Harlingen, reëelkohier 1726 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892)

illustratie reëelkohier 1726 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1726. Van elk pand zijn 'eigenaers' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zestien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '6e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Qohier van de reêle goedschattinge van alle vaste goederen gelegen binnen Harlingen en desselffs Jurisdictie, gemaekt en gerenoveert bij de Magistraat van voor. Stede, ingevolge van de aenschrijvinge der Ed. Mog. Heeren Staten van Friesland, de dato den 27 April 1726, en sulks voor den jare van Meij 1726 tot May 1727.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2016-07-15 21:31:26.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
datum
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
2-165 soort onroerend goed: agterhuis ( 0)            
2-168 soort onroerend goed: agterhuis ( 0)            
4-063 soort onroerend goed: camer (Rapenburg 22)            
soort onroerend goed: camer ( )            
soort onroerend goed: camer ( )            
4-253 soort onroerend goed: camer (Zuiderstraat 12)            
3-114 soort onroerend goed: camer (Rapenburg 1)            
soort onroerend goed: camer ( )            
soort onroerend goed: camer ( )            
3-136 soort onroerend goed: camer (Lammert Warndersteeg 4)            
soort onroerend goed: camer ( )            
soort onroerend goed: camer ( )            
soort onroerend goed: camer ( )            
4-254 soort onroerend goed: camer (Zuiderstraat 10)            
3-136 soort onroerend goed: camer (Franekereind 18)            
soort onroerend goed: camer ( )            
4-254 soort onroerend goed: camer (Zuiderstraat 10)            
3-165 soort onroerend goed: camer (Lammert Warndersteeg 5)            
soort onroerend goed: camer ( )            
soort onroerend goed: camers ( )            
7-087 soort onroerend goed: camers (Noorderhaven 100)            
7-128 soort onroerend goed: camers (Noorderhaven 24)            
2-027 soort onroerend goed: de noordermolen en huis (Karremanstraat 1)            
8-171 soort onroerend goed: drie huisen (Schritsen 44)            
8-171 soort onroerend goed: drie huisen (Zuiderhaven 41)            
8-171 soort onroerend goed: drie huisen (Grote Ossenmarkt 8)            
8-171 soort onroerend goed: drie huisen (Zuiderhaven 39)            
8-171 soort onroerend goed: drie huisen (Grote Ossenmarkt 6)            
8-171 soort onroerend goed: drie huisen (Zuiderhaven 39)            
4-048 soort onroerend goed: gleibackerij (Schritsen 50)            
4-048 soort onroerend goed: gleibackerij (Schritsen 50)            
2-170 soort onroerend goed: gleybackerij ( 0)            
7-116 soort onroerend goed: gorterij (Rinnertspijp 1)            
soort onroerend goed: gorterij ( )            
1-056 soort onroerend goed: gorthuis (Vissersstraat 4)            
1-056 soort onroerend goed: gorthuis (Vissersstraat 10)            
1-056 soort onroerend goed: gorthuis (Bildtstraat 2)            
1-056 soort onroerend goed: gorthuis (Vissersstraat 8)            
1-056 soort onroerend goed: gorthuis (Vissersstraat 6)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 7)            
8-097 soort onroerend goed: hoff (Vijver 5)            
4-137 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 29)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
8-086 soort onroerend goed: hoff (Vijver 12)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 13)            
4-139 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 4)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 2)            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 3)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 8)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
3-086 soort onroerend goed: hoff (Kerkpoortstraat 31)            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 24)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 32)            
2-070 soort onroerend goed: hoff (Herenwaltje 10)            
1-157 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 65)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 26)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 5)            
8-097 soort onroerend goed: hoff (Kleine Bredeplaats 14)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-062 soort onroerend goed: hoff (Rapenburg 22)            
1-159 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 46)            
8-086 soort onroerend goed: hoff (Vijver 6)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 11)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 17)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 8)            
4-183 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 12)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 7)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-170 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 15)            
2-017 soort onroerend goed: hoff ( 0)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 28)            
4-175 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 24)            
1-123 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 36)            
2-070 soort onroerend goed: hoff (Herenwaltje 13)            
1-156 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 55)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 26)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 3)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
1-159 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 44)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 9)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-137 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 2)            
4-265 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 2)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 15)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
8-155 soort onroerend goed: hoff (Zuiderhaven 65)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 6)            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 5)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-170 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 13)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 10)            
1-123 soort onroerend goed: hoff (Droogstraat 45)            
4-204 soort onroerend goed: hoff (Zuiderhaven 36)            
2-070 soort onroerend goed: hoff (Herenwaltje 11)            
1-155 soort onroerend goed: hoff (Noorderhaven 53)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 26)            
2-019 soort onroerend goed: hoff (Karremanstraat 11)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 1)            
4-060 soort onroerend goed: hoff (Rapenburg 20)            
2-070 soort onroerend goed: hoff (Zoutsloot 88)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
1-158 soort onroerend goed: hoff (Droogstraat 11)            
2-046 soort onroerend goed: hoff en kamer (Zoutsloot 60)            
2-046 soort onroerend goed: hoff en kamer (Zoutsloot 58)            
3-137 soort onroerend goed: hoff en kamer (Lammert Warndersteeg 6)            
3-137 soort onroerend goed: hoff en kamer (Franekereind 18)            
2-127 soort onroerend goed: houtstek ( 0)            
2-008 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 85)            
4-036 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 79)            
4-262 soort onroerend goed: huis (Wasbleek 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-111 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 5)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 53)            
5-128 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 2)            
7-005 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 11)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-021 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 13)            
2-183 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 131)            
4-049 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 69)            
5-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 78)            
7-124 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 23)            
1-079 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 77)            
2-106 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 24)            
5-141 soort onroerend goed: huis (Lanen 70)            
7-020 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 85)            
5-023 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 2)            
6-084 soort onroerend goed: huis (Lanen 37)            
7-139 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 48)            
1-091 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 5)            
2-117 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 5)            
3-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
5-152 soort onroerend goed: huis (Schritsen 41)            
7-033 soort onroerend goed: huis (Noordijs 12)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-037 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 7)            
6-094 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 11)            
7-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 76)            
1-105 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 65)            
2-129 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 9)            
3-170 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 14)            
5-167 soort onroerend goed: huis (Lanen 30)            
7-046 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 14)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 8)            
1-009 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 21)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-094 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 20)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-103 soort onroerend goed: huis (Lanen 65)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 28)            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 4)            
3-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 16)            
4-197 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-055 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 112)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 5)            
2-055 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 3)            
3-050 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 64)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-064 soort onroerend goed: huis (Lanen 91)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-128 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 17)            
3-198 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 62)            
6-011 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 48)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 1)            
8-137 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 10)            
1-032 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 55)            
2-066 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 27)            
3-063 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 27)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 17)            
5-078 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 19)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Lanen 85)            
8-036 soort onroerend goed: huis (Havenplein 1)            
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 1)            
6-022 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 30)            
7-075 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 51)            
8-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 10)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 88)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 8)            
6-130 soort onroerend goed: huis (Lanen 14)            
8-050 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
1-150 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 99)            
6-035 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 6)            
7-086 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 98)            
8-153 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 6)            
2-075 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 5)            
4-151 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 9)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-142 soort onroerend goed: huis (Schritsen 19)            
8-057 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 2)            
4-027 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
6-049 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 15)            
7-099 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 25)            
8-163 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 59)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 26)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 41)            
3-110 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 49)            
4-164 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-154 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
8-070 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 13)            
3-112 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 53)            
4-166 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 3)            
5-117 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 26)            
6-155 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 75)            
4-039 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 75)            
4-264 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 31)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-113 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 3)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 42)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-008 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 17)            
2-022 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 5)            
2-186 soort onroerend goed: huis (Franekereind 21)            
4-052 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 61)            
5-012 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 3)            
6-077 soort onroerend goed: huis (Schoolplein 5)            
7-127 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 26)            
2-108 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 17)            
5-142 soort onroerend goed: huis (Lanen 68)            
8-100 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 16)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-026 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 70)            
6-086 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 12)            
7-142 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 52)            
1-094 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 11)            
2-119 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 2)            
5-154 soort onroerend goed: huis (Lanen 56)            
7-036 soort onroerend goed: huis (Noordijs 6)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 27)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-086 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 10)            
5-040 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 13)            
6-096 soort onroerend goed: huis (Lanen 45)            
7-155 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 82)            
1-108 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 18)            
2-131 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 3)            
4-189 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 40)            
5-169 soort onroerend goed: huis (Schritsen 23)            
7-048 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 6)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 27)            
1-012 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 25)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-055 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 20)            
6-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 44)            
8-014 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 6)            
1-118 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 48)            
2-139 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 2)            
3-187 soort onroerend goed: huis (Franekereind 10)            
6-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 56)            
7-058 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 4)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 11)            
1-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 33)            
3-053 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 56)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-067 soort onroerend goed: huis (Lanen 82)            
8-026 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 4)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 37)            
2-149 soort onroerend goed: huis (Noordijs 15)            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-014 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 42)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 7)            
8-140 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 16)            
1-035 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 59)            
2-066 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 4)            
3-066 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
4-126 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
5-081 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 28)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-141 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 26)            
2-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 7)            
4-002 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
7-078 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 45)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 16)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 90)            
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 19)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-052 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 8)            
1-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 103)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 6)            
4-237 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 26)            
6-036 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 4)            
7-089 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 92)            
8-154 soort onroerend goed: huis (Schritsen 48)            
1-060 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-154 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-145 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 16)            
8-059 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 6)            
2-176 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-028 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 16)            
6-051 soort onroerend goed: huis ('t Poortje 5)            
7-101 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 21)            
8-165 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 55)            
1-064 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 18)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 102)            
1-065 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 1)            
4-166 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 5)            
5-120 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 20)            
6-157 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 10)            
8-076 soort onroerend goed: huis (Vijver 3)            
2-012 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 71)            
2-181 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 23)            
4-042 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 73)            
5-001 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 94)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-097 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 38)            
5-133 soort onroerend goed: huis (Schritsen 65)            
7-011 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 71)            
8-088 soort onroerend goed: huis (Vijver 8)            
5-014 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 7)            
6-078 soort onroerend goed: huis (Lanen 31)            
7-129 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 30)            
1-085 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 20)            
2-111 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 20)            
3-149 soort onroerend goed: huis (Franekereind 40)            
5-145 soort onroerend goed: huis (Lanen 60)            
7-024 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 91)            
8-102 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 20)            
2-035 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 54)            
5-029 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 64)            
6-088 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 6)            
1-097 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 47)            
2-121 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-182 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 14)            
5-157 soort onroerend goed: huis (Lanen 50)            
7-038 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 28)            
8-114 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 18)            
4-088 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 1)            
5-042 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 17)            
8-003 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 15)            
2-134 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 9)            
4-191 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 46)            
5-172 soort onroerend goed: huis (Schritsen 29)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-121 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 10)            
1-013 soort onroerend goed: huis (Zeepziedersstraat 1)            
4-098 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 30)            
5-057 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 16)            
8-015 soort onroerend goed: huis (Zeepaardsteeg 1)            
1-120 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 42)            
2-142 soort onroerend goed: huis (Noordijs 1)            
3-189 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
4-201 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 1)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
7-059 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 8)            
8-131 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 2)            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 15)            
3-056 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 50)            
5-069 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 1)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 10)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 43)            
2-152 soort onroerend goed: huis (Noordijs 21)            
3-202 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 56)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-069 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 61)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-069 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 35)            
5-083 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 32)            
6-123 soort onroerend goed: huis (Lanen 24)            
1-142 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 23)            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 11)            
6-027 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 22)            
7-080 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 41)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 22)            
1-052 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 21)            
6-136 soort onroerend goed: huis (Schritsen 3)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 32)            
2-173 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-239 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 18)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-091 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 88)            
8-157 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 71)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 31)            
2-079 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 29)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-155 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 5)            
6-148 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 22)            
8-062 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 8)            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 17)            
4-031 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 22)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-054 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 25)            
7-103 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 17)            
7-106 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 11)            
1-067 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 5)            
4-169 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 11)            
5-122 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 14)            
8-077 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 21)            
2-015 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-181 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 29)            
4-044 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 5)            
5-004 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 88)            
6-070 soort onroerend goed: huis (Lanen 15)            
1-074 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 67)            
2-100 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 32)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-014 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 75)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-016 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 18)            
6-080 soort onroerend goed: huis (Lanen 35)            
7-132 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 36)            
1-086 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 22)            
2-114 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 14)            
3-152 soort onroerend goed: huis (Franekereind 34)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
7-028 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 24)            
8-104 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 24)            
2-037 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 19)            
4-079 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 26)            
5-032 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 3)            
6-089 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 4)            
7-147 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 64)            
1-100 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 53)            
2-124 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 113)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-160 soort onroerend goed: huis (Lanen 44)            
7-041 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-003 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 9)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 40)            
5-045 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 23)            
8-006 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 9)            
2-136 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-175 soort onroerend goed: huis (Schritsen 35)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-124 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 21)            
3-045 soort onroerend goed: huis (Franekereind 25)            
4-100 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 22)            
5-059 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 10)            
6-109 soort onroerend goed: huis (Lanen 75)            
8-018 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 16)            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 5)            
3-192 soort onroerend goed: huis (Franekereind 4)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
7-061 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 12)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 29)            
1-025 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 41)            
2-062 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 19)            
3-058 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 48)            
4-120 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 7)            
5-072 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-029 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 7)            
1-132 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 51)            
2-154 soort onroerend goed: huis (Noordijs 23)            
3-205 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 50)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-018 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-072 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 41)            
4-132 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 21)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 40)            
6-125 soort onroerend goed: huis (Lanen 20)            
8-043 soort onroerend goed: huis (Havenplein 22)            
1-143 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 83)            
2-164 soort onroerend goed: huis (Franekereind 15)            
4-006 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
4-228 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 4)            
6-029 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 18)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-149 soort onroerend goed: huis (Schritsen 28)            
2-073 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 1)            
4-145 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 2)            
5-093 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 16)            
6-137 soort onroerend goed: huis (Schritsen 7)            
8-055 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 16)            
1-154 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 34)            
2-173 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 113)            
4-022 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 8)            
4-241 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 14)            
6-042 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 9)            
7-094 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 35)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 37)            
2-081 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 33)            
4-158 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 23)            
6-150 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
8-064 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 12)            
2-177 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 121)            
4-032 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 24)            
4-256 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 19)            
6-056 soort onroerend goed: huis (Lanen 5)            
2-003 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-034 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 28)            
4-259 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 25)            
7-109 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
1-070 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 11)            
2-091 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 47)            
7-002 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 3)            
2-181 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 125)            
4-046 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 1)            
5-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 84)            
6-073 soort onroerend goed: huis (Lanen 21)            
7-121 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 29)            
1-077 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 73)            
2-103 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
5-138 soort onroerend goed: huis (Schritsen 55)            
7-016 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 79)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-019 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 10)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Lanen 39)            
7-135 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 40)            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
2-116 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 5)            
3-155 soort onroerend goed: huis (Franekereind 30)            
5-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 49)            
7-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 99)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-040 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 25)            
3-023 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 11)            
5-035 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 9)            
6-091 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 38)            
1-103 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 59)            
3-168 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 18)            
5-163 soort onroerend goed: huis (Lanen 38)            
7-044 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 18)            
1-006 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 15)            
3-035 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 28)            
5-048 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 25)            
8-008 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 5)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 2)            
4-195 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 6)            
5-177 soort onroerend goed: huis (Woudemansteeg 2)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 110)            
8-126 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 17)            
2-051 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-048 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
4-107 soort onroerend goed: huis (Romastraat 10)            
5-061 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 4)            
8-021 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 20)            
1-124 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-146 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
7-064 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 18)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 35)            
1-028 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 47)            
2-064 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-122 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 15)            
5-075 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 11)            
6-119 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-135 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 12)            
2-156 soort onroerend goed: huis (Noordijs 25)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-073 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 57)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 2)            
4-134 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 27)            
5-085 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 4)            
6-127 soort onroerend goed: huis (Lanen 16)            
8-046 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 2)            
1-146 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 91)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-230 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 32)            
6-031 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 14)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 102)            
8-151 soort onroerend goed: huis (Schritsen 40)            
2-074 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 78)            
4-147 soort onroerend goed: huis (Both Apothekerstraat 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 15)            
2-174 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 7)            
4-024 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
6-045 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 13)            
7-096 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 31)            
8-161 soort onroerend goed: huis (Schritsen 32)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 30)            
2-083 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 37)            
4-161 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 1)            
6-152 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-007 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 83)            
2-179 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 131)            
4-035 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 83)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-110 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 53)            
5-127 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 4)            
7-004 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 9)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-020 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 9)            
2-183 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 39)            
7-123 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 25)            
1-078 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 75)            
2-105 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 26)            
5-140 soort onroerend goed: huis (Schritsen 61)            
7-019 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 83)            
5-022 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 4)            
6-083 soort onroerend goed: huis (Lanen 37)            
7-138 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 46)            
1-090 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 3)            
2-117 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 10)            
5-151 soort onroerend goed: huis (Schritsen 43)            
7-033 soort onroerend goed: huis (Noordijs 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-043 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 61)            
3-026 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 19)            
5-037 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 5)            
6-094 soort onroerend goed: huis (Lanen 41)            
7-152 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 74)            
1-105 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 63)            
2-129 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
3-170 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 14)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-046 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 12)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 8)            
1-009 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 21)            
3-036 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 26)            
4-094 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 16)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-103 soort onroerend goed: huis (Lanen 63)            
8-010 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 1)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 24)            
3-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 16)            
4-197 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-054 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 4)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 3)            
2-054 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
3-050 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 62)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-063 soort onroerend goed: huis (Lanen 89)            
6-112 soort onroerend goed: huis (Lanen 79)            
8-022 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 2)            
1-127 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 15)            
3-197 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 64)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-010 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 50)            
7-066 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 65)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-031 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 53)            
3-062 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 25)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 17)            
5-077 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 17)            
8-035 soort onroerend goed: huis (Havenplein 3)            
1-137 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 3)            
4-225 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
6-022 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 30)            
7-074 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 55)            
8-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 8)            
1-045 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 12)            
3-077 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 15)            
4-136 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 7)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 6)            
6-130 soort onroerend goed: huis (Lanen 12)            
8-048 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 6)            
1-149 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 97)            
2-169 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-034 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 8)            
7-086 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 98)            
8-153 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 4)            
2-074 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 84)            
4-150 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-026 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 14)            
6-048 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 15)            
7-098 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 27)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 24)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 41)            
4-164 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 1)            
5-113 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 36)            
6-153 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 4)            
8-070 soort onroerend goed: huis (Hondenstraat 6)            
5-116 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 28)            
6-155 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
8-072 soort onroerend goed: huis (Hondenstraat 4)            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 73)            
4-038 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 77)            
4-263 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 31)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-113 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 1)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 40)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-130 soort onroerend goed: huis (Lanen 78)            
7-007 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 15)            
2-021 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 17)            
2-185 soort onroerend goed: huis (Franekereind 19)            
4-052 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 59)            
5-011 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 1)            
6-077 soort onroerend goed: huis (Lanen 25)            
7-126 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 24)            
2-108 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 15)            
5-142 soort onroerend goed: huis (Lanen 66)            
8-099 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-025 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 72)            
6-085 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 18)            
7-141 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 50)            
1-093 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 9)            
2-118 soort onroerend goed: huis (Rozemarijnstraat 3)            
5-153 soort onroerend goed: huis (Lanen 58)            
7-035 soort onroerend goed: huis (Noordijs 8)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 16)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-039 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 11)            
6-095 soort onroerend goed: huis (Lanen 43)            
7-154 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 80)            
1-107 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 20)            
2-131 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-169 soort onroerend goed: huis (Schritsen 21)            
7-047 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 10)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 25)            
1-011 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
4-095 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 18)            
5-054 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 22)            
6-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 44)            
8-013 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 4)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 50)            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-197 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 52)            
6-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 56)            
7-057 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 2)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 9)            
1-018 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 6)            
3-052 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 60)            
5-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 86)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-130 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 21)            
2-148 soort onroerend goed: huis (Noordijs 13)            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 5)            
8-139 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 14)            
1-034 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
2-066 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 27)            
3-065 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
4-125 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
5-080 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 30)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-140 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 5)            
4-001 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
6-024 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 26)            
7-077 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 47)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 14)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 90)            
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 17)            
6-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 4)            
8-051 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
1-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 101)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 4)            
4-236 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 26)            
6-036 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-154 soort onroerend goed: huis (Schritsen 46)            
1-059 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-076 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 1)            
3-095 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 41)            
4-153 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 13)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-059 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 6)            
4-027 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 14)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-051 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 19)            
7-101 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 21)            
8-164 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 57)            
1-063 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 22)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 100)            
3-112 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 53)            
4-165 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 3)            
1-065 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 10)            
4-166 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 5)            
5-119 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 22)            
6-156 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
8-075 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 19)            
2-011 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 77)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 9)            
7-115 soort onroerend goed: huis (Rinnertspijp 1)            
2-096 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 40)            
5-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 76)            
7-010 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 21)            
8-088 soort onroerend goed: huis (Vijver 6)            
2-023 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-013 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 5)            
6-078 soort onroerend goed: huis (Lanen 29)            
7-129 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 28)            
1-084 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 18)            
2-110 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 1)            
5-144 soort onroerend goed: huis (Lanen 62)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-102 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 20)            
2-034 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 56)            
5-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 66)            
6-087 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 8)            
7-143 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 56)            
1-096 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 45)            
2-120 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-156 soort onroerend goed: huis (Lanen 52)            
4-087 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 24)            
5-041 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 15)            
6-097 soort onroerend goed: huis (Lanen 49)            
8-002 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 17)            
1-110 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 14)            
2-133 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 7)            
4-190 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 44)            
5-171 soort onroerend goed: huis (Schritsen 27)            
7-048 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 6)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 8)            
1-013 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 27)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-056 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 24)            
8-015 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 10)            
1-119 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 46)            
2-141 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 13)            
3-188 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
7-059 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 8)            
8-131 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 1)            
2-060 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 13)            
3-055 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 52)            
5-069 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 1)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 8)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 41)            
2-151 soort onroerend goed: huis (Noordijs 19)            
3-201 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 58)            
8-141 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 18)            
3-068 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 33)            
5-082 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 36)            
6-122 soort onroerend goed: huis (Lanen 28)            
1-141 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 89)            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 11)            
6-026 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 24)            
7-079 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 43)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 20)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 92)            
5-090 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 14)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-153 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 30)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-238 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-090 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 90)            
8-156 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 8)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 14)            
2-079 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 29)            
3-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 45)            
4-155 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 17)            
6-147 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 20)            
8-061 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 8)            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 17)            
4-030 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 20)            
6-053 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 23)            
7-103 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 17)            
1-066 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 3)            
4-168 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 9)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-077 soort onroerend goed: huis (Vijver 1)            
2-014 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 67)            
2-181 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 27)            
4-044 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 5)            
5-003 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 90)            
6-069 soort onroerend goed: huis (Lanen 13)            
7-118 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 33)            
1-073 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 65)            
2-099 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 1)            
7-013 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 73)            
8-090 soort onroerend goed: huis (Vijver 2)            
2-026 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 3)            
4-055 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 16)            
5-016 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 16)            
6-080 soort onroerend goed: huis (Lanen 35)            
7-131 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 34)            
1-086 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 22)            
2-113 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 16)            
3-151 soort onroerend goed: huis (Franekereind 36)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
7-025 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 93)            
8-103 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 24)            
2-036 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 52)            
5-031 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 1)            
6-089 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 2)            
7-146 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 62)            
1-099 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 51)            
2-123 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 111)            
3-166 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 9)            
5-159 soort onroerend goed: huis (Lanen 46)            
7-040 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-002 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 7)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 38)            
5-044 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 21)            
8-005 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 11)            
2-135 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 10)            
4-193 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 50)            
5-174 soort onroerend goed: huis (Schritsen 33)            
8-123 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-099 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 28)            
5-059 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 8)            
6-109 soort onroerend goed: huis (Lanen 75)            
8-017 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 14)            
1-121 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 40)            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
7-060 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-024 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 39)            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 17)            
3-058 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-071 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 3)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 11)            
1-131 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 49)            
2-153 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-204 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 52)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-071 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 39)            
4-131 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 23)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 40)            
6-124 soort onroerend goed: huis (Lanen 22)            
8-043 soort onroerend goed: huis (Havenplein 20)            
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 27)            
2-163 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-006 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
4-228 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 2)            
6-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 20)            
8-149 soort onroerend goed: huis (Schritsen 26)            
4-144 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 4)            
5-093 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 16)            
6-137 soort onroerend goed: huis (Schritsen 5)            
8-055 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 16)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 107)            
2-173 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 3)            
4-021 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 2)            
4-240 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 16)            
6-041 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 7)            
7-093 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 37)            
8-158 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 69)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 35)            
2-081 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 33)            
4-157 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 21)            
6-150 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
8-064 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 12)            
2-177 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 121)            
4-031 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 22)            
4-256 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 17)            
6-055 soort onroerend goed: huis (Lanen 3)            
7-105 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 13)            
8-169 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 45)            
4-034 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 28)            
4-258 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-108 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 9)            
1-069 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 9)            
2-090 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 45)            
5-123 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 12)            
7-001 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 1)            
2-181 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 125)            
4-045 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 3)            
5-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 84)            
6-072 soort onroerend goed: huis (Lanen 19)            
7-120 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 31)            
1-076 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 71)            
2-102 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-015 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 77)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-018 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 12)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Lanen 39)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
2-116 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 10)            
3-154 soort onroerend goed: huis (Franekereind 32)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
7-029 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 97)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-039 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 23)            
5-034 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 7)            
6-091 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 9)            
7-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 68)            
1-102 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 57)            
2-126 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-168 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 18)            
5-162 soort onroerend goed: huis (Lanen 40)            
7-043 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 20)            
8-119 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 6)            
1-005 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 13)            
3-034 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 32)            
5-047 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 23)            
8-007 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 7)            
1-116 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-195 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 4)            
5-177 soort onroerend goed: huis (Schritsen 39)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 108)            
8-125 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 19)            
3-047 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-060 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 6)            
6-110 soort onroerend goed: huis (Lanen 75)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-145 soort onroerend goed: huis (Noordijs 9)            
3-193 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 70)            
4-205 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
7-063 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 16)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 33)            
1-027 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 45)            
2-063 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 21)            
3-059 soort onroerend goed: huis (Franekereind 23)            
4-121 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 11)            
5-074 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 9)            
6-119 soort onroerend goed: huis (Lanen 83)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-134 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 55)            
2-155 soort onroerend goed: huis (Franekereind 7)            
6-018 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 36)            
7-072 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 59)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Jan Ruurdstraat 3)            
3-073 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 3)            
4-133 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 21)            
5-085 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 42)            
6-127 soort onroerend goed: huis (Lanen 16)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-145 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 87)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-229 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 34)            
6-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 16)            
7-084 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 104)            
8-150 soort onroerend goed: huis (Schritsen 38)            
2-074 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 3)            
4-146 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 11)            
2-174 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 5)            
4-024 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
6-044 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 13)            
7-095 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 33)            
8-161 soort onroerend goed: huis (Schritsen 30)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 41)            
2-082 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 35)            
4-160 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 27)            
6-151 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-002 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-006 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-179 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 37)            
4-035 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 81)            
4-260 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 27)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-110 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 51)            
5-126 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 6)            
7-004 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 7)            
2-020 soort onroerend goed: huis (Achterstraat 27)            
2-182 soort onroerend goed: huis ( 0)            
6-075 soort onroerend goed: huis (Lanen 23)            
7-122 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 27)            
1-078 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 75)            
2-105 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-140 soort onroerend goed: huis (Schritsen 59)            
7-018 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 81)            
8-096 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
4-061 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 20)            
5-021 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 6)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 22)            
7-137 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 44)            
1-089 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 1)            
2-117 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 8)            
3-156 soort onroerend goed: huis (Franekereind 28)            
5-150 soort onroerend goed: huis (Schritsen 45)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-042 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 59)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-037 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 3)            
6-093 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 13)            
7-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 72)            
1-104 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 61)            
2-128 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 9)            
5-165 soort onroerend goed: huis (Lanen 34)            
7-045 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 16)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 27)            
1-008 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 19)            
3-036 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 24)            
4-093 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 19)            
5-050 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 29)            
6-103 soort onroerend goed: huis (Lanen 61)            
8-009 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 3)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 6)            
4-196 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 54)            
6-002 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 58)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 2)            
8-128 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 13)            
2-053 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-063 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 2)            
6-112 soort onroerend goed: huis (Comediesteeg 3)            
8-022 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 2)            
1-126 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 13)            
3-196 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 66)            
4-208 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
6-010 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 50)            
7-065 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 67)            
1-030 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 51)            
3-062 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 25)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 17)            
5-077 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-136 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 57)            
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 1)            
6-021 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 32)            
7-074 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 53)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 6)            
1-043 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 12)            
4-135 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 2)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 46)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-047 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 4)            
1-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 95)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-033 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 10)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 106)            
8-153 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 2)            
2-074 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 82)            
4-149 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 5)            
6-140 soort onroerend goed: huis (Schritsen 13)            
2-174 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 119)            
4-025 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
7-098 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 27)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 16)            
2-084 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 39)            
4-163 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 5)            
6-153 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-009 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-037 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 77)            
4-262 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 29)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-112 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 3)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 38)            
5-129 soort onroerend goed: huis (Lanen 80)            
7-006 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 13)            
8-085 soort onroerend goed: huis (Vijver 12)            
2-021 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 15)            
2-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 17)            
5-010 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 76)            
7-125 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 21)            
1-080 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 79)            
2-107 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 22)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-141 soort onroerend goed: huis (Schritsen 57)            
7-020 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 85)            
5-024 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 74)            
6-084 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 16)            
7-140 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 48)            
1-092 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 7)            
2-118 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 4)            
3-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
5-153 soort onroerend goed: huis (Lanen 58)            
7-034 soort onroerend goed: huis (Noordijs 10)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-038 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 9)            
6-094 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 15)            
7-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 78)            
1-106 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 22)            
2-130 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 11)            
5-168 soort onroerend goed: huis (Lanen 32)            
7-047 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 8)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 10)            
1-010 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
4-095 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 14)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 44)            
8-012 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 2)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 28)            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-197 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-056 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 114)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 7)            
1-018 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 31)            
2-056 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-065 soort onroerend goed: huis (Lanen 93)            
8-024 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 1)            
1-129 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 19)            
2-148 soort onroerend goed: huis (Noordijs 13)            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
4-211 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
6-012 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 46)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 3)            
8-138 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 12)            
1-033 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
2-066 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 27)            
3-064 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 29)            
4-124 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
5-079 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 26)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-139 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 3)            
6-023 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 28)            
7-076 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 49)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 12)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 88)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 10)            
6-131 soort onroerend goed: huis (Lanen 6)            
8-051 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
1-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 101)            
2-171 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-235 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 24)            
6-036 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 1)            
8-153 soort onroerend goed: huis (Schritsen 42)            
2-075 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 7)            
3-094 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 39)            
4-152 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 11)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-143 soort onroerend goed: huis (Schritsen 17)            
8-058 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 4)            
4-027 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
6-050 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 17)            
7-100 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 23)            
8-163 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 59)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 28)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 100)            
4-165 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 1)            
5-115 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 30)            
6-154 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 8)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 104)            
4-166 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 7)            
6-156 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
8-074 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 17)            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 79)            
4-040 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 75)            
6-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 9)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 74)            
7-009 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 19)            
8-087 soort onroerend goed: huis (Vijver 10)            
2-022 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 7)            
4-052 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 63)            
5-012 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 3)            
6-077 soort onroerend goed: huis (Schoolplein 7)            
1-083 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-109 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 19)            
5-143 soort onroerend goed: huis (Lanen 64)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-101 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 18)            
2-034 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 54)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-027 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 68)            
6-086 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 14)            
7-142 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 54)            
1-095 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 43)            
2-119 soort onroerend goed: huis (Rozemarijnstraat 1)            
5-155 soort onroerend goed: huis (Lanen 54)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-087 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 12)            
5-040 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 13)            
6-097 soort onroerend goed: huis (Lanen 47)            
8-001 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 19)            
1-109 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 16)            
2-132 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 5)            
4-189 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 42)            
5-170 soort onroerend goed: huis (Schritsen 25)            
7-048 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 6)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 8)            
1-012 soort onroerend goed: huis (Zeepziedersstraat 1)            
5-056 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 18)            
6-105 soort onroerend goed: huis (Lanen 67)            
8-015 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 8)            
1-119 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 44)            
3-187 soort onroerend goed: huis (Franekereind 12)            
6-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 56)            
7-059 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 6)            
8-130 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 1)            
1-020 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 35)            
2-059 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 11)            
3-054 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 54)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-027 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 5)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 39)            
2-150 soort onroerend goed: huis (Noordijs 17)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-014 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 42)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 63)            
8-140 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 16)            
2-067 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 6)            
3-067 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
4-127 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
5-081 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 28)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 1)            
8-040 soort onroerend goed: huis (Havenplein 16)            
1-141 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 26)            
2-161 soort onroerend goed: huis (Franekereind 9)            
6-026 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 24)            
7-079 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 43)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 18)            
2-071 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 92)            
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 21)            
5-090 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-052 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 10)            
1-152 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 105)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 8)            
4-017 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 8)            
4-237 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 22)            
6-037 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 3)            
7-089 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 96)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 12)            
3-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 43)            
4-154 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 5)            
6-146 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 18)            
8-060 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 6)            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 15)            
4-029 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 18)            
6-052 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 21)            
7-102 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 19)            
8-166 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 53)            
1-064 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 20)            
1-065 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 16)            
2-087 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-167 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 7)            
6-158 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 12)            
8-076 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 19)            
2-013 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 69)            
2-181 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 25)            
4-043 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 7)            
5-002 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 92)            
6-068 soort onroerend goed: huis (Lanen 11)            
7-117 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 35)            
1-072 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 63)            
2-099 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 34)            
5-133 soort onroerend goed: huis (Schritsen 65)            
8-089 soort onroerend goed: huis (Vijver 4)            
4-054 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 14)            
5-015 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 9)            
6-079 soort onroerend goed: huis (Lanen 33)            
7-130 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 32)            
1-085 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 20)            
5-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 53)            
7-025 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 93)            
8-102 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 22)            
2-035 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 56)            
5-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 62)            
6-088 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 10)            
7-145 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 60)            
1-098 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 49)            
2-122 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 109)            
4-182 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 16)            
5-158 soort onroerend goed: huis (Lanen 48)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 34)            
4-088 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 24)            
5-043 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 19)            
8-004 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 13)            
2-135 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 11)            
4-192 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 48)            
5-173 soort onroerend goed: huis (Schritsen 31)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-122 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 30)            
1-014 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 29)            
4-099 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 26)            
5-058 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 12)            
6-108 soort onroerend goed: huis (Lanen 71)            
8-016 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 12)            
1-121 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 38)            
2-143 soort onroerend goed: huis (Noordijs 3)            
3-190 soort onroerend goed: huis (Franekereind 6)            
4-201 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 38)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
7-060 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 10)            
8-132 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 4)            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 15)            
3-057 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-070 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 1)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 9)            
1-131 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 47)            
2-152 soort onroerend goed: huis (Noordijs 21)            
3-203 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 54)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-016 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 40)            
7-069 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 61)            
8-143 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 20)            
3-070 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 37)            
4-131 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 23)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 38)            
6-123 soort onroerend goed: huis (Lanen 26)            
8-043 soort onroerend goed: huis (Havenplein 18)            
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 25)            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 13)            
4-006 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
6-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 20)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 24)            
4-143 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 6)            
5-093 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 16)            
6-137 soort onroerend goed: huis (Schritsen 5)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 107)            
2-173 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-239 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 20)            
6-040 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 5)            
7-092 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 88)            
8-157 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 71)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 33)            
2-080 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 31)            
4-156 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 19)            
6-149 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 24)            
8-063 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 10)            
2-177 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 119)            
4-031 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 22)            
4-256 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 15)            
6-055 soort onroerend goed: huis (Lanen 1)            
7-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 15)            
7-107 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 11)            
1-068 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 7)            
5-123 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-078 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 23)            
2-181 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 125)            
4-045 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 3)            
5-005 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 86)            
6-071 soort onroerend goed: huis (Lanen 17)            
1-075 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 69)            
2-101 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-136 soort onroerend goed: huis (Lanen 72)            
7-015 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 75)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-017 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 14)            
6-081 soort onroerend goed: huis (Lanen 37)            
7-133 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 38)            
1-087 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 6)            
2-115 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
7-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 95)            
2-038 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 21)            
5-033 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 5)            
6-090 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 7)            
7-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 66)            
1-101 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 55)            
2-125 soort onroerend goed: huis ( 0)            
5-161 soort onroerend goed: huis (Lanen 42)            
7-042 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 22)            
8-118 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 2)            
1-004 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 11)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 40)            
5-046 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 21)            
8-007 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-195 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 2)            
5-176 soort onroerend goed: huis (Schritsen 37)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-124 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 21)            
2-049 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-046 soort onroerend goed: huis (Franekereind 27)            
4-100 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 24)            
5-059 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 14)            
6-110 soort onroerend goed: huis (Comediesteeg 6)            
8-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 18)            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 7)            
3-193 soort onroerend goed: huis (Franekereind 2)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
7-062 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 14)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 31)            
1-026 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 43)            
2-062 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 19)            
3-059 soort onroerend goed: huis (Franekereind 23)            
4-121 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 9)            
5-073 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-155 soort onroerend goed: huis (Franekereind 5)            
3-206 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 48)            
6-018 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-146 soort onroerend goed: huis (Jan Ruurdstraat 1)            
3-073 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 1)            
4-133 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 21)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 2)            
6-126 soort onroerend goed: huis (Lanen 18)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-144 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 85)            
2-164 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 18)            
4-007 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
4-228 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 6)            
6-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 16)            
7-083 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 104)            
8-150 soort onroerend goed: huis (Schritsen 36)            
1-055 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-073 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 86)            
4-145 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-138 soort onroerend goed: huis (Schritsen 9)            
2-173 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 115)            
4-023 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-043 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 11)            
7-095 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 33)            
8-160 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 65)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 39)            
2-082 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 35)            
4-159 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 25)            
6-151 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
8-065 soort onroerend goed: huis (Hondenstraat 3)            
2-004 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-034 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 28)            
4-259 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 25)            
7-109 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-003 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 5)            
2-181 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 127)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-007 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 82)            
6-074 soort onroerend goed: huis (Lanen 23)            
7-121 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 29)            
1-078 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 8)            
2-104 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 28)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 63)            
7-017 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 81)            
8-095 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
5-020 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 8)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 20)            
7-136 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 42)            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 24)            
2-117 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 6)            
3-156 soort onroerend goed: huis (Franekereind 26)            
5-149 soort onroerend goed: huis (Schritsen 47)            
7-031 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 101)            
8-108 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 4)            
2-041 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 27)            
3-024 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 13)            
5-036 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 1)            
6-092 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 38)            
7-150 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 70)            
1-104 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 61)            
2-128 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
5-164 soort onroerend goed: huis (Lanen 36)            
7-044 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 18)            
8-121 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 25)            
1-007 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 17)            
3-035 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 30)            
4-092 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 19)            
5-049 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 27)            
6-102 soort onroerend goed: huis (Lanen 59)            
8-008 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 5)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 4)            
4-195 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 52)            
6-001 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 60)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 2)            
8-127 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 15)            
2-052 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-048 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
4-108 soort onroerend goed: huis (Romastraat 12)            
5-062 soort onroerend goed: huis (Lanen 87)            
6-112 soort onroerend goed: huis (Comediesteeg 1)            
8-021 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 22)            
3-195 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 68)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
7-064 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 69)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 35)            
1-029 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 49)            
2-064 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 13)            
5-076 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 13)            
6-119 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-136 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 57)            
2-157 soort onroerend goed: huis (Noordijs 27)            
6-020 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 34)            
7-073 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 57)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 4)            
4-135 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 29)            
5-086 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 44)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-046 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 2)            
1-147 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 93)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-231 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 30)            
6-032 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 12)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 106)            
soort onroerend goed: huis ( )            
2-074 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 80)            
4-148 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 3)            
6-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 15)            
2-174 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 119)            
4-025 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
7-097 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 29)            
8-161 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 63)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 32)            
2-084 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 39)            
4-162 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 3)            
6-152 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 2)            
8-068 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 15)            
6-144 soort onroerend goed: huis en brouweri (Grote Bredeplaats 14)            
4-033 soort onroerend goed: huis en brouweri (Brouwersstraat 26)            
1-022 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Zeepziedersstraat 2)            
1-125 soort onroerend goed: huis en brouwerie ( 0)            
6-120 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Simon Stijlstraat 4)            
3-160 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Franekereind 24)            
7-037 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Noordijs 4)            
5-121 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Heiligeweg 18)            
6-120 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Simon Stijlstraat 4)            
7-037 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Noordijs 2)            
2-078 soort onroerend goed: huis en brouwerij ( 0)            
5-121 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Heiligeweg 16)            
2-030 soort onroerend goed: huis en estrikwerk (Zoutsloot 107)            
2-030 soort onroerend goed: huis en estrikwerk (Zoutsloot 113)            
2-030 soort onroerend goed: huis en estrikwerk (Zoutsloot 111)            
2-030 soort onroerend goed: huis en estrikwerk (Zoutsloot 109)            
2-147 soort onroerend goed: huis en gleybackerie (William Boothstraat 10)            
2-147 soort onroerend goed: huis en gleybackerie (William Boothstraat 8)            
2-147 soort onroerend goed: huis en gleybackerie (Noordijs 11)            
2-147 soort onroerend goed: huis en gleybackerie (Noordijs 11)            
6-111 soort onroerend goed: huis en gorterij (Lanen 79)            
2-112 soort onroerend goed: huis en gorterij (Hoogstraat 18)            
4-187 soort onroerend goed: huis en hoff (Steenhouwersstraat 1)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff ( 0)            
soort onroerend goed: huis en hoff ( )            
4-176 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 22)            
4-185 soort onroerend goed: huis en hoff (Spinhuisstraat 13)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 40)            
4-187 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 6)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 46)            
4-185 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 10)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 38)            
4-187 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 2)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 44)            
8-098 soort onroerend goed: huis en hoff (Kleine Bredeplaats 14)            
4-187 soort onroerend goed: huis en hoff (Steenhouwersstraat 3)            
4-185 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 8)            
4-176 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 22)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 42)            
1-057 soort onroerend goed: huis en molen ( 0)            
4-177 soort onroerend goed: huis en molen (Rozengracht 22)            
4-177 soort onroerend goed: huis en molen (Rozengracht 22)            
4-057 soort onroerend goed: huis en molen (Rapenburg 18)            
soort onroerend goed: huis en mouterie ( )            
1-041 soort onroerend goed: huis en packhuis (Zeilmakersstraat 4)            
soort onroerend goed: huis en packhuis ( )            
8-079 soort onroerend goed: huis en pakhuis (Zuiderhaven 25)            
2-048 soort onroerend goed: huis en panwerk (Droogstraat 81)            
2-048 soort onroerend goed: huis en panwerk (Droogstraat 81)            
4-078 soort onroerend goed: huis en schuir (Hofstraat 28)            
8-170 soort onroerend goed: huis en timmerhuis (Zuiderhaven 43)            
2-031 soort onroerend goed: huis en tuin ( 0)            
2-057 soort onroerend goed: huis en tuin (Hoogstraat 7)            
4-210 soort onroerend goed: huis en werff (Zuiderhaven 36)            
5-008 soort onroerend goed: huis etc. (Voorstraat 80)            
4-085 soort onroerend goed: huis etc. (Hofstraat 8)            
5-008 soort onroerend goed: huis etc. (Voorstraat 80)            
4-085 soort onroerend goed: huis etc. (Hofstraat 6)            
4-084 soort onroerend goed: huis of stal (Hofstraat 6)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 91)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 97)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 103)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 89)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 95)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 101)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 87)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 93)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 99)            
2-001 soort onroerend goed: huis, estrikwerk etc. (Zoutsloot 105)            
4-232 soort onroerend goed: huis, hoff en packhuis etc. (Zuiderhaven 28)            
soort onroerend goed: huis, keet en packhuis ( )            
2-065 soort onroerend goed: huis, schuur en stal (Hoogstraat 25)            
2-065 soort onroerend goed: huis, schuur en stal (Hoogstraat 25)            
1-021 soort onroerend goed: huisen (twee) (Noorderhaven 37)            
4-053 soort onroerend goed: huisje (Rapenburg 12)            
3-075 soort onroerend goed: huisje (Kerkpoortstraat 7)            
soort onroerend goed: huisje ( )            
4-053 soort onroerend goed: huisje (Kerkpoortstraat 57)            
3-085 soort onroerend goed: huisje (Kerkpoortstraat 29)            
3-076 soort onroerend goed: huisje (Kerkpoortstraat 9)            
4-077 soort onroerend goed: huisje (Hofstraat 30)            
3-075 soort onroerend goed: huisje (Kerkpoortstraat 7)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 25)            
3-011 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 5)            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 10)            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Lanen 81)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 8)            
3-079 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 11)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 29)            
4-173 soort onroerend goed: kamer (Rozengracht 20)            
2-033 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 62)            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 4)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 14)            
1-049 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
2-077 soort onroerend goed: kamer (Herenwaltje 9)            
2-086 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 98)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 35)            
4-173 soort onroerend goed: kamer (Rozengracht 22)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-164 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 7)            
6-098 soort onroerend goed: kamer (Lanen 51)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-114 soort onroerend goed: kamer (Comediesteeg 2)            
4-130 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 25)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 20)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
7-119 soort onroerend goed: kamer (Rinnertspijp 2)            
4-173 soort onroerend goed: kamer (Wasbleekstraat 3)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-100 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 44)            
1-016 soort onroerend goed: kamer (Noorderhaven 29)            
1-122 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 34)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-059 soort onroerend goed: kamer (Lanen 7)            
8-080 soort onroerend goed: kamer (Hondenstraat 8)            
4-059 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 18)            
4-081 soort onroerend goed: kamer (Rozenstraat 1)            
8-120 soort onroerend goed: kamer (Kleine Ossenmarkt 6)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 5)            
4-222 soort onroerend goed: kamer (Nutstraat 2)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 32)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 23)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 8)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 29)            
2-033 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 83)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 2)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 12)            
1-048 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-086 soort onroerend goed: kamer (Wortelstraat 8)            
3-113 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 55)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 33)            
4-173 soort onroerend goed: kamer (Rozengracht 22)            
4-097 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 34)            
6-106 soort onroerend goed: kamer (Lanen 69)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 6)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-068 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 94)            
4-130 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 25)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 18)            
1-051 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-173 soort onroerend goed: kamer (Wasbleekstraat 3)            
5-134 soort onroerend goed: kamer (Schritsen 67)            
3-019 soort onroerend goed: kamer (Nieuwstraat 1)            
6-099 soort onroerend goed: kamer (Lanen 55)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-058 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 18)            
4-081 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 20)            
6-100 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 44)            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 3)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 32)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 21)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-082 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 18)            
3-183 soort onroerend goed: kamer (Franekereind 14)            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Zeepziedersstraat 4)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-246 soort onroerend goed: kamer (Dwarsstraat 19)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 34)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 27)            
2-032 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
3-171 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 12)            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Lanen 81)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 10)            
1-047 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
3-079 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 13)            
3-111 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 51)            
3-113 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 55)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 31)            
4-173 soort onroerend goed: kamer (Rozengracht 20)            
4-097 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 32)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 4)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 16)            
1-050 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-173 soort onroerend goed: kamer (Wasbleekstraat 1)            
7-012 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 73)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-018 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 11)            
6-099 soort onroerend goed: kamer (Lanen 53)            
1-112 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-089 soort onroerend goed: kamer (Hoogstraat 43)            
7-119 soort onroerend goed: kamer (Rinnertspijp 4)            
4-173 soort onroerend goed: kamer (Wasbleekstraat 4)            
3-021 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 1)            
4-080 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 22)            
6-100 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 44)            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 1)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-257 soort onroerend goed: kamer (Zuiderstraat 21)            
6-059 soort onroerend goed: kamer ('t Poortje 2)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 19)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
8-081 soort onroerend goed: kamer (Hondenstraat 10)            
4-081 soort onroerend goed: kamer (Rozenstraat 3)            
3-183 soort onroerend goed: kamer (Franekereind 14)            
1-017 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 2)            
4-222 soort onroerend goed: kamer (Nutstraat 4)            
2-167 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
4-246 soort onroerend goed: kamer (Dwarsstraat 17)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 34)            
6-133 soort onroerend goed: kamer en schole (Schritsen 1)            
3-167 soort onroerend goed: kamer en schuir (Lammert Warndersteeg 13)            
3-167 soort onroerend goed: kamer en schuir (Lammert Warndersteeg 13)            
2-028 soort onroerend goed: kamer en tuin ( 0)            
1-082 soort onroerend goed: kamers ( 0)            
6-101 soort onroerend goed: kamers (Lanen 57)            
soort onroerend goed: kamers ( )            
1-111 soort onroerend goed: kamers (twee) ( 0)            
soort onroerend goed: kamers (twee) ( )            
3-003 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 27)            
3-002 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 29)            
2-180 soort onroerend goed: keeth (William Boothstraat 31)            
2-180 soort onroerend goed: keeth (Zoutsloot 127)            
3-161 soort onroerend goed: keeth (Lammert Warndersteeg 10)            
2-178 soort onroerend goed: keeth (Zoutsloot 123)            
2-180 soort onroerend goed: keeth (William Boothstraat 35)            
2-180 soort onroerend goed: keeth (Zoutsloot 129)            
2-178 soort onroerend goed: keeth (William Boothstraat 21)            
2-180 soort onroerend goed: keeth (William Boothstraat 33)            
2-180 soort onroerend goed: keeth (Zoutsloot 127)            
3-162 soort onroerend goed: keeth (Lammert Warndersteeg 8)            
2-178 soort onroerend goed: keeth (William Boothstraat 19)            
2-178 soort onroerend goed: keeth (Zoutsloot 123)            
3-040 soort onroerend goed: keeth en huis (Nieuwstraat 40)            
3-040 soort onroerend goed: keeth en huis (Nieuwstraat 44)            
2-175 soort onroerend goed: keethen (William Boothstraat 11)            
2-175 soort onroerend goed: keethen (William Boothstraat 9)            
2-175 soort onroerend goed: keethen (Zoutsloot 119)            
2-175 soort onroerend goed: keethen (Zoutsloot 119)            
8-162 soort onroerend goed: kool- en houtstek (Zuiderhaven 61)            
8-162 soort onroerend goed: kool- en houtstek (Schritsen 34)            
soort onroerend goed: koolsteck ( )            
1-001 soort onroerend goed: lijnbaan (Noorderhaven 3)            
1-001 soort onroerend goed: lijnbaan (Noorderhaven 5)            
2-029 soort onroerend goed: lijnbaan etc. ( 0)            
soort onroerend goed: lijnbaen ( )            
4-249 soort onroerend goed: molen (Dwarsstraat 21)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Zoutsloot 64)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Zoutsloot 68)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Droogstraat 71)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Zoutsloot 74)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Droogstraat 77)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Herenwaltje 2)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Herenwaltje 8)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Zoutsloot 68)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Droogstraat 69)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Zoutsloot 72)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Droogstraat 75)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Herenwaltje 2)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Herenwaltje 6)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Zoutsloot 66)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Droogstraat 67)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Zoutsloot 70)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Droogstraat 73)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Zoutsloot 76)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Droogstraat 79)            
2-047 soort onroerend goed: mouteri en stal (Herenwaltje 4)            
2-058 soort onroerend goed: mouterij (Hoogstraat 9)            
6-007 soort onroerend goed: mouterij (Comediesteeg 4)            
3-175 soort onroerend goed: mouterij (Kruisstraat 8)            
6-076 soort onroerend goed: packhuis (Schoolplein 1)            
3-174 soort onroerend goed: packhuis (Kruisstraat 10)            
7-144 soort onroerend goed: packhuis (Noorderhaven 58)            
soort onroerend goed: packhuis ( )            
6-076 soort onroerend goed: packhuis (Lanen 25)            
1-081 soort onroerend goed: packhuis (Noorderhaven 81)            
7-068 soort onroerend goed: packhuis (Roeperssteeg 2)            
soort onroerend goed: packhuis ( )            
7-081 soort onroerend goed: packhuis (Voorstraat 39)            
6-076 soort onroerend goed: packhuis (Schoolplein 3)            
3-150 soort onroerend goed: packhuis (Franekereind 38)            
7-081 soort onroerend goed: packhuis (Voorstraat 39)            
4-186 soort onroerend goed: packhuis (Rozengracht 4)            
8-042 soort onroerend goed: pakhuis (Havenplein 18)            
8-053 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 14)            
8-168 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 47)            
8-159 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 67)            
2-166 soort onroerend goed: pakhuis ( 0)            
3-176 soort onroerend goed: pakhuis (Kruisstraat 6)            
8-053 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 12)            
8-071 soort onroerend goed: pakhuis (Hondenstraat 2)            
soort onroerend goed: pakhuis ( )            
8-168 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 49)            
4-172 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 26)            
4-178 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 20)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 5)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 11)            
4-091 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 17)            
4-172 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 26)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 3)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 9)            
4-091 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 17)            
4-172 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 26)            
4-178 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 20)            
4-180 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 18)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 1)            
1-023 soort onroerend goed: panwerk ( 0)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 7)            
4-091 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 17)            
4-179 soort onroerend goed: perk (Rozengracht 20)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 9)            
soort onroerend goed: perk ( )            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 15)            
4-179 soort onroerend goed: perk (Rozengracht 20)            
soort onroerend goed: perk ( )            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 13)            
1-039 soort onroerend goed: perk ( 0)            
2-095 soort onroerend goed: perk ( 0)            
soort onroerend goed: perk ( )            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 11)            
1-038 soort onroerend goed: perk ( 0)            
1-042 soort onroerend goed: perken ( 0)            
1-054 soort onroerend goed: potterij (Zoutsloot 29)            
1-054 soort onroerend goed: potterij (Bildtstraat 4)            
2-093 soort onroerend goed: potterij (Hoogstraat 49)            
soort onroerend goed: prieel ( )            
3-177 soort onroerend goed: schuir (Heiligeweg 60)            
3-157 soort onroerend goed: schuir (Franekereind 24)            
soort onroerend goed: schuir ( )            
3-177 soort onroerend goed: schuir (Heiligeweg 60)            
3-177 soort onroerend goed: schuir (Heiligeweg 60)            
2-024 soort onroerend goed: schuur ( 0)            
4-234 soort onroerend goed: smitte (Zuiderhaven 24)            
2-044 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 63)            
4-076 soort onroerend goed: stal (Hofstraat 32)            
2-088 soort onroerend goed: stal (Zoutsloot 96)            
soort onroerend goed: stal ( )            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
3-088 soort onroerend goed: stal (Kerkpoortstraat 37)            
4-083 soort onroerend goed: stal (Hofstraat 18)            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
soort onroerend goed: stal ( )            
4-076 soort onroerend goed: stal (Hofstraat 32)            
2-088 soort onroerend goed: stal (Wortelstraat 13)            
soort onroerend goed: stal ( )            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
3-088 soort onroerend goed: stal (Kerkpoortstraat 35)            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
2-045 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 65)            
1-058 soort onroerend goed: stal ( 0)            
soort onroerend goed: stal ( )            
2-140 soort onroerend goed: stal ( 0)            
soort onroerend goed: stal ( )            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
1-133 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 53)            
2-137 soort onroerend goed: stal (Scheerstraat 8)            
soort onroerend goed: stal ( )            
2-018 soort onroerend goed: stal en hoff ( 0)            
soort onroerend goed: stal en hoff ( )            
6-015 soort onroerend goed: stokerij (Voorstraat 42)            
6-015 soort onroerend goed: stokerij (Voorstraat 42)            
1-113 soort onroerend goed: tanerije (Zoutsloot 51)            
1-113 soort onroerend goed: tanerije (Vissersstraat 2)            
8-167 soort onroerend goed: timmerhuis (Zuiderhaven 51)            
8-135 soort onroerend goed: timmerhuis (Zuiderhaven 37)            
6-025 soort onroerend goed: tuin (Voorstraat 28)            
soort onroerend goed: tuin ( )            
2-025 soort onroerend goed: tuintie ( 0)            
3-032 soort onroerend goed: wagenhuis (Nieuwstraat 36)            
3-005 soort onroerend goed: wagenhuis (Scheffersplein 19)            
3-032 soort onroerend goed: wagenhuis (Nieuwstraat 36)            
3-005 soort onroerend goed: wagenhuis (Scheffersplein 17)            
1-053 soort onroerend goed: wagenhuis ( 0)            
3-005 soort onroerend goed: wagenhuis (Scheffersplein 21)            
1-138 soort onroerend goed: woning ( 0)            
soort onroerend goed: woning ( )            
soort onroerend goed: woning ( )            
7-021 soort onroerend goed: woning (Voorstraat 89)            
4-198 soort onroerend goed: woning (Zuiderhaven 52)            
soort onroerend goed: woning ( )            
soort onroerend goed: woning ( )            
3-138 soort onroerend goed: woning (Franekereind 20)            
8-056 soort onroerend goed: woning (Westerstraat 9)            
8-056 soort onroerend goed: woning (Zuiderhaven 20)            
7-021 soort onroerend goed: woning (Voorstraat 87)            
8-113 soort onroerend goed: woning (Vijverstraat 16)            
soort onroerend goed: woning ( )            
2-050 soort onroerend goed: woning ( 0)            
8-056 soort onroerend goed: woning (Westerstraat 7)            
3-169 soort onroerend goed: woning (Lammert Warndersteeg 16)            
8-056 soort onroerend goed: woning (Zuiderhaven 18)            
4-051 soort onroerend goed: woning (Kerkpoortstraat 65)            
soort onroerend goed: woning ( )            
soort onroerend goed: woning ( )            
5-118 soort onroerend goed: woning (Heiligeweg 24)            
soort onroerend goed: woning ( )            
2-016 soort onroerend goed: woning ( 0)            
1-114 soort onroerend goed: woning ( 0)            
soort onroerend goed: woning ( )            
3-087 soort onroerend goed: woning (Kerkpoortstraat 33)            
8-056 soort onroerend goed: woning (Westerstraat 5)            
3-169 soort onroerend goed: woning (Lammert Warndersteeg 16)            
8-056 soort onroerend goed: woning (Westerstraat 11)            
1-046 soort onroerend goed: woninge ( 0)            
1-015 soort onroerend goed: woninge (Noorderhaven 29)