Harlingen, Sint Jacobischatting 1810 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 224)

Dit register beschrijft een rondgang door de acht kwartieren van de stad (kwartier 1 t/m 8). Van elk pand is de eigenaar vastgelegd. Bij bedrijfspanden is het gebruik beschreven zoals een molen of pakhuis. Verder is het bedrag van de zgn. Sint Jacobischatting vastgelegd, een stedelijke belasting op vastgoed en persoonlijke welstand. Het bedrag is genoteerd in de toenmalige guldens, stuivers en penningen. Een gulden was 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2016-07-03 10:46:35.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  pand tegenwoordig   voornaam patroniem familienaam belastingbedrag gebruik
1-105 Zoutsloot 22 Eeltje Abes CG 1:00:00
4-093 Kerkpad 24 Gosse Abes CG 1:00:00
4-093 Kerkpad 22 Gosse Abes CG 1:00:00
5-185 Schritsen 21 nom ux Pier Abes CG 2:00:00
8-073 Zuiderhaven 15 Claas Ages CG 1:00:00 huis
8-073 Zuiderhaven 15 Claas Ages CG 1:00:00 grondpagt
8-073 Zuiderhaven 13 Claas Ages CG 1:00:00 huis
8-073 Zuiderhaven 13 Claas Ages CG 1:00:00 grondpagt
4-094 Kerkpad 20 Jan Ages CG 0:10:00
8-176 Raamstraat 6 Betting Alberts CG 2:00:00
6-153 Kleine Bredeplaats 8 Simke Alberts CG 2:10:00
2-097 Wortelstraat 11 Taedze Alberts CG 0:10:00
2-097 Wortelstraat 9 Taedze Alberts CG 0:10:00
5-187 Schritsen 25 Paulus Allarts CG 1:10:00
1-193 Bildtstraat 13 Anske Alles CG 2:00:00
3-213 Heiligeweg 66 wed Frans Arjens CG 3:00:00 huis
4-076 Hofstraat 26 wed Frans Arjens CG 0:10:00 tuin
4-076 1/2 Hofstraat 26 wed Frans Arjens CG 0:00:00 wooning
3-213 Heiligeweg 66 wed Frans Arjens CG 0:18:00 grondpagt
4-076 Hofstraat 24 wed Frans Arjens CG 0:10:00 tuin
4-076 1/2 Hofstraat 24 wed Frans Arjens CG 0:00:00 wooning
1-109 Zeilmakersstraat 13 Cornelis Bartels CG 1:10:00
1-043 Zeilmakersstraat 16 Hendrik Barts CG 2:10:00
1-048 Zoutsloot 13 Hendrik Barts CG 0:10:00 helling
1-048 Zoutsloot 17 Hendrik Barts CG 0:10:00 helling
1-048 Zoutsloot 15 Hendrik Barts CG 0:10:00 helling
1-048 Zoutsloot 19 Hendrik Barts CG 0:10:00 helling
4-078 Hofstraat 20 erven Cornelis Baukes CG 4:05:00 huis
4-078 Rozenstraat 3 erven Cornelis Baukes CG 4:05:00 huis
4-078 Rozenstraat 1 erven Cornelis Baukes CG 4:05:00 huis
8-134 Grote Ossenmarkt 23 Jan Baukes CG 2:00:00
8-144 Grote Ossenmarkt 4 Jan Baukes CG 3:00:00 grondpagt
8-144 Grote Ossenmarkt 4 Jan Baukes CG 1:10:00 huis
8-004 Grote Bredeplaats 13 c s Thomas Baukes CG 4:10:00
8-004 Grote Bredeplaats 13 Thomas Baukes CG 0:09:00 grondpagt
2-129 Hoogstraat 40 Dirk Bouwes CG 0:15:00 kamer en wagenhuis
3-189 Lammert Warndersteeg 9 wed Hendrik Bouwes CG 1:00:00
1-123 1/3 Noorderhaven 79 Sybren Bouwes CG 2:15:00
2-062 Droogstraat 61 Sybren Bouwes CG 0:10:00
1-124 Noorderhaven 81 Sybren Bouwes CG 1:00:00
6-094 Lanen 47 Wybrandus Christiaans CG 2:10:00
6-094 Lanen 49 Wybrandus Christiaans CG 2:10:00
3-221 Heiligeweg 52 Wybren Christiaans CG 4:00:00
3-221 Heiligeweg 52 Wybren Christiaans CG 0:16:00 grondpagt
8-117 Vijverstraat 12 Christiaan Christoffels CG 1:00:00
8-117 Vijverstraat 16 Christiaan Christoffels CG 1:00:00
8-117 Vijverstraat 12 Christiaan Christoffels CG 1:00:00
8-119 Vijverstraat 16 Christiaan Christoffels CG 0:10:00
8-096 Vijver 2 Bruin Claasen Roorda CG 4:10:00
2-086 Hoogstraat 27 Douwe Claasen CG 0:00:00 huis, 86 & 87 beklemd sub no 108
2-087 Hoogstraat 27 Douwe Claasen CG 0:00:00 wooning, 86 & 87 beklemd sub no 108
2-108 Hoogstraat 27 Douwe Claasen CG 6:00:00 hieronder beklemd no 86 & 87
2-086 Wortelstraat 4 Douwe Claasen CG 0:00:00 huis, 86 & 87 beklemd sub no 108
2-087 Wortelstraat 6 Douwe Claasen CG 0:00:00 wooning, 86 & 87 beklemd sub no 108
5-173 Lanen 48 Gerben Claasen CG 1:00:00
2-031 Karremanstraat 5 Gerben Claasen CG 0:10:00
5-080 Grote Kerkstraat 32 Hans Claasen CG 1:10:00 huis
5-080 Grote Kerkstraat 32 Hans Claasen CG 0:09:00 grondpagt
4-025 Brouwersstraat 8 Jan Claasen Reidsma CG 4:00:00 grondpagt
5-049 Grote Kerkstraat 18 wed Jan Claasen CG 0:06:00 grondpagt
4-025 Brouwersstraat 8 Jan Claasen Reidsma CG 4:00:00
3-012 Oosterkeetstraat 5 Jan Claasen Roodtje CG 1:00:00
5-049 Grote Kerkstraat 18 wed Jan Claasen CG 2:10:00 huis
4-056 Hofstraat 47 Sjouwke Claasen CG 2:00:00 grondpagt
4-056 Hofstraat 47 Sjouwke Claasen CG 1:00:00
8-162 Schritsen 8 Cornelis Cornelis CG 0:08:00 grondpagt
8-162 Schritsen 8 wed Cornelis Cornelis CG 1:00:00
2-010 Zoutsloot 83 Dirk Cornelis CG 2:00:00
5-198 Schritsen 49 wed & erven Dirk Cornelis CG 1:00:00
5-077 Grote Kerkstraat 26 wed Dirk Cornelis CG 1:10:00
5-077 Grote Kerkstraat 26 wed Dirk Cornelis CG 0:03:00 grondpagt
7-139 Noorderhaven 40 Douwe Cornelis Steenstra CG 5:10:00
7-139 Noorderhaven 40 Douwe Cornelis Steenstra CG 2:00:00 grondpagt
1-132 Bildtstraat 3 nom ux Eeltje Cornelis CG 1:10:00
2-099 Wortelstraat 1 cum uxore Eeltje Cornelis CG 0:10:00
2-142 Scheerstraat 1 Jacob Cornelis Blaauw CG 3:00:00
4-268 Zuiderstraat 27 Pieter Cornelis CG 2:00:00
3-040 Nieuwstraat 34 Pieter Cornelis CG 0:10:00
4-147 Brouwersstraat 15 Arjen Dirks CG 1:10:00
4-147 Brouwersstraat 15 Arjen Dirks CG 3:00:00 grondpagt
1-226 1/2 Karremanstraat 30 Bouwe Dirks CG 1:05:00 wooningen
1-226 1/2 Noorderhaven 107 Bouwe Dirks CG 1:05:00 wooningen
1-227 Karremanstraat 34 Bouwe Dirks CG 1:00:00
1-226 1/2 Karremanstraat 32 Bouwe Dirks CG 1:05:00 wooningen
1-226 1/2 Noorderhaven 107 Bouwe Dirks CG 1:05:00 wooningen
6-092 Lanen 43 Claas Dirks CG 1:00:00
2-063 Droogstraat 59 Feike Dirks CG 0:10:00
8-168 Schritsen 22 Freerk Dirks CG 1:00:00 huis
8-168 Schritsen 22 Freerk Dirks CG 0:14:00 grondpagt
8-070 Grote Bredeplaats 12 Hidde Dirks CG 5:10:00 huis en sementmakerij
8-070 Grote Bredeplaats 12 Hidde Dirks CG 3:00:00 grondpagt
8-072 Hondenstraat 3 Hidde Dirks CG 3:00:00 grondpagt
8-076 Hondenstraat 6 Hidde Dirks CG 3:10:00 grondpagt
8-070 Grote Bredeplaats 12a Hidde Dirks CG 5:10:00 huis en sementmakerij
8-070 Grote Bredeplaats 12a Hidde Dirks CG 3:00:00 grondpagt
8-072 Hondenstraat 3 Hidde Dirks CG 2:00:00
8-076 Hondenstraat 6 Hidde Dirks CG 1:00:00
1-085 1/2 Vissersstraat 8 wed Ids Dirks CG 0:00:00 stal
1-085 1/2 Vissersstraat 6 wed Ids Dirks CG 0:00:00 stal
1-225 Noorderhaven 105 Jan Dirks CG 3:00:00
2-128 Hoogstraat 38 Johannes Dirks CG 1:10:00
8-152 Grote Ossenmarkt 16 Marten Dirks CG 2:10:00 huis
1-084 Vissersstraat 10 wed Marten Dirks CG 0:00:00
1-160 Vissersstraat 2 Marten Dirks CG 0:10:00
8-152 Grote Ossenmarkt 16 Marten Dirks CG 2:10:00 huis
2-015 Zoutsloot 69 Tjalling Dirks CG 2:00:00
2-016 Zoutsloot 67 Tjalling Dirks CG 0:00:00
5-058 Lanen 87 Uiltje Dirks CG 2:00:00 huis
3-225 Heiligeweg 40 Uiltje Dirks CG 0:10:00
5-058 Lanen 87 Uiltje Dirks CG 0:15:00 grondpagt
8-083 Vijver 3 Wopke Djoerds CG 4:00:00
6-091 Lanen 41 Wopke Djoerds CG 2:00:00
6-110 Comediesteeg 1 Wopke Djoerds CG 3:00:00 stond: s gratama huis
6-110 Lanen 79 Wopke Djoerds CG 3:00:00 stond: s gratama huis
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 2 c s Wopke Djoerds CG 1:10:00
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 4 c s Wopke Djoerds CG 1:10:00
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 6 c s Wopke Djoerds CG 1:10:00
4-198 1/2 Zuiderhaven 52 c s Wopke Djoerds CG 1:10:00
8-083 Zuiderhaven 19 Wopke Djoerds CG 4:00:00
6-091 Sint Odolphisteeg 15 Wopke Djoerds CG 2:00:00
6-110 Comediesteeg 3 Wopke Djoerds CG 3:00:00 stond: s gratama huis
6-110 Lanen 79 Wopke Djoerds CG 3:00:00 stond: s gratama huis
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 2 c s Wopke Djoerds CG 1:10:00
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 4 c s Wopke Djoerds CG 1:10:00
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 6 c s Wopke Djoerds CG 1:10:00
4-198 1/2 Zuiderhaven 52 c s Wopke Djoerds CG 1:10:00
4-198 1/2 Zuiderhaven 52 c s Wopke Djoerds CG 1:10:00
4-235 Zuiderhaven 36 nom ux Claas Doedes CG 1:10:00
4-235 Zuiderhaven 36 nom ux Claas Doedes CG 2:10:00 grondpagt
2-113 Hoogstraat 35 Jacob Doedes CG 1:00:00
2-113 Hoogstraat 35 Jacob Doedes CG 1:00:00
1-110 Zeilmakersstraat 15 Sybe Doekes CG 1:00:00
3-071 Franekereind 29 Arjen Douwes CG 1:10:00
3-071 Franekereind 29 Arjen Douwes CG 0:18:12 grondpagt
4-186 1/2 Rozengracht 12 Jan W Douwes CG 1:10:00 pakhuis
4-187 Rozengracht 8 Jan W Douwes CG 6:00:00 huis
4-186 Rozengracht 12 Jan W Douwes CG 4:10:00
4-187 Rozengracht 10 Jan W Douwes CG 6:00:00 huis
4-243 Zuiderhaven 26 Jentje Douwes CG 1:00:00
4-243 Zuiderstraat 22 Jentje Douwes CG 1:00:00
7-051 Rommelhaven 6 erven Lieuwe Douwes CG 3:00:00
7-056 Noorderhaven 115 Lieuwe Douwes CG 2:10:00 wagenmakerij
7-051 Rommelhaven 6 erven Lieuwe Douwes CG 3:00:00
4-081 Hofstraat 8 Tjeerd Douwes CG 1:10:00 grondpagt
4-082 Hofstraat 12 Tjeerd Douwes CG 2:10:00
4-082 Hofstraat 12 Tjeerd Douwes CG 4:00:00 grondpagt
4-081 Hofstraat 8 Tjeerd Douwes CG 4:10:00 huis
4-082 Hofstraat 10 Tjeerd Douwes CG 2:10:00
4-082 Hofstraat 10 Tjeerd Douwes CG 4:00:00 grondpagt
4-051 Hofstraat 35 wed en erven Jan Eelkes CG 1:10:00 grondpagt
4-052 Hofstraat 37 wed en erven Jan Eelkes CG 1:10:00 grondpagt
4-051 Hofstraat 35 wed en erven Jan Eelkes CG 0:10:00
4-052 Hofstraat 37 wed en erven Jan Eelkes CG 0:10:00
3-042 Nieuwstraat 30 Harmen Everts CG 0:10:00
6-078 Lanen 39 Bart Feddes CG 2:10:00
6-078 Sint Odolphisteeg 22 Bart Feddes CG 2:10:00
4-267 Zuiderstraat 25 Bart Feddes CG 4:00:00 (stond: pieter dirks)
8-019 Noorderhaven 16 Bart Feddes CG 3:10:00
6-078 Sint Odolphisteeg 20 Bart Feddes CG 2:10:00
4-267 Zuiderstraat 25 Bart Feddes CG 4:00:00 (stond: pieter dirks)
1-168 Karremanstraat 8 Huite Feytes CG 0:10:00
5-086 Kerkpad 6 wed Rein Flores CG 2:00:00
5-086 Kerkpad 10 wed Rein Flores CG 2:00:00
5-086 Kerkpad 8 wed Rein Flores CG 2:00:00
6-104 Lanen 71 Anne Foekes CG 2:10:00
7-094 1/2 Noorderhaven 98 Oene Fokkes CG 0:10:00
7-094 Noorderhaven 98 Oene Fokkes CG 2:10:00
7-094 1/2 Noorderhaven 98 Oene Fokkes CG 0:10:00
7-094 Noorderhaven 98 Oene Fokkes CG 2:10:00
8-093 Vijver 8 Claas Foppes CG 1:00:00
8-093 Vijver 10 Claas Foppes CG 1:00:00
3-032 Nieuwstraat 25 Gerrit Foppes CG 1:00:00
3-032 Nieuwstraat 27 Gerrit Foppes CG 1:00:00
1-212 Karremanstraat 24 Jan Freerks CG 2:00:00
1-212 Bildtstraat 23 Jan Freerks CG 2:00:00
7-048 1/2 Rommelhaven 12 Andries Gebel CG 0:10:00 grondpagt
4-064 Rapenburg 4 Pieter Geert CG 0:15:00
4-064 Rapenburg 6 Pieter Geert CG 0:15:00
4-064 Rapenburg 8 Pieter Geert CG 0:15:00
4-064 Rapenburg 10 Pieter Geert CG 0:15:00
4-064 Rapenburg 4 Pieter Geert CG 0:15:00
4-064 Rapenburg 6 Pieter Geert CG 0:15:00
4-064 Rapenburg 8 Pieter Geert CG 0:15:00
4-064 Rapenburg 10 Pieter Geert CG 0:15:00
3-065 Nieuwstraat 56 Jan Geerts CG 1:07:00 grondpagt
3-065 Nieuwstraat 56 Jan Geerts CG 2:00:00 huis
7-006 Sint Jacobstraat 11 Gerrit Gerrits CG 4:00:00
2-203 Lombardstraat 8 Hendrik Gerrits CG 0:00:00
3-104 Kerkpoortstraat 29 Jan Gerrits CG 1:00:00
3-104 Kerkpoortstraat 29 Jan Gerrits CG 4:10:00 grondpagt
3-104 Kerkpoortstraat 29 Jan Gerrits CG 0:10:00 grondpagt
3-087 Grote Kerkstraat 39 Symon Gerrits CG 1:00:00
3-088 Grote Kerkstraat 41 Symon Gerrits CG 2:00:00
3-087 Grote Kerkstraat 39 Symon Gerrits CG 1:10:00 grondpagt
3-088 Grote Kerkstraat 41 Symon Gerrits CG 2:05:00 grondpagt
1-180 Karremanstraat 6 Willem Gerrits CG 0:10:00
6-085 Sint Odolphisteeg 6 Evert Goslings CG 1:10:00
4-008 Schritsen 52 Jacob Gosses CG 1:10:00
1-098 Zoutsloot 37 Symon Haantjes CG 0:10:00
1-099 Zoutsloot 39 Symon Haantjes CG 0:10:00
1-201 Droogstraat 51 Symon Haantjes CG 1:10:00
7-125 Grote Bredeplaats 33 Symon Haantjes CG 0:10:00
1-044 Zeilmakersstraat 18 Symon Haantjes CG 0:10:00 timmerwinkel
3-210 Franekereind 2 Arnoldus Haayes CG 1:10:00
3-140 Kerkpoortstraat 18 erven Dirk Haayes CG 0:10:00 (wallen)
3-140 Kerkpoortstraat 18 erven Dirk Haayes CG 2:00:00 grondpagt
5-039 Grote Kerkstraat 21 Jan Haayes CG 1:10:00
5-039 Grote Kerkstraat 21 Jan Haayes CG 1:00:08 grondpagt
2-014 Zoutsloot 71 Jelle Haayes CG 1:00:00
2-111 Hoogstraat 33 Jan Harmanus CG 1:10:00
5-175 Lanen 44 Allert Harmens CG 1:10:00
1-082 Bildtstraat 4 Wyger Harmens CG 1:00:00 pottebakkerij
1-082 Zoutsloot 29 Wyger Harmens CG 1:00:00 pottebakkerij
8-015 Noorderhaven 8 Adam Hartog CG 3:10:00
6-009 Voorstraat 50 wed R Haukes CG 7:10:00
6-009 Voorstraat 50 wed R Haukes CG 7:10:00
1-141 Zoutsloot 51 Broer Hayes CG 0:00:00
1-141 Zoutsloot 51 Broer Hayes CG 0:00:00
5-042 Heiligeweg 23 Age Heeres CG 2:00:00 huis
2-047 Karremanstraat 3 Harmen Heeres CG 0:10:00 huis
2-065 Karremanstraat 25 Harmen Heeres CG 1:00:00
5-089 Kerkpad 14 Jan Heeres CG 1:10:00 huis
5-089 Kerkpad 12 Jan Heeres CG 1:10:00 huis
3-106 Kerkpoortstraat 33 Jan Heeres CG 0:10:00 timmerwinkel
5-041 Heiligeweg 21 Jetske Heeres CG 3:00:00
5-041 Heiligeweg 21 Jetske Heeres CG 3:00:00 grondpagt
1-066 Zoutsloot 27 Jetske Heeres CG 0:10:00
5-105 Lanen 75 Wybren Heeres CG 0:10:00
4-048 Kerkpad 7 Wybren Heeres CG 1:10:00 grondpagt
5-105 Lanen 75 Wybren Heeres CG 0:10:00
4-048 Kerkpad 7 Wybren Heeres CG 1:00:00 huis
1-112 Zeilmakersstraat 19 Ruurd Heerkes CG 1:10:00
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins CG 0:15:00
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins CG 0:03:00 grondpagt
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins CG 0:15:00
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins CG 0:03:00 grondpagt
5-201 Schritsen 55 Wytze Heins CG 1:10:00
3-068 Nieuwstraat 62 Sipke Hemkes CG 0:10:00
3-068 Nieuwstraat 64 Sipke Hemkes CG 0:10:00
8-166 Schritsen 18 Abel Hendriks CG 0:16:00 grondpagt
8-166 Schritsen 18 Abel Hendriks CG 1:00:00 stond: daniel hendriks
7-025 Voorstraat 93 Claas Hendriks CG 3:00:00
6-045 Kleine Bredeplaats 9 Claas Hendriks CG 4:00:00
7-025 Voorstraat 93 Claas Hendriks CG 3:00:00
8-167 Schritsen 20 Daniel Hendriks CG 0:00:00 huis beklemd onder no 166
2-030 Karremanstraat 7 Fredrik Hendriks Duman CG 0:10:00
5-189 1/2 Schritsen 29 Johannes Hendriks CG 1:05:00
5-189 1/2 Schritsen 31 Johannes Hendriks CG 1:05:00
5-166 Lanen 62 Pieter Hendriks CG 3:10:00
2-125 Hoogstraat 53 Pieter Hendriks CG 0:10:00
2-125 Liemendijk 40 Pieter Hendriks CG 0:10:00
5-166 Lanen 62 Pieter Hendriks CG 0:12:00 grondpagt
5-200 Schritsen 53 Pieter Hendriks CG 2:00:00
2-125 Hoogstraat 53 Pieter Hendriks CG 0:10:00
2-125 Liemendijk 38 Pieter Hendriks CG 0:10:00
6-063 Lanen 7 wed Sipke T Hendriks CG 2:00:00
3-041 Nieuwstraat 32 Symon Hendriks CG 0:10:00
3-095 Kerkpoortstraat 15 wed Wybe Hessels CG 1:00:00
2-202 Lombardstraat 6 Haantje Hilbrands CG 0:00:00
5-156 Spekmarkt 2 Ruurd Hilbrands CG 2:00:00
5-156 Spekmarkt 2 Ruurd Hilbrands CG 1:10:00 grondpagt
8-053 1/2 Weeshuisstraat 0 Hessel Hyltjes CG 1:05:00
8-053 Weeshuisstraat 0 Hessel Hyltjes CG 1:05:00
6-095 Lanen 51 Thomas IJsbrands CG 0:15:00
6-096 Lanen 55 Thomas IJsbrands CG 0:10:00 huis
6-096 Lanen 53 Thomas IJsbrands CG 0:10:00 huis
4-154 Hofstraat 1 Willem IJsbrands CG 1:10:00
5-037 Grote Kerkstraat 17 Antje Jacobs CG 1:10:00 huis, stond: s gratama
5-206 Schritsen 65 erven Berber Jacobs CG 2:10:00
8-020 Noorderhaven 18 Cornelis Jacobs CG 5:00:00
8-020 Noorderhaven 18 Cornelis Jacobs CG 0:10:00 grondpagt
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs CG 1:10:00
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs CG 0:02:00 grondpagt
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs CG 1:10:00
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs CG 0:02:00 grondpagt
3-222 Heiligeweg 50 Haaye Jacobs CG 0:10:00
5-204 Schritsen 61 Haaye Jacobs CG 1:10:00
5-203 Schritsen 59 Haaye Jacobs CG 0:00:00
8-086 Vijver 5 Hartog Jacobs CG 6:00:00
8-086 Vijver 5 Hartog Jacobs CG 4:00:00 grondpagt
8-086 Zuiderhaven 25 Hartog Jacobs CG 6:00:00
8-086 Zuiderhaven 25 Hartog Jacobs CG 4:00:00 grondpagt
2-204 Lombardstraat 10 Jan Jacobs CG 1:00:00
8-016 Zeepaardsteeg 1 Jentje Jacobs CG 1:10:00
8-016 Noorderhaven 10 Jentje Jacobs CG 1:10:00
3-194 Lammert Warndersteeg 12 c s Johannes Jacobs CG 1:00:00 grondpagt
3-196 Kruisstraat 12 Johannes Jacobs CG 1:00:00 timmerwinkel
3-197 Kruisstraat 10 Johannes Jacobs CG 2:10:00 grondpagt
5-085 Grote Kerkstraat 44 Johannes Jacobs CG 1:00:00
3-194 Lammert Warndersteeg 12 c s Johannes Jacobs CG 0:10:00
3-196 Kruisstraat 10 Johannes Jacobs CG 1:00:00 timmerwinkel
3-197 Kruisstraat 10 Johannes Jacobs CG 1:10:00 huis
3-223 Heiligeweg 48 Johannes Jacobs CG 2:00:00
5-073 Heiligeweg 13 Levy Jacobs CG 1:10:00
5-073 Heiligeweg 13 Levy Jacobs CG 0:06:00 grondpagt
4-066 Kerkpoortstraat 61 Michiel Jacobs CG 1:10:00
4-066 Kerkpoortstraat 59 Michiel Jacobs CG 1:10:00
4-066 Kerkpoortstraat 63 Michiel Jacobs CG 1:10:00
7-003 Sint Jacobstraat 5 Romke Jacobs CG 2:00:00
2-100 Herenwaltje 5 Ulbe Jacobs CG 2:00:00
2-100 Herenwaltje 7 Ulbe Jacobs CG 2:00:00
2-110 Hoogstraat 31 Ulbe Jacobs CG 2:00:00
7-128 Grote Bredeplaats 27 Zaake Jacobs CG 1:10:00 huis
5-085 Grote Kerkstraat 44 Johannes Jacobus CG 0:06:00 grondpagt
3-062 Nieuwstraat 50 Arend Jans CG 1:00:00
2-106 Herenwaltje 9 Bauke Jans CG 1:00:00
1-198 Droogstraat 39 Beerend Jans CG 1:00:00 smitte
1-204 Vissersstraat 12 Beerend Jans CG 0:10:00
1-198 Droogstraat 37 Beerend Jans CG 1:00:00 smitte
6-152 Kleine Bredeplaats 4 Broer Jans CG 2:00:00
8-159 Schritsen 2 Carel Jans CG 1:00:00
3-144 Kerkpoortstraat 8 Daam Jans CG 0:10:00 huis
1-211 Karremanstraat 26 Dirk Jans CG 0:00:00 huis
1-211 Karremanstraat 26 Dirk Jans CG 0:00:00 huis
7-009 Sint Jacobstraat 17 wed Dirk Jans CG 1:00:00
5-202 Schritsen 57 Folkert Jans CG 0:04:08 grondpagt
5-202 Schritsen 57 Folkert Jans CG 1:10:00
6-146 Grote Bredeplaats 18 Frans Jans Feersma CG 2:00:00
8-003 Grote Bredeplaats 15 Frans Jans Feersma CG 4:00:00
7-136 Noorderhaven 34 wed Freerk Jans CG 4:00:00
1-195 Bildtstraat 17 Gerrit Jans CG 1:10:00
3-173 Franekereind 34 Hendrik Jans CG 1:10:00 (lotten)
2-105 Herenwaltje 11 Hendrik Jans CG 0:10:00
2-105 Zoutsloot 92 Hendrik Jans CG 0:10:00
7-135 Noorderhaven 32 Hendrik Jans CG 4:00:00
2-105 Zoutsloot 92 Hendrik Jans CG 0:10:00
8-172 1/2 Schritsen 38 Hubert Jans CG 1:10:00 huis
8-172 1/2 Schritsen 38 Hubert Jans CG 1:00:00 grondpagt
4-183 1/2 Rozengracht 18 Hubert Jans CG 1:00:00 tuin
5-192 Schritsen 37 Hubert Jans CG 2:00:00 stond: wopke djoerds
8-172 1/2 Schritsen 36 Hubert Jans CG 1:10:00 huis
8-172 1/2 Schritsen 36 Hubert Jans CG 1:00:00 grondpagt
6-093 Lanen 45 Hubert Jans CG 2:10:00
4-183 1/2 Rozengracht 18 Hubert Jans CG 3:00:00 grondpagt
4-065 Rapenburg 2 Johannes Jans CG 1:10:00
4-124 Hofstraat 21 Johannes Jans CG 0:15:00
4-065 Kerkpoortstraat 57 Johannes Jans CG 1:10:00
2-055 Zoutsloot 54 Lyckle Jans CG 2:00:00
2-055 Zoutsloot 56 Lyckle Jans CG 2:00:00
2-055 Zoutsloot 54 Lyckle Jans CG 2:00:00
2-055 Zoutsloot 56 Lyckle Jans CG 2:00:00
6-090 Sint Odolphisteeg 13 Meindert Jans CG 0:16:00
6-139 Schritsen 13 Pier Jans CG 1:00:00
4-022 Schritsen 58 wed Pieter Jans CG 1:00:00
4-022 Schritsen 58 wed Pieter Jans CG 1:00:00
1-097 Zoutsloot 33 Reinder Jans Park CG 0:10:00
1-097 Zoutsloot 35 Reinder Jans Park CG 0:10:00
5-051 Grote Kerkstraat 14 Ritske Jans CG 2:00:00
5-054 Grote Kerkstraat 6 Ritske Jans CG 0:12:00 grondpagt
5-051 Grote Kerkstraat 14 Ritske Jans CG 0:12:00 grondpagt
1-001 Noorderhaven 1 Sibbeltje Jans CG 0:00:00
5-035 Grote Kerkstraat 13 Tjalke Jans CG 2:10:00
5-035 Grote Kerkstraat 1 Tjalke Jans CG 2:10:00
5-035 Grote Kerkstraat 13 Tjalke Jans CG 2:10:00
5-179 Lanen 36 wed Zytze Jans CG 1:10:00
7-123 Rinnertspijp 4 Bauke Jansen CG 0:10:00
7-122 Rinnertspijp 2 Bauke Jansen CG 1:10:00
2-120 Hoogstraat 45 Jan Jansen Hiddema CG 1:10:00
1-006 Noorderhaven 7 Hylke Jarigs CG 2:10:00
1-006 Dijksteeg 1 Hylke Jarigs CG 2:10:00
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles CG 2:00:00
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles CG 1:00:00 grondpagt
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles CG 2:00:00
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles CG 1:00:00 grondpagt
4-023 Schritsen 58 Jan Jelles CG 4:10:00 huis en bakkerij
4-030 Brouwersstraat 16 Jetze Jelles CG 4:00:00 grondpagt
2-171 Rommelhaven 7 Jurjen Jelles CG 4:00:00
2-171 Rommelhaven 9 Jurjen Jelles CG 4:00:00
2-171 Rommelhaven 7 Jurjen Jelles CG 4:00:00
2-171 Rommelhaven 9 Jurjen Jelles CG 4:00:00
2-136 Hoogstraat 26 Gerben Jeltes CG 1:00:00
2-136 Hoogstraat 26a Gerben Jeltes CG 1:00:00
7-062 Sint Jacobstraat 4 Beerend Johannes CG 2:07:04 grondpagt
7-062 Sint Jacobstraat 4 Beerend Johannes CG 2:00:00
2-085 Hoogstraat 25 Claas Johannes CG 3:10:00
2-085 Hoogstraat 25 Claas Johannes CG 3:10:00
5-154 Spekmarkt 6 Doede Johannes CG 1:05:00 huis
2-162 Hoogstraat 4 Folkert Johannes CG 1:00:00
2-162 Rozemarijnstraat 3 Folkert Johannes CG 1:00:00
3-021 Oosterkeetstraat 11 Harmen Johannes CG 0:10:00
2-130 Hoogstraat 36 Marten Johannes CG 1:00:00
8-142 Grote Ossenmarkt 1a Rinnert Johannes CG 2:00:00
6-151 Kleine Bredeplaats 2 Thijs Johannes CG 2:10:00 huis
5-182 Lanen 30 Haaytze Jorrits CG 0:04:08 grondpagt
5-182 Lanen 30 Haaytze Jorrits CG 1:00:00
2-066 Karremanstraat 23 Jelle Jurjens CG 1:00:00 huis
3-191 Lammert Warndersteeg 18 Tjalling Jurjens CG 0:10:00
3-192 Lammert Warndersteeg 16 Tjalling Jurjens CG 0:10:00 huis
3-192 Lammert Warndersteeg 16 Tjalling Jurjens CG 0:10:00 grondpagt
3-191 Lammert Warndersteeg 18a Tjalling Jurjens CG 0:10:00
3-192 Lammert Warndersteeg 16a Tjalling Jurjens CG 0:10:00 huis
3-192 Lammert Warndersteeg 16a Tjalling Jurjens CG 0:10:00 grondpagt
3-061 Nieuwstraat 48 Tjalling Jurjens CG 0:10:00
2-189 Noordijs 27 Yede Jurjens CG 4:00:00
6-134 Schritsen 5 Claas Jurres CG 1:10:00 huis
6-134 Schritsen 5 Claas Jurres CG 1:10:00 huis
4-155 Hofstraat 3 Jetske Klaasen CG 1:00:00 huis (stond: jan lauwrens)
6-069 Lanen 17 Johannes Leenderts CG 2:00:00
3-140 Kerkpoortstraat 18 Antje Lieuwes CG 0:10:00 (wallen)
3-140 Kerkpoortstraat 18 Antje Lieuwes CG 2:00:00 grondpagt
1-064 Zoutsloot 23 Jacob Lieuwes CG 0:10:00
1-065 Zoutsloot 25 Jacob Lieuwes CG 0:10:00
1-065 Zoutsloot 25 Jacob Lieuwes CG 0:10:00
3-190 Lammert Warndersteeg 13 Willem Lieuwes CG 1:10:00
3-190 Lammert Warndersteeg 13a Willem Lieuwes CG 1:10:00
3-066 Nieuwstraat 60 Arend Lodewijks CG 2:00:00
3-113 Kerkpoortstraat 39 Jan Lodewijks Groen CG 0:10:00
3-113 Kerkpoortstraat 39 Jan Lodewijks Groen CG 0:15:00 grondpagt
2-174 Rommelhaven 15 nom ux Lodewijk Lodewijks CG 3:00:00
5-171 Lanen 52 Wessel Lolkes CG 1:00:00 huis
5-171 Lanen 52 Wessel Lolkes CG 0:14:00 grondpagt
3-143 Kerkpoortstraat 10 Ymke Lolles CG 0:10:00
5-180 Lanen 34 Pieter Lourens CG 0:07:00 grondpagt
5-207 Schritsen 67 Claas Louwrens CG 3:00:00
5-207 Schritsen 65b Claas Louwrens CG 3:00:00
5-180 Lanen 34 Pieter Louwrens CG 2:00:00
3-133 Kerkpoortstraat 51 Atze Lubberts CG 2:00:00
7-106 Voorstraat 23 Otte Lubberts CG 6:00:00
4-084 Rozengracht 19 Hendrik Marcus CG 0:10:00
4-084 Rozengracht 17 Hendrik Marcus CG 0:10:00
2-163 Hoogstraat 2 Anne Martens CG 1:00:00
2-163 Rozemarijnstraat 1 Anne Martens CG 1:00:00
1-187 Zoutsloot 40 Cornelis Martens CG 1:00:00
5-150 Heiligeweg 12 Fokke Martens CG 2:10:00
5-150 Heiligeweg 12 Fokke Martens CG 2:10:00
4-197 Zuiderhaven 54 Mettje Martens CG 1:00:00
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus CG 4:00:00
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus CG 0:07:00 grondpagt
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus CG 4:00:00
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus CG 0:07:00 grondpagt
3-226 Heiligeweg 38 Lieuwe Meeves CG 6:00:00
5-162 Lanen 72 Auke Meinderts CG 2:00:00
5-162 Lanen 72 Auke Meinderts CG 0:17:00 grondpagt
6-145 Grote Bredeplaats 16 Tjeerd Meintes CG 5:10:00
7-127 Grote Bredeplaats 29 Johannes Melcherts CG 3:10:00
7-127 Grote Bredeplaats 29a Johannes Melcherts CG 3:10:00
3-141 Kerkpoortstraat 14 Hylke Minnes CG 2:00:00 grondpagt
3-142 Kerkpoortstraat 12 Hylke Minnes CG 0:10:00 huis
6-068 Lanen 15 Hylke Minnes CG 3:00:00 huis
5-027 Voorstraat 66 Hylke Minnes CG 6:00:00
3-141 Kerkpoortstraat 14 Hylke Minnes CG 0:10:00
3-141 Kerkpoortstraat 16 Hylke Minnes CG 2:00:00 grondpagt
3-142 Kerkpoortstraat 12 Hylke Minnes CG 2:00:00 grondpagt
6-067 Lanen 13 Hylke Minnes CG 2:10:00
3-141 Kerkpoortstraat 16 Hylke Minnes CG 0:10:00
5-085 Grote Kerkstraat 44 Pieter Minnes CG 1:00:00
5-085 Grote Kerkstraat 44 Pieter Minnes CG 0:06:00 grondpagt
1-216 Noorderhaven 87 Popke Minnes CG 6:00:00 huis
4-264 Zuiderstraat 15 Cornelis Monses CG 1:10:00
4-264 Zuiderstraat 19 Cornelis Monses CG 1:10:00
4-264 Zuiderstraat 17 Cornelis Monses CG 4:00:00 grondpagt
4-264 Zuiderstraat 17 Cornelis Monses CG 1:10:00
4-264 Zuiderstraat 15 Cornelis Monses CG 4:00:00 grondpagt
4-264 Zuiderstraat 19 Cornelis Monses CG 4:00:00 grondpagt
6-056 Lanen 1 wed Wybe Nammerts CG 1:10:00 huis
2-095 Wortelstraat 15 Sasker Oeges CG 0:10:00
2-095 Wortelstraat 0 Sasker Oeges CG 0:10:00
6-129 Lanen 4 Sasker Oeges CG 1:10:00
3-219 Heiligeweg 56 Symon Oenes CG 3:00:00 huis
3-219 Heiligeweg 56 Symon Oenes CG 1:10:00 grondpagt
4-117 Hofstraat 9 erven Joris Ottes CG 1:00:00
4-117 Hofstraat 9 erven Joris Ottes CG 1:15:00 grondpagt
4-117 Hofstraat 11 erven Joris Ottes CG 1:00:00
4-117 Hofstraat 11 erven Joris Ottes CG 1:15:00 grondpagt
1-186 Zoutsloot 42 Sybe Paulus CG 2:00:00
8-178 Raamstraat 8 wed Jan Philippus CG 1:10:00
3-170 Franekereind 40 Pieter Piebes CG 2:10:00
7-047 Rommelhaven 14 Schelte Piers CG 1:10:00
7-057 Noorderhaven 108 Schelte Piers CG 3:00:00
7-048 1/2 Rommelhaven 12 Schelte Piers CG 0:10:00
8-158 Jan Ruurdstraat 3 Antje En Geeske Pieters CG 1:00:00
8-158 Jan Ruurdstraat 1 Antje En Geeske Pieters CG 1:00:00
8-158 Schritsen 4 Antje En Geeske Pieters CG 1:00:00
5-186 Schritsen 23 Christiaan Pieters CG 2:00:00
7-137 Noorderhaven 36 Claas Pieters CG 4:00:00
1-194 Bildtstraat 15 Claas Pieters CG 1:10:00
2-137 Hoogstraat 24 Claas Pieters Metzelaar CG 1:00:00
7-138 Noorderhaven 38 wed Douwe Pieters CG 4:00:00
4-077 Hofstraat 22 Jetske Pieters CG 1:00:00 wooning
8-016 1/2 Zeepaardsteeg 1 Luitje Pieters CG 0:10:00
8-014 Noorderhaven 6 Luitje Pieters CG 3:10:00
8-016 1/2 Noorderhaven 10 Luitje Pieters CG 0:10:00
1-217 Noorderhaven 89 Michiel Pieters Dreso CG 4:00:00
8-012 Noorderhaven 2 Michiel Pieters CG 3:00:00 huis
6-076 Lanen 35 Ruurd Pieters CG 3:00:00
6-076 Lanen 35 Ruurd Pieters CG 0:06:12 grondpagt
2-141 Herenwaltje 19 Sjierk Pieters CG 0:10:00
2-114 Hoogstraat 37 Willem Pieters CG 3:00:00 bakkerij
2-190 1/2 Franekereind 1 Wopke Remkes CG 4:00:00
2-190 1/2 Franekereind 3 Wopke Remkes CG 4:00:00
2-190 1/2 Franekereind 1 Wopke Remkes CG 4:00:00
2-190 1/2 Franekereind 3 Wopke Remkes CG 4:00:00
7-013 Voorstraat 73 Gerardus Rinkes CG 5:00:00
7-013 Voorstraat 73 Gerardus Rinkes CG 5:00:00
6-053 Kleine Bredeplaats 21 Sybout Rinkes CG 3:00:00
3-224 Heiligeweg 42 Arjen Roelofs CG 2:00:00
3-224 Heiligeweg 46 Arjen Roelofs CG 2:00:00
3-224 Heiligeweg 44 Arjen Roelofs CG 2:00:00
1-037 Noorderhaven 57 Geert Roelofs CG 3:10:00
1-144 Zoutsloot 57 Jan Roelofs CG 1:00:00
3-030 Nieuwstraat 19 Johannes Roelofs CG 1:00:00
3-094 Kerkpoortstraat 13 Roelof Roelofs CG 1:00:00
2-054 Zoutsloot 52 Roelof Roelofs CG 1:10:00
5-160 Lanen 76 Tjeerd Roelofs CG 2:00:00
2-135 Hoogstraat 28 Tjeerd Roelofs CG 1:00:00
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs CG 1:10:00
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs CG 1:10:00
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs CG 1:10:00
7-126 Grote Bredeplaats 31 Tjeerd Roelofs CG 5:00:00
3-187 Lammert Warndersteeg 5 Tjeerd Roelofs CG 1:00:00
5-160 Lanen 76 Tjeerd Roelofs CG 0:17:08 grondpagt
4-132 Hofstraat 4 Tjeerd Roelofs CG 0:10:00
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs CG 1:10:00
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs CG 1:10:00
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs CG 1:10:00
7-095 Noorderhaven 100 Tjeerd Roelofs CG 4:00:00
3-136 Rapenburg 1 Tjeerd Roelofs CG 1:00:00
8-170 Schritsen 26 Dirk Ruurds Bakker CG 2:10:00 huis
8-177 Schritsen 46 Jetze Ruurds CG 0:10:00
8-177 Schritsen 48 Jetze Ruurds CG 0:10:00
5-050 Grote Kerkstraat 16 wed Jacob Samuels CG 1:10:00 huis
2-028 Achterstraat 27 Hendrik Sanders CG 0:10:00
2-028 Karremanstraat 9 Hendrik Sanders CG 0:10:00
7-043 Rommelhaven 20 Jan Scheltes CG 2:10:00 huis
2-131 Hoogstraat 34 wed Anne Sierds CG 0:15:00
2-131 Lombardstraat 1 wed Anne Sierds CG 0:15:00
2-059 Droogstraat 81 c s Sjoerd Sippes CG 2:10:00 (5) huis
2-059 Droogstraat 81 c s Sjoerd Sippes CG 2:10:00 (5) huis
5-205 Schritsen 63 erven Beerend Smith CG 2:00:00
1-086 Vissersstraat 4 Dirk Sybrens CG 1:00:00 stal
1-005 Noorderhaven 5 Hartman Sybrens CG 0:00:00 blokmakerij
8-082 Zuiderhaven 19 Hartman Sybrens CG 4:10:00
2-010 Zoutsloot 83 Jacob Sybrens CG 2:00:00
5-055 Grote Kerkstraat 4 Jan Sybrens CG 2:00:00 huis
6-021 Voorstraat 30 Klaas Sybrens CG 3:00:00
6-020 Voorstraat 30 Klaas Sybrens CG 5:00:00
6-120 Lanen 22 Lolke Sybrens CG 2:00:00
7-148 Noorderhaven 58 Rinse Sybrens CG 5:00:00 huis
7-002 Sint Jacobstraat 3 Ype Symons CG 2:00:00
7-054 Rommelhaven 2 c s Ype Symons CG 0:00:00
7-053 Rommelhaven 4 Ype Symons CG 0:10:00
7-055 Rommelhaven 2 c s Ype Symons CG 0:00:00 woning behooren onder no 52
7-056 Noorderhaven 115 c s Ype Symons CG 0:00:00 woning behooren onder no 52
7-041 Rommelhaven 24 Antje En Pietje Taekes CG 1:10:00
1-113 Zeilmakersstraat 21 Cornelis Tewes CG 2:00:00
1-104 Zoutsloot 24 Jan Thomas CG 1:10:00
8-057 Zuiderhaven 16 Jan Thomas CG 0:00:00 werf
8-058 Westerstraat 7 Jan Thomas CG 0:00:00 beklemd onder no 57
8-058 Westerstraat 11 Jan Thomas CG 0:00:00 beklemd onder no 57
8-058 Zuiderhaven 20 Jan Thomas CG 0:00:00 beklemd onder no 57
8-057 Zuiderhaven 16 Jan Thomas CG 0:00:00 werf
8-058 Westerstraat 5 Jan Thomas CG 0:00:00 beklemd onder no 57
8-058 Westerstraat 9 Jan Thomas CG 0:00:00 beklemd onder no 57
8-058 Zuiderhaven 18 Jan Thomas CG 0:00:00 beklemd onder no 57
6-082 Sint Odolphisteeg 12 Jan J Thomas CG 1:10:00
4-067 Kerkpoortstraat 65 Jacob Tjeerds CG 1:10:00
8-013 Noorderhaven 4 c s Schelte Tjepkes CG 2:10:00
8-114 Vijverstraat 4 Jan Tjietzes de Haan CG 2:00:00
1-042 Zoutsloot 1 Jelke Tjietzes CG 1:10:00 leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 5 Jelke Tjietzes CG 1:10:00 leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 9 Jelke Tjietzes CG 1:10:00 leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 3 Jelke Tjietzes CG 1:10:00 leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 7 Jelke Tjietzes CG 1:10:00 leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 11 Jelke Tjietzes CG 1:10:00 leerlooyerij
4-127 Hofstraat 23 Sybe Uilkes CG 0:15:00
4-128 Hofstraat 25 Sybe Uilkes CG 0:10:00 woning
4-127 Hofstraat 23 Sybe Uilkes CG 0:15:00
4-128 Hofstraat 25 Sybe Uilkes CG 0:10:00 woning
8-028 Prinsenstraat 4 Claas Wierds CG 2:00:00
7-132 Noorderhaven 24 Claas Wierds CG 6:00:00
7-132 Noorderhaven 24 Claas Wierds CG 6:00:00
4-033 Brouwersstraat 22 Abraham Willems CG 6:00:00 huis en brouwerij
1-151 Karremanstraat 18 IJsbrand Willems CG 1:00:00
8-163 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems CG 0:16:00 grondpagt
3-172 Franekereind 36 wed en erven Jacob Willems CG 1:10:00
8-163 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems CG 2:10:00
5-030 Simon Stijlstraat 1 Pieter Willems CG 0:00:00 huis
5-029 Voorstraat 62 Pieter Willems CG 5:00:00
1-001 Noorderhaven 1 wed Andries Wybes CG 0:00:00
1-150 Karremanstraat 20 Claas Wybes CG 1:00:00
3-086 Grote Kerkstraat 37 Dirk Wybes CG 2:00:00 huis en bakkerij
3-086 Grote Kerkstraat 37 Dirk Wybes CG 2:02:00 grondpagt
8-139 Grote Ossenmarkt 13 Hylke Wybes CG 3:10:00
8-006 Grote Bredeplaats 9 erven Rein Wybes CG 4:10:00
4-110 Both Apothekerstraat 9 erven Broer Wybrens CG 0:10:00 woning
4-110 Both Apothekerstraat 9 erven Broer Wybrens CG 0:10:00 grondpagt
5-190 Schritsen 33 Beitske Wypkes CG 2:10:00 stond: johannes norel
5-005 Voorstraat 84 Broer Yemes CG 8:00:00 huis
5-005 Voorstraat 84 Broer Yemes CG 8:00:00 huis
5-005 Voorstraat 86 Broer Yemes CG 8:00:00 huis
5-170 Lanen 54 Jan Yemes CG 2:00:00 huis
5-196 Schritsen 45 wed Jan Yemes CG 1:00:00
6-039 Kleine Bredeplaats 1 wed Jan Yemes CG 4:00:00 huis
6-039 Voorstraat 4 wed Jan Yemes CG 4:00:00 huis
1-003 Noorderhaven 3 cs Jan Yemes CG 0:00:00 helling
5-170 Lanen 54 Jan Yemes CG 1:12:00 grondpagt
6-039 Kleine Bredeplaats 1 wed Jan Yemes CG 4:00:00 huis
6-039 Kleine Bredeplaats 5 wed Jan Yemes CG 4:00:00 huis
1-003 Noorderhaven 3 cs Jan Yemes CG 15:00:00 grondpagt
1-085 1/2 Vissersstraat 8 Jacob Ykes CG 0:00:00
1-085 1/2 Vissersstraat 6 Jacob Ykes CG 0:00:00
1-149 Karremanstraat 22 Symen Ypes CG 1:10:00
2-109 Hoogstraat 29 Jan Ysaacks CG 0:00:00
2-109 Hoogstraat 29a Jan Ysaacks CG 0:00:00
5-036 Grote Kerkstraat 15 Elkan Yzaak Levy CG 0:14:00 grondpagt
5-197 Schritsen 47 Tjepke Zaakes CG 1:00:00
7-076 Voorstraat 61a Moses Zalomons CG 6:10:00
7-076 Voorstraat 61 Moses Zalomons CG 6:10:00
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses CG 4:00:00
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses CG 4:00:00
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses CG 4:00:00
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses CG 4:00:00
5-167 Lanen 60 Hessel Zytzes CG 3:00:00
5-167 Lanen 60 Hessel Zytzes CG 0:12:00 grondpagt
2-091 Zoutsloot 98 Hinne Zytzes CG 0:10:00
2-115 Hoogstraat 39a Hinne Zytzes CG 3:00:00
2-115 Hoogstraat 39 Hinne Zytzes CG 3:00:00