Harlingen, volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)

illustratie volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)
In twee lijvige delen van resp. 150 en 200 pagina's worden in november en december 1839 alle aanwezige inwoners van Harlingen beschreven, om zodoende de feitelijke bevolking op 1 januari 1840 vast te kunnen stellen. Personen die niet Harlingen als vaste woonplaats hebben, en tijdelijk afwezige personen zoals zeevarenden, zijn niet geregistreerd.

Na de Friese volkstelling van 1744 is dit voor Harlingen de eerste volkstelling waarin alle namen en adressen zijn opgetekend. Van de volkstelling van 1830 zijn voor zover mij bekend alleen statistische gegevens per woonplaats bekend. Volgens die telling bestond de bevolking van Harlingen toen uit 3482 mannen en 4055 vrouwen.

In de gegevens zijn enige verbeteringen aangebracht m.b.v. de Burgerlijke Stand. Dit is alleen gedaan bij ontbrekende gegevens en kennelijke fouten, dus niet alle gegevens zijn gecontroleerd. Ontbrekende gegevens zijn aangegeven met een sterretje achter het gegeven. Bij verbeteringen van kennelijke fouten staat de originele tekst tussen blokhaken.

De vermelde fotonummers verwijzen naar foto's bij het gemeentearchief, deze zijn via deze website niet in te zien.

De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van "Zoek je huis".

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2017-08-05 15:46:04.3597 mannen waarvan 1235 gehuwd, 2221 ongehuwd en 141 weduwnaar.
4353 vrouwen waarvan 1243 gehuwd, 2582 ongehuwd en 527 weduwe.
6638 protestant, 1144 rooms katholiek, 161 israëliet en 1 zonder godsdienst.
1435 unieke panden.
huis genoemde straat tegenwoordig voornamen familienaam geboorteplaats beroep leeftijd geslacht burgerlijke staat religie boek-foto
F-125 Schritzen Schritsen 5 Geertruida Smit Bolsward 28 j vrouw gehuwd 2-65
F-125 Schritzen Schritsen 5 Hubertus Drost Harlingen 4 j man ongehuwd 2-65
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Elbrigt Idses [Elberge I] Iengoda Sneek [Makkum] 62 j vrouw gehuwd 2-12
F-125 Schritzen Schritsen 5 Franciskus Drost Harlingen 2 j man ongehuwd 2-65
F-125 Schritzen Schritsen 5 Hein Hends. Drost Harlingen baardscheerder 28 j man gehuwd 2-65
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Elbrigt Idses [Elberge I] Iengoda Sneek [Makkum] 62 j vrouw gehuwd 2-12
F-125 Schritzen Schritsen 5 Geertruida Smit Bolsward 28 j vrouw gehuwd 2-65
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Elbrigt Idses [Elberge I] Iengoda Sneek [Makkum] 62 j vrouw gehuwd 2-12
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Tjalling van* Dijk Makkum 59 j man gehuwd 2-12
F-125 Schritzen Schritsen 5 Hubertus Drost Harlingen 4 j man ongehuwd 2-65
F-125 Schritzen Schritsen 5 Franciskus Drost Harlingen 2 j man ongehuwd 2-65
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Tjalling van* Dijk Makkum 59 j man gehuwd 2-12
F-125 Schritzen Schritsen 5 Hein Hends. Drost Harlingen baardscheerder 28 j man gehuwd 2-65
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Tjalling van* Dijk Makkum 59 j man gehuwd 2-12
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Sara Joachim de Vos Amsterdam koopvrouw 27 j vrouw gehuwd israëliet 2-12
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Jacob Blok Lemmer 1 j man ongehuwd israëliet 1-54
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Saartie L van* Amerongen [Amrongen] Naarden 44 j vrouw gehuwd israëliet 1-149
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Joseph Jacobus Pais Amsterdam koopman 19 j man ongehuwd israëliet 2-120
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Brantie Meyer Witmond 37 j vrouw gehuwd israëliet 2-16
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Roosje Blok* Lemmer 16 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Benjamin Israël Boas Harlingen 4 j man ongehuwd israëliet 2-120
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Grietje Eliazar Speyer Harlingen 1 j vrouw ongehuwd israëliet 2-12
F-216 Laanen Lanen 30 Judik Salom. de Leeuw Groningen 71 j vrouw gehuwd israëliet 2-86
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Rachel Izaäks Amsterdam 72 j vrouw gehuwd israëliet 2-99
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Drijfje Blok Lemmer 6 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Eliazar Aron Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-12
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Sara Jans Harlingen 26 j vrouw ongehuwd israëliet 2-59
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Elkan Speer Harlingen 7 j man ongehuwd israëliet 2-99
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Saartje van Gelder Blokzijl 9 j vrouw ongehuwd israëliet 2-46
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Hijntie Abrah. de Vries Amsterdam 51 j vrouw weduwe israëliet 2-123
F-138 Schritzen Schritsen 31 Rozette Leefmans Sneek 10 j vrouw ongehuwd israëliet 2-68
B-033 Hoogstraat Rommelhaven 1 Roosje Koopman Franeker 70 j vrouw weduwe israëliet 1-51
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Leentie Blok Lemmer 37 j vrouw gehuwd israëliet 1-54
C-109 Grote Sluis Sint Jacobstraat 5 Mietje Levi Spier Harlingen 3 j vrouw ongehuwd israëliet 1-97
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Dyna Pais Harlingen 4 j vrouw ongehuwd israëliet 2-59
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Païs Amsterdam koopman 63 j man gehuwd israëliet 2-99
E-162 Laanen Lanen 19 Akke de Vries Harlingen 27 j vrouw ongehuwd israëliet 2-26
F-124 Schritzen Schritsen 3 Naatje Izaak Cohen Harlingen 3 j vrouw ongehuwd israëliet 2-65
F-229 Laanen Lanen 6 Jetta Levy Nijwijk 70 j vrouw weduwe israëliet 2-90
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Gerson van Gelder Blokzijl 12 j man ongehuwd israëliet 2-46
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Mozes Speyer Harlingen 5 j man ongehuwd israëliet 2-145
F-138 Schritzen Schritsen 31 Hanohen Leefmans Norden 21 j man ongehuwd israëliet 2-68
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Mozes S Messel Harlingen 9 j man ongehuwd israëliet 1-81
C-109 Grote Sluis Sint Jacobstraat 5 Levy Jesaias Spier Harlingen koopman 30 j man gehuwd israëliet 1-97
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Benjamin Pais Amsterdam koopman 35 j man gehuwd israëliet 2-59
E-162 Laanen Lanen 19 Levi de Vries Harlingen koopman 61 j man gehuwd israëliet 2-26
F-124 Schritzen Schritsen 3 Keetje van der Voort Amsterdam 34 j vrouw gehuwd israëliet 2-65
E-210 Laanen Lanen 79 Eliazer Parfumeur Harlingen 8 j man ongehuwd israëliet 2-35
F-210 Laanen Lanen 42 Mozes Benj. Vreedenburg Doetinchem koopman 20 j man ongehuwd israëliet 2-84
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Michiel van Gelder Oldemark vleeschhouwer 43 j man gehuwd israëliet 2-46
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Jacob Speyer Harlingen 12 j man ongehuwd israëliet 2-145
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Grietje Eliazar Speyer Harlingen 1 j vrouw ongehuwd israëliet 2-12
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Salomon van Messel Harlingen 16 j vrouw ongehuwd israëliet 2-123
F-138 Schritzen Schritsen 31 Eva Salomons Weener 51 j vrouw gehuwd israëliet 2-68
E-089 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Raphaël Pais [Païs] Harlingen 3 m man ongehuwd israëliet 2-11
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Mietje H Levy Zuidbroek [vleeshouwer] 55 j vrouw gehuwd israëliet 1-81
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Izaäk Jochum de Vos Amsterdam 28 j man ongehuwd israëliet 2-40
C-172 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 4 Leentje Schoonhout Amsterdam 31 j vrouw gehuwd israëliet 1-107
G-100 Kerkpad 28 Henderina [Catharina] Mei de [van] Vries [Reindorp] Zwol geen 85 j vrouw weduwe israëliet 2-110
E-210 Laanen Lanen 79 Hester Hertog Parser Amsterdam 46 j vrouw gehuwd israëliet 2-35
F-210 Laanen Lanen 42 Beeltie Vreedenburg Harlingen 11 j vrouw ongehuwd israëliet 2-84
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Hendrika Wolf de Vries Harlingen 17 j vrouw ongehuwd israëliet 2-50
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Elkan Arend Speyer Amsterdam koopman 43 j man gehuwd israëliet 2-145
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eliazar Aron Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-12
G-258 Kerkpoortstraat 43 Pietje de Vries Harlingen 23 j vrouw ongehuwd israëliet 2-137
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 9 Bloeme Mozes de Beer Harlingen 22 j vrouw ongehuwd israëliet 2-37
F-210 Laanen Lanen 42 Samuel Vreedenburg Harlingen 9 j man ongehuwd israëliet 2-84
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Izaak Wolf de Vries Harlingen 8 j man ongehuwd israëliet 2-50
C-068 Voorstraat Voorstraat 77 Sybregje Cohen Harlingen koopvrouw 49 j vrouw ongehuwd israëliet 1-90
G-258 Kerkpoortstraat 43 Sara Jacoba de Vries Harlingen 44 j vrouw gehuwd israëliet 2-137
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 7 Gooytske Veenstra Midlum 20 j vrouw ongehuwd israëliet 2-37
E-155 Laanen Lanen 11 Mietje Ph. Polak Amsterdam 23 j vrouw ongehuwd israëliet 2-25
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Wolf Liepmans de Vries Harlingen koopman 55 j man gehuwd israëliet 2-50
F-229 Laanen Lanen 8 Jetta Levy Nijwijk 70 j vrouw weduwe israëliet 2-90
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Roosje Benjamin Cohen Harlingen naaister 25 j vrouw ongehuwd israëliet 2-123
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 7 Jacob Levi de Beer Harlingen koopman 64 j man gehuwd israëliet 2-37
E-155 Laanen Lanen 11 Salomon Philip Polak Amsterdam koopman 22 j man ongehuwd israëliet 2-25
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Salomon Cohen Steenwijk borstelmaker 22 j man ongehuwd israëliet 2-16
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Roosje Veltman Franeker 71 j vrouw weduwe israëliet 1-67
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Roosje Blok* Lemmer 16 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Mietje Adam Cohen Harlingen 1 j vrouw ongehuwd israëliet 1-149
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Joël S de Leeuw Steenwijk vleeshouwer 31 j man gehuwd israëliet 2-16
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Grietje Eliazar Speyer Harlingen 1 j vrouw ongehuwd israëliet 2-12
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Drijfje Blok Lemmer 6 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Leon Adam Cohen Harlingen 15 j man ongehuwd israëliet 1-149
G-137 Typelstegen Gardenierstraat 10 Keetje Heimans Amsterdam 41 j vrouw gehuwd israëliet 2-116
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Salomon Cohen Steenwijk borstelmaker 22 j man ongehuwd israëliet 2-16
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eliazar Aron Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-12
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Leentie Blok Lemmer 37 j vrouw gehuwd israëliet 1-54
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Adam Nathan Cohen Harlingen koopman 51 j man gehuwd israëliet 1-149
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Grietje Israel Boas Harlingen 6 m vrouw ongehuwd israëliet 2-120
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Elkan Speer Harlingen 7 j man ongehuwd israëliet 2-99
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Joël S de Leeuw Steenwijk vleeshouwer 31 j man gehuwd israëliet 2-16
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Izaäk Blok Middelharnis 42 j man ongehuwd israëliet 1-54
B-111 Karremanstraat Karremanstraat 25 Betje de Vries Amsterdam 56 j vrouw weduwe israëliet 1-65
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Esther Jacob Pais Amsterdam 24 j vrouw gehuwd israëliet 2-120
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Keeke Eliazer Speyer Harlingen 3 j vrouw ongehuwd israëliet 2-12
F-216 Laanen Lanen 30 Mozes Wolf de Beer Amsterdam koopman 69 j man gehuwd israëliet 2-86
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Païs Amsterdam koopman 63 j man gehuwd israëliet 2-99
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Jacob Pais Amsterdam koopman 17 j man ongehuwd israëliet 2-145
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Salomon van Messel Harlingen 16 j vrouw ongehuwd israëliet 2-123
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Johanna Blok Lemmer 8 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Leentie Pais Harlingen 1 j vrouw ongehuwd israëliet 2-59
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Jacob S Velman Leeuwarden 16 j man ongehuwd israëliet 2-99
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 David van Gelder Harlingen 8 m man ongehuwd israëliet 2-46
F-138 Schritzen Schritsen 31 Mozes Leefmans Norden schoenmaker 29 j man ongehuwd israëliet 2-68
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Abraham Blok Middelharnis koopman en slagter 45 j man gehuwd israëliet 1-54
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Marcus J Cats Bolsward 42 j man ongehuwd israëliet 1-81
C-109 Grote Sluis Sint Jacobstraat 5 Betje Levi Spier Harlingen 5 j vrouw ongehuwd israëliet 1-97
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Joseph Pais Amsterdam 6 j man ongehuwd israëliet 2-59
E-162 Laanen Lanen 19 Leepman de Vries Harlingen koopman 23 j man ongehuwd israëliet 2-26
F-124 Schritzen Schritsen 3 Simon Izaäk Cohen Harlingen 1 j man ongehuwd israëliet 2-65
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Mozes van Gelder Blokzijl 17 j man ongehuwd israëliet 2-46
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Eliazar Speyer Harlingen 7 j man ongehuwd israëliet 2-145
F-138 Schritzen Schritsen 31 Benjamin Leefmans Norden 16 j man ongehuwd israëliet 2-68
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Reeltje Blok Harlingen 17 j vrouw ongehuwd israëliet 1-81
C-172 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 4 Sara Joseph Pais Harlingen 6 j vrouw ongehuwd israëliet 1-107
F-124 Schritzen Schritsen 3 Izaäk Hertog Cohen Makkum koopman 50 j man gehuwd israëliet 2-65
E-210 Laanen Lanen 79 Hertog Vrietm. Parfumeur Amsterdam 11 j man ongehuwd israëliet 2-35
F-210 Laanen Lanen 42 Regiene Vreedenburg Harlingen 4 j vrouw ongehuwd israëliet 2-84
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Pietje Wolf de Vries Harlingen 12 j vrouw ongehuwd israëliet 2-50
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Arend Speyer Harlingen 17 j man ongehuwd israëliet 2-145
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Keeke Eliazer Speyer Harlingen 3 j vrouw ongehuwd israëliet 2-12
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Roosje Benjamin Cohen Harlingen naaister 25 j vrouw ongehuwd israëliet 2-123
F-138 Schritzen Schritsen 31 Leefman Mozes Leefman Jever godgel. onderwijzer 49 j man gehuwd israëliet 2-68
E-089 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Caatje S Cohen Leeuwarden 26 j vrouw gehuwd israëliet 2-11
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Mozes Levy Blok Vollenhoven vleeshouwer* 42 j man gehuwd israëliet 1-81
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Grietje Yzaak de Groot Amsterdam 66 j vrouw gehuwd israëliet 2-40
C-172 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 4 Joseph P Pais Amsterdam koopman 33 j man gehuwd israëliet 1-107
E-210 Laanen Lanen 79 Vrietman Parfumeur Amsterdam koopman 48 j man gehuwd israëliet 2-35
F-210 Laanen Lanen 42 Abraham Vreedenburg Harlingen 2 j man ongehuwd israëliet 2-84
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Lena Wolf de Vries Harlingen 23 j vrouw ongehuwd israëliet 2-50
G-258 Kerkpoortstraat 43 Hanna de Vries Harlingen 25 j vrouw ongehuwd israëliet 2-137
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 9 Doetje S Reyzer Leeuwarden 67 j vrouw gehuwd israëliet 2-37
F-210 Laanen Lanen 42 Betje Wolf Slot Schiedam 39 j vrouw gehuwd israëliet 2-84
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Liepman Wolf de Vries Harlingen 12 j man ongehuwd israëliet 2-50
G-258 Kerkpoortstraat 43 Abraham Liepman de Vries Harlingen koopman 53 j man gehuwd israëliet 2-137
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 7 Bloeme Mozes de Beer Harlingen 22 j vrouw ongehuwd israëliet 2-37
E-155 Laanen Lanen 11 Jansje Philip Polak Amsterdam 25 j vrouw ongehuwd israëliet 2-25
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Roosje de Leeuw Steenwijk 19 j vrouw ongehuwd israëliet 2-16
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Hijntie Abrah. de Vries Amsterdam 51 j vrouw weduwe israëliet 2-123
E-155 Laanen Lanen 11 Rachel Meyer Cantor Ootmarsum koopman 32 j vrouw gehuwd israëliet 2-25
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Schenetta de Leeuw Harlingen 2 j vrouw ongehuwd israëliet 2-16
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Izaäk Blok Middelharnis 42 j man ongehuwd israëliet 1-54
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Heyntie Adam Cohen Harlingen 13 j vrouw ongehuwd israëliet 1-149
G-137 Typelstegen Gardenierstraat 10 Jantie Wilda Harlingen 9 j vrouw ongehuwd israëliet 2-116
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Roosje de Leeuw Steenwijk 19 j vrouw ongehuwd israëliet 2-16
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Keeke Eliazer Speyer Harlingen 3 j vrouw ongehuwd israëliet 2-12
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Johanna Blok Lemmer 8 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Nathan Adam Cohen Harlingen 17 j man ongehuwd israëliet 1-149
G-137 Typelstegen Gardenierstraat 10 Salomon Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-116
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Schenetta de Leeuw Harlingen 2 j vrouw ongehuwd israëliet 2-16
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Abraham Blok Middelharnis koopman en slagter 45 j man gehuwd israëliet 1-54
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Jacobus Israel Boas Harlingen 2 j man ongehuwd israëliet 2-120
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Jacob S Velman Leeuwarden 16 j man ongehuwd israëliet 2-99
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Berendina Blok Lemmer 4 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
B-111 Karremanstraat Karremanstraat 25 Mozes Blok Vollenhoven vleeshouwer 77 j man weduwnaar israëliet 1-65
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Benjamin Boas Amsterdam koopman 25 j man gehuwd israëliet 2-120
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Sara Joachim de Vos Amsterdam koopvrouw 27 j vrouw gehuwd israëliet 2-12
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Roosje Benjamin Cohen Harlingen naaister 25 j vrouw ongehuwd israëliet 2-123
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Jacob Blok Lemmer 1 j man ongehuwd israëliet 1-54
C-109 Grote Sluis Sint Jacobstraat 5 Jesajas Levi Spier Harlingen 2 j man ongehuwd israëliet 1-97
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Ragel Pais Harlingen 3 j vrouw ongehuwd israëliet 2-59
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Rachel Izaäks Amsterdam 72 j vrouw gehuwd israëliet 2-99
F-229 Laanen Lanen 6 Roosje Hertog Rotterdam 78 j vrouw weduwe israëliet 2-90
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Leon van Gelder Harlingen 7 j man ongehuwd israëliet 2-46
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Klara Elkan Speyer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd israëliet 2-145
F-138 Schritzen Schritsen 31 Aäron Leefmans Sneek 13 j man ongehuwd israëliet 2-68
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Gorda J Wilda Harlingen 9 j vrouw ongehuwd israëliet 1-81
C-109 Grote Sluis Sint Jacobstraat 5 Schone Levi de Vries Harlingen 29 j vrouw gehuwd israëliet 1-97
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Naatje Kakes Den Haag 28 j vrouw gehuwd israëliet 2-59
E-162 Laanen Lanen 19 Maranna Stokvisch Amsterdam 66 j vrouw gehuwd israëliet 2-26
F-124 Schritzen Schritsen 3 Hertog Izaäk Cohen Harlingen 4 j man ongehuwd israëliet 2-65
E-210 Laanen Lanen 79 Abraham Parfumeur Harlingen 5 j man ongehuwd israëliet 2-35
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Lea Blok Schoonhoven 41 j vrouw gehuwd israëliet 2-46
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Joost Speyer Harlingen 7 j man ongehuwd israëliet 2-145
F-138 Schritzen Schritsen 31 Salomon Leefmans Norden kledermake 27 j man ongehuwd israëliet 2-68
E-089 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Leentie Pais [Païs] Harlingen 3 j vrouw ongehuwd israëliet 2-11
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Hanna Meyer Harlingen 23 j vrouw ongehuwd israëliet 1-81
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Emanuel Jochem de Vos Amsterdam 23 j man ongehuwd israëliet 2-40
C-172 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 4 Elias Joseph Pais Harlingen 8 j man ongehuwd israëliet 1-107
G-100 Kerkpad 28 Meyer de Vries Harlingen koopman 46 j man ongehuwd israëliet 2-110
E-210 Laanen Lanen 79 Wolf Vrietman Parfumeur Amsterdam 13 j man ongehuwd israëliet 2-35
F-210 Laanen Lanen 42 Schoontie Vreedenburg Harlingen 7 j vrouw ongehuwd israëliet 2-84
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Betje Wolf de Vries Harlingen 15 j vrouw ongehuwd israëliet 2-50
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Judigje Jacobs Amsterdam 40 j vrouw gehuwd israëliet 2-145
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Sara Joachim de Vos Amsterdam koopvrouw 27 j vrouw gehuwd israëliet 2-12
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Hijntie Abrah. de Vries Amsterdam 51 j vrouw weduwe israëliet 2-123
G-258 Kerkpoortstraat 43 Henderina de Vries Harlingen 6 j vrouw ongehuwd israëliet 2-137
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 9 Gooytske Veenstra Midlum 20 j vrouw ongehuwd israëliet 2-37
E-089 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Benjamin Pais [Païs] Amsterdam koopman 35 j man gehuwd israëliet 2-11
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Jochem Elias de Vos Amsterdam 72 j man gehuwd israëliet 2-40
F-210 Laanen Lanen 42 Benjamin Vreedenburg Harlingen 6 j man ongehuwd israëliet 2-84
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Jacob Wolf de Vries Harlingen 5 j man ongehuwd israëliet 2-50
G-258 Kerkpoortstraat 43 Jacob Abr. de Vries Harlingen 15 j man ongehuwd israëliet 2-137
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 9 Jacob Levi de Beer Harlingen koopman 64 j man gehuwd israëliet 2-37
F-210 Laanen Lanen 42 Marcus Vreedenburg Doesburg koopman 43 j man gehuwd israëliet 2-84
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Jantie Izaäk van der Sluis Amsterdam 42 j vrouw gehuwd israëliet 2-50
F-229 Laanen Lanen 8 Roosje Hertog Rotterdam 78 j vrouw weduwe israëliet 2-90
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Salomon van Messel Harlingen 16 j vrouw ongehuwd israëliet 2-123
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 7 Doetje S Reyzer Leeuwarden 67 j vrouw gehuwd israëliet 2-37
E-155 Laanen Lanen 11 Hertog Philip Polak Amsterdam koopman 20 j man ongehuwd israëliet 2-25
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Mina Cohen Steenwijk 19 j man ongehuwd israëliet 2-16
E-155 Laanen Lanen 11 Philip Hertog Polak Amsterdam koopman 50 j man gehuwd israëliet 2-25
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Brantie Meyer Witmond 37 j vrouw gehuwd israëliet 2-16
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Berendina Blok Lemmer 4 j vrouw ongehuwd israëliet 1-54
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Salomon Adam Cohen Harlingen 11 j man ongehuwd israëliet 1-149
G-137 Typelstegen Gardenierstraat 10 Heymans Metzelaar Amsterdam 8 j man ongehuwd israëliet 2-116
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Mina Cohen Steenwijk 19 j man ongehuwd israëliet 2-16
G-074 Both Apothekerstraat 14 Akke Spandauw Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-106
H-109 Waschbleek Wasbleek 58 Frouwkje Faber Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-168
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Jeltie Fritz de Vries Grouw 37 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
A-072 Droogstraat Zoutsloot 10 Jantje de Lang Leeuwarden 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-16
G-083 Hofstraat 7 Maria Smith Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-107
F-228 Laanen Lanen 14 Klaaske van den Bos Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-89
A-021 Noorderhaven Noorderhaven 35 Dirk C Zijlstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-6
F-086 Schritzen Schritsen 6 Rein Vettevogel Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-56
F-026 Brouwersgragt Brouwersstraat 24 Jeltie T Ferwerda Harlingen 5 j vrouw gehuwd protestant 2-46
H-224 Weeshuisstraat 3 Janna Ulberg [Rilberg] Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-184
F-174 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 12 Petronella Leurs Leeuwarden 51 j vrouw gehuwd protestant 2-75
H-030 Hofstraat 20 Gerryt van der Tol Surich melktapper 53 j man weduwnaar protestant 2-157
G-304 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 10 Klaas de Groot Hindelopen 33 j man ongehuwd protestant 2-145
A-050 Noorderhaven Noorderhaven 91 Wypkje Holmans Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-12
E-221 Wortelhaven Simon Stijlstraat 3 Lieukwje de Jong Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-37
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Jieke [Jikke] Monsma Harlingen* 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-89
B-069 Droogstraat 59 Tietje Bakker Marsum 62 j vrouw weduwe protestant 1-58
H-224 Weeshuisstraat 0 Mettie Wijbenga Harlingen 30 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-118 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 19 Antie Douwes de Walle Ferwerd 26 j vrouw gehuwd protestant 2-64
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Gerryt de Boer Arum geen 51 j man gehuwd protestant 1-53
C-177 Noorderhaven Noorderhaven 32 Minkje S de Wit Harlingen 35 j vrouw weduwe protestant 1-108
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Johannette Overdijk Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-156
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Arend Westerbaan Bolsward 11 j man ongehuwd protestant 2-29
A-192 Karremanstraat Anjelierstraat 10 Dieuwke Beets Leeuwarden 30 j vrouw gehuwd protestant 1-35
E-040 Voorstraat Voorstraat 26 Feikje Ringnalda Terkaple 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-151
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Nikolaas Giel Franeker blauwverwer 44 j man gehuwd protestant 1-118
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 11 Jan B Bos Leeuwarden keetknegt 34 j man gehuwd protestant 1-124
H-236 Havenplein 18 Wilhelmina Graansma Amsterdam 37 j vrouw weduwe protestant 2-188
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Gerhardus van Dijk Groningen zeeman 33 j man gehuwd protestant 1-50
F-235 Ossemark Kleine Ossenmarkt 4 Wybe Faber Harlingen wieldrayer en stoelmaker 47 j man gehuwd protestant 2-91
H-149 Nieuweburen 3 Dieuwke [Jacoba] van Klaarbergen Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-174
C-137 Noorderhaven Noorderhaven 104 Pieter Rodenhuis Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-101
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 78 Hidde Monsma Almenum 3 j man ongehuwd protestant 1-60
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Meinoutje Stuul Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-46
G-107 Vianen 16 Frouwkje Koudenburg Vlieland 39 j vrouw ongehuwd protestant 2-111
A-215 Bargebuurt Bargebuurt 24 Tjaltje F Kieviet Harlingen 55 j vrouw weduwe protestant 1-38
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Jacobus Johs. du Saar Hoogvliet 19 j man ongehuwd protestant 1-147
G-006 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 30 Dorothea Pottinga Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-95
A-022 Noorderhaven Zeepziedersstraat 4 Cristina Koestra Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-7
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Sytske Wever Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-67
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16 Michiel van Reenen Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-129
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 41 Sybregje Beidschat Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-140
D-105 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 13 Martha van der Berg Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-133
H-165 Schoolstraat 10 Anna Meyl Franeker 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Tetje Bouma Hallum 25 j vrouw gehuwd protestant 1-21
E-004 Voorstraat Voorstraat 88 Jacob Visser Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-141
C-023 Breedeplaats Grote Bredeplaats 27 Fetje Bakker Dokkum winkeliersche 79 j vrouw weduwe protestant 1-78
A-162 Zoutsloot Zoutsloot 65 Tjette Zeldenrijk Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-29
E-085 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Marten van Vliet Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-10
G-174 Kerkpad Kerkpad 14 Jan Harings van der Zee Heeg scheepstimmerman 21 j man ongehuwd protestant 2-122
E-197 Laanen Lanen 67 Grietje W Visser Harlingen 57 j vrouw gehuwd protestant 2-32
D-088 Nieuwstraat Nieuwstraat 46 Eva Kuiper [Kuipers] Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-129
C-193 Prinsestraat Prinsenstraat 2 Hendrika Pannebakker Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-112
H-169 Zuiderhaven 36a Annette Alta Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
C-031 Voorstraat Voorstraat 7a Janke de Groot Kimswerd 44 j vrouw weduwe protestant 1-80
G-059 Brouwersgragt Brouwersstraat 7 Sytske Bijlsma Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-103
H-097 Waschbleek Wasbleek 82 Magriette van Hettinga .. vrouw ongehuwd protestant 2-167
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Jeltie Feddes Weidema Exmorra 29 j vrouw gehuwd protestant 2-38
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Willem Wassenaar Harlingen 7 w man ongehuwd protestant 1-20
G-086 Hofstraat Hofstraat 15 Baukje E de Boer Harlingen naaister 28 j vrouw ongehuwd protestant 2-108
G-261 Kerkpoortstraat 49 Ypkje Fokkema Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-138
F-224 Laanen Lanen 18 Rein Gerbranda Harlingen 35 j man ongehuwd protestant 2-88
A-027 Noorderhaven Noorderhaven 47 Wilhelmina van der Moer Leeuwarden 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-8
H-049 Rapenburg 20 Gerryt T Plantinga Hallum geen 55 j man weduwnaar protestant 2-160
H-203 Zuiderstraat 11 Gadske Overdijk Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 2-182
F-081 Schritzen Schritsen 18 Rinske Bleeker Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-55
F-051 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 2 Doetje Boudewijn Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-50
H-224 Weeshuisstraat 3 Grietje Esgers Harlingen 78 j vrouw weduwe protestant 2-185
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Aaltie F de Vries Leeuwarden geen 69 j vrouw weduwe protestant 2-126
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Trijntie Altrof Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-151
F-198 Laanen Lanen 66 Hendrikje Hanzen Harlingen 26 j vrouw weduwe protestant 2-81
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Siemontie Baantjer* Harlingen 32 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
B-004 bij de Grote Sluis Rommelhaven 7 Wybrandus de Wit Bolsward policiebediende 35 j man gehuwd protestant 1-44
E-218 Wortelhaven Simon Stijlstraat 4 Jetske Loncq Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-36
C-070 Voorstraat Voorstraat 83 Eppe Haakema Garrelsweer bakker 28 j man gehuwd protestant 1-91
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Akke J Koestra Harlingen 37 j vrouw weduwe protestant 1-15
H-224 Weeshuisstraat 0 Theunis Sybrens Harlingen 83 j man ongehuwd protestant 2-184
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Jantie Nieuwenhuis Steenwijk 33 j vrouw gehuwd protestant 2-60
E-117 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 10 Japke G Bleeker Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-17
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Pieter J de Bruin Harlingen geen 43 j man gehuwd protestant 1-123
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Hillebrand Verwerda Woudsend winkelier 62 j man gehuwd protestant 1-105
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Klaske de Vries Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-156
E-175 Sint Odolphisteeg 20 Liena Wiersma Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-28
D-028 Noordijs Franekereind 7 Antje Meyer Harlingen 8 m* vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 19 Andele de Vries Harlingen pakhuisknegt 45 j man gehuwd protestant 1-125
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jacobus Schotanus Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-74
B-024 Hoogstraat Hoogstraat 18 Fetje Tiesema Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-49
G-236 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 3 Rienk Zijlstra Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-133
H-141 Nieuweburen 19 Andries Rodenhuis Harlingen verwer* 20 j man ongehuwd protestant 2-173
D-010 Noordijs Noordijs 1 Jiekke W Faber Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-115
B-083 Zoutsloot Zoutsloot 94 Poppe J Smith Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-59
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Siene Asmus de Boer Amsterdam 36 j vrouw gehuwd protestant 1-115
E-104 Op de Vijver Vijver 5 Fennegine Ruiten Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-14
A-225 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 10 Reintje R Veer Hindelopen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-41
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Atze S Schaafsma Almenum 19 j man ongehuwd protestant 1-147
A-134 Achterstraat Zoutsloot 1 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
A-202 Karremanstraat Karremanstraat 4 Johannes P Gorter Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 1-37
E-154 Laanen Lanen 9 Cornelis Toutenburg Britswerd timmerman 48 j man gehuwd protestant 2-24
D-138 Ooievaarstraat 9 Jan T Wijnalda Harlingen steenhouwer 33 j man gehuwd protestant 1-137
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Marten Bijlsma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-43
H-165 Schoolstraat 18 Jacobus M Gorter Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-176
E-107 Op de Vijver Vijverstraat 0 Antie Dirks Harlingen 39 j man ongehuwd protestant 2-15
H-079 Wasbleek 11 Janke Hends. Blom Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 2-163
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6a Jan Goslings Harlingen 3 w man ongehuwd protestant 2-5
B-118 Zoutsloot Zoutsloot 85 Femke Buisman Bolsward 49 j vrouw gehuwd protestant 1-66
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Hendrik Haaksma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-12
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Poppe Zijlstra Anjum 77 j man weduwnaar protestant 2-122
E-209 Laanen Lanen 79 Janke Jansen Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 2-35
D-081 Gewezen Franeker Pijp Nieuwstraat 62 Sara Jans Kok Ameland 53 j vrouw ongehuwd protestant 1-128
F-066 Raamstraat Raamstraat 2 Juliane de Vries Arum 50 j vrouw weduwe protestant 2-52
H-169 Zuiderhaven 36a Geertruida Groen Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
F-145 Schritzen Schritsen 45 Willempje Goldewijk Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-70
C-034 Voorstraat Voorstraat 11 Anna Fontein Harlingen 40 j vrouw gehuwd protestant 1-81
G-067 Brouwersgragt Brouwersstraat 23 Sophia Vogelina Duiker Harlingen 3 w vrouw ongehuwd protestant 2-104
H-089 Waschbleek Wasbleekplein 94 Jitske Radsma Franeker 46 j vrouw gehuwd protestant 2-165
E-247 Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 23 Wiebe Feddes Wijga Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-41
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Anthoon Bouma Makkum 5 j man ongehuwd protestant 1-19
F-215 Laanen Lanen 32 Hendrik Notting Harlingen matroos 18 j man ongehuwd protestant 2-86
A-032 Noorderhaven Noorderhaven 57 Jantie H Prins Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-9
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 8 Gatske van Straten Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-79
H-211 Zuiderstraat 31 Baukje Beidschat Harlingen 34 j vrouw ongehuwd protestant 2-183
F-073 Schritzen Schritsen 34 Elisabeth Ansdijk Woudsend 67 j vrouw gehuwd protestant 2-54
C-058 Voorstraat Voorstraat 59 Antie G Ludinga Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-87
E-207 Laanen Comediesteeg 4 Anna Ringsma Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-34
H-226 Weeshuisstraat 7 Hinke de Boer Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Fokke Klein Harlingen brouwersknegt 45 j man gehuwd protestant 2-124
G-316 Klaverbladstraat 18 Sjoerdtie Iken Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 2-147
F-193 Laanen Lanen 76 Geertje de Vries Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 2-79
B-001 bij de Grote Sluis Noorderhaven 109 Remelia Noyon Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-44
C-106 Grote Sluis Rommelhaven 2 Magrietta Wiebinga Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-97
C-112 Katrug Sint Jacobstraat 11 Atze Aukes Zomer Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-98
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Truike Kuipers Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-36
C-076 Voorstraat Voorstraat 93 Trijntie Vettevogel Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 1-92
H-224 Weeshuisstraat 0 Janke Pieters Harlingen 57 j vrouw weduwe protestant 2-185
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Jan S van Dijk Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-54
E-113 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 18 Fettje Pettinga Harlingen 50 j vrouw ongehuwd protestant 2-17
G-262 Molenpad 1 Rjgtje Riem Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-138
H-027 Rozegragt Rozengracht 17 Antony Kneuse Amsterdam kantoorbediende 34 j man gehuwd protestant 2-156
F-189 Spekmark Spekmarkt 4 Jeltie Voordewind Harlingen 9 m vrouw ongehuwd protestant 2-78
A-211 Bargebuurt Bargebuurt 15 Benjamin Brandi Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-38
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Hinne Harmens de Vries Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 1-149
D-068 Bij Lammert W. Brug Franekereind 17 Leentie de Vries Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-126
B-124 Zoutsloot Heerensteeg 6 Grietje D de Groot Almenum 21 j vrouw gehuwd protestant 1-66
D-052 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 32 Berbera Smit Harlingen 70 j vrouw gehuwd protestant 1-123
G-209 Lammert van der steeg Kruisstraat 10 Jacoba M Gaast IJlst geen 45 j vrouw ongehuwd protestant 2-130
D-145 Nieuwstraat Nieuwstraat 9 Schelte J Visser Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-138
D-014 Noordijs Noordijs 11 Pieter Tjallingii Harlingen 29 j man ongehuwd protestant 1-116
E-066 Zuiderhaven Zuiderhaven 13 Janna A Vogelzang Harlingen tapperse 29 j vrouw gehuwd protestant 2-6
D-117 Oyevaarsteeg Scheffersplein 9 Frans P Rikkers Harlingen geen 36 j man gehuwd protestant 1-134
E-097 Vijverstraat Vijver 8 Juliane Johs. Bakker Harlingen 48 j vrouw weduwe protestant 2-13
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Eelke R Botsma Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-32
E-018 Voorstraat Voorstraat 62 Sophia Tichelaar Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-146
G-139 Typelstegen Gardenierstraat 8 Janke Rinkema Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-116
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Jan Schrijver in Oostenrijk boeren arbeyder 57 j man gehuwd protestant 1-25
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Grietje van der Berg Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-99
A-164 Karremanstraat Karremanstraat 20 Rinske de Vries Harlingen turftonster 50 j vrouw weduwe protestant 1-30
E-170 Laanen Lanen 33 Elise de Mol Amsterdam geen 63 j vrouw weduwe protestant 2-26
D-102 Nieuwstraat Nieuwstraat 14 Jurjen de Vries Harlingen besteller 40 j man ongehuwd protestant 1-133
D-132 Ooievaarstraat 14 Evert Bakker Leeuwarden 3 j man ongehuwd protestant 1-136
F-020 Zuiderhaven Zuiderhaven 77 Abe de Jong Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-44
F-126 Schritzen Schritsen 7 Joris Kronenburg Harlingen schoenmaker 56 j man gehuwd protestant 2-65
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 4 Japikje J van Dokkum Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
G-157 Typelstegen Borstelsteeg 10 Dirk P Metzelaar Harlingen verwersknegt 30 j man gehuwd protestant 2-118
H-135 Waschbleek Wasbleek 6 Baukje Gerbens Holwert 70 j vrouw weduwe protestant 2-171
E-059 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 12 Geertje D de Vries Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Gerryt Bos Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-124
B-064 Herenwaltje 11 Klaas Boomstra [Boonstra] Wynaam 2 j man ongehuwd protestant 1-57
G-099 Kerkpad 0 Jepke van Dorpen Harlingen tuinier 23 j man ongehuwd protestant 2-110
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Ruurd J van der Veer Harlingen schipper en winkelier 29 j man gehuwd protestant 1-5
F-015 Zuiderhaven Raamstraat 12 Janke Baukes Tolsma Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 2-44
H-159 Zuiderhaven 48 Wilhelmina Krassen Leeuwarden 62 j vrouw weduwe protestant 2-175
F-200 Laanen Schritsen 51 Fetje Jans Timmer Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-82
C-039 Voorstraat Voorstraat 19 Wemeltie Feddema Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 1-83
F-035 Brouwersgragt Brouwersstraat 8 Jan Reitsma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-48
G-200 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 35 Frans Kordel Franeker 43 j man gehuwd protestant 2-128
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Hermanus Damen Harlingen 30 j man ongehuwd protestant 1-64
H-014 Hofstraat Hofstraat 2 Abel van der Hout Harlingen schoenmaker 57 j man gehuwd protestant 2-154
H-037 Kerkpoortstraat 63 Gerryt de Jong Dragten zeevarende 47 j man weduwnaar protestant 2-158
F-213 Laanen Lanen 36 Trijntie van der Laan Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-85
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Akke Bakker Arum 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-10
G-123 Romastraat Romastraat 3 Grietje M Bangma Idzegahuizen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-114
H-183 Zuiderstraat 12 Eliza Hasbach Dragten bakkersknegt 18 j man ongehuwd protestant 2-180
F-068 Schritzen Schritsen 44 Jan Zwanenburg Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-53
E-151 Laanen Drie Roemerssteeg 3 Grietje Onsman Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-24
H-224 Weeshuisstraat 0 Johanna Hettes Pietersbierum 69 j vrouw weduwe protestant 2-185
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Yetje Wiersma Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-124
E-072 Vijverstraat Hondenstraat 10 Sikke Schaap Harlingen 2,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-7
E-125 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 5 Adolphus Augustus Snijder Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-19
F-183 Wortelhaven Lanen 86 Anne Zeilmaker Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-77
C-187 Noorderhaven Noorderhaven 10 Jan Ploeg Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-110
C-102 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 8 Ate S van Veen Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-96
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Trijntie Spanjaard Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 1-100
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 19 Pieter van der Molen Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-70
G-308 Fabrieksstraat 26 Hein Kl. van der Molen Hindelopen molenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-146
H-169 Grote Werf 2 Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
B-053 Hoogstraat Hoogstraat 37 Dievertie K de Groot Makkum 28 j vrouw ongehuwd protestant 1-55
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Johannes Akkerman Harlingen koperslagersknegt 38 j man gehuwd protestant 1-63
H-072 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 2 Jacobus Stroband Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-162
C-057 Voorstraat Tuinsteeg 0 Elisabeth Alta Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-87
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Henrietta Hoppesteyn s Gravenhage 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
B-083 Zoutsloot Wortelstraat 15 Hylke Buisman Bolsward 39 j man gehuwd protestant 1-59
F-164 Heiligeweg Heiligeweg 13 Syberen A Gebel Harlingen geen 46 j man gehuwd protestant 2-73
F-090 Jan Ruurdstraat Jan Ruurdstraat 3 Franciska Hannen Leeuwarden 30 j vrouw gehuwd protestant 2-57
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Rinske Koelmans St Jacob 49 j vrouw weduwe protestant 2-131
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 25 Bartle van der Meer Harlingen varensgezel 26 j man gehuwd protestant 1-139
D-019 Noordijs Noordijs 19 Jeltie Jacobi Embden 38 j vrouw ongehuwd protestant 1-117
E-081 Zuiderhaven Zuiderhaven 21 Otto Tietge Harlingen blokmaker 14 j man ongehuwd protestant 2-9
E-160 Laanen Schoolplein 1 Anna R Smid Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-25
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Trijntie A Bakker Franeker 23 j vrouw gehuwd protestant 2-94
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Alida Burgersch Pekel A 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-15
A-147 Zoutsloot Zoutsloot 39 Dievertje Meinsma Makkum 37 j vrouw weduwe protestant 1-26
G-030 Turfhaven Heiligeweg 56 Bartele Agema Harlingen steenhouwer 55 j man gehuwd protestant 2-98
A-060 Karremanstraat Karremanstraat 32 Trijntie van Sloten Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-14
E-172 Laanen Lanen 37 Dieuwke Wiersma Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 2-27
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 26 Antie Nieuwenhuis Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-132
G-267 Oosterbolwerk 2 Harmen Wever Almenum 7 j man ongehuwd protestant 2-139
H-216 Zuiderhaven 16 Aukje S de Vries Harlingen scheepstimmerman 66 j vrouw weduwe protestant 2-183
F-130 Schritzen Schritsen 15 Gerrit J Terpstra Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-66
C-167 Op de Vischmarkt Vismarkt 4 Antie Buwalda Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-106
G-079 Both Apothekerstraat 11 Haring Tuinhout Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-107
H-121 Waschbleek Wasbleek 34 Pieter Hansen Groningen werkman 72 j man gehuwd protestant 2-170
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Jan A de Boer Harlingen beurtschipperknegt 21 j man ongehuwd protestant 1-153
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 8 Wykeltie Ludinga Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-61
G-241 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 13 Harmen Smith Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-134
F-229 Laanen Lanen 6 Lieuwkje Wijnalda Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-90
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Jan Zeylmaker Harlingen zeylmaker 10 j man ongehuwd protestant 1-6
G-286 Rapenburg 17 Antie O Bouwma Suameer 60 j vrouw weduwe protestant 2-142
H-169 Zuiderhaven 0 Janke Lamminga Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-178
F-153 Schritzen Schritsen 63 Reinder Steeksma Franeker stadstimmerman 43 j man gehuwd protestant 2-71
C-043 Voorstraat Voorstraat 27 Klara Prins Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-84
F-031 Brouwersgragt Brouwersstraat 14 Trijntie IJzenbeek Harlingen winkeliersche 64 j vrouw weduwe protestant 2-47
H-224 Weeshuisstraat 1 Martie Jans Harlingen 80 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Folkert Jans Medemblik 45 j man gehuwd protestant 2-76
H-012 Hofstraat Hofstraat 8 Rinse Neysel Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-153
F-209 Laanen Lanen 44 Clara Abr. Speyer Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-83
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Berber Nijkamp Leeuwarden 34 j vrouw weduwe protestant 1-11
H-177 Zuiderstraat 22 Rinske Visser Molkwerum 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Sybout Atsma Sneek zeylmaker* 17 j man ongehuwd protestant 1-33
C-066 Voorstraat Voorstraat 75 Gepke D Schaap Franeker 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-88
A-086 Droogstraat Droogstraat 23 Anna H Bandsma Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
H-224 Weeshuisstraat 0 Pietje de Groot Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Freerk Leyenaar Makkum 15 j man ongehuwd protestant 2-62
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Sybrand Hoekstra Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-51
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Henke Heiner Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-20
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 6 Beitske Oorthuis Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Klaas A Bleeker Franeker logementhouder 47 j man gehuwd protestant 1-109
C-086 Noordijs Rommelhaven 28 Jantjie van Rees Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-94
B-161 Karremanstraat Anjelierstraat 41 Jan van der Woude Almenum 2 j man ongehuwd protestant 1-71
E-045 Voorstraat Voorstraat 16 Cornelis Harmens Harlingen zeehandelaar 42 j man gehuwd protestant 1-152
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Bernardus de Vries Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-119
C-003 Bij de Havensbrug Havenplein 3 Simon Schenkius Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-74
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Dirk van der Wey Tzum geen 62 j man gehuwd protestant 1-120
E-235 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 6 Aplonia Balkstra Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 2-39
G-250 Agter de Grote Kerk Moriaanstraat 1 Rintje Nielsen Harlingen werkman 40 j man gehuwd protestant 2-135
C-143 Noorderhaven Noorderhaven 92 Hein G de Jong Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-102
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 66 Wapke S Harkema Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-63
G-109 Vianen 6 Yetje de Boer Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-112
A-222 Bargebuurt Bargebuurt 10 Piebe [Pieter] van Rozendal St Jacob timmerman 32 j man gehuwd protestant 1-40
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Maria Josina Hoppesteyn Dordrecht 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
G-021 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 2 Grietje Douwma Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
E-250 Turfhaven Heiligeweg 25 Klaas Gonggrijp Harlingen schoenmaker 49 j man gehuwd protestant 2-41
B-167 Karremanstraat 3 Age J de Vries Harlingen kleermaker 9 j man ongehuwd protestant 1-73
G-221 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 6 Marijke Bakker Harlingen 33 j vrouw ongehuwd protestant 2-130
C-083 Noordijs Noordijs 6 Godaart van den Bosch Utrecht 5 j man ongehuwd protestant 1-94
F-107 Zuiderhaven Zuiderhaven 31 Johannes Alta Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-61
H-164 Schoolstraat 1 Bregtje Posthuma Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Sjoerdtie Loutenbach Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-77
A-157 Zoutsloot Zoutsloot 55 Minno Lovius Leeuwarden zeeman kapt. 33 j man gehuwd protestant 1-28
G-025 Turfhaven Heiligeweg 64 Johannes Meyer Amsterdam boekverkoper 54 j man gehuwd protestant 2-97
G-177 Kerkpad Kerkpad 2 Maria Jager Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-123
E-194 Laanen Lanen 57 Anthony Postma Harlingen 37 j man gehuwd protestant 2-31
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Johannes Martens Hidma Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-130
E-141 Laanen 't Poortje 7 Geeske S Fokkens Goutum 43 j vrouw gehuwd protestant 2-22
H-169 Zuiderhaven 36a Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
F-133 Schritzen Schritsen 21 Sipke Wybes Duif Workum opzichter 45 j man gehuwd protestant 2-67
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Broer Hobma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-80
A-020 Noorderhaven Noorderhaven 33 Annetje Hazelhof Leeuwarden 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
H-040 Rapenburg 6 Johannes Kleisma Leeuwarden 16 j man ongehuwd protestant 2-159
F-087 Schritzen Schritsen 4 Eeke de Vries Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-56
F-027 Brouwersgragt Brouwersstraat 22 Harmke B Faber Midlum 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-46
H-224 Weeshuisstraat 1 Antie Lamm. Timmer Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Fokje de Jager Harlingen 41 j vrouw ongehuwd protestant 2-75
H-009 Hofstraat Hofstraat 16 Antie Monsma Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-153
G-304 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 10 Maatje Klok Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-145
A-050 Noorderhaven Noorderhaven 91 Dorothea Simonsz Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-12
E-221 Wortelhaven Simon Stijlstraat 3 Johs. W de Jong Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-37
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Wypkje Noordhuis Harlingen* 35 j vrouw gehuwd protestant 1-89
A-097 Karremanstraat Droogstraat 57 Geertje van Vliet Harlingen 2 m vrouw ongehuwd protestant 1-18
H-224 Weeshuisstraat 0 Jetske de Wilde Harlingen 47 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-116 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 15 Anne J van Straaten Harlingen winkelier 43 j man gehuwd protestant 2-63
B-037 Hoogstraat Hoogstraat 7 Magreta Oolgaard Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-52
E-134 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 23 Maartje Smid Medemblik 21 j vrouw gehuwd protestant 2-21
C-177 Noorderhaven Noorderhaven 32 Jacobus A Wijma Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-108
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Peternella van Vliet Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-155
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Helena IJlstra Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-29
A-193 Karremanstraat Anjelierstraat 8 Gerrytje Dreyer [Drayer] Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 1-35
E-041 Voorstraat Voorstraat 24 Andries van Steenderen .. man ongehuwd protestant 1-151
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Sijke Kune Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-118
D-058 Bij de Lombard William Boothstraat 1 Reinder J Jeron Stavoren winkelier 28 j man gehuwd protestant 1-124
H-236 Havenplein 18a Wilhelmina Graansma Amsterdam 37 j vrouw weduwe protestant 2-188
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Aaltie D de Jong Nieuwe Pekel A 30 j vrouw gehuwd protestant 1-50
F-239 Ossemark Kleine Ossenmarkt 2 Azuwerus Oosterbaan Harlingen kledermaker 20 j man gehuwd protestant 2-92
H-149 Nieuweburen 3 Jacoba Adams Harlingen 53 j vrouw gehuwd protestant 2-174
C-139 Noorderhaven Noorderhaven 100 Jetske Molenaar Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-101
B-097 Zoutsloot Zoutsloot 76 Albertus Wagenaar Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 1-62
B-012 Scheerstraat Scheerstraat 7 Rintie A Wielinga Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-46
G-107 Vianen 16 Andries Vlietstra Harlingen zeevarende 25 j man gehuwd protestant 2-111
A-216 Bargebuurt Bargebuurt 22 Janke Vogelzang Harlingen 16 j* vrouw ongehuwd protestant 1-39
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Janke W Westerbaan Harlingen 28 j vrouw ongehuwd protestant 1-147
G-006 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 30 Klaas Tigler [Tihlaar] Pottinga Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-95
A-022 Noorderhaven Zeepziedersstraat 4 Maria Mollema Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-7
G-053 Heilgeweg Heiligeweg 6 Hendrik Veenema Heerenveen zeylmaker 25 j man ongehuwd protestant 2-102
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Pieter Wever Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-67
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16a Hendrik Riem Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-129
D-153 Nieuwstraat Nieuwstraat 39 Jacob Brons Harlingen blokmaker 24 j man ongehuwd protestant 1-140
D-104 Nieuwstraat Ooievaarsteeg 11 Doeke Fokkema Harlingen schoenmakersknegt 35 j man gehuwd protestant 1-133
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 43 Anna Mooiman Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-42
H-165 Schoolstraat 8 Jacobus M Gorter Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-176
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Watze E Nauta Harlingen 11 j man gehuwd protestant 2-12
A-117 Bildstraat Bildtstraat 18 Rinske Philippus Oosterbierum 38 j vrouw gehuwd protestant 1-21
A-161 Zoutsloot Zoutsloot 63 Gerrit Krijl* Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-29
E-085 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Aukje Hilversum Workum 40 j vrouw gehuwd protestant 2-10
G-174 Kerkpad Kerkpad 14 Antie Harmens St Jacob geen 64 j vrouw weduwe protestant 2-122
E-196 Laanen Lanen 65 Johannes Teer Frankfort 54 j man ongehuwd protestant 2-32
D-089 Nieuwstraat Nieuwstraat 44 Cornelis Vlam Warmenhuizen 3 j man ongehuwd protestant 1-130
C-193 Prinsestraat Prinsenstraat 2 Jan Pannebakker Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-112
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina van der Veer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-178
F-139 Schritzen Schritsen 33 Johannes Hassenberg Leer 63 j man weduwnaar protestant 2-68
G-059 Brouwersgragt Brouwersstraat 7 Thomas Bijlsma Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-103
H-098 Waschbleek Wasbleek 80 Robijn Parkement Harlingen werkman 27 j man gehuwd protestant 2-167
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Geertruida Feyters Leeuwarden 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Obbe L Wassenaar Minnertsga 11 j man ongehuwd protestant 1-20
G-086 Hofstraat Hofstraat 15 Joannette Metzler Harlingen stijfster 56 j vrouw weduwe protestant 2-108
G-260 Kerkpoortstraat 47 Yetje Balk Leeuwarden naaister 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-138
F-224 Laanen Lanen 18 Gesiena van der Velde Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-88
A-027 Noorderhaven Noorderhaven 47 Izaak van der Moer Leeuwarden 5 j man ongehuwd protestant 1-8
H-048 Rapenburg 18 Jan J Jansen Bolsward 2 j man ongehuwd protestant 2-160
H-193 Zuidersteeg 11 Sjoerdtie de Buhr Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-181
F-081 Schritzen Schritsen 18 Corneliske Hidma Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-55
C-052 Voorstraat Voorstraat 47 Antje van der Zee Pietersbierum 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-85
F-051 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 2 Sjoerdtie Boudewijn Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-50
H-224 Weeshuisstraat 3 Jantie van Vals Harlingen 59 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Albert H Hilles Harlingen turfdrager 36 j man gehuwd protestant 2-126
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Sybrigje van der Hoek Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-151
F-198 Laanen Lanen 66 Niese Rinsma Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-81
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Ypeus Ruitinga Harlingen 45 j man ongehuwd protestant 1-13
B-028 Hoogstraat Rommelhaven 5 Hillegonda de Haan Leeuwarden 62 j vrouw gehuwd protestant 1-50
E-218 Wortelhaven Simon Stijlstraat 4 Dirkje Snijder Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-36
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Klaaske Hoogstra Arum 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-89
A-042 Noorderhaven Droogstraat 8 Berber Nijkamp Leeuwarden 34 j vrouw weduwe protestant 1-11
H-224 Weeshuisstraat 0 Pieter Nielson Harlingen 35 j man ongehuwd protestant 2-184
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Maria Bosma Harlingen huishoudster 47 j vrouw ongehuwd protestant 2-60
E-117 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 10 Japke Boorsma Peins 58 j vrouw weduwe protestant 2-17
D-056 Bij de Lombard Lombardstraat 4 Jan Bekius Almenum 1 j man ongehuwd protestant 1-124
C-168 Op de Vischmarkt Noorderhaven 40 Cornelia Steenstra Harlingen 28 j vrouw ongehuwd protestant 1-106
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johan Karel Bernelot* Moens Kralingen 2 j man ongehuwd protestant 2-156
E-175 Sint Odolphisteeg 20 Nanne Wiersma Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-28
E-036 Voorstraat Voorstraat 32 Trijntie van Hettinga Joure 23 j vrouw ongehuwd protestant 1-150
D-028 Noordijs Franekereind 7 Jetske Kreyl Harlingen 25 j* vrouw gehuwd protestant 1-119
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Janke Boonstra Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-125
H-231 Havenplein 28 Harmina Catharina van der Veer Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-187
B-024 Hoogstraat Hoogstraat 18 Hendrik Tiesema Harlingen koperslager 30 j man gehuwd protestant 1-49
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Ebeltie Kool Schiermonnikoog 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-91
H-142 Nieuweburen 17 Grietje Schaafsma Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-173
D-010 Noordijs Noordijs 1 Julius Jacobus Smith Minnertsga 16 j man ongehuwd protestant 1-115
B-084 Zoutsloot Zoutsloot 92 Tjamke Korf Bolsward 23 j vrouw gehuwd protestant 1-60
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Jacob J Strikwerda Almenum 9 j man ongehuwd protestant 1-114
E-103 Op de Vijver Vijver 3 Grietje Aené St Jacob 20 j vrouw gehuwd protestant 2-14
A-226 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 8 Henderika Sleeper Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-41
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Stijntie Kroese Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-147
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Symentie van der Vleugel Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-117
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 6 Sjieuwke Astra Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-24
G-045 Heilgeweg Heiligeweg 22 Sjoerd de Boer Harlingen metzelaar 47 j man ongehuwd protestant 2-100
B-112 Karremanstraat Karremanstraat 27 Jan Tabes Klaver Harlingen 53 j man gehuwd protestant 1-65
E-145 Laanen Lanen 7 Sybren Molenaar Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-23
D-074 Gewezen Franeker Pijp Ooievaarsteeg 35 Alida H Koster Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-127
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Siebe Bijlsma Britswerd metzelaar 50 j man gehuwd protestant 2-43
H-165 Schoolstraat 18 Henderika Posthuma Harlingen 29 j vrouw weduwe protestant 2-176
E-094 Vijverstraat Vijverstraat 0 Jacob A de Boer Vollenhove schipper 27 j man gehuwd protestant 2-13
E-064 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 4 Sicco Popta Harlingen medicine doctor 24 j man ongehuwd protestant 2-5
B-117 Zoutsloot Zoutsloot 83 Trijntie J Bergsma Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Trijntie Wiersma Harlingen 38 j vrouw ongehuwd protestant 2-122
E-205 Laanen Lanen 75 Joukjie Schokker Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-34
D-082 Gewezen Franeker Pijp Nieuwstraat 60 Aaltie van der Pijp Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-128
F-064 Raamstraat Raamstraat 5 Matthijs Visser Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-51
H-169 Zuiderhaven 36a Itske Alta Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
C-034 Voorstraat Voorstraat 11b Tjietske S Smit Marrum 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-81
G-067 Brouwersgragt Brouwersstraat 23 Likle Olferts Duiker Harlingen deurwaarder der dir. bel. 37 j man gehuwd protestant 2-104
H-090 Waschbleek Wasbleek 92 Henderika Blom Ommerschans 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-165
E-246 Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 21 Jan van der Brug Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-41
A-105 Zoutsloot Zoutsloot 42 Geertje A de Boer Makkum 66 j vrouw ongehuwd protestant 1-19
G-091 Hofstraat Hofstraat 29 Pieter Zandberg Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-109
G-279 Kerkpoortstraat 55 Klaas Hantjes Heeg scheepstimmerknegt 25 j man ongehuwd protestant 2-142
A-031 Noorderhaven Noorderhaven 55 Loetske van der Meulen Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-9
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Christina Lont Hoorn 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-107
H-209 Zuiderstraat 27 Lipkje Wolbrandt Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-183
C-057 Voorstraat Voorstraat 57 Sjoerd Schaafsma Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 1-87
E-207 Laanen Comediesteeg 4 Frans Ringsma Harlingen werkman 48 j man gehuwd protestant 2-34
H-226 Weeshuisstraat 7 Hendrik J Bleker Harlingen 29 j man ongehuwd protestant 2-186
G-184 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 38 Ybeltie Wijma Oostermeer 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-125
E-071 Zuiderhaven Hondenstraat 9 Sjoukje Hollander Harlingen 29 j vrouw ongehuwd protestant 2-6
G-317 Klaverbladstraat 16 Cornelis Molenaar Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-147
F-194 Laanen Lanen 74 Sjouwkje Wassenaar Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-80
B-001 bij de Grote Sluis Noorderhaven 109 Baudina Stinstra Franeker 42 j vrouw gehuwd protestant 1-44
C-106 Grote Sluis Rommelhaven 2 Obbe Wiebinga Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-97
C-112 Katrug Sint Jacobstraat 11 Auke Zomer Vinkum aardewerker 47 j man gehuwd protestant 1-98
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Fokke de Groot Almenum 14 j man ongehuwd protestant 1-36
C-075 Voorstraat Voorstraat 93 Marianna Hall Harlingen 8 m vrouw ongehuwd protestant 1-92
G-322 Fabrieksstraat 6 Leendert Brouwer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-147
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Antie van Lussen Bolsward 49 j vrouw weduwe protestant 2-59
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Jan S van Dijk Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-54
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Anna Jacoba Nieubuur Harlingen 32 j vrouw ongehuwd protestant 2-17
G-262 Molenpad 1 Gerrit van der Meulen Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-138
C-161 Noorderhaven Noorderhaven 50 Jantie de Vries Stavoren 43 j vrouw gehuwd protestant 1-104
H-027 Rozegragt Rozengracht 17 Catharina E Bonraad Schiedam zeehandelaar 52 j vrouw weduwe protestant 2-156
F-190 Spekmark Spekmarkt 2 Gerlof van Asperen Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-79
A-210 Bargebuurt Bargebuurt 13 Bauke Snip Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-37
E-031 Voorstraat Voorstraat 42 Hinne Harmens de Vries Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 1-149
D-031 Noordijs Franekereind 15 Jan Hendrik Groeneweegen Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-120
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Nammle Holsteyn Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-74
B-015 Hoogstraat Hoogstraat 30 Heyman Sanders Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-47
G-035 Turfhaven Kruisstraat 1 Lena S Jansen Leeuwarden 26 j vrouw gehuwd protestant 2-99
D-145 Nieuwstraat Nieuwstraat 9 Trijntie Stookstra Jelsum 36 j vrouw gehuwd protestant 1-138
D-013 Noordijs Noordijs 9 Andina Meinsma Makkum 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-116
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Jan van der* Wijk Nieuwe Pekela* 27 j* man gehuwd protestant 1-75
D-115 Oyevaarsteeg Scheffersplein 3 Aaltie A Hondema Midlum 36 j vrouw gehuwd protestant 1-134
E-099 Op de Vijver Vijver 4 Jantie van der Mey Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-14
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Eertze K Woudema Ried landbouwer en winkelier 39 j man gehuwd protestant 1-32
E-018 Voorstraat Voorstraat 62 Egbert Tichelaar Harlingen 1,5 j man ongehuwd protestant 1-146
G-139 Typelstegen Gardenierstraat 8 Anne Feddes Rinkema Almenum melktapper 36 j man gehuwd protestant 2-116
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Anke van der Brug Sneek 44 j vrouw gehuwd protestant 1-25
A-165 Karremanstraat Karremanstraat 18 Hendrik van der Weide Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-30
E-163 Laanen Lanen 21 Grietje Haverman Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-26
D-139 Nieuwstraat 6 Tjeerd Jacobs Wip Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-137
D-132 Ooievaarstraat 14 Albert Bakker Groningen molenmaker 50 j man gehuwd protestant 1-136
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 4 Taeke J van Dokkum Heerenveen 9 j man ongehuwd protestant 1-43
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 8 Yda Holmans Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-119
H-136 Waschbleek Wasbleek 4 Sybout Akkerboom Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-171
E-059 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 12a Geertje D de Vries Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Douwe Bos Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-124
B-064 Herenwaltje 11 Seye Boomstra [Boonstra] Almenum 26 j man gehuwd protestant 1-57
F-179 Grote Kerkstraat Lanen 87 Sjoerd van Hoften Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-76
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Joeke M Radsma Harlingen geen 52 j man gehuwd protestant 1-4
F-015 Zuiderhaven Raamstraat 10 Frietje G Ludinga Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-44
H-160 Zuiderhaven 46 Elysabeth Hengel Amsterdam 45 j vrouw gehuwd protestant 2-175
F-200 Laanen Schritsen 51 Gabbe Stoker Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-82
C-038 Voorstraat Voorstraat 17 Liskje Struiks [Strauks] Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-83
F-036 Brouwersgragt Brouwersstraat 2 Klaas Vellinga Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-48
H-083 Wasbleekstraat 8 Tietje M van Slooten Bolsward 29 j vrouw gehuwd protestant 2-164
G-199 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 33 Ipke Butter Stavoren geen 44 j man gehuwd protestant 2-128
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Antie Duinmeyer Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-64
H-014 Hofstraat Hofstraat 2 Simon van der Hout Harlingen 26 j man ongehuwd protestant 2-154
H-037 Kerkpoortstraat 61 Wietske Pool Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-158
F-213 Laanen Lanen 36 Elizabeth Holman Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-84
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Hendrik van der Sluis Beneden Knijpe 22 j man ongehuwd protestant 1-10
G-122 Romastraat Romastraat 1 Janke Andries de Vries Franeker 56 j vrouw gehuwd protestant 2-113
H-183 Zuiderstraat 12 Djieuwke Posthumus Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-180
F-070 Schritzen Schritsen 40 Dirkje Kuipers Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-53
C-062 Voorstraat Voorstraat 67 Anna van der Hoef Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-87
E-150 Laanen Drie Roemerssteeg 1 Elisabeth van der Woude Wolvega 66 j vrouw ongehuwd protestant 2-23
H-224 Weeshuisstraat 0 Trijntie van Willigen Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Frederik Wiersma Harlingen schoenmaker 42 j man gehuwd protestant 2-124
E-072 Vijverstraat Hondenstraat 10 Aafke Schaap Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-7
E-125 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 5 Hendrik R Snijder Amsterdam grossier 47 j man gehuwd protestant 2-19
C-187 Noorderhaven Noorderhaven 10 Rinske Douma Noordwoude 39 j vrouw gehuwd protestant 1-110
C-102 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 8 Sjoerd A van Veen Dragten koopman 53 j man gehuwd protestant 1-96
C-125 Noordijs Sint Jacobstraat 6 Pieter K Visser Vlieland schipper 36 j man gehuwd protestant 1-100
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 19 Jan van der Molen Harlingen baantjer 36 j man gehuwd protestant 1-70
G-308 Fabrieksstraat 26 Klaas H van der Molen Almenum 11 j man ongehuwd protestant 2-146
D-104 Nieuwstraat Westersteeg 4 Doeke Fokkema Harlingen schoenmakersknegt 35 j man gehuwd protestant 1-133
B-053 Hoogstraat Hoogstraat 37 Fokeltie K de Groot Makkum 32 j vrouw gehuwd protestant 1-55
E-111 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 22 Johannes Bergsma Harlingen bakkersknegt 20 j man ongehuwd protestant 2-16
C-155 Noorderhaven Noorderhaven 64 Willem van der Meer Harlingen 11 j* man ongehuwd protestant 1-103
H-072 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 2 Jan Zaal Stroband Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 2-162
H-075 Bij de Kleine Sluis Spinhuisstraat 13 Cornelius van der Zee Wijnaam 35 j man ongehuwd protestant 2-162
A-246 Aan de Stadswal Bargebuurt 4 Baukje van Dam Leeuwarden 44 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Cornelia Hoppesteyn s Gravenhage 28 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Aafke H Visser Makkum 39 j vrouw weduwe protestant 1-127
B-080 Wortelstraat 13 Dorothea Postma Harlingen 6 m* vrouw protestant 1-59
F-163 Heiligeweg Heiligeweg 11 Dirk Jager Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-73
F-089 Jan Ruurdstraat Jan Ruurdstraat 1 Tetje D Overdijk Harlingen 71 j vrouw weduwe protestant 2-57
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Jan Jans van der Wijk Franeker 3 j man ongehuwd protestant 2-131
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 23 Yda P Schaaf Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-139
D-019 Noordijs Noordijs 19 Titia Johanna Albarda Ferwerd 77 j vrouw weduwe protestant 1-117
E-080 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Frederik Tietge Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-9
D-072 Bij Lammert W. Brug Scheffersplein 0 Janke Burggraaf Harlingen [werkman] 47 j vrouw gehuwd protestant 1-126
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Grietje Akkerboom Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-94
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Rubertus Burgersch Pekel A 18 j man ongehuwd protestant 1-15
E-014 Voorstraat Voorstraat 70 Geertruida Schaafsma Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-144
A-146 Zoutsloot Zoutsloot 37 Klaas de Haan Groningen 7 j man ongehuwd protestant 1-26
A-060 Karremanstraat Karremanstraat 32 Antie van Sloten Bolsward 33 j vrouw gehuwd protestant 1-14
E-172 Laanen Lanen 37 Anna Meyer Harlingen 23 j vrouw weduwe protestant 2-27
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 26 Reinskje Nieuwenhuis Dongjum 50 j vrouw gehuwd protestant 1-132
H-223 Zuiderhaven 8 Frouwkje Brandsma Sneek 42 j vrouw ongehuwd protestant 2-184
F-130 Schritzen Schritsen 15 Akke Sjoerds van Loon Vrouwenbuurt 49 j vrouw weduwe protestant 2-66
C-167 Op de Vischmarkt Vismarkt 4 Sibble Buwalda Witmarsum koetsier 36 j man gehuwd protestant 1-106
G-078 Both Apothekerstraat 7 Jeltie Baantjer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-107
H-122 Waschbleek Wasbleek 32 Folkeltie H Harda Cornwerd geen 49 j vrouw weduwe protestant 2-170
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Wypkie Plantinga Harlingen* 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Geertje de Vries Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-125
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 8 Jan A Heeksma Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-61
G-239 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 9 Etje Schaafsma Surich 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-134
F-229 Laanen Lanen 6 Sjierk L Wijnalda Harlingen huistimmerman 38 j man gehuwd protestant 2-90
A-016 Noorderhaven Noorderhaven 25 Hendrikje Tangerman Leeuwarden 27 j vrouw gehuwd protestant 1-6
G-285 Rapenburg 15 Fokke Nielsen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-142
H-169 Zuiderhaven 0 Wilhelmina Alta Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
F-152 Schritzen Schritsen 61 Rinkje de Vries Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 2-71
C-043 Voorstraat Voorstraat 27 Abraham Prins Groningen 16 j man ongehuwd protestant 1-84
F-031 Brouwersgragt Brouwersstraat 14 Maartje Battaard s Gravenhage 37 j vrouw weduwe protestant 2-47
H-224 Weeshuisstraat 1 Klaaske Jakkeles Tzummarum 75 j vrouw weduwe protestant 2-185
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Johs. Norberhuis Harlingen pakhuisknegt 35 j man gehuwd protestant 2-76
H-012 Hofstraat Hofstraat 8 Klaaske Akkerboom Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-153
F-209 Laanen Lanen 44 Abraham Speyer Amsterdam koopman 36 j man gehuwd protestant 2-83
G-128 Romastraat Romastraat 29 Jetske van der Weide Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-115
H-177 Zuiderstraat 22 Judith Catha. Wiarda Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
F-058 Schritzen Schritsen 52 Tjietske Blokmaker Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-51
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Albert van Velzen Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-33
C-066 Voorstraat Voorstraat 75 Riemer Merkelbach Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-88
A-086 Droogstraat Droogstraat 23 Yemkje Tadema Harlingen 72 j vrouw weduwe protestant 1-17
H-224 Weeshuisstraat 0 Rimmert Weidema Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-186
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Haye G de Boer Harlingen 48 j man weduwnaar protestant 2-62
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Jan F Hoekstra Harlingen zeehandelaar 40 j man gehuwd protestant 1-51
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Johannes Heiner Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-20
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Berber Gonggrijp Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
C-181 Noorderhaven Noorderhaven 22 Hyke Zoete Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-109
C-086 Noordijs Rommelhaven 28 Ybardus van Rees Harlingen bakkersgezel 22 j man ongehuwd protestant 1-94
C-120 Katrug Sint Jacobstraat 14 Jetske Zwart Harlingen 31 j vrouw gehuwd protestant 1-99
E-045 Voorstraat Voorstraat 16 Wyger Harmens Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-152
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Jan de Vries Harlingen schoenmakersknegt 49 j man gehuwd protestant 2-119
G-327 Weverstraat 0 Klaas Zein Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-149
C-003 Bij de Havensbrug Havenplein 3 Pieter Schenkius Terschelling herbergier 46 j man gehuwd protestant 1-74
D-039 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 43 Antje Smits Marrum 28 j vrouw gehuwd protestant 1-120
E-236 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 4 Willem Lichtendahl [Ligtendaal] Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-39
G-269 Molenpad 20 Tjetske Dijkstra Dronrijp geen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-140
C-143 Noorderhaven Noorderhaven 92 Gerrit J de Jong Harlingen verwer en schilder 59 j man gehuwd protestant 1-102
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 66 Baafke Kroese Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-63
G-109 Vianen 6 Doeke Winkel Leeuwarden 1 j man ongehuwd protestant 2-112
A-223 Bargebuurt Bargebuurt 8 Jannes de Vries Harlingen 26 j man ongehuwd protestant 1-40
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Elizabeth Hoppesteyn s Gravenhage 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
D-077 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 29 Wietske J Meyer Bergum 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-128
B-065 Wortelstraat 6 Geeske P Houtsma Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 1-57
E-249 Turfhaven Heiligeweg 23 Engeltie Unnia Arum 56 j vrouw gehuwd protestant 2-41
B-167 Karremanstraat 3 Jan J de Vries Harlingen guardenier 38 j man gehuwd protestant 1-73
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 4 Meewis Bakker Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-130
C-083 Noordijs Noordijs 6 Eelco van den Bosch Utrecht 17 j man ongehuwd protestant 1-94
F-107 Zuiderhaven Zuiderhaven 31 Angnietje Dijkstra Leeuwarden 33 j vrouw weduwe protestant 2-61
H-164 Schoolstraat 1 Petrus Posthuma Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-176
F-243 Vijverstraat Vijverstraat 24 Aukje Bernardus Franeker 51 j vrouw weduwe protestant 2-93
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Dirk Loutenbach Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-77
A-156 Zoutsloot Zoutsloot 53 Pieter Crans [Krans] Nauta Leeuwarden visiteur 52 j man gehuwd protestant 1-28
G-026 Turfhaven Heiligeweg 62 Trijntie Pottinga Harlingen 56 j vrouw gehuwd protestant 2-97
G-177 Kerkpad Kerkpad 2 Ruurd Jager Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-123
E-191 Laanen Lanen 47 Jurjen Baron Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-31
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Marten J Hidma Almenum timmermansknegt 35 j man gehuwd protestant 1-130
E-140 Laanen 't Poortje 5 Willemke Bakker Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-22
H-179 Zuiderhaven 26 Tetske Gerbranda Harlingen 31 j vrouw gehuwd protestant 2-179
F-132 Schritzen Schritsen 19 Jan van der Veer Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-67
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Hendrik J Hobma Workum koopman 34 j man gehuwd protestant 1-80
G-074 Both Apothekerstraat 14 Jetze [Jelte] Spandauw [Spandaw] Harlingen werkman 41 j man weduwnaar protestant 2-106
H-110 Waschbleek Wasbleek 56 Jacobje Fluiter Ameland spinster 55 j vrouw weduwe protestant 2-168
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Geertruida Feyters Leeuwarden 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
A-072 Droogstraat Zoutsloot 10 Antje Bloemsma Leeuwarden 38 j vrouw gehuwd protestant 1-16
G-083 Hofstraat 7 Dora Heinzer Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-107
G-248 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 31 Jeltie Y Molenaar Leeuwarden 33 j vrouw gehuwd protestant 2-135
F-228 Laanen Lanen 12 Sytske Feenstra Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 2-89
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Hiltie Schuitema Dokkum naaister 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-75
H-009 Hofstraat Hofstraat 16 Thomas Monsma Harlingen 18 j* man ongehuwd protestant 2-152
G-304 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 10 Kasper Klok Harlingen werkman 51 j man gehuwd protestant 2-145
F-202 Laanen Lanen 58 Sjeuwke Dutrom Franeker 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-82
A-050 Noorderhaven Noorderhaven 91 Dirk Simonsz Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-12
E-221 Wortelhaven Simon Stijlstraat 3 Wybe Leenderts de Jong Joure tabaksfabrikeur 35 j man gehuwd protestant 2-37
A-184 Leemedijk Achterstraat 23 Fetje J Schaar Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-33
C-069 Voorstraat Voorstraat 79 Trijntie Fikke Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-90
A-097 Karremanstraat Droogstraat 57 Tjietske van der Hout Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-18
H-224 Weeshuisstraat 0 Ybeltie Appel Harlingen 35 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-115 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 13 Rigtje de Boer Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-63
B-037 Hoogstraat Hoogstraat 7 Trijntie Brink Leeuwarden bakkersche 34 j vrouw weduwe protestant 1-52
E-133 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 21 Gertje Keil Harlingen 48 j vrouw ongehuwd protestant 2-21
B-161 Karremanstraat Liemendijk 24 Sjoerdtje Sjaarda Wirdum 39 j vrouw gehuwd protestant 1-71
C-178 Noorderhaven Noorderhaven 28 Johanna Babois Eenzumerzijl 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-108
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Inte van Vliet Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-155
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Wessel L IJlstra Harlingen kleermaker 23 j man gehuwd protestant 2-29
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Hendrik Heins Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-35
E-042 Voorstraat Voorstraat 22 Marijke Elsinga Workum 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-151
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Coenraad Kune Franeker 15 j man ongehuwd protestant 2-118
H-237 Havenplein 16 Jacob Corns. Jansen Stavoren oud-kaptein ter zee 70 j man weduwnaar protestant 2-188
E-229 Grote Kerkstraat Kleine Kerkstraat 18 Arend Jansen Feemsma Harlingen winkelier 61 j man gehuwd protestant 2-38
H-150 Nieuweburen 1 Aafke Zeylmaker Harlingen 29 j vrouw gehuwd protestant 2-174
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Jacobus W Jager Harlingen kapitein ter zee 26 j man gehuwd protestant 1-101
B-097 Zoutsloot Zoutsloot 76 Rudolf Houbein Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-62
B-012 Scheerstraat Scheerstraat 7 Haring van der Wal Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-46
G-107 Vianen 14 Ytje Vlietstra [Vliestra] Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-111
A-217 Bargebuurt Bargebuurt 20 Catharina de Boer Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-39
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Henri Theodoor du Saar Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-147
G-013 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 20 Marijke Oorthuis Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
A-022 Noorderhaven Zeepziedersstraat 4 Cornelis Mollema Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-7
G-053 Heilgeweg Heiligeweg 6 Gerryt Holsderber Harlingen kastmaker 25 j man ongehuwd protestant 2-102
B-151 Karremanstraat Karremanstraat 9 Neeltie van der Weide Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-70
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16a Riekje van Reenen Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-129
D-153 Nieuwstraat Nieuwstraat 39 Stijntie A Dijkstra Makkum winkeliersche 56 j vrouw weduwe protestant 1-140
D-104 Nieuwstraat Ooievaarsteeg 11 Siemontie Hilverda Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 1-133
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 41 Wyberen Pieksma Harlingen 11 w man ongehuwd protestant 2-42
H-165 Schoolstraat 8 Henderika Posthuma Harlingen 29 j vrouw weduwe protestant 2-176
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eeltie W Nauta Harlingen 41 j man gehuwd protestant 2-12
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Teuntje van der Berg Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 1-21
C-021 Breedeplaats Grote Bredeplaats 23 Catharina Kamsma Harlingen 50 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
A-160 Zoutsloot Zoutsloot 61 Catharina Ferf Leeuwarden 37 j vrouw weduwe protestant 1-29
E-079 Zuiderhaven Herenknechtenkamerstraat 0 Willem H Lijn Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-9
G-175 Kerkpad Kerkpad 12 Pieter van der Heide Harlingen veerschipper 36 j man gehuwd protestant 2-122
E-196 Laanen Lanen 65 Aantie J Harda Houw 47 j vrouw gehuwd protestant 2-32
D-089 Nieuwstraat Nieuwstraat 44 Maria Coster Wommels 79 j vrouw weduwe protestant 1-130
C-193 Prinsestraat Prinsenstraat 2 Anna Pannebakker Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-112
H-169 Zuiderhaven 36a Bieuwkje Alta Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
F-139 Schritzen Schritsen 33 Harm Eylers Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-68
H-099 Waschbleek Wasbleek 78 Geert B Faber Kampen 4 j man ongehuwd protestant 2-167
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Klaas van Oppen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-153
A-121 Zoutsloot Zoutsloot 28 Klaaske Feddema Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-22
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Anna Oelsen Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-108
G-260 Kerkpoortstraat 47 Geeske M Osinga Sneek turftonster 54 j vrouw weduwe protestant 2-137
F-224 Laanen Lanen 18 Sjeuwke Drayer Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 2-88
A-026 Noorderhaven Noorderhaven 45 Vroukje Duman Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-7
H-048 Rapenburg 18 Durk Wiebrens Jansen Bolsward kuipersknegt 34 j man gehuwd protestant 2-160
H-193 Zuidersteeg 11 Jan de Buhr Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-181
F-081 Schritzen Schritsen 18 Anne Hidma Harlingen pakhuisknegt 38 j man gehuwd protestant 2-55
C-052 Voorstraat Voorstraat 47 Jan Fontein Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-85
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Ragelina van Bruggen Groningen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-45
H-224 Weeshuisstraat 3 Hendrikje Tichelaar Harlingen 30 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Andries van der Hoek Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-151
F-198 Laanen Lanen 66 Trijntie Stavinga Vlieland 40 j vrouw gehuwd protestant 2-81
A-054 Noorderhaven Noorderhaven 99 Jantie Helderson Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
B-028 Hoogstraat Rommelhaven 5 Rinskje van Altena Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-50
E-218 Wortelhaven Simon Stijlstraat 4 Gozewijn Jan jr Loncq Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-36
B-139 Achterstraat 45 Dirkje Hendriks Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-68
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Grietje Monsma Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-89
B-076 Droogstraat 83 Aukje Rinsma Mildam 66 j vrouw gehuwd protestant 1-59
H-224 Weeshuisstraat 0 Jacobus Ages Zijlstra Harlingen binnenvader in het stadsweeshuis 72 j man gehuwd protestant 2-184
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Cornelis Wagenaar Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-60
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Grietje D Alta Makkum 62 j vrouw gehuwd protestant 2-18
D-056 Bij de Lombard Lombardstraat 4 Pieter D Bekius Midlum tichelaar 47 j man weduwnaar protestant 1-124
C-168 Op de Vischmarkt Noorderhaven 40 Sytze Steenstra Harlingen zeeman 27 j man ongehuwd protestant 1-106
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Joan Govert Bernelot* Moens Rotterdam 9 j man ongehuwd protestant 2-156
E-175 Sint Odolphisteeg 20 Lena Jacobs Verschoor Groningen 46 j vrouw gehuwd protestant 2-28
B-148 Anjelierstraat 24 Ingeltie C Drevis Avenhorn 46 j vrouw gehuwd protestant 1-69
E-036 Voorstraat Voorstraat 32 Baudina Oosterbaan Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-150
D-027 Noordijs Franekereind 5 Aukje Boterweg Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Thomas Boonstra Harlingen timmermansknegt 18 j man ongehuwd protestant 1-125
H-232 Havenplein 26 Doetje J Bakker Harlingen 76 j vrouw ongehuwd protestant 2-187
B-025 Hoogstraat Hoogstraat 16 Pietje Metzelaar Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-49
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Pieter Kool Dokkum varensgezel 39 j man gehuwd protestant 2-91
H-142 Nieuweburen 17 Wytze Schaafsma Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-173
D-010 Noordijs Noordijs 1 Douwe van Dorpen Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-115
B-084 Zoutsloot Zoutsloot 92 Niels Walgrin Harlingen timmerman 24 j man gehuwd protestant 1-60
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Ulbe J Strikwerda Almenum 18 j man ongehuwd protestant 1-114
G-106 Vianen 22 Maria de Wilde Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-111
A-226 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 8 Sybren D Sleeper Harlingen 45 j man weduwnaar protestant 1-41
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Janke Glinstra Leeuwarden 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-147
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Albert van der Vleugel Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-117
A-133 Achterstraat Zeilmakersstraat 6 Fetje Kaapstra Achlum 47 j vrouw gehuwd protestant 1-24
G-046 Heilgeweg Heiligeweg 20 Petrus Louis Miranda Weesp 15 j man ongehuwd protestant 2-100
B-110 Karremanstraat Karremanstraat 23 Jantie Oldenburger Pekel A 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-65
E-137 Laanen Lanen 3 Catharina Houtsma Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-22
D-141 Nieuwstraat 2 Tjerkje B Brandy Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-138
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 29 Rigtje Wijngaarden Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-134
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Marten Bijlsma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-43
H-165 Schoolstraat 16 Foekje van der Werf Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
E-093 Vijverstraat Vijverstraat 0 Trijntie Leyen Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-13
A-068 Bildstraat Bildtstraat 24 Hendrik Rikkers Harlingen timmerman 25 j man ongehuwd protestant 1-16
E-064 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 4 Trijntie Th. van Slooten Harlingen 35 j vrouw gehuwd protestant 2-5
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 79 Marijke van Asperen Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Anna Bandsma Leeuwarden 74 j vrouw weduwe protestant 2-122
E-205 Laanen Lanen 75 Geert Schokker Steenwijk 24 j man ongehuwd protestant 2-34
D-083 Nieuwstraat Nieuwstraat 56 Antie Klis Gnodde Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-129
F-064 Raamstraat Raamstraat 3 Tjebbe Visser Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-51
H-169 Zuiderhaven 36a Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
F-144 Schritzen Schritsen 43 Aaltie van der Heide Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 2-70
C-034 Voorstraat Voorstraat 11b Dirk Stinstra Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-81
G-066 Brouwersgragt Brouwersstraat 21 Thomas C Smith Harlingen wolkammer 66 j man gehuwd protestant 2-104
H-090 Waschbleek Wasbleek 92 Ake Okkes van der Stok Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 2-165
E-245 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 19 Aukje Riewald Harlingen 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-40
A-105 Zoutsloot Zoutsloot 42 Jan van der Mey Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-19
G-091 Hofstraat Hofstraat 29 Wapke Zandberg Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-109
F-219 Laanen Lanen 28 Grietje Fustenberg Harlingen 55 j vrouw ongehuwd protestant 2-87
A-031 Noorderhaven Noorderhaven 55 Loetske van der Meulen Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-9
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Willem Lont Hoorn 6 j man ongehuwd protestant 1-107
H-209 Zuiderstraat 27 Kasper Wolbrandt Hamburg zeeman 38 j man gehuwd protestant 2-183
C-057 Voorstraat Voorstraat 57a Sjoerd Schaafsma Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 1-87
E-208 Laanen Comediesteeg 2 Sjerk Rienks Harlingen 31 j man gehuwd protestant 2-34
H-226 Weeshuisstraat 7 Bouwe O Vinkelbos Harlingen geen 38 j man gehuwd protestant 2-186
G-184 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 38 Jacobus Oedses Wijma Augustinusga 38 j man weduwnaar protestant 2-125
G-318 Klaverbladstraat 14 Grietje de Groot Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-147
F-194 Laanen Lanen 74 Klaas Wassenaar Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-79
A-059 Noorderhaven Noorderhaven 107 Antie Minnema Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-14
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Eke Dirks Harlingen 56 j vrouw weduwe protestant 1-45
C-110 Grote Sluis Sint Jacobstraat 7 Pieter J Bakker Harlingen 36 j man gehuwd protestant 1-97
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Trijntie Hoffenberg Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-36
C-075 Voorstraat Voorstraat 93 Sietske Duiker Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-92
G-322 Fabrieksstraat 6 Douwe R Brouwer Harlingen koorendrager 52 j man gehuwd protestant 2-147
H-224 Weeshuisstraat 0 Willemke Jans Harlingen 54 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Harmke Miedema Huins 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-54
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Jantie H Bloem Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-17
D-136 Lombardstraat 10 Abe P Feenstra Sexbierum geen 15 j man ongehuwd protestant 1-136
C-162 Noorderhaven Noorderhaven 48 Henderika S Schiere Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-105
H-012 Hofstraat Rozengracht 11 Joachim Oolgaard Harlingen tuinman 40 j man ongehuwd protestant 2-154
F-190 Spekmark Spekmarkt 2 Marijke de Vries Harlingen naaivrouw 26 j vrouw weduwe protestant 2-79
A-210 Bargebuurt Bargebuurt 13 Jantie H Ernest Groningen 26 j vrouw gehuwd protestant 1-37
E-032 Voorstraat Voorstraat 40 Trijntie Otma Workum 29 j vrouw ongehuwd protestant 1-149
D-031 Noordijs Franekereind 15 Gerardina Maria Jansen Amsterdam schoolhoudersche 42 j vrouw gehuwd protestant 1-120
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Lieuwe J Holsteyn Harlingen zeeman 16 j man ongehuwd protestant 1-74
B-015 Hoogstraat Hoogstraat 30 Betje Sanders Sapmeer 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-47
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Andries van der Werf Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-89
D-143 Nieuwstraat 5 Femke K Gorter Harlingen geen 54 j vrouw weduwe protestant 1-138
D-013 Noordijs Noordijs 9 Jan IJzenbeek Harlingen koopman 60 j man gehuwd protestant 1-116
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Aafke de Boer Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-75
D-115 Oyevaarsteeg Scheffersplein 1 Jelle K Hidma Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-134
E-099 Op de Vijver Vijver 4 Aaltie van der Stel Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-14
A-175 Zoutsloot Bildtstraat 7 Jan J Balkstra Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-32
E-018 Voorstraat Voorstraat 62 Mettje Johs. Godthelp Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 1-146
G-138 Typelstegen Gardenierstraat 8 Dirk de Vrij Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-116
A-140 Achterstraat Zoutsloot 23 Jan Flümacher Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-25
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Djeuwke Westerhoek Grettingabuurt 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-30
E-163 Laanen Lanen 21 Hendrika Haverman Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-26
D-139 Nieuwstraat 6 Frouwkje J Wip Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-137
F-016 Zuiderhaven Zuiderhaven 73 Saakje P Buisman Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-44
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 4 Korneliske Blauw Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 1-43
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 8 Jan Jans Holmans Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-119
H-137 Waschbleek Wasbleek 2 Lammert Hoekstra Harlingen werkman 42 j man weduwnaar protestant 2-172
E-059 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 10 Geertje D de Vries Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Jan B Bos Leeuwarden keetknegt 34 j man gehuwd protestant 1-124
E-211 Lanen 81 Janneke de Vries Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-36
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Sietske Blokmaker Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-4
F-065 Raamstraat Raamstraat 8 Sietske van den [der] Bosch [Bos] Harlingen naaister 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-52
H-161 Zuiderhaven 44 Grietje Damen Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
F-200 Laanen Schritsen 51 Anna Mooiman Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-82
C-038 Voorstraat Voorstraat 17 Simon Struiks [Strauks] Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-83
F-036 Brouwersgragt Brouwersstraat 2 Feitze Zwanenburg Harlingen scheepstimmerman 25 j man gehuwd protestant 2-48
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Pieter Duinmeyer Vlieland loots 42 j man gehuwd protestant 1-64
G-300 Hofstraat Hofstraat 47 Inne Wiersma Almenum 25 j man ongehuwd protestant 2-144
H-037 Kerkpoortstraat 61 Douwe Pool Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-158
F-214 Laanen Lanen 34 Rimkje Zeylemaker Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-85
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Egbert Land Dokkum brood en koekbakker 28 j man gehuwd protestant 1-10
C-131 Noorderhaven Roeperssteeg 3 Berber Jelgersma St Anna 64 j vrouw gehuwd protestant 1-101
H-183 Zuiderstraat 12 Esker Posthumus Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-179
F-070 Schritzen Schritsen 40 Wopke Kuipers Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-53
C-062 Voorstraat Voorstraat 67 Meile van der Plaats Harlingen boekverkoper 52 j man gehuwd protestant 1-87
E-150 Laanen Drie Roemerssteeg 1 Johannes Daum Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-23
H-224 Weeshuisstraat 0 Jan Smal Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-184
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Dirk van Vliet Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-124
E-072 Vijverstraat Hondenstraat 10 Nicolaas Schaap Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-7
E-123 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 1 Aaltie Smit Harlingen 62 j vrouw weduwe protestant 2-19
C-190 Noorderhaven Noorderhaven 6 Baukje J Faber Harlingen 28 j vrouw ongehuwd protestant 1-111
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 N.N. .. vrouw weduwe protestant 1-96
C-126 Noordijs Sint Jacobstraat 4 Yetje Ruurds Harlingen winkeliersche 70 j vrouw weduwe protestant 1-100
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Rients van der Molen Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-70
D-104 Nieuwstraat Westersteeg 4 Siemontie Hilverda Harlingen 24 j vrouw gehuwd protestant 1-133
F-092 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 18 Otto Broersma Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-57
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Leentje Hoffinga Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-55
E-111 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 22 Wemeltie Feddema Tzum 53 j vrouw gehuwd protestant 2-16
G-274 Molenpad 8 Akke D van Zeyst Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-141
C-155 Noorderhaven Noorderhaven 64 Maria Metzelaar Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-103
H-072 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 2 Henricus Stroband Harlingen commissaris van policie 61 j man gehuwd protestant 2-162
H-074 Bij de Kleine Sluis Spinhuisstraat 11 Trijntie van der Sluis Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-162
A-246 Aan de Stadswal Bargebuurt 4 Arie Woudenberg Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-43
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Grietje Intes Bleker Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
B-080 Wortelstraat 13 Johannes Postma Midlum 19 j* man ongehuwd protestant 1-59
F-163 Heiligeweg Heiligeweg 11 Willem Jager Harlingen vleeshouwer 53 j man gehuwd protestant 2-73
D-048 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 40 Cornelis Hettema Harlingen wagenmaker 19 j man ongehuwd protestant 1-122
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Pietje Renia Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-131
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 23 Elisabeth Robutter Stavoren 45 j vrouw gehuwd protestant 1-139
E-080 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Henderika de Jong Harlingen 19 j vrouw gehuwd protestant 2-9
D-123 Oyevaarsteeg Scheffersplein 29 Akke Jetzes Tolsma Oosterend 44 j vrouw gehuwd protestant 1-135
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Dirk Akkerboom Harlingen blokmakersknegt 18 j man ongehuwd protestant 2-94
A-115 Bildstraat Bildtstraat 21 Johannes Gonggrijp Harlingen touwslager 17 j man ongehuwd protestant 1-21
E-014 Voorstraat Voorstraat 70 Aukje Kuperus Dronrijp 27 j vrouw gehuwd protestant 1-144
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 35 Klaaske J Dekker Harlingen 39 j vrouw ongehuwd protestant 1-26
E-172 Laanen Lanen 37 Bernardus van Loon Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-27
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Folkert Beidschat [Beydschat] Harlingen 7 m man ongehuwd protestant 1-132
H-228 Zuiderhaven 6 Jan H Capppen N. Pekel A zeekaptein 45 j man gehuwd protestant 2-187
C-168 Op de Vischmarkt Vismarkt 2 Cornelia Steenstra Harlingen 28 j vrouw ongehuwd protestant 1-106
G-078 Both Apothekerstraat 7 Henke Leyenaar Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 2-107
H-123 Waschbleek Wasbleek 30 Anke S van Hettinga Harlingen 29 j vrouw weduwe protestant 2-170
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Anna Sjouwkes Schiere Dragten 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Pieter de Vries Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-125
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 6 Wykeltie Ludinga Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-61
G-234 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 7 Tettie van Vliet Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-133
F-229 Laanen Lanen 6 Berber de Vries Harlingen 45 j vrouw gehuwd protestant 2-90
A-011 Noorderhaven Noorderhaven 17 Hendrikje Logges Hoogeveen 36 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
G-285 Rapenburg 15 Jezabelle Klein Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-142
H-169 Zuiderhaven 0 Annette Alta Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
F-195 Laanen Schritsen 59 Elisabeth Klok Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-80
C-043 Voorstraat Voorstraat 27 Willem A Prins Dordt koopman 50 j man gehuwd protestant 1-84
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Trijntie Nieuwenhuis Dongjum 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-47
H-224 Weeshuisstraat 1 Yefke Jilles Veenwouden 84 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Akke Dorenja Almenum 32 j vrouw gehuwd protestant 2-76
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Christina Oolgaard Harlingen 45 j vrouw ongehuwd protestant 2-154
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Sophia Greydanus Leeuwarden winkeliersche 66 j vrouw gehuwd protestant 1-11
G-128 Romastraat Romastraat 29 Pieter van der Weide Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-115
H-177 Zuiderstraat 22 Agatha Schijff Amsterdam 46 j vrouw gehuwd protestant 2-178
F-058 Schritzen Schritsen 52 Trijntie Sluik Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-51
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Jan R van Velzen Arum zeylmaker 39 j man gehuwd protestant 1-33
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Sijke Dreyer Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-88
A-084 Droogstraat Droogstraat 19 Baukje Otma Workum werkster 42 j vrouw weduwe protestant 1-17
H-224 Weeshuisstraat 0 Harmanus Timmer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-186
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Jansje Cristiaans Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-62
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Johannes Hoekstra Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-51
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Tjietske Stalstra Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-20
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Justus Gonggrijp Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-72
C-181 Noorderhaven Noorderhaven 22 Djeuke Bleeker Franeker 49 j vrouw gehuwd protestant 1-109
C-088 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 24 Pietje Dinhart Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-95
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Grietje Blanksma Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Sipkie van Reenen Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-119
G-327 Weverstraat 0 Jan Aukes Zein Harlingen werkman 34 j man gehuwd protestant 2-149
C-002 Bij de Havenspoort Havenplein 1 Wopkje van der Laan Molquerum naaister 45 j vrouw weduwe protestant 1-74
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Jacob K Bulkers Harlingen 28 j man gehuwd protestant 1-56
E-237 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 2 Jantie van Hoften Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-39
G-269 Molenpad 20 Jikke S de Groot Berlikum 47 j vrouw gehuwd protestant 2-139
C-144 Noorderhaven Noorderhaven 90 Tjerk Adema Midlum winkelbediende 25 j man gehuwd protestant 1-102
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 66 Antie B de Boer Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-63
H-050 Rozengracht 26 Jan D Oudeboon Arum 23 j man weduwnaar protestant 2-160
G-109 Vianen 6 Sjoerd Winkel Jannum schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 2-112
A-223 Bargebuurt Bargebuurt 8 Grietje Blom Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-40
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Cristina Bock Rotterdam 49 j vrouw gehuwd protestant 1-148
D-077 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 29 Jan E Posthumus Marssum winkelier 37 j man gehuwd protestant 1-128
B-065 Wortelstraat 6 Eeltie de Groot Almenum 2 j man ongehuwd protestant 1-57
E-248 Turfhaven Heiligeweg 21 Gepke D de Wit Almenum 58 j vrouw gehuwd protestant 2-41
B-166 Karremanstraat Karremanstraat 1 Jan Monsma St Anna 6 j man ongehuwd protestant 1-72
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 2 Syberen Bakker Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-130
C-085 Noordijs Noordijs 2 Alida de Jong Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-94
F-106 Zuiderhaven Zuiderhaven 29 Sipkje Nauta Harlingen 35 j vrouw ongehuwd protestant 2-61
H-164 Schoolstraat 1 Henke Rodenhuis Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 2-176
F-244 Vijverstraat Vijverstraat 22 Joukje de Haan Midlum 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-93
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 6 Harmen Maas Franeker 8 j man ongehuwd protestant 1-27
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Hendrik Loutenbach Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-77
A-155 Zoutsloot Zoutsloot 51 Louw L Balkstra Harlingen touwslager 28 j man gehuwd protestant 1-28
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Dieuwke Steenstra Franeker 39 j vrouw gehuwd protestant 2-97
G-291 Kerkpad 7 Imkje van der Weide Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-143
E-191 Laanen Lanen 47 Johs. Hendriks Baron Harlingen huistimmerman 43 j man gehuwd protestant 2-31
D-093 Nieuwstraat Nieuwstraat 34 Paulus Jongsma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-131
E-140 Laanen 't Poortje 5 Adriana Dijkstra Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 2-22
H-177 Zuiderhaven 26 Alida Lind Amsterdam 64 j vrouw weduwe protestant 2-178
G-074 Both Apothekerstraat 12 Akke Spandauw Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-106
H-111 Waschbleek Wasbleek 54 Hittie Steioef Franeker geen 55 j vrouw weduwe protestant 2-168
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Klaas van Oppen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-153
A-074 Zoutsloot Zoutsloot 6 Coenraad Meeth Augustynusga koetsier 29 j man gehuwd protestant 1-16
G-072 Hofstraat Hofstraat 5 Grietje Waller Dronrijp 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-106
F-228 Laanen Lanen 12 Jacoba van den Bos Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-89
A-020 Noorderhaven Noorderhaven 33 Eva Fontein Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
F-087 Schritzen Schritsen 4 Jan J de Vries Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-56
C-049 Voorstraat Voorstraat 39a Aaltie Brons Harlingen 45 j vrouw ongehuwd protestant 1-85
H-224 Weeshuisstraat 1 Everdine Lunesse Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
F-040 Schritzen Schritsen 58 Geertruida Godthelp Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-49
A-184 Leemedijk Achterstraat 23 Cornelia Reinders Leek 30 j vrouw gehuwd protestant 1-33
C-069 Voorstraat Voorstraat 79 Anna Wellinga Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-90
A-092 Droogstraat Droogstraat 51 Immelia Spitske Harlingen 54 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
H-224 Weeshuisstraat 0 Johanna Hettes Pietersbierum 69 j vrouw weduwe protestant 2-185
F-115 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 13 Jan de Boer Harlingen zeeman 18 j man ongehuwd protestant 2-63
B-036 Hoogstraat Hoogstraat 5 Hendrikje Wijma Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-52
E-133 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 21 Dorothea Keil Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 2-21
B-163 Aan de Stadswal Liemendijk 12 Johanna C Modders Breukelen 42 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
C-178 Noorderhaven Noorderhaven 28 Etje Bakker van Slooten Harlingen winkeliersche 32 j vrouw weduwe protestant 1-108
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Harmen J van Vliet Harlingen scheepstimmerman 40 j man gehuwd protestant 2-155
E-183 Sint Odolphisteeg 4 Bauke Kerkhoven Harlingen timmerman 29 j man gehuwd protestant 2-29
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Hendrik Wijga Harlingen schoenmakerskneht 24 j man ongehuwd protestant 1-35
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Mentie Faber Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-151
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Gerritje Kune Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-119
H-238 Havenplein 14 Maria Elist. Dijkstra Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-188
D-043 Geweezen Franeker Poort Hoogstraat 51 Jan Fokkes Miedema Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-121
G-254 Moriaanstraat 8 Imkje van Houten Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-136
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Trijntie G Rikkers Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-101
B-097 Zoutsloot Zoutsloot 76 Johan R Houbein Leeuwarden guardenier 39 j man gehuwd protestant 1-62
B-011 Scheerstraat Scheerstraat 5 Meinoutje van Velden Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-46
G-107 Vianen 14 Antie Scheltes Harlingen werkster 55 j vrouw weduwe protestant 2-111
A-217 Bargebuurt Bargebuurt 20 Johannes de Boer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-39
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Herms. Maxines du Saar Hoogvliet 13 j man ongehuwd protestant 1-147
G-013 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 20 Fimkje Oorthuis Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
C-188 Noorderhaven Zeepaardsteeg 1 Emma de Groot Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-111
G-053 Heilgeweg Heiligeweg 6 Sophia Anna Post Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-102
B-151 Karremanstraat Karremanstraat 9 Grietje Brink Harlingen 43 j vrouw gehuwd protestant 1-70
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16a Leentie Alberts Harlingen 48 j vrouw gehuwd protestant 2-129
D-153 Nieuwstraat Nieuwstraat 37 Brandt Blanksma Makkum 36 j man ongehuwd protestant 1-140
C-081 Noordijs Noordijs 12 Grietje Beva Harlingen 64 j vrouw weduwe protestant 1-93
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 41 Trijntie Lollema IJlst 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-42
H-165 Schoolstraat 6 Foekje van der Werf Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Pietje Haaksma Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-12
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Auke Kroon Kimswerd 26 j man ongehuwd protestant 1-21
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Tjepke Westerhuis Harlingen 8 m man ongehuwd protestant 1-142
C-020 Breedeplaats Grote Bredeplaats 21 Henricus Noorman Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-78
A-160 Zoutsloot Zoutsloot 61 Anna Modders Loenen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-29
E-087 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 3 Chatharina Marton Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-11
E-196 Laanen Lanen 65 Riemke Jans Poort Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-32
D-089 Nieuwstraat Nieuwstraat 44 Feikje Schaafsma Kimswerd 12 j vrouw ongehuwd protestant 1-130
C-193 Prinsestraat Prinsenstraat 2 Akke Pannebakker Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-112
H-169 Zuiderhaven 36a Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
G-057 Brouwersgragt Brouwersstraat 3 Aaltie Lovius Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-103
H-100 Waschbleek Wasbleek 76 Pietje Tamboezer Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-167
A-121 Zoutsloot Zoutsloot 28 Jan W Feddema Harlingen kantoorbediende 29 j man gehuwd protestant 1-22
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Martje Visser Harlingen 3 m vrouw ongehuwd protestant 2-108
F-227 Laanen Lanen 16 Geert Poort Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-89
A-026 Noorderhaven Noorderhaven 45 Janna Schaafsma Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 1-7
H-048 Rapenburg 18 Jan J Jansen Bolsward 2 j man ongehuwd protestant 2-160
H-193 Zuidersteeg 11 Lammert de Buhr Bolsward scheepstimmerman 34 j man gehuwd protestant 2-181
F-082 Schritzen Schritsen 16 Ake de Groot Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-55
C-052 Voorstraat Voorstraat 47 Dirk Fz Fontein Harlingen zeehandelaar 39 j man gehuwd protestant 1-85
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Janna Hilwerda Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-45
H-224 Weeshuisstraat 3 Martie Jans Harlingen 80 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-168 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 24 Anne Wytses Blom Harlingen bakker 45 j man weduwnaar protestant 2-74
H-007 Hofstraat Hofstraat 26 Johannes Clebëe Amsterdam kleermaker 39 j man ongehuwd protestant 2-152
H-004 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 20 Sjerk van der Werf Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-151
F-198 Laanen Lanen 66 Emanuel Fontein Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-81
A-054 Noorderhaven Noorderhaven 99 Jan Huidekoper Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-13
E-219 Wortelhaven Simon Stijlstraat 2 Johan Walkenhorst Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-36
B-139 Achterstraat 45 Hendrik Dirks Harlingen panbakker 27 j man gehuwd protestant 1-68
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Gerben Monsma Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-89
B-075 Droogstraat 81 Aukje de Jong Harlingen winkeliersche 54 j vrouw weduwe protestant 1-58
H-224 Weeshuisstraat 0 Pietje de Groot Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Eelke Jans Wagenaar Harlingen verwer en glazemr. 37 j man weduwnaar protestant 2-60
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Cornelis Haagsma Lemmer baantjer 35 j man ongehuwd protestant 2-18
D-057 Bij de Lombard Lombardstraat 2 Jan W Petraeus Leeuwarden bankhouder 67 j man weduwnaar protestant 1-124
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Trijntie Hobma Workum 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-106
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Jacob Bernelot* Moens Kralingen 6 j man ongehuwd protestant 2-156
E-176 Sint Odolphisteeg 18 Sytze de Groot Harlingen gleibakker 21 j man ongehuwd protestant 2-28
B-148 Anjelierstraat 22 Ingeltie C Drevis Avenhorn 46 j vrouw gehuwd protestant 1-69
E-036 Voorstraat Voorstraat 32 Grietje Poelman Harderwijk 38 j vrouw gehuwd protestant 1-150
D-027 Noordijs Franekereind 5 Antje Zwanenburg Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-119
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Rinske Boonstra Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-125
H-232 Havenplein 26 Thijs de Bruin Harlingen zeeman 25 j man gehuwd protestant 2-187
B-025 Hoogstraat Hoogstraat 16 Itske Ratsma Harlingen waschvrouw 63 j vrouw gehuwd protestant 1-49
H-142 Nieuweburen 17 Tjietske Henr. IJzenbeek Harlingen [metzelaar] 49 j vrouw gehuwd protestant 2-173
C-128 Noordijs Noorderhaven 114 Maria van Slooten Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-100
B-085 Zoutsloot Zoutsloot 90 Aaltie Pierik Kuinre 39 j vrouw gehuwd protestant 1-60
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Grietje Donker Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-114
G-106 Vianen 22 Ale Alberts de Wilde Harlingen korenmeeter 48 j man gehuwd protestant 2-111
A-228 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 4 Zytse Eilderts Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-41
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Petronella Beers Leeuwarden 38 j vrouw gehuwd protestant 1-147
A-132 Achterstraat Zeilmakersstraat 11 Trijntie van der Hoef [Hoeve] Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-24
G-047 Heilgeweg Heiligeweg 18 Antie Koster Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 2-101
B-110 Karremanstraat Karremanstraat 23 Rinske Oldenburger Pekel A 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-65
E-137 Laanen Lanen 3 Trijntie Nijhof Harlingen geen 46 j vrouw weduwe protestant 2-22
D-141 Nieuwstraat 2 Tjerkje B Brandy Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-138
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 29 Tjeerd P Wijngaarden Harlingen turfdrager 44 j man gehuwd protestant 1-134
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Siebe Bijlsma Britswerd metzelaar 50 j man gehuwd protestant 2-43
H-165 Schoolstraat 16 Bregtje Posthuma Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
E-093 Vijverstraat Vijverstraat 0 Pieter Leyen Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-13
A-068 Bildstraat Bildtstraat 24 Gerryt Rikkers Franeker policiebediende 61 j man gehuwd protestant 1-16
H-076 Wasbleek 3 Rinske van Dorpen Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-163
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Hendrik Numan Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-79
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 79 Jan Hoedemaker Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-66
E-091 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Klaas Leyen Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-12
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Jetske Lammerts Harlingen 46 j vrouw ongehuwd protestant 2-122
E-204 Laanen Lanen 75 Oentie van der Heide Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-33
D-083 Nieuwstraat Nieuwstraat 56 Jan K de Vries Allengawier trekveerschipper 62 j man gehuwd protestant 1-129
F-064 Raamstraat Raamstraat 3 Willemke Deinum Workum 29 j vrouw gehuwd protestant 2-51
H-169 Zuiderhaven 36a Rebekka Alta Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
F-143 Schritzen Schritsen 41 Grietje Stuur Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-69
C-034 Voorstraat Voorstraat 11b Simon Stinstra Franeker fabrikant 46 j man gehuwd protestant 1-81
G-065 Brouwersgragt Brouwersstraat 19 Schelte Gebel Harlingen timmerman 34 j man gehuwd protestant 2-104
H-093 Waschbleek Wasbleek 90 Sietske S de Boer Harlingen 87 j vrouw weduwe protestant 2-166
E-243 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 17 Jacob van Slooten Harlingen stadsbode 74 j man weduwnaar protestant 2-40
A-106 Zoutsloot Zoutsloot 40 Jurjan van der Wal Harlingen timmerman 75 j man weduwnaar protestant 1-19
G-091 Hofstraat Hofstraat 29 Reyer [Reyzo] S Moor Harlingen verwersknegt 22 j man ongehuwd protestant 2-109
G-278 Kerkpoortstraat 53 Yege de Boer Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-141
F-219 Laanen Lanen 28 Trijntie Tamsma Harlingen 55 j vrouw gehuwd protestant 2-87
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Helena Anna van Dam Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-8
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Frans Klein Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-107
H-209 Zuiderstraat 27 Klaas van der Werf Harlingen huistimmerman 25 j man gehuwd protestant 2-183
F-077 Schritzen Schritsen 28 Jelte van Temmen Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-54
C-056 Voorstraat Voorstraat 55 Pietje Smid Texel 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-86
E-208 Laanen Comediesteeg 2 Hendrik de Vries Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-34
H-225 Weeshuisstraat 5 Hendrik de Boer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-186
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Janneke van der Meer Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-6
G-324 Klaverbladstraat 27 Akke R Albada Sexbierum 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-148
F-195 Laanen Lanen 72 Yfke D Siderius Harlingen 78 j vrouw weduwe protestant 2-80
A-059 Noorderhaven Noorderhaven 107 Baukje Feenstra Harlingen geen 34 j vrouw weduwe protestant 1-14
A-196 Karremanstraat Anjelierstraat 1 Trijntie Lootsma Harlingen 43 j vrouw weduwe protestant 1-36
C-075 Voorstraat Voorstraat 93 Jan Hall London kapitein ter zee 28 j man gehuwd protestant 1-92
H-196 Dwarsstraat 21 Klaas Kamminga Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-181
H-224 Weeshuisstraat 0 Mettie Wijbenga Harlingen 30 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Pieter Miedema Tzum 13 j man ongehuwd protestant 1-54
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Marrichen Zijlstra Herenveen geen 65 j vrouw weduwe protestant 2-17
D-136 Lombardstraat 10 Pieter J Feenstra Sexbierum geen 49 j vrouw weduwe protestant 1-136
C-162 Noorderhaven Noorderhaven 48 Symon Jans Schiere Harlingen koopman 49 j man gehuwd protestant 1-105
H-012 Hofstraat Rozengracht 11 Rinse Neysel Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-153
A-209 Bargebuurt Bargebuurt 11 Klaaske Appeldoorn Harlingen 3 w vrouw ongehuwd protestant 1-37
E-032 Voorstraat Voorstraat 40 Hendrik Pettinga Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-149
D-030 Noordijs Franekereind 13 Minne L Buuren Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-119
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Dirk Schotanus Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-74
B-015 Hoogstraat Hoogstraat 30 Abraham Sanders Winschoten koopman 34 j man gehuwd protestant 1-47
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Maria Roen Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-89
D-142 Nieuwstraat 3 Sysferda Zijlstra Makkum geen 50 j vrouw weduwe protestant 1-138
D-011 Noordijs Noordijs 5 Pietje Oosterbaan Harlingen 78 j vrouw weduwe protestant 1-116
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Lykle de Boer Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-75
D-001 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 12 Marijke Posthumus Kimswert 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-114
E-100 Op de Vijver Vijver 2 Anna Kruif Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-14
A-174 Zoutsloot Bildtstraat 5 Feikje P van der Tol Kimswerd 45 j vrouw ongehuwd protestant 1-31
E-020 Voorstraat Voorstraat 58 Hieke de Boer Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-146
G-138 Typelstegen Gardenierstraat 8 Dirk de Vrij Harlingen werkman 37 j man gehuwd protestant 2-116
A-134 Achterstraat Zoutsloot 11 Sietske Wiersma Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-25
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Hiske Westerhoek Franeker 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-30
D-139 Nieuwstraat 6 Lodewijk van der Sluis Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-137
F-016 Zuiderhaven Zuiderhaven 73 Amarentia Farret Bennenbroek 26 j vrouw ongehuwd protestant 2-44
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 2 Japikje J van Dokkum Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 6 Japke A van der Velde Sexbierum 31 j vrouw gehuwd protestant 2-119
H-081 Wasbleek 21 Hendrikje Souverein Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-163
E-061 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 8 Rinske Lautenbach Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Gerryt Bos Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-124
B-091 Zoutsloot Herenwaltje 5 Johannes H Minkes Forstendom Lippe Detmold 17 j man ongehuwd protestant 1-61
E-211 Lanen 81 Wiepkie van der Mey Harlingen 41 j vrouw gehuwd protestant 2-36
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Cornelis Blokmaker Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-4
F-065 Raamstraat Raamstraat 8 Willem van den [der] Bosch [Bos] Harlingen timmerman 18 j man ongehuwd protestant 2-52
H-161 Zuiderhaven 44 Margaretha Damen Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
F-200 Laanen Schritsen 51 Jan Mooiman Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-82
C-037 Voorstraat Voorstraat 17 Pieter Ebes Pekel A 5 j man ongehuwd protestant 1-82
G-069 Hofstraat Brouwersstraat 27 Berber Bouwknegt Harlingen 63 j vrouw gehuwd protestant 2-105
H-083 Wasbleekstraat 8 Hendrik de Vries Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-164
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Neeltie Duinmeyer Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-64
G-300 Hofstraat Hofstraat 47 Cristina Wiersma Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-144
H-037 Kerkpoortstraat 61 Johannes R Pool Harlingen schippersknegt 41 j man gehuwd protestant 2-158
F-214 Laanen Lanen 34 Eeltie Zeylmaker Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-85
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Frederik Duman Leeuwarden 18 j man ongehuwd protestant 1-10
C-131 Noorderhaven Roeperssteeg 1 Berber Jacobs Harlingen 29 j vrouw weduwe protestant 1-101
H-183 Zuiderstraat 12 Godert J Posthumus Sneek broodbakker 48 j man weduwnaar protestant 2-179
F-071 Schritzen Schritsen 38 Frouwkje van Slooten Harlingen 9 m vrouw ongehuwd protestant 2-53
C-060 Voorstraat Voorstraat 63 Johanna Oswald Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-87
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Bontje M Hommes Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-5
H-224 Weeshuisstraat 0 Theodorus Petzelaar Essen aan de Rohr 71 j man weduwnaar protestant 2-184
G-181 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 42 Cornelia Poort Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-124
E-072 Vijverstraat Hondenstraat 10 Jan E Schaap Harlingen zeeman (hulploots) 37 j man gehuwd protestant 2-7
E-123 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 1 Maria Hilarius Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-19
F-185 Wortelhaven Lanen 82 Cristina van Slooten Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-78
C-191 Noorderhaven Noorderhaven 4 Klara H Haagsma Lemmer 28 j vrouw gehuwd protestant 1-111
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Nanning P Pronk Krimpen aan de Lek scheepstimmerknegt 25 j man ongehuwd protestant 1-96
C-127 Noordijs Sint Jacobstraat 2 Cristina C Repko Franeker 22 j vrouw gehuwd protestant 1-100
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Grietje Onrust Harlingen 38 j vrouw gehuwd protestant 1-70
D-115 Oyevaarsteeg Westersteeg 2 Jelle K Hidma Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-134
F-092 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 18 Dientje van der Meer Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-57
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Brandus Hoffinga Dokkum 47 j man gehuwd protestant 1-55
G-274 Molenpad 8 Johannes van Zeyst Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-141
C-155 Noorderhaven Noorderhaven 64 Johannes Metzelaar Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-103
H-074 Bij de Kleine Sluis Spinhuisstraat 11 Johannes van der Sluis Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-162
A-246 Aan de Stadswal Bargebuurt 2 Marijke de Boer Harlingen 42 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Catharina Hoppesteyn s Gravenhage 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
B-079 Wortelstraat 11 Aaltie Foppes Franeker 25 j vrouw ongehuwd protestant 1-59
F-162 Heiligeweg Heiligeweg 9 Aagje Stephany Harlingen 62 j vrouw weduwe protestant 2-73
D-049 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 38 Iemkje van Smeeden Harlingen 9 m vrouw ongehuwd protestant 1-122
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Hiltie Steensma Herbayum 26 j vrouw gehuwd protestant 2-131
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 21 Elisabeth Brouwer Harlingen 54 j vrouw weduwe protestant 1-139
D-017 Noordijs Noordijs 15 Engeltie Klok Harlingen 52 j vrouw ongehuwd protestant 1-117
E-080 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Willem Dirk de Jong Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-9
D-120 Oyevaarsteeg Scheffersplein 17 Zake B Dijkstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-135
F-252 Vijverstraat Vijverstraat 4 Dieuwertie M Bos Harlingen 3 m vrouw ongehuwd protestant 2-94
A-114 Bildstraat Bildtstraat 19 Grietje van der Meulen Harlingen vrouw ongehuwd protestant 1-21
C-009 Breedeplaats Grote Bredeplaats 1 Diederich Rademaker Amsterdam luthersch predikant 26 j man ongehuwd protestant 1-75
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 35 Jacob Kleinvogel Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-26
G-033 Turfhaven Heiligeweg 50 Age de Jong Harlingen molenaarsknegt 22 j man ongehuwd protestant 2-98
A-099 Karremanstraat Karremanstraat 26 Marijke van der Vorm Harlingen 77 j vrouw weduwe protestant 1-18
E-172 Laanen Lanen 37 Gerben Meyer Harlingen timmerman 46 j man gehuwd protestant 2-27
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Antie Nieuwenhuis Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-132
D-131 Oosterkeetstraat 11 Elisabeth van Gein Leeuwarden 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-136
C-004 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 5 Saskje Dijkstra Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-74
C-168 Op de Vischmarkt Vismarkt 2 Sytze Steenstra Harlingen zeeman 27 j man ongehuwd protestant 1-106
H-124 Waschbleek Wasbleek 28 Hermanus J de Rooy Harlingen werkman 30 j man gehuwd protestant 2-170
E-054 Voorstraat Grote Bredeplaats 22 Weltie Galama Harlingen geen 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Henderika de Vries Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-125
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 6 Jan A Heeksma Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-61
G-234 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 7 Jacob van Vliet Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-133
A-010 Noorderhaven Noorderhaven 15 Willem Roos Harlingen 16 w man ongehuwd protestant 1-5
G-285 Rapenburg 13 Johanna Nielsen Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-142
H-169 Zuiderhaven 0 Albertina van der Veer Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-178
F-195 Laanen Schritsen 59 Maartie Klok Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-80
C-043 Voorstraat Voorstraat 27a Christina Prins Groningen 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-84
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Jan Jacob Hofmeester Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-47
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Grietje Neysel Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-153
A-041 Noorderhaven Noorderhaven 73 Albertina Rodenhuis Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-11
G-128 Romastraat Romastraat 29 Durkje Pieters Krof Hindelopen 56 j vrouw weduwe protestant 2-114
H-179 Zuiderstraat 20 Wybe W Leemans Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-179
F-052 Schritzen Schritsen 52 Aafke Blokmaker Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-50
A-180 Leemedijk Achterstraat 9 Antie Touwslager Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-32
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Fetze van der Stel Sneek 66 j man weduwnaar protestant 1-88
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Bauke Wiersma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-17
H-224 Weeshuisstraat 0 Tetje Bakker Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Paulus Jacobs Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-62
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Geertje Spannenburg Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 1-51
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Jurjen Huizelman Harlingen bakkersknegt 28 j man gehuwd protestant 2-20
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Hylke de Beer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-72
C-182 Noorderhaven Noorderhaven 20 Rinze A de Ruiter Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-109
C-088 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 24 Nikolaas van Slooten Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-95
C-122 Katrug Sint Jacobstraat 10 Jacobus Pietersen [Petersen] Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-99
B-159 Karremanstraat Anjelierstraat 37 Anke Akkerman Harlingen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-71
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Geertruida Blok Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
G-265 Fabrieksstraat 36 Aukje Bessing Harlingen 75 j vrouw weduwe protestant 2-139
G-326 Weverstraat 0 Jan Trompetter Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-148
H-169 Grote Werf 4 Jetske Alta Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Hiltie Kuiper Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 1-56
E-237 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 2 Jaapje van* Eeken Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 2-39
G-268 Molenpad 20a Lambertus Rimkema Sneek kantoorbediende 37 j man gehuwd protestant 2-139
C-145 Noorderhaven Noorderhaven 88 Itske van der Veer Harlingen 49 j vrouw weduwe protestant 1-102
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Klaaske Hondema Midlum 26 j vrouw gehuwd protestant 1-63
H-050 Rozengracht 26 Wiebe Oudeboon Arum 20 j man ongehuwd protestant 2-160
G-109 Vianen 6 Walke Lamm. Jonker Harlingen schoenmakersknegt 28 j man gehuwd protestant 2-112
A-223 Bargebuurt Bargebuurt 8 Gerben Blom Harlingen 38 j man gehuwd protestant 1-40
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Johanna Maria le Balleux Schiedam 31 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
D-076 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 29 Jan Jansen Witting Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-128
B-065 Wortelstraat 6 Akke de Jager Franeker 35 j vrouw gehuwd protestant 1-57
F-167 Schritzen Heiligeweg 19 Berendtie van Beemen Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-74
B-166 Karremanstraat Karremanstraat 1 Tjetje van der Weide St Jacob 47 j vrouw gehuwd protestant 1-72
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 2 Jan Klazes Bakker Makkum stalknegt 49 j man gehuwd protestant 2-130
C-085 Noordijs Noordijs 2 Cornelis de Jong Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-94
F-105 Zuiderhaven Zuiderhaven 27 Grietje Zijlstra Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-61
C-089 Bij de Grote Sluis Schoolsteeg 3 Alberdina Baron Zwartsluis 30 j vrouw gehuwd protestant 1-95
F-244 Vijverstraat Vijverstraat 22 Anke Scheltes van der Berg Burgwerd 44 j vrouw gehuwd protestant 2-93
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 6 Geertje van Beemen Harlingen 46 j vrouw gehuwd protestant 1-27
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Dirk Loutenbach Harlingen koopman 47 j man gehuwd protestant 1-77
A-155 Zoutsloot Zoutsloot 51 Louw L Balkstra Harlingen touwslager 28 j man gehuwd protestant 1-28
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Elizabeth Hannema Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 2-97
G-291 Kerkpad 7 Sjoerd van der Weide Harlingen matroos 33 j man gehuwd protestant 2-143
E-191 Laanen Lanen 47 Johannes Groenewoud Harlingen bakkersknegt 26 j man gehuwd protestant 2-30
D-093 Nieuwstraat Nieuwstraat 34 IJsbrand G Kroes St Anna 17 j man ongehuwd protestant 1-131
E-139 Laanen 't Poortje 3 Aukje Roda Leeuwarden 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-22
H-177 Zuiderhaven 26 Sjoerd E Wiarda Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-178
G-074 Both Apothekerstraat 12 Jetze [Jelte] Spandauw [Spandaw] Harlingen werkman 41 j man weduwnaar protestant 2-106
H-113 Waschbleek Wasbleek 50 Jan J Schoonbergen Harlingen hovenier 21 j man ongehuwd protestant 2-169
G-071 Hofstraat Hofstraat 3 Tjaltie van Bremen Harlingen geen 51 j vrouw weduwe protestant 2-106
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Ymkjen Rinsma Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-135
F-228 Laanen Lanen 12 Age van den Bos Harlingen koopman 35 j man gehuwd protestant 2-89
A-020 Noorderhaven Noorderhaven 33 Eva van Dalsen Harlingen 62 j vrouw gehuwd protestant 1-6
H-017 Rozegragt Zuiderplein 1 Neeltie Brink Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-155
F-088 Schritzen Schritsen 2 Pietje IJlstra Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-57
H-224 Weeshuisstraat 1 Wytze Reitsma Exmorra 17 j man ongehuwd protestant 2-186
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 10 Jetske Zwering Koudum 20 j vrouw gehuwd protestant 2-75
H-009 Hofstraat Hofstraat 14 Johanna Veenstra Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-153
F-203 Laanen Lanen 56 Jacoba Zeeven Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-82
A-050 Noorderhaven Noorderhaven 91 Cornelis P Simonsz Zaandam commissionair 47 j man gehuwd protestant 1-12
B-036 Hoogstraat Hoogstraat 5 Sibillina Wijma Harlingen 31 j vrouw ongehuwd protestant 1-52
E-132 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 19 Thomas R Smit Harlingen zeeman 22 j man gehuwd protestant 2-21
B-164 Aan de Stadswal Liemendijk 10 Yenskje Huitema Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-72
C-179 Noorderhaven Noorderhaven 26 Trijntie A Ruiter Veendam 39 j vrouw gehuwd protestant 1-108
H-021 Rozegragt Rozengracht 3 Benjamin van Hoek Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-155
E-188 Laanen Sint Odolphisteeg 15 Johannes Leenstra Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-30
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Maaike Fenema [Vinnema] Heerenveen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-35
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Maria Rodenhuis Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-151
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Jan Kune Franeker 11 j man ongehuwd protestant 2-118
H-238 Havenplein 14 Nikolaas Dijkstra Harlingen 3 m man ongehuwd protestant 2-188
D-042 Geweezen Franeker Poort Hoogstraat 49 Anna van Baren Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-121
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Jacobus W Jager Harlingen kapitein ter zee 26 j man gehuwd protestant 1-101
B-098 Zoutsloot Zoutsloot 74 Willem Kramer Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-62
B-011 Scheerstraat Scheerstraat 5 Gerryt van Velden Enkhuizen tabakswerker 41 j man gehuwd protestant 1-46
G-108 Vianen 12 Harm Dreunhuizen Leeuwarden werkman 38 j man gehuwd protestant 2-111
A-217 Bargebuurt Bargebuurt 20 Henderikus de Boer Harlingen 36 j man gehuwd protestant 1-39
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Jacobus Johs. du Saar Hoogvliet 19 j man ongehuwd protestant 1-147
G-013 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 20 Antje Leyenaar Harlingen 54 j vrouw gehuwd protestant 2-96
C-188 Noorderhaven Zeepaardsteeg 1 Jacob de Groot Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd protestant 1-111
G-054 Heilgeweg Heiligeweg 4 Oense Akkerboom Harlingen geamployeerde ter secretarie 28 j man ongehuwd protestant 2-102
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Johannes Hendriks Leeuwarden 25 j man ongehuwd protestant 2-129
D-152 Nieuwstraat Nieuwstraat 35 Johannes Nielsen Harlingen 14 w man ongehuwd protestant 1-140
C-081 Noordijs Noordijs 12 Frans Jans Timmer Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-93
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 39 Hylke Pieksma Harlingen schippersknegt 26 j man gehuwd protestant 2-42
H-165 Schoolstraat 6 Bregtje Posthuma Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Hendrik Haaksma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-12
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Hessel Westerhuis Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-142
C-019 Breedeplaats Grote Bredeplaats 19 Femke Buisman Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-78
A-160 Zoutsloot Zoutsloot 61 Catharina Ferf Leeuwarden 37 j vrouw weduwe protestant 1-29
E-087 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 3 Arend P Marton Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-11
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Johannes de Boer Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-123
E-195 Laanen Lanen 63 Willem Reelfs Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-32
D-089 Nieuwstraat Nieuwstraat 44 Lijsbert Westra Kimswerd 48 j vrouw gehuwd protestant 1-130
C-193 Prinsestraat Prinsenstraat 2 Taeke Pannebakker Harlingen zeilmaker 34 j man gehuwd protestant 1-112
H-169 Zuiderhaven 36a Albertina Alta Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Metjie Tadema Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-81
G-057 Brouwersgragt Brouwersstraat 3 Douwe Lovius Leeuwarden zeevarend 28 j man ongehuwd protestant 2-103
H-101 Waschbleek Wasbleek 74 Baukje Stoffels Harlingen 46 j vrouw ongehuwd protestant 2-167
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Henderika van Oppen Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
A-122 Zoutsloot Zoutsloot 24 Yetje van Arum Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 1-22
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Jan Visser Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-108
F-227 Laanen Lanen 16 Homme T Poort Harlingen winkelier 49 j man gehuwd protestant 2-89
A-025 Noorderhaven Noorderhaven 43 Seyke Veenstra Harlingen 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-7
H-048 Rapenburg 18 Durk Wiebrens Jansen Bolsward kuipersknegt 34 j man gehuwd protestant 2-160
H-191 Zuidersteeg 7 Jan Wielinga Makkum 7 j man ongehuwd protestant 2-181
F-082 Schritzen Schritsen 16 Ype de Groot Harlingen schoenmaker 17 j man ongehuwd protestant 2-55
C-051 Voorstraat Voorstraat 45 Jan S Steensma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-85
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Jan Jans Hilwerda Harlingen bakker 43 j man weduwnaar protestant 2-45
H-224 Weeshuisstraat 3 Klaaske Jakkeles Tzummarum 75 j vrouw weduwe protestant 2-185
F-170 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 20 Durk de Wit Harlingen* 18 j man ongehuwd protestant 2-74
H-007 Hofstraat Hofstraat 26 Harmen Haringa Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-152
H-004 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 20 Watze van der Werff Harlingen leerlooyersknegt 42 j man gehuwd protestant 2-151
F-198 Laanen Lanen 66 Cristina Nanners Zwolle 40 j vrouw gehuwd protestant 2-81
A-053 Noorderhaven Noorderhaven 97 Siemontie Terluin [Terbuin] Leeuwarden 22 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
G-119 Romastraat Romastraat 0 Aaltie G Stuurman Harlingen 60 j vrouw weduwe protestant 2-113
E-219 Wortelhaven Simon Stijlstraat 2 Derkje Hissink Zutphen 51 j vrouw gehuwd protestant 2-36
B-137 Achterstraat 31 Jeltie P Hoogstra Harlingen 50 j vrouw weduwe protestant 1-68
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Jan C Monsma Makkum 45 j man gehuwd protestant 1-89
B-074 Droogstraat 79 Jantie de Wit Harlingen 3 m vrouw ongehuwd protestant 1-58
H-224 Weeshuisstraat 0 Rimmert Weidema Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-186
F-121 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 25 Frauwkje Kuipers Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-64
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Jacob van der Meer Harlingen zeylmaker 18 j man ongehuwd protestant 1-53
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Klara Jacobus Alta Lemmer 25 j vrouw ongehuwd protestant 2-18
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Lijsbert Monsma Beetgum 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-122
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Rienk Hobma Workum 6 j man ongehuwd protestant 1-106
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Vokeltie Tichelaar Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-156
E-177 Sint Odolphisteeg 16 Kasper Jacob Punbert Harlingen kleermaker 52 j man ongehuwd protestant 2-28
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Douwe van Driesen Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-34
E-037 Voorstraat Voorstraat 30 Engeltie Faber Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-150
D-027 Noordijs Franekereind 5 Aukje Boterweg Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-119
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Daniel Boonstra Harlingen timmermansknegt 17 j man ongehuwd protestant 1-125
H-232 Havenplein 26 Pieter IJlstra Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-187
B-026 Hoogstraat Hoogstraat 14 Akke Roodtie Harlingen 42 j vrouw ongehuwd protestant 1-49
H-143 Nieuweburen 15 Gerlofke Boonstra Leeuwarden zeeman 55 j man gehuwd protestant 2-173
C-128 Noordijs Noorderhaven 114 Gooike van Slooten Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-100
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Antie Monsma Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-60
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Jeltie Faber Harlingen 30 j vrouw weduwe protestant 1-114
A-229 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Grietje Tichelaar Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-41
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Lampje Glinstra Harlingen 38 w vrouw ongehuwd protestant 1-147
A-132 Achterstraat Zeilmakersstraat 11 Schelte van der Hoef [Hoeve] Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-24
G-048 Heilgeweg Heiligeweg 16 Gerbrig Henrietta Fokkes Heerenveen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-101
B-110 Karremanstraat Karremanstraat 23 Berend Oldenburger Pekel A 17 j man ongehuwd protestant 1-65
E-136 Laanen Lanen 1 Aukje van Akkeren Harlingen schoenmaker 26 j man gehuwd protestant 2-22
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 47 Jetske Beidschat Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-140
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 27 Aukje Pallema Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-134
F-007 Zuiderhaven Zuiderhaven 55 Hendrik Bakker Sexbierum apothecars leerling 15 j man ongehuwd protestant 2-43
H-165 Schoolstraat 16 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
E-093 Vijverstraat Vijverstraat 0 Cornelis Leyen Harlingen blokmakersknegt 42 j man gehuwd protestant 2-13
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Iemkje Piebenga Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-16
H-076 Wasbleek 3 Aaltie de Graaf Inzumerzijl geen 38 j vrouw weduwe protestant 2-163
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Frans Rouwing Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-79
B-115 Zoutsloot Zoutsloot 77 Gatske M Bos Harlingen 51 j vrouw gehuwd protestant 1-66
E-091 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Sietske Veenstra Harlingen 32 j vrouw gehuwd protestant 2-12
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Meindert van der Laan Harlingen 39 j man ongehuwd protestant 2-122
E-204 Laanen Lanen 75 Marijke van der Heide Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-33
D-084 Nieuwstraat Nieuwstraat 54 Baukje Feddema Tzum 50 j vrouw gehuwd protestant 1-129
F-056 Schritzen Raamstraat 3 Anne van der Werf Harlingen scheepstimmerman 50 j man gehuwd protestant 2-50
H-169 Zuiderhaven 36a Janke Lamminga Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-178
F-143 Schritzen Schritsen 41 Hendrik Stuur Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-69
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Rinske Bakker Harlingen 3 m vrouw ongehuwd protestant 2-104
H-094 Waschbleek Wasbleek 88 Neeltie Oosterbaan Frederiksoord 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-166
E-243 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 17 Johanna Smid Harlingen 27 j vrouw gehuwd protestant 2-40
A-106 Zoutsloot Zoutsloot 40 Yetje J de Jong Harlingen 39 j vrouw gehuwd protestant 1-19
G-095 Hofstraat Hofstraat 25 Janne M Faber Harlingen 64 j vrouw gehuwd protestant 2-109
G-278 Kerkpoortstraat 53 Sijke Yemes de Groot Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 2-141
F-219 Laanen Lanen 28 Grietje Briene Harlingen 65 j vrouw gehuwd protestant 2-87
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Dirk van Dam Groningen chirurgijn en vroedmr. 31 j man gehuwd protestant 1-8
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Johan Wilhelm Klein Dettingen 29 j man gehuwd protestant 1-107
F-077 Schritzen Schritsen 28 Grietje Duman Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-54
C-056 Voorstraat Voorstraat 55 Baukje Terpstra Dokkum 72 j vrouw weduwe protestant 1-86
H-224 Weeshuisstraat 3 Antie Lamm. Timmer Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
G-186 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 34 Antie S Krol Dokkum 53 j vrouw gehuwd protestant 2-125
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Hendrik van der Meer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-6
G-324 Klaverbladstraat 27 Rosiene Bakker Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-148
F-195 Laanen Lanen 72 Bartje Klok Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-80
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Trijntie P Buil Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-14
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Jan H Kuipers Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-45
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Setske Tichelaar Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-31
C-074 Voorstraat Voorstraat 91 Freerk Jacobus Brouwer Stiens 26 j man ongehuwd protestant 1-91
E-164 Laanen Duizenddeurensteeg 2 Willem Hoek Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-26
H-224 Weeshuisstraat 0 Jetske de Wilde Harlingen 47 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Harmke Miedema Huins 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-54
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Martinus Nieubuur Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-17
D-136 Lombardstraat 10 Jan Hilwerda Harlingen schoenmaker 16 j man ongehuwd protestant 1-136
C-162 Noorderhaven Noorderhaven 48 Anna Menalda Schiere Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-105
H-012 Hofstraat Rozengracht 11 Klaaske Akkerboom Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-153
A-241 Aan de Stadswal Bargebuurt 7 Dieuwke Leyenaar Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-42
E-032 Voorstraat Voorstraat 40 Gerardus Pettinga Harlingen wijnhandelaar 45 j man gehuwd protestant 1-149
D-030 Noordijs Franekereind 11 Saapje L Buuren Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-119
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jacobus Schotanus Harlingen kommies 41 j man gehuwd protestant 1-74
B-016 Hoogstraat Hoogstraat 28 Dirk van Straten Harlingen panbakker 42 j man gehuwd protestant 1-47
D-142 Nieuwstraat 1 Sysferda Zijlstra Makkum geen 50 j vrouw weduwe protestant 1-138
D-011 Noordijs Noordijs 5 Pietje Oosterbaan Harlingen 78 j vrouw weduwe protestant 1-116
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Jan L de Boer Harlingen loots 47 j man gehuwd protestant 1-75
D-001 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 12 Klaas van der Stal Sneek kastelein 46 j man gehuwd protestant 1-114
E-100 Op de Vijver Vijver 2 Hendrik van der Zee Hindelopen zeeman 28 j man gehuwd protestant 2-14
A-174 Zoutsloot Bildtstraat 5 Jan G Faber Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-31
E-020 Voorstraat Voorstraat 58 Mentie Ens Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-146
G-141 Typelstegen Gardenierstraat 4 Aaltie Faber Harlingen 52 j vrouw gehuwd protestant 2-116
A-134 Achterstraat Zoutsloot 11 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Jacob D van Akkeren Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-100
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Hantie Westerhoek Hitzum 37 j man gehuwd protestant 1-30
D-139 Nieuwstraat 6 Trijntje Jans Harlingen geen 67 j vrouw weduwe protestant 1-137
F-016 Zuiderhaven Zuiderhaven 73 Dirk Pieters Farret Amsterdam gereform. predikant 62 j man gehuwd protestant 2-44
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 2 Taeke J van Dokkum Heerenveen 9 j man ongehuwd protestant 1-43
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 6 Jantie Holmans Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-119
H-081 Wasbleek 21 Johannes Souverein Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-163
E-061 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 8 Elisabeth Harmens Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-5
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Douwe Bos Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-124
B-090 Zoutsloot Herenwaltje 3 Neeltie Oorthuis Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-60
G-098 Hofstraat Kerkpad 30 Tietje Botes Nijdam Sneek 52 j vrouw gehuwd protestant 2-109
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Geertje Faber Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-4
H-161 Zuiderhaven 44 Johannes Damen Harlingen deurwaarder 45 j man gehuwd protestant 2-176
F-148 Schritzen Schritsen 51 Roelof Faber Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-70
C-037 Voorstraat Voorstraat 17 Abeltie Piebes Pekel A 33 j vrouw gehuwd protestant 1-82
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Petronella Schimmelpenning Harlingen 22 j vrouw gehuwd protestant 2-105
H-084 Wasbleekstraat 6 Annigje Burghout Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-164
G-197 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Akke Spandauw Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 2-127
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Elisabeth Kramer Vlieland 42 j vrouw gehuwd protestant 1-64
G-300 Hofstraat Hofstraat 47 Henderina Steensma Midlum 34 j vrouw gehuwd protestant 2-144
H-037 Kerkpoortstraat 61 Janke de Jong Franeker 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-158
F-214 Laanen Lanen 34 Sjouwkje Posthuma Marssum 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-85
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Antje Santée Groningen 28 j vrouw gehuwd protestant 1-10
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Hendrik Numan Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-79
H-184 Zuiderstraat 10 Stijntie de Boer Harlingen 26 j vrouw weduwe protestant 2-180
F-071 Schritzen Schritsen 38 Lieuwkje van Slooten Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-53
C-060 Voorstraat Voorstraat 63 Frans Oswald Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-87
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Hylke de Boer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-5
H-224 Weeshuisstraat 0 Pieter de Vrugt Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-184
G-181 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 42 Johannes Poort Harlingen herenknegt* 26 j man ongehuwd protestant 2-124
E-073 Vijverstraat Hondenstraat 8 Jan S de Vries Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-7
E-123 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 1 Willem Hilarius Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-19
F-185 Wortelhaven Lanen 82 Marijke van Slooten Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 2-78
C-191 Noorderhaven Noorderhaven 4 Jelle Dijk Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-111
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 N.N. .. vrouw weduwe protestant 1-96
C-117 Katrug Sint Jacobstraat 21 Tjepke C Zoete Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-98
C-078 Voorstraat Voorstraat 97 Eelkje IJzenbeek Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-93
H-223 Westerkerklaan 0 Johanna Maria Crist. Helbach Nijmegen 73 j vrouw weduwe protestant 2-184
F-092 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 18 Anthoon van der Meer Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-57
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Jan Hoffinga Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-55
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Jaike [Jeike] Lijflander Harlingen* 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-15
G-274 Molenpad 6 Akke D van Zeyst Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-141
C-156 Noorderhaven Noorderhaven 62 Sytske Kuipers Veenwouden 33 j vrouw gehuwd protestant 1-104
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Tetje Bosma Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-151
H-073 Bij de Kleine Sluis Spinhuisstraat 9 Janke Schellingwouw [Schellenwo Harlingen 24 j vrouw ongehuwd protestant 2-162
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Wilhelmina Hoppesteyn s Gravenhage 24 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
B-078 Wortelstraat 9 Tjalling Tuinstra Midlum 64 j man gehuwd protestant 1-59
F-161 Heiligeweg Heiligeweg 7 Trijntie Eddes Harlingen 54 j vrouw ongehuwd protestant 2-72
D-049 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 38 Helena van Smeeden Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-122
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Antie Dijkstra Leeuwarden 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-131
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 21 Marten P Schaaf Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-139
D-016 Noordijs Noordijs 13 Sierkje Gerbens Bosma Franeker 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-117
E-079 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Rinske Lijn Harlingen 6 m vrouw ongehuwd protestant 2-9
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Douwe de Jong Midlum tichelaar 52 j man gehuwd protestant 1-134
F-252 Vijverstraat Vijverstraat 4 Henderika van der Laan O. Pekel A 30 j vrouw gehuwd protestant 2-94
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Henderika S Zwaal Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-20
C-009 Breedeplaats Grote Bredeplaats 1 Doede vd Hout Brouwer Stiens koopman 33 j man gehuwd protestant 1-75
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 35 Johanna van Bachum Harlingen 64 j vrouw weduwe protestant 1-26
G-034 Turfhaven Heiligeweg 48 Pieter Park Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-99
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Baukje Vogelzang Harlingen 67 j vrouw weduwe protestant 1-18
E-171 Laanen Lanen 35 Joeke Mulder Veendam 59 j man gehuwd protestant 2-27
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Reinskje Nieuwenhuis Dongjum 50 j vrouw gehuwd protestant 1-132
D-128 Oyevaarsteeg Oosterkeetstraat 3 Yetje Kloppenburg Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 1-135
C-004 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 5 Pieter Dijkstra Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-74
A-242 Aan de Stadswal Visbuurt 10 Luitje P Faber Harlingen schoenmaker 44 j man gehuwd protestant 1-42
H-127 Waschbleek Wasbleek 22 Haitse van der* Hout [Derhout] Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-170
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Theresia Muller Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-4
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Jelle de Vries Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-125
B-096 Zoutsloot Herenwaltje 4 Hoitze Schuil Gent 13 j man ongehuwd protestant 1-61
G-233 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 7 Geertje de Wit Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-133
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 Theunis Zuiderhout Harlingen 2 m man ongehuwd protestant 1-5
G-285 Rapenburg 13 Stoffel Nielsen Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-142
H-169 Zuiderhaven 0 Bieuwkje Alta Harlingen 1,5 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
F-195 Laanen Schritsen 59 Janke Schuur Harlingen 31 j vrouw gehuwd protestant 2-80
C-043 Voorstraat Voorstraat 27a Geertruid Abrahams Amsterdam 51 j vrouw gehuwd protestant 1-84
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Magrietta Daams Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-47
H-224 Weeshuisstraat 1 Jan Klermond Aken 76 j man weduwnaar protestant 2-184
F-179 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 2 Barend van Hoften Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-76
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Johannes Neysel Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-153
A-041 Noorderhaven Noorderhaven 73 Albertine van Altena Dokkum geen 29 j vrouw weduwe protestant 1-11
G-127 Romastraat Romastraat 27 Herre de Vries Hindelopen geen 35 j man gehuwd protestant 2-114
F-052 Schritzen Schritsen 52 Rigtje Schaafsma Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-50
A-180 Leemedijk Achterstraat 9 Lieuwe Touwslager Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-32
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Sijke Dreyer Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-88
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Sjouwkje de Beer Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-17
H-224 Weeshuisstraat 0 Susanna Everts Harlingen 67 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Cristiena Dijkstra Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-62
E-100 Op de Vijver Hondenstraat 14 Anna Kruif Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 2-14
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Rinke B Oorthuis Harlingen molenaar 41 j man weduwnaar protestant 1-72
C-183 Noorderhaven Noorderhaven 18 Elisabeth Overzee Harlingen 67 j vrouw gehuwd protestant 1-109
C-093 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 22 Beatrix Spaanderman Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 1-95
C-122 Katrug Sint Jacobstraat 10 Trijntie Fienje (of Vinje) [Fopje] Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-99
B-158 Karremanstraat Anjelierstraat 33 Mink Rodenburg Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-71
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Aurelia Hendrika Blok Harlingen 31 j vrouw ongehuwd protestant 1-152
G-265 Fabrieksstraat 36 Jan Baantjer Harlingen kuipersknegt 40 j man gehuwd protestant 2-139
G-326 Weverstraat 0 Anna S Steenstra Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 2-148
H-169 Grote Werf 4 Geertruida Groen Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Jan H Kuiper Harlingen zeepziedersknegt 53 j man gehuwd protestant 1-56
E-241 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 9 Uilke de Vrij Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-40
C-146 Noorderhaven Noorderhaven 88 Dieuwke Gebel Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-102
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Roelof Kroese Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-63
H-065 Rozengracht 16 Antie de Haas Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-161
G-110 Vianen 4 David de Vries IJlst 17 j man ongehuwd protestant 2-112
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Henrietta Hoppesteyn s Gravenhage 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-148
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Jetske Pereboom Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-127
B-065 Wortelstraat 6 Jan D van Loon Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-57
F-167 Schritzen Heiligeweg 19 Hendrik van Beemen Harlingen schoenmaker 48 j man gehuwd protestant 2-74
B-135 Karremanstraat Karremanstraat 15 Eliza Modders Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 1-67
G-229 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 13 Yemkje Rinkema Almenum 20 j vrouw gehuwd protestant 2-132
C-085 Noordijs Noordijs 2 Jan de Jong Groningen 20 j man ongehuwd protestant 1-94
E-083 Zuiderhaven Zuiderhaven 25 Jeltie Bosma Dragten 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-10
C-089 Bij de Grote Sluis Schoolsteeg 1 Bernardus Goldewijk Harlingen 23 j man gehuwd protestant 1-95
F-247 Vijverstraat Vijverstraat 16 Jetje van der Werf Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-94
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Grietje Jaagsma Nijkerk 32 j vrouw gehuwd protestant 1-27
C-014 Breedeplaats Grote Bredeplaats 9 Antie C de Vries Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-76
A-154 Zoutsloot Zoutsloot 49 Adam Albada Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 1-28
G-027 Turfhaven Heiligeweg 60 Dieuwke Steenstra Franeker 39 j vrouw gehuwd protestant 2-97
G-291 Kerkpad 7 Catharina Pieksma Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-143
D-093 Nieuwstraat Nieuwstraat 34 Tjeerd G Jongsma Burum smidsknegt 36 j man gehuwd protestant 1-131
E-139 Laanen 't Poortje 3 Dirk Roda Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-22
H-177 Zuiderhaven 26 Ids Wiarda Harlingen cargadoor 43 j man gehuwd protestant 2-178
C-028 Voorstraat Voorstraat 1 Dirkje Tadema Harlingen 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-79
G-075 Both Apothekerstraat 10 Djeuwke van der Zee Delfzijl 44 j vrouw gehuwd protestant 2-106
H-114 Waschbleek Wasbleek 48 Geert de Groot Harlingen korfmakersknegt 21 j man ongehuwd protestant 2-169
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Henderika van Oppen Harlingen 16 j vrouw ongehuwd protestant 1-153
B-009 Scheerstraat Herenwaltje 0 Yemkje Vink Augustinisga 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-46
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Leentie de Groot Harlingen 26 j vrouw gehuwd protestant 2-135
F-229 Laanen Lanen 8 Lieuwkje Wijnalda Harlingen 4 j vrouw ongehuwd protestant 2-90
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Frederika van Getzen Franeker 21 j vrouw ongehuwd protestant 1-6
H-017 Rozegragt Zuiderplein 1 Catharina Tjallingii Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-155
F-088 Schritzen Schritsen 2 Ybeltie de Vries Terschelling 40 j vrouw gehuwd protestant 2-57
C-048 Voorstraat Voorstraat 37 Pietje van der Mey Terschelling 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-84
H-224 Weeshuisstraat 1 Hans Ybema Almenum 13 j man ongehuwd protestant 2-186
F-175 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 8 Fokje de Jager Harlingen 41 j vrouw ongehuwd protestant 2-75
H-009 Hofstraat Hofstraat 14 Bruin Monsma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-153
F-203 Laanen Lanen 56 Grietje Drost Harlingen 34 j vrouw gehuwd protestant 2-82
A-049 Noorderhaven Noorderhaven 89 Klaas Metzelaar Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-12
G-170 Typelstegen Romastraat 37 Maria Koersen Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-121
F-040 Schritzen Schritsen 58 Petronella Smith Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-49
A-184 Leemedijk Achterstraat 21 Fetje J Schaar Harlingen 49 j vrouw gehuwd protestant 1-33
C-069 Voorstraat Voorstraat 79 Jantie Geuker Dronrijp 50 j vrouw gehuwd protestant 1-90
A-092 Droogstraat Droogstraat 51 Karel Richter Stettyn zeevarende 33 j man gehuwd protestant 1-17
H-224 Weeshuisstraat 0 Trijntie van Willigen Harlingen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-115 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 13 Jackle Rintjes de Boer Harlingen zeeman 56 j man gehuwd protestant 2-63
E-188 Laanen Sint Odolphisteeg 15 Ruurd Leenstra Sneek slakkebakker 42 j man gehuwd protestant 2-30
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Hendrik Heins Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-35
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Josina Wilhelma. Braams Amsterdam 29 j vrouw gehuwd protestant 1-151
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Sjoeke van der Meulen Koudum 40 j vrouw gehuwd protestant 2-118
H-238 Havenplein 14 Pieter Dijkstra Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-188
D-042 Geweezen Franeker Poort Hoogstraat 49 Ruurdtje Gaastra Workum 45 j vrouw gehuwd protestant 1-121
E-231 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 14 Jantie van Hoften Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-38
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Trijntie G Rikkers Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-101
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 72 Trijntie Kuipers Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-62
B-010 Scheerstraat Scheerstraat 3 Elisabeth Damen Harlingen 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-46
G-108 Vianen 10 Harm Dreunhuizen Leeuwarden werkman 38 j man gehuwd protestant 2-111
E-028 Voorstraat Voorstraat 48 Johannes Hartman Harlingen 37 j man ongehuwd protestant 1-148
G-016 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 14 Yetje Zoete Harlingen 27 j vrouw ongehuwd protestant 2-96
C-188 Noorderhaven Zeepaardsteeg 1 Jan Postma Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-111
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Jochem Elzinga Arum 14 j man ongehuwd protestant 2-102
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Aafke de Wit Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-129
C-081 Noordijs Noordijs 12 Teetsche Reidsma Harlingen 30 j vrouw gehuwd protestant 1-93
F-002 Zuiderhaven Zuiderhaven 39 Grietje Kok Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-42
H-165 Schoolstraat 6 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Elisabeth Bakker Harlingen 42 j vrouw gehuwd protestant 1-142
C-019 Breedeplaats Grote Bredeplaats 19 Hendrik Sluik Terschelling beurtschipper 42 j man gehuwd protestant 1-78
A-160 Zoutsloot Zoutsloot 61 Anna Modders Loenen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-29
G-022 Turfhaven Heiligeweg 70 Elyzabeth Bakker Harlingen geen 70 j vrouw weduwe protestant 2-96
E-195 Laanen Lanen 63 Sybrigje Trompetter Anjum 5 j vrouw ongehuwd protestant 2-32
D-091 Nieuwstraat Nieuwstraat 40 Eelkje Dirks Harlingen 47 j vrouw gehuwd protestant 1-130
C-192 Noorderhaven Prinsenstraat 1 Aaltie van der Hout Grouw winkeliersche 58 j vrouw weduwe protestant 1-111
H-169 Zuiderhaven 36a Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1 Klaske Bakker Hindelopen 23 j vrouw ongehuwd protestant 2-102
H-102 Waschbleek Wasbleek 72 Janke Hendks. Bats Harlingen 44 j vrouw weduwe protestant 2-167
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Fritz Willem van Oppen Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-153
A-123 Zoutsloot Zoutsloot 22 Antie Bakema Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-22
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Klaas Visser Dokkum 11 j man ongehuwd protestant 2-108
G-259 Kerkpoortstraat 45 Hiltie Dijkstra Engelum 29 j vrouw gehuwd protestant 2-137
F-227 Laanen Lanen 16 Maria Stuut Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-89
A-025 Noorderhaven Noorderhaven 43 Freerk Fontein Harlingen 27 j man ongehuwd protestant 1-7
H-048 Rapenburg 18 Jan J Jansen Bolsward 2 j man ongehuwd protestant 2-160
H-190 Zuidersteeg 5 Bote Thomas Faber Woudsend 21 j man ongehuwd protestant 2-181
F-082 Schritzen Schritsen 16 Jacob S de Groot Harlingen kruyer 48 j man gehuwd protestant 2-55
C-051 Voorstraat Voorstraat 45 Sjoerd R Steensma Harlingen goud en zilversmid 26 j man gehuwd protestant 1-85
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Hendrikus Eerdmans Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-45
H-224 Weeshuisstraat 3 Yefke Jilles Veenwouden 84 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-170 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 20 Antje Zomer Parrega* 71 j vrouw weduwe protestant 2-74
H-007 Hofstraat Hofstraat 26 Aaltie Clebëe Harlingen 37 j vrouw gehuwd protestant 2-152
F-198 Laanen Lanen 66 Henderikus Pors Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-81
A-053 Noorderhaven Noorderhaven 97 Rijkje van Schouwenburg Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-13
E-220 Wortelhaven Simon Stijlstraat 1 Akke Molenaar Harlingen 50 j vrouw gehuwd protestant 2-36
B-137 Achterstraat 31 Feikje Hendriks Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-68
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Elisabeth Monsma Harlingen* 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-89
B-074 Droogstraat 79 Jetske Steinfort Arum 28 j vrouw gehuwd protestant 1-58
H-224 Weeshuisstraat 0 Harmanus Timmer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-186
F-121 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 25 Albert Kuipers Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-64
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Trijntie Spleet Ameland 64 j vrouw weduwe protestant 1-53
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Hendrik Haagsma Lemmer zeylmakersknegt 65 j man gehuwd protestant 2-18
D-051 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 1 Grietje IJ de Vries Beetgum 35 j vrouw gehuwd protestant 1-122
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johan P Theodoor Bernelot* Moens Kralingen 5 j man ongehuwd protestant 2-156
E-178 Sint Odolphisteeg 14 Folkertina Oosterbaan Harlingen 12 j vrouw ongehuwd protestant 2-28
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Henricus Addens Harlingen turfdrager 39 j man gehuwd protestant 1-34
E-037 Voorstraat Voorstraat 30 Roelofke Faber Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-150
D-027 Noordijs Franekereind 5 Antje Zwanenburg Harlingen 33 j vrouw gehuwd protestant 1-119
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Antie Wijngaarden Harlingen 74 j vrouw weduwe protestant 1-124
H-232 Havenplein 26 Lolke Wessels IJlstra Harlingen winkelier 51 j man gehuwd protestant 2-187
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Eelke Eelkema Arum heerenknegt 26 j man weduwnaar protestant 1-50
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Benedictus Kool Dokkum 16 j man ongehuwd protestant 2-91
C-129 Noorderhaven Noorderhaven 112 Rinske van Dokkum Harlingen 20 j vrouw ongehuwd protestant 1-101
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Haye Monsma Stavoren melktapper 41 j man gehuwd protestant 1-60
D-009 Scheerstraat Scheerstraat 2 Johanna Sinnema Harlingen 2 j vrouw ongehuwd protestant 1-115
A-229 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Douwe Tichelaar Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-41
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Henderika Glinstra Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 1-147
A-131 Achterstraat Zeilmakersstraat 9 Truike A Visser Herenveen 48 j vrouw weduwe protestant 1-24
B-109 Karremanstraat Karremanstraat 21 Grietje Nauta Achlum 78 j vrouw gehuwd protestant 1-65
G-203 Grote Kerkstraat Lammert Warndersteeg 20 Alida Koestra Harlingen 14 j vrouw ongehuwd protestant 2-128
D-154 Nieuwstraat Nieuwstraat 47 Aafke Schuitmaker Franeker 31 j vrouw gehuwd protestant 1-140
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 25 Lambertus Wijngaarden Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-134
F-007 Zuiderhaven Zuiderhaven 55 Dina van Assen Harlingen 21 j vrouw ongehuwd protestant 2-43
H-165 Schoolstraat 14 Anna Gorter Sneek 8 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
E-092 Vijverstraat Vijverstraat 0 Trijntie Hanses Frens Wirdum 53 j vrouw gehuwd protestant 2-13
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Tjeerd Piebenga Harlingen 34 j man gehuwd protestant 1-16
E-001 Voorstraat Voorstraat 94 Hendrika Jonker Harlingen 5 j vrouw ongehuwd protestant 1-141
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Frans A Posthuma Harlingen 67 j man weduwnaar protestant 1-79
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 75 Antie Hoedemaker Harlingen 3 j vrouw ongehuwd protestant 1-66
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Sytze Hettinga Harlingen 67 j man weduwnaar protestant 2-122
E-204 Laanen Lanen 75 Johannes van der Heide Damwoude 18 j man ongehuwd protestant 2-33
C-007 Bij de Havensbrug Prinsenstraat 10 Willem P Nauta Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-75
H-169 Zuiderhaven 36a Wilhelmina Alta Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
F-143 Schritzen Schritsen 41 Wopke Stuur Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 2-69
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Rintie D Bakker Harlingen zeeman 27 j man gehuwd protestant 2-104
H-094 Waschbleek Wasbleek 88 Kornelia Hopman Amersfoort turftonster 31 j vrouw weduwe protestant 2-166
A-108 Zoutsloot Zoutsloot 36 Aafke G Rietveld Sneek 34 j vrouw gehuwd protestant 1-19
G-094 Hofstraat Hofstraat 23 Akke Wit Harlingen 25 j vrouw gehuwd protestant 2-109
G-278 Kerkpoortstraat 53a Yege de Boer Harlingen 7 j vrouw ongehuwd protestant 2-141
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Pieter van Dam de Vlies Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-8
F-077 Schritzen Schritsen 28 Hendrik Duman Harlingen s rijks kommies 65 j man gehuwd protestant 2-54
C-055 Voorstraat Voorstraat 53 Johannes Miedema Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-86
H-224 Weeshuisstraat 3 Everdine Lunesse Amsterdam 6 j vrouw ongehuwd protestant 2-186
G-187 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 32 Pietje Meyer Harlingen naaister 48 j vrouw gehuwd protestant 2-126
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Tjepke van der Meer Arum werkman 42 j man gehuwd protestant 2-6
G-324 Klaverbladstraat 27 Jan Scheffer Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-148
F-195 Laanen Lanen 72 Sjouwkie Klok Harlingen 15 j vrouw ongehuwd protestant 2-80
A-057 Noorderhaven Noorderhaven 105 Bregtje Tuinhout Minnertscha 57 j vrouw weduwe protestant 1-14
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Doetje van der Heide Harlingen 13 j vrouw ongehuwd protestant 1-45
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Yep Tichelaar Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-31
C-073 Voorstraat Voorstraat 89 Feikje Roodhart Almenum 19 j vrouw ongehuwd protestant 1-91
E-164 Laanen Duizenddeurensteeg 2 Naatje van der Meer Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-26
H-224 Weeshuisstraat 0 Ybeltie Appel Harlingen 35 j vrouw ongehuwd protestant 2-185
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Sjouwkje de Vries Harlingen 54 j vrouw weduwe protestant 2-59
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Pieter Miedema Tzum 13 j man ongehuwd protestant 1-54
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Anna Jacoba Nieubuur Harlingen 32 j vrouw ongehuwd protestant 2-17
C-163 Noorderhaven Noorderhaven 46 Auke Arie de Boer Dokkum 18 j man ongehuwd protestant 1-105
H-025 Rozegragt Rozengracht 9 Ebele Drijfhout Harlingen 9 m vrouw ongehuwd protestant 2-156
H-169 Smidstraat 1 Rebekka Alta Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 2-178
A-241 Aan de Stadswal Bargebuurt 7 Jan Leyenaar Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-42
D-030 Noordijs Franekereind 11 Hendrik J Wouda Stiens kooltjer en winkelier 37 j man gehuwd protestant 1-119
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Hylke Holsteyn Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-74
B-017 Hoogstraat Hoogstraat 26a Rinske Stooker Franeker 50 j vrouw gehuwd protestant 1-47
H-138 Nieuweburen 25 Symon Meyer Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-172
D-010 Noordijs Noordijs 3 Andries van Phalen Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-116
D-002 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 10 Aaltie Wijngaarden Harlingen melktappersche 61 j man gehuwd protestant 1-114
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Cornelis [Kornelis] Lijflander Harlingen* 16 j man ongehuwd protestant 2-15
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Gerryt Nieuwenhuis Bolsward 28 j man ongehuwd protestant 1-35
E-023 Voorstraat Voorstraat 56 Louisa Alberts Harlingen 42 j vrouw ongehuwd protestant 1-146
A-134 Achterstraat Zoutsloot 9 Baukje T Dijkstra Franeker 32 j vrouw gehuwd protestant 1-25
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Johanna Koestra [Coestra] Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-100
E-157 Laanen Lanen 15 Anna Maria Geis Harlingen 56 j vrouw gehuwd protestant 2-25
D-140 Nieuwstraat 4 Jan Wiersma Midlum 6 j man ongehuwd protestant 1-137
F-012 Zuiderhaven Zuiderhaven 65 Trijntie van der Wal Harlingen 29 j vrouw ongehuwd protestant 2-44
F-123 Schritzen Schritsen 1 Wopke Kleinvogel Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-65
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 2 Korneliske Blauw Harlingen 44 j vrouw gehuwd protestant 1-43
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 6 Willem Holmans Harlingen gruttersknegt 20 j man ongehuwd protestant 2-119
H-081 Wasbleek 19 Hendrikje Souverein Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 2-163
E-061 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 8 Anneus Harmens Harlingen zeehandelaar 34 j man gehuwd protestant 2-5
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Jan B Bos Leeuwarden keetknegt 34 j man gehuwd protestant 1-124
B-090 Zoutsloot Herenwaltje 3 Poppe Oorthuis Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-60
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Dirk Faber Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-4
F-067 Schritzen Raamstraat 6 Johannes Ringers Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-52
H-164 Zuiderhaven 38 Bregtje Posthuma Harlingen 19 j vrouw ongehuwd protestant 2-176
F-148 Schritzen Schritsen 51 Anna Y Bakker Harlingen 36 j vrouw gehuwd protestant 2-70
C-036 Voorstraat Voorstraat 15 Joukje Lanting Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 1-82
H-084 Wasbleekstraat 6 Jan Burghout Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-164
G-196 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Guikje Klaases Harlingen 67 j vrouw gehuwd protestant 2-127
B-107 Zoutsloot Zoutsloot 52 Anthony Wassenaar Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-64
G-298 Hofstraat Hofstraat 45 Trijntje Jans Faber Harlingen 61 j vrouw weduwe protestant 2-144
H-037 Kerkpoortstraat 61 Gerryt de Jong Dragten zeevarende 47 j man weduwnaar protestant 2-158
F-214 Laanen Lanen 34 Zytse Posthuma Terhorne 11 j man ongehuwd protestant 2-85
A-036 Noorderhaven Noorderhaven 63 Jenkjen Popta Franeker 26 j vrouw ongehuwd protestant 1-9
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Frans Rouwing Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-79
H-184 Zuiderstraat 10 Alida Margar. van Laar Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-180
F-071 Schritzen Schritsen 38 Aaltie van Slooten Harlingen 17 j vrouw ongehuwd protestant 2-53
C-060 Voorstraat Voorstraat 63 Coenraad Oswald Harlingen koperslager 52 j man gehuwd protestant 1-87
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Ruurd J van der Veer Harlingen schipper en winkelier 29 j man gehuwd protestant 1-5
H-224 Weeshuisstraat 0 Hendrik Velthuis Harlingen 49 j man weduwnaar protestant 2-184
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Vogeltie Hollander Makkum geen 58 j vrouw weduwe protestant 2-125
E-073 Vijverstraat Hondenstraat 8 Klaas S de Vries Harlingen zeeman 14 j man ongehuwd protestant 2-7
E-123 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 1 Feye Hilarius Harlingen koperslager 41 j man gehuwd protestant 2-19
F-185 Wortelhaven Lanen 82 Martinus van Slooten Harlingen winkelier 33 j man gehuwd protestant 2-78
C-191 Noorderhaven Noorderhaven 4 Jan Dijk Dokkum zeekaptein 47 j man gehuwd protestant 1-111
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Nanning P Pronk Krimpen aan de Lek scheepstimmerknegt 25 j man ongehuwd protestant 1-96
C-117 Katrug Sint Jacobstraat 21 Cornelis B Zoete Harlingen trekveerschipper 52 j man gehuwd protestant 1-98
B-167 Anjelierstraat 11 Pieter J de Vries Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-73
C-078 Voorstraat Voorstraat 97 Neeltie Hoekstra Texel modemaakster 24 j vrouw gehuwd protestant 1-93
H-223 Westerkerklaan 0 Adam Coenradus Helbach Nijmegen kapitein plaats majoor 77 j man weduwnaar protestant 2-184
F-092 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 18 Elisabeth de Jode Woldrichem geen 47 j vrouw weduwe protestant 2-57
B-051 Hoogstraat Hoogstraat 33 Grietje Matthijssen Harlingen 50 j vrouw ongehuwd protestant 1-55
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Allert [Aldert] Lijflander Harlingen* 18 j man ongehuwd protestant 2-15
G-274 Molenpad 6 Johannes van Zeyst Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-141
C-157 Noorderhaven Noorderhaven 60 Semkje Brouwer Harlingen 18 j vrouw ongehuwd protestant 1-104
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Gerben Bosma Noordwolde molenaarsknegt 34 j man gehuwd protestant 2-151
A-246 Aan de Stadswal Bargebuurt 2 Jantie Woudenberg Harlingen 10 j vrouw ongehuwd protestant 1-43
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Willem Hk. Hoppesteyn Rotterdam ontvanger der in- en uitgaande rechten & accijn 55 j man gehuwd protestant 1-148
B-093 Zoutsloot Wortelstraat 1 Jantie Thijssen Harlingen 61 j vrouw weduwe protestant 1-61
F-160 Heiligeweg Heiligeweg 5 Geertje Park Harlingen 11 j vrouw ongehuwd protestant 2-72
D-049 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 38 Wijnant van Smeeden Harlingen 3 m man ongehuwd protestant 1-122
G-224 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 3 Janke van der Zee Harlingen 1 j vrouw ongehuwd protestant 2-131
D-016 Noordijs Noordijs 13 Maria Agnata van* Enschut Franeker 7 j vrouw ongehuwd protestant 1-117
E-079 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Hans Lijn Workum winkelier 26 j man gehuwd protestant 2-9
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Hendrikje Alkema Ferwoude 8 j vrouw ongehuwd protestant 1-134
F-236 Ossemark Vijversteeg 8 Tjeerd de Bree Terschelling 6 j man ongehuwd protestant 2-92
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Lolke S Zwaal Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-20
E-016 Voorstraat Voorstraat 66 Tjietske de Ruiter Harlingen 6 j vrouw ongehuwd protestant 1-145
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 33 Johanna Kleinvogel Harlingen 9 j vrouw ongehuwd protestant 1-26
G-034 Turfhaven Heiligeweg 48 Jantie de Vries Deinum 63 j vrouw gehuwd protestant 2-98
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Hendrik Gorter Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-18
E-171 Laanen Lanen 35 Wimkpie