vries Sneek 6 j man ongehuwd protestant 2-99
H-160 Zuiderhaven 46 Aafke van der Wal Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-175
A-163 Karremanstraat Karremanstraat 22 Hendrik H Poort Harlingen koopman 29 j man gehuwd protestant 1-30
E-171 Laanen Lanen 35 Wiebo B Groen Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-27
D-101 Nieuwstraat Nieuwstraat 16 Arnoldus Tichelaar Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-133
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Jan P de Bruin Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-123
F-126 Schritzen Schritsen 7 Janke de Boer Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 2-65
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 6 Wopke van Dokkum Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-43
G-156 Typelstegen Borstelsteeg 12 Frouwkje Leeninga Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-118
H-132 Waschbleek Wasbleek 12 Frans Werner Dokkum schoemaker 42 j man gehuwd protestant 2-171
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Daniel Boonstra Harlingen timmermansknegt 17 j man ongehuwd protestant 1-125
B-021 Hoogstraat Herenwaltje 17 Dieuwke van Claarbergen Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 1-48
H-183 Zuiderstraat 12 Wimke van der Zee Leeuwarden 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-180
G-231 Kerkpoortstraat 1 Klaas Woudema Sexbierum 10 j man ongehuwd protestant 2-132
F-180 Wortelhaven Lanen 89 Dirk Markensteyn Harlingen 1,5 j man ongehuwd protestant 2-77
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Jieppe van der Veer Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-5
G-281 Rapenburg 3 Pieter Lepstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-142
F-200 Laanen Schritsen 51 Doris Stoker Harlingen 36 j man gehuwd protestant 2-82
C-039 Voorstraat Voorstraat 19 Coenraad Petersen Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-83
F-034 Brouwersgragt Brouwersstraat 10 Wiekje Kramer Vlieland geen 63 j vrouw weduwe protestant 2-47
H-082 Wasbleekstraat 10 Dirk Berduin Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-164
G-200 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 35 Wikje Bern. Kroes Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 2-128
B-105 Zoutsloot Zoutsloot 56 Gabe Rodenhuis Harlingen metzelaar 56 j man gehuwd protestant 1-64
H-037 Kerkpoortstraat 63 Minke de Jong Amsterdam 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-158
A-039 Noorderhaven Noorderhaven 69 Yda K Parma Workum winkeliersche 29 j vrouw weduwe protestant 1-10
G-124 Romastraat Romastraat 5 Hendrik Faber Harlingen 24 j man ongehuwd protestant 2-114
F-060 Schritzen Schritsen 50 Berber Flaming Bolsward 28 j vrouw gehuwd protestant 2-51
E-152 Laanen Drie Roemerssteeg 5 Henke de Vries Makkum 36 j vrouw gehuwd protestant 2-24
H-224 Weeshuisstraat 0 Martie Jans Harlingen 80 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
G-179 Kerkpad Grote Kerkstraat 46 Sara Kindermans Franeker 26 j vrouw gehuwd protestant 2-123
B-105 Zoutsloot Zoutsloot 56 Wilhelmina Rodenhuis Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-64
E-126 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 7 Daniel Snijder Harlingen heel en vroedmeester 24 j man gehuwd protestant 2-19
F-179 Grote Kerkstraat Lanen 0 Sjoerd van Hoften Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-76
C-187 Noorderhaven Noorderhaven 10 Trijntie Ploeg Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-110
C-102 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 8 Rinske Agema Harlingen 27 j