Harlingen, volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)

illustratie volkstelling 1839 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 2054)
In twee lijvige delen van resp. 150 en 200 pagina's worden in november en december 1839 alle aanwezige inwoners van Harlingen beschreven, om zodoende de feitelijke bevolking op 1 januari 1840 vast te kunnen stellen. Personen die niet Harlingen als vaste woonplaats hebben, en tijdelijk afwezige personen zoals zeevarenden, zijn niet geregistreerd.

Na de Friese volkstelling van 1744 is dit voor Harlingen de eerste volkstelling waarin alle namen en adressen zijn opgetekend. Van de volkstelling van 1830 zijn voor zover mij bekend alleen statistische gegevens per woonplaats bekend. Volgens die telling bestond de bevolking van Harlingen toen uit 3482 mannen en 4055 vrouwen.

In de gegevens zijn enige verbeteringen aangebracht m.b.v. de Burgerlijke Stand. Dit is alleen gedaan bij ontbrekende gegevens en kennelijke fouten, dus niet alle gegevens zijn gecontroleerd. Ontbrekende gegevens zijn aangegeven met een sterretje achter het gegeven. Bij verbeteringen van kennelijke fouten staat de originele tekst tussen blokhaken.

De vermelde fotonummers verwijzen naar foto's bij het gemeentearchief, deze zijn via deze website niet in te zien.

De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van "Zoek je huis".

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2017-08-05 15:46:04.3597 mannen waarvan 1235 gehuwd, 2221 ongehuwd en 141 weduwnaar.
4353 vrouwen waarvan 1243 gehuwd, 2582 ongehuwd en 527 weduwe.
6638 protestant, 1144 rooms katholiek, 161 israëliet en 1 zonder godsdienst.
1435 unieke panden.
huis genoemde straat tegenwoordig voornamen familienaam geboorteplaats beroep leeftijd geslacht burgerlijke staat religie boek-foto
A-021 Noorderhaven Noorderhaven 35 Dirk C Zijlstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-6
H-041 Rapenburg 8 Abe Posthuma Harlingen wever 35 j man gehuwd rooms katholiek 2-159
H-019 Rozegragt Zuiderplein 5 Durk van der Meer Leeuwarden 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-155
F-086 Schritzen Schritsen 6 Rein Vettevogel Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-56
H-030 Hofstraat 20 Gerryt van der Tol Surich melktapper 53 j man weduwnaar protestant 2-157
G-304 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 10 Klaas de Groot Hindelopen 33 j man ongehuwd protestant 2-145
G-117 Romastraat Romastraat 4 Gerryt Wesseling Harlingen 24 j man ongehuwd rooms katholiek 2-113
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Gerryt de Boer Arum geen 51 j man gehuwd protestant 1-53
B-144 Liemendijk 34 Jan Werner Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-68
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Arend Westerbaan Bolsward 11 j man ongehuwd protestant 2-29
D-025 Noorderhaven Franekereind 1 Nikolaas Giel Franeker blauwverwer 44 j man gehuwd protestant 1-118
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 11 Jan B Bos Leeuwarden keetknegt 34 j man gehuwd protestant 1-124
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Gerhardus van Dijk Groningen zeeman 33 j man gehuwd protestant 1-50
F-235 Ossemark Kleine Ossenmarkt 4 Wybe Faber Harlingen wieldrayer en stoelmaker 47 j man gehuwd protestant 2-91
C-137 Noorderhaven Noorderhaven 104 Pieter Rodenhuis Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-101
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 78 Hidde Monsma Almenum 3 j man ongehuwd protestant 1-60
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Jacobus Johs. du Saar Hoogvliet 19 j man ongehuwd protestant 1-147
G-050 Heilgeweg Heiligeweg 12 Bernardus Drost Harlingen koopman en winkelier 52 j man gehuwd rooms katholiek 2-101
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16 Michiel van Reenen Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-129
E-004 Voorstraat Voorstraat 88 Jacob Visser Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-141
A-162 Zoutsloot Zoutsloot 65 Tjette Zeldenrijk Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-29
E-085 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Marten van Vliet Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-10
G-174 Kerkpad Kerkpad 14 Jan Harings van der Zee Heeg scheepstimmerman 21 j man ongehuwd protestant 2-122
F-140 Schritzen Schritsen 35 Willem Mommers Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 2-69
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Willem Wassenaar Harlingen 7 w man ongehuwd protestant 1-20
F-224 Laanen Lanen 18 Rein Gerbranda Harlingen 35 j man ongehuwd protestant 2-88
H-049 Rapenburg 20 Gerryt T Plantinga Hallum geen 55 j man weduwnaar protestant 2-160
B-004 bij de Grote Sluis Rommelhaven 7 Wybrandus de Wit Bolsward policiebediende 35 j man gehuwd protestant 1-44
B-142 Achterstraat 51 Johannes de Wit Harlingen wever 46 j man weduwnaar rooms katholiek 1-68
C-070 Voorstraat Voorstraat 83 Eppe Haakema Garrelsweer bakker 28 j man gehuwd protestant 1-91
H-224 Weeshuisstraat 0 Theunis Sybrens Harlingen 83 j man ongehuwd protestant 2-184
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19 Jacob Blok Lemmer 1 j man ongehuwd israëliet 1-54
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Pieter J de Bruin Harlingen geen 43 j man gehuwd protestant 1-123
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Hillebrand Verwerda Woudsend winkelier 62 j man gehuwd protestant 1-105
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 19 Andele de Vries Harlingen pakhuisknegt 45 j man gehuwd protestant 1-125
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jacobus Schotanus Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-74
G-236 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 3 Rienk Zijlstra Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-133
H-141 Nieuweburen 19 Andries Rodenhuis Harlingen verwer* 20 j man ongehuwd protestant 2-173
B-083 Zoutsloot Zoutsloot 94 Poppe J Smith Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-59
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Atze S Schaafsma Almenum 19 j man ongehuwd protestant 1-147
A-134 Achterstraat Zoutsloot 1 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
G-044 Heilgeweg Heiligeweg 24 Anna M Hoppe Harlingen 1,5 j man weduwnaar rooms katholiek 2-100
A-202 Karremanstraat Karremanstraat 4 Johannes P Gorter Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 1-37
E-154 Laanen Lanen 9 Cornelis Toutenburg Britswerd timmerman 48 j man gehuwd protestant 2-24
D-138 Ooievaarstraat 9 Jan T Wijnalda Harlingen steenhouwer 33 j man gehuwd protestant 1-137
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Marten Bijlsma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-43
H-165 Schoolstraat 18 Jacobus M Gorter Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-176
E-107 Op de Vijver Vijverstraat 0 Antie Dirks Harlingen 39 j man ongehuwd protestant 2-15
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Joseph Jacobus Pais Amsterdam koopman 19 j man ongehuwd israëliet 2-120
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6a Jan Goslings Harlingen 3 w man ongehuwd protestant 2-5
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Hendrik Haaksma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-12
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Poppe Zijlstra Anjum 77 j man weduwnaar protestant 2-122
E-247 Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 23 Wiebe Feddes Wijga Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-41
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Anthoon Bouma Makkum 5 j man ongehuwd protestant 1-19
G-292 Hofstraat 31 Jacob van Gerben Harlingen wafelbakker 67 j man weduwnaar rooms katholiek 2-143
H-038 Kerkpoortstraat 57 Roelof ter Deus Harlingen 26 j man ongehuwd rooms katholiek 2-158
F-215 Laanen Lanen 32 Hendrik Notting Harlingen matroos 18 j man ongehuwd protestant 2-86
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Fokke Klein Harlingen brouwersknegt 45 j man gehuwd protestant 2-124
E-071 Zuiderhaven Hondenstraat 11 Andreas de Jong Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-6
C-112 Katrug Sint Jacobstraat 11 Atze Aukes Zomer Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-98
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Truike Kuipers Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-36
F-096 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 12 Winseslaus Böike Wessum 43 j man gehuwd rooms katholiek 2-58
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Jan S van Dijk Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-54
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Klaas Straatsma Sneek smidsknegt 32 j man gehuwd rooms katholiek 1-104
H-027 Rozegragt Rozengracht 17 Antony Kneuse Amsterdam kantoorbediende 34 j man gehuwd protestant 2-156
A-211 Bargebuurt Bargebuurt 15 Benjamin Brandi Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-38
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 27 Jelle G Spoelstra Kimswerd keetknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 1-125
D-145 Nieuwstraat Nieuwstraat 9 Schelte J Visser Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-138
D-014 Noordijs Noordijs 11 Pieter Tjallingii Harlingen 29 j man ongehuwd protestant 1-116
D-117 Oyevaarsteeg Scheffersplein 9 Frans P Rikkers Harlingen geen 36 j man gehuwd protestant 1-134
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Eelke R Botsma Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-32
A-141 Achterstraat Zoutsloot 25 Jan Schrijver in Oostenrijk boeren arbeyder 57 j man gehuwd protestant 1-25
D-102 Nieuwstraat Nieuwstraat 14 Jurjen de Vries Harlingen besteller 40 j man ongehuwd protestant 1-133
D-132 Ooievaarstraat 14 Evert Bakker Leeuwarden 3 j man ongehuwd protestant 1-136
F-020 Zuiderhaven Zuiderhaven 77 Abe de Jong Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-44
F-126 Schritzen Schritsen 7 Joris Kronenburg Harlingen schoenmaker 56 j man gehuwd protestant 2-65
G-157 Typelstegen Borstelsteeg 10 Dirk P Metzelaar Harlingen verwersknegt 30 j man gehuwd protestant 2-118
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Gerryt Bos Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-124
B-064 Herenwaltje 11 Klaas Boomstra [Boonstra] Wynaam 2 j man ongehuwd protestant 1-57
G-099 Kerkpad 0 Jepke van Dorpen Harlingen tuinier 23 j man ongehuwd protestant 2-110
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Ruurd J van der Veer Harlingen schipper en winkelier 29 j man gehuwd protestant 1-5
F-035 Brouwersgragt Brouwersstraat 8 Jan Reitsma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-48
G-200 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 35 Frans Kordel Franeker 43 j man gehuwd protestant 2-128
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Hermanus Damen Harlingen 30 j man ongehuwd protestant 1-64
H-014 Hofstraat Hofstraat 2 Abel van der Hout Harlingen schoenmaker 57 j man gehuwd protestant 2-154
H-037 Kerkpoortstraat 63 Gerryt de Jong Dragten zeevarende 47 j man weduwnaar protestant 2-158
F-213 Laanen Lanen 36 Trijntie van der Laan Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-85
H-183 Zuiderstraat 12 Eliza Hasbach Dragten bakkersknegt 18 j man ongehuwd protestant 2-180
F-068 Schritzen Schritsen 44 Jan Zwanenburg Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-53
C-063 Voorstraat Voorstraat 69 Johannes Kerkhoven Harlingen 20 j man ongehuwd rooms katholiek 1-88
E-125 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 5 Adolphus Augustus Snijder Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-19
F-183 Wortelhaven Lanen 86 Anne Zeilmaker Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-77
C-187 Noorderhaven Noorderhaven 10 Jan Ploeg Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-110
C-102 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 8 Ate S van Veen Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-96
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 19 Pieter van der Molen Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-70
E-122 Kleine Breedeplaats Voorstraat 2 Lourens de Vreeze Parrega 19 j man ongehuwd rooms katholiek 2-18
G-308 Fabrieksstraat 26 Hein Kl. van der Molen Hindelopen molenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-146
H-169 Grote Werf 2 Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
C-154 Noorderhaven Noorderhaven 66 Frans Fluks Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-103
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Johannes Akkerman Harlingen koperslagersknegt 38 j man gehuwd protestant 1-63
H-072 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 2 Jacobus Stroband Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-162
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Age H de Boer Workum timmermansknegt 22 j man ongehuwd rooms katholiek 1-127
B-083 Zoutsloot Wortelstraat 15 Hylke Buisman Bolsward 39 j man gehuwd protestant 1-59
F-164 Heiligeweg Heiligeweg 13 Syberen A Gebel Harlingen geen 46 j man gehuwd protestant 2-73
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 25 Bartle van der Meer Harlingen varensgezel 26 j man gehuwd protestant 1-139
E-081 Zuiderhaven Zuiderhaven 21 Otto Tietge Harlingen blokmaker 14 j man ongehuwd protestant 2-9
E-013 Voorstraat Voorstraat 72 Henderikus Antons. Lunter Franeker koopman in manufactn. 24 j man gehuwd rooms katholiek 1-144
C-011 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Petrus* Becker [Bekker] Oudeboorn 11 j man ongehuwd rooms katholiek 1-76
G-030 Turfhaven Heiligeweg 56 Bartele Agema Harlingen steenhouwer 55 j man gehuwd protestant 2-98
G-267 Oosterbolwerk 2 Harmen Wever Almenum 7 j man ongehuwd protestant 2-139
F-130 Schritzen Schritsen 15 Gerrit J Terpstra Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-66
G-079 Both Apothekerstraat 11 Haring Tuinhout Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-107
H-121 Waschbleek Wasbleek 34 Pieter Hansen Groningen werkman 72 j man gehuwd protestant 2-170
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Jan A de Boer Harlingen beurtschipperknegt 21 j man ongehuwd protestant 1-153
G-241 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 13 Harmen Smith Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-134
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Jan Zeylmaker Harlingen zeylmaker 10 j man ongehuwd protestant 1-6
F-153 Schritzen Schritsen 63 Reinder Steeksma Franeker stadstimmerman 43 j man gehuwd protestant 2-71
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Folkert Jans Medemblik 45 j man gehuwd protestant 2-76
H-012 Hofstraat Hofstraat 8 Rinse Neysel Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-153
H-035 Kerkpoortstraat 71 Jacobus Bonnema Harlingen voerman 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-157
G-129 Romastraat Romastraat 31 Hermanus van der Zee Harlingen 3 j man ongehuwd rooms katholiek 2-115
F-059 Schritzen Schritsen 52 Petrus Kamp Harlingen 22 j man ongehuwd rooms katholiek 2-51
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Sybout Atsma Sneek zeylmaker* 17 j man ongehuwd protestant 1-33
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Freerk Leyenaar Makkum 15 j man ongehuwd protestant 2-62
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Sybrand Hoekstra Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-51
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Klaas A Bleeker Franeker logementhouder 47 j man gehuwd protestant 1-109
C-118 Katrug Sint Jacobstraat 18 Hendricus [Henderkus] Vulsma Harlingen schoenmakersbaas 29 j man gehuwd rooms katholiek 1-99
B-161 Karremanstraat Anjelierstraat 41 Jan van der Woude Almenum 2 j man ongehuwd protestant 1-71
E-045 Voorstraat Voorstraat 16 Cornelis Harmens Harlingen zeehandelaar 42 j man gehuwd protestant 1-152
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Bernardus de Vries Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-119
C-003 Bij de Havensbrug Havenplein 3 Simon Schenkius Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-74
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Dirk van der Wey Tzum geen 62 j man gehuwd protestant 1-120
G-250 Agter de Grote Kerk Moriaanstraat 1 Rintje Nielsen Harlingen werkman 40 j man gehuwd protestant 2-135
C-143 Noorderhaven Noorderhaven 92 Hein G de Jong Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-102
H-056 Rozengracht 28 Johannes Laanstra Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 2-160
A-222 Bargebuurt Bargebuurt 10 Piebe [Pieter] van Rozendal St Jacob timmerman 32 j man gehuwd protestant 1-40
E-250 Turfhaven Heiligeweg 25 Klaas Gonggrijp Harlingen schoenmaker 49 j man gehuwd protestant 2-41
B-167 Karremanstraat 3 Age J de Vries Harlingen kleermaker 9 j man ongehuwd protestant 1-73
C-083 Noordijs Noordijs 6 Godaart van den Bosch Utrecht 5 j man ongehuwd protestant 1-94
F-107 Zuiderhaven Zuiderhaven 31 Johannes Alta Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-61
A-157 Zoutsloot Zoutsloot 55 Minno Lovius Leeuwarden zeeman kapt. 33 j man gehuwd protestant 1-28
G-025 Turfhaven Heiligeweg 64 Johannes Meyer Amsterdam boekverkoper 54 j man gehuwd protestant 2-97
E-194 Laanen Lanen 57 Anthony Postma Harlingen 37 j man gehuwd protestant 2-31
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Johannes Martens Hidma Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-130
H-169 Zuiderhaven 36a Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
F-133 Schritzen Schritsen 21 Sipke Wybes Duif Workum opzichter 45 j man gehuwd protestant 2-67
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Broer Hobma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-80
H-040 Rapenburg 6 Johannes Kleisma Leeuwarden 16 j man ongehuwd protestant 2-159
C-049 Voorstraat Voorstraat 39 Douwe Minnema Sneek logementhouder 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-85
F-201 Laanen Lanen 60 Johannes van der Velde Harlingen turfdrager 41 j man gehuwd rooms katholiek 2-82
E-221 Wortelhaven Simon Stijlstraat 3 Johs. W de Jong Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-37
F-116 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 15 Anne J van Straaten Harlingen winkelier 43 j man gehuwd protestant 2-63
C-177 Noorderhaven Noorderhaven 32 Jacobus A Wijma Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-108
E-041 Voorstraat Voorstraat 24 Andries van Steenderen .. man ongehuwd protestant 1-151
D-058 Bij de Lombard William Boothstraat 1 Reinder J Jeron Stavoren winkelier 28 j man gehuwd protestant 1-124
F-239 Ossemark Kleine Ossenmarkt 2 Azuwerus Oosterbaan Harlingen kledermaker 20 j man gehuwd protestant 2-92
B-097 Zoutsloot Zoutsloot 76 Albertus Wagenaar Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 1-62
B-012 Scheerstraat Scheerstraat 7 Rintie A Wielinga Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-46
G-107 Vianen 16 Andries Vlietstra Harlingen zeevarende 25 j man gehuwd protestant 2-111
G-006 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 30 Klaas Tigler [Tihlaar] Pottinga Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-95
G-053 Heilgeweg Heiligeweg 6 Hendrik Veenema Heerenveen zeylmaker 25 j man ongehuwd protestant 2-102
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Pieter Wever Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-67
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16a Hendrik Riem Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-129
D-153 Nieuwstraat Nieuwstraat 39 Jacob Brons Harlingen blokmaker 24 j man ongehuwd protestant 1-140
D-104 Nieuwstraat Ooievaarsteeg 11 Doeke Fokkema Harlingen schoenmakersknegt 35 j man gehuwd protestant 1-133
H-165 Schoolstraat 8 Jacobus M Gorter Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-176
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Watze E Nauta Harlingen 11 j man gehuwd protestant 2-12
A-161 Zoutsloot Zoutsloot 63 Gerrit Krijl* Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-29
E-196 Laanen Lanen 65 Johannes Teer Frankfort 54 j man ongehuwd protestant 2-32
D-089 Nieuwstraat Nieuwstraat 44 Cornelis Vlam Warmenhuizen 3 j man ongehuwd protestant 1-130
C-193 Prinsestraat Prinsenstraat 2 Jan Pannebakker Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-112
F-139 Schritzen Schritsen 33 Johannes Hassenberg Leer 63 j man weduwnaar protestant 2-68
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Lodewijk Boshuyer [Boshuizer] Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 1-81
G-059 Brouwersgragt Brouwersstraat 7 Thomas Bijlsma Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-103
H-098 Waschbleek Wasbleek 80 Robijn Parkement Harlingen werkman 27 j man gehuwd protestant 2-167
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Obbe L Wassenaar Minnertsga 11 j man ongehuwd protestant 1-20
A-027 Noorderhaven Noorderhaven 47 Izaak van der Moer Leeuwarden 5 j man ongehuwd protestant 1-8
H-048 Rapenburg 18 Jan J Jansen Bolsward 2 j man ongehuwd protestant 2-160
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Albert H Hilles Harlingen turfdrager 36 j man gehuwd protestant 2-126
H-006 Hofstraat Hofstraat 28 Sietse Buisman Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 2-152
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Ypeus Ruitinga Harlingen 45 j man ongehuwd protestant 1-13
H-224 Weeshuisstraat 0 Pieter Nielson Harlingen 35 j man ongehuwd protestant 2-184
D-056 Bij de Lombard Lombardstraat 4 Jan Bekius Almenum 1 j man ongehuwd protestant 1-124
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johan Karel Bernelot* Moens Kralingen 2 j man ongehuwd protestant 2-156
E-175 Sint Odolphisteeg 20 Nanne Wiersma Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-28
B-024 Hoogstraat Hoogstraat 18 Hendrik Tiesema Harlingen koperslager 30 j man gehuwd protestant 1-49
D-010 Noordijs Noordijs 1 Julius Jacobus Smith Minnertsga 16 j man ongehuwd protestant 1-115
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Jacob J Strikwerda Almenum 9 j man ongehuwd protestant 1-114
G-045 Heilgeweg Heiligeweg 22 Sjoerd de Boer Harlingen metzelaar 47 j man ongehuwd protestant 2-100
B-112 Karremanstraat Karremanstraat 27 Jan Tabes Klaver Harlingen 53 j man gehuwd protestant 1-65
E-145 Laanen Lanen 7 Sybren Molenaar Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-23
D-140 Nieuwstraat 4 Dirk Jorritsma Franeker 10 j man ongehuwd rooms katholiek 1-137
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Siebe Bijlsma Britswerd metzelaar 50 j man gehuwd protestant 2-43
E-094 Vijverstraat Vijverstraat 0 Jacob A de Boer Vollenhove schipper 27 j man gehuwd protestant 2-13
G-165 Typelstegen Borstelsteeg 1 Benjamin Israël Boas Harlingen 4 j man ongehuwd israëliet 2-120
E-064 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 4 Sicco Popta Harlingen medicine doctor 24 j man ongehuwd protestant 2-5
F-064 Raamstraat Raamstraat 5 Matthijs Visser Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-51
F-145 Schritzen Schritsen 45 Willem Goldewijk Amersfoort 55 j man gehuwd rooms katholiek 2-70
G-067 Brouwersgragt Brouwersstraat 23 Likle Olferts Duiker Harlingen deurwaarder der dir. bel. 37 j man gehuwd protestant 2-104
E-246 Kleine Kerkstraat Grote Kerkstraat 21 Jan van der Brug Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-41
G-091 Hofstraat Hofstraat 29 Pieter Zandberg Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-109
G-279 Kerkpoortstraat 55 Klaas Hantjes Heeg scheepstimmerknegt 25 j man ongehuwd protestant 2-142
C-057 Voorstraat Voorstraat 57 Sjoerd Schaafsma Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 1-87
E-207 Laanen Comediesteeg 4 Frans Ringsma Harlingen werkman 48 j man gehuwd protestant 2-34
H-226 Weeshuisstraat 7 Hendrik J Bleker Harlingen 29 j man ongehuwd protestant 2-186
G-317 Klaverbladstraat 16 Cornelis Molenaar Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-147
F-194 Laanen Lanen 74 Sjouwkje Wassenaar Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-80
C-106 Grote Sluis Rommelhaven 2 Obbe Wiebinga Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-97
C-112 Katrug Sint Jacobstraat 11 Auke Zomer Vinkum aardewerker 47 j man gehuwd protestant 1-98
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Fokke de Groot Almenum 14 j man ongehuwd protestant 1-36
G-322 Fabrieksstraat 6 Leendert Brouwer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-147
B-047 Hoogstraat Hoogstraat 27 Jan S van Dijk Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-54
G-262 Molenpad 1 Gerrit van der Meulen Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-138
F-190 Spekmark Spekmarkt 2 Gerlof van Asperen Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-79
A-210 Bargebuurt Bargebuurt 13 Bauke Snip Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-37
D-031 Noordijs Franekereind 15 Jan Hendrik Groeneweegen Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-120
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Nammle Holsteyn Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-74
B-015 Hoogstraat Hoogstraat 30 Heyman Sanders Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-47
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Jan van der* Wijk Nieuwe Pekela* 27 j* man gehuwd protestant 1-75
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Eertze K Woudema Ried landbouwer en winkelier 39 j man gehuwd protestant 1-32
E-018 Voorstraat Voorstraat 62 Egbert Tichelaar Harlingen 1,5 j man ongehuwd protestant 1-146
G-139 Typelstegen Gardenierstraat 8 Anne Feddes Rinkema Almenum melktapper 36 j man gehuwd protestant 2-116
A-165 Karremanstraat Karremanstraat 18 Hendrik van der Weide Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-30
D-139 Nieuwstraat 6 Tjeerd Jacobs Wip Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-137
D-132 Ooievaarstraat 14 Albert Bakker Groningen molenmaker 50 j man gehuwd protestant 1-136
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 4 Taeke J van Dokkum Heerenveen 9 j man ongehuwd protestant 1-43
H-136 Waschbleek Wasbleek 4 Sybout Akkerboom Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-171
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Douwe Bos Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-124
B-064 Herenwaltje 11 Seye Boomstra [Boonstra] Almenum 26 j man gehuwd protestant 1-57
F-179 Grote Kerkstraat Lanen 87 Sjoerd van Hoften Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-76
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Joeke M Radsma Harlingen geen 52 j man gehuwd protestant 1-4
F-200 Laanen Schritsen 51 Gabbe Stoker Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-82
F-036 Brouwersgragt Brouwersstraat 2 Klaas Vellinga Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-48
G-199 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 33 Ipke Butter Stavoren geen 44 j man gehuwd protestant 2-128
H-014 Hofstraat Hofstraat 2 Simon van der Hout Harlingen 26 j man ongehuwd protestant 2-154
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Hendrik van der Sluis Beneden Knijpe 22 j man ongehuwd protestant 1-10
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Frederik Wiersma Harlingen schoenmaker 42 j man gehuwd protestant 2-124
E-125 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 5 Hendrik R Snijder Amsterdam grossier 47 j man gehuwd protestant 2-19
C-102 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 8 Sjoerd A van Veen Dragten koopman 53 j man gehuwd protestant 1-96
C-125 Noordijs Sint Jacobstraat 6 Pieter K Visser Vlieland schipper 36 j man gehuwd protestant 1-100
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 19 Jan van der Molen Harlingen baantjer 36 j man gehuwd protestant 1-70
E-122 Kleine Breedeplaats Voorstraat 2 Hessel Sj. Hesling Herenveen schipper 67 j man gehuwd rooms katholiek 2-18
G-308 Fabrieksstraat 26 Klaas H van der Molen Almenum 11 j man ongehuwd protestant 2-146
D-104 Nieuwstraat Westersteeg 4 Doeke Fokkema Harlingen schoenmakersknegt 35 j man gehuwd protestant 1-133
E-111 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 22 Johannes Bergsma Harlingen bakkersknegt 20 j man ongehuwd protestant 2-16
G-273 Molenpad 10 Jan Johs. Smit [Smith] Maastricht 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-140
C-155 Noorderhaven Noorderhaven 64 Willem van der Meer Harlingen 11 j* man ongehuwd protestant 1-103
H-072 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 2 Jan Zaal Stroband Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 2-162
H-075 Bij de Kleine Sluis Spinhuisstraat 13 Cornelius van der Zee Wijnaam 35 j man ongehuwd protestant 2-162
F-163 Heiligeweg Heiligeweg 11 Dirk Jager Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-73
G-226 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 5 Jan Jans van der Wijk Franeker 3 j man ongehuwd protestant 2-131
E-080 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Frederik Tietge Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-9
A-066 Bildstraat Bildtstraat 23 Rubertus Burgersch Pekel A 18 j man ongehuwd protestant 1-15
C-011 Breedeplaats Grote Bredeplaats 5 Petrus J Vaës Leeuwarden logementhouder 29 j man ongehuwd rooms katholiek 1-76
A-146 Zoutsloot Zoutsloot 37 Klaas de Haan Groningen 7 j man ongehuwd protestant 1-26
G-031 Turfhaven Heiligeweg 54 Karolus Omans Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-98
C-167 Op de Vischmarkt Vismarkt 4 Sibble Buwalda Witmarsum koetsier 36 j man gehuwd protestant 1-106
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 8 Jan A Heeksma Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-61
F-229 Laanen Lanen 6 Sjierk L Wijnalda Harlingen huistimmerman 38 j man gehuwd protestant 2-90
G-285 Rapenburg 15 Fokke Nielsen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-142
C-043 Voorstraat Voorstraat 27 Abraham Prins Groningen 16 j man ongehuwd protestant 1-84
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Johs. Norberhuis Harlingen pakhuisknegt 35 j man gehuwd protestant 2-76
F-209 Laanen Lanen 44 Abraham Speyer Amsterdam koopman 36 j man gehuwd protestant 2-83
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Gerhardus Hofstede Amsterdam wijnbereider 32 j man ongehuwd rooms katholiek 1-11
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Albert van Velzen Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-33
C-066 Voorstraat Voorstraat 75 Riemer Merkelbach Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-88
H-224 Weeshuisstraat 0 Rimmert Weidema Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-186
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Haye G de Boer Harlingen 48 j man weduwnaar protestant 2-62
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Jan F Hoekstra Harlingen zeehandelaar 40 j man gehuwd protestant 1-51
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Johannes Heiner Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-20
C-086 Noordijs Rommelhaven 28 Ybardus van Rees Harlingen bakkersgezel 22 j man ongehuwd protestant 1-94
B-160 Karremanstraat Anjelierstraat 39 Antonius Stootman Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
E-045 Voorstraat Voorstraat 16 Wyger Harmens Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-152
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Jan de Vries Harlingen schoenmakersknegt 49 j man gehuwd protestant 2-119
G-327 Weverstraat 0 Klaas Zein Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-149
C-003 Bij de Havensbrug Havenplein 3 Pieter Schenkius Terschelling herbergier 46 j man gehuwd protestant 1-74
E-236 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 4 Willem Lichtendahl [Ligtendaal] Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-39
C-143 Noorderhaven Noorderhaven 92 Gerrit J de Jong Harlingen verwer en schilder 59 j man gehuwd protestant 1-102
H-056 Rozengracht 28 Hendrik T Laanstra Herbayum panbakkersknegt 41 j man gehuwd rooms katholiek 2-160
G-109 Vianen 6 Doeke Winkel Leeuwarden 1 j man ongehuwd protestant 2-112
A-223 Bargebuurt Bargebuurt 8 Jannes de Vries Harlingen 26 j man ongehuwd protestant 1-40
B-167 Karremanstraat 3 Jan J de Vries Harlingen guardenier 38 j man gehuwd protestant 1-73
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 4 Meewis Bakker Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-130
C-083 Noordijs Noordijs 6 Eelco van den Bosch Utrecht 17 j man ongehuwd protestant 1-94
H-164 Schoolstraat 1 Petrus Posthuma Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-176
A-119 Bildstraat Bildtstraat 8 Hein Drost Harlingen 19 j man ongehuwd rooms katholiek 1-21
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Dirk Loutenbach Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-77
A-156 Zoutsloot Zoutsloot 53 Pieter Crans [Krans] Nauta Leeuwarden visiteur 52 j man gehuwd protestant 1-28
G-177 Kerkpad Kerkpad 2 Ruurd Jager Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-123
E-191 Laanen Lanen 47 Jurjen Baron Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-31
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Marten J Hidma Almenum timmermansknegt 35 j man gehuwd protestant 1-130
F-132 Schritzen Schritsen 19 Jan van der Veer Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-67
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Hendrik J Hobma Workum koopman 34 j man gehuwd protestant 1-80
G-074 Both Apothekerstraat 14 Jetze [Jelte] Spandauw [Spandaw] Harlingen werkman 41 j man weduwnaar protestant 2-106
F-228 Laanen Lanen 12 Sytske Feenstra Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 2-89
H-009 Hofstraat Hofstraat 16 Thomas Monsma Harlingen 18 j* man ongehuwd protestant 2-152
G-304 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 10 Kasper Klok Harlingen werkman 51 j man gehuwd protestant 2-145
A-050 Noorderhaven Noorderhaven 91 Dirk Simonsz Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-12
E-221 Wortelhaven Simon Stijlstraat 3 Wybe Leenderts de Jong Joure tabaksfabrikeur 35 j man gehuwd protestant 2-37
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Inte van Vliet Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-155
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Wessel L IJlstra Harlingen kleermaker 23 j man gehuwd protestant 2-29
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Hendrik Heins Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-35
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Coenraad Kune Franeker 15 j man ongehuwd protestant 2-118
H-237 Havenplein 16 Jacob Corns. Jansen Stavoren oud-kaptein ter zee 70 j man weduwnaar protestant 2-188
E-229 Grote Kerkstraat Kleine Kerkstraat 18 Arend Jansen Feemsma Harlingen winkelier 61 j man gehuwd protestant 2-38
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Jacobus W Jager Harlingen kapitein ter zee 26 j man gehuwd protestant 1-101
B-097 Zoutsloot Zoutsloot 76 Rudolf Houbein Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-62
B-012 Scheerstraat Scheerstraat 7 Haring van der Wal Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-46
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Henri Theodoor du Saar Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-147
A-022 Noorderhaven Zeepziedersstraat 4 Cornelis Mollema Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-7
G-053 Heilgeweg Heiligeweg 6 Gerryt Holsderber Harlingen kastmaker 25 j man ongehuwd protestant 2-102
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 41 Wyberen Pieksma Harlingen 11 w man ongehuwd protestant 2-42
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eeltie W Nauta Harlingen 41 j man gehuwd protestant 2-12
E-079 Zuiderhaven Herenknechtenkamerstraat 0 Willem H Lijn Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-9
G-175 Kerkpad Kerkpad 12 Pieter van der Heide Harlingen veerschipper 36 j man gehuwd protestant 2-122
F-139 Schritzen Schritsen 33 Harm Eylers Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-68
H-099 Waschbleek Wasbleek 78 Geert B Faber Kampen 4 j man ongehuwd protestant 2-167
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Klaas van Oppen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-153
H-048 Rapenburg 18 Durk Wiebrens Jansen Bolsward kuipersknegt 34 j man gehuwd protestant 2-160
H-193 Zuidersteeg 11 Jan de Buhr Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-181
F-081 Schritzen Schritsen 18 Anne Hidma Harlingen pakhuisknegt 38 j man gehuwd protestant 2-55
C-052 Voorstraat Voorstraat 47 Jan Fontein Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-85
H-006 Hofstraat Hofstraat 28 Lammert Buisman Heeg scheepstimmerman 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-152
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Andries van der Hoek Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-151
E-218 Wortelhaven Simon Stijlstraat 4 Gozewijn Jan jr Loncq Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-36
H-224 Weeshuisstraat 0 Jacobus Ages Zijlstra Harlingen binnenvader in het stadsweeshuis 72 j man gehuwd protestant 2-184
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Cornelis Wagenaar Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-60
D-056 Bij de Lombard Lombardstraat 4 Pieter D Bekius Midlum tichelaar 47 j man weduwnaar protestant 1-124
C-168 Op de Vischmarkt Noorderhaven 40 Sytze Steenstra Harlingen zeeman 27 j man ongehuwd protestant 1-106
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Joan Govert Bernelot* Moens Rotterdam 9 j man ongehuwd protestant 2-156
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Thomas Boonstra Harlingen timmermansknegt 18 j man ongehuwd protestant 1-125
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Pieter Kool Dokkum varensgezel 39 j man gehuwd protestant 2-91
H-142 Nieuweburen 17 Wytze Schaafsma Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-173
D-010 Noordijs Noordijs 1 Douwe van Dorpen Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-115
B-084 Zoutsloot Zoutsloot 92 Niels Walgrin Harlingen timmerman 24 j man gehuwd protestant 1-60
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Ulbe J Strikwerda Almenum 18 j man ongehuwd protestant 1-114
A-226 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 8 Sybren D Sleeper Harlingen 45 j man weduwnaar protestant 1-41
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Albert van der Vleugel Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-117
G-046 Heilgeweg Heiligeweg 20 Petrus Louis Miranda Weesp 15 j man ongehuwd protestant 2-100
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Marten Bijlsma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-43
A-068 Bildstraat Bildtstraat 24 Hendrik Rikkers Harlingen timmerman 25 j man ongehuwd protestant 1-16
E-090 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Eliazar Aron Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-12
E-205 Laanen Lanen 75 Geert Schokker Steenwijk 24 j man ongehuwd protestant 2-34
F-064 Raamstraat Raamstraat 3 Tjebbe Visser Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-51
H-169 Zuiderhaven 36a Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
C-034 Voorstraat Voorstraat 11b Dirk Stinstra Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-81
G-066 Brouwersgragt Brouwersstraat 21 Thomas C Smith Harlingen wolkammer 66 j man gehuwd protestant 2-104
A-105 Zoutsloot Zoutsloot 42 Jan van der Mey Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-19
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Willem Lont Hoorn 6 j man ongehuwd protestant 1-107
H-209 Zuiderstraat 27 Kasper Wolbrandt Hamburg zeeman 38 j man gehuwd protestant 2-183
F-076 Schritzen Schritsen 30 Frederikus Rooswinkel Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 2-54
C-057 Voorstraat Voorstraat 57a Sjoerd Schaafsma Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 1-87
E-208 Laanen Comediesteeg 2 Sjerk Rienks Harlingen 31 j man gehuwd protestant 2-34
H-226 Weeshuisstraat 7 Bouwe O Vinkelbos Harlingen geen 38 j man gehuwd protestant 2-186
G-184 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 38 Jacobus Oedses Wijma Augustinusga 38 j man weduwnaar protestant 2-125
E-071 Zuiderhaven Hondenstraat 9 Andreas de Jong Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-6
F-194 Laanen Lanen 74 Klaas Wassenaar Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-79
C-110 Grote Sluis Sint Jacobstraat 7 Pieter J Bakker Harlingen 36 j man gehuwd protestant 1-97
G-322 Fabrieksstraat 6 Douwe R Brouwer Harlingen koorendrager 52 j man gehuwd protestant 2-147
D-136 Lombardstraat 10 Abe P Feenstra Sexbierum geen 15 j man ongehuwd protestant 1-136
H-012 Hofstraat Rozengracht 11 Joachim Oolgaard Harlingen tuinman 40 j man ongehuwd protestant 2-154
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 25 Franciscus Spoelstra Harlingen 25 w man ongehuwd rooms katholiek 1-125
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Lieuwe J Holsteyn Harlingen zeeman 16 j man ongehuwd protestant 1-74
F-226 Laanen Kroonsteeg 5 Andries van der Werf Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-89
D-013 Noordijs Noordijs 9 Jan IJzenbeek Harlingen koopman 60 j man gehuwd protestant 1-116
D-115 Oyevaarsteeg Scheffersplein 1 Jelle K Hidma Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-134
A-175 Zoutsloot Bildtstraat 7 Jan J Balkstra Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-32
G-138 Typelstegen Gardenierstraat 8 Dirk de Vrij Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-116
A-140 Achterstraat Zoutsloot 23 Jan Flümacher Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-25
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Elkan Speer Harlingen 7 j man ongehuwd israëliet 2-99
F-125 Schritzen Schritsen 5 Hubertus Drost Harlingen 4 j man ongehuwd 2-65
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 8 Jan Jans Holmans Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-119
H-137 Waschbleek Wasbleek 2 Lammert Hoekstra Harlingen werkman 42 j man weduwnaar protestant 2-172
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Jan B Bos Leeuwarden keetknegt 34 j man gehuwd protestant 1-124
G-097 Hofstraat Kerkpad 34 Bernardus Nieuwenhuis Harlingen turfdrager 43 j man weduwnaar rooms katholiek 2-109
C-038 Voorstraat Voorstraat 17 Simon Struiks [Strauks] Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-83
F-036 Brouwersgragt Brouwersstraat 2 Feitze Zwanenburg Harlingen scheepstimmerman 25 j man gehuwd protestant 2-48
H-083 Wasbleekstraat 8 Willem Nak Harlingen wever* 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-164
G-198 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Johannes Veldhuis Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 2-127
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Pieter Duinmeyer Vlieland loots 42 j man gehuwd protestant 1-64
G-300 Hofstraat Hofstraat 47 Inne Wiersma Almenum 25 j man ongehuwd protestant 2-144
H-037 Kerkpoortstraat 61 Douwe Pool Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-158
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Egbert Land Dokkum brood en koekbakker 28 j man gehuwd protestant 1-10
H-183 Zuiderstraat 12 Esker Posthumus Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-179
F-070 Schritzen Schritsen 40 Wopke Kuipers Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-53
C-062 Voorstraat Voorstraat 67 Meile van der Plaats Harlingen boekverkoper 52 j man gehuwd protestant 1-87
E-150 Laanen Drie Roemerssteeg 1 Johannes Daum Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-23
H-224 Weeshuisstraat 0 Jan Smal Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-184
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Dirk van Vliet Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-124
E-072 Vijverstraat Hondenstraat 10 Nicolaas Schaap Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-7
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 15 Rients van der Molen Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-70
C-080 Voorstraat Voorstraat 101 Pieter Bisschop Harlingen 27 j man ongehuwd rooms katholiek 1-93
G-310 Fabrieksstraat 22 Winder Nolman Harlingen wever 23 j man ongehuwd rooms katholiek 2-146
F-092 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 18 Otto Broersma Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-57
H-072 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 2 Henricus Stroband Harlingen commissaris van policie 61 j man gehuwd protestant 2-162
A-246 Aan de Stadswal Bargebuurt 4 Arie Woudenberg Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-43
B-080 Wortelstraat 13 Johannes Postma Midlum 19 j* man ongehuwd protestant 1-59
F-163 Heiligeweg Heiligeweg 11 Willem Jager Harlingen vleeshouwer 53 j man gehuwd protestant 2-73
D-048 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 40 Cornelis Hettema Harlingen wagenmaker 19 j man ongehuwd protestant 1-122
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Dirk Akkerboom Harlingen blokmakersknegt 18 j man ongehuwd protestant 2-94
A-115 Bildstraat Bildtstraat 21 Johannes Gonggrijp Harlingen touwslager 17 j man ongehuwd protestant 1-21
C-010 Breedeplaats Grote Bredeplaats 3 Melchior Schrage Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-75
G-031 Turfhaven Heiligeweg 54 Hermanus Omans Harlingen schoenmaker 35 j man gehuwd rooms katholiek 2-98
A-061 Karremanstraat Karremanstraat 30 Dirk B de Vries Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 1-14
E-172 Laanen Lanen 37 Bernardus van Loon Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-27
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 24 Folkert Beidschat [Beydschat] Harlingen 7 m man ongehuwd protestant 1-132
D-127 Oyevaarsteeg Oosterkeetstraat 4 Pieter J Nontie Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 1-135
H-228 Zuiderhaven 6 Jan H Capppen N. Pekel A zeekaptein 45 j man gehuwd protestant 2-187
F-130 Schritzen Schritsen 15 Harmanus Hoogmolen Harlingen 15 j man ongehuwd rooms katholiek 2-66
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Pieter de Vries Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-125
C-043 Voorstraat Voorstraat 27 Willem A Prins Dordt koopman 50 j man gehuwd protestant 1-84
F-209 Laanen Lanen 44 Gerhardus Louwrens Harlingen plaateelbakker 27 j man ongehuwd rooms katholiek 2-83
G-128 Romastraat Romastraat 29 Pieter van der Weide Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-115
A-183 Leemedijk Achterstraat 17 Jan R van Velzen Arum zeylmaker 39 j man gehuwd protestant 1-33
H-224 Weeshuisstraat 0 Harmanus Timmer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-186
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Johannes Hoekstra Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-51
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Justus Gonggrijp Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-72
B-160 Karremanstraat Anjelierstraat 39 Willem Stootman Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 1-71
G-327 Weverstraat 0 Jan Aukes Zein Harlingen werkman 34 j man gehuwd protestant 2-149
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Jacob K Bulkers Harlingen 28 j man gehuwd protestant 1-56
C-144 Noorderhaven Noorderhaven 90 Tjerk Adema Midlum winkelbediende 25 j man gehuwd protestant 1-102
H-050 Rozengracht 26 Jan D Oudeboon Arum 23 j man weduwnaar protestant 2-160
G-109 Vianen 6 Sjoerd Winkel Jannum schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 2-112
D-077 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 29 Jan E Posthumus Marssum winkelier 37 j man gehuwd protestant 1-128
B-065 Wortelstraat 6 Eeltie de Groot Almenum 2 j man ongehuwd protestant 1-57
B-166 Karremanstraat Karremanstraat 1 Jan Monsma St Anna 6 j man ongehuwd protestant 1-72
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 2 Syberen Bakker Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-130
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Jan Opkamp Harlingen geen 52 j man weduwnaar rooms katholiek 1-139
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 6 Harmen Maas Franeker 8 j man ongehuwd protestant 1-27
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Hendrik Loutenbach Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-77
A-155 Zoutsloot Zoutsloot 51 Louw L Balkstra Harlingen touwslager 28 j man gehuwd protestant 1-28
E-191 Laanen Lanen 47 Johs. Hendriks Baron Harlingen huistimmerman 43 j man gehuwd protestant 2-31
D-093 Nieuwstraat Nieuwstraat 34 Paulus Jongsma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-131
C-029 Voorstraat Voorstraat 3 Pieter de Vries Harlingen 34 j man ongehuwd rooms katholiek 1-79
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Klaas van Oppen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-153
A-074 Zoutsloot Zoutsloot 6 Coenraad Meeth Augustynusga koetsier 29 j man gehuwd protestant 1-16
H-039 Rapenburg 4 Grada Beerendsen Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 2-159
F-087 Schritzen Schritsen 4 Jan J de Vries Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-56
F-115 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 13 Jan de Boer Harlingen zeeman 18 j man ongehuwd protestant 2-63
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Harmen J van Vliet Harlingen scheepstimmerman 40 j man gehuwd protestant 2-155
E-183 Sint Odolphisteeg 4 Bauke Kerkhoven Harlingen timmerman 29 j man gehuwd protestant 2-29
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 6 Hendrik Wijga Harlingen schoenmakerskneht 24 j man ongehuwd protestant 1-35
G-333 Weverstraat 0 Jan Grijpsma Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-150
D-043 Geweezen Franeker Poort Hoogstraat 51 Jan Fokkes Miedema Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-121
B-097 Zoutsloot Zoutsloot 76 Johan R Houbein Leeuwarden guardenier 39 j man gehuwd protestant 1-62
A-217 Bargebuurt Bargebuurt 20 Johannes de Boer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-39
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Herms. Maxines du Saar Hoogvliet 13 j man ongehuwd protestant 1-147
D-153 Nieuwstraat Nieuwstraat 37 Brandt Blanksma Makkum 36 j man ongehuwd protestant 1-140
A-118 Bildstraat Bildtstraat 16 Auke Kroon Kimswerd 26 j man ongehuwd protestant 1-21
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Tjepke Westerhuis Harlingen 8 m man ongehuwd protestant 1-142
C-020 Breedeplaats Grote Bredeplaats 21 Henricus Noorman Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-78
H-169 Zuiderhaven 36a Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Henderikus Jansen Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-81
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
A-121 Zoutsloot Zoutsloot 28 Jan W Feddema Harlingen kantoorbediende 29 j man gehuwd protestant 1-22
F-227 Laanen Lanen 16 Geert Poort Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-89
H-048 Rapenburg 18 Jan J Jansen Bolsward 2 j man ongehuwd protestant 2-160
H-193 Zuidersteeg 11 Lammert de Buhr Bolsward scheepstimmerman 34 j man gehuwd protestant 2-181
C-052 Voorstraat Voorstraat 47 Dirk Fz Fontein Harlingen zeehandelaar 39 j man gehuwd protestant 1-85
F-168 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 24 Anne Wytses Blom Harlingen bakker 45 j man weduwnaar protestant 2-74
H-007 Hofstraat Hofstraat 26 Johannes Clebëe Amsterdam kleermaker 39 j man ongehuwd protestant 2-152
H-004 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 20 Sjerk van der Werf Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-151
F-198 Laanen Lanen 66 Emanuel Fontein Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-81
A-054 Noorderhaven Noorderhaven 99 Jan Huidekoper Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-13
E-219 Wortelhaven Simon Stijlstraat 2 Johan Walkenhorst Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-36
B-139 Achterstraat 45 Hendrik Dirks Harlingen panbakker 27 j man gehuwd protestant 1-68
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Gerben Monsma Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-89
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Eelke Jans Wagenaar Harlingen verwer en glazemr. 37 j man weduwnaar protestant 2-60
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Cornelis Haagsma Lemmer baantjer 35 j man ongehuwd protestant 2-18
D-057 Bij de Lombard Lombardstraat 2 Jan W Petraeus Leeuwarden bankhouder 67 j man weduwnaar protestant 1-124
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Jacob Bernelot* Moens Kralingen 6 j man ongehuwd protestant 2-156
E-176 Sint Odolphisteeg 18 Sytze de Groot Harlingen gleibakker 21 j man ongehuwd protestant 2-28
H-232 Havenplein 26 Thijs de Bruin Harlingen zeeman 25 j man gehuwd protestant 2-187
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Albertus Knipper Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-91
G-106 Vianen 22 Ale Alberts de Wilde Harlingen korenmeeter 48 j man gehuwd protestant 2-111
A-228 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 4 Zytse Eilderts Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-41
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 29 Tjeerd P Wijngaarden Harlingen turfdrager 44 j man gehuwd protestant 1-134
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Siebe Bijlsma Britswerd metzelaar 50 j man gehuwd protestant 2-43
E-093 Vijverstraat Vijverstraat 0 Pieter Leyen Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-13
A-068 Bildstraat Bildtstraat 24 Gerryt Rikkers Franeker policiebediende 61 j man gehuwd protestant 1-16
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Hendrik Numan Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-79
B-116 Zoutsloot Zoutsloot 79 Jan Hoedemaker Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-66
E-091 Vijverstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Klaas Leyen Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-12
D-083 Nieuwstraat Nieuwstraat 56 Jan K de Vries Allengawier trekveerschipper 62 j man gehuwd protestant 1-129
C-034 Voorstraat Voorstraat 11b Simon Stinstra Franeker fabrikant 46 j man gehuwd protestant 1-81
G-065 Brouwersgragt Brouwersstraat 19 Schelte Gebel Harlingen timmerman 34 j man gehuwd protestant 2-104
E-243 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 17 Jacob van Slooten Harlingen stadsbode 74 j man weduwnaar protestant 2-40
A-106 Zoutsloot Zoutsloot 40 Jurjan van der Wal Harlingen timmerman 75 j man weduwnaar protestant 1-19
G-091 Hofstraat Hofstraat 29 Reyer [Reyzo] S Moor Harlingen verwersknegt 22 j man ongehuwd protestant 2-109
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Frans Klein Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-107
H-209 Zuiderstraat 27 Klaas van der Werf Harlingen huistimmerman 25 j man gehuwd protestant 2-183
F-077 Schritzen Schritsen 28 Jelte van Temmen Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-54
E-208 Laanen Comediesteeg 2 Hendrik de Vries Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-34
H-225 Weeshuisstraat 5 Hendrik de Boer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-186
G-185 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 36 Martinus Hovenier Harlingen trekveerschipper 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-125
C-075 Voorstraat Voorstraat 93 Jan Hall London kapitein ter zee 28 j man gehuwd protestant 1-92
H-196 Dwarsstraat 21 Klaas Kamminga Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-181
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Pieter Miedema Tzum 13 j man ongehuwd protestant 1-54
C-162 Noorderhaven Noorderhaven 48 Symon Jans Schiere Harlingen koopman 49 j man gehuwd protestant 1-105
H-012 Hofstraat Rozengracht 11 Rinse Neysel Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-153
E-032 Voorstraat Voorstraat 40 Hendrik Pettinga Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-149
D-030 Noordijs Franekereind 13 Minne L Buuren Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-119
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 25 Jelle G Spoelstra Kimswerd keetknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 1-125
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Dirk Schotanus Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-74
B-015 Hoogstraat Hoogstraat 30 Abraham Sanders Winschoten koopman 34 j man gehuwd protestant 1-47
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Lykle de Boer Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-75
G-138 Typelstegen Gardenierstraat 8 Dirk de Vrij Harlingen werkman 37 j man gehuwd protestant 2-116
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Païs Amsterdam koopman 63 j man gehuwd israëliet 2-99
D-139 Nieuwstraat 6 Lodewijk van der Sluis Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-137
D-133 Ooievaarstraat 12 Johannes Keyzer Harlingen blauwverver 19 j man ongehuwd rooms katholiek 1-136
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Gerryt Bos Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-124
B-091 Zoutsloot Herenwaltje 5 Johannes H Minkes Forstendom Lippe Detmold 17 j man ongehuwd protestant 1-61
G-097 Hofstraat Kerkpad 32 Petrus Nieuwenhuis Harlingen 10 j man ongehuwd rooms katholiek 2-109
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Cornelis Blokmaker Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-4
F-065 Raamstraat Raamstraat 8 Willem van den [der] Bosch [Bos] Harlingen timmerman 18 j man ongehuwd protestant 2-52
F-200 Laanen Schritsen 51 Jan Mooiman Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-82
C-037 Voorstraat Voorstraat 17 Pieter Ebes Pekel A 5 j man ongehuwd protestant 1-82
H-083 Wasbleekstraat 8 Hendrik de Vries Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-164
G-198 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 31 Willem Veldhuis Harlingen turfdrager 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-127
H-037 Kerkpoortstraat 61 Johannes R Pool Harlingen schippersknegt 41 j man gehuwd protestant 2-158
F-214 Laanen Lanen 34 Eeltie Zeylmaker Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-85
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Frederik Duman Leeuwarden 18 j man ongehuwd protestant 1-10
H-183 Zuiderstraat 12 Godert J Posthumus Sneek broodbakker 48 j man weduwnaar protestant 2-179
H-224 Weeshuisstraat 0 Theodorus Petzelaar Essen aan de Rohr 71 j man weduwnaar protestant 2-184
E-072 Vijverstraat Hondenstraat 10 Jan E Schaap Harlingen zeeman (hulploots) 37 j man gehuwd protestant 2-7
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Nanning P Pronk Krimpen aan de Lek scheepstimmerknegt 25 j man ongehuwd protestant 1-96
C-079 Voorstraat Voorstraat 99 Jean Goddin Glons prov. Luik stroohoedemaker 33 j man ongehuwd rooms katholiek 1-93
D-115 Oyevaarsteeg Westersteeg 2 Jelle K Hidma Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-134
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Brandus Hoffinga Dokkum 47 j man gehuwd protestant 1-55
E-112 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 20 Gerhardus Schrage Harlingen 29 j man ongehuwd rooms katholiek 2-16
G-274 Molenpad 8 Johannes van Zeyst Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-141
C-155 Noorderhaven Noorderhaven 64 Johannes Metzelaar Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-103
H-063 Rozengracht 0 Johannes Panbakker Achlum 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-161
H-074 Bij de Kleine Sluis Spinhuisstraat 11 Johannes van der Sluis Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-162
E-080 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Willem Dirk de Jong Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-9
D-120 Oyevaarsteeg Scheffersplein 17 Zake B Dijkstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-135
C-009 Breedeplaats Grote Bredeplaats 1 Diederich Rademaker Amsterdam luthersch predikant 26 j man ongehuwd protestant 1-75
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 35 Jacob Kleinvogel Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-26
G-033 Turfhaven Heiligeweg 50 Age de Jong Harlingen molenaarsknegt 22 j man ongehuwd protestant 2-98
E-172 Laanen Lanen 37 Gerben Meyer Harlingen timmerman 46 j man gehuwd protestant 2-27
F-130 Schritzen Schritsen 15 Christoffel Hoogmolen Harlingen 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-66
C-168 Op de Vischmarkt Vismarkt 2 Sytze Steenstra Harlingen zeeman 27 j man ongehuwd protestant 1-106
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Gerhardus Keizer Harlingen 8 m man ongehuwd rooms katholiek 2-103
H-124 Waschbleek Wasbleek 28 Hermanus J de Rooy Harlingen werkman 30 j man gehuwd protestant 2-170
B-095 Zoutsloot Herenwaltje 6 Jan A Heeksma Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-61
G-234 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 7 Jacob van Vliet Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-133
A-010 Noorderhaven Noorderhaven 15 Willem Roos Harlingen 16 w man ongehuwd protestant 1-5
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Jan Jacob Hofmeester Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-47
F-179 Wortelhaven Grote Kerkstraat 2 Jan Dijkstra Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-77
H-179 Zuiderstraat 20 Wybe W Leemans Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-179
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Fetze van der Stel Sneek 66 j man weduwnaar protestant 1-88
A-083 Droogstraat Droogstraat 13 Bauke Wiersma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-17
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Paulus Jacobs Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-62
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Jurjen Huizelman Harlingen bakkersknegt 28 j man gehuwd protestant 2-20
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Hylke de Beer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-72
C-182 Noorderhaven Noorderhaven 20 Rinze A de Ruiter Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-109
C-088 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 24 Nikolaas van Slooten Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-95
C-122 Katrug Sint Jacobstraat 10 Jacobus Pietersen [Petersen] Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-99
G-326 Weverstraat 0 Jan Trompetter Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-148
G-268 Molenpad 20a Lambertus Rimkema Sneek kantoorbediende 37 j man gehuwd protestant 2-139
H-050 Rozengracht 26 Wiebe Oudeboon Arum 20 j man ongehuwd protestant 2-160
G-109 Vianen 6 Walke Lamm. Jonker Harlingen schoenmakersknegt 28 j man gehuwd protestant 2-112
A-223 Bargebuurt Bargebuurt 8 Gerben Blom Harlingen 38 j man gehuwd protestant 1-40
D-076 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 29 Jan Jansen Witting Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-128
G-222 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 2 Jan Klazes Bakker Makkum stalknegt 49 j man gehuwd protestant 2-130
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 29 Johannes Leyen Harlingen 17 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
C-085 Noordijs Noordijs 2 Cornelis de Jong Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-94
E-009 Voorstraat Voorstraat 80 Johs. Franciscus Berndes Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-143
C-015 Breedeplaats Grote Bredeplaats 11 Dirk Loutenbach Harlingen koopman 47 j man gehuwd protestant 1-77
A-155 Zoutsloot Zoutsloot 51 Louw L Balkstra Harlingen touwslager 28 j man gehuwd protestant 1-28
G-291 Kerkpad 7 Sjoerd van der Weide Harlingen matroos 33 j man gehuwd protestant 2-143
E-191 Laanen Lanen 47 Johannes Groenewoud Harlingen bakkersknegt 26 j man gehuwd protestant 2-30
D-093 Nieuwstraat Nieuwstraat 34 IJsbrand G Kroes St Anna 17 j man ongehuwd protestant 1-131
H-177 Zuiderhaven 26 Sjoerd E Wiarda Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-178
F-131 Schritzen Schritsen 17 Jan Kamp Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-67
G-074 Both Apothekerstraat 12 Jetze [Jelte] Spandauw [Spandaw] Harlingen werkman 41 j man weduwnaar protestant 2-106
H-113 Waschbleek Wasbleek 50 Jan J Schoonbergen Harlingen hovenier 21 j man ongehuwd protestant 2-169
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
F-228 Laanen Lanen 12 Age van den Bos Harlingen koopman 35 j man gehuwd protestant 2-89
H-039 Rapenburg 4 Harmanus Kok Harlingen 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-159
C-049 Voorstraat Voorstraat 39a Hendrik Minnema Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 1-85
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Gerson van Gelder Blokzijl 12 j man ongehuwd israëliet 2-46
H-224 Weeshuisstraat 1 Wytze Reitsma Exmorra 17 j man ongehuwd protestant 2-186
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Mozes Speyer Harlingen 5 j man ongehuwd israëliet 2-145
A-050 Noorderhaven Noorderhaven 91 Cornelis P Simonsz Zaandam commissionair 47 j man gehuwd protestant 1-12
E-132 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 19 Thomas R Smit Harlingen zeeman 22 j man gehuwd protestant 2-21
H-021 Rozegragt Rozengracht 3 Benjamin van Hoek Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-155
E-188 Laanen Sint Odolphisteeg 15 Johannes Leenstra Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-30
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 2 Jan Kune Franeker 11 j man ongehuwd protestant 2-118
G-333 Weverstraat 0 Lambertus Hanekamp Harlingen kleermaker 36 j man gehuwd rooms katholiek 2-150
H-238 Havenplein 14 Nikolaas Dijkstra Harlingen 3 m man ongehuwd protestant 2-188
E-230 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 16 Gerben J Fluitman Gaast pannebakker 35 j man gehuwd rooms katholiek 2-38
C-141 Noorderhaven Noorderhaven 98 Jacobus W Jager Harlingen kapitein ter zee 26 j man gehuwd protestant 1-101
B-098 Zoutsloot Zoutsloot 74 Willem Kramer Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-62
B-011 Scheerstraat Scheerstraat 5 Gerryt van Velden Enkhuizen tabakswerker 41 j man gehuwd protestant 1-46
G-108 Vianen 12 Harm Dreunhuizen Leeuwarden werkman 38 j man gehuwd protestant 2-111
A-217 Bargebuurt Bargebuurt 20 Henderikus de Boer Harlingen 36 j man gehuwd protestant 1-39
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Jacobus Johs. du Saar Hoogvliet 19 j man ongehuwd protestant 1-147
C-188 Noorderhaven Zeepaardsteeg 1 Jacob de Groot Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd protestant 1-111
G-054 Heilgeweg Heiligeweg 4 Oense Akkerboom Harlingen geamployeerde ter secretarie 28 j man ongehuwd protestant 2-102
B-151 Karremanstraat Karremanstraat 9 Auke Kerkhoven Harlingen metselaar 23 j man ongehuwd rooms katholiek 1-70
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Johannes Hendriks Leeuwarden 25 j man ongehuwd protestant 2-129
D-152 Nieuwstraat Nieuwstraat 35 Johannes Nielsen Harlingen 14 w man ongehuwd protestant 1-140
C-081 Noordijs Noordijs 12 Frans Jans Timmer Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-93
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 39 Hylke Pieksma Harlingen schippersknegt 26 j man gehuwd protestant 2-42
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Hendrik Haaksma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-12
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Hessel Westerhuis Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-142
E-087 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 3 Arend P Marton Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-11
G-176 Kerkpad Kerkpad 10 Johannes de Boer Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-123
E-195 Laanen Lanen 63 Willem Reelfs Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-32
C-193 Prinsestraat Prinsenstraat 2 Taeke Pannebakker Harlingen zeilmaker 34 j man gehuwd protestant 1-112
F-138 Schritzen Schritsen 31 Hanohen Leefmans Norden 21 j man ongehuwd israëliet 2-68
G-057 Brouwersgragt Brouwersstraat 3 Douwe Lovius Leeuwarden zeevarend 28 j man ongehuwd protestant 2-103
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Jan Visser Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-108
G-260 Kerkpoortstraat 47 Douwe Bloemer Harlingen wafelkramer 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-137
F-227 Laanen Lanen 16 Homme T Poort Harlingen winkelier 49 j man gehuwd protestant 2-89
H-048 Rapenburg 18 Durk Wiebrens Jansen Bolsward kuipersknegt 34 j man gehuwd protestant 2-160
H-191 Zuidersteeg 7 Jan Wielinga Makkum 7 j man ongehuwd protestant 2-181
F-082 Schritzen Schritsen 16 Ype de Groot Harlingen schoenmaker 17 j man ongehuwd protestant 2-55
C-051 Voorstraat Voorstraat 45 Jan S Steensma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-85
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Jan Jans Hilwerda Harlingen bakker 43 j man weduwnaar protestant 2-45
F-170 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 20 Durk de Wit Harlingen* 18 j man ongehuwd protestant 2-74
H-007 Hofstraat Hofstraat 26 Harmen Haringa Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-152
H-004 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 20 Watze van der Werff Harlingen leerlooyersknegt 42 j man gehuwd protestant 2-151
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Jan C Monsma Makkum 45 j man gehuwd protestant 1-89
H-224 Weeshuisstraat 0 Rimmert Weidema Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-186
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Jacob van der Meer Harlingen zeylmaker 18 j man ongehuwd protestant 1-53
C-170 Op de Rinnertspijp Noorderhaven 36 Rienk Hobma Workum 6 j man ongehuwd protestant 1-106
E-177 Sint Odolphisteeg 16 Kasper Jacob Punbert Harlingen kleermaker 52 j man ongehuwd protestant 2-28
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Douwe van Driesen Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-34
D-062 Zoutsloot William Boothstraat 17 Daniel Boonstra Harlingen timmermansknegt 17 j man ongehuwd protestant 1-125
H-232 Havenplein 26 Pieter IJlstra Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-187
H-143 Nieuweburen 15 Gerlofke Boonstra Leeuwarden zeeman 55 j man gehuwd protestant 2-173
C-128 Noordijs Noorderhaven 114 Gooike van Slooten Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-100
G-106 Vianen 22 Jan Hovenier Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 2-111
G-148 Typelstegen Gardenierstraat 7 Johannes Schoenmaker Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-117
A-132 Achterstraat Zeilmakersstraat 11 Schelte van der Hoef [Hoeve] Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-24
B-110 Karremanstraat Karremanstraat 23 Berend Oldenburger Pekel A 17 j man ongehuwd protestant 1-65
E-136 Laanen Lanen 1 Aukje van Akkeren Harlingen schoenmaker 26 j man gehuwd protestant 2-22
F-007 Zuiderhaven Zuiderhaven 55 Hendrik Bakker Sexbierum apothecars leerling 15 j man ongehuwd protestant 2-43
H-165 Schoolstraat 16 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
E-093 Vijverstraat Vijverstraat 0 Cornelis Leyen Harlingen blokmakersknegt 42 j man gehuwd protestant 2-13
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Frans Rouwing Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-79
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Meindert van der Laan Harlingen 39 j man ongehuwd protestant 2-122
F-056 Schritzen Raamstraat 3 Anne van der Werf Harlingen scheepstimmerman 50 j man gehuwd protestant 2-50
F-143 Schritzen Schritsen 41 Hendrik Stuur Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-69
C-033 Voorstraat Voorstraat 9 Mozes S Messel Harlingen 9 j man ongehuwd israëliet 1-81
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Dirk van Dam Groningen chirurgijn en vroedmr. 31 j man gehuwd protestant 1-8
C-173 Op de Rinnertspijp Rinnertspijp 6 Johan Wilhelm Klein Dettingen 29 j man gehuwd protestant 1-107
F-045 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 14 Hendrik A Bos Harlingen 28 j man ongehuwd rooms katholiek 2-49
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Hendrik van der Meer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-6
B-008 bij de Grote Sluis Rommelhaven 15 Jan H Kuipers Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-45
C-109 Grote Sluis Sint Jacobstraat 5 Levy Jesaias Spier Harlingen koopman 30 j man gehuwd israëliet 1-97
C-074 Voorstraat Voorstraat 91 Freerk Jacobus Brouwer Stiens 26 j man ongehuwd protestant 1-91
E-164 Laanen Duizenddeurensteeg 2 Willem Hoek Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-26
F-097 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 10 Benjamin Pais Amsterdam koopman 35 j man gehuwd israëliet 2-59
E-115 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 14 Martinus Nieubuur Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-17
D-136 Lombardstraat 10 Jan Hilwerda Harlingen schoenmaker 16 j man ongehuwd protestant 1-136
F-187 Spekmark Spekmarkt 1 Obbe van der Meer Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 2-78
E-032 Voorstraat Voorstraat 40 Gerardus Pettinga Harlingen wijnhandelaar 45 j man gehuwd protestant 1-149
D-030 Noordijs Franekereind 11 Saapje L Buuren Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-119
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jacobus Schotanus Harlingen kommies 41 j man gehuwd protestant 1-74
B-016 Hoogstraat Hoogstraat 28 Dirk van Straten Harlingen panbakker 42 j man gehuwd protestant 1-47
C-005 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 7 Jan L de Boer Harlingen loots 47 j man gehuwd protestant 1-75
D-001 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 12 Klaas van der Stal Sneek kastelein 46 j man gehuwd protestant 1-114
E-100 Op de Vijver Vijver 2 Hendrik van der Zee Hindelopen zeeman 28 j man gehuwd protestant 2-14
A-174 Zoutsloot Bildtstraat 5 Jan G Faber Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-31
A-134 Achterstraat Zoutsloot 11 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Jacob D van Akkeren Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-100
A-166 Karremanstraat Karremanstraat 16 Hantie Westerhoek Hitzum 37 j man gehuwd protestant 1-30
E-162 Laanen Lanen 19 Levi de Vries Harlingen koopman 61 j man gehuwd israëliet 2-26
F-016 Zuiderhaven Zuiderhaven 73 Dirk Pieters Farret Amsterdam gereform. predikant 62 j man gehuwd protestant 2-44
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 2 Taeke J van Dokkum Heerenveen 9 j man ongehuwd protestant 1-43
H-081 Wasbleek 21 Johannes Souverein Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-163
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Douwe Bos Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-124
E-210 Laanen Lanen 79 Eliazer Parfumeur Harlingen 8 j man ongehuwd israëliet 2-35
H-161 Zuiderhaven 44 Johannes Damen Harlingen deurwaarder 45 j man gehuwd protestant 2-176
F-148 Schritzen Schritsen 51 Roelof Faber Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-70
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Hendrik Numan Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-79
C-060 Voorstraat Voorstraat 63 Frans Oswald Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-87
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Hylke de Boer Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-5
H-224 Weeshuisstraat 0 Pieter de Vrugt Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-184
G-181 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 42 Johannes Poort Harlingen herenknegt* 26 j man ongehuwd protestant 2-124
E-073 Vijverstraat Hondenstraat 8 Jan S de Vries Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-7
E-123 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 1 Willem Hilarius Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-19
C-191 Noorderhaven Noorderhaven 4 Jelle Dijk Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-111
C-117 Katrug Sint Jacobstraat 21 Tjepke C Zoete Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-98
F-092 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 18 Anthoon van der Meer Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-57
B-052 Hoogstraat Hoogstraat 35 Jan Hoffinga Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-55
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Feike H de Boer Workum verwersknegt 20 j man ongehuwd rooms katholiek 1-127
B-078 Wortelstraat 9 Tjalling Tuinstra Midlum 64 j man gehuwd protestant 1-59
D-148 Nieuwstraat Nieuwstraat 21 Marten P Schaaf Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-139
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Douwe de Jong Midlum tichelaar 52 j man gehuwd protestant 1-134
E-015 Voorstraat Voorstraat 68 Bernardus Leemkoel Harlingen koopman 43 j man weduwnaar rooms katholiek 1-145
C-009 Breedeplaats Grote Bredeplaats 1 Doede vd Hout Brouwer Stiens koopman 33 j man gehuwd protestant 1-75
G-034 Turfhaven Heiligeweg 48 Pieter Park Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-99
E-171 Laanen Lanen 35 Joeke Mulder Veendam 59 j man gehuwd protestant 2-27
C-004 Bij de Havensbrug Zuiderhaven 5 Pieter Dijkstra Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-74
A-242 Aan de Stadswal Visbuurt 10 Luitje P Faber Harlingen schoenmaker 44 j man gehuwd protestant 1-42
G-060 Brouwersgragt Both Apothekerstraat 6 Henderkus Verkuil Amsterdam 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-103
H-127 Waschbleek Wasbleek 22 Haitse van der* Hout [Derhout] Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-170
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Jelle de Vries Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-125
B-096 Zoutsloot Herenwaltje 4 Hoitze Schuil Gent 13 j man ongehuwd protestant 1-61
F-229 Laanen Lanen 6 Jan B Blom Harlingen 28 j man weduwnaar rooms katholiek 2-90
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 Theunis Zuiderhout Harlingen 2 m man ongehuwd protestant 1-5
G-285 Rapenburg 13 Stoffel Nielsen Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-142
H-224 Weeshuisstraat 1 Jan Klermond Aken 76 j man weduwnaar protestant 2-184
F-179 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 2 Barend van Hoften Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-76
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Johannes Neysel Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-153
H-035 Kerkpoortstraat 67 Dirk Dijkstra Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 2-157
F-210 Laanen Lanen 42 Mozes Benj. Vreedenburg Doetinchem koopman 20 j man ongehuwd israëliet 2-84
G-127 Romastraat Romastraat 27 Herre de Vries Hindelopen geen 35 j man gehuwd protestant 2-114
A-180 Leemedijk Achterstraat 9 Lieuwe Touwslager Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-32
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 4 Rinke B Oorthuis Harlingen molenaar 41 j man weduwnaar protestant 1-72
B-158 Karremanstraat Anjelierstraat 33 Mink Rodenburg Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-71
G-265 Fabrieksstraat 36 Jan Baantjer Harlingen kuipersknegt 40 j man gehuwd protestant 2-139
B-055 Hoogstraat Hoogstraat 41 Jan H Kuiper Harlingen zeepziedersknegt 53 j man gehuwd protestant 1-56
E-241 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 9 Uilke de Vrij Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-40
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Roelof Kroese Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-63
G-110 Vianen 4 David de Vries IJlst 17 j man ongehuwd protestant 2-112
B-065 Wortelstraat 6 Jan D van Loon Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-57
F-167 Schritzen Heiligeweg 19 Hendrik van Beemen Harlingen schoenmaker 48 j man gehuwd protestant 2-74
C-085 Noordijs Noordijs 2 Jan de Jong Groningen 20 j man ongehuwd protestant 1-94
C-089 Bij de Grote Sluis Schoolsteeg 1 Bernardus Goldewijk Harlingen 23 j man gehuwd protestant 1-95
E-009 Voorstraat Voorstraat 80 Johannes Francs. Berndes Wirtenberg koopman in manuf. 55 j man gehuwd rooms katholiek 1-143
A-154 Zoutsloot Zoutsloot 49 Adam Albada Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 1-28
D-093 Nieuwstraat Nieuwstraat 34 Tjeerd G Jongsma Burum smidsknegt 36 j man gehuwd protestant 1-131
E-139 Laanen 't Poortje 3 Dirk Roda Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-22
H-177 Zuiderhaven 26 Ids Wiarda Harlingen cargadoor 43 j man gehuwd protestant 2-178
H-114 Waschbleek Wasbleek 48 Geert de Groot Harlingen korfmakersknegt 21 j man ongehuwd protestant 2-169
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Franciscus Spoelstra Harlingen 25 w man ongehuwd rooms katholiek 1-125
H-039 Rapenburg 4 Jacobus Kerkhoven Harlingen 17 j man ongehuwd rooms katholiek 2-159
F-028 Brouwersgragt Brouwersstraat 20 Michiel van Gelder Oldemark vleeschhouwer 43 j man gehuwd israëliet 2-46
H-224 Weeshuisstraat 1 Hans Ybema Almenum 13 j man ongehuwd protestant 2-186
H-009 Hofstraat Hofstraat 14 Bruin Monsma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-153
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Jacob Speyer Harlingen 12 j man ongehuwd israëliet 2-145
A-049 Noorderhaven Noorderhaven 89 Klaas Metzelaar Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-12
A-092 Droogstraat Droogstraat 51 Karel Richter Stettyn zeevarende 33 j man gehuwd protestant 1-17
F-115 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 13 Jackle Rintjes de Boer Harlingen zeeman 56 j man gehuwd protestant 2-63
E-188 Laanen Sint Odolphisteeg 15 Ruurd Leenstra Sneek slakkebakker 42 j man gehuwd protestant 2-30
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Hendrik Heins Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-35
G-332 Weverstraat 0 Hendrikus de Boer Harlingen 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-150
H-238 Havenplein 14 Pieter Dijkstra Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-188
G-108 Vianen 10 Harm Dreunhuizen Leeuwarden werkman 38 j man gehuwd protestant 2-111
E-028 Voorstraat Voorstraat 48 Johannes Hartman Harlingen 37 j man ongehuwd protestant 1-148
C-188 Noorderhaven Zeepaardsteeg 1 Jan Postma Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-111
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Jochem Elzinga Arum 14 j man ongehuwd protestant 2-102
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Klaske Leyen Harlingen 15 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
H-165 Schoolstraat 6 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
A-119 Bildstraat Bildtstraat 14 Hein Drost Harlingen 19 j man ongehuwd rooms katholiek 1-21
C-019 Breedeplaats Grote Bredeplaats 19 Hendrik Sluik Terschelling beurtschipper 42 j man gehuwd protestant 1-78
H-169 Zuiderhaven 36a Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Lodewijk Boshuyer [Boshuizer] Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 1-81
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Fritz Willem van Oppen Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-153
G-084 Hofstraat Hofstraat 11 Klaas Visser Dokkum 11 j man ongehuwd protestant 2-108
A-025 Noorderhaven Noorderhaven 43 Freerk Fontein Harlingen 27 j man ongehuwd protestant 1-7
H-048 Rapenburg 18 Jan J Jansen Bolsward 2 j man ongehuwd protestant 2-160
H-190 Zuidersteeg 5 Bote Thomas Faber Woudsend 21 j man ongehuwd protestant 2-181
F-082 Schritzen Schritsen 16 Jacob S de Groot Harlingen kruyer 48 j man gehuwd protestant 2-55
C-051 Voorstraat Voorstraat 45 Sjoerd R Steensma Harlingen goud en zilversmid 26 j man gehuwd protestant 1-85
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Hendrikus Eerdmans Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-45
F-198 Laanen Lanen 66 Henderikus Pors Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-81
G-118 Romastraat Romastraat 0 Frederik Boomsma Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-113
H-224 Weeshuisstraat 0 Harmanus Timmer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-186
F-121 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 25 Albert Kuipers Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-64
E-119 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 6 Hendrik Haagsma Lemmer zeylmakersknegt 65 j man gehuwd protestant 2-18
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johan P Theodoor Bernelot* Moens Kralingen 5 j man ongehuwd protestant 2-156
A-188 Karremanstraat Anjelierstraat 18 Henricus Addens Harlingen turfdrager 39 j man gehuwd protestant 1-34
H-232 Havenplein 26 Lolke Wessels IJlstra Harlingen winkelier 51 j man gehuwd protestant 2-187
B-027 Hoogstraat Hoogstraat 12 Eelke Eelkema Arum heerenknegt 26 j man weduwnaar protestant 1-50
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Benedictus Kool Dokkum 16 j man ongehuwd protestant 2-91
H-144 Nieuweburen 13 Ype Zwart Leeuwarden werkman 26 j man gehuwd rooms katholiek 2-173
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Haye Monsma Stavoren melktapper 41 j man gehuwd protestant 1-60
G-106 Vianen 22 Harmanus Hovenier Harlingen timmerman 34 j man gehuwd rooms katholiek 2-111
A-229 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Douwe Tichelaar Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-41
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 25 Lambertus Wijngaarden Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-134
A-069 Droogstraat Bildtstraat 22 Tjeerd Piebenga Harlingen 34 j man gehuwd protestant 1-16
C-025 Voorstraat Grote Bredeplaats 31 Frans A Posthuma Harlingen 67 j man weduwnaar protestant 1-79
E-089 H. Kn. K. straat Herenknechtenkamerstraat 0 Raphaël Pais [Païs] Harlingen 3 m man ongehuwd israëliet 2-11
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Sytze Hettinga Harlingen 67 j man weduwnaar protestant 2-122
E-204 Laanen Lanen 75 Johannes van der Heide Damwoude 18 j man ongehuwd protestant 2-33
D-085 Nieuwstraat Nieuwstraat 52 Wouter Houmans Harlingen 3 j man ongehuwd rooms katholiek 1-129
C-007 Bij de Havensbrug Prinsenstraat 10 Willem P Nauta Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-75
F-143 Schritzen Schritsen 41 Wopke Stuur Harlingen 22 j man ongehuwd protestant 2-69
G-064 Brouwersgragt Brouwersstraat 17 Rintie D Bakker Harlingen zeeman 27 j man gehuwd protestant 2-104
E-242 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 15 Izaäk Jochum de Vos Amsterdam 28 j man ongehuwd israëliet 2-40
A-030 Noorderhaven Noorderhaven 53 Pieter van Dam de Vlies Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-8
H-205 Zuiderstraat 21 Jacobus J Noentjes Burgwerd 1 j man ongehuwd rooms katholiek 2-182
F-077 Schritzen Schritsen 28 Hendrik Duman Harlingen s rijks kommies 65 j man gehuwd protestant 2-54
C-055 Voorstraat Voorstraat 53 Johannes Miedema Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-86
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Tjepke van der Meer Arum werkman 42 j man gehuwd protestant 2-6
G-324 Klaverbladstraat 27 Jan Scheffer Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-148
C-108 Grote Sluis Sint Jacobstraat 3 Sybrandus Drost Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 1-97
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Yep Tichelaar Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-31
B-046 Hoogstraat Hoogstraat 25 Pieter Miedema Tzum 13 j man ongehuwd protestant 1-54
C-163 Noorderhaven Noorderhaven 46 Auke Arie de Boer Dokkum 18 j man ongehuwd protestant 1-105
A-241 Aan de Stadswal Bargebuurt 7 Jan Leyenaar Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-42
D-030 Noordijs Franekereind 11 Hendrik J Wouda Stiens kooltjer en winkelier 37 j man gehuwd protestant 1-119
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 23 Franciscus Spoelstra Harlingen 25 w man ongehuwd rooms katholiek 1-125
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Hylke Holsteyn Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-74
H-138 Nieuweburen 25 Symon Meyer Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-172
D-010 Noordijs Noordijs 3 Andries van Phalen Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-116
C-195 Noorderhaven Zuiderhaven 1 Johannes Terdeus Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 1-112
D-002 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 10 Aaltie Wijngaarden Harlingen melktappersche 61 j man gehuwd protestant 1-114
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Cornelis [Kornelis] Lijflander Harlingen* 16 j man ongehuwd protestant 2-15
A-195 Karremanstraat Bildtstraat 1 Gerryt Nieuwenhuis Bolsward 28 j man ongehuwd protestant 1-35
G-039 Heilgeweg Heiligeweg 32 Johanna Koestra [Coestra] Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-100
A-185 Karremanstraat Karremanstraat 12 Johannes Pannebakker Makkum 86 j man gehuwd rooms katholiek 1-33
D-140 Nieuwstraat 4 Jan Wiersma Midlum 6 j man ongehuwd protestant 1-137
F-123 Schritzen Schritsen 1 Wopke Kleinvogel Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-65
G-163 Typelstegen Borstelsteeg 6 Willem Holmans Harlingen gruttersknegt 20 j man ongehuwd protestant 2-119
E-061 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 8 Anneus Harmens Harlingen zeehandelaar 34 j man gehuwd protestant 2-5
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Jan B Bos Leeuwarden keetknegt 34 j man gehuwd protestant 1-124
B-090 Zoutsloot Herenwaltje 3 Poppe Oorthuis Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-60
A-005 Noorderhaven Noorderhaven 5 Dirk Faber Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-4
F-067 Schritzen Raamstraat 6 Johannes Ringers Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-52
H-084 Wasbleekstraat 6 Jan Burghout Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-164
B-107 Zoutsloot Zoutsloot 52 Anthony Wassenaar Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-64
H-037 Kerkpoortstraat 61 Gerryt de Jong Dragten zeevarende 47 j man weduwnaar protestant 2-158
F-214 Laanen Lanen 34 Zytse Posthuma Terhorne 11 j man ongehuwd protestant 2-85
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Frans Rouwing Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-79
C-060 Voorstraat Voorstraat 63 Coenraad Oswald Harlingen koperslager 52 j man gehuwd protestant 1-87
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Ruurd J van der Veer Harlingen schipper en winkelier 29 j man gehuwd protestant 1-5
H-224 Weeshuisstraat 0 Hendrik Velthuis Harlingen 49 j man weduwnaar protestant 2-184
E-073 Vijverstraat Hondenstraat 8 Klaas S de Vries Harlingen zeeman 14 j man ongehuwd protestant 2-7
E-123 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 1 Feye Hilarius Harlingen koperslager 41 j man gehuwd protestant 2-19
F-185 Wortelhaven Lanen 82 Martinus van Slooten Harlingen winkelier 33 j man gehuwd protestant 2-78
C-191 Noorderhaven Noorderhaven 4 Jan Dijk Dokkum zeekaptein 47 j man gehuwd protestant 1-111
C-103 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 6 Nanning P Pronk Krimpen aan de Lek scheepstimmerknegt 25 j man ongehuwd protestant 1-96
C-117 Katrug Sint Jacobstraat 21 Cornelis B Zoete Harlingen trekveerschipper 52 j man gehuwd protestant 1-98
B-167 Anjelierstraat 11 Pieter J de Vries Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-73
G-310 Fabrieksstraat 20 Willem Nolman Harlingen wever 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-146
H-223 Westerkerklaan 0 Adam Coenradus Helbach Nijmegen kapitein plaats majoor 77 j man weduwnaar protestant 2-184
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Allert [Aldert] Lijflander Harlingen* 18 j man ongehuwd protestant 2-15
G-274 Molenpad 6 Johannes van Zeyst Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-141
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Gerben Bosma Noordwolde molenaarsknegt 34 j man gehuwd protestant 2-151
H-153 Spinhuisstraat 9 Anthonie Westerhof Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 2-175
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Willem Hk. Hoppesteyn Rotterdam ontvanger der in- en uitgaande rechten & accijn 55 j man gehuwd protestant 1-148
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Hendrik F de Boer Makkum logementhouder 49 j man gehuwd rooms katholiek 1-127
D-049 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 38 Wijnant van Smeeden Harlingen 3 m man ongehuwd protestant 1-122
E-079 Zuiderhaven Zuiderhaven 19 Hans Lijn Workum winkelier 26 j man gehuwd protestant 2-9
F-236 Ossemark Vijversteeg 8 Tjeerd de Bree Terschelling 6 j man ongehuwd protestant 2-92
A-113 Bildstraat Bildtstraat 17 Lolke S Zwaal Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-20
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Hendrik Gorter Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-18
G-077 Both Apothekerstraat 5 Gilles [Philis] Smal Harlingen werkman 22 j man ongehuwd protestant 2-107
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Frans Muller Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-4
D-063 Zoutsloot Zoutsloot 123 Andele de Vries Harlingen pakhuisknegt 45 j man gehuwd protestant 1-125
B-096 Zoutsloot Herenwaltje 4 Sybrand Schuil Sneek zeeman 51 j man weduwnaar protestant 1-61
G-233 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 7 Sytse de Wit Harlingen geen 51 j man gehuwd protestant 2-133
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 Gerryt Zuiderhout Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-5
H-169 Zuiderhaven 0 Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Sigmond Henk. Hofmeester Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-47
H-224 Weeshuisstraat 1 Gerrit Ybema Almenum 18 j man ongehuwd protestant 2-184
F-179 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 2 Coenraad van Hoften Harlingen blikslager 38 j man gehuwd protestant 2-76
H-036 Kerkpoortstraat 65 Taeke Willekes Harlingen panbakker 22 j man ongehuwd rooms katholiek 2-157
G-127 Romastraat Romastraat 25 Herre de Vries Hindelopen geen 35 j man gehuwd protestant 2-114
H-182 Zuiderstraat 14 Jochem Hintz Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-179
F-052 Schritzen Schritsen 52 Sjoerd Schaafsma Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-50
C-065 Voorstraat Voorstraat 73 Fetze van der Stel Sneek 66 j man weduwnaar protestant 1-88
F-110 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 3 Gerben Dijkstra Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-62
E-100 Op de Vijver Hondenstraat 14 Hendrik van der Zee Hindelopen zeeman 28 j man gehuwd protestant 2-14
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Johannes Hesling Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-20
B-158 Karremanstraat Anjelierstraat 33 Albert Rodenburg Joure 47 j man gehuwd protestant 1-71
E-046 Voorstraat Voorstraat 14 Klaas Blok Harlingen secretaris der stad 68 j man gehuwd protestant 1-152
G-266 Fabrieksstraat 34 Jelle D Tadema Harlingen werkman 55 j man gehuwd protestant 2-139
G-271 Molenpad 16 Bauwke de Graaf Harlingen 20 j man ongehuwd rooms katholiek 2-140
B-102 Zoutsloot Zoutsloot 64 Barend R Kroese Hoorn sloeproeyer rijks dienst 51 j man gehuwd protestant 1-63
H-065 Rozengracht 16 Cristoffel de Haas Harlingen leerloyer 57 j man gehuwd protestant 2-161
D-075 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 27 Dubbeld Pereboom Cuinre 16 j man ongehuwd protestant 1-127
B-135 Karremanstraat Karremanstraat 15 Wijnand Modders Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-67
E-160 Laanen Schoolplein 7 Siebo Dekker Harlingen zeeman 34 j man gehuwd protestant 2-25
F-247 Vijverstraat Vijverstraat 16 Hendrik van der Werf Harlingen kleermaker 20 j man ongehuwd protestant 2-93
A-150 Zoutsloot Bildtstraat 4 Hendrik Zonsveld Amsterdam schippersknegt 52 j man gehuwd protestant 1-27
E-010 Voorstraat Voorstraat 78 Jan Jans van Glinstra Vlieland schipper 50 j man gehuwd protestant 1-143
G-291 Kerkpad 7 Ynse Pieksma Almenum 5 j man ongehuwd protestant 2-143
H-178 Zuiderhaven 24 Otto Walgreen Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-179
F-130 Schritzen Schritsen 15 Sjoerd J Terpstra Vrouwenbuurt 17 j man ongehuwd protestant 2-66
C-028 Voorstraat Voorstraat 1 Rinke Boomsma Harlingen koekbrander en koekverkoper 30 j man ongehuwd protestant 1-79
G-075 Both Apothekerstraat 8 Bartele Visser Exmorra 14 j man ongehuwd protestant 2-106
H-115 Waschbleek Wasbleek 46 Klaas Pannebakker Harlingen geen 45 j man gehuwd protestant 2-169
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Fritz Willem van Oppen Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-153
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Jelle G Spoelstra Kimswerd keetknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 1-125
G-244 Agter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 23 Hendrik Dijkstra Almenum 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-135
F-229 Laanen Lanen 8 Sjierk L Wijnalda Harlingen huistimmerman 38 j man gehuwd protestant 2-90
H-039 Rapenburg 4 Hendrik Weghuis Harlingen 60 j man weduwnaar rooms katholiek 2-159
G-305 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 8 Elkan Arend Speyer Amsterdam koopman 43 j man gehuwd israëliet 2-145
F-204 Laanen Lanen 54 Hendrik Posthuma Harlingen blauwverver 26 j man ongehuwd protestant 2-82
A-049 Noorderhaven Noorderhaven 89 Pieter Metzelaar Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-12
G-170 Typelstegen Romastraat 37 Zweris Koersen Helder 32 j man gehuwd protestant 2-121
F-039 Brouwersgragt Schritsen 58 Gosse de Vries Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-48
A-108 Zoutsloot Droogstraat 45 Hendrik E Drijfhout Harlingen 35 j man gehuwd protestant 1-19
H-224 Weeshuisstraat 0 Jan Smal Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-184
B-036 Hoogstraat Hoogstraat 5 Sjoerd S Wijma Harlingen notaris 57 j man gehuwd protestant 1-52
E-131 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 17 Wopke van der Woude Harlingen koopman 24 j man gehuwd protestant 2-21
H-020 Rozegragt Rozengracht 1 Jan Kannée Workum sluiswachter 36 j man gehuwd rooms katholiek 2-155
E-231 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 14 Marten van Hoften Harlingen winkelier 40 j man gehuwd protestant 2-38
C-142 Noorderhaven Noorderhaven 96 Lolle van Assen Workum 5 j man ongehuwd protestant 1-102
A-219 Bargebuurt Bargebuurt 16 Jan Beuker Harlingen metzelaar 47 j man gehuwd rooms katholiek 1-39
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14 Rients de Wit Almenum tapper 30 j man gehuwd protestant 2-129
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Cornelis Leyen Harlingen 19 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eliazar Aron Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-12
E-007 Voorstraat Voorstraat 84 Pieter de Vries Franeker 1 j man ongehuwd protestant 1-143
C-018 Breedeplaats Grote Bredeplaats 17 Willem Schenkius Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-77
G-176 Kerkpad Kerkpad 8 Reindert de Boer Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-123
H-169 Zuiderhaven 36a Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
F-136 Schritzen Schritsen 27 Pieter Jorna Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 2-68
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1 Hendrik de Ruiter Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-102
A-123 Zoutsloot Zoutsloot 22 Pieter Bakema Amsterdam zeekaptein 33 j man gehuwd protestant 1-22
H-048 Rapenburg 18 Durk Wiebrens Jansen Bolsward kuipersknegt 34 j man gehuwd protestant 2-160
F-083 Schritzen Schritsen 14 Dirk R Bakker Harlingen korendrager 54 j man weduwnaar protestant 2-56
G-301 Hofstraat Kerkpoortstraat 18 Monze Weyer Almenum turfdrager 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-144
F-198 Laanen Lanen 66 Hermanus Plutschouw Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-81
A-053 Noorderhaven Noorderhaven 97 Harmanus van Schouwenburg Harlingen zeehandelaar 38 j man gehuwd protestant 1-13
B-137 Achterstraat 31 Auke J Jansen Beetgum 28 j man gehuwd protestant 1-68
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Pieter Monsma Harlingen smidsknegt 34 j man gehuwd protestant 1-89
B-073 Droogstraat 75 Marten van der Wal Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 1-58
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Ymke Kamminga Harlingen commandeur der turftanders en dragers 62 j man gehuwd protestant 1-53
A-189 Karremanstraat Anjelierstraat 16 Bauke Vlas Bolsward 3 j man ongehuwd protestant 1-34
D-026 Noorderhaven Franekereind 3 Gauke Hingst Harlingen geen 63 j man weduwnaar protestant 1-118
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Cornelis Bos Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-124
H-233 Havenplein 24 Jacob Regoor Schiedam werkman 63 j man gehuwd protestant 2-188
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Anne Knipper Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 2-91
H-145 Nieuweburen 11 Arend van der Sluis Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-173
C-129 Noorderhaven Noorderhaven 112 Ruurd van Dokkum Harlingen 45 j man gehuwd protestant 1-101
B-088 Zoutsloot Zoutsloot 88 Hidde Monsma Almenum 3 j man ongehuwd protestant 1-60
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Douwe J de Vries Franeker venter 39 j man gehuwd protestant 1-47
G-106 Vianen 20 Pieter de Wilde Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-111
E-026 Voorstraat Voorstraat 52 Jentie Glinstra Makkum schipper 46 j man gehuwd protestant 1-147
G-001 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 40 Pieter Cool Amsterdam doopsgez. predikant 32 j man gehuwd protestant 2-95
A-130 Achterstraat Zeilmakersstraat 7 Adrianus Smidt Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-24
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Watze E Nauta Harlingen 11 j man gehuwd protestant 2-12
E-001 Voorstraat Voorstraat 94 Lambert Jonker Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-141
E-204 Laanen Lanen 75 Johs. Anthony Huisman Harlingen 15 j man ongehuwd rooms katholiek 2-33
D-085 Nieuwstraat Nieuwstraat 52 Christiaan Boumans Harlingen turfdrager 31 j man gehuwd rooms katholiek 1-129
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Gerard Agathe Masjée Harlingen 2,5 j man ongehuwd protestant 1-113
H-095 Waschbleek Wasbleek 86 Dirk Kramer Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-166
F-220 Laanen Lanen 26 Johannes van Elst Harlingen 17 j man ongehuwd rooms katholiek 2-87
H-205 Zuiderstraat 19 Jan S van der Meer Harlingen 18 j man ongehuwd rooms katholiek 2-182
C-055 Voorstraat Voorstraat 53 Simon Miedema Harlingen koopman in ijzerwaren 31 j man gehuwd protestant 1-86
H-224 Weeshuisstraat 3 Wytze Reitsma Exmorra 17 j man ongehuwd protestant 2-186
G-187 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 32 Meile van der Molen Harlingen schoenmakersknegt 56 j man gehuwd protestant 2-126
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Wytse Berduin Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-6
G-324 Klaverbladstraat 27 Lodewijk Scheffer Grouw tuinmansknegt 33 j man gehuwd protestant 2-148
F-196 Laanen Lanen 70 Wouter Burgerhof Nijmegen 78 j man weduwnaar protestant 2-80
C-108 Grote Sluis Sint Jacobstraat 3 Hein J Drost Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 1-97
A-168 Leemedijk Achterstraat 14 Gerben H Tichelaar Harlingen arbeyder 42 j man gehuwd protestant 1-31
C-073 Voorstraat Voorstraat 89 Hilbrand Zwanenburg Harlingen goud en zilversmid 27 j man gehuwd protestant 1-91
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Ruurd van Dokkum Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-59
H-025 Rozegragt Rozengracht 9 Oeds H Drijfhout Harlingen balkvlotter 27 j man gehuwd protestant 2-156
A-241 Aan de Stadswal Bargebuurt 7 Albertus Leyenaar Harlingen pottebakker 33 j man gehuwd protestant 1-42
E-033 Voorstraat Voorstraat 38 Felix Theodoor Heymeyer [tot 1859: Raab] Osnabrug 8 j man ongehuwd rooms katholiek 1-149
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 23 Jelle G Spoelstra Kimswerd keetknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 1-125
F-225 Laanen Kroonsteeg 3 Daniel van der Ploeg Helder 3 j man ongehuwd protestant 2-88
C-195 Noorderhaven Zuiderhaven 1 Lieuwe S Hoog Harlingen tapper 28 j man gehuwd protestant 1-112
D-004 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 8 Jacob Blanksma Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-114
E-156 Laanen Lanen 13 Hylke Tuininga Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-25
D-140 Nieuwstraat 4 Tjietse Wiersma Wijnaldum vleeschhouwer 36 j man gehuwd protestant 1-137
F-012 Zuiderhaven Zuiderhaven 65 Petrus Deketh Franeker geen 77 j man gehuwd protestant 2-44
H-081 Wasbleek 19 Johannes Souverein Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-163
D-058 Bij de Lombard Zoutsloot 115 Reinder J Jeron Stavoren winkelier 28 j man gehuwd protestant 1-124
F-067 Schritzen Raamstraat 6 Rienk Ringers Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-52
H-164 Zuiderhaven 38 Petrus Posthuma Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-176
F-148 Schritzen Schritsen 51 Yede Faber Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-70
G-069 Brouwersgragt Brouwersstraat 27 Abe Dijkstra Harlingen 15 j man ongehuwd rooms katholiek 2-105
H-085 Wasbleekstraat 4 Sytze E Schoonbergen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-164
G-195 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 29 Bauke J Potting Harlingen gleibakkerschild. 18 j man ongehuwd protestant 2-127
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 10 Frans A Posthuma Harlingen 67 j man weduwnaar protestant 1-79
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Joeke M Radsma Harlingen geen 52 j man gehuwd protestant 1-4
E-074 Vijverstraat Hondenstraat 6 Adam J Pannebakker Harlingen zeilmakersknegt 16 j man ongehuwd protestant 2-7
G-315 Klaverbladstraat 22 Jane de Vries Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-147
C-116 Katrug Sint Jacobstraat 19 Simme J de Groot Achlum koopman en winkelier 74 j man gehuwd protestant 1-98
B-167 Anjelierstraat 11 Jacob J de Vries Harlingen schoenmaker 10 j man ongehuwd protestant 1-73
G-311 Fabrieksstraat 18 Gerke Tiesema Harlingen geen 67 j man gehuwd protestant 2-146
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Ulbe H Ringsma Harlingen 41 j man gehuwd protestant 2-58
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Lieuwe de Jong Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-15
G-275 Molenpad 4 Jan Durks Jager Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-141
C-157 Noorderhaven Noorderhaven 60 Ruurd Brouwer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-104
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Hendrikus Conradi Harlingen bakkersknegt 17 j man ongehuwd protestant 1-126
F-160 Heiligeweg Heiligeweg 5 Yede Park Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-72
G-224 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 3 Harm van der Zee Heeg keetknegt 32 j man weduwnaar protestant 2-131
D-147 Nieuwstraat Nieuwstraat 19 Wouter Keyzer Harlingen baardscheerder 26 j man gehuwd rooms katholiek 1-138
D-016 Noordijs Noordijs 13 Jan Cornelis van* Enschut Franeker 5 j man ongehuwd protestant 1-117
F-236 Ossemark Vijversteeg 8 Willem de Bree Terschelling 12 j man ongehuwd protestant 2-91
A-112 Bildstraat Bildtstraat 15 Hendrik Baron Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 1-20
E-016 Voorstraat Voorstraat 66 Frederik de Ruiter Harlingen boekhandelaar 38 j man weduwnaar protestant 1-145
A-145 Zoutsloot Zoutsloot 33 Rimke W Kleinvogel Harlingen 39 j man ongehuwd protestant 1-26
A-100 Karremanstraat Karremanstraat 24 Johannes Herius Leeuwarden kopersmidt 24 j man ongehuwd rooms katholiek 1-18
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Age Pieters Riem Buitenpost 27 w man ongehuwd protestant 1-123
F-128 Schritzen Schritsen 11 Lolke Blokmaker Harlingen 24 j man gehuwd protestant 2-66
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 8 Wopke van Dokkum Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-43
H-129 Waschbleek Wasbleek 18 Freerk van der Moolen Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-171
E-055 Voorstraat Grote Bredeplaats 20 Frans Muller Stockerau [Stokstra in Oo schoenmakersbaas 50 j man gehuwd rooms katholiek 2-4
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Tjebbe de Groot Harlingen schoenmakersknegt 40 j man gehuwd protestant 1-48
F-230 Laanen Lanen 4 Jacob Schey Harlingen schoenmaker en koopman in leder 72 j man weduwnaar protestant 2-90
A-009 Noorderhaven Noorderhaven 13 .. Zuiderhout Amsterdam zeylmaker 38 j man gehuwd protestant 1-5
C-040 Voorstraat Voorstraat 21 Bernardus Miedema Werkhoven apothecars bediende 22 j man ongehuwd protestant 1-83
F-032 Brouwersgragt Brouwersstraat 12 Jan Hendrik Hofmeester Utrecht zee officier 40 j man gehuwd protestant 2-47
H-224 Weeshuisstraat 1 Berend Vredenburg Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-184
F-210 Laanen Lanen 42 Samuel Vreedenburg Harlingen 9 j man ongehuwd israëliet 2-84
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Henricus van IJzendijk Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-10
G-126 Romastraat Romastraat 13 Hendrik van der Vleugel Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-114
H-182 Zuiderstraat 14 Johan Gustav Hintz Straalsond zeevarende 38 j man ongehuwd protestant 2-179
A-180 Leemedijk Achterstraat 7 Lieuwe Touwslager Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-32
E-128 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 11 Sjoerd Hesling Workum koopman 38 j man gehuwd rooms katholiek 2-20
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Izaak Wolf de Vries Harlingen 8 j man ongehuwd israëliet 2-50
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Jacob Spanjaard Leeuwarden 72 j man weduwnaar protestant 1-100
G-326 Weverstraat 6 Dirk Trompetter Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-148
H-169 Grote Werf 4 Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
E-240 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 7 Jacob Wijga Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-40
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Sierk van der Zee Harlingen 14 j man ongehuwd rooms katholiek 1-63
A-246 Aan de Stadswal Bargebuurt 6 Arie Woudenberg Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-43
B-060 Wortelstraat Wortelstraat 6 Rommert Brouwer Harlingen 27 j man ongehuwd protestant 1-56
F-167 Schritzen Heiligeweg 19 Melle de Vries Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-74
F-218 Laanen Jekelsteeg 2 Klaas Johs. Draaisma Franeker scheepstimmerman 21 j man ongehuwd protestant 2-86
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 29 Jan Opkamp Harlingen geen 52 j man weduwnaar rooms katholiek 1-139
E-083 Zuiderhaven Zuiderhaven 25 Rein Zwaal Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-10
A-204 Zoutsloot Bildtstraat 2 Piet Beuker Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-37
G-291 Kerkpad 7 Bote Pieksma IJlst schipper 31 j man gehuwd protestant 2-143
D-094 Nieuwstraat Nieuwstraat 32 Jan de Moed Sneek 6 m man ongehuwd protestant 1-131
G-287 Oosterbolwerk 10 Johannes Kok Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 2-143
H-178 Zuiderhaven 24 Pieter Laarsen Walgreen in Sweeden koopman 63 j man gehuwd protestant 2-179
A-204 Zoutsloot Vissersstraat 12 Johannes P Schmidt Herborn gepensioneerd ambtenaar 65 j man weduwnaar protestant 1-37
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 12 Andries J Koopmans Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-61
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Douwe J Zeylmaker Harlingen zeylmaker 37 j man gehuwd protestant 1-6
H-017 Rozegragt Zuiderplein 1 Willem Jan Tjallingii Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-154
F-037 Brouwersgragt Schritsen 58 Cornelis Nijkamp Leeuwarden huistimmerman 27 j man gehuwd protestant 2-48
F-029 Brouwersgragt Brouwersstraat 18 Jacob de Bruin Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-46
G-307 Kerkpoortstraat 4 Ale van der Boom Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-146
F-039 Brouwersgragt Schritsen 58 Klaas de Vries Almenum metzelaar 33 j man gehuwd protestant 2-48
H-224 Weeshuisstraat 0 Theodorus Petzelaar Essen aan de Rohr 71 j man weduwnaar protestant 2-184
F-114 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 11 Foppe Hemminga Koudum 15 j man ongehuwd protestant 2-63
B-035 Hoogstraat Hoogstraat 3 Evert Tuinhout Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-52
E-130 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 15 Hendrik Godthelp Harlingen vleeshouwer 41 j man gehuwd protestant 2-21
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Jarig Donker Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-109
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 4 Hendrik Wijga Harlingen schoenmakerskneht 24 j man ongehuwd protestant 1-35
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Eelkje de Vries Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-120
D-041 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 47 Rients van der Meulen Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-120
A-220 Bargebuurt Bargebuurt 14 Johannes Krakau [Krakauw] Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-39
E-028 Voorstraat Voorstraat 48 Theunis van Arum Keil Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-148
B-150 Karremanstraat 7 Harmen Oorthuis Harlingen 39 j man weduwnaar protestant 1-69
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Pieter Leyen Harlingen 23 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
C-081 Noordijs Noordijs 10 Frans Jans Timmer Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-93
E-007 Voorstraat Voorstraat 84 Gooitje de Vries Franeker koopman 33 j man gehuwd protestant 1-143
G-022 Turfhaven Heiligeweg 70 Pieter Buisman Bolsward aanspreker 42 j man gehuwd protestant 2-96
C-032 Voorstraat Voorstraat 7b Henderikus Jansen Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-81
G-056 Brouwersgragt Brouwersstraat 1 Pieter de Ruiter Harlingen grutter 29 j man gehuwd protestant 2-102
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Johan Livinus van Oppen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-153
H-047 Rapenburg 16 Poppe Valderpoort Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-160
H-190 Zuidersteeg 3 Roelof Eb. Proséé Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-181
F-024 Brouwersgragt Brouwersstraat 28 Jan Jeltes Hilwerda Achlum geen 79 j man weduwnaar protestant 2-45
H-224 Weeshuisstraat 3 Jan Klermond Aken 76 j man weduwnaar protestant 2-184
F-171 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 18 Yeke Jager Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-75
H-007 Hofstraat Hofstraat 24 Johannes Haringa Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-152
F-200 Laanen Lanen 62 Tjeerd Stoker Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-82
G-112 Romastraat Romastraat 12 Hendrikus Heep Dokkum kasteleyn 64 j man gehuwd rooms katholiek 2-112
B-073 Droogstraat 75 Reindert Coster Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-58
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Lolke Zwaal Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-53
D-045 Geweezen Franeker Poort Liemendijk 42 Trijntie Gonggrijp [Gongrijp] Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-121
A-190 Karremanstraat Anjelierstraat 14 Pier Vellinga Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-34
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 15 Benjamin Bos Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-124
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Martinus Knipper Harlingen 11 j man ongehuwd rooms katholiek 2-91
H-146 Nieuweburen 9 Lieuwe Holsteyn Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-174
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Hylke van der Veer Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-47
A-233 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 2 Johannes Fok Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 1-42
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Geert Bolman Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-95
A-129 Achterstraat Zeilmakersstraat 5 Maayke de Boer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-24
G-049 Heilgeweg Heiligeweg 14 Doeke Siersma Dokkum geen 69 j man gehuwd protestant 2-101
G-204 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 18 Johannes Geelhof Leeuwarden tapper 45 j man gehuwd protestant 2-128
D-110 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 23 Tjeerd P Wijngaarden Harlingen turfdrager 44 j man gehuwd protestant 1-134
H-165 Schoolstraat 12 Jacobus M Gorter Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-176
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eeltie W Nauta Harlingen 41 j man gehuwd protestant 2-12
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Albert Godthelp Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-78
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Nis Broersma Stavoren 67 j man weduwnaar protestant 2-122
E-204 Laanen Lanen 75 Gerrit Dikmans Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 2-33
F-142 Schritzen Schritsen 39 Cornelius van Ende Leer winkelier 24 j man gehuwd protestant 2-69
C-031 Voorstraat Voorstraat 7 Ieme Broers Harlingen schrijver 38 j man gehuwd protestant 1-80
G-061 Brouwersgragt Brouwersstraat 11 Bernardus Telsemeyer Harlingen 11 m man ongehuwd rooms katholiek 2-104
H-095 Waschbleek Wasbleek 86 Pieter Kramer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-166
F-221 Laanen Lanen 24 Hendrik van der Weide Harlingen huistimmerman 53 j man gehuwd protestant 2-87
H-205 Zuiderstraat 19 Jacobus Noentjes Wijnaldum herbergier 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-182
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Andries van Gelder Kampen bakkersknegt 28 j man ongehuwd protestant 1-86
F-048 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 8 Johannes Repko Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 2-49
H-224 Weeshuisstraat 3 Hans Ybema Almenum 13 j man ongehuwd protestant 2-186
G-188 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 30 Jacobus Visser Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-126
E-068 Zuiderhaven Hondenstraat 3 Dirk W Berduin Joure werkman 49 j man gehuwd protestant 2-6
G-325 Klaverbladstraat 1 Coenraad Bambach Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-148
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Arjan Onsman Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-15
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Frans Margadant {Margadank] Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-59
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Age Pieters Riem Buitenpost 27 w man ongehuwd protestant 1-123
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Johs. de Boer Woudsend 3 j man ongehuwd protestant 1-105
A-244 Aan de Stadswal Bargebuurt 5 Frans Posthuma Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-43
D-029 Noordijs Franekereind 9 Dirk Eerdmans Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 1-119
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jacobus Schotanus Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-74
F-225 Laanen Kroonsteeg 3 Gerrit van der Ploeg Harlingen turfdrager 29 j man gehuwd protestant 2-88
H-138 Nieuweburen 25 Schelte Zein Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-172
D-010 Noordijs Noordijs 3 Julius Jacobus Smith Minnertsga 16 j man ongehuwd protestant 1-115
D-004 Bij de Lommertsbrug Scheerstraat 8 Robijn Blanksma Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-114
D-140 Nieuwstraat 4 Tjeerd Jorritsma Franeker 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-137
D-138 Ooievaarstraat 9 Thomas Wijnalda Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-137
F-123 Schritzen Schritsen 1 Sjoerd F Schotanus IJlst 3 j man ongehuwd protestant 2-65
E-109 Vijverstraat Vijverstraat 0 Johannes Leers Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-16
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Geert Torenheek Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-120
E-063 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Jan Goslings Harlingen 3 w man ongehuwd protestant 2-5
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 109 Hille L Goverts Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-66
G-102 Kerkpad 24 Abe Schippers Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-110
F-067 Schritzen Raamstraat 6 Menso Johs. Ringers Franeker onderwijzer 38 j man gehuwd protestant 2-52
F-148 Schritzen Schritsen 51 Hendrik D Faber Harlingen huistimmerman 33 j man gehuwd protestant 2-70
C-035 Voorstraat Voorstraat 13 Pieter Ouendag Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-82
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Douwe H Wiersma Harlingen 36 j man ongehuwd protestant 1-19
G-297 Hofstraat Hofstraat 41 Harst P Visser Franeker 9 j man ongehuwd protestant 2-144
H-037 Kerkpoortstraat 59 Douwe Pool Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-158
H-185 Zuiderstraat 8 Thomas R Bijlsma Blokzijl 2 j man ongehuwd protestant 2-180
C-059 Voorstraat Voorstraat 61 Pieter de Vries Binksma Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-87
G-183 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Karel Metting Amsterdam varensgezel 23 j man ongehuwd protestant 2-125
G-315 Klaverbladstraat 22 Douwe W de Vries Harlingen hovenier 39 j man gehuwd protestant 2-147
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Jacob Houtsma Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-36
G-312 Fabrieksstraat 16 Albertus Jacbs. Huese Den Haag geen 65 j man gehuwd protestant 2-146
H-224 Weeshuisstraat 0 Rimmert Weidema Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-186
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Sybrand de Boer Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-58
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Dirk Rinses Jager Workum scheepstimmerman 44 j man gehuwd protestant 2-15
G-275 Molenpad 4 Taeke Jans van Dijk Gaast 32 j man gehuwd protestant 2-141
C-157 Noorderhaven Noorderhaven 60 Hette R Brouwer Harlingen kuipersbaas 42 j man gehuwd protestant 1-104
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Albert van der Hoek Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-151
A-141 Achterstraat Bargebuurt 19 Klaas Kuipers Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-25
E-078 Zuiderhaven Zuiderhaven 17 Bouwe M Schaafsma Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-8
F-236 Ossemark Vijversteeg 8 Hendrik P de Bree Terschelling timmerman 45 j man gehuwd protestant 2-91
G-135 Typelstegen Gardenierstraat 14 Theodorus de Vries Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-115
A-144 Zoutsloot Zoutsloot 31 Douwe de Boer Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-26
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Pieter Cristiaan Riem Harlingen 34 j man gehuwd protestant 1-123
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 8 Jan van Dokkum Harlingen 46 j man gehuwd protestant 1-43
G-077 Both Apothekerstraat 3 Gerryt Louwenaar Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-107
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Thomas Boonstra Harlingen timmermansknegt 18 j man ongehuwd protestant 1-125
G-232 Kerkpoortstraat 5 Jurjan S Vink Harlingen korendrager 43 j man gehuwd protestant 2-132
F-182 Wortelhaven Lanen 93 Gerrit Hartmans s Gravenhage wijnwerker 77 j man gehuwd protestant 2-77
H-169 Zuiderhaven 0 Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
F-149 Schritzen Schritsen 53 Jan Pieters Botes Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-71
H-224 Weeshuisstraat 1 Reinder Alberda Midlum 66 j man gehuwd protestant 2-184
G-202 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 39 Jacob Noordbeek Harlingen zaagmolenaar 14 j man ongehuwd protestant 2-128
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Coenraad Neysel Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-153
A-040 Noorderhaven Noorderhaven 71 Henricus van IJzendijk Deventer predikant der herf. gemeente 46 j man gehuwd protestant 1-10
G-124 Romastraat Romastraat 5 Jacobus J Posthuma Harlingen grofsmid 23 j man ongehuwd protestant 2-114
H-182 Zuiderstraat 14 Paulus Vogel Harlingen zeilmakersknegt 41 j man gehuwd protestant 2-179
F-109 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 1a Jacob R de Boer Wildervank herbergier 55 j man gehuwd protestant 2-61
E-101 Op de Vijver Hondenstraat 12 Jan Nak Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 2-14
F-057 Schritzen Leerlooierssteeg 4 Wolf Liepmans de Vries Harlingen koopman 55 j man gehuwd israëliet 2-50
C-094 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 20 Dirk Jager Harlingen vleeshouwer 24 j man gehuwd protestant 1-95
B-054 Hoogstraat Hoogstraat 39 Kornelis Wagenaar Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 1-55
E-240 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 7 Enne Hendks. Wijga Harlingen kleermaker 55 j man gehuwd protestant 2-40
G-272 Molenpad 14 Anne Jans Jorna Harlingen 31 j man gehuwd protestant 2-140
H-069 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 8 Tjardus Houtsma Harlingen koopman 50 j man gehuwd protestant 2-161
D-074 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 25 Hilbrand W Koster Wirdum voerman 34 j man gehuwd protestant 1-127
F-166 Heiligeweg Heiligeweg 17 Jan de Vries Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-73
F-218 Laanen Jekelsteeg 2 Klaas van der Werf Oostermeer scheepstimmerman 55 j man gehuwd protestant 2-86
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 27 Fedde Schaafsma Harlingen metzelaar 35 j man gehuwd protestant 1-139
D-023 Noorderhaven Noordijs 25 Hendrik J Horjus Harlingen smid 18 j man ongehuwd protestant 1-118
E-083 Zuiderhaven Zuiderhaven 25 Willem Zwaal Harlingen huistimmerman 38 j man gehuwd protestant 2-10
F-246 Vijverstraat Vijverstraat 16 Johannes Riddersma Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 2-93
A-204 Zoutsloot Bildtstraat 2 Jan Johannes Beuker Harlingen metzelaar 43 j man gehuwd rooms katholiek 1-37
E-011 Voorstraat Voorstraat 76 Jacobus jr Berndes Harlingen koopman 24 j man gehuwd rooms katholiek 1-144
D-094 Nieuwstraat Nieuwstraat 32 Fedde Pieters de Moed Makkum pottebakkersknegt 43 j man gehuwd protestant 1-131
H-178 Zuiderhaven 24 Otto Walgreen Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-179
F-130 Schritzen Schritsen 15 Johannes Hoogmolen Harlingen 17 j man ongehuwd rooms katholiek 2-66
H-117 Waschbleek Wasbleek 42 Jan Zegeling Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-169
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Johan Livinus van Oppen Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-153
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Franciscus Spoelstra Harlingen 25 w man ongehuwd rooms katholiek 1-125
C-046 Voorstraat Voorstraat 33a Gerardus Voerman Brielle controleur der dir. bel. 26 j man ongehuwd protestant 1-84
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Jacob Sj. Sloterdijk Heeg scheepstimmerman 19 j man ongehuwd protestant 2-47
A-048 Noorderhaven Noorderhaven 87 Sjoukje Ritshuis Harlingen winkelierse 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-11
G-169 Typelstegen Romastraat 35 Jelle Broersma Harlingen wever 22 j man ongehuwd protestant 2-121
F-038 Brouwersgragt Schritsen 58 Johannes Panbakker Harlingen 7 j man ongehuwd rooms katholiek 2-48
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Sybout Atsma Sneek zeylmaker* 17 j man ongehuwd protestant 1-33
H-224 Weeshuisstraat 0 Pieter de Vrugt Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-184
E-130 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 15 Hendrik Godthelp Harlingen vleeshouwer 41 j man gehuwd protestant 2-21
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Jan Donker Harlingen pakhuisknegt 39 j man gehuwd protestant 1-109
E-186 Sint Odolphisteeg 11 Jacob Uilkes de Vrij Harlingen varensgezel 41 j man gehuwd protestant 2-30
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Johannes de Vries Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-119
G-331 Weverstraat 0 Jacob Veldhuis Franeker 5 j man ongehuwd rooms katholiek 2-149
D-041 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 47 Bauke van der Meulen Harlingen zadelmaker 47 j man gehuwd protestant 1-120
H-165 Schoolstraat 2 Jacobus M Gorter Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-176
F-240 Vijverstraat Vijverstraat 30 Eeltie van der Vorm Harlingen panbakker 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-92
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Folkert Bouwmans Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-22
E-006 Voorstraat Voorstraat 84 Willem Langendijk Leeuwarden geen 28 j man gehuwd rooms katholiek 1-142
E-194 Laanen Lanen 57 Hendrik Kreyl Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-31
G-073 Hofstraat Both Apothekerstraat 0 Adam Olivier Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-106
H-107 Waschbleek Wasbleek 62 Gerhardus Eelkema Harlingen 10 j man ongehuwd rooms katholiek 2-168
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Jan Visser Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-108
G-257 Kerkpoortstraat 41 Jan Daum Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-137
F-227 Laanen Lanen 16 Willem H Hoek Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-89
H-190 Zuidersteeg 3 Ebele Roelofs Proséé Bergum schipper* 38 j man gehuwd protestant 2-181
H-224 Weeshuisstraat 3 Gerrit Ybema Almenum 18 j man ongehuwd protestant 2-184
H-007 Hofstraat Hofstraat 24 Douwe Haringa Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-152
G-302 Hofstraat Kerkpoortstraat 14 Andries Fopma Harlingen heerenknegt 25 j man ongehuwd protestant 2-144
F-200 Laanen Lanen 62 Doris Stoker Harlingen 36 j man gehuwd protestant 2-82
E-223 Wortelhaven Simon Stijlstraat 7 Jacob Levi de Beer Harlingen koopman 64 j man gehuwd israëliet 2-37
F-119 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 21 Hieltie J Rikkers Bolsward 5 j man ongehuwd protestant 2-64
B-040 Hoogstraat Hoogstraat 13 Schelte Zwaal Harlingen timmerman 36 j man gehuwd protestant 1-53
E-121 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 2 Symon Gilhard Schoonhoven zilversmidsknegt 66 j man weduwnaar protestant 2-18
H-233 Havenplein 24 Klaas van der Ley Harlingen 3 w man ongehuwd protestant 2-187
F-233 Ossemark Kleine Ossenmarkt 8 Anthoon Knipper Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd rooms katholiek 2-91
H-147 Nieuweburen 7 Wytze E Olthof Harlingen 29 j man ongehuwd protestant 2-174
C-130 Noorderhaven Noorderhaven 108 Albert van Eeken Blokzijl koopman 65 j man gehuwd protestant 1-101
B-014 Scheerstraat Scheerstraat 11 Jan van der Veer Harlingen venter 18 j man ongehuwd protestant 1-47
G-106 Vianen 20 Anne Hovenier Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-111
A-213 Bargebuurt Bargebuurt 28 Filippus G de* Oude Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-38
G-002 Bij de gewezen Franekerpijp Franekereind 38 Albert Bolman Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-95
A-128 Achterstraat Zeilmakersstraat 3 Douwe Kamminga Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 1-23
G-049 Heilgeweg Heiligeweg 14 Johannes Broodkorf Leeuwarden kleermaker 74 j man gehuwd protestant 2-101
B-108 Zoutsloot Karremanstraat 19 Jan de Haan Harlingen 4 j man ongehuwd rooms katholiek 1-64
G-204 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 18a Hendrik Leemsma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-128
D-108 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 19 Jan Gelderbloem Groot Amers geen 38 j man ongehuwd protestant 1-134
E-002 Voorstraat Voorstraat 92 Gerard Telsemeyer Mettingen koopman 60 j man gehuwd rooms katholiek 1-141
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Jacobus Leonardus de Koning Leyden 18 j man ongehuwd protestant 1-112
F-141 Schritzen Schritsen 37 Jan Meyer Franeker gepension. commies 64 j man gehuwd protestant 2-69
H-095 Waschbleek Wasbleek 86 Jan H Kramer Harlingen panbakker 43 j man gehuwd protestant 2-166
G-093 Hofstraat Hofstraat 21 Klaas de Groot Harlingen boekbindersknegt 39 j man gehuwd protestant 2-109
G-261 Kerkpoortstraat 49 Hendrik Ebbeling Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-138
A-029 Noorderhaven Noorderhaven 51 Johannes Pottinga Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-8
H-050 Rapenburg 22 Wiebe Oudeboon Arum 20 j man ongehuwd protestant 2-160
G-325 Klaverbladstraat 1 Cornelis Bambach Harlingen 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-148
F-196 Laanen Lanen 70 Wouter Smith Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-80
B-006 bij de Grote Sluis Rommelhaven 11 Jacob Bouwknegt Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-45
A-171 Leemedijk Achterstraat 6 Alle S Schaafsma Cornwerd 29 j man gehuwd protestant 1-31
C-071 Voorstraat Voorstraat 85 Jelle Jaspers Harlingen 31 w man ongehuwd protestant 1-91
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Andries Onsman Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-15
H-224 Weeshuisstraat 0 Jan Smal Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-184
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Pieter Cristiaan Riem Harlingen 34 j man gehuwd protestant 1-123
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Johan Karel Bernelot* Moens Kralingen 2 j man ongehuwd protestant 2-156
A-244 Aan de Stadswal Bargebuurt 5 Anthony Posthuma Harlingen 36 j man gehuwd protestant 1-43
D-029 Noordijs Franekereind 9 Bernardus Eerdmans Bolsward koek en banketbakker 55 j man gehuwd protestant 1-119
B-019 Hoogstraat Hoogstraat 22 Pieter H Klein Makkum 16 j man ongehuwd protestant 1-48
H-138 Nieuweburen 25 Bouwe Zein Harlingen korendrager 39 j man gehuwd protestant 2-172
D-010 Noordijs Noordijs 3 Douwe van Dorpen Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-115
E-105 Op de Vijver Vijver 7 Johannes Oostendorp Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-15
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Atze S Schaafsma Almenum 19 j man ongehuwd protestant 1-147
G-152 Typelstegen Gardenierstraat 15 Jan Reinders Veendam werkman 41 j man gehuwd protestant 2-118
A-134 Achterstraat Zoutsloot 5 Jacob B Wiersma Almenum melktapper 32 j man gehuwd protestant 1-25
A-186 Karremanstraat Karremanstraat 10 Hendrik M Kooistra Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-34
E-155 Laanen Lanen 11 Salomon Philip Polak Amsterdam koopman 22 j man ongehuwd israëliet 2-25
D-140 Nieuwstraat 4 Jan D Jorritsma Franeker schoenmakersknegt 36 j man weduwnaar rooms katholiek 1-137
D-138 Ooievaarstraat 9 Jan T Wijnalda Harlingen steenhouwer 33 j man gehuwd protestant 1-137
F-011 Zuiderhaven Zuiderhaven 63 Karel Graafland Paramaribo 19 j man ongehuwd protestant 2-43
G-167 Typelstegen Borstelsteeg 7 Paulus F Torenbeek Harlingen schoenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-120
H-081 Wasbleek 17 Johannes Souverein Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-163
E-062 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 6 Sytze Jans Goverts Harlingen 15 w man ongehuwd protestant 2-5
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 109 Lolle S Goverts Bolsward meesterknegt der panfanbriek 38 j man gehuwd protestant 1-66
E-209 Laanen Lanen 79 Sybe Miedema [Meedema] Harlingen 44 j man gehuwd protestant 2-35
F-068 Schritzen Raamstraat 4 Johannes Zwanenburg Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-53
F-147 Schritzen Schritsen 49 Syberen van der Pol Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-70
H-037 Kerkpoortstraat 59 Johannes R Pool Harlingen schippersknegt 41 j man gehuwd protestant 2-158
F-214 Laanen Lanen 34 Hilbrand Verhoeven Franeker 20 j man ongehuwd rooms katholiek 2-85
A-033 Noorderhaven Noorderhaven 57 Geert de Boer Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-9
F-072 Schritzen Schritsen 36 Jan Hendks. Hildersum Harlingen zeeman 41 j man gehuwd protestant 2-54
A-006 Noorderhaven Dijksteeg 1 Cornelis Blokmaker Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-4
E-075 Vijverstraat Hondenstraat 4 Johannes Buch Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-8
F-192 Laanen Lanen 78 Jan J Alta Op De Braak scheepstimmerman 29 j* man gehuwd protestant 2-79
B-003 bij de Grote Sluis Noorderhaven 113 Hein Braams Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-44
C-115 Katrug Sint Jacobstraat 17 Johannes H Gastrik Krichheinden in Pruissen koopman 62 j man gehuwd rooms katholiek 1-98
A-200 Karremanstraat Anjelierstraat 9 Hans Houtsma Harlingen schippersknegt 36 j man gehuwd protestant 1-36
H-224 Weeshuisstraat 0 Harmanus Timmer Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-186
F-094 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Lucas de Boer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-58
B-048 Hoogstraat Hoogstraat 29 Izaäk J Faber Harlingen 32 j man ongehuwd protestant 1-54
E-105 Op de Vijver Kleine Bredeplaats 20 Hendrikus Oostendorp Harlingen verwer en glazemak. 50 j man ongehuwd protestant 2-15
G-276 Molenpad 2 Auke Smith Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-141
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Gerben Sybes de Vries Grouw zaakwaarnemer 44 j man gehuwd protestant 1-104
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Rozengracht 37 Johs. van der Hoek Harlingen zaakwaarnemer 37 j man gehuwd protestant 2-151
H-152 Spinhuisstraat 7 Dirk Bandsma Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-174
D-069 Bij Lammert W. Brug Franekereind 19 Jacob Plantinga Leeuwarden 6 j man ongehuwd protestant 1-126
F-159 Heiligeweg Heiligeweg 3 Hubert Wagenaar Harlingen kantoorbediende 30 j man gehuwd protestant 2-72
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Cornelis Monsma Beetgum 11 j man ongehuwd protestant 1-122
G-223 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 1 Hendrik Mulder Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-130
D-014 Noordijs Noordijs 11 Dirk Tjallingii Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 1-116
E-078 Zuiderhaven Zuiderhaven 17 Jan M Schaafsma Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 2-8
D-113 Oyevaarsteeg Scheffersplein 13 Klaas H Alkema Schraard boerearbeyder 40 j man gehuwd protestant 1-134
A-177 Zoutsloot Bildtstraat 11 Obe Schaafsma Harlingen 9 m man ongehuwd protestant 1-32
G-135 Typelstegen Gardenierstraat 14 Jan Hendriks de Vries Harlingen korendrager 37 j man gehuwd protestant 2-115
G-191 Grote Kerkstraat Heiligeweg 38 Stefanus Mos Harlingen winkelknegt 23 j man ongehuwd rooms katholiek 2-126
A-163 Karremanstraat Karremanstraat 22 Riemer H Poort Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-30
E-171 Laanen Lanen 35 Hans H Rost Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-27
F-021 Zuiderhaven Zuiderhaven 77 Johannes Petrus Andrae Lemmer ontvanger der registratie 29 j man ongehuwd protestant 2-45
G-077 Both Apothekerstraat 3 Symon Louwenaar Harlingen werkman 40 j man gehuwd protestant 2-107
B-022 Hoogstraat Herenwaltje 19 Didert J Talsma Oosterend koetsier 42 j man gehuwd protestant 1-48
F-181 Wortelhaven Lanen 91 Jurjen H IJskamp Harlingen zilversmid 58 j man gehuwd protestant 2-77
G-284 Rapenburg 11 Arjan D Boonstra Herenveen 19 j man ongehuwd protestant 2-142
H-169 Zuiderhaven 0 Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
F-200 Laanen Schritsen 51 Tjeerd Stoker Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-82
C-039 Voorstraat Voorstraat 19 Petrus de Cock Kollum onderwijzer 33 j man gehuwd protestant 1-83
H-012 Hofstraat Hofstraat 6 Hendrikus Neysel Leer in Oostvr. schoenmaker 38 j man gehuwd protestant 2-153
H-037 Kerkpoortstraat 63 Rink Pool Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-158
F-211 Laanen Lanen 40 Jan Jans Brink [Vlas] Harlingen korendrager 53 j man gehuwd protestant 2-84
G-124 Romastraat Romastraat 5 Anne Faber Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-114
H-182 Zuiderstraat 14 Sybren Hesseling Workum schipper 26 j man gehuwd rooms katholiek 2-179
E-152 Laanen Drie Roemerssteeg 5 Meindert Regoord [Rigoor] Belkum buitenvaarder 34 j man gehuwd protestant 2-24
F-108 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 1 Robijn R Zijlstra Harlingen blokmaker 50 j man gehuwd protestant 2-61
C-185 Noorderhaven Noorderhaven 14 Johannes Strak Harlingen huistimmerman 32 j man gehuwd protestant 1-110
C-101 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 10 Albert J Sluik Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-95
G-308 Fabrieksstraat 28 Johannes van der Molen Almenum 7 j man ongehuwd protestant 2-146
B-054 Hoogstraat Hoogstraat 39 Johannes Beidschat Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-55
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Salomon Cohen Steenwijk borstelmaker 22 j man ongehuwd israëliet 2-16
B-103 Zoutsloot Zoutsloot 62 Sieberen Anema Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-63
D-021 Noorderhaven Noordijs 21 Jan Hendrik Smith Harlingen 44 j man ongehuwd protestant 1-118
E-082 Zuiderhaven Zuiderhaven 23 Georg Schultz Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-9
A-067 Bildstraat Bildtstraat 25 Klaas de Jong Terschelling 3 j man ongehuwd protestant 1-15
C-013 Breedeplaats Grote Bredeplaats 7 Lubbertus Kroese Harlingen 25 j man ongehuwd rooms katholiek 1-76
G-178 Kerkpad Kerkpad 1 Jan Wybrens Dijkstra Franeker balkflotter 23 j man gehuwd protestant 2-123
E-173 Laanen Lanen 39 Heere Ages Bakker Harlingen timmerman 52 j man gehuwd protestant 2-27
G-289 Oosterbolwerk 4 Broer Ymes Harlingen geen 68 j man weduwnaar protestant 2-143
H-178 Zuiderhaven 24 Pieter Laarsen Walgreen in Sweeden koopman 63 j man gehuwd protestant 2-179
A-141 Achterstraat Vissersstraat 2 Jan Schrijver in Oostenrijk boeren arbeyder 57 j man gehuwd protestant 1-25
G-079 Both Apothekerstraat 13 Engele Tuinhout Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-107
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Jelle G Spoelstra Kimswerd keetknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 1-125
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 12 Andries J Koopmans Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-61
G-242 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 15 Roelof Postema Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-134
F-229 Laanen Lanen 8 Jan B Blom Harlingen 28 j man weduwnaar rooms katholiek 2-90
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Jan Zeylmaker Harlingen zeylmaker 10 j man ongehuwd protestant 1-6
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Broer Attes Haagsma Heeg scheepstimmerman 29 j man gehuwd protestant 2-47
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Albert van Velzen Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-33
H-224 Weeshuisstraat 0 Hendrik Velthuis Harlingen 49 j man weduwnaar protestant 2-184
F-114 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 11 Wybo Veel Pekel A zeeman 37 j man gehuwd protestant 2-63
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Hendrik Heins Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-35
E-043 Voorstraat Voorstraat 20 Arius Johs. Rodenhuis Harlingen zeehandelaar 27 j man gehuwd protestant 1-151
H-238 Havenplein 12 Rienk Dijkstra Harlingen 1,5 j man ongehuwd protestant 2-188
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Willem Lieman [Leeman] Harlingen 7 w man ongehuwd protestant 1-120
B-099 Zoutsloot Zoutsloot 70 Klaas Kuipers Harlingen touwslagersknegt 38 j man gehuwd protestant 1-62
A-220 Bargebuurt Bargebuurt 14 Klaas Krakau [Krakauw] Harlingen korendrager 43 j man gehuwd protestant 1-39
G-055 Heilgeweg Heiligeweg 2 Matthijs Overmeer Makkum stuurman ter zee 39 j man gehuwd rooms katholiek 2-102
G-206 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 14a Fedde de Wit Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-129
A-158 Zoutsloot Zoutsloot 57 Pieter Mooiman Harlingen timmerman 24 j man gehuwd protestant 1-28
G-024 Turfhaven Heiligeweg 66 Thomas Fultsma Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 2-97
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Pieter de Boer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 2-123
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Johannes Martens Hidma Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-130
E-142 Laanen 't Poortje 9 Johan Frederik Boorsma Oosterlittens molenmaker 83 j man gehuwd protestant 2-23
G-073 Hofstraat Both Apothekerstraat 0 Jan Olivier Harlingen korfmaker 28 j man gehuwd protestant 2-106
A-126 Zoutsloot Zoutsloot 16 Pieter W Posthuma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-23
G-084 Hofstraat Hofstraat 9 Klaas Visser Dokkum 11 j man ongehuwd protestant 2-108
F-227 Laanen Lanen 16 Hartman B Hoek Harlingen zeeman 34 j man gehuwd protestant 2-89
A-022 Noorderhaven Noorderhaven 37 Sybrand Mollema Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-7
H-190 Zuidersteeg 1 Ebele Hk. Proséé Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-181
C-049 Voorstraat Voorstraat 41 Douwe Minnema Sneek logementhouder 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-85
H-224 Weeshuisstraat 3 Berend Vredenburg Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-184
A-052 Noorderhaven Noorderhaven 95 Klaas Wiarda Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-12
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Jan J van der Weide Sneek 47 j man gehuwd protestant 1-70
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Gerben Monsma Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-89
E-121 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 2 Symon Tichelaar Harlingen 8 m man ongehuwd protestant 2-18
D-046 Geweezen Franeker Poort Liemendijk 40 Willem van der Burg Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-121
C-177 Noorderhaven Noorderhaven 32 Klaas Hendriks Meyer Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-108
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Inte van Vliet Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-155
E-180 Sint Odolphisteeg 10 Eeuwe van der Heide Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-29
A-191 Karremanstraat Anjelierstraat 12 Sint Tolsma Wijnaldum 33 j man ongehuwd protestant 1-34
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 11 Cornelis Bos Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-124
H-233 Havenplein 24 Jelte van der Ley Harlingen metzelaar 18 j man ongehuwd protestant 2-187
F-235 Ossemark Kleine Ossenmarkt 4 Bartle Faber Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-91
C-137 Noorderhaven Noorderhaven 104 Pieter Rodenhuis Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 1-101
B-086 Zoutsloot Zoutsloot 86 Broer Kramer Stavoren 38 j man gehuwd protestant 1-60
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Willem Frederik du Saar Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-147
A-128 Achterstraat Zeilmakersstraat 3 Johannes Kamminga Harlingen pakhuisknegt 35 j man gehuwd protestant 1-23
G-205 Lammert van steeg Lammert Warndersteeg 16 Hendrik Riem Harlingen 6 m man ongehuwd protestant 2-129
D-107 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 17 Arend Barteling Harlingen 14 j man ongehuwd rooms katholiek 1-133
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Hendrik Haaksma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-12
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Albert Boonstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-21
C-024 Breedeplaats Grote Bredeplaats 29 Albert Godthelp Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-78
E-086 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Sytze Johs. Hoog Harlingen 69 j man gehuwd protestant 2-10
G-172 Typelstegen Kerkpad 16 Thomas Westerhuis Bozum 69 j man gehuwd protestant 2-121
D-087 Nieuwstraat Nieuwstraat 48 Geert Huisjemaker Harlingen korenmeeter 44 j man gehuwd protestant 1-129
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Evert voor de Wind Langweer 28 j man ongehuwd protestant 1-112
H-169 Zuiderhaven 36a Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
G-060 Brouwersgragt Brouwersstraat 9 Johan Offerman Keizer Salsbergen timmerman 37 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
G-261 Kerkpoortstraat 49 Frederik Ebbeling Swartsluis aardewerker 40 j man gehuwd protestant 2-138
H-049 Rapenburg 20 Nikolaas Fontein Harlingen boekbindersknegt 23 j man ongehuwd protestant 2-160
H-204 Zuiderstraat 15 Cornelis Monsma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-182
F-081 Schritzen Schritsen 20 Fedde H Bleeker Harlingen scheepstimmerman 63 j man gehuwd protestant 2-55
C-054 Voorstraat Voorstraat 51 Jacobus de Boer Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-86
F-049 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 6 Fedde Hoog Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-49
G-325 Klaverbladstraat 1 Frederik de Wilde Sexbierum visscherman 40 j man gehuwd protestant 2-148
F-196 Laanen Lanen 70 Johannes Th. Smith Hindelopen zeeman 38 j man gehuwd protestant 2-80
E-212 Sint Christoffelsteeg 6 Klaas Leeksma Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-36
A-172 Leemedijk Achterstraat 4 Hendrik de Jong Franeker 17 j man ongehuwd protestant 1-31
H-224 Weeshuisstraat 0 Theodorus Petzelaar Essen aan de Rohr 71 j man weduwnaar protestant 2-184
F-098 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 8 Marten Stoker Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-59
E-116 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 12 Arnoldus Ouenbroek Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-17
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Joan Govert Bernelot* Moens Rotterdam 9 j man ongehuwd protestant 2-156
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Pieter J Holsteyn Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-74
G-237 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 5 Sipke de Boer Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-133
B-082 Zoutsloot Zoutsloot 96 Maartje Zijlstra Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-59
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Harmen* Martinus* Couwenhoven* Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-115
G-151 Typelstegen Gardenierstraat 13 Johannes Breuwer Harlingen wever 25 j man ongehuwd protestant 2-117
G-040 Heilgeweg Heiligeweg 30 Evert R Baarda Almenum 21 j man ongehuwd protestant 2-100
D-140 Nieuwstraat 4 Jan Wiersma Midlum 6 j man ongehuwd protestant 1-137
F-011 Zuiderhaven Zuiderhaven 63 Herman Weytingh Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-43
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 107 Hille L Goverts Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-66
G-105 Kerkpad 18 Sybrandus van der Werf Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 2-110
E-209 Laanen Lanen 79 Huite Theemans Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-35
F-068 Schritzen Raamstraat 4 Thomas Zwanenburg Harlingen scheepstimmerman 35 j man gehuwd protestant 2-53
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Foeke Annes Foekens Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-105
H-087 Wasbleekstraat 1 P. Tjallings Schaafsma Harlingen turfdrager 45 j man gehuwd protestant 2-165
A-104 Zoutsloot Zoutsloot 44 Matthijs S Blok Harlingen timmerknegt 36 j man gehuwd protestant 1-19
G-294 Hofstraat Hofstraat 35 Johannes Groen Harlingen geen 34 j man gehuwd protestant 2-144
C-059 Voorstraat Voorstraat 61a Jacob Binksma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-87
H-226 Weeshuisstraat 7 Obbe B Vinkelbos Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-186
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Ate Klein Harlingen 4 m man ongehuwd protestant 2-124
F-192 Laanen Lanen 78 Willem Frederik Katoen Leeuwarden 6 j man ongehuwd protestant 2-79
C-106 Grote Sluis Rommelhaven 2 Pieter Wiebinga Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-97
C-113 Katrug Sint Jacobstraat 13 Fedde Jager Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-98
C-077 Voorstraat Voorstraat 95 Pieter Willem Sebes Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-92
B-048 Hoogstraat Hoogstraat 29a Izaäk J Faber Harlingen 32 j man ongehuwd protestant 1-54
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Klaas Pekelsma Dokkum blokmaker 26 j man gehuwd protestant 1-104
H-152 Spinhuisstraat 7 Harmen Bandsma Harlingen 26 j man ongehuwd protestant 2-174
D-051 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 34 Rients Hilwerda Harlingen 34 w man ongehuwd protestant 1-122
G-223 Lammert van der steeg Lammert Warndersteeg 1 Jan Hendriks Mulder Harlingen keetknegt 41 j man gehuwd protestant 2-130
D-145 Nieuwstraat Nieuwstraat 11 Cornelis Visser Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-138
D-014 Noordijs Noordijs 11 Sybrand Tjallingii Harlingen zeehandelaar en fabrikant en trafikant 56 j man gehuwd protestant 1-116
E-077 Zuiderhaven Zuiderhaven 15 Hendrik Dirks Faber Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-8
D-120 Oyevaarsteeg Scheffersplein 11 Bauke S Dijkstra Harlingen zeepziedersknegt 58 j man weduwnaar protestant 1-135
E-095 Vijverstraat Vijver 12 Henrich Gustaaf Hellund [Helland] Jacobstadt zeeman 40 j man gehuwd protestant 2-13
A-177 Zoutsloot Bildtstraat 11 Abraham Schaafsma Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-32
E-017 Voorstraat Voorstraat 64 Andries Hoogmolen Harlingen koopman in manufn. 49 j man gehuwd rooms katholiek 1-145
G-037 Heiligeweg Heiligeweg 36 Rinse de Vries Sneek 6 j man ongehuwd protestant 2-99
A-163 Karremanstraat Karremanstraat 22 Hendrik H Poort Harlingen koopman 29 j man gehuwd protestant 1-30
E-171 Laanen Lanen 35 Wiebo B Groen Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-27
D-101 Nieuwstraat Nieuwstraat 16 Arnoldus Tichelaar Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-133
D-055 Gewezen Franeker Poort Oosterkeetstraat 1 Jan P de Bruin Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-123
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 6 Wopke van Dokkum Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-43
H-132 Waschbleek Wasbleek 12 Frans Werner Dokkum schoemaker 42 j man gehuwd protestant 2-171
D-062 Zoutsloot Zoutsloot 121 Daniel Boonstra Harlingen timmermansknegt 17 j man ongehuwd protestant 1-125
G-231 Kerkpoortstraat 1 Klaas Woudema Sexbierum 10 j man ongehuwd protestant 2-132
F-180 Wortelhaven Lanen 89 Dirk Markensteyn Harlingen 1,5 j man ongehuwd protestant 2-77
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Jieppe van der Veer Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-5
G-281 Rapenburg 3 Pieter Lepstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-142
F-200 Laanen Schritsen 51 Doris Stoker Harlingen 36 j man gehuwd protestant 2-82
C-039 Voorstraat Voorstraat 19 Coenraad Petersen Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-83
H-082 Wasbleekstraat 10 Dirk Berduin Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-164
B-105 Zoutsloot Zoutsloot 56 Gabe Rodenhuis Harlingen metzelaar 56 j man gehuwd protestant 1-64
H-013 Hofstraat Hofstraat 4 Pieter Keizer Hachenberg schoenmaker 66 j man gehuwd rooms katholiek 2-154
G-124 Romastraat Romastraat 5 Hendrik Faber Harlingen 24 j man ongehuwd protestant 2-114
E-126 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 7 Daniel Snijder Harlingen heel en vroedmeester 24 j man gehuwd protestant 2-19
F-179 Grote Kerkstraat Lanen 0 Sjoerd van Hoften Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-76
E-050 Voorstraat Voorstraat 6 Jan Gerrit Janssen Amsterdam kastemaker 29 j man ongehuwd protestant 1-153
G-308 Fabrieksstraat 28 Hein Kl. van der Molen Hindelopen molenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-146
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Joël S de Leeuw Steenwijk vleeshouwer 31 j man gehuwd israëliet 2-16
C-152 Noorderhaven Noorderhaven 72 Age Wijngaarden Leeuwarden kastelein* 28 j man gehuwd protestant 1-103
H-071 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 4 Frederik van der Vliet Bristol 29 j man ongehuwd protestant 2-161
G-159 Typelstegen Tiepelsteeg 1 Roelof Kune Franeker 13 j man ongehuwd protestant 2-118
E-030 Voorstraat Voorstraat 44 Willem Hk. Hoppesteyn Rotterdam ontvanger der in- en uitgaande rechten & accijn 55 j man gehuwd protestant 1-148
B-067 Wortelstraat 2 Symon S de Vries Harlingen sleper 30 j man gehuwd protestant 1-57
F-217 Laanen Jekelsteeg 1 Seye de Groot Harlingen 40 j man ongehuwd protestant 2-86
D-021 Noorderhaven Noordijs 21 Hendrik J Smith Harlingen geen 73 j man gehuwd protestant 1-118
E-082 Zuiderhaven Zuiderhaven 23 Arend Hut Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-9
F-249 Vijverstraat Vijverstraat 12 Jan H Deurnat Pekel A geen 67 j man gehuwd protestant 2-94
E-012 Voorstraat Voorstraat 74 Albert B Hoeksma Herlikum varensgezel 45 j man gehuwd protestant 1-144
A-147 Zoutsloot Zoutsloot 39 Frederik J Bakker Leeuwarden molenmaker 20 j man ongehuwd protestant 1-26
E-173 Laanen Lanen 39 Reyer J Feenstra Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-27
D-096 Nieuwstraat Nieuwstraat 28 Dirk Boersma Harlingen aannemer van publieke werken 42 j man gehuwd protestant 1-131
G-267 Oosterbolwerk 2 Bernardus Bekker Harlingen wever 46 j man gehuwd rooms katholiek 2-139
H-038 Rapenburg 2 Roelof ter Deus Harlingen 26 j man ongehuwd rooms katholiek 2-158
C-044 Voorstraat Voorstraat 29 Elisabeth Peters Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-84
F-030 Brouwersgragt Brouwersstraat 16 Gerrit P de Boer Harlingen 41 j man ongehuwd rooms katholiek 2-47
F-208 Laanen Lanen 46 IJsbrand Brouwer Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-83
A-043 Noorderhaven Noorderhaven 77 Hendrik van Schouwenburg Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-11
G-169 Typelstegen Romastraat 35 Sjoerd van der Weide Harlingen wever 29 j man gehuwd protestant 2-121
F-038 Brouwersgragt Schritsen 58 Zake Panbakker Harlingen 9 j man ongehuwd rooms katholiek 2-48
A-183 Leemedijk Achterstraat 19 Jan R van Velzen Arum zeylmaker 39 j man gehuwd protestant 1-33
F-112 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 7 Dirkje Braaksma Harlingen 38 j man ongehuwd protestant 2-62
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Johannes Heiner Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-20
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 6 Justus Gonggrijp Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-72
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Jarig Donker Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-109
A-194 Karremanstraat Anjelierstraat 2 Hendrik Wijga Harlingen schoenmakerskneht 24 j man ongehuwd protestant 1-35
E-044 Voorstraat Voorstraat 18 Evert J Jacob des Tombe [Tombes] Utrecht direkteur der posterijen 40 j man gehuwd protestant 1-151
G-330 Weverstraat 0 Jillert Poelstra Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 2-149
E-234 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 8 Servaas de Groot Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 2-39
G-250 Agter de Grote Kerk Moriaanstraat 1 Willem Nielsen Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-135
B-101 Zoutsloot Zoutsloot 68 Anthoon Lupke Mullen in Oldenb. 54 j man gehuwd rooms katholiek 1-62
H-056 Rozengracht 32 Tjepke Laanstra Harlingen panbakkersknegt 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-160
A-221 Bargebuurt Bargebuurt 12 Gerryt Tol Achlum koorndrager 36 j man gehuwd protestant 1-40
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Klaske Leyen Harlingen 15 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
F-103 Ossemarkt Zuiderhaven 33 Sjoerd Mulder Dokkum kleermaker 41 j man gehuwd rooms katholiek 2-60
F-240 Vijverstraat Vijverstraat 30 Ritske van der Vorm Harlingen boterstouwer 52 j man gehuwd rooms katholiek 2-92
A-120 Bildstraat Bildtstraat 12 Folkert Draisma Balk pottebakker 66 j man weduwnaar rooms katholiek 1-22
E-006 Voorstraat Voorstraat 84 IJsbrand Pannebakker Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-142
E-141 Laanen 't Poortje 7 Eeuwe van der Heide Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-22
H-169 Zuiderhaven 36a Johannes Alta Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-178
H-108 Waschbleek Wasbleek 60 Harmens A Beucker Almenum houtzaagmolenaar 55 j man weduwnaar rooms katholiek 2-168
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Klaas van Oppen Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-153
F-086 Schritzen Schritsen 6 Jan Vettevogel Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-56
H-224 Weeshuisstraat 3 Reinder Alberda Midlum 66 j man gehuwd protestant 2-184
F-174 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 12 Barend Oosterbaan Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-75
G-303 Agter de Kerk Kerkpoortstraat 12 Thomas Beidschat [Beitschat] Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 2-145
F-200 Laanen Lanen 62 Hendrik Mooiman Harlingen huistimmerman 51 j man gehuwd protestant 2-82
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Jan C Monsma Makkum 45 j man gehuwd protestant 1-89
F-118 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 19 Antony Hendrik Coolen Anjum 4 j man ongehuwd protestant 2-64
B-039 Hoogstraat Hoogstraat 11 Cornelius de Boer Almenum 10 j man ongehuwd protestant 1-53
E-121 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 2 Cornelis Tichelaar Harlingen pakhuisknegt 29 j man gehuwd protestant 2-18
D-046 Geweezen Franeker Poort Liemendijk 40 Hylke van der Burg Lemmer winkelbediende 42 j man gehuwd protestant 1-121
H-022 Rozegragt Rozengracht 5 Harmen J van Vliet Harlingen scheepstimmerman 40 j man gehuwd protestant 2-155
A-192 Karremanstraat Anjelierstraat 10 Wessel IJlstra Noordbraband 6 j man ongehuwd protestant 1-35
D-061 Bij de Lombard William Boothstraat 11 Benjamin Bos Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-124
B-028 Hoogstraat Hoogstraat 10 Johannes P van Altena Tjietjerk ontvanger der dir. belasting 60 j man gehuwd protestant 1-50
F-235 Ossemark Kleine Ossenmarkt 4 Rommert Faber Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-91
H-148 Nieuweburen 5 Jan Neurenberg Harlingen 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-174
B-013 Scheerstraat Scheerstraat 9 Tamme J Braaksma Dronrijp 11 j man ongehuwd protestant 1-46
G-107 Vianen 18 Andries Vlietstra Harlingen zeevarende 25 j man gehuwd protestant 2-111
E-027 Voorstraat Voorstraat 50 Hendrik Dama du Saar Leyden 15 j man ongehuwd protestant 1-147
G-050 Heilgeweg Heiligeweg 12 Hein Drost Harlingen 26 j man ongehuwd rooms katholiek 2-101
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Gerryt Boumans Harlingen schoenmakersknegt 25 j man ongehuwd rooms katholiek 1-67
E-085 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Evert E Posthuma Harlingen 41 j man gehuwd protestant 2-10
E-198 Laanen Lanen 69 Hendrik Husselman Oudega schoemaker 32 j man gehuwd protestant 2-33
D-088 Nieuwstraat Nieuwstraat 46 Haring van der Zee Heeg scheepstimmerman 43 j man gehuwd protestant 1-129
C-196 Noorderhaven Prinsenstraat 4 Ruurd Hellema Islum herbergier 44 j man gehuwd protestant 1-112
F-140 Schritzen Schritsen 35 Wiebe H Harda Houw 40 j man gehuwd protestant 2-69
C-031 Voorstraat Voorstraat 7a Ieme Broers Harlingen schrijver 38 j man gehuwd protestant 1-80
G-060 Brouwersgragt Brouwersstraat 9 Johannes Ant. Verkuil Amsterdam horologiemaker 28 j man gehuwd rooms katholiek 2-103
H-096 Waschbleek Wasbleek 84 Sikke B van der Geest Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-166
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Gerryt S Tol Midlum 31 j man gehuwd protestant 1-20
G-091 Hofstraat Hofstraat 21 Reyer [Reyzo] S Moor Harlingen verwersknegt 22 j man ongehuwd protestant 2-109
G-261 Kerkpoortstraat 49 Hendrik IJzenbeek Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-138
A-028 Noorderhaven Noorderhaven 49 Jetze Rodenhuis Harlingen koopman 51 j man gehuwd protestant 1-8
H-049 Rapenburg 20 Nikolaas Fontein Harlingen boekbindersknegt 23 j man ongehuwd protestant 2-160
F-049 Kalvissersteeg Carl Visschersteeg 6 Evert Hoog Harlingen pakhuisknegt 34 j man gehuwd protestant 2-49
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Albert H Hilles Harlingen turfdrager 36 j man gehuwd protestant 2-126
H-005 Hofstraat Hofstraat 30 Hendrik Heslinga [Hesselinga] Leeuwarden wolspinner 52 j man gehuwd rooms katholiek 2-151
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Anthony Ruitinga Harlingen 52 j man ongehuwd protestant 1-13
B-004 bij de Grote Sluis Rommelhaven 7 Wybrandus de Wit Bolsward policiebediende 35 j man gehuwd protestant 1-44
C-071 Voorstraat Voorstraat 85 Jan Jaspers Zwol grutter 27 j man gehuwd protestant 1-91
A-065 Droogstraat Droogstraat 10 Ynte Onsman Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-15
H-224 Weeshuisstraat 0 Pieter de Vrugt Harlingen 21 j man ongehuwd protestant 2-184
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Gerardus Nauta Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-60
E-116 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 12 Isaäk Ouenbroek Rotterdam boekhouder en commissionair 44 j man gehuwd protestant 2-17
D-055 Gewezen Franeker Poort Lombardstraat 6 Jan P de Bruin Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-123
C-165 Noorderhaven Noorderhaven 42 Obbe Verwerda Workum 26 j man ongehuwd protestant 1-105
H-024 Rozegragt Rozengracht 7 Jacob Bernelot* Moens Kralingen 6 j man ongehuwd protestant 2-156
B-147 Anjelierstraat 28 Andries J Mars Stavoren 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-69
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Leon Adam Cohen Harlingen 15 j man ongehuwd israëliet 1-149
D-028 Noordijs Franekereind 7 Nikolaas Meyer Amsterdam winkelier 26 j* man gehuwd protestant 1-119
D-063 Zoutsloot William Boothstraat 19 Pieter de Vries Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-125
C-001 Bij de Havenspoort Havenplein 0 Jan L Holsteyn Harlingen koopman 42 j man gehuwd protestant 1-74
B-023 Hoogstraat Hoogstraat 20 Sipke Tuinstra Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-49
G-236 Agter de Grote Kerk Kromme Elleboogsteeg 3 Jan Zijlstra Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 2-133
H-140 Nieuweburen 21 Roelof Dirks Visser Harlingen huistimmerman 31 j man gehuwd protestant 2-172
D-010 Noordijs Noordijs 1 Teunis van Phalen Harlingen 30 j man ongehuwd protestant 1-116
E-024 Voorstraat Voorstraat 54 Sjoerd O Schaafsma Makkum aannemer van publieke werken 59 j man gehuwd protestant 1-147
E-154 Laanen Lanen 9 Wisse Zweitses Veenstra Workum varensgezel 25 j man gehuwd protestant 2-24
D-140 Nieuwstraat 4 Tjietse Wiersma Wijnaldum vleeschhouwer 36 j man gehuwd protestant 1-137
D-138 Ooievaarstraat 9 Pieter Wijnalda Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-137
H-165 Schoolstraat 20 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
H-080 Wasbleek 13 Dirk Johs. Postma Harlingen panbakker 29 j man gehuwd protestant 2-163
B-127 Zoutsloot Zoutsloot 107 Lolle S Goverts Bolsward meesterknegt der panfanbriek 38 j man gehuwd protestant 1-66
E-209 Laanen Lanen 79 Daniel Faber Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-35
D-080 Gewezen Franeker Pijp Nieuwstraat 64 Sybren S Sleeper Harlingen pakhuisknegt 40 j man gehuwd protestant 1-128
C-034 Voorstraat Voorstraat 11 Dirk Stinstra Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-81
G-068 Brouwersgragt Brouwersstraat 25 Anne Sjoerds Foekens Miedum schoolonderwijzer 58 j man weduwnaar protestant 2-105
H-089 Waschbleek Wasbleekplein 94 Hendrik Tjomsma Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 2-165
G-293 Hofstraat 33 Sietse Willekes Harlingen balkflotter 26 j man gehuwd rooms katholiek 2-143
H-037 Kerkpoortstraat 59 Gerryt de Jong Dragten zeevarende 47 j man weduwnaar protestant 2-158
A-032 Noorderhaven Noorderhaven 57 Hielke Prins de Jong Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-9
H-211 Zuiderstraat 31 Cornelius Piersma Leeuwarden 24 j man ongehuwd protestant 2-183
G-182 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 40 Albert Klein Franeker timmerknegt 21 j man ongehuwd protestant 2-124
G-316 Klaverbladstraat 18 Frans Faber Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-147
C-113 Katrug Sint Jacobstraat 13 Sybrandus Jager Harlingen vleeshouwer 28 j man gehuwd protestant 1-98
C-077 Voorstraat Voorstraat 95 Daniel Sebes Dordrecht onderwijzer 40 j man gehuwd protestant 1-92
F-093 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 16 Sipke T Draisma Harlingen 65 j man weduwnaar protestant 2-58
C-158 Noorderhaven Noorderhaven 58 Matthijs Straatsma Harlingen 5 j man ongehuwd rooms katholiek 1-104
A-211 Bargebuurt Bargebuurt 15 Barend Brandi Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-38
D-064 Zoutsloot William Boothstraat 27 Gerryt Spoelstra Harlingen 12 j man ongehuwd rooms katholiek 1-125
D-117 Oyevaarsteeg Scheffersplein 9 Pieter F Rikkers Workum 7 j man ongehuwd protestant 1-134
A-142 Achterstraat Zoutsloot 27 Symon K Kuipers Harlingen touwslager 37 j man gehuwd protestant 1-25
D-101 Nieuwstraat Nieuwstraat 16 Jan J Tichelaar Harlingen geen 38 j man gehuwd protestant 1-133
F-126 Schritzen Schritsen 7 Willem Wagenaar Harlingen timmermansknegt 28 j man gehuwd protestant 2-65
A-243 Aan de Stadswal Visbuurt 6 Jan van Dokkum Harlingen 46 j man gehuwd protestant 1-43
E-058 Voorstraat Grote Bredeplaats 14 Jacob P Poelstra Dronrijp koopman 57 j man weduwnaar protestant 2-4
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Nanne de Boer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-5
F-015 Zuiderhaven Raamstraat 12 Bernardus Bonnema Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-44
H-158 Zuiderhaven 50 Barend R van Wijk Pekel A scheepskapitein 52 j man gehuwd protestant 2-175
C-039 Voorstraat Voorstraat 19 Everhardus Petersen Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-83
H-014 Hofstraat Hofstraat 2 Simon van der Hout Harlingen 26 j man ongehuwd protestant 2-154
H-037 Kerkpoortstraat 63 Gerben de Jong Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-158
F-212 Laanen Lanen 38 Jochem Huizinga Leeuwarden korfmaker 36 j man gehuwd rooms katholiek 2-84
A-038 Noorderhaven Noorderhaven 67 Dirk Johan Storm Lotz Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-10
G-123 Romastraat Romastraat 3 Haring Siderius Harlingen 43 j man weduwnaar protestant 2-114
F-068 Schritzen Schritsen 44 Auke Zwanenburg Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-53
C-063 Voorstraat Voorstraat 69 Theodorus Kerkhoven Harlingen 16 j man ongehuwd rooms katholiek 1-88
C-187 Noorderhaven Noorderhaven 10 Douwe Ploeg Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-110
C-102 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 8 Pieter S van Veen Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-96
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Jan de Boer Harlingen 21 w man ongehuwd protestant 1-100
E-051 Voorstraat Voorstraat 4 Gerryt K de Vries Harlingen koek- en banketbakker 42 j man ongehuwd protestant 1-153
G-308 Fabrieksstraat 26 Klaas H van der Molen Almenum 11 j man ongehuwd protestant 2-146
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Salomon Cohen Steenwijk borstelmaker 22 j man ongehuwd israëliet 2-16
B-104 Zoutsloot Zoutsloot 58 Heerd Akkerman Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 1-63
G-159 Typelstegen Tiepelsteeg 1 Pieter J Kune Franeker klokmaker 42 j man gehuwd protestant 2-118
A-246 Aan de Stadswal Bargebuurt 4 Frans Koster Amsterdam 8 j man ongehuwd protestant 1-43
D-073 Gewezen Franeker Pijp Franekereind 23 Robbertus de Boer Harlingen 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-127
B-083 Zoutsloot Wortelstraat 15 Poppe J Smith Harlingen 20 j man ongehuwd protestant 1-59
F-164 Heiligeweg Heiligeweg 13 Andries Gebel Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-73
F-090 Jan Ruurdstraat Jan Ruurdstraat 3 Johannes P Sondag Averust 4 j man ongehuwd protestant 2-57
D-149 Nieuwstraat Nieuwstraat 25 Jacob B van der Meer Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-139
E-013 Voorstraat Voorstraat 72 Willem Lunter Harlingen 10 m man ongehuwd rooms katholiek 1-144
A-147 Zoutsloot Zoutsloot 39 Foeke van der Werf Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-26
A-060 Karremanstraat Karremanstraat 34 Jan J van der Heide Harlingen arbeyder 33 j man gehuwd protestant 1-14
E-172 Laanen Lanen 37 Bernardus van Loon Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-27
A-242 Aan de Stadswal Vissersstraat 1 Luitje P Faber Harlingen schoenmaker 44 j man gehuwd protestant 1-42
G-079 Both Apothekerstraat 11 Engele Tuinhout Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-107
E-053 Voorstraat Grote Bredeplaats 24 Bauke de Boer Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-153
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Franciscus Spoelstra Harlingen 25 w man ongehuwd rooms katholiek 1-125
B-094 Zoutsloot Herenwaltje 10 Andries J Koopmans Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 1-61
G-241 Achter de Grote Kerk Kerkpoortstraat 13 Berend Smith Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-134
A-018 Noorderhaven Noorderhaven 29 Abraham Zeylmaker Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-6
F-153 Schritzen Schritsen 63 Syberen Steeksma Almenum 14 j man ongehuwd protestant 2-71
F-031 Brouwersgragt Brouwersstraat 14 Hendrik de Windt Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-47
F-177 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 4 Jan Folkerts Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-76
H-035 Kerkpoortstraat 71 Dirk Dijkstra Harlingen 21 j man ongehuwd rooms katholiek 2-157
A-042 Noorderhaven Noorderhaven 75 Gerhardus Hofstede Amsterdam wijnbereider 32 j man ongehuwd rooms katholiek 1-11
F-059 Schritzen Schritsen 52 Wilhelmus Kamp Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 2-51
C-066 Voorstraat Voorstraat 75 Hendrik Merkelbach Harlingen 6 j man ongehuwd protestant 1-88
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 6 Hylke de Beer Harlingen 12 j man ongehuwd protestant 1-72
C-180 Noorderhaven Noorderhaven 24 Jan Donker Harlingen pakhuisknegt 39 j man gehuwd protestant 1-109
B-031 Hoogstraat Rozemarijnstraat 1 Johannes Posthuma Franeker schoenmakersbaas 40 j man gehuwd rooms katholiek 1-50
C-118 Katrug Sint Jacobstraat 18 Sytske Vulsma Harlingen 2 j man ongehuwd rooms katholiek 1-99
E-045 Voorstraat Voorstraat 16 Wyger Harmens Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-152
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Eelkje de Vries Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-120
G-329 Weverstraat 0 Jan Wijngaarden Harlingen wever 42 j man weduwnaar protestant 2-149
D-040 Bij de Lommertsbrug Hoogstraat 45 Klaas Lieman [Leeman] Harderwijk varensgezel 30 j man gehuwd protestant 1-120
G-250 Agter de Grote Kerk Moriaanstraat 1 Johannes Nielsen Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-135
C-143 Noorderhaven Noorderhaven 92 Douwe G de Jong Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-102
B-100 Zoutsloot Zoutsloot 68 Cornelis van der Mey Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-62
A-222 Bargebuurt Bargebuurt 10 Piebe van Rozendal Minnertsga 11 j man ongehuwd protestant 1-40
E-250 Turfhaven Heiligeweg 25 Andries Gonggrijp Harlingen 24 j man ongehuwd protestant 2-41
B-167 Karremanstraat 3 Pieter J de Vries Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-73
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Cornelis Leyen Harlingen 19 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
F-241 Vijverstraat Vijverstraat 28 Frans van der Veen Vlissingen 25 j man ongehuwd protestant 2-92
C-016 Breedeplaats Grote Bredeplaats 13 Anne R Blijstra Blija bakker 32 j man gehuwd protestant 1-77
G-025 Turfhaven Heiligeweg 64 Jan Meyer Harlingen boekbinder 27 j man ongehuwd protestant 2-97
G-176 Kerkpad Kerkpad 6 Willem Johs. de Boer Harlingen stoelenmaker 40 j man gehuwd protestant 2-123
E-194 Laanen Lanen 57 Jan Postma Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-31
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Marten J Hidma Almenum timmermansknegt 35 j man gehuwd protestant 1-130
G-083 Hofstraat 7 Petrus Smith Harlingen 8 w man ongehuwd protestant 2-107
C-049 Voorstraat Voorstraat 39 Hendrik Minnema Harlingen 8 j man ongehuwd rooms katholiek 1-85
F-174 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 12 Jacobus Oosterbaan Harlingen winkelier 50 j man gehuwd protestant 2-75
F-201 Laanen Lanen 60 Johannes van der Velde Harlingen 6 m man ongehuwd rooms katholiek 2-82
F-118 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 19 Jan Babtiste Coolen Veghel in N Braband rijks visiteur 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-64
B-144 Liemendijk 34 Hendrikus Werner Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 1-68
A-192 Karremanstraat Anjelierstraat 10 Michiel IJlstra Harlingen schippersknegt 40 j man gehuwd protestant 1-35
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Jacobus Dekker Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 1-50
D-105 Oyevaarsteeg Ooievaarsteeg 13 Dirk de Wit Harlingen 43 j man gehuwd protestant 1-133
F-004 Zuiderhaven Zuiderhaven 45 Bernardus Henrs. Witte Wessum in Pruissen tapper en winkelier 50 j man gehuwd rooms katholiek 2-42
H-165 Schoolstraat 10 Jacobus Posthuma Achlum koopman 57 j man gehuwd protestant 2-176
E-090 Vijverstraat Vijverstraat 0 Eliazar Aron Speyer Amsterdam koopman 37 j man gehuwd israëliet 2-12
A-116 Bildstraat Bildtstraat 20 Cornelis Boonstra Harlingen verwer en winkelier 28 j man gehuwd protestant 1-21
A-162 Zoutsloot Zoutsloot 65 Romke Zeldenrijk Harlingen schipper 36 j man gehuwd protestant 1-29
E-085 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Dirk van Vliet Harlingen 7 j man ongehuwd protestant 2-10
G-174 Kerkpad Kerkpad 14 Meynardus Koopmans Heeg scheepstimmerman 26 j man ongehuwd protestant 2-122
E-197 Laanen Lanen 67 Jacobus de Zwaan Haarlem turfdrager 58 j man gehuwd protestant 2-32
D-088 Nieuwstraat Nieuwstraat 46 Haring van der Zee Heeg scheepstimmerman 43 j man gehuwd protestant 1-129
H-169 Zuiderhaven 36a Cornelis Alta Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-178
E-228 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 13 Jan Jans van der Woude Harlingen huistimmerman 32 j man gehuwd protestant 2-38
A-110 Zoutsloot Zoutsloot 30 Kornelis Wassenaar Minnertsga 4 j man ongehuwd protestant 1-20
G-261 Kerkpoortstraat 49 Johannes IJzenbeek Harlingen pakhuisknegt 39 j man gehuwd protestant 2-138
H-203 Zuiderstraat 11 Dirk Hofstra Langweer werkman 43 j man gehuwd protestant 2-182
G-189 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 28 Hein Rozendal Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-126
F-198 Laanen Lanen 66 Steven Douma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-81
E-218 Wortelhaven Simon Stijlstraat 4 Gozewijn Jan jr Loncq Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-36
A-042 Noorderhaven Droogstraat 8 Gerhardus Hofstede Amsterdam wijnbereider 32 j man ongehuwd rooms katholiek 1-11
H-224 Weeshuisstraat 0 Hendrik Velthuis Harlingen 49 j man weduwnaar protestant 2-184
F-100 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 6 Sikke Nauta Harlingen schoemaker 28 j man gehuwd protestant 2-60
E-035 Voorstraat Voorstraat 34 Adam Nathan Cohen Harlingen koopman 51 j man gehuwd israëliet 1-149
B-024 Hoogstraat Hoogstraat 18 Evert Tiesema Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-49
D-006 Scheerstraat Scheerstraat 6 Jan Corn. Martens Harlingen 30 j man gehuwd protestant 1-115
A-225 Bargebuurt Bargebuurtspoortje 10 Klaas J Deuze Wildervank 48 j man gehuwd protestant 1-41
G-149 Typelstegen Gardenierstraat 9 Andries Blommer Harlingen katoenspinner 31 j man gehuwd rooms katholiek 2-117
D-140 Nieuwstraat 4 Tjeerd Jorritsma Franeker 6 j man ongehuwd rooms katholiek 1-137
F-009 Zuiderhaven Zuiderhaven 59 Aant Bijlsma Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-43
H-079 Wasbleek 11 Jan Halbes de Vries Sneek 28 j man gehuwd protestant 2-163
B-118 Zoutsloot Zoutsloot 85 Gerben Advokaat Harlingen 38 j man gehuwd protestant 1-66
E-209 Laanen Lanen 79 Fokke A Faber Harlingen geen 32 j man gehuwd protestant 2-35
D-082 Gewezen Franeker Pijp Nieuwstraat 60 Jan van der Zee Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 1-128
F-064 Raamstraat Raamstraat 5 Tjebbe Visser Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-51
F-145 Schritzen Schritsen 45 Dirk Goldewijk Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-70
C-034 Voorstraat Voorstraat 11 Simon Stinstra Franeker fabrikant 46 j man gehuwd protestant 1-81
G-067 Brouwersgragt Brouwersstraat 23 Olfius Freds. Duiker Harlingen 1,5 j man ongehuwd protestant 2-104
H-089 Waschbleek Wasbleekplein 94 Johannes Tjomsma Sondel schoenmaker 46 j man gehuwd protestant 2-165
F-215 Laanen Lanen 32 David Notting Harlingen schippersknegt 21 j man ongehuwd protestant 2-86
A-032 Noorderhaven Noorderhaven 57 Durk A de Jong Vlieland kaptein ter zee 36 j man gehuwd protestant 1-9
C-025 Voorstraat Rinnertspijp 8 Sytze de Jager Midlum koopman 55 j man gehuwd protestant 1-79
H-211 Zuiderstraat 31 Theunis Beitschat Harlingen 28 j man ongehuwd protestant 2-183
F-073 Schritzen Schritsen 34 Hein Obbes de Jong Heerenveen 65 j man gehuwd protestant 2-54
C-058 Voorstraat Voorstraat 59 Rijkers J Appeldoorn Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-87
E-207 Laanen Comediesteeg 4 Wouter Ringsma Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-34
G-316 Klaverbladstraat 18 Tjeerd Faber Harlingen werkman 40 j man gehuwd protestant 2-147
C-106 Grote Sluis Rommelhaven 2 Pieter Wiebinga Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-97
C-112 Katrug Sint Jacobstraat 11 Poppe M Zijlstra Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 1-98
A-198 Karremanstraat Anjelierstraat 5 Simon Kuipers Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-36
C-076 Voorstraat Voorstraat 93 Klaas van Wielen Harlingen winkelier 34 j man gehuwd protestant 1-92
G-314 Fabrieksstraat 8 Frans Huysser Almenum kleermakersknegt 53 j man gehuwd rooms katholiek 2-147
F-096 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 12 Hendriks D Kwest Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-58
E-113 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 18 Gerbrand Pettinga Leeuwarden wijnhandelaar 72 j man weduwnaar protestant 2-17
G-262 Molenpad 1 Christiaan Riem Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 2-138
C-161 Noorderhaven Noorderhaven 50 Hans de Boer Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-104
H-027 Rozegragt Rozengracht 17 Julius H van Loon Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 2-156
D-068 Bij Lammert W. Brug Franekereind 17 Dirk Zeylmaker Sneek besteller 41 j man gehuwd protestant 1-126
B-124 Zoutsloot Heerensteeg 6 Jan R Bakker Harlingen besteller 24 j man gehuwd protestant 1-66
D-052 Gewezen Franeker Poort Hoogstraat 32 Rinia J Gonggrijp Harlingen onderwijzer der jeugd 71 j man gehuwd protestant 1-123
D-145 Nieuwstraat Nieuwstraat 9 Ruurd J Visser Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 1-138
E-066 Zuiderhaven Zuiderhaven 13 Jacob Jurjaans Visser Harlingen zeeman 33 j man gehuwd protestant 2-6
A-176 Zoutsloot Bildtstraat 9 Haye R Botsma Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-32
G-139 Typelstegen Gardenierstraat 8 Reinder Rinkema Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-116
G-038 Heiligeweg Heiligeweg 34 Joseph Elkan Speer Harlingen 7 j man ongehuwd israëliet 2-99
D-139 Nieuwstraat 6 Lodewijk van der Sluis Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-137
D-132 Ooievaarstraat 14 Jan Bakker Leeuwarden 10 j man ongehuwd protestant 1-136
F-125 Schritzen Schritsen 5 Franciskus Drost Harlingen 2 j man ongehuwd 2-65
E-059 Grote Breedeplaats Grote Bredeplaats 12 Hidde D de Vries Harlingen 34 j man ongehuwd protestant 2-5
D-061 Bij de Lombard Zoutsloot 119 Cornelis Bos Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-124
B-064 Herenwaltje 11 Sybe Boomstra [Boonstra] Wynaam 5 j man ongehuwd protestant 1-57
G-099 Kerkpad 0 Hidde H Bleeker Harlingen schoenmaker 66 j man gehuwd protestant 2-110
F-179 Wortelhaven Lanen 87 Douwe Dijkstra Pietersbierum geen 44 j man gehuwd rooms katholiek 2-77
A-006 Noorderhaven Noorderhaven 7 Minno Radsma Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 1-4
F-015 Zuiderhaven Raamstraat 12 Geert Pieters Ludinga Harlingen houtsteksknegt 46 j man gehuwd protestant 2-44
F-200 Laanen Schritsen 51 Hendrik Mooiman Harlingen huistimmerman 51 j man gehuwd protestant 2-82
C-039 Voorstraat Voorstraat 19 Everhardus Petersen Borne horlogiemaker 49 j man gehuwd protestant 1-83
H-083 Wasbleekstraat 8 Hendrik Nak Harlingen schoenmaker 25 j man gehuwd rooms katholiek 2-164
G-199 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 33 Jan Butter Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-128
B-106 Zoutsloot Zoutsloot 54 Volkert Buisman Bolsward onderwijzer in de godsdienst 49 j man ongehuwd protestant 1-64
F-213 Laanen Lanen 36 Jan van der Laan Harlingen schoenmaker 14 j man ongehuwd protestant 2-85
A-037 Noorderhaven Noorderhaven 65 Eelko Hesling Harlingen 14 j man ongehuwd protestant 1-10
G-123 Romastraat Romastraat 3 Pieter J Miedema Bozum werkman 32 j man gehuwd protestant 2-114
G-180 Grote Kerkstraat Grote Kerkstraat 44 Hylke Wiersma Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-124
E-125 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 5 Hendrik Snijder Harlingen 25 j man ongehuwd protestant 2-19
C-187 Noorderhaven Noorderhaven 10 Harmen Ploeg Harlingen 13 j man ongehuwd protestant 1-110
C-102 Bij de Grote Sluis Rommelhaven 8 Tjerk Bruinsma Harlingen 19 j man ongehuwd protestant 1-96
C-124 Noordijs Sint Jacobstraat 8 Okko J de Boer Harlingen bakker 37 j man gehuwd protestant 1-100
B-153 Karremanstraat Anjelierstraat 19 Jan van der Molen Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 1-70
E-122 Kleine Breedeplaats Voorstraat 2 Jan Hessels Hesling Workum 21 j man ongehuwd rooms katholiek 2-18
G-308 Fabrieksstraat 26 Hendrik van der Molen Almenum 8 j man ongehuwd protestant 2-146
H-207 Westerstraat 0 Klaas Beekman Papenburg stuurman 42 j man gehuwd rooms katholiek 2-182
B-053 Hoogstraat Hoogstraat 37 Sipke J Heinsius Stavoren bakkersknegt 25 j man ongehuwd protestant 1-55
E-110 Vijverstraat Kleine Bredeplaats 24 Joël S de Leeuw Steenwijk vleeshouwer 31 j man gehuwd israëliet 2-16
H-072 Bij de Kleine Sluis Rozengracht 2 Lubertus Stroband Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 2-162
C-057 Voorstraat Tuinsteeg 0 Fetze Schaafsma Makkum aannemer van pub. werken 23 j man gehuwd protestant 1-87
F-090 Jan Ruurdstraat Jan Ruurdstraat 3 Rudolphus Sondag Rotterdam rijks visiteur 45 j man gehuwd rooms katholiek 2-57
E-160 Laanen Schoolplein 1 Thomas Bakker Harlingen stads majoor 69 j man weduwnaar protestant 2-25
F-250 Vijverstraat Vijverstraat 8 Ype L Schuitemaker Franeker scheepstimmerman 25 j man gehuwd protestant 2-94
G-031 Turfhaven Heiligeweg 54 Bernardus Omans Wettering wever 84 j man weduwnaar rooms katholiek 2-98
E-172 Laanen Lanen 37 Gerben Meyer Harlingen timmerman 46 j man gehuwd protestant 2-27
D-097 Nieuwstraat Nieuwstraat 26 Atze Nieuwenhuis Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-132
F-130 Schritzen Schritsen 15 Sjoerd J Terpstra Vrouwenbuurt 17 j man ongehuwd protestant 2-66
C-167 Op de Vischmarkt Vismarkt 4 Henderikus Buwalda Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-106
D-064 Zoutsloot Zoutsloot 125 Jelle G Spoelstra Kimswerd keetknegt 46 j man gehuwd rooms katholiek 1-125
H-169 Zuiderhaven 0 Lieuwe Alta Workum geen 28 j man gehuwd protestant 2-178
H-012 Hofstraat Hofstraat 8 Coenraad Neysel Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-153
F-209 Laanen Lanen 44 Aron Abrah. Speyer Harlingen 2 m man ongehuwd protestant 2-83
F-059 Schritzen Schritsen 52 Paulus Kamp Harlingen 25 j man ongehuwd rooms katholiek 2-51
B-034 Hoogstraat Hoogstraat 1 Freerk Hoekstra Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-51
E-129 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 13 Christiaan Heiner Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 2-20
B-165 Aan de Stadswal Liemendijk 6 Rinke B Oorthuis Harlingen molenaar 41 j man weduwnaar protestant 1-72
C-086 Noordijs Rommelhaven 28 Jouke van Rees Harlingen 18 j man ongehuwd protestant 1-94
G-164 Typelstegen Fortuinsteeg 3 Johannes de Vries Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-119
G-327 Weverstraat 0 Berend Kloppenburg Harlingen werkman 48 j man gehuwd rooms katholiek 2-149
C-003 Bij de Havensbrug Havenplein 3 Pieter Schenkius Harlingen zeeman 18 j man ongehuwd protestant 1-74
E-235 Kleine Kerkstraat Kleine Kerkstraat 6 Gerardus Groenewoud Deinum korenmeeter 50 j man gehuwd protestant 2-39
C-143 Noorderhaven Noorderhaven 92 Jurgen G de Jong Harlingen 32 j man ongehuwd protestant 1-102
H-056 Rozengracht 28 Tjepke Laanstra Harlingen panbakkersknegt 16 j man ongehuwd rooms katholiek 2-160
G-109 Vianen 6 Pieter de Boer Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-112
G-021 Bij de Lammert v.d. Brugsteeg Franekereind 2 Hette Douwma [Douma] Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-96
B-065 Wortelstraat 6 Minno de Jong Leeuwarden 23 j man ongehuwd protestant 1-57
B-167 Karremanstraat 3 Jacob J de Vries Harlingen schoenmaker 10 j man ongehuwd protestant 1-73
D-150 Nieuwstraat Nieuwstraat 31 Pieter Leyen Harlingen 23 j man ongehuwd rooms katholiek 1-139
C-083 Noordijs Noordijs 6 Jan Johan van den Bosch Utrecht 13 j man ongehuwd protestant 1-94
F-107 Zuiderhaven Zuiderhaven 31 Lolke Alta Marken 11 j man ongehuwd protestant 2-61
H-164 Schoolstraat 1 Jetze Posthuma Harlingen 10 j man ongehuwd protestant 2-176
F-242 Vijverstraat Vijverstraat 26 Johannes van Elst De Graaf kleermaker 66 j man gehuwd rooms katholiek 2-93
A-119 Bildstraat Bildtstraat 8 Bernardus Drost Harlingen 13 j man ongehuwd rooms katholiek 1-21
G-177 Kerkpad Kerkpad 2 Bonne Jager Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 2-123
D-092 Nieuwstraat Nieuwstraat 36 Jelte Martens Hidma Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-130
E-141 Laanen 't Poortje 7 Herms. van der Heide Harlingen geen 47 j man gehuwd protestant 2-22
C-030 Voorstraat Voorstraat 5 Rienk Hobma Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 1-80
G-074 Both Apothekerstraat 14 Dirk Hoekstra Harlingen werkman 27 j man ongehuwd protestant 2-106
H-109 Waschbleek Wasbleek 58 Johannes Faber Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 2-168
E-052 Voorstraat Grote Bredeplaats 26 Willem van Oppen Zierikzee kargadoor 43 j man gehuwd 1-153
F-087 Schritzen Schritsen 4 Age J de Vries Harlingen 4 j man ongehuwd protestant 2-56
C-049 Voorstraat Voorstraat 39a Henderik Hube Sneek 31 j man ongehuwd rooms katholiek 1-85
H-009 Hofstraat Hofstraat 16 Bruin Monsma Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-153
E-221 Wortelhaven Simon Stijlstraat 3 Eelke W de Jong Harlingen 8 j man ongehuwd protestant 2-37
B-151 Karremanstraat Achterstraat 27 Bouwe Huitema Leeuwarden schippersknegt 33 j man gehuwd rooms katholiek 1-70
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Pieter Monsma Harlingen smidsknegt 34 j man gehuwd protestant 1-89
F-115 Ossemarkt Grote Ossenmarkt 13 Eelkje van der Veer Harlingen 23 j man ongehuwd protestant 2-63
B-037 Hoogstraat Hoogstraat 7 Daniel Oolgaard Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 1-52
E-134 Kleine Breedeplaats Kleine Bredeplaats 23 Jan Visser Vlieland zeeschipper 34 j man gehuwd protestant 2-21
B-144 Liemendijk 34 Johannes Werner Dokkum panbakker 42 j man gehuwd rooms katholiek 1-68
C-177 Noorderhaven Noorderhaven 32 Dirk J Boterweg Harlingen 11 j man ongehuwd protestant 1-108
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Lolke IJlstra Harlingen 2 j man ongehuwd protestant 2-29
A-193 Karremanstraat Anjelierstraat 8 Wytse [Willem] Fielbach Harlingen touwslager 30 j man gehuwd protestant 1-35
G-159 Typelstegen Fortuinsteeg 6 Jan Kune Franeker 11 j man ongehuwd protestant 2-118
B-030 Hoogstraat Hoogstraat 4 Arend Dekker Harlingen zeeman 32 j man gehuwd protestant 1-50
H-149 Nieuweburen 3 Klaas van Klaarbergen Harlingen geene 49 j man gehuwd protestant 2-174
C-139 Noorderhaven Noorderhaven 100 Luitje van der Veer Bakkeveen schipper 38 j man gehuwd protestant 1-101
G-053 Heilgeweg Heiligeweg 6 Willem Holsderber Harlingen 15 j man ongehuwd protestant 2-102
B-133 Karremanstraat Karremanstraat 11 Hendrik Wever Harlingen 17 j man ongehuwd protestant 1-67
D-104 Nieuwstraat Ooievaarsteeg 11 Albert F Schaafsma Harlingen 1 j man ongehuwd protestant 1-133
F-003 Zuiderhaven Zuiderhaven 43 Hylke Pieksma Harlingen schippersknegt 26 j man gehuwd protestant 2-42
A-117 Bildstraat Bildtstraat 18 Paulus Haitsma Franeker bakker 27 j man gehuwd protestant 1-21
E-005 Voorstraat Voorstraat 86 Willem Dijkstra Harlingen 10 w man ongehuwd rooms katholiek 1-142
C-022 Breedeplaats Grote Bredeplaats 25 Johannes Hanekamp Leeuwarden winkelier 67 j man gehuwd rooms katholiek 1-78
E-085 Heerenknegtenkamerstraat Herenknechtenkamerstraat 0 Yepe van Vliet Harlingen geen 46 j man gehuwd protestant 2-10
G-175 Kerkpad Kerkpad 12 Jurjen van der Heide Harlingen schrijver 30 j man ongehuwd protestant 2-122
E-196 Laanen Lanen 65 Ulbe Postma Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-32
D-089 Nieuwstraat Nieuwstraat 44 Jan Vlam Warmenhuizen 6 j man ongehuwd protestant 1-130
H-169 Zuiderhaven 36a Dirk J Alta Lemmer scheepstimmerman 36 j man gehuwd protestant 2-178
G-260 Kerkpoortstraat 47 Jacob Balk Harlingen 16 j man ongehuwd protestant 2-137
F-224 Laanen Lanen 18 Karel van der Velde Harlingen 3 j man ongehuwd protestant 2-88
H-048 Rapenburg 18 Wybren J Jansen Bolsward 4 j man ongehuwd protestant 2-160
H-193 Zuidersteeg 11 Lammetje de Buhr Harlingen 9 j man ongehuwd protestant 2-181
F-081 Schritzen Schritsen 18 Jan Hidma Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-55
H-006 Hofstraat Hofstraat 28 Jan Buisman Bolsward 17 j man ongehuwd rooms katholiek 2-152
H-001 Bij de gewezen Kerkpoort Kerkpoortstraat 24 Jan van der Hoek Harlingen 5 j man ongehuwd protestant 2-151
F-198 Laanen Lanen 66 Johannes Rinsma Schraard 1,5 j man ongehuwd protestant 2-81
A-055 Noorderhaven Noorderhaven 101 Anthony Ruitinga Harlingen 52 j man ongehuwd protestant 1-13
B-028 Hoogstraat Rommelhaven 5 Johannes P van Altena Tjietjerk ontvanger der dir. belasting 60 j man gehuwd protestant 1-50
C-067 Voorstraat Voorstraat 81 Michiel Hoogstra Almenum 7 j man ongehuwd protestant 1-89
B-043 Hoogstraat Hoogstraat 19a Izaäk Blok Middelharnis 42 j man ongehuwd israëliet 1-54
D-056</