Harlingen, Sont-tolregisters

illustratie Sont-tolregisters
De handel met de landen rond de Oostzee is evenals de handel met Oost-Indië enorm belangrijk geweest voor de welvaart van ons land. Om in de Oostzee te komen moet je door de Sont varen, een nauwe doorgang tussen Denemarken en Zweden. De Denen beheersten die doorgang en konden daar dus tol heffen. Van ieder schip dat de Sont passeerde werden nauwkeurige aantekeningen gemaakt over o.a. de schipper, de haven van vertrek en bestemming en de lading. De Deense Sonttolregisters, die zich in Kopenhagen bevinden, zijn een enorme bron van gegevens over de jaren 1497 tot 1857, toen deze tol opgeheven werd.

Vanaf eind zestiende eeuw was er ook een Hollandse vertegenwoordiging langs de Sont, om daar de handelsbelangen te behartigen en verslag te kunnen doen naar de Staten Generaal over de koopvaart ter plaatse. Vanaf 1714 zijn er daarom ook Hollandse registers, die weliswaar minder uitgebreide beschrijvingen bevatten maar desondanks een grote hoeveelheid gegevens bevatten. van 1993 tot 1998 zijn vrijwilligers en onderzoekers bezig geweest om een beperkt aantal jaren uit die registers over te nemen om ze voor onderzoek te kunnen gebruiken.

Lees de inleiding en doorzoek de gegevens op de website van het Nationaal Archief. Als je een persoon gevonden hebt zie je ook de haven van vertrek en aankomst en de lading.

Denk er bij het doorzoeken van dergelijke databases om dat men het vroeger niet zo nauw nam met de schrijfwijze van een naam. Een voorbeeld dat op deze pagina is te vinden is, is Stettert Bontekoe. Vanwege zijn zeer ongebruikelijke voornaam is hij ook te vinden als o.a. Stetter, Stitter, Stittert, Setertie en Stentert. Zo heeft iemand die niet bekend was met Friese namen ook een Sietse voor zich gehad en hem ingeschreven als Sitse.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voornaam familienaam thuishaven passage
Aert Aerjens Harlingen 1762-12-08
Aert Aerjens Harlingen 1762-09-23
Wiggert Alberts Harlingen 1753-08-13
Wiggert Alberts Danzig 1753-06-05
Wiggert Alberts Amsterdam 1762-07-03
Wiggert Alberts Amsterdam 1753-04-21
Beuwe Alberts Harlingen 1721-06-10
Wiggert Alberts Amsterdam 1753-10-23
Esge Andriesen Hamburg 1741-06-16
Eucke Andriesen Harlingen 1741-05-03
Sippe Annes Amsterdam 1721-08-14
Euwe Annes Harlingen 1742-04-23
Gerbrand Annes Harlingen 1742-04-23
Sippe Annes Makkum 1723-05-22
Sipe Annes Makkum 1723-04-27
Sander Annes Harlingen 1751-11-03
Siord Annes Harlingen 1751-06-30
Sippe Annes Harlingen 1741-03-22
Sander Annes Harlingen 1752-10-18
Sander Annes Harlingen 1751-04-09
Sander Annes Harlingen 1752-03-19
Sander Annes Makkum 1741-05-17
Sander Annes Friesland 1751-09-24
Sippe Annes Harlingen 1741-06-07
Sander Annes Friesland 1752-05-07
Sander Annes Harlingen 1741-04-21
Theunis Anthonij Harlingen 1763-09-30
Theunis Anthonij Harlingen 1763-08-18
Teunis Anthonij Harlingen 1762-07-18
Theunis Anthonij Harlingen 1762-11-03
Cornelis Ariends Harlingen 1723-05-09
Jan Aris Harlingen 1742-04-15
Aert Aryens Harlingen 1753-10-12
Joris Attes Harlingen 1742-09-08
Joris Attes Workum 1743-05-04
Joris Attes Harlingen 1741-06-25
Wibe pieterse Backer Harlingen 1721-06-16
Jan sietses Backer Harlingen 1741-06-07
Wibbe pieterse Backer Harlingen 1722-05-29
Cornelis ariens Backer Harlingen 1762-09-12
Jan sitses Backer Harlingen 1741-03-22
Corn: j: Backer Harlingen 1763-11-08
Wibbe pieterse Backer Harlingen 1721-09-22
Wiebe wiebranse Backer Harlingen 1731-05-17
Wibbe pieterse Backer Harlingen 1722-04-03
Wibbe pieterse Backer Harlingen 1723-05-14
Jan sietse Bakker Harlingen 1742-08-24
Anne Bauckes Harlingen 1731-05-23
Pieter Bauckes Harlingen 1722-10-11
Pieter Baukes Harlingen 1722-11-22
Rem: Berends Harlingen 1763-07-31
Melle Binckes Harlingen 1753-04-16
Melle Binkes Amsterdam 1751-04-28
Melle Binkes Amsterdam 1751-03-29
Jan cornelisen Blanckert Nieuwendam 1721-09-14
Jan cornelise Blanckert Harlingen 1721-07-15
Jan cornellise Blanckert Amsterdam 1722-05-17
Jan martens Blom Harlingen 1762-08-19
Jan mart Blom Amsterdam 1762-04-25
Sieuwert obese Bock Harlingen 1722-06-03
Sievert obes Bock Amsterdam 1721-07-23
Siourd obese Bock Harlingen 1722-07-25
Siort obes Bock Harlingen 1723-03-23
Sivert obes Bock Harlingen 1722-11-07
Sievert obes Bock Harlingen 1722-04-21
Sievert obbese Bock Harlingen 1722-09-13
Sievert obes Bock Harlingen 1721-09-09
Sievert obbes Bock Harlingen 1723-08-03
Sievert obese Bock Harlingen 1721-10-09
Sievert obese Bock Hindeloopen 1722-12-02
Siort obese Bock Harlingen 1723-10-05
Sivert overtse Bockie Harlingen 1723-12-14
Gerrit Boeties Harlingen 1753-10-16
Anne sanders Bontecoe Riga 1751-07-12
Stettert Bontecoe Amsterdam 1741-05-25
Steter Bontecoe Amsterdam 1741-07-16
Anne sanders Bontecoe Riga 1752-01-07
Stettert Bonteko Harlingen 1722-08-14
Stiter Bonteko Harlingen 1722-03-26
Stetter jetses Bontekoe Amsterdam 1731-05-14
Stetter adams Bontekoe Amsterdam 1741-01-02
Stetert ieses Bontekoe Harlingen 1723-09-19
Stitter jetses Bontekoe Harlingen 1722-10-07
Stitert Bontekoe Harlingen 1723-11-16
Steuerd adams Bontekoe Amsterdam 1743-07-22
Stetterd adam Bontekoe Amsterdam 1743-09-26
Stetter jetsese Bontekoe Amsterdam 1731-06-21
Stettert Bontekoe Harlingen 1721-12-04
Stentert Bontekoe Amsterdam 1723-07-30
Setertie Bontekoe Harlingen 1721-09-28
Secke jelles de Boor Friesland 1753-06-09
Dirk teekes de Boor Workum 1753-10-11
Dirk teekes de Boor Friesland 1751-07-31
Teeke Boor Friesland 1752-09-16
Tecke jelles de Boor Friesland 1752-09-18
Teeke jelles de Boor Friesland 1751-07-02
Drik teekes de Boor Friesland 1753-09-20
Teeke jelles de Boor Friesland 1753-07-31
Dirk teekes de Boor Workum 1753-07-18
Teeke jelles de Boor Friesland 1753-09-20
Teeke jelles de Boor Harlingen 1751-08-08
Teeke jelles de Boor Makkum 1752-11-23
Teeke jelles de Boor Makkum 1753-10-12
Dirk teekes de Boor Workum 1752-04-12
Dirk teckes de Boor Workum 1752-10-02
Dirk teekes de Boor Friesland 1751-06-17
Jacob jacobsen Borchie Harlingen 1723-07-31
Cornelis Broers Harlingen 1743-09-02
Adrian Bruyn Harlingen 1722-05-04
Haye albertse Calff Harlingen 1731-07-13
Haye pieterse Calff Harlingen 1731-05-13
Haye albers Calff Harlingen 1731-03-25
Joris Claasen Harlingen 1743-08-03
Sipke Claesen Harlingen 1761-08-01
Fiepke Claesen Harlingen 1753-06-18
Joris Claesen Harlingen 1742-04-30
Douwe Claesen Harlingen 1751-04-19
Tipke Claesen Harlingen 1761-09-14
Tipke Claesen Harlingen 1763-05-16
Tipke Claesen Harlingen 1751-10-25
Ipke Claessen Harlingen 1763-07-16
Tipke Claessen Harlingen 1751-06-25
Haring cornelis de Coe Harlingen 1741-03-22
Haring de Coe Harlingen 1741-09-25
Huybert Cornelis Harlingen 1723-09-16
Betse Cornelis Harlingen 1731-08-08
Huybert Cornelise Harlingen 1731-06-20
Huybert Cornelise Harlingen 1731-08-05
Huybert Cornelisen Harlingen 1723-12-14
Huybert Cornelisen Harlingen 1721-05-08
Huybert Cornelisen Harlingen 1723-05-19
Teecke Cornelisen Harlingen 1722-06-08
Huybert Cornelisen Harlingen 1723-07-22
Huybert Cornelisen Harlingen 1723-04-13
Huybert Cornelisen Harlingen 1723-11-20
Huybert Cornelisen Harlingen 1721-07-16
Pieter Cornelisse Harlingen 1731-08-08
Pieter janse Daames Harlingen 1743-10-05
Peter jansen Daames Harlingen 1743-06-17
Jan Daems Harlingen 1722-10-20
Pieter jansen Dames Harlingen 1751-07-03
Pieter jansen Dames Harlingen 1752-09-26
Pieter janse Damis Harlingen 1751-09-30
Jan Dams Harlingen 1722-12-06
Haring De koe Lemmer 1742-04-27
Cornelis Dircks Harlingen 1731-03-31
Marten Dirks Harlingen 1741-04-26
Marten Dirks Harlingen 1743-11-06
Marten Dirks Harlingen 1743-10-01
Marten Dirks Harlingen 1741-05-30
Pieter Dochles Harlingen 1723-06-24
Pieter Doechles Harlingen 1723-09-01
Joan Doede Harlingen 1731-06-09
Jan Doedes Harlingen 1731-05-15
Gerbrand Douwes Harlingen 1751-05-12
Sipke Douwes Harlingen 1742-04-30
Abe Douwes Harlingen 1742-04-23
Tabbe Douwes Harlingen 1743-06-18
Laes Eeckes Harlingen 1721-06-23
Laes Eeckes Harlingen 1721-09-06
Laas Eeckes Harlingen 1722-06-01
Hildrik Eijmen Harlingen 1751-10-14
Wouter Elkes Harlingen 1751-07-18
Cornelis Emerick Friesland 1741-05-23
Elke Emericks Harlingen 1753-06-30
Elke Emmerick Friesland 1753-08-15
Cornelis Emmerick Hartlepool West 1741-02-19
Cornelis Emmerick Friesland 1741-04-20
Cornelis Emmerick Friesland 1742-04-29
Cornelis Emmerik Friesland 1742-06-22
Cornelis Emmerik Harlingen 1742-10-26
Sible Euwes Harlingen 1741-08-16
Herman Eyses Harlingen 1752-03-13
Ime Feddes Harlingen 1753-06-25
Gosse Feyckes Harlingen 1731-06-17
Claes Fockes Harlingen 1742-07-08
Claes Fockes Harlingen 1742-09-03
Claas Fokkes Harlingen 1743-08-05
Claes Fokkes Harlingen 1742-10-13
Claes Fokkes Harlingen 1742-06-02
Claas Fokkes Harlingen 1743-09-14
Dirck Foppes Harlingen 1723-09-13
Dirck Foppes Harlingen 1721-12-04
Foppe Foppes Harlingen 1752-05-11
Dirck Foppes Harlingen 1721-07-31
Oene Foppes Harlingen 1723-06-24
Dirck Foppes Harlingen 1723-08-09
Pieter pieterse Former Harlingen 1723-06-24
Johannes Fredriks Harlingen 1742-10-13
Aucke Gerits Harlingen 1723-12-06
Auche Geritse Harlingen 1723-04-18
Tiebbe Geritse Harlingen 1731-05-18
Aucke Geritsen Harlingen 1722-12-09
Aucke Geritsen Harlingen 1723-06-18
Jan Gerrits Harlingen 1751-07-07
Tiebbe Gerrits Harlingen 1753-08-14
Pieter Gerrits Harlingen 1752-04-08
Tiebbe Gerrits Harlingen 1753-06-13
Tiebbe Gerrits Harlingen 1752-04-22
Tiebbe Gerrits Harlingen 1742-07-30
Tiebbe Gerrits Harlingen 1741-06-20
Tiebbe Gerrits Harlingen 1741-04-20
Tipke Gerrits Harlingen 1751-05-06
Tiebbe Gerrits Harlingen 1742-07-12
Sievert Goedeman Harlingen 1721-07-20
Jacob Gosses Harlingen 1723-06-24
Pieter Groot Harlingen 1742-04-30
Jan ides de Groot Harlingen 1722-07-16
Esge hilkes de Haan Harlingen 1743-07-13
Jan hylkes de Haan Harlingen 1761-10-06
Esge hilkes de Haan Harlingen 1743-06-12
Johannes hilkes de Haan Harlingen 1761-04-11
Anne hilkes de Haan Harlingen 1752-05-11
Johan hilkes de Haan Harlingen 1761-06-23
Esge hilkes de Haan Harlingen 1751-05-18
Tialling Haarings Harlingen 1743-06-26
Johannes hilkes de Haen Workum 1753-07-03
Johannes hilkes de Haen Friesland 1753-03-19
Anne hilkes de Haen Friesland 1752-10-02
Esge hilkes de Haen Friesland 1751-09-30
Anne hilkes de Haen Friesland 1751-09-13
Johannes hilkes de Haen Harlingen 1761-05-18
Esge hilkes de Haen Friesland 1751-08-20
Johannes hilkes de Haen Friesland 1751-05-28
Johanes hilkes de Haen Friesland 1751-04-15
Esge hilkes de Haen Harlingen 1753-08-07
Anne hilkes de Haen Harlingen 1751-10-12
Johannes hilkes de Haen Friesland 1753-05-24
Esge hilkes de Haen Friesland 1753-07-06
Esge hilkes de Haen Harlingen 1752-05-17
Johannes hilkes de Haen Harlingen 1752-05-22
Esge hilkes de Haen Harlingen 1751-06-18
Johanes hilkes de Haen Harlingen 1751-03-25
Esge hilkes de Haen Friesland 1753-10-13
Esge hilkes de Haen Harlingen 1753-04-07
Esche hilkes de Haen Harlingen 1752-03-15
Esge hilkes de Haen Harlingen 1753-05-08
Johannes hilkes de Haen Harlingen 1752-03-15
Esge hilkes de Haen Friesland 1753-09-20
Anne hilkes de Haen Friesland 1753-09-17
Anne hilkes de Haen Harlingen 1753-08-19
Johanes hilkes de Haen Harlingen 1751-07-24
Johannes hilkes de Haen Harlingen 1753-04-14
Walte Haijes Harlingen 1743-07-05
Sible Haijes Harlingen 1742-12-20
Walte Haijes Harlingen 1743-06-08
Sible Hayes Harlingen 1742-09-18
Tialling Heeres Harlingen 1741-08-04
Lauw jans Heijneman Harlingen 1762-05-04
Louw jans Heineman Harlingen 1762-06-30
Petter Hemmes Harlingen 1731-05-06
Meindert Hendricks Harlingen 1723-11-01
Meindert Hendricks Harlingen 1723-09-18
Bowe Hendricks Harlingen 1741-04-20
Meijdert Hendricks Harlingen 1741-12-02
Meyndert Hendrickse Harlingen 1722-11-22
Cornelis Hendrickse Harlingen 1723-06-24
Meyndert Hendrickse Harlingen 1723-07-25
Meyndert Hendrickson Harlingen 1723-04-23
Carsten Hendriks Harlingen 1743-06-07
Meijnderd Hendriks Harlingen 1743-09-13
Carsten Hendriks Harlingen 1743-07-08
Douwe Hendriks Harlingen 1751-04-25
Claes jansen Herma Harlingen 1723-08-02
Claes janse Hermans Harlingen 1723-10-08
Atte Hermans Harlingen 1752-04-23
Jan Hessells Harlingen 1741-03-08
Simon Hessels Harlingen 1762-06-16
Lieve Hessels Harlingen 1741-03-21
Simon Hiddes Harlingen 1743-08-18
Simon Hiddes Harlingen 1743-10-03
Thomas Hiddes Harlingen 1743-08-25
Jan Hilkes Harlingen 1741-05-02
Johannes Hilkes Harlingen 1743-06-01
Esge Hilkes Harlingen 1743-03-23
Johannes Hilkes Harlingen 1742-04-01
Esge Hilkes Harlingen 1742-04-05
Esge Hilkes Harlingen 1742-09-21
Johannes Hilkes Harlingen 1743-04-23
Johan Hilkes Harlingen 1741-03-21
Esge Hilkes Harlingen 1742-10-20
Esge Hilkes Harlingen 1742-06-15
Jacob Hobbes Harlingen 1741-03-22
Ipe elders Hoenstra Harlingen 1723-09-02
Picke Homes Harlingen 1723-06-08
Piecke Homes Harlingen 1722-04-02
Picke Homes Harlingen 1721-06-14
Picke Homes Harlingen 1723-05-20
Picke Homes Harlingen 1722-10-26
Picke Homes Harlingen 1721-07-17
Picke Hommes Harlingen 1731-03-26
Pecke Hommes Harlingen 1722-06-30
Piecke Hommes Harlingen 1722-05-04
Picke Hommes Harlingen 1723-03-24
Picke Hommes Harlingen 1723-04-17
Piche Hommes Harlingen 1731-06-08
Claas jacobs Houtkoper Harlingen 1741-04-21
Claas jacobs Houtkoper Harlingen 1741-05-20
Wouter Idses Harlingen 1721-08-07
Wouter Idses Harlingen 1723-08-01
Wouter Iedes Harlingen 1721-12-04
Wouter Iedses Harlingen 1722-10-12
Wouter Iedses Harlingen 1721-05-31
Ige Iges Harlingen 1731-05-19
Melle Inses Harlingen 1722-04-20
Sybrand Inses Harlingen 1723-05-20
Sijbrand Inses Harlingen 1722-05-12
Sybrant Inses Harlingen 1723-07-11
Melle Intses Harlingen 1722-05-25
Jan Ippes Harlingen 1743-05-24
Sitse Jacobs Harlingen 1723-08-24
Wander Jacobs Harlingen 1753-10-21
Wander Jacobs Harlingen 1753-12-09
Claes Jacobs Harlingen 1763-05-26
Lolke Jacobs Harlingen 1751-06-08
Watse Jacobs Harlingen 1741-03-04
Lolke Jacobs Harlingen 1752-03-25
Wander Jacobs Harlingen 1752-11-26
Allert Jacobsen Harlingen 1722-04-03
Aldert Jacobsen Harlingen 1723-06-24
Jan Jacobsen Harlingen 1723-03-03
Pietter Jacobsen Harlingen 1731-05-17
Siebrand Jans Harlingen 1743-06-07
Siebrand Jans Harlingen 1743-07-13
Sijbrand Jans Harlingen 1751-05-12
Gosse Jans Harlingen 1731-07-13
Sijbrand Jans Harlingen 1761-07-16
Hendrick Jans Harlingen 1731-03-27
Gosse Jans Harlingen 1731-04-09
Sijbrand Jans Harlingen 1742-10-11
Sibrand Jans Harlingen 1761-08-26
Hessel Jans Harlingen 1743-07-22
Jeane Janse Harlingen 1722-06-28
Heere Jansen Harlingen 1723-11-03
Jane Jansen Harlingen 1722-02-06
Jane Jansen Harlingen 1721-10-23
Heere Jansen Harlingen 1723-05-22
Gosse Jansen Harlingen 1731-05-12
Fredrick Jansen Harlingen 1721-06-03
Heere Jansen Harlingen 1723-07-12
Jane Jansen Harlingen 1722-04-13
Hille Janssen Harlingen 1743-06-07
Pieter Janssen Harlingen 1742-07-30
Pieter Janssen Harlingen 1742-07-14
Jarig Jansz Harlingen 1751-07-30
Ippe Jansz Harlingen 1741-05-13
Sybrand Jansz Harlingen 1753-06-03
Sybrand Jansz Harlingen 1753-09-17
Sybrand Jansz Harlingen 1752-11-30
Rincke Jappes Harlingen 1721-12-06
Tiert Jauckes Harlingen 1741-05-16
Tiert Jauckes Harlingen 1752-05-02
Tiard Jaukes Harlingen 1743-11-27
Jan Jaukes Harlingen 1763-09-23
Wouter Jedses Harlingen 1723-12-02
Wouter Jedses Harlingen 1721-10-06
Wouter Jedses Harlingen 1722-06-07
Wouter Jedses Harlingen 1723-05-14
Wouter Jedses Harlingen 1722-08-14
Goovert Jelderens Harlingen 1731-04-11
Govert Jeldersen Harlingen 1731-05-29
Titse Jelkes Harlingen 1761-08-28
Jouche Jelles Harlingen 1723-08-27
Jan Jelles Harlingen 1723-07-12
Joucke Jelles Harlingen 1723-04-13
Jouck Jelles Harlingen 1722-07-26
Jean Jelles Harlingen 1723-05-07
Wouter Jetses Harlingen 1723-10-14
Wouter Jetses Harlingen 1731-03-27
Wouter Jetses Harlingen 1731-07-13
Wouter Jetses Harlingen 1731-05-04
Wouter Jetses Harlingen 1723-06-19
Cornelis Jobs Harlingen 1723-08-28
Cornelis Jobs Harlingen 1722-03-17
Cornelis Jobs Harlingen 1721-09-21
Cornelis Jobs Harlingen 1722-06-22
Cornelis Jobs Harlingen 1723-03-23
Cornelis Jobs Harlingen 1722-04-09
Cornelis Jobs Harlingen 1721-08-17
Pieter Jochems Harlingen 1742-08-30
Siebrand Jochems Harlingen 1743-06-13
Peter Jochems Harlingen 1751-04-13
Joucke Johannes Harlingen 1731-05-18
Joucke Johannes Harlingen 1731-06-21
Joucke Johannes Harlingen 1723-07-29
Jouche Johannes Harlingen 1723-08-28
Hendrik de Jong Harlingen 1742-06-15
Jelle Jons Harlingen 1742-04-29
Ebbe Joosten Harlingen 1742-07-14
Jan Joppes Harlingen 1741-05-30
Hilke Joris Harlingen 1743-04-12
Hilke Joris Harlingen 1742-10-20
Hilke Joris Harlingen 1742-05-04
Hilcke Joris Harlingen 1742-03-25
Hilke Joris Harlingen 1741-03-21
Hilcke Joris Harlingen 1731-05-20
Hilke Joris Harlingen 1742-06-15
Hilke Joris Harlingen 1741-05-02
Jelle Joris Harlingen 1742-06-17
Hilke Joris Harlingen 1742-09-19
Lammert Jorris Harlingen 1723-07-11
Wibbe Jouches Harlingen 1723-07-12
Hendrick Jouckes Harlingen 1741-10-25
Jan Jouckes Harlingen 1741-06-16
Hendrick Jouckes Harlingen 1741-10-01
Hendrick Jouckes Harlingen 1751-06-21
Hendrick Jouckes Harlingen 1741-05-23
Hendrick Jouckes Harlingen 1741-04-20
Hendrick Jouckes Harlingen 1742-04-16
Tiert Jouckes Harlingen 1751-08-03
Albert Jouckes Harlingen 1731-07-13
Tiert Jouckes Harlingen 1752-09-14
Hendrick Jouckes Harlingen 1741-08-08
Tiert Jouckes Harlingen 1741-03-11
Tiert Jouckes Harlingen 1752-03-20
Jan Jouckes Harlingen 1741-07-18
Hendrik Joukes Harlingen 1751-10-01
Tiert Joukes Harlingen 1751-10-10
Hendrik Joukes Harlingen 1743-07-26
Hendrik Joukes Harlingen 1742-08-04
Hendrik Joukes Harlingen 1742-11-14
Tiert Joukes Harlingen 1751-03-31
Tierd Joukes Harlingen 1751-05-09
Hendrik Joukes Harlingen 1743-03-31
Tiert Joukes Harlingen 1742-11-01
Hendrik Joukes Harlingen 1743-05-02
Jacob Jurgens Harlingen 1763-06-06
Jacob Jurians Harlingen 1761-08-09
Jacob Jurians Harlingen 1761-07-11
Jacob Jurians Harlingen 1763-08-17
Jacob Juriens Harlingen 1762-12-08
Jacob Juriens Harlingen 1762-09-13
Pieter simons Kleijn Harlingen 1741-06-04
Rinke dirks Klein Harlingen 1763-06-25
Rintie dirks Klin Harlingen 1762-04-09
Haring de Koe Lemmer 1742-08-27
Haring de Koe Lemmer 1763-08-17
Haring Koe de Lemmer 1762-07-13
Hendrick Leenders Harlingen 1741-04-20
Jan Leenders Harlingen 1741-08-08
Pieter jurgens Less Harlingen 1761-07-25
Friederich Liebrands Harlingen 1743-11-17
Enoch Lievers Harlingen 1731-07-20
Sievert Lieves Harlingen 1721-07-26
Siourd Liewes Harlingen 1752-03-27
Lolle Lolles Harlingen 1743-09-03
Tymen Lubberts Harlingen 1753-06-05
Jacob Luyties Harlingen 1721-12-04
Jacob Luyties Harlingen 1721-05-09
Pieter Mathiesen Harlingen 1753-04-21
Pieter Mathiesen Friesland 1753-10-09
Pieter Mathiesen Amsterdam 1753-08-03
Pieter Mathiesen Friesland 1753-03-20
Pieter Mathiesen Harlingen 1753-09-10
Pieter Mathiesen Friesland 1753-06-09
Peter Mathijsen Friesland 1743-05-14
Pieter Mathijsen Friesland 1751-10-10
Pieter Mathijsen Harlingen 1743-06-07
Pieter Mathijsen Harlingen 1743-08-16
Pieter Mathijsen Harlingen 1751-12-12
Pieter Mathijsen Harlingen 1743-09-30
Peter Mathisen Harlingen 1751-07-29
Peter Mathisen Heerenveen 1751-05-21
Pieter doues Meete Harlingen 1741-05-03
Watse pieterse Meete Harlingen 1743-09-27
Pieter doues Meete Friesland 1741-03-17
Watse pieterse Meetie Harlingen 1743-10-27
Doue pieters Meetie Harlingen 1752-09-17
Watse pieterse Meetie Harlingen 1742-08-30
Watse pieters Meetie Harlingen 1741-04-14
Doue pieters Meetie Friesland 1753-09-16
Watse pieters Meetie Harlingen 1741-11-22
Watse pieters Meetie Harlingen 1742-09-28
Euwe Meijnerts Harlingen 1751-05-13
Jarigh Mennes Harlingen 1721-09-29
Jarigh Mennes Harlingen 1721-05-09
Watse pieterse Metie Harlingen 1742-03-09
Pieter douwe Metie Harlingen 1751-07-25
Doue pieters Metie Harlingen 1751-06-02
Douwe pieters Metie Harlingen 1753-05-23
Wates pieters Metje Harlingen 1722-09-08
Jan claesen van der Mey Harlingen 1752-11-30
Feyke Michels Harlingen 1751-09-06
Jarigh Minnes Harlingen 1721-12-05
Jarig Minnes Harlingen 1721-07-16
Thys Nannings Harlingen 1743-03-29
Tijs Nannings Harlingen 1741-10-29
Hendrik Nanties Harlingen 1751-10-06
Claas Oddemeijer Harlingen 1741-04-24
Joris Ottes Harlingen 1742-04-15
Joris Ottes Friesland 1742-05-26
Joris Ottes Friesland 1751-09-13
Joris Ottes Harlingen 1742-09-28
Joris Ottes Workum 1741-05-23
Joris Ottes Harlingen 1751-10-15
Joris Ottes Harlingen 1743-07-26
Douwe Peters Harlingen 1761-04-15
Doekle Piers Harlingen 1751-10-21
Doekle Piers Harlingen 1751-12-05
Doekle Piers Harlingen 1751-08-13
Dockle Piers Harlingen 1753-06-03
Dukle Piers Harlingen 1751-05-10
Pier Piers Harlingen 1731-03-31
Doekle Piers Harlingen 1753-07-19
Doekle Piers Harlingen 1752-12-03
Doekle Piers Harlingen 1753-10-23
Gosse Pieters Harlingen 1743-08-01
Jean Pieters Harlingen 1723-05-07
Ide Pieters Harlingen 1741-05-13
Gosse Pieters Harlingen 1743-07-03
Gerben Pieters Harlingen 1743-04-04
Douwe Pieters Harlingen 1761-08-08
Gerbrand Pieters Harlingen 1742-06-15
Wiebe Pieters Harlingen 1741-11-06
Watse Pieters Harlingen 1722-06-11
Hantje Pieters Harlingen 1743-09-04
Watse Pieterse Harlingen 1722-04-03
Watse Pietersen Harlingen 1723-06-17
Jarig Pietterse Harlingen 1731-08-07
Hendrick jansen Platie Friesland 1753-05-17
Hendrick Platie Harlingen 1741-05-09
Hendrick Platie Harlingen 1741-07-01
Hendrick j Platie Friesland 1753-04-21
Hendrick Platie Harlingen 1741-08-19
Hendrik jansse Platie Molkwerum 1763-05-26
Hendrik j: Platie Molkwerum 1751-10-14
Hendrick jansen Platie Molkwerum 1752-09-13
Hendrick Platie Amsterdam 1741-09-21
Hendrick jansen Platie Molkwerum 1751-07-06
Ide Popes Harlingen 1731-08-07
Jan Poppes Harlingen 1742-06-29
Jan Poppes Harlingen 1751-03-24
Jan Poppes Friesland 1751-07-05
Jan Poppes Harlingen 1751-05-26
Ide Poppes Harlingen 1753-07-25
Jan Poppes Harlingen 1753-07-25
Jan Poppes Harlingen 1751-04-14
Jan Poppes Harlingen 1753-06-21
Jan Poppes Amsterdam 1762-11-26
Jan Poppes Harlingen 1741-08-21
Jan Poppes Amsterdam 1741-09-19
Jan Poppes Amsterdam 1762-07-13
Jan Poppes Harlingen 1743-09-03
Jan Poppes Amsterdam 1762-05-03
Jan Poppes Amsterdam 1762-09-12
Jan Poppes Harlingen 1731-04-09
Jan Poppes Harlingen 1731-05-23
Jan Poppes Amsterdam 1763-06-25
Jan Poppes Harlingen 1751-12-11
Jan Poppes Amsterdam 1761-08-06
Jan Poppes Harlingen 1741-03-18
Jan Poppes Amsterdam 1761-05-12
Jan Poppes Harlingen 1743-04-20
Jan Poppes Harlingen 1751-09-15
Jan Poppes Harlingen 1743-10-20
Johan christian Potenborg Harlingen 1753-06-09
Hendrick pieterse Potkast Harlingen 1721-04-09
Henrich pieterse Pottkast Harlingen 1721-01-14
Jan Reijtses Harlingen 1742-08-29
Tiert Reynders Harlingen 1743-09-05
Feyke Reynders Harlingen 1722-02-06
Johannes Riencks Harlingen 1741-04-20
Tiert Rijnders Harlingen 1741-05-02
Sikke Rinses Harlingen 1753-06-24
Sicke Rinses Harlingen 1753-08-10
Sikke Rinses Harlingen 1751-05-14
Sicke Rinses Harlingen 1751-06-09
Sicke Rinses Harlingen 1752-10-14
Sikke Rinses Harlingen 1751-03-24
Jan Rinties Harlingen 1741-09-25
Sicke Rintses Harlingen 1753-04-04
Sicke Rintses Harlingen 1752-11-18
Jacob Roeloffs Harlingen 1723-05-06
Jacob Roeloffs Harlingen 1723-07-29
Gerrit Roelofs Harlingen 1753-06-06
Gerrit Roelofs Harlingen 1753-10-11
Mewis hendrick Rolwagen Harlingen 1761-04-21
Mewes hendrick Rolwagen Harlingen 1761-06-13
Andreas pieterse Roos Harlingen 1723-08-28
Claas pieters de Roos Harlingen 1743-08-06
Sipke Sackes Harlingen 1741-11-19
Sipke Saeckes Harlingen 1742-04-23
Sipke Saekes Harlingen 1742-07-27
Anne Sanders Harlingen 1741-03-22
Tiert dirckse Sanstra Amsterdam 1721-07-11
Dirck Sanstra Harlingen 1722-12-23
Dirck Sanstra Harlingen 1722-11-07
Sierk dirckse Sanstra Harlingen 1721-09-09
Dirck Sanstra Harlingen 1721-07-04
Tiert dirckse Sanstra Harlingen 1722-03-22
Tiert Sanstra Harlingen 1721-10-19
Dirck jansen Sanstra Harlingen 1722-09-08
Dirck Sanstra Harlingen 1722-04-17
Dirck Sanstra Harlingen 1721-08-28
Tiert dirckse Sanstra Harlingen 1722-01-16
Tiert Sanstra Terschelling 1723-05-22
Tiert Sanstra Harlingen 1721-06-01
Tiert Sanstra Harlingen 1723-04-27
Tiert Sanstra Harlingen 1723-06-25
Tiert dircksen Sanstra Amsterdam 1723-07-15
Tietie Schelties Harlingen 1752-12-15
Jan gerrit Schoen Friesland 1752-10-13
Jan gerrits Schoen Friesland 1751-09-30
Jan gerrits Schoen Harlingen 1753-05-13
Jan gerrit Schoen Harlingen 1752-05-15
Tietie Scholtes Harlingen 1752-04-23
Adrian b: Schwart Harlingen 1751-04-09
Jan Seijlemaeker Harlingen 1751-05-12
Doue Seilmacker Harlingen 1751-07-16
Remert Serps Harlingen 1742-04-01
Doue jansen Seylmacker Harlingen 1752-10-12
Sibrand Sibrants Harlingen 1741-03-08
Hille Sickes Harlingen 1741-03-03
Jan Sieckes Harlingen 1731-06-02
Sibold Sierks Harlingen 1753-04-27
Siebold Sierks Harlingen 1752-04-24
Enoch Sievers Harlingen 1731-05-31
Friedrick Sijbrands Harlingen 1741-09-25
Friedrick Sijbrands Harlingen 1741-10-26
Sirck Simons Harlingen 1742-02-24
Bouwe Simons Harlingen 1723-03-23
Douwe Simons Harlingen 1752-10-01
Douwe Simons Harlingen 1742-04-15
Doue Simons Harlingen 1753-07-09
Douwe Simons Harlingen 1743-09-05
Bouwe Simonsen Harlingen 1723-12-06
Enok Siourds Harlingen 1743-08-01
Enok Siourds Harlingen 1743-05-14
Enok Siourds Harlingen 1751-04-15
Enok Siourds Harlingen 1742-09-05
Enok Siourds Harlingen 1742-05-26
Enoch Siourds Harlingen 1752-10-11
Enoch Siourts Harlingen 1751-07-13
Focke Siourts Harlingen 1741-09-25
Jan Slooten Amsterdam 1751-07-24
Jane janes van Slooten Amsterdam 1742-07-27
Sipke janes van Slooten Harlingen 1763-04-21
Jan van Slooten Amsterdam 1751-05-31
Jan jansen van Slooten Harlingen 1723-03-23
Jan jansen van Slooten Harlingen 1723-08-30
Jeane jansen van Slooten Harlingen 1723-06-13
Sipke jannes van Slooten Harlingen 1753-08-29
Jane jansen van Slooten Harlingen 1722-09-11
Janne jansen van Slooten Hindeloopen 1722-12-02
Jane jansen van Slooten Harlingen 1723-10-04
Janne jansen van Slooten Harlingen 1721-08-31
Jan jansen van Slooten Amsterdam 1742-04-08
Sipke jannes van Slooten Harlingen 1753-10-13
Sipke janes van Slot Harlingen 1763-07-04
Jane jansen van Sloten Harlingen 1721-06-28
Claes arijans Smit Harlingen 1763-12-19
Claes ad: Smith Harlingen 1763-10-29
Claes arij Smith Harlingen 1761-05-26
Claes arij Smith Harlingen 1761-08-07
Claes arjens Smith Harlingen 1763-08-03
Cornelis Staverman Harlingen 1722-06-07
Cornelis geritse Staversman Harlingen 1722-10-26
Cornelis Staversman Amsterdam 1731-05-28
Cornelis geritse Staversman Amsterdam 1722-07-31
Cornelis Staversman Amsterdam 1722-11-26
Adrian barent Swart Harlingen 1751-07-24
Adrian b: Swart Harlingen 1751-11-02
Jan hansen Swart Harlingen 1753-05-02
Fredrik Sybrands Harlingen 1743-12-28
Fries Sybrands Harlingen 1741-05-31
Jacob Symens Harlingen 1731-05-21
Doue Symens Harlingen 1753-04-14
Doue Symons Harlingen 1751-05-20
Bouwe Symons Harlingen 1731-04-11
Dowe Symons Harlingen 1753-08-27
Gerrit Tabes Harlingen 1743-06-07
Gerrit Tabes Harlingen 1743-07-08
Sipke Taekes Harlingen 1742-09-12
Ime Teddes Harlingen 1752-11-24
Ruurd Teekels Harlingen 1763-05-24
Ruurd Teekes Harlingen 1763-12-23
Reurd Teekes Harlingen 1753-10-29
Ruerd Teekes Harlingen 1763-08-31
Reurt Teekes Harlingen 1753-06-13
Ruurt Teekes Harlingen 1763-04-21
Reurt Teekes Harlingen 1753-08-13
Reurt Teekes Harlingen 1752-09-17
Bonne Teunis Harlingen 1752-03-22
Bonne Teunis Harlingen 1762-03-14
Bonne Teunis Harlingen 1762-08-14
Bonne Theunis Harlingen 1753-04-24
Bonne Theunis Harlingen 1761-08-21
Bonne Theunis Harlingen 1762-04-28
Bonne Theunis Harlingen 1762-06-18
Bonne Theunis Harlingen 1761-10-07
Focke Thomas Harlingen 1753-07-30
Lammert Tiers Harlingen 1723-04-23
Lamert Tierts Harlingen 1722-11-05
Lamert Tierts Harlingen 1723-07-30
Lammert Tierts Harlingen 1723-06-18
Lamert Tierts Harlingen 1723-12-13
Lammert Tierts Harlingen 1722-12-23
Lamert Tierts Harlingen 1721-09-27
Lament Tierts Harlingen 1721-05-29
Douwe Tiomkes Harlingen 1743-10-13
Pieter jansen Tromp Harlingen 1731-06-05
Jan janse Trompeter Harlingen 1722-04-03
Jan jansen Trompeter Harlingen 1722-06-11
Jahn janse Trompeter Amsterdam 1722-06-27
Pieter jansen Trompeter Harlingen 1723-06-25
Jan janse Trompeter Amsterdam 1722-05-03
Pieter janse Trompeter Amsterdam 1742-09-06
Pieter janse Trompeter Amsterdam 1742-05-29
Benjamin Trompetter Harlingen 1723-05-18
Jan janse Trompetter Harlingen 1721-06-24
Pieter jansen Trompetter Harlingen 1723-12-01
Pieter jansen Trompetter Harlingen 1721-08-17
Jean jansen Trompetter Vlieland 1722-08-21
Jan jansen Trompetter Harlingen 1722-09-08
Jan jansen Trompetter Harlingen 1723-04-24
Pieter jansen Trompetter Harlingen 1723-05-21
Pieter jans Trompetter Harlingen 1743-06-15
Pieter jansen Trompetter Harlingen 1722-09-25
Peter janse Trompetter Harlingen 1722-07-31
Pieter jansen Trompetter Harlingen 1721-06-22
Pieter jansen Tropetter Harlingen 1731-05-01
Scheltie Tyssese Harlingen 1731-05-29
Dirk Uijlkes Harlingen 1742-09-06
Piter sijmons Vaterma Harlingen 1762-07-19
Jan pieterse Vettevogel Harlingen 1721-06-24
Jan pieterse Vettevogel Amsterdam 1722-09-25
Jan pieterse Vettevogel Harlingen 1723-10-14
Jan pieterse Vettevogel Amsterdam 1723-08-23
Jaen peterse Vettevogel Harlingen 1722-03-26
Jaen pet Vettevogel Harlingen 1722-05-29
Jaen pieterse Vettevogel Harlingen 1723-01-19
Sitse Volckers Amsterdam 1723-09-11
Sitse Volckers Amsterdam 1723-06-11
Sietse Volckers Harlingen 1731-05-19
Sietse Volckers Harlingen 1723-08-03
Sitse Volckers Harlingen 1721-07-18
Sievert Volckers Harlingen 1723-06-22
Sitse Volckers Harlingen 1721-05-25
Sitse Volckers Makkum 1721-09-28
Sietse Volckers Harlingen 1723-05-06
Sivert Volckers Makkum 1723-10-05
Sievert Volckerts Harlingen 1723-08-05
Sitse Volckerts Harlingen 1721-10-18
Pieter auckes de Vries Harlingen 1741-08-19
Pieter s Waeterman Friesland 1762-04-19
Pieter simons Waeterman Harlingen 1752-05-09
Pieter simonse Waterman Harlingen 1752-10-27
Simon pieter Waterman Friesland 1761-10-24
Simon piet Waterman Harlingen 1762-06-30
Pieter symons Waterman Harlingen 1751-07-03
Simon piet: Waterman Harlingen 1761-04-25
Pieter simonse Waterman Friesland 1751-03-28
Pieter simons Waterman Harlingen 1751-05-26
Pieter s Waterman Friesland 1753-09-22
Simon piet Waterman Friesland 1761-03-29
Pieter simonse Waterman Friesland 1753-10-29
Simon piet: Waterman Harlingen 1763-11-26
Simon pieters Waterman Harlingen 1763-08-22
Pieter simons Waterman Amsterdam 1752-09-13
Peter sijmons Waterman Harlingen 1763-08-04
Piet: sijm: Waterman Harlingen 1763-06-24
Pieter simons Waterman Harlingen 1751-09-07
Simon pieters Waterman Harlingen 1762-09-26
Mensse Wessels Harlingen 1742-08-29
Tiert Westra Harlingen 1721-12-06
Jan Wiebes Harlingen 1763-06-28
Simon pieter Wieterman Harlingen 1761-08-13
Ige Wigers Harlingen 1731-08-04
Igge Wigers Harlingen 1723-03-23
Ige Wiggers Harlingen 1743-03-06
Ige Wiggers Harlingen 1741-12-01
Pieter Wiggers Harlingen 1722-03-24
Ige Wiggers Harlingen 1751-06-19
Pieter Wiggers Harlingen 1721-12-03
Igge Wiggers Harlingen 1741-07-18
Ige Wiggers Harlingen 1741-08-16
Pieter Wiggers Harlingen 1721-07-11
IJge Wiggers Harlingen 1741-10-09
Igge Wiggers Harlingen 1723-10-03
IJge Wiggers Harlingen 1722-11-10
Igge Wiggers Harlingen 1731-05-19
Pieter Wiggers Harlingen 1722-07-22
Idde Wiggers Harlingen 1722-08-15
Pieter Wiggers Harlingen 1722-10-25
Agge Wiggers Harlingen 1722-09-13
Pieter Wiggers Harlingen 1722-05-09
Egge Wiggerts Harlingen 1751-09-29
Ige Wiggerts Harlingen 1752-03-22
Ige Wiggerts Harlingen 1752-05-01
Cornelis Winckelbos Harlingen 1721-09-07
Obbe cornelisse Winckelbos Harlingen 1731-05-04
Wipke Wipkes Harlingen 1741-04-20
Jetse Wouters Harlingen 1753-06-30
Jetse Wouters Harlingen 1741-11-11
Jetse Wouters Harlingen 1741-10-01
Jetse Wouters Harlingen 1753-09-07
Jetse Wouters Harlingen 1741-04-24
Jetse Wouters Harlingen 1743-06-26
Jetse Wouters Harlingen 1751-12-23
Jetse Wouters Harlingen 1742-09-27
Jetse Wouters Harlingen 1753-10-23
Jetse Wouters Harlingen 1743-03-05
Jetse Wouters Harlingen 1741-06-06
Douwe Zeijlemaker Harlingen 1742-07-08
Douwe jansen Zeijlemaker Harlingen 1742-04-21
Douwe Zeijlemaker Harlingen 1742-10-25
Doue Zeijlmacker Harlingen 1751-08-25
Jan jansen Zeijlmacker Harlingen 1751-07-30
Douwe janse Zeijlmaeker Amsterdam 1751-04-06
Jan jansen Zeijlmaeker Harlingen 1751-06-18
Douwe jans Zeijlmaker Amsterdam 1763-06-25
Douwe jans Zeijlmaker Harlingen 1761-11-04
Douwe jans Zeijlmaker Harlingen 1761-09-07
Gerrit claeses Zeijlmaker Harlingen 1762-06-20
Douwe jans Zeijlmaker Harlingen 1751-09-30
Douwe Zeylemaaker Harlingen 1743-10-27
Jan Zeylemacker Harlingen 1751-09-06
Douwe Zeylmaaker Harlingen 1743-09-02
Doue jansen Zeylmacker Harlingen 1753-09-17
Roelof Zeylman Harlingen 1743-07-22
Gerrit claes Zijlmaker Harlingen 1762-08-05
Ger: cl: Zijlmaker Harlingen 1763-09-02