Harlingen, woningregister 1814 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 204)

Dit register beschrijft een rondgang door de acht wijken van de stad (wijk A t/m H) en door de zgn. buitenbuurt (wijk I). Van elk pand zijn de eigenaar en de gebruiker vastgelegd. Als het een woonhuis betrof is van de bewoner het beroep of bedrijf genoteerd. In andere gevallen betrof het blijkbaar een bedrijfspand en is het gebruik beschreven zoals een lijnbaan of smederij. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van "Zoek je huis".

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2015-04-16 03:27:20.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z    eigenaar gebruiker/bewoner
huis tegenwoordig   voornaam patroniem familienaam   voornaam patroniem familienaam beroep of gebruik
G-237 Kromme Elleboogsteeg 5 erven A Bartling Jan Anes gealimenteerd
E-163 Lanen 21 A Oostendorp A Oostendorp schilder
H-237 Havenplein 16 A van den Oever W H Werkhoven commis
B-034 Hoogstraat 1 A Rasschen A Rasschen 1e clerq ter secretary
E-115 Kleine Bredeplaats 14 A Terwocht A Terwocht schoolonderwijzer
D-083 Nieuwstraat 56 A Oostendorp wed Wouter Scheltes
E-101 Hondenstraat 12 A Terwocht A Terwocht school
E-031 Voorstraat 42 A van Eeken Luitje P Faber zonder bedrijf
H-164 Schoolstraat 1 erven A Scheltinga M van der Kooy commissaris bij de convooyen
A-189 Anjelierstraat 16 erven A Bartling Klaas Salverda kleermakersknegt
E-115 Kleine Bredeplaats 14 A Terwocht A Terwocht schoolonderwijzer
C-137 Noorderhaven 104 A de Roock A de Roock
G-155 Borstelsteeg 14 A de Ruiter Cornelis Martens sjouwer
F-064 Raamstraat 5 A Bolman stal en wagenhuis ledig
H-071 Rozengracht 4 A Amelander Jacob Heus commies bij de convoyen
E-041 Voorstraat 24 A van der Steenderen A van Steenderen schoolonderwijzer
G-059 Brouwersstraat 7 A Wierdsma Casper Smith kantoorbediende
G-185 Grote Kerkstraat 36 erven A Bartling Bernardus Witte koopman
F-064 Raamstraat 3 A Bolman stal en wagenhuis ledig
G-237 Kromme Elleboogsteeg 5 erven A Bartling Bernard Bessing sjouwer
G-197 Grote Kerkstraat 31 erven A Bartling wed Asmus Feddes gealimenteerd
G-152 Gardenierstraat 15 erven A Bartling Arnold van der Vleugel sjouwer
C-066 Voorstraat 75 A Tadema A Tadema apothecar
F-056 Raamstraat 3 A Bolman
C-198 Noordijs 12 A Binksma A Binksma zonder bedrijf
G-002 Franekereind 38 A Bolman A Bolman pakhuis
E-031 Voorstraat 42 A van Eeken Luitje P Faber zonder bedrijf
E-101 Hondenstraat 12a A Terwocht A Terwocht school
E-115 Kleine Bredeplaats 14 A Terwocht A Terwocht schoolonderwijzer
C-128 Noorderhaven 114 A Determeyer & comp A Determeyer & comp kooplieden
H-158 Zuiderhaven 50 A van Ringh A van Ringh med: doctor
C-137 Noorderhaven 104 A de Roock A de Roock
G-156 Borstelsteeg 12 A de Ruiter Wytske Folkerts
E-038 Voorstraat 28 A Bolman Boldewijn de Wit
G-166 Borstelsteeg 3 erven A Bartling Antie Bernardus
F-143 Schritsen 41 A Rasschen qq Thomas Johannes Smit schipper
E-041 Voorstraat 24 A van der Steenderen A van Steenderen schoolonderwijzer
G-186 Grote Kerkstraat 34 erven A Bartling vrouw P van der Stok
C-145 Noorderhaven 88 A van Eeken A van Eeken koopman
G-151 Gardenierstraat 13 erven A Bartling Berend Burgers wewer
C-066 Voorstraat 75 A Tadema A Tadema apothecar
F-056 Raamstraat 3 A Bolman Teunis C Furstenburg timmerknegt
B-034 Hoogstraat 1 A Rasschen A Rasschen 1e clerq ter secretary
E-115 Kleine Bredeplaats 14 A Terwocht A Terwocht schoolonderwijzer
D-083 Nieuwstraat 56 A Oostendorp wed Pieter Gerbens
E-031 Voorstraat 42 A van Eeken Luitje P Faber zonder bedrijf
B-025 Hoogstraat 16 vrouw A Reinius vrouw A Reinius
G-005 Franekereind 32 A Bolman A Bolman pakhuis
E-115 Kleine Bredeplaats 14 A Terwocht A Terwocht schoolonderwijzer
E-031 Voorstraat 42 A van Eeken Luitje P Faber zonder bedrijf
C-129 Noorderhaven 112 wed A Gebel wed A Gebel winkeliersche
E-035 Voorstraat 34 erven A Westendorp Johannes Hanekamp broekmaker
C-138 Noorderhaven 102 A de Roock stal en wagenhuis
H-164 Zuiderhaven 38 erven A Scheltinga M van der Kooy commissaris bij de convooyen
F-017 Raamstraat 7 A Bolman N de Vries
G-184 Grote Kerkstraat 38 erven A Bartling Moses Levy de Beer koopman
H-042 Rapenburg 10 A B Westerhof c.s. Berend Jans Bertles wewer
H-230 Zuiderhaven 2 A J Conradi ledig
H-227 Weeshuisstraat 9 A J Conradi Ruurd Pieters van Dijk varensgesel
G-284 Rapenburg 11 A J Conradi Harmen Kok wewer
H-160 Zuiderhaven 46 A J Conradi A J Conradi secretaris
F-097 Grote Ossenmarkt 10 A J Conradi Jan Roelofs van Wijk sjouwer
H-229 Zuiderhaven 4 A J Conradi pakhuis
H-161 Zuiderhaven 44 A J Conradi ledig
F-097 Grote Ossenmarkt 10 A J Conradi Jan Hendriks Keyzer sjouwer
H-230 Zuiderhaven 2 A J Conradi ledig
H-227 Weeshuisstraat 11 A J Conradi Ruurd Pieters van Dijk varensgesel
H-159 Zuiderhaven 48 A J Conradi ledig
F-097 Grote Ossenmarkt 10 A J Conradi wed Sybren Jobs gealimenteerd
H-049 Rapenburg 20 A R Mentes Doeke Jans tuin
D-114 Scheffersplein 17 A R van Dalsen ledig
A-211 Bargebuurt 15 A R van Dalsen Pieter J Broersma stalknegt
A-082 Droogstraat 11 A R van Dalsen A R van Dalsen stal en wagenhuis
D-114 Ooievaarsteeg 20 A R van Dalsen ledig
A-028 Noorderhaven 49 A R van Dalsen A R van Dalsen rentenier
H-014 Hofstraat 2 A R van Dalsen wed Hendrik Oswald
A-082 Droogstraat 11 A R van Dalsen A R van Dalsen stal en wagenhuis
H-049 Rapenburg 20 A R Mentes Doeke Jans tuin
H-014 Hofstraat 2 A R van Dalsen wed Hendrik Oswald
A-082 Droogstraat 11 A R van Dalsen A R van Dalsen stal en wagenhuis
F-016 Zuiderhaven 73 A R Mentes A R Mentes hervormd leeraar
H-049 Rapenburg 22 A R Mentes Doeke Jans tuin
G-057 Brouwersstraat 3 A W Tadema Susanna Andries winkeliersche
H-146 Nieuweburen 9 A W Tadema qq Paulus H Houtsma sjouwer
H-144 Nieuweburen 13 A W Tadema qq Willem J Steenbergen tichelaar
H-145 Nieuweburen 11 A W Tadema qq vrouw Johannes Garde
D-011 Noordijs 5 Aafke Hibma Aafke Hibma
D-011 Pakhuissteeg 6 Aafke Hibma Aafke Hibma
D-011 Noordijs 5 Aafke Hibma Aafke Hibma
F-081 Schritsen 20 Abel Hendriks van Gelder Abel Hendriks van Gelder varensgesel
F-081 Schritsen 18 Abel Hendriks van Gelder Hendrik R Jongsma turfdrager
F-081 Schritsen 20 Abel Hendriks van Gelder Hendrik R Jongsma turfdrager
F-081 Schritsen 18 Abel Hendriks van Gelder Abel Hendriks van Gelder varensgesel
E-242 Grote Kerkstraat 15 Abraham de Ruiter qq Jelle Hanekamp geweermaker
G-135 Gardenierstraat 14 Abraham de Ruiter Jan Beukering sjouwer
F-068 Raamstraat 4 Abraham de Ruiter Abraham de Ruiter handelaar
F-068 Schritsen 44 Abraham de Ruiter Abraham de Ruiter handelaar
G-275 Molenpad 4 Abraham de Ruiter Carel Marcus van Vliet varensgesel
F-069 Schritsen 42 Abraham de Ruiter pakhuis
G-078 Both Apothekerstraat 7 Abraham Wierdsma G Groenewoud bakkersknegt
G-139 Gardenierstraat 8 Abraham de Ruiter Cornelis Schaafsma timmerknegt
G-055 Heiligeweg 2 Adam Reinius Luitje Walstra koekebakkersknegt
E-175 Sint Odolphisteeg 20 erven Adam Lents wed Melle de Vrind
G-055 Heiligeweg 2 Adam Reinius Luitje Walstra koekebakkersknegt
G-055 Heiligeweg 2 Adam Reinius Dirk Feykes de Boer schoenmaker
G-023 Heiligeweg 68 Adam Sterk Adam Sterk slaapsteehouder
G-055 Heiligeweg 2 Adam Reinius Dirk Feykes de Boer schoenmaker
E-174 Sint Odolphisteeg 22 erven Adam Lents Hendrik Bakker oud schipper
C-189 Noorderhaven 8 Adam Hartog Meyer Adam Hartog Meyer slager
C-189 Noorderhaven 8 Adam Hartog Meyer Marcus Adam Meyer
B-029 Hoogstraat 8 wed Age Agema Willem Siebes de Boer varensgesel
E-249 Heiligeweg 23 Age H Bakker Age H Bakker uitdrager
C-057 Tuinsteeg 0 Albert Bolman Albert Bolman koopman
E-207 Comediesteeg 4 Albert van Eeken Tjepke Gabes boerenarbeider
C-058 Voorstraat 59 Albert Bolman Jan H Gastrik koopman
A-110 Zoutsloot 30 Albert van Eeken wed Michiel Jacobs van der Zee
C-057 Voorstraat 57 Albert Bolman Albert Bolman koopman
E-103 Vijver 3 Albert van Eeken & Comp J C Fokkens commis
C-057 Voorstraat 57a Albert Bolman Albert Bolman koopman
A-109 Zoutsloot 32 Albert van Eeken Jacob van Eeken koopman
F-160 Heiligeweg 5 Albertus van Eeken wed Jacob H Kerkhoven
G-200 Grote Kerkstraat 35 Aldert G Krijl Jacob Houtkoper turfdrager
G-200 Grote Kerkstraat 35 Aldert G Krijl Aldert G Krijl schipper
C-031 Voorstraat 7a erven Allardus Westendorp Popkje Wiersma zilverkasthoudster
C-031 Voorstraat 7 erven Allardus Westendorp Popkje Wiersma zilverkasthoudster
C-031 Voorstraat 7a erven Allardus Westendorp erven Allardus Westendorp banketbaksters
C-031 Voorstraat 7 erven Allardus Westendorp erven Allardus Westendorp banketbaksters
F-209 Lanen 44 Allart H van der Zee Allart H van der Zee wafelaar
F-209 Lanen 44 Allart H van der Zee Joseph Smith sjouwer
F-209 Lanen 44 Allart H van der Zee Job Adema zeepziedersknegt
C-043 Voorstraat 27a Alle P Medendorp Alle P Medendorp logementhouder
C-043 Voorstraat 27 Alle P Medendorp Alle P Medendorp logementhouder
C-099 Rommelhaven 16 wed Andries Gebel J van Eeken pakhuis
E-117 Kleine Bredeplaats 10 Andries van der Hoek Andries van der Hoek schoolonderwijzer
H-065 Rozengracht 16 Andries de Haas Andries de Haas leerlooyer
F-137 Schritsen 29 Andries Onsman Andries Onsman sjouwer
E-117 Kleine Bredeplaats 10 Andries van der Hoek Harm IJskamp hovenier
H-066 Rozengracht 14 Andries de Haas loyerij
A-003 Noorderhaven 3 wed Andries Wiebes wed Andries Wiebes winkeliersche
E-203 Lanen 71 Anne Foekens Anne Foekens schoolonderwijzer
B-031 Rozemarijnstraat 1 Anne Martens Hovenier Anne Martens Hovenier hovenier
B-031 Hoogstraat 2 Anne Martens Hovenier Anne Martens Hovenier hovenier
D-051 Hoogstraat 34 wed Anne Sierds Sipke Fokkes uitdrager
D-051 Lombardstraat 1 wed Anne Sierds wed Anne Sierds
D-051 Hoogstraat 34 wed Anne Sierds wed Anne Sierds
D-051 Lombardstraat 1 wed Anne Sierds Sipke Fokkes uitdrager
D-145 Nieuwstraat 11 Anske Stallinga Willem Leeksma schoenmakersknegt
D-145 Nieuwstraat 9 Anske Stallinga Willem Leeksma schoenmakersknegt
D-115 Westersteeg 2 Anske F Stallinga Anske F Stallinga stalling
D-115 Scheffersplein 3 Anske F Stallinga Anske F Stallinga stalling
D-115 Scheffersplein 1 Anske F Stallinga wed Johannes Gerbens
D-115 Westersteeg 2 Anske F Stallinga wed Johannes Gerbens
D-115 Scheffersplein 3 Anske F Stallinga wed Johannes Gerbens
D-115 Scheffersplein 1 Anske F Stallinga Anske F Stallinga stalling
G-315 Klaverbladstraat 22 Anthonie Klaver Jacobus Spits varensgesel
G-315 Klaverbladstraat 20 Anthonie Klaver Anthonie Klaver hovenier
G-315 Klaverbladstraat 22 Anthonie Klaver Anthonie Klaver hovenier
G-315 Klaverbladstraat 20 Anthonie Klaver Jacobus Spits varensgesel
G-318 Klaverbladstraat 14 Anthonie Klaver tuin
G-280 Kerkpoortstraat 55 Anthonie B Westerhof Anthonie B Westerhof weefwinkel
E-109 Vijverstraat 0 Anthonie B Westerhof Bruin C Westerhof wewer
G-279 Kerkpoortstraat 55 Anthonie B Westerhof Anthonie B Westerhof wewer
E-243 Grote Kerkstraat 17 Antje Jacobs van Ackeren Antje Jacobs van Ackeren uitdraagster
G-097 Kerkpad 34 wed Arent Batzal wed Arent Batzal wewersche
G-097 Kerkpad 32 wed Arent Batzal wed Arent Batzal wewersche
D-086 Nieuwstraat 50 Arent J Feersma Arent J Feersma timmerman
D-082 Nieuwstraat 60 Arent L van der Pijp
D-082 Nieuwstraat 60 Arent L van der Pijp Arent L van der Pijp trekschipper
G-063 Brouwersstraat 15 Arjen D Poort Arjen D Poort kuiper
G-063 Brouwersstraat 15 Arjen D Poort Harmanus Addens
H-009 Hofstraat 14 Arnoldus Bisschop Arnoldus Bisschop schipper
H-009 Hofstraat 16 Arnoldus Bisschop Arnoldus Bisschop schipper
G-333 Weverstraat 0 Arnoldus Berends weefwinkel ledig
G-240 Kerkpoortstraat 11 Arnoldus B Klumper Arnoldus B Klumper wewer
G-021 Franekereind 2 wed Arnoldus H van Assen wed Arnoldus H van Assen
G-035 Heiligeweg 46 Ary de Vries Harmen de Vries
G-035 Heiligeweg 46 Ary de Vries Ary de Vries schipper
G-035 Kruisstraat 1 Ary de Vries Harmen de Vries
G-035 Kruisstraat 1 Ary de Vries Ary de Vries schipper
D-146 Nieuwstraat 13 Ate Luitjes de Boer Ate Luitjes de Boer sjouwer
G-278 Kerkpoortstraat 53 Atze L Bakker Atze L Bakker winkelier
G-278 Kerkpoortstraat 53a Atze L Bakker Atze L Bakker winkelier
F-184 Lanen 84 Augustinus Dekker Augustinus Dekker kleermaker
F-118 Grote Ossenmarkt 19 Auke Vogelzang Auke Vogelzang schipper
G-327 Weverstraat 0 Auke Bouwes Leen Harmen B de Vries panbakkersknegt
G-327 Weverstraat 4 Auke Bouwes Leen Auke Bouwes Leen militair
G-327 Weverstraat 4 Auke Bouwes Leen Harmen B de Vries panbakkersknegt
G-327 Weverstraat 0 Auke Bouwes Leen Auke Bouwes Leen militair
F-195 Lanen 72 Auke Meinderts van Laan Auke Meinderts van Laan stoeldraayer
F-195 Schritsen 59 Auke Meinderts van Laan Auke Meinderts van Laan stoeldraayer
C-019 Grote Bredeplaats 19 wed B Boomsma Simon Tierens ingenieur
F-169 Grote Kerkstraat 22 B Broersma wed Jan Anthonij gealimenteerd
A-180 Achterstraat 7 B Braameyer Anthony Overzee sjouwer
C-186 Noorderhaven 12 B Visser & zoon B Visser & zoon pakhuis
A-081 Droogstraat 7 B Visser & zoon B Visser & zoon pak- en wagenhuis
B-026 Hoogstraat 14 B Arink B Arink timmerman
B-121 Zoutsloot 93 wed B Boomsma wed Tjalle Wiebrens naaister
H-194 Dwarsstraat 17 wed B Boomsma ledig
B-083 Wortelstraat 15 wed B Boomsma Jacob Klaases Soete zeylmakersknegt
E-094 Vijverstraat 0 wed B Boomsma Jan J Park schipper
A-012 Noorderhaven 19 B Visser & zoon P Rodenhuis koopman
F-144 Schritsen 43 wed & erven B Coelmans Anna de Vries renteniersche
C-019 Grote Bredeplaats 19 wed B Boomsma wed J D Toussaint
B-011 Scheerstraat 5 wed B Boomsma Jan J de Groot kuipersknegt
H-182 Zuiderstraat 14 B Fontein B Fontein rentenier
B-083 Zoutsloot 94 wed B Boomsma Jacob Klaases Soete zeylmakersknegt
A-081 Droogstraat 7 B Visser & zoon B Visser & zoon pak- en wagenhuis
E-095 Vijver 12 wed B Boomsma Jakkle Rintjes de Boer varensgesel
H-196 Dwarsstraat 21 wed B Boomsma Arjen de Leeuw molenknegt
A-011 Noorderhaven 17 B Visser & zoon B Visser & zoon kantoor
C-019 Grote Bredeplaats 19 wed B Boomsma Sybrand Toussaint
G-058 Brouwersstraat 5 wed B van Bemen Adolf A Meyer slager
A-180 Achterstraat 9 B Braameyer Anthony Overzee sjouwer
A-021 Noorderhaven 35 B Visser & zoon B Rodenhuis kantoorbediende
H-182 Zuiderstraat 14 B Fontein B Fontein rentenier
E-095 Vijver 12 wed B Boomsma Jakkle Rintjes de Boer varensgesel
H-195 Dwarsstraat 19 wed B Boomsma tuin & zomerhuis
A-014 Noorderhaven 21 B Visser & zoon B Visser & zoon zeylmakerij
B-169 Grachtswalplein 7 Barend Visser & zoon ledig
A-009 Noorderhaven 13 Barent Visser & zoon Dirk Houtman zeilmakersknegt
F-208 Lanen 46 Bart F van der Zee wed Tjalke Koster gealimenteerd
C-184 Noorderhaven 16 Bart F van der Zee Bart F van der Zee koopman
H-208 Zuiderstraat 25 Bart F van der Zee pakhuis
H-208 Zuiderstraat 25 Bart F van der Zee pakhuis
G-030 Heiligeweg 56 Bartle Agema Bartle Agema schipper
A-152 Zoutsloot 45 Bauke de Beer Bauke de Beer winkelier
H-050 Rozengracht 26 wed Bauke Komst Doeke Jans hovenier
H-051 Zuiderbolwerk 9 wed Bauke Komst Tjeerd Pieters Faber sjouwer
H-050 Rapenburg 22 wed Bauke Komst Doeke Jans hovenier
D-070 Franekereind 21 wed Bauke Komst wed Bauke Komst kroeghouder
H-051 Zuiderbolwerk 7 wed Bauke Komst Tjeerd Pieters Faber sjouwer
H-050 Rozengracht 26 wed Bauke Komst Doeke Jans hovenier
B-063 Herenwaltje 9 Bauke Jans Blom Bauke Jans Blom bolswarderschipper
C-174 Rinnertspijp 2 wed Bauke J Komst Cornelis Bolink opziener van 's lands werken
F-154 Schritsen 65 erven Berber Jacobs Taeke Jans Nijboer gleybakkersknegt
A-065 Droogstraat 10 Berend Braameyer vrouw C Henema werkster
A-065 Droogstraat 10 Berend Braameyer Aldert G Krijl varensgesel
D-113 Scheffersplein 13 Berend Pol Jouke Jelles Kanonrijder
B-148 Anjelierstraat 24 Berend Pol Jelle C Overdijk gealimenteerd
A-194 Anjelierstraat 4 Berend Brameyer wed Oene Johannes
B-098 Zoutsloot 74 Berend Brameyer Douwe Nagtegaal timmerknegt
A-194 Anjelierstraat 2 Berend Brameyer wed Siebren B Pel
B-137 Achterstraat 31 Berend Pol Aldert Sytzes Mutschenplukker panbakkersknegt
E-171 Lanen 35 Berend Groen Jan Top sjouwer
A-065 Droogstraat 10 Berend Braameyer Aldert G Krijl varensgesel
D-107 Ooievaarsteeg 17 erven Berend Bruining Hendrik ter Deus sjouwer
D-113 Scheffersplein 13 Berend Pol Jan Huyer militair
B-147 Anjelierstraat 28 Berend Pol Berend Pol wafelbakker
B-148 Anjelierstraat 22 Berend Pol Jelle C Overdijk gealimenteerd
A-194 Anjelierstraat 6 Berend Brameyer wed Oene Johannes
A-194 Anjelierstraat 4 Berend Brameyer wed Siebren B Pel
B-099 Zoutsloot 72 Berend Brameyer Gerrit A Krijl varensgesel
B-161 Anjelierstraat 41 Berend Pol Willem Lodewijks sjouwer
E-171 Lanen 35 Berend Groen Jan Top sjouwer
E-171 Lanen 35 Berend Groen Berend Groen schoenmaker
A-065 Droogstraat 10 Berend Braameyer vrouw C Henema werkster
D-113 Scheffersplein 13 Berend Pol Jan Huyer militair
D-113 Scheffersplein 13 Berend Pol Jouke Jelles Kanonrijder
B-147 Anjelierstraat 26 Berend Pol Berend Pol wafelbakker
A-194 Anjelierstraat 6 Berend Brameyer wed Siebren B Pel
B-143 Liemendijk 36 Berend Pol wed Gerrit Severin gealimenteerd
A-194 Anjelierstraat 2 Berend Brameyer wed Oene Johannes
B-161 Liemendijk 24 Berend Pol Willem Lodewijks sjouwer
B-099 Zoutsloot 70 Berend Brameyer Gerrit A Krijl varensgesel
B-160 Anjelierstraat 39 Berend Pol Pieter Bruining wewer
B-137 Achterstraat 31 Berend Pol Albertje Pieters
E-171 Lanen 35 Berend Groen Berend Groen schoenmaker
G-149 Gardenierstraat 9 wed Berend Jans Aaltie Hendriks gealimenteerd
C-125 Sint Jacobstraat 6 Berend Johannes Wielinga Berend Johannes Wielinga wieldrayer
B-140 Achterstraat 47 Berend J Braameyer Pieter H Kerkhoven timmerknegt
A-088 Droogstraat 39 Berend J Braameyer Beerend J Braameyer smederij
H-238 Havenplein 14 Berend J Nuisker Berend J Nuisker schipper
A-088 Droogstraat 37 Berend J Braameyer Beerend J Braameyer smederij
H-238 Havenplein 12 Berend J Nuisker Berend J Nuisker schipper
G-022 Heiligeweg 70 Berent Oorthuis Berent Oorthuis koopman
G-031 Heiligeweg 54 Berent Omans Berent Omans wewer
F-108 Grote Ossenmarkt 1 Bernard Smeding Bernard Smeding wewer
B-051 Hoogstraat 33 Bestuur Armekamer wed Yede Abes Faber gealimenteerd
B-050 Hoogstraat 33 Bestuur Armekamer wed Jan van Rooyen gealimenteerd
G-291 Kerkpad 7 Betje van Klinken Martinus Kerkhof
G-291 Kerkpad 7 Betje van Klinken Betje van Klinken casteleinsche
G-292 Hofstraat 31 Betje van Klinken Martinus Kerkhof
F-067 Raamstraat 6 Betting Alberts de Boer Betting Alberts de Boer schipper
E-126 Kleine Bredeplaats 7 Bonne Oolgaard H R Snijder koopman
G-026 Heiligeweg 62 Bote Tuininga T Roquelte kantoorbediende
G-026 Heiligeweg 62 Bote Tuininga Bote Tuininga winkelier
E-017 Voorstraat 64 Bouwe Fontein F Leuning schipper
C-182 Noorderhaven 20 Bouwe Schiere Bouwe Schiere zeylmaker
C-185 Noorderhaven 14 Bouwe Schiere Jan Jacobs Klundert varensgesel
C-185 Noorderhaven 14 Bouwe Schiere Bouwe Schiere zeylmakerij
A-060 Karremanstraat 34 wed Bouwe Dirks Jan Hendriks gealimenteerd
A-060 Karremanstraat 32 wed Bouwe Dirks Jan Hendriks gealimenteerd
A-061 Karremanstraat 30 wed Bouwe Dirks wed Bouwe Dirks winkeliersche
A-060 Karremanstraat 34 wed Bouwe Dirks Yemes gealimenteerd
A-060 Karremanstraat 32 wed Bouwe Dirks Yemes gealimenteerd
A-060 Karremanstraat 34 wed Bouwe Dirks wed Johannes Caspers gealimenteerd
A-060 Karremanstraat 32 wed Bouwe Dirks wed Johannes Caspers gealimenteerd
A-061 Karremanstraat 30 wed Bouwe Dirks Jacob Hildebrand sjouwer
B-067 Wortelstraat 2 wed Bouwe Dirks Dirk B de Vries sleeper
A-221 Bargebuurt 12 Broer Broersma Ate H van der Velde sjouwer gealimenteerd
G-121 Both Apothekerstraat 9 erven Broer Wybrens ruïnes
E-007 Voorstraat 84 Broer Yemes Broer Yemes pakhuis
E-006 Voorstraat 84 Broer Yemes Broer Yemes schipper
A-155 Zoutsloot 51 Broer H van der Veer Broer H van der Veer schipper
A-155 Zoutsloot 51 Broer H van der Veer Broer H van der Veer schipper
E-120 Kleine Bredeplaats 4 Broer J van der Plaats Broer J van der Plaats timmerknegt
F-223 Lanen 20 Broer J Broersma Broer J Broersma timmerman
E-072 Hondenstraat 10 Bruin C Roorda Bruin C Roorda varensgesel
E-072 Hondenstraat 10 Bruin C Roorda wed Michiel Plagnat
G-126 Romastraat 13 C Jonker Heert M Tichelaar tichelknegt
H-170 Nutstraat 2 C Mollema tuin
H-165 Schoolstraat 18 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
G-081 Both Apothekerstraat 15 C Gelinde Hendrik H Leyenaar timmerknegt
H-165 Schoolstraat 12 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
E-051 Voorstraat 4 wed C de Groot wed C de Groot koekbakkersche
H-165 Schoolstraat 6 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
C-012 Grote Bredeplaats 5 erven C Syverda vrouw Otte Lubberts
E-063 Grote Bredeplaats 6a C Greijdanus C Greijdanus rector
F-014 Zuiderhaven 69 C Mollema koolplek
E-200 Bedelaarsteeg 3 C Mollema Johannes E van der Heyde pakhuisknegt
H-165 Schoolstraat 16 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
H-165 Schoolstraat 10 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
E-063 Grote Bredeplaats 6 C Greijdanus C Greijdanus rector
E-018 Voorstraat 62 C Heinser C Heinser kastelein
H-165 Schoolstraat 4 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
D-023 Noordijs 25 C Lautenbach C Lautenbach schoenmaker
E-025 Voorstraat 52 C Mollema C Mollema koopman
H-165 Schoolstraat 20 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
H-165 Schoolstraat 14 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
H-165 Schoolstraat 8 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
C-096 Rommelhaven 18 erven C Beva wed Gosse Douwes gealimenteerd
C-012 Grote Bredeplaats 5 erven C Syverda Reinder Buwalda varensgesel
H-165 Schoolstraat 2 C Mollema Willem Jurjens turfdrager
E-220 Simon Stijlstraat 1 C Heinser kroeg
E-025 Voorstraat 52 C Mollema C Mollema koopman
E-201 Bedelaarsteeg 5 C Mollema Johannes E van der Heyde pakhuisknegt
G-089 Hofstraat 19 C A Jonker wagenhuis
G-089 Hofstraat 19 C A Jonker wagenhuis
C-005 Zuiderhaven 7 wed C C Zijlstra wed C C Zijlstra winkeliersche
F-048 Carl Visschersteeg 8 C C van der Straaten Albert Sieds varensgesel
B-002 Noorderhaven 111 wed C C van der Straaten wed C C van der Straaten
F-049 Carl Visschersteeg 6 C C van der Straaten Rintje Jans Dijks varensgesel
E-049 Voorstraat 8 C D Zijlstra C D Zijlstra collecteur
E-139 't Poortje 3 C D Zijlstra wed Hendrik Symons de Groot vischvrouw
F-004 Zuiderhaven 45 C L van Beyma Johannes Rimmert Hogenburg stalknegt
F-003 Zuiderhaven 39 C L van Beyma pakhuis ledig
F-234 Kleine Ossenmarkt 6 C L van Beijma wed Jan Blom
F-235 Kleine Ossenmarkt 4 C L van Beijma wed Berend Jans wafelbakster
F-003 Zuiderhaven 43 C L van Beyma pakhuis ledig
F-002 Zuiderhaven 39 C L van Beyma C L van Beyma
F-234 Kleine Ossenmarkt 6 C L van Beijma wed Jan Blom
F-099 Grote Ossenmarkt 8 C L van Beyma wagenhuis
F-005 Zuiderhaven 47 C L van Beyma ledig plek grond
F-003 Zuiderhaven 41 C L van Beyma pakhuis ledig
F-235 Kleine Ossenmarkt 4 C L van Beijma Johannes Berends de Vries wafelbakker
F-095 Grote Ossenmarkt 14 C L van Beijma wagenhuis
F-100 Grote Ossenmarkt 6 C L van Beyma kantoor
H-204 Zuiderstraat 15 C M Monsma C M Monsma ijsersmid
H-203 Zuiderstraat 13 C M Monsma wed Simon Jurjens
H-203 Zuiderstraat 11 C M Monsma wed Simon Jurjens
H-022 Rozengracht 5 C W Bakker Pietje Tammes
H-019 Zuiderplein 5 C W Bakker Dirk de Clerq candidaat
H-021 Rozengracht 3 C W Bakker Johannes van der Elst kleermaker
H-019 Zuiderplein 5 C W Bakker Dirk de Clerq candidaat
H-022 Rozengracht 5 C W Bakker Pietje Tammes
F-088 Schritsen 2 Carel Jans Timmer Carel Jans Timmer scheepstimmerman
G-233 Kerkpoortstraat 7 Christiaan Klein Christiaan P Klein gealimenteerd
F-134 Schritsen 23 Christiaan Pieters Bruin Christiaan Pieters Bruin timmerknegt
G-085 Hofstraat 13 Christoffel de Haas Uilke Siebes Visser schoenmaker
G-086 Hofstraat 15 Christoffel de Haas Christoffel de Haas leerloyer
F-243 Vijverstraat 24 wed & erven Christoffel Christoffels Bernardus Drost winkelknegt
F-249 Vijverstraat 12 wed & erven Christoffel Christoffels Pieter Schenkius
F-247 Vijverstraat 16 wed & erven Christoffel Christoffels Barend Gomperts van Gelder koopman
F-249 Vijverstraat 12 wed & erven Christoffel Christoffels Pieter Schenkius
F-249 Vijverstraat 10 wed & erven Christoffel Christoffels Pieter Schenkius
B-141 Achterstraat 49 erven Christoffel Christoffels erven Christoffel Christoffe tuin
A-215 Bargebuurt 24 wed Christoffel Hendriks wed Christoffel Hendriks gealimenteerd
H-138 Nieuweburen 25 Claas IJsenbeek Johannes Posthumus hovenier
H-086 Bos en Hove 2 Claas IJsenbeek wagenhuis
E-088 Herenknechtenkamerstraat 0 erven Claas Heins Abe Johannes Hoog militair
E-098 Vijver 6 erven Claas Heins Maria Heins
E-098 Vijver 6 erven Claas Heins Roelof Veenstra tuin
H-087 Wasbleekstraat 1 Claas IJsenbeek Claas Hiddes Bleeker timmerknegt
H-138 Nieuweburen 25 Claas IJsenbeek tuin en zomerhuis
E-086 Herenknechtenkamerstraat 0 erven Claas Heins Sytse Johannes Hoog sjouwer
E-098 Vijver 6 erven Claas Heins Roelof Veenstra tuin
H-085 Wasbleekstraat 4 Claas IJsenbeek Jacobus van Keulen sjouwer
E-099 Vijver 4 Claas van den Oever Claas van den Oever schipper
E-089 Herenknechtenkamerstraat 0 erven Claas Heins Thomas Y Bakker sjouwer
E-087 Herenknechtenkamerstraat 3 erven Claas Heins Jan Teekes
E-098 Vijver 6 erven Claas Heins Maria Heins
H-029 Rozengracht 0 erven Claas Steenveld Geert Steenveld bakker
E-189 Lanen 43 erven Claas Dirks Siebren H Jouwstra timmerknegt
H-171 Zuiderhaven 36 erven Claas Doedes wed Jacob Tuininga
H-171 Zuiderhaven 36 erven Claas Doedes Douwe de Haan varensgesel
E-096 Vijver 10 Claas Foppes Torenbeek Jacob K Torenbeek boekbinder
E-096 Vijver 10 Claas Foppes Torenbeek Claas Foppes Torenbeek timmerman
F-177 Grote Kerkstraat 4 Claas Jacobs Zoete Sybrand Reidmaker
F-177 Grote Kerkstraat 4 Claas Jacobs Zoete Claas Jacobs Zoete schipper
F-125 Schritsen 5 Claas Jurres Wassenaar Claas Jurres Wassenaar verwer
F-125 Schritsen 5 Claas Jurres Wassenaar Claas Jurres Wassenaar verwer
A-164 Karremanstraat 20 wed Claas Wiebes wed Claas Wiebes gealimenteerd
E-066 Zuiderhaven 13 Claas A Zeylmaker Claas A Zeylmaker schipper
F-221 Lanen 24 Claas D Molenaar Dirk Hendriks Faber varensgesel
E-127 Kleine Bredeplaats 9 Claas H van Wielen Claas H van Wielen horlogiemaker
A-243 Visbuurt 8 Claas H van Wielen Cornelis Martens sjouwer
E-136 Lanen 1 wed Claas H Swart wed Claas H Swart naayster
A-193 Anjelierstraat 8 Claas H Kuiper wed Taeke Halbes
A-243 Visbuurt 2 Claas H van Wielen Cornelis Martens sjouwer
A-243 Visbuurt 6 Claas H van Wielen Cornelis Martens sjouwer
A-243 Visbuurt 4 Claas H van Wielen Cornelis Martens sjouwer
F-155 Schritsen 65b Claas L Koster Claas L Koster slager
F-101 Grote Ossenmarkt 6 Claas L Koster Haitze Jorrits pakhuis
F-101 Grote Ossenmarkt 4 Claas L Koster Haitze Jorrits pakhuis
C-170 Noorderhaven 36 wed Claas P Metzelaar wed Claas P Metzelaar
F-166 Heiligeweg 17 Claas W Klaver Claas W Klaver turfdrager
C-180 Noorderhaven 24 Claas W van der Berg Claas W van der Berg schipper
C-180 Noorderhaven 24 Claas W van der Berg Claas W van der Berg schipper
E-010 Voorstraat 78 Coenraad Leers Coenraad Leers koopman
E-055 Grote Bredeplaats 20 wed Coert Duman wed Coert Duman schoenverkoopster
E-055 Grote Bredeplaats 20 wed Coert Duman Pieter Lanting ijkmeester
G-093 Hofstraat 21 Cornelis Jonker Cornelis Bouwes winkelier
D-121 Scheffersplein 19 Cornelis Mollema Sake Baukes Dijkstra keetknegt
F-029 Brouwersstraat 18 Cornelis Jonker vrouw Cornelis van Dijk
A-232 Bargebuurtspoortje 4 Cornelis Jonker wed Andries Jacobus gealimenteerd
G-192 Grote Kerkstraat 25 Cornelis van der Hoef smederij
F-191 Lanen 80 Cornelis Jonker Sjoerd Jacobs de Vries varensgesel
D-056 Lombardstraat 4 Cornelis Smit Cornelis Smit varensgesel
A-175 Bildtstraat 7 Cornelis Jonker Evert Wellinga koperslager
F-219 Lanen 28 Cornelis Jonker Jan Hendriks Schoenmaker sjouwer
E-172 Lanen 37 Cornelis Jonker Gerrit N van der Woude koperslagersknegt
E-172 Lanen 37 Cornelis Jonker Willem Sluitman varensgesel
F-126 Schritsen 7 Cornelis van Beemen Jane van Slooten varensgesel
F-029 Brouwersstraat 18 Cornelis Jonker wed Dirk van der Woude
D-121 Scheffersplein 19 Cornelis Mollema zoutkeet oleron
H-236 Havenplein 18 Cornelis van Loon Cornelis B van der Meer schipper
F-132 Schritsen 19 Cornelis van der Veer Cornelis van der Veer schipper
F-219 Lanen 28 Cornelis Jonker wed Henning Lolkes
E-172 Lanen 37 Cornelis Jonker Gerrit N van der Woude koperslagersknegt
F-219 Lanen 28 Cornelis Jonker Johannes A van Kampen varensgesel
E-037 Voorstraat 30 Cornelis Jonker Lodewijk Coster
E-172 Lanen 37 Cornelis Jonker Willem Sluitman varensgesel
D-121 Scheffersplein 0 Cornelis Mollema Sake Baukes Dijkstra keetknegt
G-093 Hofstraat 21 Cornelis Jonker
F-029 Brouwersstraat 18 Cornelis Jonker Jacob Blauw sjouwer
A-230 Bargebuurtspoortje 8 Cornelis Jonker Anthonie Fransen gealimenteerd
G-193 Grote Kerkstraat 25 Cornelis van der Hoef Cornelis van der Hoef
A-132 Zeilmakersstraat 11 Cornelis Tewes Cornelis Tewes schipper
H-236 Havenplein 18a Cornelis van Loon Cornelis B van der Meer schipper
F-219 Lanen 28 Cornelis Jonker wed Karst Edsgers
E-172 Lanen 37 Cornelis Jonker Willem Sluitman varensgesel
E-037 Voorstraat 30 Cornelis Jonker Lodewijk Coster
E-172 Lanen 37 Cornelis Jonker Gerrit N van der Woude koperslagersknegt
D-121 Scheffersplein 0 Cornelis Mollema zoutkeet oleron
F-039 Schritsen 58 Cornelis Arjens Bosma Oege L Pollema
F-039 Schritsen 58 Cornelis Arjens Bosma Cornelis Arjens Bosma timmerknegt
H-030 Hofstraat 20 erven Cornelis Baukes Jan Popkens wewer
H-030 Rozenstraat 1 erven Cornelis Baukes Jan Popkens wewer
C-183 Noorderhaven 18 Cornelis Jacobs Swart Cornelis Jacobs Swart stoeldraayer
G-087 Hofstraat 19 Cornelis A Jonker wed P Tetrode
G-087 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker Cornelis A Jonker kooper
G-087 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker wed P Tetrode
G-087 Hofstraat 19 Cornelis A Jonker Cornelis A Jonker kooper
G-087 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker wed P Tetrode
G-087 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker Cornelis A Jonker kooper
G-087 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker wed P Tetrode
G-087 Hofstraat 17 Cornelis A Jonker Cornelis A Jonker kooper
A-128 Zeilmakersstraat 3 Cornelis B van der Meer Allert J van der Woude varensgesel
D-030 Franekereind 11 Cornelis B Zoete Nolke van der Veer trekschipper
G-249 Kerkpoortstraat 33 Cornelis B Zoete Lolke S Zwaal timmerwinkel
G-249 Kerkpoortstraat 37 Cornelis B Zoete Lolke S Zwaal timmerwinkel
D-030 Franekereind 13 Cornelis B Zoete Nolke van der Veer trekschipper
G-249 Kerkpoortstraat 35 Cornelis B Zoete Lolke S Zwaal timmerwinkel
F-190 Spekmarkt 2 Cornelis F de Vries Yke Jacobs
F-217 Jekelsteeg 1 Cornelis J Blokmaker Cornelis J Blokmaker blokmakersknegt
F-104 Zuiderhaven 35 Cornelis M Braaksma Cornelis M Braaksma uitdrager
A-106 Zoutsloot 40 Cornelis M Braaksma Taeke F Buisman gleybakker
E-131 Kleine Bredeplaats 17 Cornelis N de Boer Cornelis N de Boer schipper
F-225 Kroonsteeg 3 Cornelis S Vorst Cornelis S Vorst winkelknegt
E-124 Kleine Bredeplaats 3 D Oolgaard D Oolgaard pakhuis
A-202 Karremanstraat 4 D van der Wey wed M Tuimelaar
A-004 Noorderhoofd 1 D Boomsma & Comp Hartman S Jouwstra
D-151 Nieuwstraat 33 D Boterwech D Boterwech smederij
A-016 Noorderhaven 25 D Buisman
G-214 Kruisstraat 3 D Fontein tuin
E-001 Voorstraat 94 D van Hettinga D van Hettinga zilversmid
B-039 Hoogstraat 11 wed D Zichman Gerrit Rinses de Vries militaire dienst
E-009 Voorstraat 80 D Buisman D Buisman winkelier
B-035 Hoogstraat 3 wed D Goutier wed D Goutier vischvrouw
A-203 Karremanstraat 2 D van der Wey D van der Wey stal
C-074 Voorstraat 91 D van der Hout D van der Hout apothecar
B-039 Hoogstraat 11 wed D Zichman wed D Zichman vroedvrouw
D-076 Franekereind 29 D Boterwech wed Claas Cornelis Voordewind
E-125 Kleine Bredeplaats 5 D Oolgaard D Oolgaard koopman
C-091 Schoolsteeg 2 D van der Hout Atje
B-172 Liemendijk 14 D van der Weij D van der Weij noordermolen
E-223 Simon Stijlstraat 9 D B Heslinga D B Heslinga deurwaarder
E-223 Simon Stijlstraat 7 D B Heslinga D B Heslinga deurwaarder
E-185 Sint Odolphisteeg 5 D C Zijlstra Jan Ales Wobma stalknegt
E-033 Voorstraat 38 D C Zijlstra D C Zijlstra kantoor
E-184 Sint Odolphisteeg 3 D C Zijlstra Jacob J Dekker pakhuisknegt
E-034 Voorstraat 36 D C Zijlstra D C Zijlstra koopman
C-151 Noorderhaven 74 D C Zijlstra D C Zijlstra pakhuis
E-185 Sint Odolphisteeg 5 D C Zijlstra vrouw Roelof A de Vries
E-033 Voorstraat 38 D C Zijlstra D C Zijlstra kantoor
E-019 Voorstraat 60 wed D E Hinxt wed D E Hinxt
E-085 Herenknechtenkamerstraat 0 D H de Vries wed Roelof Martens
H-027 Rozengracht 17 D H van Dorpen D H van Dorpen koopman
H-026 Rozengracht 17 D H van Dorpen houtstek
E-085 Herenknechtenkamerstraat 0 D H de Vries wed Jurjen de Groot gealimenteerd
A-029 Noorderhaven 51 D J Siersma D J Siersma zoutbrander
G-305 Kerkpoortstraat 8 Daam Jans Johannes van Belkum korendrager
D-035 William Boothstraat 6 Directeuren der Comedie Hans Jacobs van der Sluis wewer
G-112 Romastraat 12 Directeuren van Roma Rinnert Bolhuis kantoorbediende
D-035 William Boothstraat 6 Directeuren der Comedie comedie
G-112 Romastraat 12 Directeuren van Roma wed Abel Bolhuis kasteleinsche
G-112 Romastraat 10 Directeuren van Roma Rinnert Bolhuis kantoorbediende
G-112 Romastraat 10 Directeuren van Roma wed Abel Bolhuis kasteleinsche
E-053 Grote Bredeplaats 24 Dirk de Boer Dirk de Boer commis
G-019 Franekereind 6 Dirk Fontein zeepziederij
G-222 Lammert Warndersteeg 2 Dirk Fontein Jan van Dijk stalknegt
B-166 Karremanstraat 1 Dirk van der Wey Dirk van der Wey rogmolenaarsknegt
B-043 Hoogstraat 19 wed Dirk Schiere wed Dirk Schiere
G-013 Franekereind 20 Dirk Fontein Andele J Dreyer zeepziedersknegt
G-025 Heiligeweg 64 Dirk Fontein Jan H Kuipers kuipersknegt
G-018 Franekereind 8 Dirk Fontein Dirk Fontein zeepzieder
G-221 Lammert Warndersteeg 6 Dirk Fontein ledig
B-165 Liemendijk 6 Dirk van der Wey Dirk van der Wey rogmolenaarsknegt
G-020 Franekereind 4 Dirk Fontein Willem W van Kastel zeylmaker
A-025 Noorderhaven 43 Dirk Fontein Pz. Dirk Fontein Pz. koopman
C-136 Noorderhaven 106 Dirk Fontein P Huidecoper wijnpakhuis
G-212 Kruisstraat 6 Dirk Fontein wagenhuis
B-043 Hoogstraat 19a wed Dirk Schiere Willem Abrahams Brom schipper
G-018 Franekereind 8 Dirk Fontein Dirk Fontein zeepzieder
G-222 Lammert Warndersteeg 4 Dirk Fontein Jan van Dijk stalknegt
B-165 Liemendijk 4 Dirk van der Wey Dirk van der Wey rogmolenaarsknegt
B-072 Droogstraat 65 Dirk Fontein Dirk Fontein wagenhuis
B-119 Zoutsloot 87 Dirk Bleeker qq D Bergman paarde docter
B-043 Hoogstraat 19 wed Dirk Schiere Willem Abrahams Brom schipper
B-043 Hoogstraat 19a wed Dirk Schiere wed Dirk Schiere
D-096 Nieuwstraat 28 Dirk Boterwech Egbert A de Wilde zoutmeter
F-028 Brouwersstraat 20 Dirk Jager Dirk Jager vleeschhouwer
F-085 Schritsen 8 wed Dirk Eelkes wed Dirk Eelkes gealimenteerd
F-078 Schritsen 26 Dirk Ruurds Bakker Dirk Ruurds Bakker varensgesel
A-207 Vissersstraat 4 wed Dirk Siebrens stal ledig
H-235 Havenplein 20 Dirk C Molenaar Dirk C Molenaar
B-131 Achterstraat 18 Dirk C Bleeker qq ledig plak grond
E-059 Grote Bredeplaats 10 Dirk H de Vries Dirk H de Vries kalkkoper
E-069 Hondenstraat 5 Dirk H de Vries Dirk H de Vries pakhuis
E-059 Grote Bredeplaats 12 Dirk H de Vries Dirk H de Vries kalkkoper
E-059 Grote Bredeplaats 12a Dirk H de Vries Dirk H de Vries kalkkoper
E-074 Hondenstraat 6 Dirk H de Vries Jan E van der Woude bestelder
E-069 Hondenstraat 5 Dirk H de Vries Gerben
F-026 Brouwersstraat 24 Dirk W Jager Adam J Olivier metzelknegt
G-299 Hofstraat 47 Dirk W Jager stalling
G-114 Romastraat 10 wed Doede van der Veer Jurjen Jans de Wilde gealimenteerd
D-104 Westersteeg 4 Doekle Vinia wed Harmen Nyssing gealimenteerd
D-132 Ooievaarstraat 14 Doekle Vinia Lambert Sjierks varensgesel
B-066 Droogstraat 26 Doekle Vinia H Hempenius
H-193 Zuidersteeg 11 Doekle Vinja J A L Clermont sjouwer
B-095 Herenwaltje 8 Doekle Vinia Trijntje Vinia
D-104 Ooievaarsteeg 11 Doekle Vinia wed Harmen Nyssing gealimenteerd
D-104 Westersteeg 4 Doekle Vinia Rinse D Tichelaar sjouwer
B-095 Herenwaltje 6 Doekle Vinia Trijntje Vinia
D-104 Ooievaarsteeg 11 Doekle Vinia Rinse D Tichelaar sjouwer
D-132 Ooievaarstraat 14 Doekle Vinia Jan de Vries varensgesel
H-147 Nieuweburen 7 erven Doetje Aukes wed Gosse Claasen gealimenteerd
A-101 Zoutsloot 50 Doopsgesinde Gemeente Lodewijk Strak wijnstekersknegt
A-097 Droogstraat 57 Doopsgesinde Gemeente kerk
A-098 Karremanstraat 28 Doopsgesinde Gemeente Romke Siebes sjouwer gealimenteerd
A-099 Karremanstraat 26 Doopsgesinde Gemeente wed Dirk Jacobs Vroegrijp gealimenteerd
A-100 Karremanstraat 24 Doopsgesinde Gemeente Jan Freerks Dijksma baardscheerder
A-231 Bargebuurtspoortje 6 Doopsgesinde Gemeente Wouter van Williges scheepstimmerman
A-101 Zoutsloot 50 Doopsgesinde Gemeente wed Simon Paulus gealimenteerd
A-096 Droogstraat 57 Doopsgesinde Gemeente Dirk Wybes van Vliet koster
A-172 Achterstraat 4 Doopsgesinde Gemeente wed Berend Berends gealimenteerd
A-098 Karremanstraat 28 Doopsgesinde Gemeente Romke Siebes sjouwer gealimenteerd
A-098 Karremanstraat 28 Doopsgesinde Gemeente Frederik Fijlbach sjouwer
A-090 Droogstraat 43 Doopsgesinde Gemeente wed Hielke Klaases gealimenteerd
A-100 Karremanstraat 24 Doopsgesinde Gemeente Albert Janes Baantjer varensgesel
A-098 Karremanstraat 28 Doopsgesinde Gemeente Frederik Fijlbach sjouwer
A-099 Karremanstraat 26 Doopsgesinde Gemeente wed Dirk Jacobs Vroegrijp gealimenteerd
A-089 Droogstraat 41 Doopsgesinde Gemeente wed Marten Rimmerts gealimenteerd
B-080 Wortelstraat 13 Doopsgesinde Gemeente wed Claas Gerbens gealimenteerd
A-100 Karremanstraat 24 Doopsgesinde Gemeente wed Allert Hendriks gealimenteerd
D-062 Zoutsloot 121 Doopsgezinde Gemeente weeshuis
F-086 Schritsen 6 Doopsgezinde Gemeente Geertje Ages naaister
D-062 Zoutsloot 121 Doopsgezinde Gemeente weeshuis
D-062 William Boothstraat 17 Doopsgezinde Gemeente Jan E Akkringa weesvader
D-062 William Boothstraat 17 Doopsgezinde Gemeente Jan E Akkringa weesvader
C-131 Roeperssteeg 3 Doopsgezinde Gemeente Dirk Rintjes Bakker molenknegt
G-258 Kerkpoortstraat 43 Doopsgezinde Gemeente vrouw Pieter Steffens gealimenteerd
C-124 Sint Jacobstraat 8 Doopsgezinde Gemeente Yede de Ruiter bakker
B-144 Liemendijk 34 Doopsgezinde Gemeente Theodorus Petzlar koorndrager
G-109 Vianen 6 Doopsgezinde Gemeente Aagje Gabbes
G-167 Borstelsteeg 7 Doopsgezinde Gemeente wed Matthijs Pieters
D-063 William Boothstraat 21 Doopsgezinde Gemeente diaconiehuis
D-063 William Boothstraat 19 Doopsgezinde Gemeente diaconiehuis
D-062 William Boothstraat 17 Doopsgezinde Gemeente weeshuis
D-062 William Boothstraat 17 Doopsgezinde Gemeente weeshuis
C-133 Roeperssteeg 7 Doopsgezinde Gemeente Sipke Arjens Appel gleybakkersknegt
C-131 Roeperssteeg 1 Doopsgezinde Gemeente Dirk Rintjes Bakker molenknegt
F-142 Woudemansteeg 2 Doopsgezinde Gemeente Jan Meyer commis
G-133 Gardenierstraat 18 Doopsgezinde Gemeente Thomas Alberts Boonstra timmerknegt
C-122 Sint Jacobstraat 10 Doopsgezinde Gemeente P van Klaveren hoedemaker
G-109 Vianen 8 Doopsgezinde Gemeente Aagje Gabbes
C-124 Sint Jacobstraat 8 Doopsgezinde Gemeente Yede de Ruiter bakker
G-109 Vianen 6 Doopsgezinde Gemeente wed Jielles Sietses gealimenteerd
D-062 Zoutsloot 121 Doopsgezinde Gemeente Jan E Akkringa weesvader
D-062 Zoutsloot 121 Doopsgezinde Gemeente Jan E Akkringa weesvader
C-132 Roeperssteeg 5 Doopsgezinde Gemeente Wieger Harmens pakhuis
C-123 Sint Jacobstraat 10 Doopsgezinde Gemeente Nanning Bruinsma baardscheerder
G-109 Vianen 8 Doopsgezinde Gemeente wed Jielles Sietses gealimenteerd
D-063 Zoutsloot 123 Doopsgezinde Gemeente diaconiehuis
H-006 Hofstraat 28 Doopsgezinde Gemeente wed Johannes Severijn gealimenteerd
D-063 Zoutsloot 123 Doopsgezinde Gemeente diaconiehuis
F-142 Schritsen 39 Doopsgezinde Gemeente Jan Meyer commis
F-021 Zuiderhaven 77 Douwe Boomsma Douwe Boomsma ontvanger
D-084 Nieuwstraat 54 Douwe de Roos Geert Panjer schipper
F-021 Zuiderhaven 77 Douwe Boomsma wed B Boomsma
E-097 Vijver 8 Douwe de Roos Jacob B Noorman timmerknegt
C-169 Noorderhaven 38 wed Douwe Pieters wed Douwe Pieters vischvrouw
C-168 Vismarkt 2 Douwe C Steenstra Douwe C Steenstra
B-062 Wortelstraat 0 Douwe C Dijkman stalling
B-060 Wortelstraat 6 Douwe C Dijkman wed Yep Bernardus
B-061 Wortelstraat 4 Douwe C Dijkman wed Pieter Blankerts
C-167 Vismarkt 4 Douwe C Steenstra Douwe C Steenstra
B-062 Wortelstraat 0 Douwe C Dijkman stalling
C-168 Noorderhaven 40 Douwe C Steenstra Douwe C Steenstra
G-082 Both Apothekerstraat 15 Douwe D Reidsma Douwe D Reidsma reidmaker
B-047 Hoogstraat 27 Douwe K Dijkman Douwe K Dijkman koemelker
B-047 Hoogstraat 27 Douwe K Dijkman Douwe K Dijkman koemelker
B-047 Hoogstraat 27 Douwe K Dijkman Douwe K Dijkman koemelker
F-096 Grote Ossenmarkt 12 Douwe W Kwast Douwe W Kwast varensgesel
D-012 Noordijs 7 E Bonnema Evert Bonnema pakhuis
A-118 Bildtstraat 16 E Bonnema Dirk Trompetter graanverschieter
D-036 William Boothstraat 6 E Bonnema Berend Nijhuis
D-036 William Boothstraat 6 E Bonnema Pieter Weisen wewer
H-199 Zuidergat 1 E E Wijga zuidermolen
A-241 Bargebuurt 7 Eelke Leyenaar Eelke Leyenaar sjouwer
F-131 Schritsen 17 Eelke Leyenaar Andries J Benjamins joodsche meester
A-123 Zoutsloot 22 Eeltje A Zeylmaker Eeltje A Zeylmaker zeylmakersknegt
B-170 Liemendijk 18 Eeltje C Tichelaar Eeltje C Tichelaar tuin en zomerhuis
A-173 Achterstraat 2 Eeltje C Tichelaar Eeltje C Tichelaar kuiper
A-173 Bildtstraat 3 Eeltje C Tichelaar Eeltje C Tichelaar kuiper
G-190 Grote Kerkstraat 26 Eise Freerks Lemsma Eise Freerks Lemsma schoenmaker
A-159 Zoutsloot 59 Eiso Ypei Eiso Ypei sjouwer
C-120 Sint Jacobstraat 14 Elias Bijlsma Elias Bijlsma blikslager
D-152 Nieuwstraat 35 wed Engbert Tijssen wed Engbert Tijssen nayster
E-240 Kleine Kerkstraat 7 Enne Wijga Enne Wijga kleermaker
A-116 Bildtstraat 20 Evert Akkeringa Evert Akkeringa wagenmaker
G-178 Kerkpad 1 wed Evert Lindeboom wed Evert Lindeboom baardscheerdersche
G-179 Grote Kerkstraat 46 wed Evert Lindeboom Ph J van der Sande sjouwer
A-116 Bildtstraat 20 Evert Akkeringa Evert Akkeringa wagenmaker
G-179 Grote Kerkstraat 46 wed Evert Lindeboom Anthony Beuker metzelknegt
F-038 Schritsen 58 F Leemkoel qq Abel P van der Hout schoenlapper
G-220 Lammert Warndersteeg 8 erven F Tjallingii zoutpakhuis
D-037 William Boothstraat 6 wed F Tjallingii wed F Tjallingii houtschuur
A-186 Karremanstraat 10 F Leemkoel Klaas Wiebes van Klaarbergen turfdrager
C-134 Roeperssteeg 2 wed F Tjallingii wed F Tjallingii pakhuis
E-208 Comediesteeg 2 F Pheiffer Johannes Bakker sjouwer
D-065 Zoutsloot 127 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
E-227 Grote Kerkstraat 11 F Leemkool Jan Galama pakhuis
D-066 William Boothstraat 35 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
G-224 Lammert Warndersteeg 3 wed F Tjallingii zoutkeet de hoorn
E-227 Grote Kerkstraat 9 F Leemkool Jan Galama pakhuis
E-226 Grote Kerkstraat 5 F Leemkool Jasper Ramacher gegagimenteerd
E-024 Voorstraat 54 F Pheiffer P Tetrode koopman
D-065 William Boothstraat 29 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
E-226 Grote Kerkstraat 3 F Leemkool Jasper Ramacher gegagimenteerd
D-007 Scheerstraat 4 wed F Tjallingii wed F Tjallingii pakhuis
D-014 Noordijs 11 F Tjallingii F Tjallingii
D-008 Pakhuissteeg 1 wed F Tjallingii wed Evert Groenia
G-328 Weverstraat 0 wed F Tjallingii zoutpakhuis
D-065 Zoutsloot 0 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
G-225 Kromme Elleboogsteeg 1 wed F Tjallingii zoutpakhuis
E-012 Voorstraat 74 wed F Galenkamp Johannes K Dijkstra bakker
D-065 Zoutsloot 127 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
E-015 Voorstraat 68 F Leemkoel F Leemkoel koopman
C-039 Voorstraat 19 F Dubblinga wed Thomas J Leenderts
F-022 Zuiderhaven 79 F Plantinga F Plantinga controlleur
E-227 Grote Kerkstraat 11 F Leemkool Jan Galama pakhuis
E-226 Grote Kerkstraat 7 F Leemkool Jasper Ramacher gegagimenteerd
E-024 Voorstraat 54 F Pheiffer P Tetrode koopman
D-065 William Boothstraat 31 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
E-226 Grote Kerkstraat 5 F Leemkool Jasper Ramacher gegagimenteerd
E-024 Voorstraat 54 F Pheiffer P Tetrode koopman
D-008 Pakhuissteeg 1 wed F Tjallingii Anske N Stallinga sjouwer
D-007 Scheerstraat 4 wed F Tjallingii wed F Tjallingii pakhuis
G-047 Heiligeweg 18 F Leemkoel J van Dongen tapperij
D-014 Noordijs 11 F Tjallingii F Tjallingii
B-007 Rommelhaven 13 wed F Tjallingii
F-038 Schritsen 58 F Leemkoel qq Abel P van der Hout schoenlapper
D-034 William Boothstraat 8 wed F Tjallingii wed F Tjallingii gleybakkerij
G-328 Weverstraat 2 wed F Tjallingii zoutpakhuis
D-066 Zoutsloot 129 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
E-208 Comediesteeg 2 F Pheiffer wed Geert Harmens
D-065 Zoutsloot 127 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
C-039 Voorstraat 19 F Dubblinga F Dubblinga schipper
G-224 Lammert Warndersteeg 3 wed F Tjallingii Claas D Molenaar keetknegt
E-227 Grote Kerkstraat 9 F Leemkool Jan Galama pakhuis
D-065 William Boothstraat 33 F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
B-150 Karremanstraat 7 F Duman Anne Sjerps lijndrayersknegt
C-135 Noorderhaven 106 wed F Tjallingii wed F Tjallingii pakhuis
E-226 Grote Kerkstraat 7 F Leemkool Jasper Ramacher gegagimenteerd
E-024 Voorstraat 54 F Pheiffer P Tetrode koopman
E-226 Grote Kerkstraat 3 F Leemkool Jasper Ramacher gegagimenteerd
B-001 Noorderhaven 109 wed F Tjallingii Sybrand Tjallingii koopman
D-015 Noordijs 13 F Tjallingii F Tjallingii kantoor
D-008 Pakhuissteeg 1 wed F Tjallingii Age Ferwerda stalknegt
G-048 Heiligeweg 16 F Leemkoel Jan van Dongen brouwer
A-020 Noorderhaven 33 F D Fontein F D Fontein pakhuis
C-027 Grote Bredeplaats 35 F D Fontein F D Fontein pakhuis
A-019 Noorderhaven 31 F D Fontein F D Fontein pakhuis
H-058 Rozengracht 0 F F van Esta Sietze M Panbakker panbakkersknegt
H-018 Zuiderplein 3 F F van Esta F F van Esta wagenhuis
H-056 Rozengracht 28 F F van Esta Jan B Vredenburg schoenmakersknegt
H-016 Zuiderplein 1 F F van Esta Bartle Clases Wagenaar stalknegt
H-059 Rozengracht 26 F F van Esta pakhuis
H-081 Wasbleek 21 F F van Esta schuur ledig
H-062 Rozengracht 22 F F van Esta pakhuis
H-080 Wasbleek 15 F F van Esta Hidde Sippes de Weerd panbakkersknegt
H-062 Rozengracht 22 F F van Esta pakhuis
H-080 Wasbleek 13 F F van Esta Andries H de Vries panbakkersknegt
H-082 Wasbleekstraat 10 F F van Esta Evert H Koetzier ledig
H-078 Wasbleek 7 F F van Esta wagenhuis ledig
H-084 Wasbleekstraat 6 F F van Esta Pieter Tassel uitdrager
H-057 Rozengracht 0 F F van Esta panwerk
H-017 Zuiderplein 1 F F van Esta F F van Esta koopman
H-060 Rozengracht 26 F F van Esta Thijs P van Vliet panbakkersknegt
H-015 Zuiderplein 1 F F van Esta Bauke F de Boer schipper
H-059 Rozengracht 26 F F van Esta pakhuis
H-062 Rozengracht 22 F F van Esta pakhuis
H-081 Wasbleek 19 F F van Esta schuur ledig
H-062 Rozengracht 22 F F van Esta pakhuis
H-080 Wasbleek 15 F F van Esta Andries H de Vries panbakkersknegt
H-079 Wasbleek 11 F F van Esta Ate H Piebinga panbakkersknegt
H-083 Wasbleekstraat 8 F F van Esta Auke Ypes van der Molen timmerknegt
H-077 Wasbleek 5 F F van Esta Ernst A Harintsma timmerknegt
H-061 Rozengracht 0 F F van Esta panwerk
H-056 Rozengracht 32 F F van Esta Jan B Vredenburg schoenmakersknegt
H-016 Zuiderplein 1 F F van Esta Jan H Gleybach varensgesel
H-060 Rozengracht 26 F F van Esta Thijs P van Vliet panbakkersknegt
H-015 Zuiderplein 1 F F van Esta Lubbert Adema sjouwer
H-062 Rozengracht 22 F F van Esta pakhuis
H-081 Wasbleek 17 F F van Esta schuur ledig
H-062 Rozengracht 22 F F van Esta pakhuis
H-080 Wasbleek 13 F F van Esta Hidde Sippes de Weerd panbakkersknegt
H-078 Wasbleek 9 F F van Esta wagenhuis ledig
H-083 Wasbleekstraat 8 F F van Esta Auke Ypes van der Molen timmerknegt
H-076 Wasbleek 3 F F van Esta Bauke van Oosten sjouwer
E-014 Voorstraat 70 Fedde de Jong Fedde de Jong grutter
E-225 Grote Kerkstraat 0 Fedde de Jong grutterij
H-191 Zuidersteeg 7 Fedde S Bijl ledig
H-184 Zuiderstraat 10 Fedde S Bijl Fedde S Bijl timmerman
H-184 Zuiderstraat 10 Fedde S Bijl Fedde S Bijl timmerman
C-079 Voorstraat 99 Fetze van der Stel Fetze van der Stel boendermaker
B-096 Herenwaltje 4 Feyke Dirks Tadema Feyke Dirks Tadema timmerknegt
G-163 Borstelsteeg 8 Floris Jeltes Langedijk Cornelis Kuiper winkelier
G-163 Borstelsteeg 6 Floris Jeltes Langedijk Cornelis Kuiper winkelier
G-162 Borstelsteeg 4 Floris Jeltes Langedijk Floris Jeltes Langedijk smidsknegt
G-159 Fortuinsteeg 6 Floris J Langedijk Jurjen Smith turfdrager
G-159 Fortuinsteeg 2 Floris J Langedijk Jurjen Smith turfdrager
G-159 Tiepelsteeg 1 Floris J Langedijk Jurjen Smith turfdrager
G-143 Heiligeweg 12 Fokke Martens Gerrit P Burghout militair
G-170 Romastraat 37 Fokke Martens Wijngaarden wed Rintje Gaijkema gealimenteerd
G-170 Romastraat 37 Fokke Martens Wijngaarden Tjerk Heins de Groot timmerknegt
G-050 Heiligeweg 12 Fokke M Wijngaarden Fokke M Wijngaarden metzelknegt
G-050 Heiligeweg 12 Fokke M Wijngaarden Grietje Cornelis
D-044 Hoogstraat 53 Fokke S Miedema Fokke S Miedema stalling
D-044 Hoogstraat 53 Fokke S Miedema Fokke S Miedema stalling
D-043 Hoogstraat 51 Fokke S Miedema Fokke S Miedema kastelein
G-052 Heiligeweg 8 Folkert de Haas Folkert de Haas slotemaker
E-119 Kleine Bredeplaats 6 Folkert Bakker wed Siebren Pieters hoedjemaker
G-046 Heiligeweg 20 Folkert de Haas Lammert B van Gelding blikslager
F-187 Spekmarkt 1 Folkert Park Folkert Park schipper
G-051 Heiligeweg 8 Folkert de Haas smederij
E-119 Kleine Bredeplaats 6 Folkert Bakker wed Siebren Pieters hoedjemaker
F-066 Raamstraat 2 Folkert de Haas Jan Johannes Leyenaar metzelknegt
G-142 Heiligeweg 8 Folkert de Haas agterhuis
E-119 Kleine Bredeplaats 6 Folkert Bakker wed Siebren Pieters hoedjemaker
E-119 Kleine Bredeplaats 6 Folkert Bakker wed Siebren Pieters hoedjemaker
B-030 Hoogstraat 4 Folkert Johannes de Jong Folkert Johannes de Jong stalknegt
F-050 Carl Visschersteeg 4 Foppe C de Vries pakhuis
F-040 Schritsen 58 Foppe C de Vries Foppe C de Vries metzelaar
D-100 Nieuwstraat 18 erven Frans Boekhout erven Frans Boekhout gealimenteerd
C-153 Noorderhaven 70 Frans Fluks Frans Fluks ijsersmid
H-007 Hofstraat 26 wed Frans Arjens wed Frans Arjens
H-007 Hofstraat 24 wed Frans Arjens wed Frans Arjens
G-024 Heiligeweg 66 wed Frans Arjens Rimmert R Noordhuis schipper
G-164 Fortuinsteeg 3 wed Frans Jacobs Dirk Pieters de Vos varensgesel
G-164 Fortuinsteeg 3 wed Frans Jacobs Hendrik Tabes de Windt smidsknegt
G-189 Grote Kerkstraat 28 wed Frans Jacobs wed Frans Jacobs winkeliersche
G-079 Both Apothekerstraat 11 wed Frans Jacobs Douwe ClebÉ bakkersknegt
G-164 Fortuinsteeg 3 wed Frans Jacobs Hendrik Tabes de Windt smidsknegt
G-164 Fortuinsteeg 3 wed Frans Jacobs Dirk Pieters de Vos varensgesel
G-189 Grote Kerkstraat 28 wed Frans Jacobs wed Frans Jacobs winkeliersche
G-079 Both Apothekerstraat 13 wed Frans Jacobs Douwe ClebÉ bakkersknegt
E-056 Grote Bredeplaats 18 Frans J Feersma Arent Feersma horlogiemaker
C-017 Grote Bredeplaats 15 Frans S Feersma Dirk W Blom
C-017 Grote Bredeplaats 15 Frans S Feersma Frans S Feersma koopman
D-064 William Boothstraat 27 Frans W Leemkoel zoutkeet de valk
D-064 William Boothstraat 25 Frans W Leemkoel zoutkeet de valk
D-064 William Boothstraat 23 Frans W Leemkoel zoutkeet de valk
D-064 Zoutsloot 125 Frans W Leemkoel Anthonie ter Deus keetknegt
D-064 Zoutsloot 125 Frans W Leemkoel Anthonie ter Deus keetknegt
D-064 Zoutsloot 125 Frans W Leemkoel Anthonie ter Deus keetknegt
D-064 Zoutsloot 125 Frans W Leemkoel zoutkeet de valk
D-064 Zoutsloot 125 Frans W Leemkoel zoutkeet de valk
D-064 Zoutsloot 125 Frans W Leemkoel zoutkeet de valk
D-064 William Boothstraat 27 Frans W Leemkoel Anthonie ter Deus keetknegt
D-064 William Boothstraat 25 Frans W Leemkoel Anthonie ter Deus keetknegt
D-064 William Boothstraat 23 Frans W Leemkoel Anthonie ter Deus keetknegt
H-239 Havenplein 10 Fredrik Lang Fredrik Lang kastelein
G-313 Fabrieksstraat 14 Fredrik Lang Hendrik Bandsma timmerknegt
G-313 Fabrieksstraat 12 Fredrik Lang Hendrik Bandsma timmerknegt
G-276 Molenpad 2 Fredrik M de Ruiter Fredrik M de Ruiter schoenlapper
C-115 Sint Jacobstraat 17 wed Freek Eyzes wed Freerk Eyzes winkeliersche
C-176 Noorderhaven 34 erven Freerk Jans Dirk W Visser schipper
E-042 Voorstraat 22 G Stinstra Willem B van der Meer schipper
E-044 Voorstraat 18 G Stinstra N Bauer schilder
E-102 Vijver 1 G Pettinga G Pettinga pakhuis
G-054 Heiligeweg 4 G Pettinga kantoor
E-113 Kleine Bredeplaats 18 G Pettinga C Simons koopman
E-043 Voorstraat 20 G Stinstra G Stinstra
A-054 Noorderhaven 99 wed G Stinstra wed G Stinstra renteniersche
E-044 Voorstraat 18 G Stinstra H A Bauer schilder
G-076 Both Apothekerstraat 2 G Pettinga stalling
E-084 Vijverstraat 1 G van Themmen pakhuis
D-031 Franekereind 15 erven G Andrae D Nieubuur med. doctor
E-233 Kleine Kerkstraat 10 G Piekinga Bartle B Postma schoenmaker
G-040 Heiligeweg 30 G Pettinga G Pettinga wagenhuis
C-053 Voorstraat 49 G Piekinga P Piekinga zilversmid
G-044 Heiligeweg 24 G van Themmen Willem D Jager
A-064 Droogstraat 14 wed G van Danswijk wed G van Danswijk winkeliersche
E-043 Voorstraat 20 G Stinstra G Stinstra
E-083 Zuiderhaven 25 G van Themmen
G-041 Heiligeweg 30 G Pettinga Pieter Douwes de Vries sjouwer
C-053 Voorstraat 49 G Piekinga G Piekinga uitdrager
C-065 Voorstraat 73 G Rinkes G Rinkes koopman
C-065 Voorstraat 73 G Rinkes G Rinkes koopman
H-223 Zuiderhaven 8 G A Herklotz G A Herklotz koopman
H-223 Westerkerklaan 0 G A Herklotz G A Herklotz koopman
E-239 Kleine Kerkstraat 3 G C Leers pakhuis
E-239 Kleine Kerkstraat 3 G C Leers pakhuis
E-028 Voorstraat 48 G J Keil G J Keil kleermaker
E-160 Schoolplein 7 G S Stinstra G S Stinstra stal en wagenhuis
E-160 Schoolplein 3 G S Stinstra G S Stinstra stal en wagenhuis
E-159 Schoolplein 5 G S Stinstra G S Stinstra stal en wagenhuis
E-164 Duizenddeurensteeg 2 G S Stinstra wed Paulus Jans
E-160 Schoolplein 1 G S Stinstra wed Eeltje Witteroos
E-160 Schoolplein 7 G S Stinstra wed Eeltje Witteroos
E-160 Schoolplein 3 G S Stinstra wed Eeltje Witteroos
E-164 Duizenddeurensteeg 2 G S Stinstra wed Ysaak Willems
E-160 Schoolplein 1 G S Stinstra G S Stinstra stal en wagenhuis
E-246 Grote Kerkstraat 21 G W H van Laken G W H van Laken knoopmaker
H-180 Zuiderhaven 26 wed Geert de Beer wed Geert de Beer winkeliersche
H-180 Zuiderstraat 18 wed Geert de Beer wed Geert de Beer winkeliersche
D-133 Ooievaarstraat 12 wed Geert Swerus wed Geertje Swerus gealimenteerd
C-141 Noorderhaven 98 Geert J Veenstra Gerrit J Veenstra beurtschipper
C-141 Noorderhaven 98 Geert J Veenstra Gerrit J Veenstra beurtschipper
B-014 Scheerstraat 11 Geert R Hamstra Geert R Hamstra zeepziedersknegt
A-033 Noorderhaven 57 Geert R van der Woude Geert R van der Woude schipper
F-083 Schritsen 14 Geeske Baksma c.s. wed Okke Fransen gealimenteerd
F-089 Jan Ruurdstraat 1 Geeske P Baksma c.s. Andries K Vlietstra varensgesel
F-087 Schritsen 4 Geeske P Baksma c.s. wed Rein Annes gealimenteerd
F-090 Jan Ruurdstraat 3 Geeske P Baksma c.s. Geeske P Baksma winkeliersche
D-039 Hoogstraat 43 Gerard Meyer wed Pieter Hessels Reidsma
E-081 Zuiderhaven 21 Gerben Pottinga wed Claas Doedes
E-081 Zuiderhaven 21 Gerben Pottinga wed H Mulder winkeliersche
F-207 Lanen 48 wed Gerben Claasen Pietje Hanenburg
E-093 Vijverstraat 0 wed Gerben Claasen wed Gerben Claasen groenteverkoper
F-207 Lanen 48 wed Gerben Claasen vrouw Magnus Severin
B-017 Hoogstraat 26 Gerben J Hilverda Gerben J Hilverda tichelaar
B-017 Hoogstraat 26a Gerben J Hilverda Gerben J Hilverda tichelaar
G-056 Brouwersstraat 1 Gerbrand Pettinga Gerbrand Pettinga grutter
G-168 Kerkpad 16 Gereformeerde Diaconie turfschuur
B-093 Wortelstraat 1 Gereformeerde Diaconie wed Geert Harmens gealimenteerd
E-177 Sint Odolphisteeg 16 Gereformeerde Diaconie wed Cornelis van Velsen
H-124 Wasbleek 28 Gereformeerde Diaconie wed Pieter Gelinde gealimenteerd
H-222 Dokstraat 5 Gereformeerde Gemeente westerkerk
H-090 Wasbleek 92 Gereformeerde Diaconie wed Sytze Jans
G-306 Kerkpoortstraat 6 Gereformeerde Diaconie turfdrager
H-126 Wasbleek 24 Gereformeerde Diaconie Minne Minnes gealimenteerd
H-095 Wasbleek 86 Gereformeerde Diaconie Hendrik Baltus Klaver gealimenteerd
H-129 Wasbleek 18 Gereformeerde Diaconie wed Klaas Baukes gealimenteerd
A-209 Bargebuurt 11 Gereformeerde Diaconie Frans Kiewiet varensgesel gealimenteerd
D-142 Nieuwstraat 3 Gereformeerde Diaconie wed Hendrik Klaases
H-098 Wasbleek 80 Gereformeerde Diaconie
D-139 Nieuwstraat 6 Gereformeerde Diaconie Rommert D Kool militair
G-177 Kerkpad 2 Gereformeerde Diaconie Jan Wiebes van Dockum smidsknegt
H-132 Wasbleek 12 Gereformeerde Diaconie wed Jan Louws gealimenteerd
H-101 Wasbleek 74 Gereformeerde Diaconie Minne de Wilde gealimenteerd
G-290 Kerkpad 3 Gereformeerde Gemeente kerk
G-310 Fabrieksstraat 22 Gereformeerde Diaconie Hinke Gerryts
H-135 Wasbleek 6 Gereformeerde Diaconie wed Piebe Jacobs gealimenteerd
H-104 Wasbleek 68 Gereformeerde Diaconie Pieter Piebes tichelknegt
H-107 Wasbleek 62 Gereformeerde Diaconie wed Haring Steffens gealimenteerd
H-110 Wasbleek 56 Gereformeerde Diaconie wed Bruin Dirks gealimenteerd
H-113 Wasbleek 50 Gereformeerde Diaconie wed Hendrik Christiaan gealimenteerd
H-116 Wasbleek 44 Gereformeerde Diaconie wed Yeb Steffens gealimenteerd
H-119 Wasbleek 38 Gereformeerde Diaconie ledig
H-222 Dokstraat 8 Gereformeerde Gemeente westerkerk
G-173 Kerkpad 16 Gereformeerde Diaconie diaconiehuis
H-122 Wasbleek 32 Gereformeerde Diaconie wed Jacob Zegeling gealimenteerd
H-222 Dokstraat 2 Gereformeerde Gemeente westerkerk
H-124 Wasbleek 28 Gereformeerde Diaconie wed Daam Jarigs gealimenteerd
H-222 Dokstraat 3 Gereformeerde Gemeente westerkerk
H-093 Wasbleek 90 Gereformeerde Diaconie wed Pieter Jans gealimenteerd
H-047 Rapenburg 16 Gereformeerde Diaconie vrouw Marten Klaasen
H-127 Wasbleek 22 Gereformeerde Diaconie Evert Brink gealimenteerd
D-143 Nieuwstraat 5 Gereformeerde Diaconie wed Hendrik Heyner
H-096 Wasbleek 84 Gereformeerde Diaconie Jan de Vries gealimenteerd
H-130 Wasbleek 16 Gereformeerde Diaconie Lammert Berends gealimenteerd
D-142 Nieuwstraat 1 Gereformeerde Diaconie Jetske C Reitsma
H-099 Wasbleek 78 Gereformeerde Diaconie wed Watze Pieters gealimenteerd
D-139 Nieuwstraat 6 Gereformeerde Diaconie Rommert D Kool militair
H-133 Wasbleek 10 Gereformeerde Diaconie Claas de Boer turfdrager
H-102 Wasbleek 72 Gereformeerde Diaconie wed Lolle Ymkes gealimenteerd
G-310 Fabrieksstraat 20 Gereformeerde Diaconie Hinke Gerryts
H-136 Wasbleek 4 Gereformeerde Diaconie wed Hendrik Glandorp gealimenteerd
H-105 Wasbleek 66 Gereformeerde Diaconie Wiebren L Westerbaan brouwersknegt
H-108 Wasbleek 60 Gereformeerde Diaconie wed Ruurd Johannes gealimenteerd
H-111 Wasbleek 54 Gereformeerde Diaconie Rigtje Rommerts gealimenteerd
H-114 Wasbleek 48 Gereformeerde Diaconie Swerus Willems gealimenteerd
H-117 Wasbleek 42 Gereformeerde Diaconie wed Pieter Paulus gealimenteerd
H-222 Dokstraat 12 Gereformeerde Gemeente westerkerk
G-173 Kerkpad 16 Gereformeerde Diaconie Rigtje Jacobs Steensma moeder
H-120 Wasbleek 36 Gereformeerde Diaconie Freerk Dirks gealimenteerd
H-222 Dokstraat 6 Gereformeerde Gemeente westerkerk
G-172 Kerkpad 16 Gereformeerde Diaconie bakkerij
B-093 Wortelstraat 1 Gereformeerde Diaconie Maartje Eelkes
H-123 Wasbleek 30 Gereformeerde Diaconie wed Douwe Jans gealimenteerd
H-222 Dokstraat 7 Gereformeerde Gemeente westerkerk
H-089 Wasbleekplein 94 Gereformeerde Diaconie wed Wouter Teunis gealimenteerd
H-125 Wasbleek 26 Gereformeerde Diaconie wed Dirk P Wijngaarden gealimenteerd
H-222 Dokstraat 1 Gereformeerde Gemeente westerkerk
H-094 Wasbleek 88 Gereformeerde Diaconie wed Lammert Oeyes gealimenteerd
H-046 Rapenburg 14 Gereformeerde Diaconie vrouw Jan Cornelis Posthumus
H-128 Wasbleek 20 Gereformeerde Diaconie wed Pier Ypes gealimenteerd
D-142 Nieuwstraat 3 Gereformeerde Diaconie Jetske C Reitsma
H-097 Wasbleek 82 Gereformeerde Diaconie wed Claas Caspers gealimenteerd
D-139 Nieuwstraat 6 Gereformeerde Diaconie Rommert D Kool militair
G-122 Romastraat 1 Gereformeerde Diaconie IJsbrecht W Wielsma gealimenteerd
H-131 Wasbleek 14 Gereformeerde Diaconie Hiltje Reins gealimenteerd
D-142 Nieuwstraat 1 Gereformeerde Diaconie wed Hendrik Klaases
H-100 Wasbleek 76 Gereformeerde Diaconie wed Lubbert Johannes gealimenteerd
H-134 Wasbleek 8 Gereformeerde Diaconie Klaaske Folkerts
H-103 Wasbleek 70 Gereformeerde Diaconie Trijntje Johannes gealimenteerd
G-298 Hofstraat 45 Gereformeerde Diaconie wed Pieter Dirks gealimenteerd
H-137 Wasbleek 2 Gereformeerde Diaconie Uilke S de Vrij gealimenteerd
H-106 Wasbleek 64 Gereformeerde Diaconie ledig
H-109 Wasbleek 58 Gereformeerde Diaconie wed Frans Sybouts gealimenteerd
H-112 Wasbleek 52 Gereformeerde Diaconie wed Pieter Minks gealimenteerd
F-197 Lanen 68 Gereformeerde Diaconie wed Namle Oepkes
H-115 Wasbleek 46 Gereformeerde Diaconie wed Willem Moels gealimenteerd
H-118 Wasbleek 40 Gereformeerde Diaconie wed Johannes Sakes gealimenteerd
H-222 Dokstraat 10 Gereformeerde Gemeente westerkerk
H-088 Wasbleekstraat 3 Gereformeerde Diaconie Dirk Johannes Tjomsma gealimenteerd
G-173 Kerkpad 16 Gereformeerde Diaconie Bouwe Hielkes Tades vader
H-121 Wasbleek 34 Gereformeerde Diaconie wed Atze Hiddes gealimenteerd
H-222 Dokstraat 4 Gereformeerde Gemeente westerkerk
B-149 Karremanstraat 5 Germen Klaasen wed Matthijs Heuffer
E-077 Zuiderhaven 15 Gerrit van Themmen Gerrit van Themmen kleermaker
G-080 Both Apothekerstraat 15 wed Gerrit Heitman wed Gerrit Heitman gealimenteerd
E-250 Heiligeweg 25 Gerrit ter Heyde Hendrik ter Heyde
F-182 Lanen 93 Gerrit Hartman Gerrit Hartman commis bij de stads belasting
E-250 Heiligeweg 25 Gerrit ter Heyde Gerrit ter Heyde koopman
D-149 Nieuwstraat 25 wed Gerrit Foppes Donjema wed Hendrik Huselman
D-149 Nieuwstraat 27 wed Gerrit Foppes Donjema wed Hendrik Huselman
D-149 Nieuwstraat 25 wed Gerrit Foppes Donjema wed Gerrit Foppes Donjema
D-149 Nieuwstraat 27 wed Gerrit Foppes Donjema wed Gerrit Foppes Donjema
B-049 Hoogstraat 31 Gerrit Rinses Ongeboer Nicolaas Webber schoenmaker
B-027 Hoogstraat 12 Gerrit B Hankes Gerrit B Hankes turfdrager
F-151 Schritsen 57 Gerrit H Vellinga Pieter Gerryts Vellinga schipper
D-101 Nieuwstraat 16 Gerrit J Veenstra wed Wiebe Klaasen
D-102 Nieuwstraat 14 Gerrit J Veenstra Marten Visser wafelbakker
B-117 Zoutsloot 83 Gerrit S Jongsma Gerrit S Jongsma koolmeter
C-112 Sint Jacobstraat 11 Gerryt Gerryts Postma Gerryt Gerryts Postma uitdrager
A-113 Bildtstraat 17 Gerryt J Feenstra Jurjen Bron winkelknegt
G-090 Hofstraat 21 Gijsbert Willekes Jacobus Fluks gealimenteerd
H-037 Kerkpoortstraat 63 Gijsbert J Willekes Jan Douwes Buurstra varensgesel
H-037 Kerkpoortstraat 61 Gijsbert J Willekes Gijsbert J Willekes visscher
H-037 Kerkpoortstraat 63 Gijsbert J Willekes Gijsbert J Willekes visscher
H-037 Kerkpoortstraat 59 Gijsbert J Willekes Jan Douwes Buurstra varensgesel
H-037 Kerkpoortstraat 61 Gijsbert J Willekes Jan Douwes Buurstra varensgesel
H-037 Kerkpoortstraat 59 Gijsbert J Willekes Gijsbert J Willekes visscher
B-028 Rommelhaven 5 Gosling Ackeringa Gosling Ackeringa koopman
B-028 Hoogstraat 10 Gosling Ackeringa Gosling Ackeringa koopman
B-028 Rommelhaven 5 Gosling Ackeringa C Mollema pakhuis
B-028 Hoogstraat 10 Gosling Ackeringa C Mollema pakhuis
B-028 Rommelhaven 5 Gosling Ackeringa C Mollema pakhuis
B-028 Rommelhaven 5 Gosling Ackeringa Gosling Ackeringa koopman
B-028 Hoogstraat 10 Gosling Ackeringa C Mollema pakhuis
B-028 Hoogstraat 10 Gosling Ackeringa Gosling Ackeringa koopman
G-102 Kerkpad 24 Gosse A Schipper Gosse A Schipper schipper
G-103 Kerkpad 22 Gosse A Schipper Jacobus Wewer gruttersknegt
H-190 Zuidersteeg 1 H TobÉ H TobÉ
A-133 Zeilmakersstraat 6 H Luxemburg H Luxemburg boendermaker
D-144 Nieuwstraat 7 H Vettevogel wed Willem van Fulpen
C-015 Grote Bredeplaats 11 wed H Gonggrijp dogters J C Metzlar
G-124 Romastraat 5 H Wennekes wed Gerardus van Kempen
G-075 Both Apothekerstraat 8 H Loots agterhuis
E-048 Voorstraat 10 H Peaux H Peaux wijnkoper
B-074 Droogstraat 79 H Benning H Benning wewer
B-071 Droogstraat 63 H Peaux H Peaux stalling
G-239 Kerkpoortstraat 9 H Homeulen wed Willem Cordel gealimenteerd
H-183 Zuiderstraat 12 H Keets H Keets commis
A-043 Noorderhaven 77 wed H Schouwenburg wed H Schouwenburg koopmansche
G-006 Franekereind 30 H Hanekuik Sjierk Koetstra keetknegt
G-120 Romastraat 2 H Wennekes ledig
D-028 Franekereind 7 H Wennekes H F Schoonhoff
C-051 Voorstraat 45 wed H Lieuwma wed H Lieuwma
G-138 Gardenierstraat 8 H Tobbe vrouw Jacob B Zoete
F-006 Zuiderhaven 53 wed H Mulder Samuel Bloch joodsche meester
C-020 Grote Bredeplaats 21 wed H Gonggrijp wed H Gonggrijp winkeliersche
G-157 Tiepelsteeg 0 H Hanekuik wed Ruth Wouters
H-190 Zuidersteeg 5 H TobÉ H TobÉ
C-148 Noorderhaven 82 H Kuipers H Kuipers ijserkramer
G-125 Romastraat 11 H Wennekes ledig
G-123 Romastraat 3 H Wennekes Sybren Lieuwes varensgesel
C-007 Prinsenstraat 10 H Peaux Gijsbert de Boer
E-067 Grote Bredeplaats 8 erven H Tuinhout wagenhuis ledig
F-174 Grote Kerkstraat 12 wed H Merkelbach wed H Merkelbach zilverkashoudster
C-166 Vismarkt 1 erven H Oosterbaan ledig
G-007 Franekereind 28 H Hanekuik zoutkeet de haan
D-027 Franekereind 5 H Wennekes H Wennekes koopman
F-008 Zuiderhaven 57 erven H Gonggrijp Sijntje Swanenburg
H-005 Hofstraat 30 H Wennekes Harmen Gortmers wewer
A-062 Droogstraat 22 H Westra wed Ymke Ypes gealimenteerd
E-002 Voorstraat 92 H Wennekes G Telsemeyer koopman
G-138 Gardenierstraat 8 H Tobbe Jan Hendriks
H-190 Zuidersteeg 3 H TobÉ H TobÉ
G-073 Both Apothekerstraat 0 H Helmer pakhuis
C-016 Grote Bredeplaats 13 H Poort H Poort bakker
G-124 Romastraat 5 H Wennekes Rommert Postma wieldraayersknegt
G-075 Both Apothekerstraat 10 H Loots agterhuis
C-093 Rommelhaven 22 erven H van Beemen Age van Beemen koffyschenker
F-055 Schritsen 52 H Wennekes H Wennekes tuin
C-008 Prinsenstraat 8 H Peaux H Peaux wijnkelder
E-061 Grote Bredeplaats 8 erven H Tuinhout wed H Tuinhout
E-252 Heiligeweg 29 H Wennekes pakhuis
C-061 Voorstraat 65 H Peaux ledig
F-186 Lanen 82a H Duman H Duman turfdrager
D-022 Noordijs 23 H Wennekes H Wennekes stalling
G-008 Franekereind 26 H Hanekuik turfschuur
E-253 Hondenstraat 13 H Wennekes spinderij
E-254 Simon Stijlstraat 2 H Wennekes verwerij
G-322 Fabrieksstraat 6 H Wennekes Berent Hankes wewer
D-028 Franekereind 7 H Wennekes H F Schoonhoff
C-006 Zuiderhaven 9 H Peaux pakhuis
G-157 Borstelsteeg 10 H Hanekuik wed Ruth Wouters
D-027 Franekereind 5 H Wennekes H Wennekes koopman
C-051 Voorstraat 45 wed H Lieuwma F Lieuwma zilversmid
F-007 Zuiderhaven 55 erven H Gonggrijp Thomas Paludanus
A-062 Droogstraat 22 H Westra H Grimijzer huisknegt
G-157 Tiepelsteeg 0 H Hanekuik wed Ruth Wouters
G-140 Gardenierstraat 6 H Burgerhof tuin
D-021 Noordijs 21 H J Smith H J Smith griffier
A-042 Noorderhaven 75 H J Westra Jarig Westra med. doctor
A-040 Noorderhaven 71 H J Westra H J Westra vrederegter
B-077 Wortelstraat 5 H J Smith H J Smith tuin
A-042 Droogstraat 8 H J Westra Jarig Westra med. doctor
A-042 Noorderhaven 75 H J Westra Jarig Westra med. doctor
A-042 Noorderhaven 75 H J Westra Jacob Smith schrijnwerker
A-121 Zoutsloot 28 H J Westra Johannes Numan schipper
F-140 Schritsen 35 H J Smith Pieter Butter schipper
A-042 Droogstraat 8 H J Westra Jacob Smith schrijnwerker
A-042 Noorderhaven 75 H J Westra Jacob Smith schrijnwerker
A-041 Noorderhaven 73 H J Westra H J Westra kantoor
F-188 Spekmarkt 6 H J Smith wed Doede van der Veer
A-087 Zoutsloot 26 H J Westra H J Westra stal en wagenhuis
H-176 Zuiderhaven 28 H J Westra pakhuis
B-077 Wortelstraat 7 H J Smith H J Smith tuin
A-075 Noordermuur 0 H S Jouwstra H S Jouwstra timmerschuur
E-216 Sint Christoffelsteeg 1 H W C Zijlstra brouwerij
E-218 Simon Stijlstraat 4 H W C Zijlstra H W C Zijlstra
E-216 Lanen 0 H W C Zijlstra brouwerij
E-217 Simon Stijlstraat 8 H W C Zijlstra tapperij
E-218 Simon Stijlstraat 4 H W C Zijlstra H W C Zijlstra
E-216 Sint Christoffelsteeg 1 H W C Zijlstra brouwerij
E-217 Simon Stijlstraat 6 H W C Zijlstra tapperij
E-217 Lanen 85 H W C Zijlstra tapperij
B-037 Hoogstraat 7 H Y van Rees H Y van Rees bakker
D-140 Nieuwstraat 4 Haaye Klases Gerrit Meinderts de Wilde scheepstimmerknegt
D-140 Nieuwstraat 4 Haaye Klases Gerrit Meinderts de Wilde scheepstimmerknegt
F-216 Lanen 30 Haitze Jorrits Damstra Haitze Jorrits Damstra winkelier
G-187 Grote Kerkstraat 32 Hans Klazes van der Molen Pieter Gerryts Krijl varensgesel
G-187 Grote Kerkstraat 32 Hans Klazes van der Molen vrouw Meile H van der Molen
G-259 Kerkpoortstraat 45 Hans P Goverts Allert Douwes Werkman metzelknegt
G-039 Heiligeweg 32 wed Haring Heins wed Haring Heins gealimenteerd
G-039 Heiligeweg 32 wed Haring Heins wed Haring Heins gealimenteerd
G-113 Romastraat 10 Harm Wennekes wed Anhonie Huisman gealimenteerd
F-211 Lanen 40 Harmen Homeulen Aaltje Sakes naayvrouw
G-232 Kerkpoortstraat 5 Harmen Schuur Harmen Schuur landmilitair
D-092 Nieuwstraat 36 Harmen Homeulen Hendrik Homeulen wewer
G-043 Heiligeweg 26 Harmen Nolman Harmen Nolman wewer
F-210 Lanen 42 Harmen Homeulen Harmen H Homeulen koopman
F-211 Lanen 40 Harmen Homeulen Jan Wijngaarden kleermaker
G-096 Hofstraat 27 Harmen Schuur wed Rienk Botes gealimenteerd
D-092 Nieuwstraat 36 Harmen Homeulen Hendrik Homeulen wewer
A-166 Karremanstraat 16 erven Harmen Camp Willem Cramer varensgesel
F-211 Lanen 40 Harmen Homeulen Albert Bruining
G-096 Hofstraat 27 Harmen Schuur Jan Wiebes Meelman metzelknegt
G-329 Weverstraat 0 wed Harmen Berends wed Harmen Berends
D-138 Ooievaarstraat 9 Harmen Johannes Smit Harmen Johannes Smit winkelier
D-138 Ooievaarstraat 9 Harmen Johannes Smit Harmen Johannes Smit winkelier
B-084 Zoutsloot 92 Harmen B de Vries Bartle Watzes gealimenteerd
B-084 Wortelstraat 13 Harmen B de Vries Bartle Watzes gealimenteerd
B-084 Zoutsloot 92 Harmen B de Vries Bartle Watzes gealimenteerd
B-152 Anjelierstraat 13 Harmen H Bakker Johannes Leyenaar sjouwer
B-111 Karremanstraat 25 Harmen H Bakker Heere Ages Bakker timmerknegt
F-149 Schritsen 53 Harmen H Bandsma Harmen H Bandsma winkelier
B-167 Anjelierstraat 11 Harmen H Bakker Harmen H Bakker turfdrager
F-149 Schritsen 53 Harmen H Bandsma wed Wykkel
B-167 Karremanstraat 3 Harmen H Bakker Harmen H Bakker turfdrager
E-079 Zuiderhaven 19 Hartman S Jouwstra Hartman S Jouwstra hellingbaas
E-079 Herenknechtenkamerstraat 0 Hartman S Jouwstra Hartman S Jouwstra hellingbaas
F-152 Schritsen 61 Haye Jacobs Terpstra Tjietze R Zeldenrijk schipper
F-152 Schritsen 61 Haye Jacobs Terpstra Haye Jacobs Terpstra
A-114 Bildtstraat 19 Hemmes van der Meulen Hemmes van der Meulen zadelmaker
B-044 Hoogstraat 21 Hemmes van der Meulen Minne Radsma wolkammer
B-065 Wortelstraat 6 Hemmes van der Meulen Hemmes van der Meulen wagenhuis
F-203 Lanen 56 Hendrik Meyer Hendrik Meyer timmerwinkel
E-155 Lanen 11 Hendrik Meyer Hendrik Meyer timmerman
G-068 Brouwersstraat 25 Hendrik Helmer Hendrik Helmer drogist
G-201 Grote Kerkstraat 37 Hendrik Poort Baukje Siebrens broodverkoopster
C-049 Voorstraat 39 Hendrik Winter Hendrik Winter logementhouder
G-141 Gardenierstraat 4 Hendrik van Varel Dirk Faber gleybakkersknegt
F-203 Lanen 56 Hendrik Meyer wed Minne Jans
G-119 Romastraat 0 Hendrik de Vries Hendrik de Vries gealimenteerd
F-185 Lanen 82 Hendrik Rinkes Hendrik Rinkes winkelier
F-080 Schritsen 22 Hendrik Drost Hendrik Drost baardscheerder
G-067 Brouwersstraat 23 Hendrik Helmer drogistwinkel
G-061 Brouwersstraat 11 Hendrik Loots Hendrik Loots trekschipper
C-049 Voorstraat 39a Hendrik Winter Hendrik Winter logementhouder
F-203 Lanen 56 Hendrik Meyer Gabe Rodenhuis metzelknegt
G-053 Heiligeweg 6 erven Hendrik Zwaal Cornelis van Beemen metzelaar
G-118 Romastraat 0 Hendrik de Vries wed Dries Ottes gealimenteerd
A-102 Zoutsloot 48 Hendrik Meyer Wiebe Yemes de Jong timmerknegt
C-155 Noorderhaven 64 Hendrik Winter ledig
G-068 Brouwersstraat 25 Hendrik Helmer Fredrik Schumen winkelknegt
C-049 Voorstraat 41 Hendrik Winter Hendrik Winter logementhouder
G-244 Kerkpoortstraat 23 wed Hendrik Atzes Sietze Rommerts Jager kastelein
G-244 Kerkpoortstraat 23 wed Hendrik Atzes wed Hendrik Atzes
G-228 Lammert Warndersteeg 9 wed Hendrik Bouwes wed Hendrik Bouwes gealimenteerd
G-004 Franekereind 34 wed Hendrik Jans Auke de Haan schipper
G-004 Franekereind 34 wed Hendrik Jans wed Hendrik Jans
H-226 Weeshuisstraat 7 Hendrik Johannes Igle Saskers Schaap varensgesel
H-226 Weeshuisstraat 7 Hendrik Johannes Igle Saskers Schaap varensgesel
H-226 Weeshuisstraat 7 Hendrik Johannes Ayke Entes Nieuhof schipper
H-226 Weeshuisstraat 7 Hendrik Johannes Ayke Entes Nieuhof schipper
B-151 Achterstraat 27 Hendrik Sanders Hendrik Sanders wewer
B-151 Karremanstraat 9 Hendrik Sanders Hendrik Sanders wewer
B-078 Wortelstraat 9 Hendrik Wybes Hendrik Wybes tuin
A-135 Noorderwal 0 Hendrik B van der Werf Hendrik B van der Werf scheepstimmerbaas
A-135 Zoutsloot 15 Hendrik B van der Werf Hendrik B van der Werf scheepstimmerbaas
C-177 Noorderhaven 32 Hendrik B Komst Hendrik B Komst winkelier
F-103 Zuiderhaven 33 Hendrik B Komst Foekje Faber
A-135 Zoutsloot 19 Hendrik B van der Werf Hendrik B van der Werf scheepstimmerbaas
A-135 Zoutsloot 13 Hendrik B van der Werf Hendrik B van der Werf scheepstimmerbaas
A-135 Zoutsloot 17 Hendrik B van der Werf Hendrik B van der Werf scheepstimmerbaas
H-028 Rozengracht 17 Hendrik M de Vries Hendrik M de Vries gleybakkersknegt
A-167 Karremanstraat 14 Henricus Schut Henricus Schut wewer
B-133 Karremanstraat 11 Henricus Schut Hendrik A Wassenaar arbeider
B-167 Anjelierstraat 11 Henricus Schut Johannes Jans de Jong sjouwer
B-132 Achterstraat 16 Henricus Schut wed Jan Gerrits gealimenteerd
B-167 Karremanstraat 3 Henricus Schut Johannes Jans de Jong sjouwer
F-204 Lanen 54 Henricus Clemens Henricus Clemens koekbakkersknegt
F-105 Zuiderhaven 27 Hero Enninga Hero Enninga ijsersmid
F-117 Grote Ossenmarkt 17 Hersteld Luthers Gemeente kerk
H-225 Weeshuisstraat 5 Hessel Hyltjes van Dijk Hessel Hyltjes van Dijk sjouwer
F-148 Schritsen 51 Hessel Sietzes Zondervan Hessel Sytzes Zondervan trekschipper
F-201 Lanen 60 Hessel Sietzes Carel Mulder commis
F-148 Schritsen 51 Hessel Sietzes Zondervan Hessel Sytzes Zondervan trekschipper
H-233 Havenplein 24 Hessel H van Dijk Jelte J van der Ley sjouwer
A-027 Noorderhaven 47 Hielke Hanekuik Hielke Hanekuik koopman
F-115 Grote Ossenmarkt 13 Hielke Wybes Overmeer Hielke Wybes Overmeer schipper
A-006 Noorderhaven 7 Hielke J de Boer Hielke J de Boer schipper
A-006 Dijksteeg 1 Hielke J de Boer Hielke J de Boer schipper
G-303 Kerkpoortstraat 12 Hielke M Wiersma wed Berend Berends
E-157 Lanen 15 Hielke M Wiersma Anthonie de Boer sjouwer
E-156 Lanen 13 Hielke M Wiersma wed Wellinga
G-302 Kerkpoortstraat 16 Hielke M Wiersma Gerrit G Kleyhuis wewer
E-157 Lanen 15 Hielke M Wiersma Paulus Keyzer wewer
E-156 Lanen 13 Hielke M Wiersma S Utberg luthers predikant
G-302 Kerkpoortstraat 14 Hielke M Wiersma Gerrit G Kleyhuis wewer
E-157 Lanen 15 Hielke M Wiersma wed Jan Groote winkeliersche
E-016 Voorstraat 66 Hielke M Wiersma Hielke M Wiersma uitdrager
E-156 Lanen 13 Hielke M Wiersma Johannes Daum kleermaker
F-194 Lanen 74 erven Hilbrand Koster Barent M van Hoften blikslager
F-156 Schritsen 67 Hille G Vellinga Hille G Vellinga schipper
B-054 Hoogstraat 39a Hinne S Hoogstra vrouw Johannes Akkerman
B-056 Zoutsloot 102 Hinne S Hoogstra Hinne S Hoogstra stalling
B-054 Hoogstraat 39 Hinne S Hoogstra vrouw Johannes Akkerman
B-054 Hoogstraat 39a Hinne S Hoogstra Hinne S Hoogstra koemelker
D-135 Ooievaarstraat 6 Hinne S Hoogstra stalling
B-054 Hoogstraat 39 Hinne S Hoogstra Hinne S Hoogstra koemelker
B-058 Zoutsloot 98 Hinne S Hoogstra Hinne S Hoogstra dongplak
A-187 Karremanstraat 8 Hoite F van der Veen Hoite F van der Veen schoenlapper
F-054 Schritsen 52 Hubert Wagenaar & Comp Hubert Wagenaar & Comp houtstek
F-071 Schritsen 38 Hubert Wagenaar Jan Wagenaar
F-071 Schritsen 38 Hubert Wagenaar Hubert Wagenaar koopman
H-064 Rozengracht 0 Hubert J Wagenaar tuin
E-190 Lanen 45 Hubert J Wagenaar Hendrik Rink metzelaar
G-169 Romastraat 35 Ids van der Weyde Ids van der Weyde timmerknegt
A-156 Zoutsloot 53 IJede Hoornstra IJede Hoornstra koopman
F-218 Jekelsteeg 2 IJede Hendriks Mooy Yede Hendriks Mooy timmerknegt
G-132 Romastraat 33 IJsbrand Wietzes ruïnes
G-131 Romastraat 33 IJsbrand Wietzes ruïnes
A-165 Karremanstraat 18 IJsbrand Willems Brouwer IJsbrand Willems Brouwer timmerknegt
E-104 Vijver 5 Isaak T Swanenburg Isaak T Swanenburg timmerknegt
F-248 Vijverstraat 18 IsraËL Cats IsraË Cats stalling
F-063 Raamstraat 5 Israel Cats Levy de Vries koopman
F-063 Raamstraat 3 Israel Cats Levy de Vries koopman
F-063 Raamstraat 5 Israel Cats Saartje Ysaks
F-063 Raamstraat 3 Israel Cats Saartje Ysaks
E-078 Zuiderhaven 17 Israel Cats Israel Cats slager
E-058 Grote Bredeplaats 14 J Waaff ledig
C-045 Voorstraat 31 erven J Dodenhuis Jelte D Jager slager
A-023 Noorderhaven 39 J Wassenaar Ledig pakhuis
E-173 Lanen 39 erven J Altena Ake Altena zonhoednaaister
H-044 Zuiderbolwerk 1 J Wildschut tuin en zomerhuis
H-043 Rapenburg 10 J Wildschut Simon Tjerks van der Burg hovenier
D-077 Franekereind 29 erven J Reinhard wed Hette van der Veen
B-020 Herenwaltje 15 wed J Wildschut Daniel Stram stalknegt
D-141 Nieuwstraat 2 J Norel en Comp. Lolle Pieters arbeider
E-122 Voorstraat 2 erven J Reinhart Gooyke B Overberg winkelier
E-118 Kleine Bredeplaats 8 J Roorda J Roorda stalling
D-141 Nieuwstraat 2 J Norel en Comp. Lolle Pieters arbeider
C-159 Noorderhaven 56 J van der Veen C Simons pakhuis
E-173 Lanen 39 erven J Altena Ake Altena zonhoednaaister
H-044 Zuiderbolwerk 1 J Wildschut wed Douwe Martens
H-070 Rozengracht 6 J Wildschut pakhuis
H-162 Zuiderhaven 42 J & S Posthuma Jacob Posthuma houtkoper
H-163 Zuiderhaven 40 J & S Posthuma houtpakhuis
H-162 Zuiderhaven 42 J & S Posthuma Sikko Posthuma houtkoper
A-052 Noorderhaven 95 J A van der Werf J A van der Werf koopman
C-171 Rinnertspijp 1 J A van der Straaten J A van der Straaten pakhuis
C-026 Grote Bredeplaats 33 J A van der Straaten J A van der Straaten colonel ter zee
C-171 Rinnertspijp 1 J A van der Straaten J A van der Straaten pakhuis
H-140 Nieuweburen 21 J D Toussaint wed Geert van Vals gealimenteerd
A-035 Noorderhaven 61 wed J D Zeylmaker wed J D Zeylmaker zeylmakersche
A-034 Noorderhaven 59 wed J D Zeylmaker wed J D Zeylmaker pakhuis
A-047 Noorderhaven 85 wed J D Zeylmaker P Minnema pakhuis
F-001 Zuiderhaven 37 J E Wiarda pakhuis
E-060 Grote Bredeplaats 8 J F Repko J F Repko pakhuis
F-183 Lanen 86 erven J F N Metzlar Hendrik Dreyer schoenmakersknegt
F-159 Heiligeweg 3 wed J F N Metzlar wed J F N Metzlar
F-224 Lanen 18 J H Olinjus Iebeltje de Vries uitdraagster
F-224 Lanen 18 J H Olinjus wed Auke Cornelis gealimenteerd
F-224 Lanen 18 J H Olinjus wed Cornelis Dirks gealimenteerd
B-136 Achterstraat 29 J H Kersjes J H Kersjes tuin
H-002 Kerkpoortstraat 22 J K Rootje J K Rootje stalling
A-051 Noorderhaven 93 J N Kersjes J N Kersjes pakhuis
A-050 Noorderhaven 91 J N Kersjes J N Kersjes
G-074 Both Apothekerstraat 14 erven J W Vettevogel H N Felderhof kleermaker
G-107 Vianen 18 erven J W Vettevogel Berber Jacobs
G-308 Fabrieksstraat 26 erven J W Vettevogel Hendrik Teemans sjouwer
G-107 Vianen 16 erven J W Vettevogel Berber Jacobs
G-107 Vianen 14 erven J W Vettevogel Berber Jacobs
G-312 Fabrieksstraat 16 erven J W Vettevogel wed Jan Douwes Faber gealimenteerd
G-115 Romastraat 8 J W Houtsma Gerrit Hendriks Adema gealimenteerd
G-108 Vianen 12 erven J W Vettevogel Willem Jans gleybakkersknegt
H-074 Spinhuisstraat 11 erven J W Vettevogel vrouw Folkert de Vries gealimenteerd
G-108 Vianen 10 erven J W Vettevogel Abraham L de Vries koopman
G-331 Weverstraat 0 erven J W Vettevogel wed Pieter Gabbes
G-330 Weverstraat 0 erven J W Vettevogel Douwe T Dijkstra tichelknegt
G-062 Brouwersstraat 13 erven J W Vettevogel Klaas Gonggrijp
G-206 Lammert Warndersteeg 14 erven J W Vettevogel wed Hendrik Jetzes gealimenteerd
G-206 Lammert Warndersteeg 14a erven J W Vettevogel wed H Plutschouw gealimenteerd
G-074 Both Apothekerstraat 12 erven J W Vettevogel H N Felderhof kleermaker
G-107 Vianen 18 erven J W Vettevogel Haaye Clazes van Vliet timmerknegt
G-308 Fabrieksstraat 26 erven J W Vettevogel Hendrik Teemans sjouwer
G-107 Vianen 16 erven J W Vettevogel Haaye Clazes van Vliet timmerknegt
G-107 Vianen 14 erven J W Vettevogel Haaye Clazes van Vliet timmerknegt
G-116 Romastraat 6 J W Houtsma tuin
H-074 Spinhuisstraat 11 erven J W Vettevogel vrouw Anske Pieters gealimenteerd
G-108 Vianen 12 erven J W Vettevogel Abraham L de Vries koopman
H-073 Spinhuisstraat 9 erven J W Vettevogel Gerryt Johannes Olinjus gealimenteerd
G-331 Weverstraat 0 erven J W Vettevogel Johannes Elias Krakau sjouwer
G-062 Brouwersstraat 13 erven J W Vettevogel wed Walle Walles gealimenteerd
G-330 Weverstraat 0 erven J W Vettevogel Thijs Alberts sjouwer
G-206 Lammert Warndersteeg 14 erven J W Vettevogel wed H Plutschouw gealimenteerd
G-308 Fabrieksstraat 28 erven J W Vettevogel Hendrik Teemans sjouwer
G-107 Vianen 18 erven J W Vettevogel Hendrik Weghuis sjouwer gealimenteerd
G-309 Fabrieksstraat 24 erven J W Vettevogel pakhuis
E-194 Lanen 57 erven J W Vettevogel Anne Lenige gealimenteerd
H-139 Nieuweburen 23 J W Houtsma Jan H Holmans varensgesel
G-107 Vianen 16 erven J W Vettevogel Hendrik Weghuis sjouwer gealimenteerd
G-107 Vianen 14 erven J W Vettevogel Hendrik Weghuis sjouwer gealimenteerd
G-108 Vianen 10 erven J W Vettevogel Willem Jans gleybakkersknegt
G-332 Weverstraat 0 erven J W Vettevogel ledig
G-331 Weverstraat 0 erven J W Vettevogel Hendrik Smal wewer
G-062 Brouwersstraat 13 erven J W Vettevogel Johannes Velthuis turfdrager
G-206 Lammert Warndersteeg 14a erven J W Vettevogel wed Hendrik Jetzes gealimenteerd
H-067 Rozengracht 12 J W D Houtsma Jouke Baukes de Boer sjouwer
H-068 Rozengracht 10 J W D Houtsma houtstek
H-067 Rozengracht 12 J W D Houtsma Trijntje & Fetje Herema
F-013 Zuiderhaven 67 J W D Houtsma ledig
H-069 Rozengracht 8 J W D Houtsma J W D Houtsma houtkoper
H-068 Rozengracht 10 J W D Houtsma Jan J Hilverda graanzolder
C-029 Voorstraat 3 Jacob van Slooten Jacob van Slooten kantoor en winkel
D-105 Ooievaarsteeg 13 Jacob van der Linde Gerrit van der Linde schoenmakersknegt
G-150 Gardenierstraat 11 erven Jacob Reinhard ledig
C-150 Noorderhaven 78 Jacob van Sloten Jacob van Sloten koopman
D-061 Zoutsloot 119 Jacob Hannema zoutkeet de engel
D-079 Franekereind 29 erv Jacob Reinhard Frans B Fopma sjouwer
D-061 Zoutsloot 119 Jacob Hannema zoutkeet de engel
D-061 William Boothstraat 15 Jacob Hannema Albert T Boonstra keetknegt
D-073 Franekereind 23 Jacob de Bruin Jacob de Bruin kastelein
E-082 Zuiderhaven 23 Jacob van Sloten qq Johannes Romans kroeghouder
D-061 William Boothstraat 11 Jacob Hannema Albert T Boonstra keetknegt
C-009 Grote Bredeplaats 1 erven Jacob Reinhard S Bechkerk verificateur
A-093 Droogstraat 53 Jacob Roorda W Ruitinga stal en wagenhuis
D-091 Nieuwstraat 40 Jacob van der Linde Jacob van der Linde korendrager
C-121 Sint Jacobstraat 12 Jacob Kerkhoven Jan van der Vleugel kleermaker
D-016 Noordijs 13 erven Jacob Hanekuik vrouw Jurjen Braam
D-074 Ooievaarsteeg 35 erven Jacob Reinhard D Boterwech pannebacker
C-052 Voorstraat 47 Jacob Hannema wed G Fontein
E-052 Grote Bredeplaats 26 Jacob Roorda Jacob Roorda rentenier
D-110 Ooievaarsteeg 27 Jacob van Gerben wed Johannes Overbeek
C-052 Noorderhaven 94 Jacob Hannema wed G Fontein
E-052 Grote Bredeplaats 26 Jacob Roorda Jacob Roorda rentenier
G-092 Hofstraat 21 vrouw Jacob van Royen vrouw Hartog Jacobs
F-227 Lanen 16 Jacob Jacobi Jacob Jacobi stads bode
C-029 Voorstraat 3 Jacob van Slooten Jacob van Slooten kantoor en winkel
G-029 Heiligeweg 58 Jacob Poester wed Piebe Bakker
C-150 Noorderhaven 76 Jacob van Sloten Jacob van Sloten koopman
F-231 Lanen 0 Jacob van Gerben Neeltje Tromp winkeliersche
D-074 Franekereind 25 erven Jacob Reinhard D Boterwech pannebacker
D-061 William Boothstraat 15 Jacob Hannema zoutkeet de engel
D-061 William Boothstraat 11 Jacob Hannema zoutkeet de engel
C-009 Grote Bredeplaats 1 erven Jacob Reinhard Gijsbert Jansen kleine negotie
D-029 Franekereind 9 Jacob Oosterbaan Jacob Oosterbaan koekebakker
E-052 Grote Bredeplaats 26 Jacob Roorda Jacob Roorda rentenier
D-016 Noordijs 13 erven Jacob Hanekuik Jacob Hanekuik notaris
C-052 Voorstraat 47 Jacob Hannema Jacob Hannema apothecar
E-052 Grote Bredeplaats 26 Jacob Roorda Jacob Roorda rentenier
D-110 Ooievaarsteeg 25 Jacob van Gerben wed Johannes Overbeek
C-052 Noorderhaven 94 Jacob Hannema Jacob Hannema apothecar
E-052 Grote Bredeplaats 26 Jacob Roorda Jacob Roorda rentenier
F-227 Lanen 16 Jacob Jacobi Jacob Jacobi stads bode
D-106 Ooievaarsteeg 15 Jacob van der Linde Johannes Andriessen
D-061 Zoutsloot 119 Jacob Hannema Albert T Boonstra keetknegt
G-029 Heiligeweg 58 Jacob Poester Teunis Koster slagersknegt
D-061 Zoutsloot 119 Jacob Hannema Albert T Boonstra keetknegt
F-231 Lanen 0 Jacob van Gerben Jacob van Gerben wafelaar
D-073 Franekereind 23 Jacob de Bruin Jacob de Bruin kastelein
A-153 Zoutsloot 47 Jacob Kerkhoven Jacob Kerkhoven schipper
D-069 Franekereind 19 Jacob Poelstra Jacob Poelstra bakker
F-092 Grote Ossenmarkt 18 Jacob Oosterbaan Jacob Oosterbaan zonder beroep
C-009 Grote Bredeplaats 1 erven Jacob Reinhard Cornelis van Loon koopman
D-091 Nieuwstraat 40 Jacob van der Linde Jacob van der Linde korendrager
E-234 Kleine Kerkstraat 8 Jacob Riet Jan Nak schoenmaker
D-091 Nieuwstraat 38 Jacob van der Linde Jacob van der Linde korendrager
E-052 Grote Bredeplaats 26 Jacob Roorda Jacob Roorda rentenier
D-110 Ooievaarsteeg 29 Jacob van Gerben wed Johannes Overbeek
E-052 Grote Bredeplaats 26 Jacob Roorda Jacob Roorda rentenier
D-110 Ooievaarsteeg 23 Jacob van Gerben wed Johannes Overbeek
B-052 Hoogstraat 35 wed Jacob Doedes Liskje Jans
B-052 Hoogstraat 35 wed Jacob Doedes wed Jacob Doedes winkeliersche
B-052 Hoogstraat 35 wed Jacob Doedes wed Jacob Doedes winkeliersche
B-059 Wortelstraat 8 wed Jacob Doedes Carel Bulkeus tichelknegt
B-052 Hoogstraat 35 wed Jacob Doedes Liskje Jans
E-241 Kleine Kerkstraat 9 wed Jacob Harkes Willem Dijkstra touwslagersknegt
D-127 Oosterkeetstraat 4 Jacob Jacobs Nontje Jacob Jacobs Nontje stalknegt
G-301 Kerkpoortstraat 18 Jacob Johannes Kerkhoven qq wed Hendrik Drost winkeliersche
A-190 Anjelierstraat 14 erven Jacob Lieuwes Claas de Boer sjouwer
A-140 Zoutsloot 23 erven Jacob Lieuwes Gerrit H Baantjer lijndraayersknegt
F-139 Schritsen 33 wed Jacob Simons wed Jacob Simons
F-084 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems Bote Postma sjouwer
F-084 Schritsen 12 wed & erven Jacob Willems wed Robijn Claasen gealimenteerd
G-111 Vianen 2 wed & erven Jacob Willems Georg Blesma timmerknegt
F-084 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems Jouke P Broersma sjouwer
F-084 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems vrouw Sjoerd de Groot tapster
F-084 Schritsen 12 wed & erven Jacob Willems Bote Postma sjouwer
F-084 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems wed Robijn Claasen gealimenteerd
G-003 Franekereind 36 wed & erven Jacob Willems
F-084 Schritsen 12 wed & erven Jacob Willems Jouke P Broersma sjouwer
F-084 Schritsen 12 wed & erven Jacob Willems vrouw Sjoerd de Groot tapster
F-053 Schritsen 52 Jacob G Jans de Vries Jacob G de Vries leerlooyersknegt
F-196 Lanen 70 Jacob M de Boer Jacob M de Boer musikant
C-105 Rommelhaven 4 Jacob T Spanjer Jacob T Spanjer smid
H-036 Kerkpoortstraat 65 Jacob T Spanjer ledig
H-040 Rapenburg 6 Jacob T Riet Jacob Riet wewer
A-246 Bargebuurt 2 Jacob Y Wijga Pieter Hendriks sjouwer
A-248 Dijkswal 1 Jacob Y Wijga Jacob Y Wijga bildpoortsmolen
A-246 Bargebuurt 6 Jacob Y Wijga wed Rinke Hendriks
A-246 Bargebuurt 6 Jacob Y Wijga wed Rinke Hendriks
A-246 Bargebuurt 4 Jacob Y Wijga wed Rinke Hendriks
A-246 Bargebuurt 2 Jacob Y Wijga wed Rinke Hendriks
A-246 Bargebuurt 6 Jacob Y Wijga Pieter Schellingwou schoenmakersknegt
A-246 Bargebuurt 6 Jacob Y Wijga Pieter Schellingwou schoenmakersknegt
A-246 Bargebuurt 4 Jacob Y Wijga Pieter Schellingwou schoenmakersknegt
A-246 Bargebuurt 2 Jacob Y Wijga Pieter Schellingwou schoenmakersknegt
A-246 Bargebuurt 6 Jacob Y Wijga Pieter Hendriks sjouwer
A-246 Bargebuurt 6 Jacob Y Wijga Pieter Hendriks sjouwer
A-246 Bargebuurt 4 Jacob Y Wijga Pieter Hendriks sjouwer
C-060 Voorstraat 63 Jacobus Kerkhoven Jacobus Kerkhoven kantoorbediende
D-120 Scheffersplein 11 Jacobus Hannema Jacobus Hannema bergplaats van zout
D-120 Scheffersplein 17 Jacobus Hannema Jacobus Hannema bergplaats van zout
G-038 Heiligeweg 34 Jakkle Jager Meinte Jager
G-038 Heiligeweg 34 Jakkle Jager Meinte Jager
E-199 Bedelaarsteeg 1 erven Jan Altena Frans W Nak wewer
E-105 Vijver 7 Jan Schiere Berend Eelkes
E-030 Voorstraat 44 erven Jan Altena wed J C M Moench
G-198 Grote Kerkstraat 31 Jan Hannema Geert J Brouwer moutersknegt
G-017 Franekereind 10 Jan Fontein kantoor
E-105 Vijver 7 Jan Schiere Marten H van Dijk wijnwerker
C-146 Noorderhaven 88 Jan Hannema P Gelinde herbergier
E-030 Voorstraat 44 erven Jan Altena juffers Herbich schoolhoudster
A-183 Achterstraat 19 Jan Kamps Ynse R van der Zee timmerknegt
E-180 Sint Odolphisteeg 10 Jan van der Heyde Jan van der Heyde verwer
C-046 Voorstraat 33 Jan Dijkstra Jan Dijkstra baardscheerder
E-198 Lanen 69 erven Jan Altena Hendrik P Mooy timmerknegt
E-105 Kleine Bredeplaats 20 Jan Schiere Jacobus Beuker turfdrager
E-030 Voorstraat 44 erven Jan Altena wed J C M Moench
D-067 Zoutsloot 131 wed Jan Roedje wed Jan Roedje koemelker
H-035 Kerkpoortstraat 69 Jan Dijkstra Jan Dijkstra sleeper
H-157 Spinstraat 0 Jan Schiere tuin en pakhuis
H-041 Rapenburg 8 Jan Dijkstra Jacob Jelles Schoonhoven schoenmakersknegt
E-030 Voorstraat 44 erven Jan Altena juffers Herbich schoolhoudster
A-136 Noorderwal 0 Jan Galama Taeke Jans van der Veer varensgesel
E-212 Sint Christoffelsteeg 6 Jan Hannema Andries W van der Meer stokersknegt
E-ong Lanen 61 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
H-157 Spinstraat 0 Jan Schiere tuin en pakhuis
C-063 Voorstraat 69 wed Jan Cromwel wed Jan Cromwel ijzerkramer
E-214 Sint Christoffelsteeg 2 Jan Hannema branderij
E-ong Lanen 55 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
H-157 Spinstraat 0 Jan Schiere tuin en pakhuis
D-153 Nieuwstraat 39 Jan Kamp Johannes G ter Velde wewer
A-067 Bildtstraat 25 Jan Schiere Bastiaan Hoek varensgesel
F-070 Schritsen 40 erven Jan Deketh Ymke Kamminga sjouwer
H-157 Zuiderhaven 52 Jan Schiere tuin en pakhuis
E-020 Voorstraat 58 Jan Hannema Freerk Hoekstra doopsgezind leeraar
D-024 Noordijs 27 Jan Bettels Jan Bettels winkelier
E-ong Lanen 49 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
G-314 Fabrieksstraat 10 Jan Gastrik Frans Heuffer wewer
E-021 Voorstraat 56 Jan Hannema Jan Hannema pakhuis
C-118 Sint Jacobstraat 18 wed Jan Kromwel agterhuis
C-103 Rommelhaven 6 Jan Zuiderma Anthonie Bakker gegagimenteerd
E-071 Hondenstraat 11 Jan Beslink Jan Beslink sjouwer
G-323 Fabrieksstraat 2 Jan van der Veen tuin
G-161 Heiligeweg 30 Jan Bettels Douwe P Visser schoenmakersknegt
C-103 Rommelhaven 6 Jan Zuiderma Jan Roelofs van der Zee pakhuis
B-003 Noorderhaven 113 Jan Hannema L R Wentholt percepteur
E-215 Lanen 83 Jan Hannema wagenhuis
C-162 Noorderhaven 48 Jan Schiere Jan Schiere koopman
C-173 Rinnertspijp 6 Jan Schiere wed Yede Pieters vischvrouw
G-211 Kruisstraat 8 Jan Hannema mouterij
C-106 Rommelhaven 2 Jan Zuiderman H Klatter paardedoctor
C-164 Noorderhaven 44 Jan Schiere Jan Schiere pakhuis
A-195 Bildtstraat 1 Jan Kiel Jan Kiel stalhouder
E-168 Voorstraat 28 Jan Fontein wagenhuis ledig
B-042 Hoogstraat 17 Jan Fontein Jan Fontein pakhuis
C-126 Sint Jacobstraat 4 Jan Zuiderman Jan Zuiderman kalkkoper
G-015 Franekereind 16 Jan Fontein wagenhuis
G-250 Moriaanstraat 1 Jan Groen wed Elias Hendriks gealimenteerd
E-134 Kleine Bredeplaats 23 Jan Galama Jan Galama kuiper
A-162 Zoutsloot 65 Jan Kamerling Jan Kamerling schipper
E-090 Vijverstraat 0 Jan Schiere Sietze S Wijma timmerknegt
D-112 Scheffersplein 0 Jan Groen Jan Groen wewer
G-199 Grote Kerkstraat 33 wed Jan Fekkes wed Jan Fekkes gealimenteerd
G-016 Franekereind 14 Jan Fontein Jan Fontein koopman
F-141 Schritsen 37 Jan Meyer Jan L Tuininga wieldraayer
E-105 Vijver 7 Jan Schiere Jacobus Beuker turfdrager
C-144 Noorderhaven 90 Jan van der Heyde wed Bokke Gooykes
E-030 Voorstraat 44 erven Jan Altena juffers Herbich schoolhoudster
G-208 Lammert Warndersteeg 10 Jan Fontein Douwe de Roos pakhuisknegt
F-124 Schritsen 3 Jan Schiere wed C van den Burg
E-ong Lanen 31 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
E-105 Kleine Bredeplaats 20 Jan Schiere Jan Douwes
E-030 Voorstraat 44 erven Jan Altena wed J C M Moench
D-067 Zoutsloot 131 wed Jan Roedje wed Jan Roedje koemelker
A-183 Achterstraat 17 Jan Kamps Ynse R van der Zee timmerknegt
E-181 Sint Odolphisteeg 8 Jan van der Heyde Jan van der Heyde verfwinkel
C-046 Voorstraat 33a Jan Dijkstra Dirk W Vellinga
E-197 Lanen 67 erven Jan Altena wed Bouwe Pieters
E-105 Kleine Bredeplaats 20 Jan Schiere wed Engbert Jans
E-030 Voorstraat 44 erven Jan Altena juffers Herbich schoolhoudster
A-136 Noorderwal 0 Jan Galama Taeke Jans van der Veer varensgesel
G-252 Fabrieksstraat 32 Jan Brevink Jan Brevink wewer
H-035 Kerkpoortstraat 67 Jan Dijkstra Jan Dijkstra sleeper
H-157 Spinstraat 0 Jan Schiere tuin en pakhuis
G-145 Gardenierstraat 3 Jan Hannema Christoffel Doekes Postma gleybakkersknegt
H-041 Rapenburg 8 Jan Dijkstra Jacob Jelles Schoonhoven schoenmakersknegt
E-030 Voorstraat 44 erven Jan Altena wed J C M Moench
A-136 Noorderwal 0 Jan Galama Taeke Jans van der Veer varensgesel
E-213 Sint Christoffelsteeg 4 Jan Hannema stalling
A-127 Zeilmakersstraat 1 Jan Schiere wed Wouter Gerbens werkster
E-ong Comediesteeg 3 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
H-157 Spinstraat 0 Jan Schiere tuin en pakhuis
H-157 Zuiderhaven 52 Jan Schiere tuin en pakhuis
E-ong Sint Christoffelsteeg 3 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
D-067 William Boothstraat 37 wed Jan Roedje wed Jan Roedje koemelker
E-ong Sint Odolphisteeg 9 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
B-085 Zoutsloot 90 Jan Groen Berend Hendriks wewer
E-ong Lanen 53 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
H-157 Spinstraat 0 Jan Schiere tuin en pakhuis
D-153 Nieuwstraat 37 Jan Kamp Johannes G ter Velde wewer
F-239 Kleine Ossenmarkt 2 Jan Galama Weltje Galama winkeliersche
G-231 Kerkpoortstraat 3 wed Jan Beidschat wed Jan Beidschat koemelkster
G-077 Both Apothekerstraat 5 Jan Frielders Jan Frielders wewer
E-023 Voorstraat 56 Jan Hannema Jan Hannema brander
A-107 Zoutsloot 38 Jan Kiel Jan Kiel wagenhuis
G-223 Lammert Warndersteeg 1 Jan Fontein Douwe van der Woude
G-314 Fabrieksstraat 8 Jan Gastrik Frans Heuffer wewer
C-103 Rommelhaven 6 Jan Zuiderma Jan Roelofs van der Zee pakhuis
C-161 Noorderhaven 50 Jan Schiere Age Siebrens Hollander sjouwer
E-071 Hondenstraat 9 Jan Beslink Jan Beslink sjouwer
C-195 Zuiderhaven 1 Jan Hannema Harm Beckman kastelein
E-211 Lanen 81 Jan Hannema Johannes Ulberg stalknegt
C-162 Noorderhaven 48 Jan Schiere Jan Schiere koopman
A-174 Bildtstraat 5 Jan Schiere Jan L Balkstra lijndaayer
E-068 Hondenstraat 3 Jan Galama Gerrit Gobertus varensgesel
G-014 Franekereind 18 Jan Fontein Jan Fontein pakhuis
G-251 Moriaanstraat 3 Jan Fontein Hendrik Gerryts Koster gealimenteerd
B-041 Hoogstraat 15 Jan Fontein Jan Fontein pakhuis
E-ong Sint Odolphisteeg 24 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
G-015 Franekereind 16 Jan Fontein wagenhuis
E-133 Kleine Bredeplaats 21 Jan Galama Jan Galama kuiperij
G-160 Tiepelsteeg 0 Jan Bettels pakhuis
A-161 Zoutsloot 63 Jan Kamerling Binte R van Veer varensgesel
E-199 Bedelaarsteeg 1 erven Jan Altena Marten Jans Boey varensgesel
E-105 Vijver 7 Jan Schiere Jan Douwes
E-090 Vijverstraat 0 Jan Schiere Sietze S Wijma timmerknegt
E-030 Voorstraat 44 erven Jan Altena juffers Herbich schoolhoudster
A-126 Zoutsloot 16 Jan Schiere Berend A Pors sjouwer
G-198 Grote Kerkstraat 31 Jan Hannema Simon H Piebinga sjouwer
G-016 Franekereind 12 Jan Fontein Jan Fontein koopman
E-105 Vijver 7 Jan Schiere wed Engbert Jans
G-236 Kromme Elleboogsteeg 3 Jan Schiere Goris W Faber sjouwer
E-030 Voorstraat 44 erven Jan Altena wed J C M Moench
G-208 Lammert Warndersteeg 10 Jan Fontein wagenhuis
C-046 Voorstraat 33 Jan Dijkstra Dirk W Vellinga
E-105 Kleine Bredeplaats 20 Jan Schiere Berend Eelkes
E-030 Voorstraat 44 erven Jan Altena juffers Herbich schoolhoudster
H-035 Kerkpoortstraat 71 Jan Dijkstra Jan Dijkstra sleeper
C-046 Voorstraat 33a Jan Dijkstra Jan Dijkstra baardscheerder
D-126 Oosterkeetstraat 6 wed Jan de Wit wed Jan de Wit
H-157 Spinstraat 0 Jan Schiere tuin en pakhuis
G-148 Gardenierstraat 7 erven Jan Reidmaker wed Jan Johannes gealimenteerd
E-105 Kleine Bredeplaats 20 Jan Schiere Marten H van Dijk wijnwerker
E-030 Voorstraat 44 erven Jan Altena wed J C M Moench
A-136 Noorderwal 0 Jan Galama Taeke Jans van der Veer varensgesel
E-ong Sint Odolphisteeg 2 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
H-157 Spinstraat 0 Jan Schiere tuin en pakhuis
G-144 Gardenierstraat 3 Jan van der Veen Claas D van der Molen gleybakkersknegt
A-136 Noorderwal 0 Jan Galama Taeke Jans van der Veer varensgesel
E-213 Sint Christoffelsteeg 4 Jan Hannema stalling
D-067 William Boothstraat 39 wed Jan Roedje wed Jan Roedje koemelker
E-ong Comediesteeg 1 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
H-157 Spinstraat 0 Jan Schiere tuin en pakhuis
H-157 Zuiderhaven 52 Jan Schiere tuin en pakhuis
E-090 Herenknechtenkamerstraat 0 Jan Schiere Sietze S Wijma timmerknegt
B-085 Zoutsloot 90 Jan Groen Berend Hendriks wewer
H-157 Spinstraat 0 Jan Schiere tuin en pakhuis
F-212 Lanen 38 Jan Huizinga Jan Huizinga korfmaker
G-231 Kerkpoortstraat 1 wed Jan Beidschat wed Jan Beidschat koemelkster
G-077 Both Apothekerstraat 3 Jan Frielders Jan Frielders wewer
E-022 Voorstraat 56 Jan Hannema Jan Hannema
E-137 Lanen 3 Jan Galama Helena Wiggers
E-ong Sint Odolphisteeg 1 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
C-104 Rommelhaven 6 Jan Zuiderma Sipke S Sleeper sjouwer
G-223 Lammert Warndersteeg 1 Jan Fontein zoutkeet de vos
C-103 Rommelhaven 6 Jan Zuiderma Anthonie Bakker gegagimenteerd
B-003 Noorderhaven 113 Jan Hannema Douwe H Reidsma timmerknegt
C-073 Voorstraat 89 Jan van Eeken Jan van Eeken koopman
C-161 Noorderhaven 50 Jan Schiere Jan Schiere pakhuis
C-106 Rommelhaven 2 Jan Zuiderman H Klatter paardedoctor
E-211 Lanen 81 Jan Hannema Rients W Onrust gleybakkersknegt
E-068 Hondenstraat 3 Jan Galama wed Gerrit Burghout
G-045 Heiligeweg 22 Jan van der Veen Taeke van der Vorm kaarsmakersknegt
G-014 Franekereind 18 Jan Fontein Jan Fontein pakhuis
G-251 Moriaanstraat 3 Jan Fontein tuin
A-010 Noorderhaven 15 wed Jan Trompetter wed Jan Trompetter renteniersche
D-013 Noordijs 9 Jan IJsenbeek Jan IJsenbeek koopman
B-041 Hoogstraat 15 Jan Fontein Jan Fontein pakhuis
G-016 Franekereind 14 Jan Fontein Jan Fontein koopman
E-ong Lanen 75 Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt
C-097 Rommelhaven 18 Jan Adam Hildt wed R Kronenburg herbergiersche
C-097 Rommelhaven 18 Jan Adam Hildt Jan Adam Hildt
C-097 Rommelhaven 18 Jan Adam Hildt Jan Kronenburg
F-240 Vijverstraat 30 Jan Adams Olivier Jan Adams Olivier groenteverkoper
F-241 Vijverstraat 28 Jan Adams Olivier Dirk Piers van Arum sjouwer
G-104 Kerkpad 20 Jan Ages Hofman Jan Ages Hofman varensgesel
G-037 Heiligeweg 36 Jan Alberts Bakker wed Pieter Aukes van Vliet
F-114 Grote Ossenmarkt 11 Jan Anthony Postma Jan Anthonij Postma sjouwer
G-084 Hofstraat 11 Jan Barents Schultz Jan Barents Schultz varensgesel
G-084 Hofstraat 9 Jan Barents Schultz Jan Barents Schultz varensgesel
H-179 Zuiderstraat 20 Jan Carels Timmer Jan Carels Timmer turfdrager
H-179 Zuiderhaven 26 Jan Carels Timmer Jan Carels Timmer turfdrager
A-057 Noorderhaven 105 Jan Dirks van Weerd Akke Doekes
B-159 Anjelierstraat 37 Jan Dirks van Weerd Brand Johannes arbeider
A-057 Noorderhaven 105 Jan Dirks van Weerd Jan Dirks van Weerd schoenmaker
B-157 Anjelierstraat 29 Jan Dirks van Weerd Anne Martens tuin
A-057 Noorderhaven 105 Jan Dirks van Weerd wed Hendrik Douwes werkster
B-158 Anjelierstraat 33 Jan Dirks van Weerd Anne Hendriks
B-156 Anjelierstraat 27 Jan Dirks van Weerd Geertje Annes
A-057 Noorderhaven 105 Jan Dirks van Weerd Uldrik Hilbrands kleine negotie
B-157 Anjelierstraat 31 Jan Dirks van Weerd Anne Martens tuin
G-294 Hofstraat 35 erven Jan Eelkes Feddrik Ypes Boomsma varensgesel
G-295 Hofstraat 37 erven Jan Eelkes Jan Sanders Jorna gleybakkersknegt
A-066 Bildtstraat 23 wed Jan Freerks wed Jan Freerks renteniersche
G-247 Kerkpoortstraat 29 wed Jan Gerrits ledig
E-110 Kleine Bredeplaats 24 Jan Haayes Brouwer Jan Haayes Brouwer schipper
E-110 Kleine Bredeplaats 24 Jan Haayes Brouwer Jan Haayes Brouwer schipper
D-095 Nieuwstraat 30 Jan Harmens Werkman Jan Harmens Werkman wewer
G-196 Grote Kerkstraat 31 Jan Hendriks Klaasen Jan Hendriks Klaasen korfmaker
D-125 Oosterkeetstraat 8 Jan Jacobs Dijkstra Jan Jacobs Dijkstra turfdrager
C-190 Noorderhaven 6 Jan Jansen Faber Jan Jansen Faber smid
G-117 Romastraat 4 Jan Jansen Kuiper Jan Jansen Kuiper koorndrager
G-256 Kerkpoortstraat 39 Jan Lodewijks Groen wed Bart van Dinsen
F-226 Kroonsteeg 5 Jan Martens Wijngaarden Jan Martens Wijngaarden gaarntweernder
F-065 Raamstraat 8 wed Jan Philippus wed Jan Philippus gealimenteerd
A-111 Bildtstraat 13 Jan Walings Faber Jan Walings Faber bakker
F-145 Schritsen 45 erven Jan Yemes de Groot Pieter Abrahams Brouwer wijnwerker
F-145 Schritsen 45 erven Jan Yemes de Groot wed Yeme de Groot
F-176 Grote Kerkstraat 6 Jan A Bakker Grietje Edsgers gealimenteerd
G-171 Romastraat 45 Jan A Olifier tuin
E-235 Kleine Kerkstraat 6 Jan A Bakker wed Dirk Lautenbach
G-171 Romastraat 39 Jan A Olifier tuin
G-171 Romastraat 49 Jan A Olifier tuin
F-176 Grote Kerkstraat 6 Jan A Bakker Trijntje Hoogstra
G-171 Romastraat 43 Jan A Olifier tuin
E-235 Kleine Kerkstraat 6 Jan A Bakker wed Jetze Lens
E-013 Voorstraat 72 Jan A Bakker Jan A Bakker koopman
G-171 Romastraat 47 Jan A Olifier tuin
G-277 Kerkpoortstraat 51 Jan A Bakker Jielles van Straaten sjouwer
F-176 Grote Kerkstraat 6 Jan A Bakker Claas Heeres de Vries winkelier
G-171 Romastraat 41 Jan A Olifier tuin
E-236 Kleine Kerkstraat 4 Jan A Bakker pakhuis
E-092 Vijverstraat 0 Jan A Bakker qq Hartog B Cohen koopman
F-107 Zuiderhaven 31 Jan B Komst Jan B Komst speelhuis de pijl
E-047 Voorstraat 12 Jan B van der Brug Jan B van der Brug blikslager
E-100 Vijver 2 Jan Barend Scholtz Rinse H Smit varensgesel
E-100 Hondenstraat 14 Jan Barend Scholtz Jan Dirks de Vries varensgesel
E-100 Hondenstraat 14 Jan Barend Scholtz Rinse H Smit varensgesel
E-100 Vijver 2 Jan Barend Scholtz Jan Dirks de Vries varensgesel
D-129 Oosterkeetstraat 5 wed Jan C Rootje Daniel Wassem gegagimenteerd
F-035 Brouwersstraat 8 Jan C Reidsma Jan C Reidsma koekbakker
G-253 Moriaanstraat 10 Jan C Roodje wed Claas Cornelis
D-130 Oosterkeetstraat 9 wed Jan C Rootje wed Jan C Rootje stalling
F-041 Brouwersstraat 8 Jan C Reidsma pakhuis
A-086 Droogstraat 29 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-086 Droogstraat 23 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-085 Droogstraat 21 wed Jan D Zeylmaker Haaye Wiegers Brouwer stuurman
A-086 Droogstraat 31 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-086 Droogstraat 27 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-184 Achterstraat 23 Jan D van Weerd Steven K Zeeman varensgesel
A-086 Droogstraat 23 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-084 Droogstraat 19 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-086 Droogstraat 29 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-086 Droogstraat 25 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-184 Achterstraat 21 Jan D van Weerd Steven K Zeeman varensgesel
A-086 Droogstraat 23 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
A-086 Droogstraat 33 wed Jan D Zeylmaker wed Jan D Zeylmaker pakhuis
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Jan E Akkeringa wed Jan Hoekstra
E-142 't Poortje 9 Jan E Ackeringa Taeke H Poort timmerknegt
E-182 Sint Odolphisteeg 6 Jan E Akkeringa vrouw Jacob Jurres
E-142 't Poortje 9 Jan E Ackeringa wed Geert Gerrits
B-006 Rommelhaven 11 Jan E Bouwknegt Jan E Bouwknegt schipper
C-018 Grote Bredeplaats 17 Jan F Repko Jan F Repko makelaar
B-138 Achterstraat 41 Jan G de Boer Jan G de Boer stalling
B-138 Achterstraat 35 Jan G de Boer Jan G de Boer stalling
B-125 Heerensteeg 4 Jan G de Boer Jan G de Boer panwerk
B-138 Achterstraat 39 Jan G de Boer Jan G de Boer stalling
B-138 Achterstraat 33 Jan G de Boer Jan G de Boer stalling
B-122 Zoutsloot 95 Jan G de Boer Jan G de Boer panbakker
B-138 Achterstraat 43 Jan G de Boer Jan G de Boer stalling
B-138 Achterstraat 37 Jan G de Boer Jan G de Boer stalling
C-113 Sint Jacobstraat 13 Jan H Kamp Jan H Kamp schoenmaker
A-154 Zoutsloot 49 Jan H de Boer Jan H de Boer stads bode
A-115 Bildtstraat 21 Jan H Gonggrijp Jan H Gonggrijp baardscheerder
D-098 Nieuwstraat 22 Jan J Burggraaf Jacob Uldriks Wip korendrager
F-037 Schritsen 58 Jan J Hilverda H van Varel winkelier
E-196 Lanen 65 Jan J Glinstra Jan J Glinstra varensgesel
F-044 Carl Visschersteeg 16 Jan J Hilverda pakhuis
D-097 Nieuwstraat 26 Jan J Burggraaf Jan J Burggraaf trekschipper
G-174 Kerkpad 14 Jan J Hiddema Jan J Hiddema timmerman
F-030 Brouwersstraat 16 Jan J Hilverda Gerrit de Jong verwer
A-185 Karremanstraat 12 Jan J Panbakker Jan J Panbakker panbakkersknegt
F-037 Schritsen 52 Jan J Hilverda H van Varel winkelier
D-097 Nieuwstraat 24 Jan J Burggraaf Jan J Burggraaf trekschipper
E-176 Sint Odolphisteeg 18 Jan J Postma Jan J Postma turfdrager
G-175 Kerkpad 12 Jan J Hiddema Cornelis Beidschat aschman
A-185 Karremanstraat 12 Jan J Panbakker Jan J Panbakker panbakkersknegt
A-002 Noorderhaven 1 Jan J Horreus Jan J Horreus
E-196 Lanen 65 Jan J Glinstra Jan Jans Postma
C-107 Sint Jacobstraat 1 Jan J Horreus Jesaias Spiers
B-097 Zoutsloot 76 wed Jan J Glinstra wed Jan J Glinstra kleine negotie
E-228 Grote Kerkstraat 13 Jan Johannes Bader Jan Johannes Bader speelgoedmaker
E-228 Grote Kerkstraat 13 Jan Johannes Bader Jan Johannes Bader speelgoedmaker
A-169 Achterstraat 12 Jan Joseph Evering Jan Joseph Evering weefwinkel
A-168 Achterstraat 14 Jan Joseph Evering Jan Joseph Evering wewer
E-231 Kleine Kerkstraat 14 wed Jan K Roodje Jelle Agema
E-231 Kleine Kerkstraat 14 wed Jan K Roodje wed Jelle Agema
E-031 Voorstraat 42 Jan L Faber Luitje P Faber zonder bedrijf
E-031 Voorstraat 42 Jan L Faber Luitje P Faber zonder bedrijf
C-054 Voorstraat 51 Jan L Faber Jan L Faber koekebakker
E-183 Sint Odolphisteeg 4 Jan L Faber wed Ruurd Steffens vischvrouw
C-042 Voorstraat 25 Jan L van der Veen Jan L van der Veen kaarsemakerij
E-031 Voorstraat 42 Jan L Faber Luitje P Faber zonder bedrijf
A-197 Anjelierstraat 3 Jan L Balkstra Jan L Balkstra lijnbaan
C-042 Noorderhaven 68 Jan L van der Veen Jan L van der Veen kaarsemakerij
C-041 Voorstraat 23 Jan L van der Veen Jan L van der Veen koopman
D-085 Nieuwstraat 52 Jan L van der Veen Foppe K Torenbeek timmerman
E-031 Voorstraat 42 Jan L Faber Luitje P Faber zonder bedrijf
C-054 Voorstraat 51 Jan L Faber Johannes Hofman koekebakkersknegt
C-013 Grote Bredeplaats 7 Jan M Kroese van Oudenhove
C-013 Grote Bredeplaats 7 Jan M Kroese van Oudenhove
C-013 Grote Bredeplaats 7 Jan M Kroese Jan M Kroese groenteverkoper
C-013 Grote Bredeplaats 7 Jan M Kroese Jan M Kroese groenteverkoper
B-100 Zoutsloot 68 Jan M van der Mey Jan M van der Mey schipper
C-013 Grote Bredeplaats 7 Jan M Kroese Eukje C Pauw
C-013 Grote Bredeplaats 7 Jan M Kroese Eukje C Pauw
A-158 Zoutsloot 57 Jan R van der Zee Jan R van der Zee sjouwer
C-094 Rommelhaven 20 erven Jan S van der Mey Hendrik van Beemen schoenmaker
C-094 Rommelhaven 20 erven Jan S van der Mey wed Berend van Beemen vroedvrouw
H-216 Zuiderhaven 20 Jan T Swanenburg Jan T Swanenburg timmerbaas
H-217 Westerstraat 0 Jan T Swanenburg houtschuur
H-216 Zuiderhaven 16 Jan T Swanenburg Jan T Swanenburg timmerbaas
F-252 Vijverstraat 4 wed Jan T de Haan wed Jan T de Haan
A-122 Zoutsloot 24 Jan T Swanenburg Sjoerd van der Vorm ketellapper
H-216 Zuiderhaven 18 Jan T Swanenburg Jan T Swanenburg timmerbaas
E-179 Sint Odolphisteeg 12 Jan T Spannenburg Frans D van Laan boekverkoper
H-216 Zuiderhaven 16 Jan T Swanenburg Jan T Swanenburg timmerbaas
B-021 Herenwaltje 17 erven Jan W Vettevogel wed Wopke Eggerts gealimenteerd
F-023 Zuiderhaven 83 erven Jan W Vettevogel kantoor van stadsbelastingen
F-128 Schritsen 11 erven Jan W Vettevogel vrouw Riemer Hendriks
F-128 Schritsen 11 erven Jan W Vettevogel Bauke Folkerts korendrager
A-139 Zoutsloot 21 erven Jan W Vettevogel Marijke Hendriks kleine negotie
F-128 Schritsen 11 erven Jan W Vettevogel Benjamin Cohen koopman
A-148 Bildtstraat 10 erven Jan W Vettevogel Johannes Jacob Brouwer pakhuis
F-023 Zuiderhaven 83 erven Jan W Vettevogel Frans Andries de Boer sjouwer
F-192 Lanen 78 erven Jan W Vettevogel Hendrik Vettevogel koekbakker
F-128 Schritsen 11 erven Jan W Vettevogel wed Hendrik Hendriks
F-128 Schritsen 11 erven Jan W Vettevogel Hendrik Berze musikant
C-050 Voorstraat 43 erven Jan W Vettevogel wed Jan W Vettevogel
B-021 Herenwaltje 17 erven Jan W Vettevogel wed Croege gealimenteerd
A-148 Bildtstraat 10 erven Jan W Vettevogel Jan Tjebbes de Groot sjouwer
F-023 Zuiderhaven 83 erven Jan W Vettevogel Lieuwe M van der Veer schoenmaker
A-220 Bargebuurt 14 erven Jan W Vettevogel Doede E Mokken gealimenteerd
F-128 Schritsen 11 erven Jan W Vettevogel Jacob Alberts turfdrager
F-128 Schritsen 11 erven Jan W Vettevogel Sipke Pieters Altena timmerknegt
B-048 Hoogstraat 29 Jan Y Faber Jan Y Faber kuiper
B-048 Hoogstraat 29a Jan Y Faber Jan Y Faber kuiper
A-157 Zoutsloot 55 Janke IJsenbeek Broer R de Vries schipper
C-078 Voorstraat 97 Janke IJsenbeek Janke IJsenbeek ijserkramer
C-078 Voorstraat 97 Janke IJsenbeek mevr Battaard
C-078 Voorstraat 97 Janke IJsenbeek Jan de Brut ontvanger der domeinen
C-014 Grote Bredeplaats 9 Janskje de Jong Janskje de Jong renteniersche
E-210 Lanen 79 Jarig Gelinde wed Mink Hilles
E-209 Lanen 79 Jarig Gelinde vrouw Johannes Driesen
E-210 Lanen 79 Jarig Gelinde L Holstein wagtmeester
E-209 Lanen 79 Jarig Gelinde Jan Smith stokersknegt
E-209 Lanen 79 Jarig Gelinde wed Willem Dirks
A-134 Zoutsloot 5 Jelke T de Jong Jelke T de Jong koemelker
A-134 Zoutsloot 9 Jelke T de Jong Jelke T de Jong koemelker
A-134 Zoutsloot 3 Jelke T de Jong Jelke T de Jong koemelker
A-134 Zoutsloot 7 Jelke T de Jong Jelke T de Jong koemelker
A-134 Zoutsloot 1 Jelke T de Jong Jelke T de Jong koemelker
A-134 Zoutsloot 11 Jelke T de Jong Jelke T de Jong koemelker
G-255 Moriaanstraat 4 Jelle Boomsma Jan Oppenkamp wewer
D-018 Noordijs 17 Jelle Wildschut Jelle J van der Wal metzelaar
G-260 Kerkpoortstraat 47 Jelle Boomsma vrouw Frans Smith
G-254 Moriaanstraat 8 Jelle Boomsma tuin
C-142 Noorderhaven 96 Jelle Jacobi D J Frimeaux
H-075 Spinhuisstraat 13 Jelle Boomsma Baltus Claver sjouwer
D-017 Noordijs 15 Jelle Wildschut Jelle Wildschut koopman
G-255 Moriaanstraat 6 Jelle Boomsma Jan Oppenkamp wewer
C-163 Noorderhaven 46 Jelle Boomsma M Stolte bouwmeester
C-142 Noorderhaven 96 Jelle Jacobi P Janson waagmeester
H-151 Spinstraat 0 Jelle Jacobs Bartle Klok horlogiemaker
H-151 Spinstraat 0 Jelle Jacobs Bartle Klok horlogiemaker
B-114 Zoutsloot 71 Jelle H van der Laan Jelle H van der Laan schipper
B-110 Karremanstraat 23 Jelle J van der Wal Hessel A Wallinga kuipersknegt
D-053 Lombardstraat 3 Jelle J van der Wal Jelle J van der Wal pakhuis
C-028 Voorstraat 1 Jelle J Boomsma Jelle J Boomsma koopman
D-053 Hoogstraat 40 Jelle J van der Wal Jelle J van der Wal pakhuis
B-012 Scheerstraat 7 wed Jelmer Akker Gerlof K Boonstra varensgesel
C-188 Zeepaardsteeg 1 Jentje Jacobs de Vries Tjalling Epkes timmerknegt
C-187 Noorderhaven 10 Jentje Jacobs de Vries Jentje de Vries schipper
H-008 Hofstraat 22 Jetske Pieters Jetske Pieters gealimenteerd
C-181 Noorderhaven 22 Jetze B Boomsma Jetze B Boomsma kaarsemaker
E-202 Bedelaarsteeg 7 Jieskje Roukes Jieskje Roukes
C-048 Voorstraat 37 Johannes Norel Johannes Norel loodgieter
E-130 Kleine Bredeplaats 15 Johannes Norel wed G Lemke
B-038 Hoogstraat 9 Johannes Norel W Feddema
G-246 Kerkpoortstraat 27 Johannes Leyenaar Yeve Brink schaarslijper
G-195 Grote Kerkstraat 29 Johannes Potting Johannes Potting horlogiemaker
G-274 Molenpad 8 wed Johannes van Seist wed Johannes van Seist gealimenteerd
A-053 Noorderhaven 97 wed Johannes Bensonides Jacob Pas grafmaker
H-001 Rozengracht 37 Johannes Visser Klaas Blaauw lootsman
H-045 Rapenburg 12 Johannes Proosterbeek tuin en zomerhuis
G-266 Fabrieksstraat 34 Johannes Proosterbeek Johannes Proosterbeek tuinkamer
A-204 Vissersstraat 12 wed Johannes Homberg wed Eylard Faber
D-119 Scheffersplein 13 Johannes van der Meulen wagenhuis
E-245 Grote Kerkstraat 19 wed Johannes Homberg wed Pieter Christiaan
G-263 Molenpad 5 Johannes Proosterbeek Frans Ykere wewer
B-082 Zoutsloot 96 Johannes Norel wed Wiebe Jans kleine negotie
C-196 Prinsenstraat 4 Johannes van Weerden Johannes van Weerden
G-060 Both Apothekerstraat 6 Johannes Leyenaar wed Pieter D Galama
C-130 Noorderhaven 108 Johannes van der Hoeff Johannes van der Hoeff timmerman
G-099 Kerkpad 0 Johannes Leyenaar Johannes Leyenaar metzelaar
B-046 Hoogstraat 25 Johannes Gorter Johannes Gorter stalhouder
G-245 Klaverbladstraat 18 Johannes Lautenbach tuin
C-056 Voorstraat 55 Johannes Huis Johannes Huis
D-059 William Boothstraat 3 Johannes van der Meulen Rients van der Meulen wagenmakerij
G-098 Kerkpad 30 Johannes Leyenaar Johannes Leyenaar metzelaar
D-046 Liemendijk 40 Johannes Norel Reinder Gerbens de Groot
E-152 Drie Roemerssteeg 5 Johannes Norel Jan Oorthuis sjouwer
B-115 Zoutsloot 77 Johannes Norel Dirk J Danser wolkammersknegt
F-163 Heiligeweg 11 Johannes Felkes Willem Johannes Jager slager
E-026 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg wed Johannes Homberg winkeliersche
H-001 Kerkpoortstraat 24 Johannes Visser Catharina Cronenburg
D-042 Hoogstraat 49 Johannes van der Meulen Johannes van der Meulen zadelmaker
C-070 Voorstraat 83 Johannes Pottinga Johannes Pottinga bakker
G-049 Heiligeweg 14 Johannes Broodkorf Johannes Broodkorf kleermaker
A-032 Noorderhaven 57 Johannes van Assen Johannes van Assen geref. predikant
G-270 Molenpad 18 wed Johannes van Seist tuin
D-049 Hoogstraat 38 wed Johannes de Lange wed Johannes de Lange smederij
G-127 Romastraat 27 Johannes Frielders Jelle D Tadema werkman
E-130 Kleine Bredeplaats 15 Johannes Norel wed G Lemke
B-038 Hoogstraat 9 Johannes Norel Johannes Norel pakhuis
G-245 Kerkpoortstraat 25 Johannes Lautenbach tuin
D-119 Scheffersplein 15 Johannes van der Meulen wagenhuis
G-265 Fabrieksstraat 36 Johannes Proosterbeek vrouw Jan de Reus
G-274 Molenpad 6 wed Johannes van Seist wed Johannes van Seist gealimenteerd
A-053 Noorderhaven 97 wed Johannes Bensonides J A Werndly rentenier
H-001 Rozengracht 37 Johannes Visser Johannes Visser kastelein
A-233 Bargebuurtspoortje 2 Johannes Norel Liekle F de Boer varensgesel
G-264 Molenpad 9 Johannes Proosterbeek Frans Ykere wewer
C-044 Voorstraat 29 Johannes Rinsma Johannes Rinsma koopman
H-207 Westerstraat 0 Johannes Beuker Johannes Beuker metzelknegt
E-245 Grote Kerkstraat 19 wed Johannes Homberg wed Johannes Harmens
F-034 Brouwersstraat 10 Johannes Agema Johannes Agema chirurgijn
G-263 Molenpad 3 Johannes Proosterbeek Frans Ykere wewer
A-204 Bildtstraat 2 wed Johannes Homberg wed Eylard Faber
E-158 Lanen 9 Johannes Norel Klaas Norel stalling
A-217 Bargebuurt 20 wed Johannes Adema Johannes Schoot gegagimenteerd
C-011 Grote Bredeplaats 5 Johannes Gebel Johannes Gebel kastelein
A-219 Bargebuurt 16 Johannes Beuker wed Steven Everts gealimenteerd
D-089 Nieuwstraat 44 Johannes Huis zoutkeet 't lam (ledig)
B-046 Hoogstraat 25 Johannes Gorter Johannes Gorter stalhouder
D-046 Liemendijk 40 Johannes Norel wed Haye Gerbens de Groot
E-153 Drie Roemerssteeg 7 Johannes Norel ledig
D-090 Nieuwstraat 40 Johannes Huis stalling ledig
F-165 Heiligeweg 15 Johannes Norel Johannes Lanting verwer
H-001 Kerkpoortstraat 24 Johannes Visser Klaas Blaauw lootsman
G-137 Gardenierstraat 10 wed Johannes de Windt Rinske Sjoerds
C-022 Grote Bredeplaats 25 Johannes Hanekamp H Welboren bakker
D-041 Hoogstraat 47 Johannes van der Meulen Johannes van der Meulen zadelmakerij
D-059 Zoutsteeg 1 Johannes van der Meulen Rients van der Meulen wagenmakerij
G-127 Romastraat 25 Johannes Frielders Jelle D Tadema werkman
G-246 Kerkpoortstraat 27 Johannes Leyenaar Aagje van Blessum gealimenteerd
A-053 Noorderhaven 97 wed Johannes Bensonides Fredrik Koning blaauwverwersknegt
H-001 Rozengracht 37 Johannes Visser Catharina Cronenburg
A-227 Bargebuurtspoortje 6 Johannes Norel Dirkje Fransen gealimenteerd
G-265 Fabrieksstraat 36 Johannes Proosterbeek Harmen van der Berg
A-053 Noorderhaven 97 wed Johannes Bensonides wed Johannes Bensonides vroedvrouw
G-263 Molenpad 7 Johannes Proosterbeek Frans Ykere wewer
C-064 Voorstraat 71 Johannes Proosterbeek
G-262 Molenpad 1 Johannes Proosterbeek vrouw Sasker L de Vries
D-059 Zoutsloot 113 Johannes van der Meulen Rients van der Meulen wagenmakerij
E-062 Grote Bredeplaats 6 wed Johannes Hannema wed Johannes Hannema schoolhouderes
E-154 Lanen 9 Johannes Norel Klaas Norel kalkkoper
A-217 Bargebuurt 20 wed Johannes Adema wed Johannes Adema kleine negotie
E-152 Drie Roemerssteeg 5 Johannes Norel Jan Oorthuis sjouwer
E-026 Voorstraat 52 wed Johannes Homberg wed Johannes Homberg winkeliersche
H-001 Kerkpoortstraat 24 Johannes Visser Johannes Visser kastelein
D-009 Scheerstraat 2 Johannes Gorter Johannes Gorter wagenhuis
G-060 Brouwersstraat 9 Johannes Leyenaar wed Pieter D Galama
D-059 Zoutsteeg 3 Johannes van der Meulen Rients van der Meulen wagenmakerij
C-127 Sint Jacobstraat 2 Johannes Cornelis van Beemen Johannes Cornelis van Beemen metzelaar
G-297 Hofstraat 43 wed Johannes Harmens van der Ploeg Harmanus Dirks Ploeger wewer
G-297 Hofstraat 41 wed Johannes Harmens van der Ploeg Harmanus Dirks Ploeger wewer
G-191 Heiligeweg 38 erven Johannes Harmens ter Mos Harmen Johannes ter Mos winkelier
F-138 Schritsen 31 Johannes Hendriks Johannes Hendriks wafelaar
G-034 Heiligeweg 48 Johannes Jacobs Kerkhoven wed Hans Hendriks Frens
G-034 Heiligeweg 48 Johannes Jacobs Kerkhoven Johannes Jacobs Kerkhoven timmerman
G-207 Lammert Warndersteeg 12 Johannes Jacobus Kerkhoven Hartman Johannes de Jong timmerknegt
G-210 Kruisstraat 10 Johannes Jacobus Kerkhoven timmerwinkel
G-181 Grote Kerkstraat 42 Johannes Jacobus Kerkhoven Age Watzes Zijlstra
A-119 Bildtstraat 8 Johannes Jacobus Brouwer Johannes Jacobus Brouwer winkelier
A-222 Bargebuurt 10 Johannes Jacobus Kerkhoven Willem Pieters de Wilde sjouwer
G-209 Kruisstraat 10 Johannes Jacobus Kerkhoven Hendrik P Riem sjouwer
G-207 Lammert Warndersteeg 12 Johannes Jacobus Kerkhoven Anne Jurjens sjouwer
A-119 Bildtstraat 14 Johannes Jacobus Brouwer Johannes Jacobus Brouwer winkelier
G-209 Kruisstraat 10 Johannes Jacobus Kerkhoven timmerwinkel
G-181 Grote Kerkstraat 42 Johannes Jacobus Kerkhoven Simon van Geyt gealimenteerd
G-091 Hofstraat 21 erven Johannes Jans wed Pieter Daniels
H-038 Kerkpoortstraat 57 erven Johannes Jans Arjen Geerts Bos turfdrager
G-091 Hofstraat 29 erven Johannes Jans Rudolphina Bensfort
G-091 Hofstraat 29 erven Johannes Jans wed Pieter Daniels
H-038 Rapenburg 2 erven Johannes Jans Arjen Geerts Bos turfdrager
G-091 Hofstraat 29 erven Johannes Jans wed Pieter Daniels
G-091 Hofstraat 21 erven Johannes Jans Rudolphina Bensfort
G-091 Hofstraat 29 erven Johannes Jans Rudolphina Bensfort
G-326 Weverstraat 0 Johannes Lodewijks Groen Jacob Alberts Kams sjouwer
G-326 Weverstraat 6 Johannes Lodewijks Groen Jacob Alberts Kams sjouwer
D-147 Nieuwstraat 19 Johannes Roelofs ter Deus Johannes Roelofs ter Deus wewer
A-091 Droogstraat 47 Johannes A van der Werf Johannes A van der Werf wagenhuis
E-036 Voorstraat 32 Johannes A Visser Bender Johannes A Visser Bender apothecar
F-020 Zuiderhaven 77 wed Johannes F Posthuma wed Johannes F Posthuma
B-015 Hoogstraat 30 Johannes H Hassenberg Johannes H Hassenberg winkelier
G-065 Brouwersstraat 19 erven Johannes H ter Mos Coenraad Carpentier timmerknegt
F-158 Heiligeweg 1 wed Johannes H de Wind wed Johannes H de Wind winkeliersche
B-015 Hoogstraat 30 Johannes H Hassenberg Johannes H Hassenberg winkelier
E-161 Lanen 17 Johannes L Stuf Johannes L Stuf havenmeester
C-024 Grote Bredeplaats 29 Johannes M Godhelp Johannes M Godhelp slager
C-024 Grote Bredeplaats 29 Johannes M Godhelp Johannes M Godhelp slager
E-140 't Poortje 5 Johannes W Vettevogel Wijmer S Hollander varensgesel
E-132 Kleine Bredeplaats 19 Johannes W Vettevogel Johannes W Vettevogel wolkammer
E-140 't Poortje 5 Johannes W Vettevogel Ale G de Groot varensgesel
E-132 Kleine Bredeplaats 19 Johannes W Vettevogel Tjebbe Johannes Vettevogel
F-057 Leerlooierssteeg 4 Joodsche Gemeente Broer W Blom varensgesel
G-147 Gardenierstraat 5 Joodsche Gemeente bad
F-062 Raamstraat 1 Joodsche Gemeente kerk
G-100 Kerkpad 28 Joodsche Gemeente Jacob de Vries
G-100 Kerkpad 28 Joodsche Gemeente wed Lipman de Vries
F-228 Lanen 14 Joodse Gemeente wed Jacob Strelitz
F-228 Lanen 14 Joodse Gemeente wed Hendrikus Knipper
F-228 Lanen 12 Joodse Gemeente Romke Agema schoenlapper
F-228 Lanen 14 Joodse Gemeente Dirk de Krou sjouwer
F-228 Lanen 12 Joodse Gemeente wed Jacob Strelitz
F-228 Lanen 12 Joodse Gemeente wed Hendrikus Knipper
F-228 Lanen 14 Joodse Gemeente Romke Agema schoenlapper
F-228 Lanen 12 Joodse Gemeente Dirk de Krou sjouwer
D-131 Oosterkeetstraat 11 Joost Gonggrijp Rinia Gonggrijp vischkeurmeester
D-052 Hoogstraat 32 Joost Gonggrijp Joost Gonggrijp schoolhouder
B-134 Karremanstraat 15 erven Joris Pieters ledig plak grond
F-161 Heiligeweg 7 Jouke Olinjus Jouke Olinjus
C-067 Voorstraat 81 Jouke Olinjus wed Jacob Abrahams
C-067 Voorstraat 81 Jouke Olinjus wed Jacob Abrahams
C-067 Voorstraat 81 Jouke Olinjus Wiebe W van Dockum sjouwer
C-067 Voorstraat 81 Jouke Olinjus Wiebe W van Dockum sjouwer
C-143 Noorderhaven 92 erven Jurjen de Jong J Jacobi koffyschenker
G-261 Kerkpoortstraat 49 Jurjen van der Stok Jurjen van der Stok trekschipper
B-019 Hoogstraat 22 Jurjen van Deulen Jan Versantvoort varensgesel
F-129 Schritsen 13 Jurjen van der Stok Jurjen van der Stok metzelaar
B-019 Hoogstraat 22 Jurjen van Deulen Jurjen van Deulen schipper
G-042 Heiligeweg 28 Jurjen H van der Stok pakhuis
B-004 Rommelhaven 7 Jurjen J van der Wal Jurjen J van der Wal timmerman
B-005 Rommelhaven 9 Jurjen J van der Wal Jurjen J van der Wal timmerwinkel
B-004 Rommelhaven 7 Jurjen J van der Wal Jurjen J van der Wal timmerman
B-005 Rommelhaven 9 Jurjen J van der Wal Jurjen J van der Wal timmerwinkel
C-114 Sint Jacobstraat 15 K Blok wagenhuis
G-012 Franekereind 24 K Overdijk c.s. wagenhuis
G-009 Franekereind 24 K Overdijk c.s. Pier Jans van Arum
C-077 Voorstraat 95 K Blok K Blok zoutbrander
G-011 Franekereind 24 K Overdijk c.s. turfschuur
G-009 Franekereind 24 K Overdijk c.s. Jan Piers van Arum keetknegt
C-083 Noordijs 6 K Blok Ernst van Assen apothecar
G-010 Franekereind 24 K Overdijk c.s. turfschuur
H-148 Nieuweburen 5 K Blok Geertje Pieters
G-009 Franekereind 24 K Overdijk c.s. zoutkeet de zoutberg
C-090 Schoolsteeg 4 K H van der Wielen Bauke Bernardus boerearbeider
H-034 Rozengracht 31 Keimpe T Dijkstra Keimpe T Dijkstra tuin
H-033 Rozengracht 25 Keimpe T Dijkstra Keimpe T Dijkstra koemelker
H-034 Rozengracht 29 Keimpe T Dijkstra Keimpe T Dijkstra tuin
H-032 Rozengracht 23 Keimpe T Dijkstra vrouw Carel Wijga
H-034 Rozengracht 33 Keimpe T Dijkstra Keimpe T Dijkstra tuin
H-034 Rozengracht 27 Keimpe T Dijkstra Keimpe T Dijkstra tuin
H-034 Rozengracht 21 Keimpe T Dijkstra Keimpe T Dijkstra tuin
A-160 Zoutsloot 61 Klaas Posthumus Auke L Faber in lands dienst
B-040 Hoogstraat 13 Klaas de Vries Klaas de Vries kalkverkoper
A-160 Zoutsloot 61 Klaas Posthumus Freerk L de Boer varensgesel
F-136 Schritsen 27 Klaas Hoffius Tonke B Komst schipper
B-040 Hoogstraat 13 Klaas de Vries Pieter van Driel varensgesel
A-160 Zoutsloot 61 Klaas Posthumus Freerk L de Boer varensgesel
C-082 Noordijs 8 Klaas Blok stokerij ledig
B-040 Hoogstraat 13 Klaas de Vries Wiggle de Vries werkman
A-160 Zoutsloot 61 Klaas Posthumus Auke L Faber in lands dienst
G-325 Klaverbladstraat 1 Klaas Pieper Klaas Pieper sjouwer
C-117 Sint Jacobstraat 21 erven Klaas de Boer Jurjen J Tuinstra tuinier
C-075 Voorstraat 93 Klaas H van Wielen wed H van Wielen kleine negotie
B-120 Zoutsloot 91 Klaas H Bleeker Klaas H Bleeker varensgesel
C-119 Sint Jacobstraat 16 Klaas L Koster Evert Tadema korfmaker
F-206 Lanen 50 Klaas M Klundert Klaas M Klundert schipper
B-018 Hoogstraat 24 Klaas P de Jong Klaas P de Jong metzelaar
A-112 Bildtstraat 15 wed Klaas P Metzelaar Pieter K Metzelaar koopman
A-181 Achterstraat 13 Klaas R Kuiper ledig plek grond
A-181 Achterstraat 11 Klaas R Kuiper ledig plek grond
C-193 Prinsenstraat 2 Klaas W van der Berg Samuel S de Jong koopman
C-193 Prinsenstraat 2 Klaas W van der Berg Samuel S de Jong koopman
F-047 Carl Visschersteeg 10 erven L Spannenburg Jacob Regond varensgesel
F-042 Brouwersstraat 22 erven L Spannenburg Gerrit Jans Tichelaar landmilitair
C-102 Rommelhaven 8 L Albada L Albada verwer
A-039 Noorderhaven 69 L Buisman L Buisman schipper
G-072 Hofstraat 5 erven L Spannenburg wed Marten F Jans
G-072 Hofstraat 5 erven L Spannenburg Marten F de Boer bakkersknegt
F-042 Brouwersstraat 22 erven L Spannenburg vrouw Age Wassenaar
C-033 Voorstraat 9 L C van Goch L C van Gogh vischafslager
F-031 Brouwersstraat 14 erven Laas Spannenburg Rein Vettevogel wolkammer
F-032 Brouwersstraat 12 erven Laas Spannenburg pakhuis
F-032 Brouwersstraat 12 erven Laas Spannenburg Tjaardus Houtsma koopman
F-032 Brouwersstraat 12 erven Laas Spannenburg pakhuis
F-032 Brouwersstraat 12 erven Laas Spannenburg Tjaardus Houtsma koopman
F-031 Brouwersstraat 14 erven Laas Spannenburg Rein Vettevogel wolkammer
F-032 Brouwersstraat 12 erven Laas Spannenburg Tjaardus Houtsma koopman
F-032 Brouwersstraat 12 erven Laas Spannenburg pakhuis
B-164 Liemendijk 10 Lambertus Atlas Gerrit Willems schipper
B-164 Liemendijk 8 Lambertus Atlas Bernardus Vorst
B-164 Liemendijk 10 Lambertus Atlas Bernardus Vorst
B-164 Liemendijk 8 Lambertus Atlas Gerrit Willems schipper
E-091 Herenknechtenkamerstraat 0 Leendert Buisman Fedde Buisman varensgesel
E-091 Herenknechtenkamerstraat 0 Leendert Buisman Rinse Plantinga varensgesel
A-068 Bildtstraat 24 Levy de Vries Salomon Wolf Blauw koopman
F-164 Heiligeweg 13 Levy Alexander Canter Levy Alexander Canter koopman
B-106 Zoutsloot 54 Liekle J de Boer Liekle J de Boer lootsman
B-106 Zoutsloot 54 Liekle J de Boer Liekle J de Boer lootsman
G-257 Kerkpoortstraat 41 Lodewijk Meyer vrouw Jan Dijkman
G-257 Kerkpoortstraat 41 Lodewijk Meyer wed Freerk Jans
B-008 Rommelhaven 15 Lodewijk L van der Sluis Lodewijk L van der Sluis koorndrager
B-008 Rommelhaven 15 Lodewijk L van der Sluis Hendrik Holsderver sjouwer
B-008 Rommelhaven 15 Lodewijk L van der Sluis Jacob H Bootsma gealimenteerd
F-222 Lanen 22 Lolke S Zwaal Lolke S Zwaal timmerman
A-182 Achterstraat 15 Louw Jans Balkstra Louw Jans Balkstra lijndaayer
F-113 Grote Ossenmarkt 9 Lutherse Gemeente Johannes Adam Snijder gegagimenteerd
E-219 Simon Stijlstraat 2 Lutherse Gemeente G W Stuerwald luthers predikant
F-112 Grote Ossenmarkt 7 Lutherse Gemeente ledig
E-219 Simon Stijlstraat 2 Lutherse Gemeente kerk
F-111 Grote Ossenmarkt 5 Lutherse Gemeente Jan Cornelis varensgesel
D-108 Ooievaarsteeg 19 M Betzou M Betzou tapperij
E-112 Kleine Bredeplaats 20 M Schrage M Schrage boendermaker
D-116 Oosterkeetstraat 0 M Betzauw stalling
H-012 Hofstraat 8 M Vink M Vink tuinier
A-120 Bildtstraat 12 M Houttuin Jan Jans de Boer koopman
A-149 Bildtstraat 8 M Houttuin M Houttuin pakhuis
D-116 Scheffersplein 7 M Betzauw stalling
G-227 Lammert Warndersteeg 7 M Ouendag Coenraad Speleveld hoedemakersknegt
G-286 Rapenburg 17 M Vink Gerrit Bekker weewer gealimenteerd
E-144 't Poortje 13 M van der Veen Pieter D Siderius verwersknegt
C-089 Schoolsteeg 3 M Pettinga M Pettinga stalling
C-035 Voorstraat 13 M Ouendag M Ouendag hoedemaker
H-012 Rozengracht 11 M Vink M Vink tuinier
G-083 Hofstraat 7 M Vink Servaas van Beemen koster
H-010 Hofstraat 12 M Vink Olphert J Duinker schipper
H-012 Hofstraat 6 M Vink M Vink tuinier
G-088 Hofstraat 19 M Vink vrouw Marten Fokkes
A-179 Achterstraat 5 M Houttuin M Houttuin pakhuis
D-128 Oosterkeetstraat 3 M Vink Frederik Meyer gegagimenteerd
C-062 Voorstraat 67 M van der Plaats M van der Plaats boekverkoper
D-116 Scheffersplein 5 M Betzauw stalling
G-285 Rapenburg 15 M Vink Atze P Bergsma wewer
D-002 Scheerstraat 10 erven M Blok Folkert Gerbranda schoenlapper
C-089 Schoolsteeg 1 M Pettinga M Pettinga stalling
H-025 Rozengracht 9 M Vink wed Albert Abeles gealimenteerd
A-177 Bildtstraat 11 M Houttuin M Houttuin koopman
B-139 Achterstraat 45 M Vink Oene Klaasen Advocaat panbakkersknegt
D-118 Ooievaarsteeg 18 M Betzou Pieter Joosten Ooy smidsknegt
C-071 Voorstraat 85 M Pettinga M Pettinga grutter
H-192 Zuidersteeg 9 M Vink Catharinus Dekker gealimenteerd
E-008 Voorstraat 82 qq M Vink A Delgrosso schoorsteenveger
D-116 Oosterkeetstraat 0 M Betzauw stalling
H-011 Hofstraat 10 M Vink wed Lourens Tuininga
H-012 Hofstraat 6 M Vink M Vink tuinier
G-088 Hofstraat 19 M Vink Bauke Fopma kleermakersknegt
D-117 Scheffersplein 9 M Betzauw M Betzauw
G-286 Rapenburg 19 M Vink Gerrit Bekker weewer gealimenteerd
G-311 Fabrieksstraat 18 M Vellinga Cornelis Bouman huisknegt
B-109 Karremanstraat 21 M Vink wed Jan van der Molen
G-285 Rapenburg 13 M Vink Atze P Bergsma wewer
C-076 Voorstraat 93 M Pettinga wed Bouwe Jacobs winkeliersche
D-002 Scheerstraat 10 erven M Blok wed Willem Johannes winkeliersche
A-176 Bildtstraat 9 M Houttuin Gerrit H Rikkers agent de policie
D-116 Ooievaarsteeg 16 M Betzauw stalling
G-110 Vianen 4 M Vink ledig
C-071 Voorstraat 85 M Pettinga M Pettinga grutter
A-007 Noorderhaven 9 Marten van Vliet wed Friedrich Graphou
F-094 Grote Ossenmarkt 16 Marten de Groot Marten de Groot zoutmeter
A-007 Noorderhaven 9 Marten van Vliet Jappe R van Veer schipper
F-093 Grote Ossenmarkt 16 Marten de Groot Harmanus Jans varensgesel
F-051 Carl Visschersteeg 2 wed Marten Boldewijn wed Marten Boldewijn gealimenteerd
A-007 Noorderhaven 9 Marten van Vliet Marten van Vliet
A-024 Noorderhaven 41 wed Marten Bos Barend Bos kuiper
A-205 Vissersstraat 10 wed Marten Dirks wed Pieter Thijssen gealimenteerd
D-050 Hoogstraat 36 Marten Johannes Schaaff Marten Johannes Schaaff timmerknegt
A-178 Achterstraat 1 Marten D de Groot wed Claas Jans gealimenteerd
A-178 Achterstraat 3 Marten D de Groot wed Claas Jans gealimenteerd
H-156 Steenhouwersstraat 4 Marten J Schaafsma Marten J Schaafsma koopman
H-156 Zuiderhaven 54 Marten J Schaafsma Marten J Schaafsma koopman
H-155 Steenhouwersstraat 6 Marten J Schaafsma pakhuis
H-156 Steenhouwersstraat 4 Marten J Schaafsma Marten J Schaafsma koopman
H-155 Steenhouwersstraat 6 Marten J Schaafsma pakhuis
E-187 Sint Odolphisteeg 13 Meindert Vogelzang Meindert Vogelzang gleybakkersknegt
F-178 Grote Kerkstraat 2 Meinte Jager Jakkle Johannes Jager slager
A-049 Noorderhaven 89 Michiel Dreso Michiel Dreso schipper
C-192 Prinsenstraat 1 Michiel Romerman Lourens Lens bestelder
C-192 Noorderhaven 2 Michiel Romerman Lourens Lens bestelder
C-192 Prinsenstraat 1 Michiel Romerman Michiel Romerman winkelier
C-192 Noorderhaven 2 Michiel Romerman Michiel Romerman winkelier
F-059 Schritsen 52 Mink J Kroon Mink J Kroon schipper
E-129 Kleine Bredeplaats 13 Minne van der Veen Minne van der Veen verwer
B-045 Hoogstraat 23a Minne Radsma ledig
A-125 Zoutsloot 18 Minne Houttuin Jacob B van der Meer schipper
E-138 Lanen 5 Minne van der Veen M van der Veen verfwinkel
E-129 Kleine Bredeplaats 13 Minne van der Veen Minne van der Veen verwer
A-188 Anjelierstraat 18 Minne Vink Gerardus Smeding zeylmakersknegt
E-138 't Poortje 2 Minne van der Veen M van der Veen verfwinkel
B-045 Hoogstraat 23 Minne Radsma ledig
C-059 Voorstraat 61 Moses S van Messel Moses S van Messel koopman
C-059 Voorstraat 61a Moses S van Messel Moses S van Messel koopman
E-029 Voorstraat 46 N Schenkius N Schenkius winkelier
F-181 Lanen 91 N Feddema N Feddema horlogiemaker
B-073 Droogstraat 75 Nicolaas van Lil Nicolaas van Lil militair
G-033 Heiligeweg 50 Nicolaas Hendriks Vulsma Nicolaas Hendriks Vulsma schoenmaker
H-178 Zuiderhaven 24 wed Otto Tietge wed Otto Tietge winkeliersche
H-178 Zuiderhaven 24 wed Otto Tietge wed Otto Tietge winkeliersche
C-040 Voorstraat 21 Otto Lubberts Jan Keyzer bakker
D-063 William Boothstraat 21 Oud Adres: Zoutsloot 123
D-065 Zoutsloot 0 Oud Adres: Zoutsloot 127
D-063 William Boothstraat 19 Oud Adres: Zoutsloot 123
D-067 Zoutsloot 131 Oud Adres: Zoutsloot 131
D-065 Zoutsloot 127 Oud Adres: Zoutsloot 127
D-060 Zoutsloot 119 Oud Adres: Zoutsloot 119
D-067 William Boothstraat 37 Oud Adres: Zoutsloot 131
D-064 Zoutsloot 125 Oud Adres: Zoutsloot 125
D-060 William Boothstraat 7 Oud Adres: Zoutsloot 119
D-064 Zoutsloot 125 Oud Adres: Zoutsloot 125
D-065 William Boothstraat 31 Oud Adres: Zoutsloot 127
D-064 Zoutsloot 125 Oud Adres: Zoutsloot 125
D-063 Zoutsloot 123 Oud Adres: Zoutsloot 123A
D-063 Zoutsloot 123 Oud Adres: Zoutsloot 123A
D-062 Zoutsloot 121 Oud Adres: Zoutsloot 121
D-059 Zoutsteeg 1 Oud Adres: Zoutsloot 117
D-062 Zoutsloot 121 Oud Adres: Zoutsloot 121
D-061 Zoutsloot 119 Oud Adres: Zoutsloot 119
D-061 Zoutsloot 119 Oud Adres: Zoutsloot 119
D-066 Zoutsloot 129 Oud Adres: Zoutsloot 129
D-060 Zoutsloot 119 Oud Adres: Zoutsloot 119
D-067 William Boothstraat 39 Oud Adres: Zoutsloot 131
D-059 Zoutsloot 113 Oud Adres: Zoutsloot 117
D-065 Zoutsloot 127 Oud Adres: Zoutsloot 127
D-065 William Boothstraat 33 Oud Adres: Zoutsloot 127
D-060 William Boothstraat 5 Oud Adres: Zoutsloot 119
D-064 William Boothstraat 27 Oud Adres: Zoutsloot 125
D-063 Zoutsloot 123 Oud Adres: Zoutsloot 123
D-064 William Boothstraat 25 Oud Adres: Zoutsloot 125
D-063 Zoutsloot 123 Oud Adres: Zoutsloot 123
D-064 William Boothstraat 23 Oud Adres: Zoutsloot 125
D-059 Zoutsteeg 3 Oud Adres: Zoutsloot 117
D-063 William Boothstraat 21 Oud Adres: Zoutsloot 123A
D-063 William Boothstraat 19 Oud Adres: Zoutsloot 123A
D-062 William Boothstraat 17 Oud Adres: Zoutsloot 121
D-067 Zoutsloot 131 Oud Adres: Zoutsloot 131
D-062 William Boothstraat 17 Oud Adres: Zoutsloot 121
D-060 Zoutsloot 119 Oud Adres: Zoutsloot 119
D-061 William Boothstraat 15 Oud Adres: Zoutsloot 119
D-065 Zoutsloot 127 Oud Adres: Zoutsloot 127
D-061 William Boothstraat 11 Oud Adres: Zoutsloot 119
D-066 William Boothstraat 35 Oud Adres: Zoutsloot 129
D-060 William Boothstraat 9 Oud Adres: Zoutsloot 119
D-059 William Boothstraat 3 Oud Adres: Zoutsloot 117
D-065 William Boothstraat 29 Oud Adres: Zoutsloot 127
A-072 Zoutsloot 10 wed P Tjallingii Taeke W van Dockum pakhuisknegt
G-248 Kerkpoortstraat 31 wed P Ackerman tuin
G-289 Oosterbolwerk 4 wed & erven P Menalda tuin
C-087 Rommelhaven 26b P Huidecoper C de Vos postcantoor
F-119 Grote Ossenmarkt 21 P Rikkers P Rikkers bakker
H-213 Westerstraat 0