Harlingen, telefoonboeken

Harlingen, telefoonboeken
In januari 1915 gaf het toenmalige 'Hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie' ('telefoon' zat nog niet eens in de naam) de 'Naamlijst voor den Telefoondienst' uit met daarin alle telefoonnummers in Nederland op 754 pagina's. 'De Naamlijst verschijnt in JANUARI en JULI en is, zoolang de voorraad strekt, aan alle Rijkstelegraaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van ƒ 0,60 per exemplaar (de bijbehoorende verschenen en nog te verschijnen Supplementen inbegrepen).' Een- en tweecijferige nummers werden door elkaar gebruikt, dus het telefoonverkeer vond plaats via telefonistes. Harlingen kende in deze tijd nog maar 92 telefoonaansluitingen, aan de andere kant waren de eilanden al wel aangesloten; Vlieland had twee aansluitingen, Terschelling had er negen, Midsland had er twee.

Het stond integraal op http://de-wit.net/bronnen/tel1915/ en ik heb daaruit de Harlinger aansluitingen overgenomen. Het gedeelte 'Harlingen' in deze Naamlijst vangt aan met: HARLINGEN (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet). Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon- en Feestdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm. Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

In 1950 was de jaarlijkse uitgave van het 'Hoofdbestuur der PTT' ondertussen gegroeid tot een tweedelige 'Naamlijst voor de Interlocale Telefoondienst', die 1152 pagina's omvatte. 'Prijs der uitgaaf: In papieren omslag per 2 delen f. 4,50. Gecartonneerd per 2 delen f. 5.50. Juistheid van de vermeldingen: Bij onjuistheden in uw vermelding(en) gelieve u zo spoedig mogelijk mededeling te doen toekomen aan het telefoonkantoor te uwer plaatse c.q. aan de directeur van het telefoondistrict of aan de directeur van de plaatselijke telefoondienst waaronder u als aangeslotene ressorteert.'
Een complete verzameling telefoonboeken bevond zich in het vroegere Museum voor Communicatie in Den Haag. Sinds juli 2019 werkt dat nauw samen met Beeld en Geluid te Hilversum en de telefoonboeken zijn ondertussen te vinden op de website van Delpher. Adressen of huisnummers tussen haakjes ontbreken in de bron, ik heb ze geschat. De gegevens verschijnen ook bij de resultaten van 'Huizen -> Zoek je huis'.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:18Telefoonboek van    1904    1905    1906    1910    1913    1915    1917    1920    1921    1922    1923    1924    1925    1935    1940    1948    1950    1951    1953    1955    1960 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  no.naamomschrijvingvermeld adreshuidig adres
36 J.H.W. Backer OverbeekIn ass. Lid v.d. fa.B. v. Loon & Zn.Rozengracht 17
49 S. Beitschat Tzn.Comm. in houtZuid-Oostersingel 17aZuidoostersingel
46 Binnenl. Maatsch. voor Schelpenvisscherij en Bergingszaken "de Hoop"Dir. P. RitzesNoorderhaven 21Noorderhaven 21
21 A. BlokExportslagerRommelhavenRommelhaven 18
48 R.W. DuinkerGroothandel in steenkolenFranekereind 8Franekereind 8
11 Sikke FekkesScheepsbevrachterNoorderhavenNoorderhaven 88
2 J. FoekensCargadoor en Expedit.BreedeplaatsGrote Bredeplaats 2
26 Jac. FonteinCargadoor, Expedit.Noorderhaven 104Noorderhaven 104
17fa. Jan FonteinSijbrand Fontein, Zoutzieder en handelaarFranekereindFranekereind 10
8fa. Fontein & TjallingiiHouthandelarenVoorstr.Voorstraat 55
12 D. Fontein Hzn.AgentNoorderhavenNoorderhaven 106
25 Friesche Coöperatieve VischhandelDirecteurRoptawegRoptaweg
45 Louis v. GelderVeehandelRommelhaven 26Rommelhaven 26
22 Gem. gasfabriekDir.FabriekspleinFabrieksplein 2
34 Hôtel HeerenlogementA.C.W. v. RietFranekereindFranekereind 23
37 Jac. HannemaVoorstr. 28Voorstraat 28
7fa. Sjoerd HannemaZoutzieder en koopmanChristoffelsteegSint Christoffelsteeg 2
33 S. Hannema Lzn.Noordijs 21Noordijs 21
9fa. F. Harmens & Co.Cargadoors en expediteursVoorstr.Voorstraat 22
10firma Harmens & ZoonCorr. Ned. BankNoorderhavenNoorderhaven 62
14 J. v. HulstFabrik.NoordijsNoordijs 15
38 J. v. HulstAlmenum 188Almenum (Barradeel)
29mr. A.H. v. KleffensAdv. en NotarisNoorderhaven 17/19Noorderhaven 19
29mr. A.H. v. KleffensAdv. en NotarisNoorderhaven 17/19Noorderhaven 17
31 S. KleinGrossier in kol. warenHoogstr. 25Hoogstraat 25
27 Focke S. KleinTheehandelaarVoorstr.Voorstraat 85
23 C. Kuhlman Jzn.Cargaddor, expedit. en assurantieagentZuiderstr. 18Zuiderstraat 18
39 H. LichtendahlVischrookerBurgebuurtspoortjeDijkswal 3
36 B. v. Loon & Zn.HouthandelRozegr. 17Rozengracht 17
18 Wm.H. Müller & Co.Cargadoors en Expedit.WillemshavenWillemshaven
6 Wm.H. Müller & Co.Hoofdkant., Cargadoors en expedit.Brouwerstr. 12Brouwersstraat 12
20 A. v. MesselHandelsagentHeiligenweg 60Heiligeweg 60
15 Naaml. Venn. "Hout-Import", voorh. Hubert Jans & Co.ZuiderhavenZuiderhaven 52
30 W. NautaStalh.Droogstr. 9Droogstraat 9
56dr. E.C.D. NierstraszGeneesheerVoorstr.Voorstraat 28
18 Norddeutscher LloydBremen, Passage-agentuur, Wm. H. Müller & Co.Willemshaven 2Willemshaven
44 Politiebureau
16 J.F. Posthuma Pzn.Kassier en Comm. in eff.ZuiderhavenZuiderhaven 73
50 W.C. PostmaKoopmanRozengr. 18Rozengracht 18
1 Repko & Co.CargadoorsBreedeplaatsGrote Bredeplaats 2
0 RijkstelegraafkantoorAan te vragen: "Rijkstelegraaf"
52 Th. RoordaExportslager en VellenblooterHoogstr. 1Hoogstraat 1
42 Scheepvaart- en Steenkolen Mij.Brouwerstr.Brouwerstr.
23fa. gebrs. ScheuerVertegenw. C. Kuhlman Jzn.Zuiderstr. 18Zuiderstraat 18
32 N. SimonszLid. Ged. Staten v. FrieslandNoordijs 19Noordijs 19
3 G.A. van SlootenHandelaarZuiderhavenZuiderhaven 31
40 Station Ned. Tramwegen Mij.
41 Station Staatsspoor
0 TelegraafkantoorAan te vragen: "Rijkstelegraaf"
13 Frans TjallingiiFabr. v. muurtegels
43 G. VeenstraStoombootagentNoorderhavenNoorderhaven
4 T. Vellinga & Co.Cargadoor, expedit.ZuiderhavenZuiderhaven 39
55 VerplegingsgestichtZuid Oost Bolwerk
19gebr. Vossvoorh. H. en B. Flottow & Co., In dames- en heerenkleedingGr. BreedeplaatsGrote Bredeplaats 8
51 H. de VriesVischhandelAnjelierstr. 16Anjelierstraat 16
28 P. Wagter & Zn.BloemistenVoorstr. 27Voorstraat 27
5 I. & S. WiardaCargadoors, Expedit. en Import. van steenkolenBrouwerstr. 12Brouwersstraat 12
47 J. WiersmahandelsagentKl. Voorstr.Kl. Voorstr.
53 Zeilmaker & Co.Koopl.NoorderhavenNoorderhaven 29a
35 G.I. ZwagaHôtelh.Rozengr. 27Rozengracht 27